eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 31.07.2015     reklama kontakt
 
<a href="/kultura,27388-kunc-dyrygent-nie-stoi-ty-em-do-publiczno-ci-bo-z-przodu-wygla-da-zdecydowanie-gorzej," title="Kutno: Dyrygent nie stoi tyłem do publiczności, bo z przodu wygląda zdecydowanie gorzej" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Dyrygent nie stoi tyłem do publiczności, bo z przodu wygląda zdecydowanie gorzej</b><br>Wczoraj w Hotelu Rondo zainaugurowano szósty Letni Festiwal Muzyki w Kutnie....</div></a> <a href="/wiadomosci,27381-piknik-zdrowotny-tym-razem-w-nowych-ostrowach," title="Kutno: Piknik zdrowotny tym razem w Nowych Ostrowach" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Piknik zdrowotny tym razem w Nowych Ostrowach</b><br>Starosta kutnowski zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu na Piknik Zdrowotny, który odbędzie...</div></a> <a href="/kultura,27382-pod-patronatem-ekutno-pl-41-wi-to-r-y-r-a-wiatr-w-jarmark-i-koncerty," title="Kutno: Pod patronatem eKutno.pl: 41. Święto Róży, Róża Wiatrów, jarmark i koncerty" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Pod patronatem eKutno.pl: 41. Święto Róży, Róża Wiatrów, jarmark i koncerty</b><br>41. Święto Róży pod patronatem eKutno.pl już od 4 września. W...</div></a> <a href="/kultura,27373-na-co-do-kina-w-sierpniu," title="Kutno: Na co do kina w sierpniu?" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Na co do kina w sierpniu?</b><br>Kino Kutnowskiego Domu Kultury zaprasza w sierpniu małych i dużych mieszkańców...</div></a> <a href="/wiadomosci,27372-do-ko-ca-wrze-nia-nowa-droga-marcin-w-strzegocin," title="Kutno: Do końca września nowa droga Marcinów -Strzegocin" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Do końca września nowa droga Marcinów -Strzegocin</b><br>Powiat Kutnowski przebuduje drogę Marcinów- Strzegocin w gminie Krzyżanów i gminie...</div></a> <a href="/wiadomosci,27369-przekonywali-do-g-osowania-za-jow," title="Kutno: Przekonywali do głosowania za JOW" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Przekonywali do głosowania za JOW</b><br>W ubiegły czwartek odbyło się w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie...</div></a> <a href="/wiadomosci,27366-czytelnicy-pytaja-jakie-premie-i-nagrody-otrzymywa-a-dyrektor-pup," title="Kutno: Czytelnicy pytają: Jakie premie i nagrody otrzymywała dyrektor PUP?" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Czytelnicy pytają: Jakie premie i nagrody otrzymywała dyrektor PUP?</b><br>- Czy odwołana dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy otrzymała pomimo tego nagrodę...</div></a> <a href="/wiadomosci,27364-woda-z-fontanny-do-picia," title="Kutno: Woda z fontanny do picia?" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Woda z fontanny do picia?</b><br>Jeszcze przed oficjalnym otwarciem różanej fontanny (sobota godz. 19.00) roztacza ona...</div></a>
Najważniejsze wiadomości w mieście Kutno
Kunc: Dyrygent nie stoi tyłem do publiczności, bo z przodu wygląda zdecydowanie gorzej
Wczoraj w Hotelu Rondo zainaugurowano szósty Letni Festiwal Muzyki w Kutnie. Tym razem festiwal otworzyło spotkanie z Gwiazdą i to jedną z najjaśniejszych na firmamencie polskiej dyrygentury, a nie koncert muzyki poważnej. Sal Hotelu pękała w szwach i zapewne gdyby była większa, wielu jeszcze chętnych znalazłoby się na festiwalowe bezpłatne wejściówki.

-Jestem niezwykle zadowolona, że tak licznie Państwo przybyli, cieszę się, że rozpoznaj już twarze melomanów, którzy bywają na wszystkich festiwalach - powitała kutnowską publiczność dyrektor festiwalu Anna Jeremus-Lewandowska.

Kunc: Dyrygent nie stoi tyłem do publiczności, bo z przodu wygląda zdecydowanie gorzej, ./upload/articles_pakiety/27388/01_obraz.jpg
Kunc: Dyrygent nie stoi tyłem do publiczności, bo z przodu wygląda zdecydowanie gorzej, ./upload/articles_pakiety/27388/04_obraz.jpg
Kunc: Dyrygent nie stoi tyłem do publiczności, bo z przodu wygląda zdecydowanie gorzej, ./upload/articles_pakiety/27388/06_obraz.jpg


- Pani Ania kiedy tylko skończyła się piąta jubileuszowa edycja festiwalu w zeszłym roku, niemal od razu sypała pomysłami na następną, obecną edycję - mówił Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna.

Dyrektor festiwalu oraz wiceprezydent uroczyście otworzyli kolejną odsłonę atrakcji muzyki poważnej przed kutnowską publicznością.

- Prof. dr hab. Warcisław Kunc jest jednym z liczących się i działających artystów dyrygentów w Polsce i również za granicą, wielokrotnie odznaczany nagrodami, medalami w dziedzinie kultury, z ogromnym dorobkiem, o którym dziś porozmawiamy. Jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Poznaniu gdzie od 2012 pełni funkcję Kierownika Katedry Dyrygentury Symfonicznej i Operowej oraz od 2013 kieruje Orkiestrą Akademicką - pani dyrektor anonsowała gwiazdę spotkania.

Swoją zawodową działalność dyrygencką Kunc rozpoczął jako dyrygent Opery Wrocławskiej, następnie dyrektor Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, równocześnie dyrygent Filharmonii Szczecińskiej. Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie, z-ca dyrektora ds. artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi. Sprawował kierownictwo muzyczne w ponad 60 spektaklach operowych, operetkowych i musicalowych.

Pierwsze pytanie dotyczyło bogatego wykształczenia gościa festiwalu. - Czy rzeczywiście trzeba aż tyle różnych szkół i kierunków ukończyć aby zostać dyrygentem? Niektórzy sądzą, że machanie pałeczką przed orkiestrą to mistyfikacja, oczywiście żartuję - pytała Anna Jeremus Lewandowska.

- Dyrygent rzeczywiście nie musi być menadżerem kultury, ale w chwilach wolnych lubię się uczyć - odparł Kunc. - Dyrygent nie stoi tyłem do publiczności, bo z przodu wygląda zdecydowanie gorzej. Jeśli porównywać dyrygenta z jakimś innym zajęciem, to będzie to kierowca. Otóż, to taki ktoś kto wie kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć, skręcić, wie gdzie jedzie. Teoretycznie zatem starczyłby jeden kurs, ale tak w przypadku dyrygentury nie jest.

- Swoją karierę rozpoczął pan w Szczecinie i we Wrocławiu. Czy od razu pan wiedział, że będzie pan dyrygentem operowym? [więcej]
kultura, 30.07.2015 20:36|czytane: 160 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Prezydent Kutna odpowiada na pytania Czytelników
Kilka dni temu na naszych łamach Czytelnik zadał za naszym pośrednictwem kilka pytań Zbigniewowi Burzyńskiemu, prezydentowi Kutna. Oto one wraz z odpowiedziami.

Jaki jest stan zadłużenia miasta Kutno za chwilę obecną?
Zbigniew Burzyński:
Stan zadłużenia miasta Kutno na 30.06.2015 : 44 707 976,74 zł tj. około 28 % planowanych dochodów w 2015 r. przy dopuszczalnym progu zadłużenia 60%. Wiele miast podobnej wielkości boryka się z przekroczeniem tej granicy bądź niebezpiecznym zbliżaniem się do niej z uwagi na m.in. konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w przypadku realizacji inwestycji z dofinansowaniem unijnym.

Kiedy harmonogram spłat poszczególnych pożyczek przewiduje ich ostateczną spłatę?
Zbigniew Burzyński:
Planowana całkowita spłata w/w zadłużenia nastąpi w 2022 roku czyli za 7 lat.  

Jaki jest okres gwarancyjny uzyskany przez miasto na konserwację i naprawę nowej fontanny?
Zbigniew Burzyński:
Okres rękojmi (gwarancji) do Wykonawcy na wykonane roboty budowlane budowy fontanny w Kutnie zgodnie z umową wynosi 60 m-cy (5 lat) od dnia odbioru końcowego fontanny.
 
Ilu obecnie zarejestrowanych jest w Kutnie obywateli Ukrainy i innych państw WNP? Ilu z w/w obcokrajowców pracuje na umowy o pracę i gdzie? Czy są to tzw. "umowy śmieciowe" czy na stałe? Czy zatrudnienie tych osób wpływa na stan zatrudnienia osób z Kutna zarejestrowanych w PUP?
Zbigniew Burzyński:
Zapytania dotyczące zatrudnienia obcokrajowców należy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.

Dlaczego nie odbudowuje się Pałacu Saskiego i czy w tej sytuacji ważniejsza była fontanna?
Zbigniew Burzyński:
Modernizacja fontanny była postulowana przez mieszkańców od wielu lat. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji a następnie jej realizacja było możliwe w krótkim stosunkowo czasie. Natomiast prace związane z rewitalizacją Pałacu Saskiego są procesem długotrwałym, który może potrwać nawet kilka lat. Na potrzeby przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego kompleksu muzealnego zostały zrealizowane prace inwentaryzacyjne oraz ekspertyzy stanu techniczno- budowlanego budynków znajdujących się na terenie dziedzińca pałacowego, wozowni muzealnej oraz inwentaryzacja ratusza. Prace te pozwolą na określenie możliwości technicznego i funkcjonalnego wykorzystania tych obiektów w ramach tworzonego kompleksu. Wyniki  ekspertyz zostały przesłane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Zabytków Delegatura w Skierniewicach w celu wydania opinii i zaleceń dalszego postępowania i oczekujemy na wydanie stosownych decyzji. Po ich uzyskaniu zostaną podjęte dalsze prace. Budynki objęte kompleksem oraz Pałac Saski zostały również zinwentaryzowane najnowocześniejszą metodą poprzez skanowanie laserem, dzięki czemu będzie możliwe wykonanie modelu 3D tych budynków, naniesienie wyników badań architektonicznych oraz wykorzystanie do celów projektowych. Trwają również prace archeologiczne, które powinny zakończyć się najpóźniej do połowy października br. Zostało wykonane ogrodzenie terenu za wozownią muzealną. Ze względu na stan, w jakim znajduje się część pałacu, podczas prac archeologicznych wewnątrz obiektu powadzone są na bieżąco prace zabezpieczające przed zawaleniem się ścian, czy elementów stropu. [więcej]
wandea, 30.07.2015 18:36|czytane: 290 razy|12 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Rędzikowski przestanie być radnym. Wojewoda wezwała radę do działania
Wojewoda Łódzki wezwała Radę Miasta Kutna do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego KWW Zbigniewa Burzyńskiego Tomasza Rędzikowskiego z uwagi na naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego miasta. Sesja rady odbędzie się 4 sierpnia o godz. 14.00.

Przypomnijmy, w marcu z interwencji czytelników poruszyliśmy temat mandatu radnego miejskiego Tomasza Rędzikowskiego. -Radny miejski Tomasz Rędzikowski, rzekomo prowadzi działalność gospodarczą na mieniu gminy i dla instytucji podległych samorządowi świadczy usługi pomiaru zużycia wody. Czy tak jest w rzeczywistości i czy jest to prawnie dopuszczalne? - pisał wówczas pan Władysław z Kutna. Zapytaliśmy radnego czy to prawda i stwierdził on, że prowadzi działalność gospodarczą, której siedziba jest u niego w domu w zasobie Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie i świadczy usługi pomiaru zużycia wody m.in. dla ZNM. Radny potwierdził również, że podczas kampanii wyborczej w czasie pracy, pomiaru wody w blokach rozdawał mieszkańcom ulotki wyborcze KWW Zbigniewa Burzyńskiego.

Wydawało się wówczas, że Grzegorz Chojnacki, przewodniczący Rady Miasta Kutna po medialnych doniesieniach o nieprawidłowościach zadziała w tej sprawie na podstawie art. 24 f ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym. Reakcji jednak nie było.

Potem 7 maja Stowarzyszenie KUTNO PLUS skierowało wniosek do Rady Miasta Kutna o podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego KWW Zbigniewa Burzyńskiego.

- Radny Tomasz Rędzikowski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „ Wielobranżowa Firma Usługowa „ Delfin” Tomasz Rędzikowski. Jej siedziba mieści się w Al. ZHP w Kutnie. Lokal ten radny wynajmuje od Zakładu Nieruchomości Miejskich. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności - pisze Teofil Trybura Przedstawiciel Stowarzyszenia KUTNO PLUS. - Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził taką działalność gospodarczą jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

26 maja na sesji prezydenccy radni nie podnieśli rąk za wygaśnięciem mandatu koledze i pozostał on w radzie. Następnie 22 czerwca Stowarzyszenie skierowało do Wojewody wniosek o wydanie zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu radnego.

-Celem art. 24f ust. 1 u.s.g. jest wykluczenie sytuacji, w której radny, wykonując mandat w gminie, będąc członkiem organu stanowiącego podejmującego m.in. decyzje dotyczące zasad zarządu mieniem tej gminy, mógłby wpływać na korzystne dla siebie rozporządzenie tym mieniem, które pozostaje w jego władaniu, korzystniejsze niż to, jakie mogliby uzyskać inni nie posiadający statusu radnego (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 kwietnia 2014 , IV SA/Gl 193/14, LEX nr 1455038 ) - pisze do Wojewody Trybura. [więcej]
wandea, 30.07.2015 17:28|czytane: 298 razy|8 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Koko Smoko w Kinie KDK. Wygraj zaproszenia
Dwa podwójne zaproszenia na film Koko Smoko w Kinie Kutnowskiego Domu Kultury mamy dla najmłodszych Czytelników eKutno.pl Konkurs trwa do niedzieli 2 sierpnia do godz. 20.00.

Ekranizację popularnej na całym świecie serii książek dla najmłodszych o grupie psotnych lecz uroczych smoków i ich niesamowitych przygodach w kutnowskim Kinie możecie zobaczyć już od jutra przez najbliższe dwa tygodnie.

Aby wziąć udział w konkursie kliknij tutaj


[więcej]
wandea, 30.07.2015 18:12|czytane: 66 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zarobić na czarnym złocie
Monika po 10 godzinach zbierania jagód marzy o gorącej kąpieli. - Teraz plecy nie bolą już tak mocno – uśmiecha się 23-letnia studentka z Gdańska. - Najgorsze są pierwsze dni, kiedy organizm przyzwyczaja się się do nienaturalnej, bardzo pochylonej  pozycji przy zbieraniu jagód.

Zarobić na czarnym złocie, ./upload/articles_pakiety/27391/01_obraz.jpg
Zarobić na czarnym złocie, ./upload/articles_pakiety/27391/02_obraz.jpg
Zarobić na czarnym złocie, ./upload/articles_pakiety/27391/03_obraz.jpg


Pani Maria z okolic Kutna jest wykończona pracą w polu.
– Zbieranie ogórków to proszę mi wierzyć bardzo, ale to bardzo ciężka praca – mówi zmęczona kobieta. - Po 9 godzinach pracy boli mnie wszystko... Nie dość, że trzeba ciągle być nachylonym, to do tego trzeba jeszcze dźwigać wiaderka z ogórkami.

Zbierać grzyby i jagody czy tyrać przy zbiorze ogórków?
Praca sezonowa to dla wielu rodzin jedyna szansa na podreperowanie domowych, niekiedy bardzo skromnych budżetów. Zarobione w czasie wakacji pieniądze można przeznaczyć na zakup opału, odzieży czy szkolnej wyprawki dla dzieci. Dla innych wakacyjna praca to być albo nie być. Ludzie w bardzo trudnej sytuacji materialnej „konsumują” zarobioną gotówkę na bieżąco. Propozycji zajęcia sezonowego jest sporo, ale tak naprawdę trudno jest znaleźć konkretną, dobrze płatną pracę. Najprościej jest zatrudnić się do prac polowych, na budowach, w sklepach.  Ludzie są  jednak wybredni i wymagający. Jak powiedział mi znajomy rolnik, nie ma chętnych do pracy w polu, bo robota jest naprawdę ciężka. [więcej]
redaktor, 30.07.2015 15:48|czytane: 273 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
30 kandydatek na Miss Aquaparku Kutno Lato 2015
Gala Finałowa I Wyborów Miss Lata Aquaparku Kutno 2015 odbędzie sięw niedzielę, 9 sierpnia w Aquaparku Kutno. Podczas Gali finałowej kandydatki zaprezentują się w letnich sukienkach, strojach sportowych oraz strojach kąpielowych. Pomiędzy prezentacją kandydatek czas naszym gościom umilać będą występy artystów oraz pokazy iluzji i inne niespodzianki.

30 kandydatek na Miss Aquaparku Kutno Lato 2015, ./upload/articles_pakiety/27390/01_obraz.jpg


Do konkursu zgłosiło się 30 kandydatek z całej Polski. 

- Pragnę zainteresować Państwa tym wydarzeniem bowiem z tego co wiem jesteśmy jedynym Aquaparkiem w kraju , który w tym roku organizuje taką imprezę - mówi Paweł Markiewicz, odpowiadający za organizację I Wyborów Miss Lata Aquaparku Kutno - Pomiędzy prezentacjami kandydatek będzie część artystyczna oraz pokazy iluzji. [więcej]
redaktor, 30.07.2015 15:27|czytane: 280 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Polfarmex Kutno z licencją okresową na sezon 2015/2016
Wczoraj Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki S.A.  wydał KKS Pro Basket Kutno pozytywną decyzję o przyznaniu licencji okresowej na grę w rozgrywkach organizowanych przez PLK SA w sezonie 2015/2016.

[więcej]
redaktor, 30.07.2015 15:24|czytane: 82 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Bibelotki ciotki Klotki
Od czerwca 2015 roku nieformalna grupa "Lawendowe dziewczyny" we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" w ramach grantu na lepszy start realizuje program "Bibelotki ciotki Klotki".

Bibelotki ciotki Klotki, ./upload/articles_pakiety/27387/01_obraz.jpg
Bibelotki ciotki Klotki, ./upload/articles_pakiety/27387/09_obraz.jpg
Bibelotki ciotki Klotki, ./upload/articles_pakiety/27387/15_obraz.jpg


W czerwcu odbyły się warsztaty decoupage krok po kroku na drewnie zatytułowane "Z babcinego stryszku". W ramach tych zajęć ozdobione zostały skrzynki, pudełka, szkatułki, lustra, stoliki, ramki techniką serwetową. W lipcu przeprowadzono warsztaty decoupage z wykorzystaniem preparatów do postarzeń i spękań zatytułowane „Powiew Prowansji”. Odbyło się kilka zajęć plastycznych, na których wychowankowie i wychowawcy PO-W „Tęcza” doskonalili tajniki techniki serwetowej. Tym razem odnawiano i ozdabiano stare meble, donice, lustra, ramy. Podsumowaniem warsztatów było stworzenie „Lawendowego kącika". Ozdobione przedmioty będą miłym podziękowaniem dla przyjaciół i sponsorów Stowarzyszenia "Wyspa Skarbów". [więcej]
redaktor, 29.07.2015 15:50|czytane: 186 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Taki remont Łęczyckiej ostatnio przeprowadzono za Gierka i... dla Gierka
Trwają prace przy budowie ulicy Łęczyckiej. Między ulicami Konopnickiej a Wyspiańskiego wczoraj kładziona była kolejna warstwa asfaltu. Mieszkańcy są już zmęczeni codziennymi utrudnieniami.

Taki remont Łęczyckiej ostatnio przeprowadzono za Gierka i... dla Gierka, ./upload/articles_pakiety/27386/01_obraz.jpg
Taki remont Łęczyckiej ostatnio przeprowadzono za Gierka i... dla Gierka, ./upload/articles_pakiety/27386/02_obraz.jpg


Kierowcy narzekają na objazdy wąskimi osiedlowymi uliczkami. Ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tych utrudnień i wiedzą, że muszą okresowo być.  Na ten  remont czekano tutaj wiele lat.
Ostatnio modernizowano ulicę Łęczycką w 1976 roku, kiedy to towarzysz Edward Gierek miał tą ulicą jechać do Płocka na dożynki. Gierek Łęczycką nie pojechał, ale pamiątką po tym był perfekcyjny remont ulicy. Podobno nawierzchnię ulicy pokrył wtedy asfalt szwedzki. [więcej]
redaktor, 29.07.2015 12:39|czytane: 1374 razy|12 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Posłaniec sztuki wielkiej i wspaniałej. Jutro początek Letniego Festiwalu Muzycznego
Już jutro, 29 lipca w Kutnie rozpocznie się VI Letni Festiwal Muzyczny organizowany przez Fundację Promocji Muzyki ARTIFEX we współpracy z Miastem Kutno i jego kulturalnymi placówkami oraz firmą Polfarmex S.A.  Festiwal honorowym patronatem objęli Wojewoda Łódzki oraz Prezydent Miasta Kutna.

W programie tegorocznej edycji Festiwalu oprócz koncertów kameralnych takich jak "I raduje się dusza moja" i "W świecie genialnych melodii Mozarta" znalazła się mała opera komiczna G.B. Pergolesiego "Służąca Panią". Gościem specjalnym Festiwalu będzie też znakomity polski dyrygent Warcisław Kunc. I to właśnie spotkanie otworzy festiwal. 

W środę o godz. 19.00 w Hotelu Rondo  Spotkanie z Gwiazdą Posłaniec sztuki wielkiej i wspaniałej - pod batutą... Warcisław Kunc. Spotkanie poprowadzi Anna Jeremus-Lewandowska.

Swoją zawodową działalność dyrygencką rozpoczął jako dyrygent Opery Wrocławskiej, następnie dyrektor Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, równocześnie dyrygent Filharmonii Szczecińskiej. Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie, z-ca dyrektora ds. artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi.

Sprawował kierownictwo muzyczne w ponad 60 spektaklach operowych, operetkowych i musicalowych m.in.: Carmen, Tosca, Traviata, Cyganeria, Kawaler srebrnej róży, Czarodziejski flet, Halka, Paria, Wesoła wdówka, Księżniczka czardasza, Orfeusz w piekle, Baron cygański, My fair Lady, Hello Dolly, West side story. Jako dyrygent występował w: Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Austrii, Czechach, Rosji, Szwajcarii. Dokonał nagrań archiwalnych z Orkiestrą PR w Krakowie oraz NOSPR w Katowicach. Jest gorącym orędownikiem propagowania twórczości S. Moniuszki. [więcej]
kultura, 28.07.2015 19:54|czytane: 166 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Rozstrzygnięcie Wakacyjnej Krzyżówki z Hasłem. Znamy zwycięzców!
Wczoraj nastąpiło wylosowanie zwycięzców "Wakacyjnej Krzyżówki z Hasłem - Uważaj na wakacyjne zagrożenia" organizowanej przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie.

Rozstrzygnięcie Wakacyjnej Krzyżówki z Hasłem. Znamy zwycięzców!, ./upload/articles_pakiety/27385/01_obraz.jpg


Szczęśliwcami są Elżbieta Wielec, Michał Kuciapski, Natalia Bińkowska i Jakub Rojewski. Nagrody można odebrać w siedzibie PSSE w Kutnie ul. Kościuszki 14 na I piętrze w pokoju Nr. 12 w godz. 8.00-14.00. W przypadku, gdy dzieci przebywają na wakacjach nagrody będą czekały. [więcej]
MaciejW, 29.07.2015 07:50|czytane: 129 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Pod patronatem eKutno.pl: 41. Święto Róży, Róża Wiatrów, jarmark i koncerty
41. Święto Róży pod patronatem eKutno.pl już od 4 września. W tym roku sporo atrakcji muzycznych, jak zawsze odbędzie się Jarmark Różany, będzie można skorzystać z lunaparku i przede wszystkim odwiedzić Wystawę Róż i Aranżacji Florystycznych pt. Róża Wiatrów w Kutnowskim Domu Kultury.

Pod patronatem eKutno.pl: 41. Święto Róży, Róża Wiatrów, jarmark i koncerty

Tym razem tematem przewodnim wystawy będą podróże. Szesnastu florystów przygotuje instalacje roślinne, a w sumie 25 osób będzie pracować nad pomysłem koordynatorki wystawy Agnieszki Dąbrowskiej- Walczak. Otwarcie wystawy odbędzie się przed Kutnowskim Domem Kultury, na małej scenie będziemy mogli podziwiać roślinne kreacje florystów w artystycznej oprawie. 

Na Scenie Muzycznej nad Ochnią wystąpią Curly Heads, Ray Wilson, Kasia Kowalska, Sylwia Grzeszczak, a na scenie na placu Piłsudskiego: Parassol, Kabaret Kałamasz, Horpyna, Tonam i Synowie, theBEST4, ZPIT Ziemi Kutnowskiej, ZPiT KUJON. [więcej]
kultura, 28.07.2015 17:53|czytane: 366 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Piknik zdrowotny tym razem w Nowych Ostrowach
Starosta kutnowski zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu na Piknik Zdrowotny, który odbędzie się 2 sierpnia w Nowych Ostrowach.

Piknik zdrowotny tym razem w Nowych Ostrowach, ./upload/articles_pakiety/27381/01_obraz.jpg


Przez cały czas trwania pikniku bezpłatnie dostępne będą: punkt medyczny, w którym będzie możliwość zrobienia badań poziomu cukru we krwi, ciśnienia i wagi ciała. Na imprezie będzie mozna wypełnić ankiety - wywiady medyczne.

Program
14:00 - 14:05 Przywitanie gości i mieszkańców powiatu kutnowskiego.
14:05 - 15:30 Zawody sportowe drużyn z gmin powiatu kutnowskiego.
14:05 - 16:00 Konkursy sportowe i animacje zabaw dla dzieci.
14:20 - 15:00 Pokazy akrobacji rowerowych. [więcej]
redaktor, 28.07.2015 17:13|czytane: 638 razy|15 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Urząd Miasta Kutna wyjaśnia
W nawiązaniu do informacji o oddaniu do użytku fontanny na Placu Piłsudskiego z 23 lipca Urząd Miasta Kutna wyjaśnia, że w żadnym wypadku nie było w niej intencji zachęcania do picia wody z fontanny.

- Informacja o zainstalowaniu w części technicznej stacji uzdatniania wody miała na celu podkreślenie, iż woda w obiegu zamkniętym jest uzdatniana i dezynfekowana. Jednakże woda w obiegu fontannowym nie musi spełniać wymagań dotyczących wody zdatnej do picia. Z uwagi na publiczny charakter obiektu, dostęp do niego będą miały osoby postronne i zwierzęta dlatego zachodzi ryzyko skażenia wody - podaje Joanna Brylska, Kierownik Biura Prasowego kutnowskiego magistratu. - W celu zminimalizowania bezpośredniego zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego przy budowie niniejszej fontanny zastosowano odpowiednie technologie i urządzenia uzdatniające obieg wody w fontannie. [więcej]
redaktor, 28.07.2015 16:49|czytane: 458 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Wygrali zaproszenia do Aquaparku
Dla Czytelników eKutno.pl Aquapark Kutno przekazał cztery zaproszenia na wakacyjne wodne pluski. Wygrali je: Piotr Wojtczak, Andrzej Cichocki, Joanna Święcicka, Olga Dolat.

Wygrali zaproszenia do Aquaparku, ./upload/articles_pakiety/27361/01_obraz.jpg


Będą one do odbioru w parku wodnym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
[więcej]
redaktor, 27.07.2015 18:39|czytane: 577 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Czytelnicy pytają: Czy pełnomocnik ds. pacjenta już pracuje?
- Ostatnio byłam w szpitalu i chciałam skorzystać z pomocy rzecznika pacjenta. Dowiedziałam się, że w Kutnie jest pełnomocnik starosty ds. pacjenta. W starostwie przy Kościuszki go nie było. Nie mogłam jednak znaleźć żadnej informacji, gdzie przyjmuje, jak do niego dotrzeć - mówi pani Zdzisława z Kutna. - Córka pomogła mi poszukać w internecie. Niestety na stronie starostwa czy szpitala nie ma tych informacji. Czy pełnomocnik ds. pacjenta już pracuje? Dlaczego starostwo o to nie zadbało pomimo wydawania pieniędzy na pensję tej osoby? Uważam, że taka informacja powinna być bardzo łatwo dostępna, a już na pewno powinna być wywieszona w widocznym miejscu w szpitalu.

Rzeczywiście informacji na stronie szpitala i w budynku nie ma. Zapytaliśmy rzecznika prasowego starostwa o to jak to się stało, że "lekarstwo na kryzysowe sytuacje w szpitalu" i pomysł nowego starosty nie został odpowiednio promowany choćby w postaci informacji o działalności pełnomocnika, godzinach przyjęć itp. Jacek Saramonowicz przyznał, że informacja ta nie jest dostępna na stronie w widocznym miejscu i że starostwo podejmie odpowiednie działania aby mieszkańcy wiedzieli, gdzie i w jakich godzinach przyjmuje pełnomocnik, czym się zajmuje. Już pierwsze syptomy szybkiego działania rzecznika zauważyliśmy. Jednak szpital chyba się opiera mocno udostępnieniu tej informacji swoim pacjentom, ponieważ na stronie KSS wisi stare odesłanie do Rzecznika Praw Pacjenta, słowa o naszym lokalnym "rzeczniku" nie ma. 

Beata Krukowska, pełnomocnik starosty  ds. pacjenta nie chciała jednak bezpośrednio z nami rozmawiać, odesłała nas do rzecznika prasowego starostwa. Chcieliśmy poruszyć temat potrzeby jej stanowiska w powiecie kutnowskim i dowiedzieć się o stanie załatwiania sprawy skargi mieszkanki Kutna na szpital, o której pisaliśmy w tym miesiącu TUTAJ

Dla wszystkich, którzy potrzebują porady, pomocy czy chcą złożyć skargę podajemy pełną informację o działalności pani pełnomocnik. Przyjmuje ona interesantów w siedzibie przy ul. Królowej Jadwigi 7, pokój 52, poniedziałek- piątek : 8.00 - 15.00, tel. 24 355-47-64 e-mail: pelnomocnik_pacjent@powiatkutno.eu

Kompetencje pełnomocnika ds. pacjenta
1) reprezentowanie Starosty w zakresie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności i funkcjonowania „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej jako „KSS Sp. z o.o.”,
2) reprezentowanie Starosty w kontaktach z KSS Sp. z o.o. w zakresie praw pacjenta,
3) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów, rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad pacjentem dotyczących udzielanych świadczeń, działalności i funkcjonowania KSS Sp. z o.o. oraz udzielania odpowiedzi na pytania i skargi, [więcej]
wandea, 27.07.2015 18:29|czytane: 963 razy|41 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Szpital potrzebuje kierownika działu administracyjno- technicznego
Do 30 lipca można skladać oferty w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym sp. z o.o. na stanowisko kierownika działu administracyjno-technicznego. 

Kandydat powinien mieć wykształcenie z zakresu administracji, znać zagadnienia z zakresu budownictwa, BHP it. TUTAJ ogłoszenie. [więcej]
wandea, 27.07.2015 17:57|czytane: 2094 razy|71 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Nowy projekt krośniewickiego muzeum dofinansowany
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach otrzymało grant w ramach projektu "Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie woj. łódzkiego 2015" ogłoszonego przez Łódzki Dom Kultury. Placówka z Krośniewic wystartowała w konkursie z projektem "Ginące zawody rzemieślnicze na przykładzie kowalstwa i kotlarstwa" i otrzymała na ten cel wsparcie finansowe w kwocie 4000 tys. zł.

Projekt ma na celu ochronę narodowego dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie pamięci o ginących już zawodach kowala i kotlarza oraz zaprezentowanie rzemiosła będącego efektem kotlarskiego kunsztu i umiejętności. Dzięki funduszom już we wrześniu, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Muzeum zorganizuje warsztaty dla szkół, podczas których uczniowie będą mogli zapoznać się z podstawowymi narzędziami i technikami kotlarskimi oraz stworzą własne wyroby miedziane.

Odbędą się także otwarte, rodzinne warsztaty kowalskie obejmujące poznanie technik kucia na kowadle i możliwość samodzielnego wyrobu gwoździ i podkówek. Mieszkańcy miasta i miłośnicy regionalnej historii będą mieli także możliwość udziału w spacerze edukacyjnym śladami dawnych rzemieślników krośniewickich, a wydarzeniom towarzyszyć będzie uroczysty finisaż wystawy "Świat miedzi. Od warsztatu po wyroby" z prywatnej kolekcji Bernarda Nowakowskiego z Siedlec oraz wydanie folderu promującego rzemiosło artystyczne i sztukę zdobniczą z kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego. [więcej]
kultura, 27.07.2015 16:47|czytane: 173 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Ukradł piwo i chipsy, a grozi mu do 10 lat
Kutnowscy policjanci zatrzymali 17-letniego mieszkańca Zgierza, który włamał się do sklepu spożywczego. Młody człowiek za kradzież kilku piw i chipsów usłyszał zarzuty, za które grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

25 lipca o godzinie 23.20 na ulicy Sienkiewicza w Kutnie funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w jednym ze sklepów spożywczych zauważyli wybitą szybę. Przybyły na miejsce właściciel sklepu oświadczył, że ukradziono piwo i chipsy wartości około 70 złotych, a straty za wybitą szybę oszacował na kwotę 1500 złotych.

Sprawą włamania zajęli się kutnowscy policjanci. Został przejrzany zapis z kamer monitoringu. Stróże prawa ustalili, że sprawca mógł być ubrany w czerwoną czapkę, buzę i krótkie spodenki. Rysopis młodego przestępcy został podany na patrole będące w służbie. Około 5.00 w rejonie dworca PKP patrol mundurowych zauważył mężczyznę wyglądem przypominającego sprawcę włamania. Młody człowiek na widok radiowozu zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. [więcej]
redaktor, 27.07.2015 16:25|czytane: 246 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Punkt przedszkolny Kolorowy Świat w Bielawkach z certyfikatem
Punkt przedszkolny „Kolorowy Świat” w Bielawkach uczestniczył w konkursie ogólnopolskim „Bezpieczne Dziecko - Bezpieczne Przedszkole” – III edycja organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Jako jedyna placówka oświatowa  w powiecie kutnowskim punkt przedszkolny „Kolorowy Świat” otrzymał certyfikat BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 2015 r.

Punkt przedszkolny Kolorowy Świat w Bielawkach z certyfikatem , ./upload/articles_pakiety/27374/01_obraz.jpg


Dzięki uprzejmości i poświęceniu wielu ludzi była możliwa walka o ten zaszczytny tytuł. Dlatego też wszystkim, którzy włączyli się w realizację konkursu Kolorowy Świat składa serdeczne podziękowania: wykładowcom, sponsorom, rodzicom przedszkolaków oraz osobom, które w różny sposób przyczyniły się do spełnienia zamierzeń i planów. [więcej]
redaktor, 27.07.2015 16:16|czytane: 132 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Na co do kina w sierpniu?
Kino Kutnowskiego Domu Kultury zaprasza w sierpniu małych i dużych mieszkańców powiatu kutnowskiego na szereg atrakcyjnych filmów. 

31.07.2015 -05.08.2015 od piątku do środy
godz.16.00 KOKO SMOKO 2D dub.(animowany, czas 85 min.)
godz.18.00 TED 2 (komedia, czas 125 min.)
godz.20.15 KLUCZ DO WIECZNOŚCI (thriller sci-fi, czas 117 min.)
Na co do kina w sierpniu?

07-12.08.2015 od piątku do środy
godz.14.30 premiera: MAŁY KSIĄŻĘ 2D dub.(familijny/animowany, czas 108 min.)
godz.16.30 KOKO SMOKO 2D dub.(animowany, czas 85 min.)
godz.18.00 premiera: MAŁY KSIĄŻĘ 3D dub.(familijny/animowany, czas 108 min.)
godz.20.00 premiera: AMY (dokumentalny muzyczny, czas 127 min.)

14-19.08.2015 od piątku do środy
godz.14.30 premiera: MAŁY KSIĄŻĘ 2D dub.(familijny/animowany, czas 108 min.)
godz.16.30 premiera: MAŁY KSIĄŻE 3D dub.(familijny/animowany, czas 108 min.)
godz.18.15 premiera: AMY (dokumentalny muzyczny, czas 127 min.)
godz.20.30 TAŚMY WATYKANU (horror, czas 100 min.) [więcej]
kultura, 27.07.2015 15:59|czytane: 244 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Do końca września nowa droga Marcinów -Strzegocin
Powiat Kutnowski przebuduje drogę Marcinów- Strzegocin w gminie Krzyżanów i gminie Kutno. Powstaną 4 km drogi dzięki środkom zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie ponad 220 tys. zł.

Do końca września nowa droga Marcinów -Strzegocin, ./upload/articles_pakiety/27372/01_obraz.jpg
Do końca września nowa droga Marcinów -Strzegocin, ./upload/articles_pakiety/27372/02_obraz.jpg
Do końca września nowa droga Marcinów -Strzegocin, ./upload/articles_pakiety/27372/03_obraz.jpg


- Warto podkreślić, że droga ta obsługuje prawie 500 ha użytków rolnych, a stan jej nawierzchni był katastrofalny. W trakcie modernizacji położony zostanie beton asfaltowy AC – 11 S o grubości 4 cm, co zapewni długoletnią żywotność odnowionej jezdni- podaje Jacek Saramonowicz, rzecznik Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.  z Piotrkowa Trybunalskiego. 
Kwota jaką wykonawca zaoferował w postepowaniu przetargowym wynosi: 922.269,77 zł. [więcej]
wandea, 27.07.2015 15:55|czytane: 252 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego[więcej]
redaktor, 27.07.2015 15:42|czytane: 80 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Złote niebo Mistrzostw Europy dla Łukasza Wójcika
Łukasz Wójcik - mieszkaniec Kutna, członek Aeroklubu Włocławskiego - w zakończonych właśnie 18. Szybowcowych Mistrzostwach Europy zdobył złoty medal w klasie Otwartej. Latał on na JS-1 - jednym z najlepszych szybowców
na świecie produkowanym w RPA.


Złote niebo Mistrzostw Europy dla Łukasza Wójcika, ./upload/articles_pakiety/27370/01_obraz.jpg
Złote niebo Mistrzostw Europy dla Łukasza Wójcika, ./upload/articles_pakiety/27370/02_obraz.jpg
Złote niebo Mistrzostw Europy dla Łukasza Wójcika, ./upload/articles_pakiety/27370/03_obraz.jpg


Ponad 20 zawodników z całej Europy w dniach od 13 do 24 lipca 2015 r. rozegrało 9 konkurencji Łukasz w pięknym stylu prowadził od pierwszej aż do ostatniej z nich, wygrywając z nich dwie. Zawody rozgrywały się na lotnisku Osceny na Węgrzech w dobrych pogodach przy średnich prędkościach sięgających nawet 145 km/h.

Warto dodać, że to pierwsze medale w tej klasie od 1998 roku. Łukasz latał w parze z Adamem Czeladzkim - pilotem niepełnosprawnym na skutek wypadku szybowcowego. Mimo porażenia kończyn dolnych lata na specjalnie skonstruowanym szybowcu i robi to w mistrzowskim stylu. Wywalczył on srebrny medal. [więcej]
redaktor, 27.07.2015 15:33|czytane: 154 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Przekonywali do głosowania za JOW
W ubiegły czwartek odbyło się w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie spotkanie zwolenników Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Przekonywali do głosowania za JOW, ./upload/articles_pakiety/27369/01_obraz.jpg
Przekonywali do głosowania za JOW, ./upload/articles_pakiety/27369/02_obraz.jpg
Przekonywali do głosowania za JOW, ./upload/articles_pakiety/27369/03_obraz.jpg


Rozpoczął je wykład Agnieszki Białek – autoryzowanego szkoleniowca Ruchu Kukiza z Jaworzna, która omówiła różnice między proporcjonalną i większościową ordynacją wyborczą do parlamentu. Krytycznie oceniła skutki obecnego systemu i przekonywała do jego zmiany, obalając mity krążące na temat JOW.

Więcej czasu zajęła dyskusja z mieszkańcami, podczas której prelegentka odpowiadała na pytania dotyczące szczegółów propozycji zwolenników JOW i zachęcała obecnych do udziału w referendum 6 września. [więcej]
redaktor, 27.07.2015 11:34|czytane: 701 razy|7 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Królowa Róż czeka na pozdrowienia - konkurs Kartka z podróży
Kutnowski Dom Kultury z okazji zbliżającego się 41. Święta Róży zaprasza do wzięcia udziału w zabawie konkursowej "Kartka z podróży czyli pozdrowienia dla Królowej Róż".

Królowa Róż czeka na pozdrowienia - konkurs Kartka z podróży, ./upload/articles_pakiety/27368/01_obraz.jpg


Celem zabawy jest zawiązanie do tematyki tegorocznej wystawy czyli podróży oraz popularyzacja tradycyjnej korespondencji. Na kartki KDK czeka do 15 sierpnia (decyduje data stempla pocztowego), wszelkie szczegóły w regulaminie. [więcej]
redaktor, 25.07.2015 07:17|czytane: 236 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Czytelnicy pytają: Jakie premie i nagrody otrzymywała dyrektor PUP?
- Czy odwołana dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy otrzymała pomimo tego nagrodę bądź premię? Czy otrzymywała je od momentu kiedy została oskarżona przez Prokuraturę Rejonową m.in. o dyskryminację pracowników? -  pyta pani Bożena z Kutna. - Byłam bezrobotną za czasów kiedy ta pani obejmowała swoje stanowisko i padało mnóstwo obietnic w związku z tym. Potem czytałam bardzo wiele informacji w mediach na temat działalności tej pani czyli "chodzenia po sądach" z pracownikami. Mniej informacji dotyczyło jak przeciwdziała bezrobociu. Na szczęście znalazłam pracę poza Kutnem, ale nadal interesuje mnie czy kolejne władze samorządowe w powiecie również cenią sobie działalność tej pani podobnie jak poprzednie. 

Czytelnicy pytają: Jakie premie i nagrody otrzymywała dyrektor PUP?, ./upload/articles_pakiety/27366/01_obraz.jpg


Jacek Saramonowicz, rzecznik starostwa odpowiada, że Danuta Raciborska w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisku dyrektora została zatrudniona 1 lipca 2011 r.

- Kwota nagrody za 2011 rok to 5000 zł, kwota premii w 2012 to 12 000 zł, za 2013 rok pani Raciborska otrzymała nagrodę w kwocie 5000 zł, a za 2014 premię 2500 zł i nagrodę 5000 zł - podaje rzecznik.

Za 2015 rok nie ma żadnych nagród ani premii. Ostatnią premię przyznał już nowy zarząd powiatu z Krzysztofem Debichem na czele. [więcej]
wandea, 24.07.2015 20:23|czytane: 1970 razy|78 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Kutnowscy policjanci z medalami
Dzisiaj w Centrum Teatru, Muzki i Tańa w Kutnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Zasłużeni funkcjonariusze odebrali nagrody, odznaczenia i mianowania na wyższy stopień oraz wysłuchali licznych podziękowań od władz miasta, powiatu, służb mundurowych współpracujących z Policją.

Kutnowscy policjanci z medalami, ./upload/articles_pakiety/27367/01_obraz.jpg
Kutnowscy policjanci z medalami, ./upload/articles_pakiety/27367/02_obraz.jpg
Kutnowscy policjanci z medalami, ./upload/articles_pakiety/27367/03_obraz.jpg


Na stopień podinspektora mianowana została 1 osoba, na stopień komisarza 1, podkomisarza 2, aspiranta sztabowego  14 osób, starszego aspiranta 10, aspiranta 1,  młodszego aspiranta  15, sierżanta sztabowego 3,   starszego sierżanta 6, sierżanta 8 i na starszego posterunkowego 2 osoby.

Ponadto odznaczenia od Ministra Spraw Wewnętrznych z rąk  prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego, wicestarosty Zbigniewa Trawczyńskiego i Komendanta Policji w Kutnie insp. Jana Kuropatwy odebrali trzej policjanci. Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant trafiła do asp. szt. Jarosława Nowickiego, asp. szt. Gracjana Kowalewskiego, asp. szt.Andrzeja Leszewicza.

Srebrny Medal za zasługi dla Policji otrzymał  Wójt Gminy Bedlno Krzysztof Kołach, Burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak (uroczyste wręczenie medalu miało miejsce 17 lipca w Łasku, podczas Wojewódzkich obchodów Święta Policji. [więcej]
redaktor, 24.07.2015 19:53|czytane: 1920 razy|16 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Woda z fontanny do picia?
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem różanej fontanny w Kutnie (sobota godz. 19.00) roztacza ona urok lub jak każda droga inwestycja miejska budzi kontrowersje. Dla jednych to zbytek, dla drugich konieczność np. wypełnienia wyborczej obietnicy zmiany wizerunku placu. Dziś Urząd Miasta Kutna dokonał odbioru zadania pn. „Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie wraz z infrastrukturą techniczną". Wykonawcą tej inwestycji jest firma Systemy Automatyki Budynków Jacek Wysocki z Warszawy.

Woda z fontanny do picia?, ./upload/articles_pakiety/27364/01_obraz.jpg
Woda z fontanny do picia?, ./upload/articles_pakiety/27364/02_obraz.jpg
Woda z fontanny do picia?, ./upload/articles_pakiety/27364/06_obraz.jpg


- Koszt budowy fontanny to ok. 985 tys. zł. z czego ponad 500 tys. zł stanowią  koszty związane z zakupem urządzeń technologii fontanny wraz z układem sterowania. W płycie fontanny zainstalowano 232 dysze, przy czym 3 z nich to bardzo nowoczesne i dotychczas zastosowane tylko w jednej fontannie w Polsce - dysze wirujące. W godzinach wieczornych  fontanna zyskuje dodatkowy urok poprzez podświetlenie w różnej kolorystyce. Fontanna jest zaprogramowana na prezentację różnych programów, w zależności od godzin i dni tygodnia - podaje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Kutna.   - Jako ciekawostkę należy dodać, że jakość wody wypływająca z dysz musi spełniać normy higieniczne jak woda płynąca z kranu. [więcej]
pismak, 23.07.2015 19:47|czytane: 4338 razy|48 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Czytelnicy pytają: Ile nadgodzin mają dyrektorzy powiatowych szkół?
Przy okazji omawiania na naszych łamach sprawy Artura Gieruli, członka zarządu powiatu w Kutnie i jednocześnie nauczyciela w podległej starostwu szkole Centrum Kształcenia Ustawicznego jeden z Czytelników eKutno.pl zadał pytanie związane z liczbą nadgodzin dyrektorów placówek oświatowych podległych powiatowi. Odpowiedź szefa Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kutnie Jerzego Pawlaka nadeszła na początku wakacji, jednak musieliśmy jeszcze uzupełnić ją o dodatkowe treści.  

- Ile wynosi maksymalna liczba godzin ponadwymiarowych możliwych do przydzielenia dyrektorowi wobec określonego przez organ prowadzący obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć? - pyta Czytelnik eKutno.pl

- W przypadku dyrektorów korzystających ze zniżki godzin przyjmuje się, że pensum obowiązkowe to 18 godzin tygodniowo. Wynika z tego, że dyrektorowi można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wysokości nieprzekraczającej  ½ tygodniowego wymiaru godzin zajęć (pensum bez uwzględnienia zniżki) czyli maksymalnie 9 godzin lekcyjnych tygodniowo - odpowiada Jacek Saramonowicz, rzecznik prasowy Starostwa.

Ile nadgodzin zatem mieli w ostatnim roku szkolnym dyrektorowie podległych starostwu placówek oświatowych? 

Z pisma Jerzego Pawlaka, dyrektora Wydziału EKiS najwięcej godzin ponadwymiarowych (8) miał Janusz Pawlak, dyrektor ZS nr 1 im. S. Staszica, po 7 mieli Agnieszka Ryczkowska (ZS nr 4 Azory), Zbigniew Chrulski (ZS w Żychlinie), Jolanta Śmiałek (SOSW nr 1), po 6  Marzena Kurpiewska (SOSW nr 2),  Cezary Górczyński (Młodzieżowy Dom Kultury), 5 godzin Wojciech Banasiak (ZS nr 3 w Kutnie), 4 godziny Barbara Rostek Nowacka (II LO), 3 godziny Urszula Macioszczyk  (ZSZ nr 2), 2 Joanna Dudzik- Paćkowska (Centrum Kształcenia Ustawicznego) jedną godzinę miał Przemysław Zawadzki ( I LO), a z nadgodzin nie korzystały panie dyrektor MOS i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej - Ewa Rutkowska i Anna Stelmaszewska.

A jak będzie w nowym roku szkolnym, w którym Starosta Kutnowski zapowiadał na jednej z sesji Rady Powiatu w Kutnie zaciskanie  pasa w oświacie? [więcej]
wandea, 23.07.2015 19:16|czytane: 3128 razy|148 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie odpowiadając na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych zaaplikował o kwotę 3 958 800 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kutnowskim”.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy , ./upload/articles_pakiety/27344/01_obraz.jpg


Pozyskanie powyższych środków pozwoli na aktywizację 472 osób w ramach następujących form wsparcia:
prace interwencyjne – 15 osób
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 30 osób
staże -387 osób
szkolenia – 20 osób
bony szkoleniowe – 20 osób.

Wszyscy uczestnicy projektu muszą być obligatoryjnie objęci 3 formami wsparcia tj.: Indywidualny Plan Działania, poradnictwo lub pośrednictwo, skierowanie na subsydia dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej. [więcej]
redaktor, 21.07.2015 08:35|czytane: 510 razy|komentuj|czytaj cały
Nie daj się oszukać - sprawdź paragon
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie informuje, iż podczas letnich wakacji ruszyła kolejna, zainicjonowana przez Ministerstwo Finansów, odsłona akcji paragonowej pod hasłem: „Nie daj się oszukać- Sprawdź paragon”.

Celem akcji jest zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych. Chcemy zwrócić uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasachrejestrujących. Dlatego  zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu – prosimy również o jego sprawdzenie.

Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak:
centralnie umieszczony napis paragon fiskalny;
NIP wystawcy, jego nazwę i adres;
nazwę towaru lub świadczonej usługi;
cenę;
logo i numer unikatowy kasy.

Należy pamiętać, że biorąc paragon:
Wspierasz uczciwą konkurencję – Masz pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji. Wspierasz przedsiębiorców/sprzedawców którzy uczciwie funkcjonują na rynku; Zyskujesz pewność, że nie zostałeś oszukany – Wiesz dokładnie za co i ile płacisz; Zmniejszasz szarą strefę – Pomagasz w likwidacji „szarej strefy”, przyczyniając się do zwiększenia wpływów do budżetu; Pamiętajmy: paragon fiskalny jest dowodem uczciwie prowadzonej działalności sprzedawcy. [więcej]
redaktor, 23.07.2015 10:27|czytane: 273 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Dzieci z Żychlina mają atrakcyjne wakacje
W czasie trwania trzeciego tygodnia zajęć wakacyjnych w Żychlińskim Domu Kultury odbył się wyjazd uczestników zajęć na termy w Uniejowie gdzie po wyczerpujących trzech godzinach pobytu czekał na dzieci obiad oraz wizyta w Wiosce indiańskiej TATANKA.

Dzieci z Żychlina mają atrakcyjne wakacje , ./upload/articles_pakiety/27360/01_obraz.jpg
Dzieci z Żychlina mają atrakcyjne wakacje , ./upload/articles_pakiety/27360/02_obraz.jpg
Dzieci z Żychlina mają atrakcyjne wakacje , ./upload/articles_pakiety/27360/03_obraz.jpg


[więcej]
wandea, 23.07.2015 08:18|czytane: 486 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Niebawem nowa kanalizacja w części Kutna
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "Trakt" Bobrzak, Tecław wygrało przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji od DPS Malina przy ul. Skrajnej wzdłuż ul. Lipowej oraz Żniwnej do włączenia w ul. Grunwaldzkiej w Kutnie. To nowa inwestycja miasta wykonywana dzięki dodatkowemu dofinansowaniu z Ministerstwa Środowiska.

Firma zaproponowała niewiele ponad milion złotych za wykonanie inwestycji. W przetargu wzięło udział siedem firm, wygrał Trakt kwotą 1 036 890 zł. Nadzorem nad inwestycją zajme się Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Projsta-Projekt  z Chmielnika za 26 814 zł. 

W pierwotnym zadaniu miasto zaplanowało wybudowanie ok. 7 km sieci kanalizacyjnej. Koszt zadania przewidziano na kwotę ok. 10 mln zł,  z czego dofinansowanie unijne wyniosło ok. 7,7 mln zł.  Projekt zakładał budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej i Rolniczej, ul. Sklęczkowskiej i Odlewniczej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Grunwaldzkiej, ul. Narutowicza i Kilińskiego. Te zadania już za nami.

Dokładamy teraz to rozbudowy systemu zbierania i oczyszczania ścieków ulicę Rzeczną, Zachodnią, Raszewską, Majdany, przejście pod torami w ulicy Zachodniej, które pozwoli na zbieranie ścieków z dzielnicy Azory. Tam będziemy mieli problem, bo PKP zdecydowała o ograniczeniu dostępu do wody, mieszkańcy Azorów już uzyskali takie informacje od PKP, a my musimy wodę doprowadzić - mówił na jednej z sesji Jacek Boczkaja, wiceprezydent Kutna. - Drugie zadanie to kanalizacja w ulicy Lipowej, Skrajnej, dojście do Maliny, zbieranie też ścieków z Domu Pomocy Społecznej. Pierwsze zadanie to wartość prawie 4 mln zł, drugie około 2 mln zł. Dostajemy 85% dofinansowania projektu, to bardzo znaczna pomoc, resztę pokrywamy ze środków własnych, ale jest możliwość zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. [więcej]
redaktor, 23.07.2015 08:03|czytane: 340 razy|5 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Kolor i forma. Wystawa prac dzieci z sekcji plastycznej ŻDK w Kutnowskim Domu Kultury
Od 3 do 22 sierpnia w Kutnowskim Domu Kultury zorganizowana zostanie wystawa prac plastycznych dzieci z sekcji plastycznej działającej w domu kultury w Żychlinie oraz uczestników tegorocznych zajęć wakacyjnych.

Kolor i forma. Wystawa prac dzieci z sekcji plastycznej ŻDK w Kutnowskim Domu Kultury, ./upload/articles_pakiety/27359/01_obraz.jpg


Na wernisażu zaprezentowane zostaną dzieła wykonane w technice: akryl na płótnie, akryl na papierze, tusz, grasz, akwarela, pastele. Młodzi artyści na zajęciach doskonalą swoje umiejętności w zakresie wyżej wymienionych technik. Zajęcia te także pozwalają rozwijać inwencję twórczą dzieci. Instruktor zajęć plastycznych - Monika Cieniewska. Wszystkich serdecznie zapraszamy. [więcej]
kultura, 23.07.2015 08:18|czytane: 203 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Archiwum wiadomości
Wyszukiwarka
 www.denta-medica.pl
Kalendarium imprez
Mała wielka sprawa
Ola Rzadkiewicz
Sto pytań do zarządu powiatu, sufler i zerwana sesja
Trzy tematy na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Kutnie zaplanowali jej wnioskodawcy grupa radnych opozycyjnych (PiS), a mianowicie: omówienie przez Zarząd... [więcej]
Kultura musi być...
Ola Rzadkiewicz
Koko Smoko w Kinie KDK. Wygraj zaproszenia
Dwa podwójne zaproszenia na film Koko Smoko w Kinie Kutnowskiego Domu Kultury mamy dla najmłodszych Czytelników eKutno.pl Konkurs trwa do niedzieli 2 sierpnia do godz. 20.00. Ekranizację popularnej na całym świecie... [więcej]
kutnowski sport
Polfarmex Kutno z licencją okresową na sezon 2015/2016
Wczoraj Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki S.A.  wydał KKS Pro Basket Kutno pozytywną decyzję o przyznaniu licencji okresowej na grę w rozgrywkach organizowanych przez PLK SA w sezonie 2015/2016. źródło: KKS Pro Basket Kutno... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
studio tańca
Ostatnio dodane ogłoszenia
ZORGANIZUJĘ PRZYJĘCIE Kucharka z doświadczeniem pomoże w przygotowaniu każdej imprezy okolicznościowej ; chrzciny, komunie, imieniny, 18-stki oraz inne przyjęcia.Pomogę zorganizować przyjęcie od strony kuchni jak i... [czytaj więcej]
Opiekunka do Lohr am Main 1300 Euro netto House Domowa Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatrudni opiekunkę z j. niemieckim do opieki nad panem 88 l z początkami demencji, pan cierpi na zawroty głowy, pan jest mobilny. rnPraca w Lo... [czytaj więcej]
Sprzedam działkę rolną 6,4 ha Przy drodze asfaltowej, 3,5 km od granicy Kutna, w Gminie Nowe Ostrowy.... [czytaj więcej]
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ze specjalnością mundurową ZA DARMO! Nowy nabór w szkołach dla Dorosłych FeniksrnZapraszamy do zapisu ZA DARMO:rn• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychrn• Liceum Ogólnokształcące specjalność mundurowa dla Dorosłychrn•... [czytaj więcej]
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ZA DARMO! zak.edu.pl/pl/formularz_kontaktowy/rnNie masz jeszcze wykształcenia średniego?rnBez względu na wiek przyjdź do nas i zrób je zupełnie ZA DARMO!!!rnrnCały cykl nauki ZA DARMO!!!rnZajęcia tylko ... [czytaj więcej]
Feniks zaprasza na darmowe kierunki Nowy nabór w szkołach dla Dorosłych FeniksrnZapraszamy do zapisu ZA DARMO:rn• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychrn• Liceum Ogólnokształcące specjalność mundurowa dla Dorosłychrn•... [czytaj więcej]
Operator wózka widłowego _Wysoki Skład Agencja Pracy Tymczasowej BIZNES PARTNER SP. Z O.O. wpis do ewidencji agencji zatrudnienia nr. 491 aktualnie dla jednej z firm w Strykowie poszukuje osób do pracy na stanowisko:MAGAZYNIER–OPERATOR ... [czytaj więcej]
Szkoła dla dorosłych za DARMO Nowy nabór w szkołach dla Dorosłych FeniksrnZapraszamy do zapisu ZA DARMO:rn• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychrn• Liceum Ogólnokształcące specjalność mundurowa dla Dorosłychrn•... [czytaj więcej]
Jak Zarabiać 1347 Zł Od PIERWSZEGO Miesiąca Prosto Z Domu? Chcesz zarabiać więcej?rnrnPewnie myślisz, że żeby to zrobić musisz pracować dużo więcej. Zacząć zarywać noce, najlepiej zaprzestać wszystkich kontaktów towarzyskich. Jednak nie tędy dr... [czytaj więcej]
Praca dla koordynatora robót budowlanych w Niemczech W związku z rozwojem działalności podejmiemy współpracę z KOORDYNATOREM ROBÓT BUDOWLANYCH Do zadań tej osoby będzie należało: - realizowanie wytyczonych planów budowlanych - kontrola... [czytaj więcej]
Pracownik budowlany Poszukuję pracownika do prac budowlanych - elewacje budynków. Bardzo proszę o kontakt pod nr 609300221... [czytaj więcej]
Sprzedam 1,5 ha łąki Sprzedam 1,5 ha łąki w dwóch kawałkach na terenie gminy Nowe Ostrowy.... [czytaj więcej]
Terapeuta ds. uzależnień-przyszłościowy zawód w ŻAKu ! http://zak.edu.pl/rekrutacja/formularz-zgloszeniowyrnTerapeuta ds. uzależnieńrnStres związany z szarą rzeczywistością powoduje, że coraz więcej, szczególnie młodych ludzi popada w nałogi. L... [czytaj więcej]
Feniks zaprasza na darmowe kierunki Nowy nabór w szkołach dla Dorosłych FeniksrnZapraszamy do zapisu ZA DARMO:rn• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłychrn• Liceum Ogólnokształcące specjalność mundurowa dla Dorosłychrn•... [czytaj więcej]
Zdobądź dodatkowe kwalifikacje z ŻAKiem ! Kierunek Fryzjer Damski ! http://www.zak.edu.pl/formularz_kontaktowy/rnChcesz modelować włosy jak wykwalifikowany profesjonalista? Zdobądź umiejętności fryzjerskie w Szkole ŻAK!!! Po co wydawać miliony na fryzjer a? D... [czytaj więcej]
Technik Usług Kosmetycznych w "ŻAKu" www.zak.edu.pl/formularzrnTechnik usług kosmetycznych czy wizażystka/stylistka to wymarzone zawody dla wielu z nas. Jedynie w Żaku w przeciągu roku lub dwóch lat można uzyskać dyplom i zwiększ... [czytaj więcej]
Szkoła dla DOROSŁYCH "ŻAK" w Płocku! http://zak.edu.pl/rekrutacja/formularz-zgloszeniowy Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnej nauki i zdobycia fachowej wiedzy zawodowej. Rynek pracy stawia coraz to większe wymagania - MO... [czytaj więcej]
Szkoła dla DOROSŁYCH "ŻAK" w Płocku! http://zak.edu.pl/rekrutacja/formularz-zgloszeniowy ŻAK – Szkoły za darmo! Ucz się w największej sieci szkół dla dorosłych w Polsce i zdobądź tytuł zawodowy technika całkowicie za darmo... [czytaj więcej]
KONSOLIDACJA na oświadczenie o dochodach! Najlepsza oferta konsolidacji Twoich kredytów, nie wymagamy od Ciebie zaświadczeń od pracodawcy ani wyciągów z konta.rnSzukałeś pomocy w wielu bankach i żaden z nich nie udzielił Ci pomocy?rn... [czytaj więcej]
Szkolenia okresowe BHP on - line Firma BHP Consulting proponuje Państwu szkolenia okresowe BHP w formie ON - LINE dla: rn• Pracodawców i osób kierujących pracownikami PL - 50 zł / osobę, rn• Pracodawców i osób kierującyc... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Dariusz Sołonina:
11 minut temu
A kto na tej strefie zarabia? Głównie tacy jak Pini i reszta cwaniaków. Na pewno nie niewolniczo pracujący Kutnianie i jeszcze tańsi Ukraińcy. Myślicie że jesteśmy bezmózgowcami "kolego" Romualdzie czy jak ci tam naprawdę? Rozumiemy wszystko i mamy nadzieję że cała prawda kiedyś ujrzy światło dzienne. Kiedyś rządzić będzie ktoś inny, mam nadzieje że lepszy. Wmawiacie ludziom że Kutno jest wyróżniane itp. brednie. Takie są rządy PO które doprowadziły do tego że znaczna część czy nawet większość polskiego majątku przeszła w obce ręce. Niby jesteśmy u sobie a jakby za granicą. Nie każdemu się to na szczęście podoba.
Beatryks Boresky:
54 minut temu
Romuald klakierze, wymiotuj bo widać że jest ci to potrzebne. Niewiele ci to raczej pomoże ale próbuj. Ty widać jestes z tych co zawsze stoją po "słusznej" czyli tamtej PRL- owskiej stronie. Może władza nagrodzi , serwilistyczną postawę. Wstydzić się powinieneś. Pewnie i aportować potrafisz?
Abercjusz Koziełł:
2
 · 
5 godzin temu
no po takich " mądrościach "powinieneś od razu pobiec po premię... się należy... z drugiej strony rozumiem - nerwy puszczają, tutaj pozwalają sobie krytykować władzę, a tu wojewoda jednego radnego chce usunąć z rady ,no to tylko fontanna w ramach obrony została, ale nie wiem jaka -kłamstw , czy niedotrzymanych obietnic wyborczych, jak słynny darmowy Internet obiecany jeszcze w wyborach 2010 roku...
Romuald Riedel:
6 godzin temu
A kogo to obchodzi, że coś ci nie gra panie Bertrand? Jak czytam to pierdzielenie o drogach i chodnikach to mi się wymiotować chce. Populizm czystej wody. Stworzenie miejsc pracy? Co ma jeszcze zrobić miasto oprócz strefy? Połowa zrejestrowanych bezrobotnych nie ma zamiaru pracować oficjalnie i nie udawajmy, że tego nie wiemy. Ukraińcy przyjeżdżają do nas pracować a w Kutnie jest bezrobocie? Wolne żarty. Prawdziwie bezrobotnych jest niewielu. A fontanna jest piekna i brawo, że powstała.
Wadim Fabeck:
6 godzin temu
"Dyrygent nie stoi tyłem do publiczności, bo z przodu wygląda zdecydowanie gorzej" - zdanie bez sensu. Czy aby dobrze zasłyszane i dokładnie zacytowane?
Mirosław Ryba:
6 godzin temu
A nie masz wrażenia ze prezydent sam sobie postawił te pytania i na nie odpowiedział?
Włodzimierz Bertrand:
5
 · 
7 godzin temu
"Fontanna była postulowana od wielu lat"? Ciekawe, ale nawet jeśli tak to zawsze ustala się pewne priorytety. Moim zdaniem to był zbędny wydatek. Tamta wystarczyłaby w zupełności. Jednak czy są jakieś pisane ślady tego, że mieszkańcom tak bardzo zależało na fontannie, a nie np. na naprawie dróg, chodników, stworzenie nowych miejsc pracy itp. Coś tu mi nie gra.
Wadim Sczawik:
6
 · 
8 godzin temu
Pawlak nie trzęsie, bo jest na to za głupi. Jemu się tylko tak wydaje. Miernota jakich mało. A w kwestii Gieruli, zwrócimy się do pewnych instytucji, ale po jesiennych wyborach. Ten kolejny cienias nic nie zrobił dla powiatu.
Tycjan Gerlitzki:
7
 · 
8 godzin temu
Po prostu zostało naruszone prawo. To nie była żadna zemsta tylko uczciwa krytyka. Każdy mieszkaniec Kutna powinien tak reagować na naruszenia prawa.
Tycjan Gerlitzki:
6
 · 
8 godzin temu
Skąd ta różnica w wysokości ponad 5 milionów złotych w stanie zadłużenia miasta? Z odpowiedzi prezydenta wynika że jego wartość (zadłużenia) to kwota 44.707 976,74 zł a nie 49 829 262,38 jak podaje Jarosław, który opiera się na przedstawionym dokumencie - uchwale RM?
Kacper Motyka:
3
 · 
8 godzin temu
Myślę, że wielokrotne zapytanie o liczbę nadgodzina jakie mieli wicedyrektorzy świadczy o jakimś problemie. Ilość lajków tych pytań też. Myślę też, że w niektórych miejscach źle się dzieje. Padały tu nazwy tych szkół,ale były też informacje, których do zadnych konkretnych szkół przypisać nie można. A jednak toczyła się jakaś wymiana zdań, czyli ktoś się domyślił, ktoś odpowiedział. A może problem jest szerszy? Mam wrażenie, że sytuacja nabrzmiewa,a te głosy niemożliwe do zidentyfikowania dla nas, ale chyba rozpoznawalne wśród zainteresowanych świadczą o tym, że gdzieś źle się dzieje. Nikt nie lubi być lekceważony, a te żale,ze gdzieś tam skłoca się ludzi, manipuluje, tworzy jakieś towarzystwa wzajemnej adoracji, też przerażają. Najpierw znoszą to w milczeniu, potem wierzą,że chodzi o jakieś nieporozumienie, złoszczą się, ale jeśli wychodzą z tym na zewnątrz to już jest krzyk. Na forum problem został ledwie naszkicowany,no bo co my wiemy i o kim? Ale myślę, że ludzie jeśli są zdesperowani to pójdą dalej.I jeszcze dalej. Dlatego może warto odpowiedzieć na powtarzające się pytanie.
Pius FGński:
6
 · 
8 godzin temu
Brawo. Teraz sugerujemy nauczycielom ze Staszica działać na rzecz zmian w szkole. Przykład tego, ze można już macie. Pozdrawiam z sympatią i zachętą do działania.
Jarosław Bolte:
3
 · 
8 godzin temu
fragment UCHWAŁY NR VIII/113/15
RADY MIASTA KUTNO
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok:
otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.100.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł;
3) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.500.000,00
zł.”;
4) w § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 8.000.000,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.112.508,00 zł,
c) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
6.994.853,00 zł.”;
Pius FGński:
7
 · 
8 godzin temu
Zgadzam się w 100 %. Dobrze jednak, że jest jakakolwiek odpowiedź pana Burzyńskiego. Nie jest ona co prawda satysfakcjonująca dla nikogo, na pewno nie dla samych autorów pytań ale doceniamy i ten gest. Jednak będziemy pytać w dalszym ciągu o wszystko, co wymaga społecznej interwencji. W mieście jest wiele spraw do naprawienia.
Gustaw Husarzewski:
8
 · 
8 godzin temu
A ja pytam: Kiedy Adamski odda mieszkanie?
Jarosław Bolte:
4
 · 
8 godzin temu
Kwota długu planowana na 2015 r: 49 829 262,38 zł źródło: UCHWAŁA NR VIII/112/15
RADY MIASTA KUTNO
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/24/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2015 – 2022 strona 5. A jakie zadłużenie na dzień 30.07.2015?
Jarosław Bolte:
7
 · 
8 godzin temu
koledzy bronili i nie obronili...
Eryk Kretojc:
9 godzin temu
SUPER
Bolesław Brykczyński:
9 godzin temu
Powiem tak, nie pasował pewnie komus do układanki.
Kosma Głownia:
9 godzin temu
Świetne miejsce ten Jurapark, byłem tam i na pewno jeśli dzieci zechcą jechać to wybiorę się ponownie!Najciekawsze artykuły
 ·  5
9 dni temu
Pod patronatem eKutno.pl: I Wybory Miss Lata Aquaparku Kutno
 ·  2
15 dni temu
Muzeum w Kutnie zaprasza. Wystawa dla małych i dużych chłopców
 ·  80
15 dni temu
Sto pytań do zarządu powiatu, sufler i zerwana sesja
 · 
15 dni temu
Uwaga wyborcy głosujący w OKW nr 1 w Kutnie. Głosowanie podczas referendum w USC
 ·  44
15 dni temu
Wnioski o uchylenie mandatu Gieruli i obniżenie pensji zarządowi nie znalazły się w porządku sesji
 ·  3
17 dni temu
Startuje Literackie Kutno 2015
 ·  8
21 dni temu
Mocarze w szpitalu. 11 osób w ciągu trzech dni zatruło się dopalaczami
 ·  15
21 dni temu
Tu nie chodzi tylko o mojego syna, wielu z nas potrzebuje szybko pomocy i hospitalizacji w godnych warunkach. Skargi kutnianki jeszcze nie rozpatrzone
 ·  9
28 dni temu
Prokuratura w Białymstoku postawiła zarzuty strażakowi z Kutna
 ·  17
29 dni temu
Tereny Tevy i Fresenius Kabi wchodzą do strefy ekonomicznej
 ·  44
29 dni temu
Czytelnicy pytają: Kiedy miasto naprawdę zadba o zieleń?
 · 
29 dni temu
czytaj z eKutno.pl: Chciałbyś mieć takiego Anioła Stróża
 ·  24
30 dni temu
Akt oskarżenia w kutnowskiej odwróconej piramidzie farmaceutycznej
 ·  86
31 dni temu
Czy radny i starosta się pojednają?
 ·  12
31 dni temu
Honorowa Nagroda Prezydenta Kutna dla księdza Pisarka
 ·  106
32 dni temu
Tylko prawda jest ciekawa. W powiecie potrzebny hydraulik
 ·  6
34 dni temu
Wspólnota śmiechu na kabarecie
 ·  5
36 dni temu
Czytelnicy pytają: Czy będzie więcej miejsc parkingowych na Warszawskim Przedmieściu?
 ·  106
36 dni temu
Drugie starcie. Serenda vs Gierula
 ·  19
36 dni temu
Kto teraz rządzi w Powiatowym Urzędzie Pracy?
 · 
37 dni temu
czytaj z eKutno.pl: Nie wybacza winowajcom
 ·  53
37 dni temu
Pierwsze starcie. Kłopotowski vs Ziółkowski
 ·  71
38 dni temu
Sesja nadzwyczajna: Czy to prawda, że zarząd powiatu chce sprzedać szpital?
 ·  4
38 dni temu
Czytelnicy pytają: Czy pośredniak może umorzyć dotację na działalność gospodarczą?
 ·  3
38 dni temu
Dodatkowe 6 mln zł na rozbudowę systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Kutnie
Pogoda w Kutnie
Dziś: piątek
Temperatura: 12°C
Bezchmurna noc
Wschód słońca: 05:00
Zachód słońca: 20:36

1012 hPa
12 km/h
0,0 mm


Jutro: sobota
Temperatura: 23°C
Prawie bezchmurnie

Wschód słońca: 05:02
Zachód słońca: 20:34

1019 hPa
6 km/h
0,0 mm


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności