eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 28.05.2017     reklama kontakt
 
<a href="/wiadomosci,33931-gimnazjum-nr-2-w-kutnie-mistrzem-polski-gimnazj-w-w-scrabble-2017," title="Kutno: Gimnazjum nr 2 w Kutnie MISTRZEM POLSKI GIMNAZJÓW w SCRABBLE 2017" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Gimnazjum nr 2 w Kutnie MISTRZEM POLSKI GIMNAZJÓW w SCRABBLE 2017</b><br>Wczoraj koło godz. 16:00 sędzia Polskiej Federacji Scrabble Maciej Śliwa zakończył...</div></a> <a href="/sport,33925-w-kutnie-trwaja-p-fina-y-mistrzostw-polski-m-odziczek," title="Kutno: W Kutnie trwają Półfinały Mistrzostw Polski Młodziczek" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>W Kutnie trwają Półfinały Mistrzostw Polski Młodziczek</b><br>Dziś kolejne w hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie kolejne...</div></a> <a href="/wiadomosci,33922-rado-nie-i-tanecznie-na-pikniku-r-anym-dzi-pokaz-florystyczny-i-koncert-singin-birds," title="Kutno: Radośnie i tanecznie na Pikniku Różanym" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Radośnie i tanecznie na Pikniku Różanym</b><br>Na scenie przed Kutnowskim Domem Kultury wystąpili dla Mam najmłodsi wokaliści...</div></a> <a href="/sport,33921-pierwszy-dzie-p-fina-w-mistrzostw-polski-m-odziczek-jutro-kibicuj-naszym-dziewczynom," title="Kutno: Pierwszy dzień Półfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek. Jutro kibicuj naszym dziewczynom" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Pierwszy dzień Półfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek. Jutro kibicuj naszym dziewczynom</b><br>Dziś w hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie odbyły się...</div></a> <a href="/ekutnodladzieci,33917-zag-osuj-na-projekt-wietlicy-rodzinka-w-kutnie," title="Kutno: Zagłosuj na projekt Świetlicy Rodzinka w Kutnie" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Zagłosuj na projekt Świetlicy Rodzinka w Kutnie</b><br>W ramach projektu „Przystanek nauka” Świetlica profilaktyczno – wychowawcza „Rodzinka” w Kutnie zachęca...</div></a> <a href="/wiadomosci,33915-piknik-r-any-rozpocz-ty," title="Kutno: Piknik Różany rozpoczęty" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Piknik Różany rozpoczęty</b><br>Zapraszamy na Piknik Różany do parku Traugutta. W Kutnowskim Domu Kultury...</div></a> <a href="/wiadomosci,33912-trwaja-xv-og-lnopolskie-mistrzostwa-szk-w-scrabble," title="Kutno: Trwają XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w SCRABBLE" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Trwają XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w SCRABBLE</b><br>W tym roku w Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego...</div></a> <a href="/wiadomosci,33913-trzy-ofiary-miertelne-wypadku-w-ychlinie," title="Kutno: Trzy ofiary śmiertelne wypadku w Żychlinie" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Trzy ofiary śmiertelne wypadku w Żychlinie</b><br>Kutnowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego...</div></a>
Najważniejsze wiadomości
Papież uczy dialogu
Jan Paweł II był mistrzem dialogu, opartego przede wszystkim na szacunku do każdego człowieka. Uczniowie klas I - VI oraz  oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie  uczestniczyli w montażu słowno -  muzycznym przybliżającym istotę papieskiego dialogu.

Papież uczy dialogu, ./upload/articles_pakiety/21615/01_obraz.jpg
Papież uczy dialogu, ./upload/articles_pakiety/21615/02_obraz.jpg
Papież uczy dialogu, ./upload/articles_pakiety/21615/03_obraz.jpg


Na zaprezentowanych slajdach można było zobaczyć papieża - Polaka rozmawiającego z przedstawicielami różnych religii, reprezentantami władz państwowych, ludźmi z różnych stron świata oraz wsłuchać się w słowa zawierające wskazówki, w jaki sposób rozmawiać mimo różnic, bazując na tym co łączy, a nie skupiając się na tym co dzieli. Wymowne było również zaprezentowanie wieloznaczności słowa „dialog” z wykorzystaniem metody zdań niedokończonych i graficznie przedstawionych haseł. Uczestnicy doświadczyli praktycznego zastosowania papieskiego nauczania w codziennym życiu. Młodzi aktorzy pokazali swoim kolegom i koleżankom pantomimę ukazującą sytuację konfliktu między dwiema osobami, rozwiązanego dzięki życzliwości, otwartości, wybaczeniu i zrozumieniu.

Jan Paweł II prowadził również dialog rozumu z wiarą oraz filozofii z teologią.  Organizatorzy  podczas scenki tematycznej przybliżyli dzieciom tzw. potrójne sito, które stosował starożytny filozof Sokrates. Każde dziecko zapamiętało, że to, co chcemy powiedzieć innym powinno być  prawdziwe, dobre i pożyteczne. Podczas przedstawienia wystąpił również chór szkolny, prezentując papieskie piosenki. Na zakończenie głos zabrała dyrektor Danuta Blus, która podkreśliła, że dialog uczniów, nauczycieli i rodziców jest bardzo ważny dla budowania wspólnoty szkolnej, a w codziennym życiu powinniśmy być życzliwi, wyrozumiali i pełni wzajemnego szacunku. [więcej]
pismak, 31.10.2013 08:04|czytane: 1297 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Skarga na działania starosty niezasadna
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kutnie rozpatrzyła skargę Piotra Klafaczyńskiego na działania Starosty Kutnowskiego uznając ją za niezasadną. 1 sierpnia 2013 roku Wojewoda Łódzki przekazała Radzie Powiatu Kutnowskiego skargę właściciela NZOZu w Kutnie do rozpatrzenia w zakresie posiadanych kompetencji. Temat podejmowaliśmy na początku września.

Skarga Piotra Klafaczyńskiego do Wojewody Łódzkiego z 25 lipca br. dotyczyła zaniedbania i nienależytego wykonywania obowiązków przez urzędników i Starostę poprzez niezbadanie okoliczności faktycznych sprawy i błędną ocenę materiału dowodowego oraz dotyczyła naruszenia interesów faktycznych skarżącego poprzez próbę doprowadzenia jego firmy do upadłości. Radni powiatowi ze względu na zwoływanie sesji nadzwyczajnych bez spraw różnych w porządku obrad dowiedzieli się o skardze dopiero we wrześniu. W październiku z kolei zapadło rozstrzygnięcie Komisji Rewizyjnej.

Skarga na działania starosty niezasadna, ./upload/articles_pakiety/21607/01_obraz.jpg
Skarga na działania starosty niezasadna, ./upload/articles_pakiety/21607/02_obraz.jpg


Właściciel NZOZu w Kutnie zgodnie z atr. 258 k.p.a kierował skargi do: Starostwa Powiatowego w Kutnie, Rady Powiatu,  Doroty Wiosetek - radcy prawnego starostwa, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kutnie. Niestety pozostały one, jak twierdził w skardze na Starostę, do lipca bez odpowiedzi. Zupełnie innych ustaleń dokonała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kutnie.

- Ignorowanie moich pism oraz brak jakiegokolwiek działania ze strony Starostwa Powiatowego jest bezprawiem. Stanowisko starostwa w zakresie odmowy złożenia wniosku o cofnięcie egzekucji tzw. podwójnej egzekucji, która jest prowadzona w mojej sprawie stoi w sprzeczności z treścią ustaleń poczynionych między stronami, że mimo złożenia skargi kasacyjnej przeze mnie w ramach zawartego porozumienia oraz zabezpieczenia wierzytelności starostwa, będę regulował ratalnie spłatę do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy, a starostwo umożliwi mi tę spłątę poprzez zwolnienie kont bankowych wierzytelności z NFZ oraz wynagrodzenia za pracę - pisał w skardze pan Piotr.

Jacek Gałka, radny niezależny sporządził harmonogram pism Klafaczyńskiego do starostwa i odpowiedzi urzędu. Wynikało z nich jasno, że starostwo nie zaniedbało terminów, co więcej poszło na rękę dłużnikowi.

Właściciel przychodni jest dłużnikiem powiatu kutnowskiego, w związku z tym została rozpoczęta procedura egzekucji komorniczej. Komornik działając na podstawie przepisów prawa w ostateczności zajął konta bankowe firmy, w tym samym czasie jednak Klafaczyński zawarł ugodę z zarządem powiatu o dobrowolnej, szybkiej spłacie długu. Zarząd powiatu nie mógł jednak wiedzieć, że tego dnia komornik poinformował pismem wierzyciela i dłużnika o zajęciu tego konta. Zdaje się, że również sam skarżący, podpisując ugodę z wierzycielem nie wiedział, że ma konta już zajęte.

- Naszym zdaniem nieuprawnione były stwierdzenia skarżącego o działaniu starosty na niekorzyść dłużnika - mówi Jacek Gałka, członek Komisji Rewizyjnej. - Starosta ma działać na korzyść społeczności lokalnej i tak działała w tym przypadku odzyskując dług poprzez egzekucję komorniczą. [więcej]
wandea, 30.10.2013 17:45|czytane: 1751 razy|8 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dyrektorka kutnowskiego pośredniaka przed sądem
18 listopada o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Kutnie rozpocznie się proces Danuty R. dyrektorki Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie oskarżonej o to, że w okresie od lipca 2011 do kwietnia 2013 r. wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy uporczywie i złośliwie naruszała prawa pracowników wynikające ze stosunku pracy, nie respektowała zasad równego traktowania i dyskryminowała pracowników. Danucie R. grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Dyrektorka kutnowskiego pośredniaka przed sądem, ./upload/articles_pakiety/21602/01_obraz.jpg


Swoje stanowisko w sprawie oskarżonej podwładnej przedstawił Zarząd Powiatu w Kutnie, który nie podejmie żadnych decyzji personalnych wobec dyrektorki do momentu wydania wyroku przez Sąd Rejonowy. Postawa zarządu budzi zdziwienie i oburzenie związków zawodowych, bowiem to właśnie zdaniem Prokuratury Rejonowej w Kutnie dyrektorka łamała prawa pracowników należących do NSZZ "Solidarność".  Ich zwolnienie doprowadziło do utraty reprezentatywności związku w Powiatowym Urzędzie Pracy. Związki żądają więc zawieszenia Danuty R. w obowiązkach szefowej pośredniaka.

Sprawy z pracownikami oparły się o najwyższą instancję, póki co dwie kasacje wniesione przez pośredniak zostały oddalone. Na podstawie wyroków Sądu Pracy dyrektorka musiała wypłacać odszkodowania, pokryć koszty sądowe, procesowe i w niektórych przypadkach koszty egzekucji. Wydane na procesy z członkami Solidarności pieniądze pochodziły z budżetu jednostki. Sądy Pracy w Kutnie, w Łodzi i wreszcie Sąd Najwyższy nie uznały racji pracodawcy czyli Danuty R. Oznacza to jedno, że myliła się rozwiązując stosunki pracy, a pieniądze wyrzucono w polityczne błoto.

Danuta R. nie przyznała się do winy pomimo pokaźnego materiału dowodowego zebranego przez Prokuraturę Rejonową w Kutnie.

Przyznać się do winy nie jest łatwo. Każdemu. Tym bardziej, że w tym przypadku miałoby ono wymiar symboliczny - przyznania się do rewanżu czy odwetu za usunięcie niegdyś ze stanowiska dyrektorki PUP Mirosławy Gal-Grabowskiej przez byłą starostę Dorotę Dąbrowską. [więcej]
wandea, 30.10.2013 07:51|czytane: 2496 razy|14 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Pendolino znów w Kutnie
Trwa testowanie zamówionych przez PKP Intercity składów Pendolino. Dziś o 11.24 przez kutnowską stację PKP przejechał tego typu pociąg, tym razem już bez lokomotywy prowadzącej.

Pendolino znów w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/21610/01_obraz.jpg
Pendolino znów w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/21610/02_obraz.jpg
Pendolino znów w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/21610/03_obraz.jpg


Pendolino pędziło do Konina, będzie wracać około godziny 16.50. Regularne kursy rozpocznie dopiero pod koniec 2014 roku. Jeździć będzie m.in. z Warszawy do Katowic, Gliwic i Bielska-Białej.

Zamówione w Alstom pociągi będą najnowocześniejszymi i najszybszymi składami na polskich torach. Mogą one jechać z prędkością 250 km na godzinę. Ten skład póki co ma homologację na 90 km na godzinę. Przez kutnowską stację przejechał dziś z prędkością około 60 km/h. [więcej]
TomekKula, 30.10.2013 11:56|czytane: 4213 razy|6 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Puchary Trans Michora rozdane
W ostatni weekend na orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie zostały rozegrane turnieje o puchar Trans Michora. Mecze rozgrywane były w czasie 2x 10 min. Zawody były sędziowane przez Sławomira Kryske.

Grupa A
GANG DARMOSZKA – TBWK 0 – 1
HOGWART - RUDY TEAM  5 – 2
GANG DARMOSZKA – HOGWART 3- 5
TBWK - RUDY TEAM   7 – 0
GANG DARMOSZKA - RUDY TEAM    6 – 2
HOGWART – TBWK 2 – 2

Grupa B
EKONOMIK – ultras Kutno 10 – 0
EKONOMIK – RADIOAKTYWNI  5 – 0
Ultras Kutno – RADIOAKTYWNI 1 – 6
Półfinały
RADIOAKTYWNI – TBWK  3 – 3 K(4 – 3 )
EKONOMIK – HOGWART 1 – 1 K(9 – 10 )
Mecz o III miejsce :
EKONOMIK – TBWK (5 – 0 )
Mecz o I miejsce:
RADIOAKTYWNI – HOGWART 2 – 2 K (6 – 7) [więcej]
pismak, 30.10.2013 16:43|czytane: 1135 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Baseballiści z "Jedynki" na sparingu w Warszawie
Wczoraj  uczniowie z klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego o elementy baseballa  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie – roczniki 2002 -2003, na co dzień grający w MKS „Stal BiS” Kutno, wzięli udział w wycieczce do Warszawy.

Baseballiści z
Baseballiści z
Baseballiści z


W tamtejszej Szkole Podstawowej nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego uczestniczyli w sparingu treningowym z drużynami Warszawskiego Beseballowego Uczniowskiego Klubu Sportowego”Centaury”. Spotkanie zapoczątkowało współpracę uczniów kutnowskiej "Jedynki” z warszawską drużyną. W grudniu bieżącego roku przewidywane jest kolejne spotkanie  młodych sportowców w Warszawie, natomiast wiosną spodziewamy się  warszawiaków z rewizytą w Kutnie. [więcej]
pismak, 30.10.2013 13:05|czytane: 1651 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Rusza w Kutnie żłobek "Maluch"
4 listopada rusza żłobek MALUCH przy ul. Łódzkiej 76C w Kutnie. Rodzice kilkunastu dzieci zapisali już je do tej placówki. Żłobek będzie pracował w godzinach 6.30 - 16.30, jak mówi właściciel Rafał Kotliński, są już tacy, którzy zamawiają dłuższą pracę placówki.

Rusza w Kutnie żłobek


"MALUCH" czeka maluchy. Na zdjęciu Jasio z cyklu Najdzieciaków

- W Kutnie jest 1400 dzieci w wieku do 3 roku życia, niewątpliwie jedna placówka miejska nie zaspokoi potrzeb pracujących rodziców, którym taka pomoc potrzebna. Wyszliśmy zatem z inicjatywą organizacji żłobka dla 20 dzieci - mówi Rafał Kotliński. - W zaledwie kilka dni do żłobka zapisało się ponad 10 osób. Żłobek będzie mieścił się w przestronnym domu, odpowiednio wyposażonym. Wokół niego jest 1000 mkw placu, który wkrótce zamieni się w plac zabaw.

Żłobek dysponuje wykwalifikowaną kadrą, będą młodsze i starsze opiekunki, jak mówi właściciel, ekipa jest pełna zapału do pracy, a dzieci lgną do pracowników, co w tej branży jest jednym z podstawowych warunków.

- Przechodzimy teraz odbiory techniczne, jesteśmy po kontroli Sanepidu, jeszcze kilka w tym tygodniu przed nami. Myślę, że żadnych problemów nie będzie i 4 listopada dzieci spędzą pierwszy dzień w nowym żłobku Maluch - dodaje Kotliński. [więcej]
wandea, 30.10.2013 10:40|czytane: 2309 razy|15 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Będzie opóźnienie na Łąkoszyńskiej?
Nic nie wskazuje na to aby termin inwestycji na ulicy Łąkoszyńskiej w Kutnie zapowiadany przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi był dotrzymany. Do końca października miała zakończyć się przebudowa ulicy, która  jest częścią drogi wojewódzkiej nr 702.  Gdzieniegdzie brakuje jeszcze jednej warstwy drogi, do dokończenia zostały również chodniki.

Będzie opóźnienie na Łąkoszyńskiej?, ./upload/articles_pakiety/21591/01_obraz.jpg
Będzie opóźnienie na Łąkoszyńskiej?, ./upload/articles_pakiety/21591/02_obraz.jpg
Będzie opóźnienie na Łąkoszyńskiej?, ./upload/articles_pakiety/21591/03_obraz.jpg


Zakres prac obejmował rozbudowę 1,1 km ul. Łąkoszyńskiej za prawie cztery miliony złotych. Prace prowadzi firma Skanska. Firma rozebrała nawierzchnię ulicy, wybudowała nową konstrukcję drogi, przebudowała skrzyżowania. Powstały nowe zjazdy, zatoki autobusowe, chodniki i kanalizacja deszczowa. Kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu jeszcze przez kilka dni listopada. [więcej]
redaktor, 30.10.2013 09:46|czytane: 1901 razy|14 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Sesja w mieście: informacje o inwestycjach, programy profilaktyczne i podatki
Jutro, 31 października o 9.00  radni miejscy spotkają się na kolejnej w tym roku sesji nadzwyczajnej poświęconej tylko jednemu punktowi czyli zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2013 – 2021.

Sesja w mieście: informacje o inwestycjach, programy profilaktyczne i podatki, ./upload/articles_pakiety/21608/01_obraz.jpg


Z kolei sesja zwyczajna Rady Miasta Kutna odbędzie się 12 listopada o godz. 10.00. W porządku obrad znalazły się m.in.: Informacja na temat realizacji inwestycji za III kwartały 2013 roku, Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów po klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego, w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto.

Radni zajmą się też uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żwirki i Wigury oraz  wyrażeniem zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiącej własność miasta na rzecz dotychczasowych dzierżawców Jolanty Rosół, Krzysztofa Wiewiórskiegoi Jerzego Łykowskiego.

Radni będą głosować nad  Programem współpracy na rok 2014 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok i  Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.  Rada wybierze swoich  przedstawicieli do Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w Kutnie. [więcej]
wandea, 30.10.2013 09:34|czytane: 1316 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Nieprawda, że w Kutnie jest nudno: po radość i zgrabne ciało na zajęcia taneczne
Nieprawda, że w Kutnie jest nudno i nie ma gdzie spędzać wolnego czasu. Wystarczy mieć jakąś pasję, lubić bawić się, lubić uczyć się nowych rzeczy, ćwiczyć swoje ciało, albo po prostu chcieć sprawić sobie radość. Wszystkie te pragnienia można zaspokoić na zajęciach Joanny Zielińskiej i Doroty Ciołkowskiej, instruktorek tańca z Kutnowskiego Domu Kultury.

Nieprawda, że w Kutnie jest nudno: po radość i zgrabne ciało na zajęcia taneczne, ./upload/articles_pakiety/21398/01_obraz.jpg
Nieprawda, że w Kutnie jest nudno: po radość i zgrabne ciało na zajęcia taneczne, ./upload/articles_pakiety/21398/17_obraz.jpg
Nieprawda, że w Kutnie jest nudno: po radość i zgrabne ciało na zajęcia taneczne, ./upload/articles_pakiety/21398/30_obraz.jpg


Obie panie mają swoje szkoły tańca, Zielińska- Street Dance Studio, a Ciołkowska- Studio Tańca Alibi. Na ich zajęcia uczęszczają zarówno maluchy z mamami, dzieci, nastolatki, jak i osoby dorosłe oraz seniorzy.

Taniec po kutnowsku to nie tylko zabawa i radość to też ciężka praca, jak na przykład na zajęciach dla par, które chcą błysnąć na parkiecie na weselu, albo zajęciach dla dziewczyn czy żon i partnerek, które chcą pokazać swoim mężczyznom prawdziwy taniec brzucha. Z kolei nastolatki z zespołów Zielińskiej i Ciołkowskiej pilnie ćwiczą układy taneczne, a potem zbierają laury na turniejach tańca nowoczesnego.

Szczególnie jesienią i zimą polecamy zajęcia taneczne w Kutnie, bo wiadomo, że zmierzch o 18.00 czy 17.00 nie sprzyja dobremu nastrojowi, a plucha i śnieg, które nadejdą ochłodzą nas nieco i wtedy trochę więcej będziemy jeść. Zatem nic tak nie doda nam energii i nie odejmie kilogramów, jak gorące rytmy, pulsowanie i skakanie, a jesienna chandra pozostanie tylko w sferze pojęć teoretycznych. Z kolei dzieci w każdym wieku powinny zażywać ruchu przez cały rok. Zajęcia taneczne znakomicie uzupełniają godziny spędzone na siedząco w szkole czy przed komputerem w domu.

Zapraszamy na strony internetowej kutnowskich szkół tańca www.sds.net.pl  i www.studiotancaalibi.pl [więcej]
wandea, 30.10.2013 07:44|czytane: 2599 razy|10 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Wspominamy bliskich zmarłych. 3 tysiące grobów bez opłaty
Na kutnowskich cmentarzach trwają przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych. Niekiedy całe rodziny spotykają się przy grobach bliskich zmarłych, sprzątając je i ozdabiając wiązankami, aby potem również wspólnie 1 listopada powspominać i pomodlić się.

Wspominamy bliskich zmarłych. 3 tysiące grobów bez opłaty, ./upload/articles_pakiety/21487/01_obraz.jpg


Stoiska ze zniczami i kwiatami prezentują bogaty asortyment, nie brak też atrakcyjnej oferty hurtowników. Jak mówi administrator Cmentarza Parafialnego w Kutnie codziennie cmentarz jest monitorowany przez pracowników, właśnie szczególnie przed tymi wyjątkowymi dniami.

- W ostatnim czasie dokonaliśmy podliczeń i okazało się, że aż 3 tys. grobów jest nieopłaconych - mówi administrator cmentarza pan Kret. - Miejsce opłaca się na 20 lat.  Jeśli chodzi o opłaty na cmentarzu i utrzymanie cmentarza obowiązuje Ustawa  o cmentarzach i chowaniu zmarłych, teraz szykują się w niej zmiany związane z opłatami za grobowce.

Parafia nie zamierza jednak likwidować nagrobków nieopłaconych, jeśli groby są wyraźnie opuszczone przez kilkanaście lat dopiero można podjąć taką decyzję. - Liczymy, że mieszkańcy Kutna zadbają o miejsca pochówku swoich bliskich i przypomną sobie o opłatach- dodaje Kret. [więcej]
pismak, 30.10.2013 07:55|czytane: 1837 razy|8 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Leszczynianki nagrywają płytę na Święto Odzyskania Niepodległości
Ludowy Zespół Wokalny Ośrodka Kultury Gminy Kutno “Leszczynianki” pracuje nad nagraniem płyty z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Leszczynianki nagrywają płytę na Święto Odzyskania Niepodległości, ./upload/articles_pakiety/21603/01_obraz.jpg


Na płycie znajdą się utwory patriotyczne i ludowe. 11-osobowej grupie wokalnej akompaniuje zespół instrumentalny: akordeon, skrzypce, perkusja, kontrabas, klarnet. Krążek  będzie dostępny w siedzibie Ośrodka już od 7 listopada za darmo. Zapraszamy do ośrodka, na pewno warto mieć wyjątkowe nagranie lokalnego zespołu. [więcej]
kultura, 30.10.2013 07:57|czytane: 1155 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
AKCJA ZNICZ. Policja przestrzega
Od 31 października, od godziny 14.00 trwać będą ogólnopolskie działania Policji „Znicz 2013”, które zakończą się w późnych godzinach wieczornych 3 listopada. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, dni przed i po święcie kościelnym, takim jak dzień „ Święto Zmarłych” charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu drogowego, zwłaszcza w rejonach cmentarzy oraz na głównych drogach dojazdowych.

W powieci kutnowskim policjanci umundurowani jak i po cywilnemu będą czuwać nad wszystkimi, którzy wybiorą się w tych dniach na groby swoich bliskich. Patrole będą obecne na głównych drogach dojazdowych do nekropolii oraz w rejonach cmentarzy. Apelujemy o stosowanie się do poleceń umundurowanych policjantów oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.

Policjanci przypominają:
Przygotowując groby zmarłych pamiętajmy, aby na cmentarz nie zabierać ze sobą większych sum pieniędzy i zbędnych a czasem bardzo cennych przedmiotów. W czasie porządkowania grobów nie pozostawiajmy, ani na chwilę torebek czy saszetek bez opieki, nie prośmy o pomoc przygodnie napotkanych ludzi.  Zwłaszcza osoby starsze i samotne powinny zapewnić sobie na ten czas towarzystwo krewnych lub znajomych. Drogie ozdoby, znicze i kwiaty połóżmy na grobach tuż przed Świętem, tak, aby zminimalizować ryzyko kradzieży. [więcej]
pismak, 30.10.2013 08:06|czytane: 1322 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Ślubowanie pierwszoklasistów w Trójce
Wczoraj w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie odbyło się uroczyste Ślubowanie klas I. Była to także okazja do upamiętnienia postaci patrona szkoły, znakomitego pisarza, laureata Nagrody Nobla.

Ślubowanie pierwszoklasistów w Trójce, ./upload/articles_pakiety/21601/01_obraz.jpg
Ślubowanie pierwszoklasistów w Trójce, ./upload/articles_pakiety/21601/02_obraz.jpg
Ślubowanie pierwszoklasistów w Trójce, ./upload/articles_pakiety/21601/03_obraz.jpg


Po ślubowaniu pierwszoklasiści przystąpili do Turnieju na Najlepszą Klasę Pierwszą. Wśród konkurencji znalazły się rozgrywki wiedzowe, sportowe, muzyczne, plastyczne, a nawet kulinarne. Dzięki niebanalnej części artystycznej duch Sienkiewicza nie opuszczał sali nawet na chwilę. Przywoływały go także niektóre turniejowe konkurencje, choćby rozpoznawanie postaci z powieści Sienkiewiczowskich czy odśpiewanie w parach „Dumki na dwa serca”.   Rywalizacja pierwszoklasistów była bardzo zaciekła, siły wyrównane, a nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwało Jury złożone z przedstawicieli grona pedagogicznego oraz samorządu uczniowskiego. [więcej]
pismak, 29.10.2013 19:08|czytane: 1361 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Uprawnienia ratowników z Aquaparku Kutno pod lupą kutnowskiej prokuratury
Prokuratura Rejonowa w Kutnie prowadzi postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy w uprawnieniach ratowników zatrudnionych w Aquaparku Kutno.

Uprawnienia ratowników z Aquaparku Kutno pod lupą kutnowskiej prokuratury, ./upload/articles_pakiety/21599/01_obraz.jpg


- Toczy się postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach, dotyczy to uprawnień siedmiu ratowników parku wodnego. Z ustaleń policji wynika, iż mężczyźni w czasie i miejscu kiedy mieli nabywać i potwierdzać uprawnienia, nie przebywali tam w ogóle, a jednak uprawnienia posiadają - mówi Sławomir Erwiński, Prokurator Rejonowy w Kutnie.

W Prokuraturze Rejonowej w Kutnie trwa również dochodzenie w sprawie narażenia 9-letniej dziewczynki, obywatelki Niemiec na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 13 lutego 2013 roku podczas kąpieli w Aquaparku Kutno. Prokuratura czeka na ocenę przez biegłych zachowania ratownika, który miał bezpośredni nadzór nad basenem, w którym feralnego dnia kąpała się dziewczynka.

- Sprawę poświadczenia nieprawdy w dokumentach ze względu na dwóch ratowników będziemy musieli połączyć z prowadzonym postępowaniem w związku z podtopieniem obywatelki Niemiec w lutym tego roku - dodaje Erwiński. [więcej]
wandea, 29.10.2013 13:30|czytane: 3432 razy|25 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Ocalmy od zapomnienia groby w Żychlinie
AKCJA „ Ocalmy od zapomnienia” organizowana jest po raz pierwszy przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin. 

 Ocalmy od zapomnienia groby w Żychlinie, ./upload/articles_pakiety/21598/01_obraz.jpg


- Chcielibyśmy zachęcić wszystkie organizacje pozarządowe z naszej gminy oraz szkoły i instytucje do wspólnego kwestowania - mówią organizatorzy. - Planujemy w dniach 1,2,3 listopada zorganizować kwestę na Cmentarzu parafialnym w Żychlinie w celu zgromadzenia środków na renowację zabytkowych pomników. Naszą akcję planujemy również kontynuować przez kolejne lata. Dochód z tegorocznej kwesty chcielibyśmy przeznaczyć na renowację nagrobka młodej, dwudziestopięcioletniej matki – Marii Kozielskiej (na zdjęciu). Pomnik ten stoi przy głównej alei cmentarza, wprowadza zapewne każdego przechodnia w zadumę i nostalgię. Anioł, który jest zwieńczeniem wielkiego bólu i straty wymaga natychmiastowej renowacji. [więcej]
wandea, 29.10.2013 13:50|czytane: 1236 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Narodowy Dzień Sportu na Orliku w Bedlnie
W sobotę 26 października ministerstwo sportu ogłosiło Narodowym Dniem Sportu. Z tej okazji w całym kraju odbyły się imprezy promujące sport i aktywność fizyczną. Nie inaczej było w Bedlnie gdzie animatorzy orlika zorganizowali turnieje mini piłki nożnej w trzech kategoriach wiekowych: Szkoły Podstawowe klasy I-III i IV-VI oraz gimnazjum.

Narodowy Dzień Sportu na Orliku w Bedlnie , ./upload/articles_pakiety/21595/01_obraz.jpg
Narodowy Dzień Sportu na Orliku w Bedlnie , ./upload/articles_pakiety/21595/02_obraz.jpg
Narodowy Dzień Sportu na Orliku w Bedlnie , ./upload/articles_pakiety/21595/03_obraz.jpg


W turniejach wzięło udział 100 osób, a największe emocje towarzyszyły najmłodszym uczestnikom, którzy dopingowani przez liczną grupę rodziców niejednokrotnie pokazali, że w przyszłości mogą wyrosnąć z nich znakomici sportowcy.

Celem imprezy była promocja sportu poprzez wspólną zabawę ludzi w różnym wieku od malucha, młodzież po rodziców a nawet dziadków niektórych uczestników. Założenia zostały w pełni zrealizowane a dla wszystkich drużyn i uczestników przygotowano nagrody w postaci dyplomów, koszulek oraz słodkiego upominku.

W niedalekiej przyszłości animatorzy Kamil i Łukasz Gałązka zapraszają na podobne rozgrywki tym razem na hali sportowej. Oto wyniki:

GIMNAZJA :
1.Galakticos
2.Zjednoczeni Żychlin
3.Albania
4.WKS Pniewo
5.Gimbaza [więcej]
pismak, 29.10.2013 10:47|czytane: 1383 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Kutno- miasto ludzi z pasją
Uczniowie klas II b i III b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie, pod opieką Joanny Traczyk i iAgnieszki Ciesielskiej , w ramach realizowanego programu grantu oświatowego, spotkali się z kolejnymi niezwykłymi mieszkańcami naszego miasta.

Kutno- miasto ludzi z pasją, ./upload/articles_pakiety/21594/08_obraz.jpg
Kutno- miasto ludzi z pasją, ./upload/articles_pakiety/21594/02_obraz.jpg
Kutno- miasto ludzi z pasją, ./upload/articles_pakiety/21594/03_obraz.jpg


21 października  odbyło się spotkanie z druhem harcmistrzem Wiesławem Aksmanem. Instruktorem seniorem ZHP, komendantem kręgu seniorów „Dębowego Liścia” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich. Członkiem Miejskiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Walk  i Męczeństwa.  W tym roku podczas uroczystości związanych z obchodami rocznicy Bitwy nad Bzurą, za swoją działalność druh Wiesław odebrał z rąk pani wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, złoty medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. W harcerskiej atmosferze , przy blasku świec,  Druh opowiedział jak rozpoczęła się jego  przygoda z harcerstwem . Jak dawniej harcerze spędzali czas na zbiórkach. Pokazał kroniki dokumentujące wieloletnią działalność kręgu seniorów ZHP w hufcu Kutno. [więcej]
pismak, 29.10.2013 09:10|czytane: 1328 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Jaki kontrakt dla kutnowskiego szpitala?
Zarząd Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. prowadzi rozmowy w oddziale łódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o kontrakcie dla szpitala na rok 2014.

Jaki kontrakt dla kutnowskiego szpitala?, ./upload/articles_pakiety/21585/01_obraz.jpg


Jak mówi Krzysztof W. Dębski dyrektor Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w Starostwie Powiatowym w Kutnie szpital chce zachować podobny poziom kontraktu do tegorocznego i ma na to duże szanse.

- Słyszymy wszyscy o tym co dzieje się w Polsce. W różnych oddziałach NFZ kontrakty są ucinane o 20% czy więcej. Oczywiście chcielibyśmy dla naszej spółki kontrakt wyższy niż 45 mln  zł, ale w obecnej sytuaucji zachowanie go właśnie na poziomie tegorocznym będzie już dużym sukcesem - mówi Krzysztof  Dębski. [więcej]
wandea, 29.10.2013 07:35|czytane: 1967 razy|25 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Strefa Wolnego Słowa i Obrazu: Jerzy Robert Nowak
15 listopada o godz. 17:30 w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie z historykiem, publicystą - profesorem Jerzym Robertem Nowakiem pt. „W obronie Polski i polskości”. Spotkanie poprowadzi Artur Fryz.

Jerzy Robert Nowak – polski historyk, publicysta, doktor habilitowany nauk politycznych specjalizujący się w problematyce węgierskiej. W latach 1994–2006 profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 2004 profesor w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Publicysta i felietonista Telewizji Trwam, Radia Maryja, „Naszego Dziennika”, „Naszej Polski”, „Tygodnika Głos”, „Niedzieli” i „Mojej Rodziny”. Założyciel i prezes Domu Ojczystego, Ruchu Przełomu Narodowego, Klubów Patriotycznych i Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. [więcej]
kultura, 29.10.2013 07:38|czytane: 1359 razy|17 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Autobusem na cmentarz
Od 31 października do 2 listopada 2013 r. autobusy komunikacji miejskiej kursują zgodnie z rozkładem jazdy, jednak z kilkoma zmianami. I tak 31 października autobusy kursują jak w dni robocze ze zwiększoną częstotliwością linii nr 5.

1 listopada autobusy kursują jak w niedzielę ze zwiększoną częstotliwością linii nr 9, natomiast autobusy linii nr 5 kursują według rozkładu tymczasowego o również zwiększonej częstotliwości z przedłużeniem niektórych kursów do os. Łąkoszyn. Ponadto zostaną uruchomione dodatkowe kursy na liniach: 6, 10, 12, 15 wyszczególnione w informacji
w dniu 2 listopada autobusy kursują jak w sobotę z dodatkowymi kursami linii nr 5 i 9.

Zmiany w rozkładzie jazdy linii 6, 9, 10, 12, 15

Zmiany w rozkładzie jazdy linii 5 [więcej]
pismak, 29.10.2013 07:33|czytane: 1296 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Pod patronatem eKutno.pl: Powstającej Ojczyźnie Twojej dasz bez żalu...
Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na wernisaż wystawy „Powstającej Ojczyźnie Twojej dasz bez żalu … Pamięci uczestników powstania styczniowego w 150 rocznicę”, który odbędzie się w sobotę 9 listopada o godz. 17:00.

Ekspozycja została zorganizowana dla uczczenia pamięci mieszkańców Kutna i okolicznych miejscowości, którzy wzięli udział w ostatnim w XIX wieku zrywie niepodległościowym. 

Pod patronatem eKutno.pl: Powstającej Ojczyźnie Twojej dasz bez żalu..., ./upload/articles_pakiety/21583/01_obraz.jpg


W oparciu o szeroką kwerendę archiwalno - muzealną wystawa ukazuje, na tle dziejów ogólnokrajowych, wydarzenia i postacie związane przede wszystkim z naszym regionem. Obok znanych już faktów, po raz pierwszy są na nich przedstawione nowe  postacie oraz miejsca i historie z nimi związane.

Wystawa prezentuje również kilkadziesiąt bezcennych pamiątek z tamtego okresu, wypożyczonych z Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Miasta Pabianic, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum – Zamku w Oporowie, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w
Krośniewicach oraz Muzeum Regionalnego w Kutnie.

- Znalazły się tu przedmioty oddające atmosferę lat poprzedzających wybuch powstania i ruch patriotyczny oraz powstania. Jest to przede wszystkim unikalna czarna biżuteria, stroje kobiece i mundury powstańcze, broń (w tym pochodząca z terenu powiatu), czy bardzo rzadkie druki rękopisy i dokumenty - mówi Piotr Stasiak. -  Można zapoznać się z oryginalnymi dokumentami wydawanymi w Kutnie w związku z rozwijającym się ruchem patriotycznym i konspiracyjnym. Na uwagę zasługują także pamiątki związane z koleją (w tym bilet kolejowy z 1863 roku), bowiem kolej i kolejarze odegrali w powstaniu znaczącą rolę, także w lokalnych wydarzeniach. [więcej]
kultura, 29.10.2013 07:31|czytane: 1069 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna w połowie października odebrało statuetkę Innowatory WPROST 2013.

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, ./upload/articles_pakiety/21590/01_obraz.jpg


Małgorzata Walczak-Gomuła, prezes Zarządu firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

Innowatory WPROST są przyznawane od 2011 r. Lista nagrodzonych powstaje na bazie "Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw" INE PAN. Na jej podstawie dział WPROST BIZNES dokonuje wyboru firm-liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki. Sektory te to farmacja, energetyka, przemysł, budownictwo, usługi dla biznesu, media i telekomunikacja, budownictwo. W tym roku po raz pierwszy przyznano również nagrody dla firm z sektora e-biznes.

Kutnowska firma otrzymała nagrodę w branży usługi dla biznesu. Jak podają organizatorzy rankingu firmę z Kutna charakteryzuje ponadprzeciętna innowacyjność procesowa i nakłady na innowacyjność w skali krajowej. [więcej]
pismak, 28.10.2013 18:40|czytane: 1716 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Nabór do pierwszego niepublicznego Żłobka MALUCH
Trwa nabór dzieci w wieku od 1-go roku do lat 3 do pierwszego niepublicznego Żłobka „MALUCH”  przy ul. Łódzkiej 76C w Kutnie.

Nabór do pierwszego niepublicznego Żłobka MALUCH, ./upload/articles_pakiety/21575/01_obraz.jpg


Zapraszamy Rodziców, którzy chcą powierzyć opiekę nad swoimi Dziećmi  profesjonalnym opiekunkom - na spotkanie w dniu 26.10. tj. sobota o godz. 10.00  oraz w dniu 28.10. tj. poniedziałek o godz. 16.00 – w siedzibie naszego żłobka.

Miesięczna opłata czesnego tylko 407 złotych (w tym są cztery posiłki). Żłobek prowadzi monitoring przez cały okres pobytu Dzieci. Liczba Dzieci ograniczona. ZAPRASZAMY  NA  SPOTKANIE. [więcej]
wandea, 25.10.2013 18:47|czytane: 2643 razy|komentuj|czytaj cały
Konsultacje organizacji pozarządowych w powiecie
Na 7 listopada o godz. 15.30 Zarząd Powiatu w Kutnie wyznaczył konsultacje programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi.  Odbędą się one w starostwie powiatowym.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji, które mają siedzibę w powiecie kutnowskim. Poniżej projekt programu.

Projekt uchwały o programie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem powiatowym. [więcej]
wandea, 28.10.2013 16:28|czytane: 1172 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Jak się zaczyna miasto?
Dziś w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak się zaczyna miasto?” Jury  w składzie: Grażyna Baranowska, Bożena Sapiejka, Krzysztof Ryzlak, po przesłuchaniu 12 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych w Kutnie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Jak się zaczyna miasto? , ./upload/articles_pakiety/21588/01_obraz.jpg
Jak się zaczyna miasto? , ./upload/articles_pakiety/21588/02_obraz.jpg
Jak się zaczyna miasto? , ./upload/articles_pakiety/21588/03_obraz.jpg


I Miejsce
Angelika Iwoła z II LO w Kutnie
Marcel Chodorowski z II LO w Kutnie
Olga Piątkowska z  ZS nr 3 w Kutnie
Marcin Kotliński z I LO w Kutnie,

II Miejsce
Natalia Rybka z ZS nr 3 w Kutnie
Edyta Królikowska z ZS nr 3 w Kutnie

III miejsce
Paulina Spera z ZS nr 1 w Kutnie [więcej]
kultura, 28.10.2013 15:17|czytane: 1675 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Drużyna z Gimnazjum nr 1 na mistrzostwach
25 października w Łodzi w parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego odbyły się mistrzostwa województwa łódzkiego w sztafetowych biegach przełajowych. Udział wzięło 11 drużyn, wśród których znalazła się reprezentacja Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kutnie, w składzie:  Aleksandra Snopkowska – klasa II C, Karolina Jankowska – klasa I C, Emilia Kuźmin – klasa II C, Magdalena Buczyńska – klasa I C, Magdalena Kołodziejska – klasa III E, Patrycja Hejmanowska – klasa I C, Zuzanna Jędrzejczak – klasa I C, Iga Chodorowska – klasa III C, Martyna Goniarska – klasa I C, Natalia Kołodziejczak – klasa III C, Paulina Winiecka – klasa III A – rezerwowa.

Drużyna z Gimnazjum nr 1 na mistrzostwach, ./upload/articles_pakiety/21582/01_obraz.jpg
Drużyna z Gimnazjum nr 1 na mistrzostwach, ./upload/articles_pakiety/21582/02_obraz.jpg
Drużyna z Gimnazjum nr 1 na mistrzostwach, ./upload/articles_pakiety/21582/03_obraz.jpg


Sztafety były rozegrane na dystansie 10x800m. Już na pierwszej zmianie, po starcie Oli Snopkowskiej dziewczęta objęły prowadzenie. Na kolejnych zmianach ambitnie walczyły o utrzymanie pozycji w czołówce stawki. Przybiegały na pierwszej bądź drugiej pozycji. Mobilizowały się wzajemnie do walki, przekazywały uwagi o trudnych odcinkach trasy. Na dziewiątej zmianie wystartowała Martyna Goniarska. [więcej]
wandea, 28.10.2013 10:39|czytane: 1403 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Pasowanie pierwszaków w Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie
W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie odbyło się pasowanie na pierwszoklasistów oraz na przedszkolaków.  Prezentujemy filmy z tych uroczystych wydarzeń w dziejach szkoły.[więcej]
Krecik, 28.10.2013 10:18|czytane: 1390 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
Narody, które tracą pamięć, tracą życie... Kwesta TPZK
Na kilku kutnowskich cmentarzach, a szczególnie na najstarszym Cmentarzu Parafialnym, spoczywa wiele zasłużonych postaci dla Kutna i ziemi kutnowskiej. Dlatego zadbajmy wspólnie o kutnowskie zabytkowe groby, będące wymownymi świadectwami naszych korzeni, czy ojcowizny na ziemi kutnowskiej.

Narody, które tracą pamięć, tracą życie... Kwesta TPZK , ./upload/articles_pakiety/21402/01_obraz.jpg
Narody, które tracą pamięć, tracą życie... Kwesta TPZK , ./upload/articles_pakiety/21402/02_obraz.jpg
Narody, które tracą pamięć, tracą życie... Kwesta TPZK , ./upload/articles_pakiety/21402/03_obraz.jpg


Natomiast odnowione groby niech będą dla nas wszystkich powodem dumy, zarazem wymownym przykładem poszanowania dla pamiątek przeszłości naszej „małej ojczyzny”. Efekty poprzednich zbiórek finansowych oraz działań Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Kutnie  przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej spotkacie  Państwo w postaci następnych odnowionych grobów. W roku 2013 odrestaurowany został nagrobek pierwszego honorowego obywatela Kutna – doktora Antoniego Troczewskiego. Przy kilkunastu nagrobkach przeprowadzono prace porządkowe i  konserwacyjne.

- Zwracamy się z apelem do całej społeczności miasta Kutno o wsparcie datkami dalszych prac konserwatorskich przy zabytkowych grobach na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. W dniach 1 i  2 listopada w godzinach 9.oo-16.oo spotkacie Państwo w alejkach tego cmentarza uczestników XI kwesty  na odnowienie zabytkowych grobów. Niech Państwa hojność i dary serca, będą najwymowniejszym dowodem naszej wspólnej troski o to bardzo szczególne miejsce w Kutnie – jakim jest miejscowy Cmentarz Parafialny. Apelujemy do Państwa – nie przechodźcie obojętnie obok kwestujących - mówi Bożena Gajewska, prezes TPZK.  - Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki hojnej pomocy wszystkich mieszkańców miasta Kutno, uda się nam wspólnie odrestaurować wiele zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Tegoroczna kwesta  zostanie przeznaczona m.in.  na renowację nagrobka Anny i Zygmunta Chlewickich – dawnych właścicieli Dworku Modrzewiowego zwanego także Dworkiem Chlewickich. [więcej]
pismak, 28.10.2013 09:45|czytane: 1338 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
W listopadzie Stacja Kutno 2013
Jutro upływa termin nadsyłania zgłoszeń na dziewiąty Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory Stacja kutno 2013. 7 listopada dowiemy się kto tym razem zaśpiewa a koncercie konkursowej dwunastki.

W listopadzie Stacja Kutno 2013, ./upload/articles_pakiety/21581/01_obraz.jpg


W programie tegorocznej Stacji Kutno znalazły się jak zawsze koncerty rozrywkowe, wystawy i spotkania z ludźmi kultury. Już od 18 listopada w Centrum Teatru Muzyki i Tańca wystawa autorstwa Zbigniewa Dzięgiela i Michała Budnego "KALINA JĘDRUSIK W PODRÓŻY...." współorganizowana przez Fundację Artystyczną im. Kaliny Jędrusik „Kalinowe Serce” oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Istotnym elementem wystawy są nieznane fotografie Kaliny Jędrusik, m.in. zdjęcia z dzieciństwa, ze ślubu ze Stanisławem Dygatem, z planów filmowych i telewizyjnych, fotosy ze spektakli teatralnych, fotografie z podróży, fotografie Kaliny w kuchni, a także ostatnie zdjęcie artystki z 4 sierpnia 1991 r.

Na wystawie znajdą się też inne przedmioty należące do Kaliny, a wśród nich m.in.: sweter Marylin Monroe (kupiony w Ameryce w 1973 roku), dwa portrety, które przez lata wisiały w salonie Dygatów (jeden jest autorstwa Lucyny Legut, drugi pędzla Zofii Góralczyk); listy Kaliny do Stanisława Dygata; osobisty notatnik; czy też krzyżyk z rubinami – „kultowy” ozdobnik dekoltu Kaliny.

21 listopada o godz. 18.00 również w Centrum koncert piosenek Jerzego Wasowskiego pt. "W słowach ślad". Dla kutnowskiej publiczności zaśpiewa jurorka konkursu Ewa Konstancja Bułhak  z towarzyszeniem Andrzeja Jagodzińskiego. Bilet 20 zł kasie CTMiT. Tego samego dnia o godz. 19.30 Wieczór z... "TO BYŁO TAK..."
O Jerzym Wasowskim wspominają Grzegorz i Monika Wasowscy. [więcej]
kultura, 28.10.2013 09:26|czytane: 1455 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Wyniki i zapowiedzi: Piłka nożna
PIŁKA NOŻNA SENIORÓW
START OTWOCK –  MKS KUTNO  0 : 0 
Trener: Paweł Ślęzak
Kierownik drużyny : Andrzej Królak

PIŁKA MŁODZIEŻOWA
ŁÓDZKA LIGA JUNIORÓW GR II
MKS TEVA KUTNO – MKS ŻYCHLIN   3 : 0 (2 : 0)
Bramki dla MKS : Piotr Kierus, Adam Pokorski, Emil Seklecki (karny)
Trener : Robert Marzec

Wojewódzka Liga Kat. Deyna
MKS MAVEX KUTNO – BORUTA ZGIERZ 2 : 2 (1 : 1)
Bramki dla MKS : Jan Nadolski, Dominik Dębowski
Trener: Tomasz Kaba [więcej]
pismak, 28.10.2013 08:30|czytane: 1169 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Wyniki: Koszykówka
WOJEWÓDZKA LIGA JUNIOREK – U -18K

MKS KUTNO –  SMS WG-13 ŁÓDŹ
/22 : 2, 26 : 7, 18: 11, 20 : 20, / 88 : 40

MKS KUTNO : Tomasz PASIŃSKI – trener, zawodniczki :  Martyna BOROWIECKA – 8, Kinga CHODOROWSKA – 2, Natalia FURMAŃSKA – 13, Angelika GABRYSIAK – 4, Paulina  KACPROWICZ – 15, Michalina KAMIŃSKA – 9, Małgorzata LESICKA – 1, Natalia ŁUKASIK – 10, Zuzanna MOLKA – 2, Anna WALICKA – 18, Oliwia WOŹNIAK – 2, Maria ZŁOTOWSKA – 4

WOJEWÓDZKA LIGA  MŁODZICZEK – U – 14 K

LUKS TRÓJKA SIERADZ –  MKS KUTNO
/16 : 14, 16 : 14, 18 : 7, 13 : 16, / 63 : 51 [więcej]
pismak, 28.10.2013 08:24|czytane: 1727 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
KWARTET w poniedziałek w kinie KDK
Seans filmu KWARTET, którego nie udało się pokazać podczas Kutnowskich Dni Seniorów odbędzie się dziś, 28 października 2013 o godzinie 12.30.

- Jeszcze raz przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy na poniedziałkowy seans - podaje Kutnowski Dom Kultury. [więcej]
wandea, 28.10.2013 08:02|czytane: 1103 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dobra passa kutnowskiej drużyny. KKS Polfarmex Kutno wygrywa w Jaworznie
W piątej kolejce I ligi koszykówki mężczyzn dziś w wyjazdowym meczu KKS Polfarmex Kutno po zaciętej walce wygrał z MCKiS Termo Rex S.A. Jaworzno 65:70 (15-28  24-4  10-26  16-12).

W pierwszej kwarcie na boisku dominowali zawodnicy z Kutna, wypracowując sobie dużą przewagę. Pierwsza część gry zakończyła się wynikiem 15:28 dla KKS Polfarmex Kutno.

W drugiej kwarcie zawodnicy z Jaworzna poprawili grę w obronie, jak i w ataku zmniejszając stratę punktową. Następnie wykorzystując nieskuteczność gości wysunęli się na prowadzenie. Druga kwarta skończyła się wynikiem 39:32 dla gospodarzy.

Na początku trzeciej kwarty zawodnikom Polfarmexu udało się odrobić straty lecz gospodarze nie odpuszczali i początek tej części gry był bardzo wyrównany. W drugiej części trzeciej kwarty zawodnicy z Kutna znów przejęli przewagę, którą utrzymali do końca tej części gry. Trzecia odsłona zakończyła się wynikiem 49:58 dla KKS Polfarmex Kutno.

W pierwszej części czwartej kwarty gra obu zespołów była wyrównana zarówno w zdobywaniu punktów jaki i błędach, lecz w końcowych minutach meczu zawodnikom z Jaworzna udało się odrobić częściowo straty i zbliżyli się na pięć punktów. Nerwowa końcówka zakończyła się szczęśliwie dla zawodników KKS Polfarmex Kutna, którzy utrzymali przewagę do końca meczu. [więcej]
TomekKula, 27.10.2013 22:04|czytane: 1468 razy|5 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Do KINA KDK w listopadzie: Thor, Wyścig, last Vegas, Mój biegun, Istnienie...
KINO KDK zaprasza w listopadzie.
02-03.11.2013  (sobota, niedziela)
g.16.00 CHCE SIĘ ŻYĆ
g.18.00 GRAWITACJA 3D
g.20.00 WAŁĘSA. CZŁOWIEK Z NADZIEI

04-06.11.2013  (od poniedziałku do środy)
g.16.00 CHCE SIĘ ŻYĆ
g.18.00 MÓJ BIEGUN
g.20.00 WAŁĘSA. CZŁOWIEK  Z NADZIEI08-10.11.2013  (od piątku do niedzieli)
g.16.00 THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D dubbing premiera
g.18.00 WYŚCIG
g.20.15 THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D napisy premiera

11-13.11.2013  (od poniedziałku do środy)
g.16.00 THOR: MROCZNY ŚWIAT  3D dubbing premiera
g.18.00 WYŚCIG
g.20.15 THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D napisy premiera [więcej]
kultura, 27.10.2013 19:54|czytane: 1215 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Archiwum wiadomości
Wyszukiwarka
Logowanie do portalu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Niepełnosprawni na szerokich wodach kutnowskiego rynku. Czy znajdzie się miejsce dla
Problemy z siedzibą TIFT REKLAMY Spółdzielni Socjalnej osób niepełnosprawnych w Nowej Wsi mogą zakończyć się dla firmy dramatycznie. 47 -letni Leszek... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Spotkanie informacyjne Pałac Saski w Kutnie - rewitalizacja i funkcje przyszłego
Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne poświęcone przyszłości Pałacu Saskiego. Spotkanie pt. „Pałac Saski w Kutnie – rewitalizacja i funkcje przyszłego kompleksu” odbędzie się 31 maja o godz.... [więcej]
Sport
W Kutnie trwają Półfinały Mistrzostw Polski Młodziczek
Dziś kolejne w hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie kolejne mecze Półfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek. O godz. 12.00 Basket Go Przemyśl zmierzył się z Mistrzyniami Województwa – KKS Pro-Basket Kutno z wynikiem 46:43.  Zapraszamy jutro o godz.  10:00 MPKK Sokołów OSiR... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Dyskretna pozna Pana Jestem gotowa rozpalić twoje zmysły do maksimum i sprawić że po naszym spotkaniu będziesz chciał tylko więcej. Zainteresowany? czekam na twoją wiadomość jednakże nie trać ani mojego ani sw... [czytaj więcej]
PRACA PRZY PRODUKCJI I MONTAŻU MEBLI Zatrudnimy pracownika do prac związanych z obróbką płyt meblowych i obróbką szkła na maszynach specjalistycznych oraz montażem mebli. Mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji lub m... [czytaj więcej]
PRACA PRZY PRODUKCJI I MONTAŻU MEBLI Zatrudnimy pracownika do prac związanych z obróbką płyt meblowych i obróbką szkła na maszynach specjalistycznych oraz montażem mebli. Mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji lub m... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
WYSYŁKA PACZEK KURIERSKICH Wysyłasz przesyłki kurierskie? Wejdź na stronę https://zlapkuriera.pl lub zadzwoń do nas pod numer telefonu: +48 55 629 30 40 Za pośrednictwem naszego serwisu Zlapkuriera.pl tanio i szybko ... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Okazja! Narzuta w Super Cenie - 125zł Narzuta dekoracyjna pikowana dwustronna. Wykonana z wysokiej jakości materiału , tkanina miła w dotyku, wygodna w użytkowaniu nie wymaga prasowania. Oferta nie zawiera poszewek widocznych ... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Pracownik / pracownica przetwórstwa mięsnego (Lekkerkerk, Holandia) AP Grupa s.c. (numer certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11282), dla Pracodawcy holenderskiego firmy SRS Personeel B.V., realizuje procesy rekrutacji i selekcji Pracowników w branży... [czytaj więcej]
projektowanie STRON WWW / KOMPLEKSOWO OD A DO Z Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, jaką jest projektowanie stron internetowych , kompleksowo od A do Z. W ramach oferty proponujemy - stworzenie strony www - zakup serwera i dome... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Jan Giezek:
1 minut temu
Wynika z tego ze dzieki opozycyjnym rqdnym Debich zostal starosta .chwala za to najmadrzejszemu radnemu powiatowemu panu Konradowi Klopotowskiemu.Tak trzymac dalej.
Krystian Boczeń:
1 godzin temu
Rządy w Staszicu to konflikt między dyrektorem, a grupką nauczycieli. Wg mnie prawda jest po środku. Za oddaniem kontraktu opowiedziało się 13 radnych, reszta się wstrzymała, nikt nie był przeciwko, dzięki temu w Kutnie jest kardiologia inwazyjna. A co masz na mysli z dziwnymi ruchami w komunikacji i geodezji?
Krystian Boczeń:
1 godzin temu
Radny z PSL by się nie wyłamał w tej sytuacji, nie było na to cienia szans. W takiej sytuacji byłoby Debich 11, Bryłka 2. Radny PSL by się wyłamał tylko wtedy gdyby nie wyszła opozycja, która wszystko zepsuła. Bryłka spadł z nieba tym, że chciał kandydować po tym jak opozycja nie wystawiła kandydata i nie wiem jak to można było tak zepsuć.
Otto Ruhmfeld:
2
 · 
1 godzin temu
Czyli merytoryczne są np rządy w Staszicu, Oddanie kontraktu szpitala, dziwne ruchy w geodezji komunikacji itp ?
Otto Ruhmfeld:
1 godzin temu
Celowo piszę biznesowego bo wydaje mi się że ktoś przy władzy myli służbę lokalnej społeczności z dobrym interesem wynikającym z bycia przy władzy.
Otto Ruhmfeld:
1 godzin temu
Krystian, błąd. Gdyby obaj byli kosekwentni i jeden z nich nie zaglosował na debicha to ten pewnie nie zostałby starostą. Brylka też nie, a to zmuszałoby radnych do poszukania porządnego kandydata. Mieli wiedzę że jeden z psl może się wylamać, ale nawet tej wiedzy nie dali szansy, ten z nich ktory zaglosowal za debichem, świadomie byl za utrzymaniem obecnego ukladu i taka jest prawda, a gadki o starszym panie, sprycie, złej opozycji przy tym fakcie są bez znaczenia. FAKT JEST TAKI ŻE JEDEN ZNICH AKTYWNIE PRZYCZYNIL SIĘ DO TRWANIA TEGO CHOREGO UKŁADU BIZNESOWEGO.
Bożydar Kotontay:
1 godzin temu
eeeee czepialski ale niewygodnyś...
Krystian Boczeń:
1 godzin temu
Przykład tych myślących opozycjonistów? Przynajmniej jeden.
Ewaryst Gaspary:
2
 · 
2 godzin temu
Jeszcze jedno Krystianie - cieszy mnie bardzo, że opozycja istnieje w radzie powiatu, ze nie udało sie po 2,5 roku intensywnej pracy Debicha i koalicjantów zmacerować, urobić do wymaganej przez starostę konsystencji całej rady. Widać, nie na wszystkich czar Debicha działa. Sa rownież w radzie ludzie myslący, którzy maja własne zdanie. Ci ludzie jakos nie chcą uczestniczyć w realizacji koncepcji, ktore uważają za nierealne, a niekiedy wręcz szkodliwe.
Krystian Boczeń:
2 godzin temu
Nikt nie próbuje robić wody sodowej z mózgu nikomu. Mieli dobre intencje, a stali się kozłami ofiarnymi tej sytuacji. I to wszyscy 3 panowie.
Ewaryst Gaspary:
2
 · 
2 godzin temu
Krystian, nie usiluj ludziom robić wody sodowej z mózgu. Ludzie to nie "ciemny lud, który to kupi", jak się wyraził jeden z polityków. Ludzie to widzą, słyszą, czytają i analizują. Ta raptowna zmiana taktyki nie zmieni faktu, że dwaj młodzi radni Serenda i Ziólkowski faktycznie zakpili sobie ze starszego czlowieka. W swojej mądrości, inteligencji, umiejetnościach i kunszcie politycznym nie przewidzieli tylko jednego, że to wszystko obróci sie przeciwko nim samym. Stało się tak, jak napisał kiedyś Sienkiewicz "Złapał kozak tatarzyna, a tatrzyn za łeb trzyma". Skutek jest taki, ze obydwaj mlodzi radni -Serenda i Ziółkowski - poniesli sromotną wizerunkowa porazke.
Krystian Boczeń:
2 godzin temu
Ja nie bronię Debicha, stwierdzam tylko, że to człowiek merytoryczny i nie piszcie że to mój protegowany tylko dlatego, że mam takie zdanie o nim. A sytuacja w szpitalu to przecież nie jest jego wina, dostał bałagan po poprzedniej ekipie rządzącej i niech mi nikt nie próbuje wciskać że jest inaczej. Zarządzanie majątkiem powiatu też złe nie jest, a jak jest to też oprzyjmy się na przykładzie. To co było złe to sprzedaż PKSu, ale to też w poprzedniej kadencji. Pokażcie mi przykład gdzie w polityce nie ma kolesiostwa, chociaż jeden, każdy obstawia się swoimi, tak jest na całym świecie. Brak ambicji? każdy ma ambicje. Honor, no tu można dyskutować o tym, fakt.
Ewaryst Gaspary:
2
 · 
2 godzin temu
Krystian, ja bym był ostrozny z takimi epitetami pochwalnymi wobec Debicha. Tydzien temu byliśmy świadkami bardzo burzliwej debaty medialnej, gdzie forumowicze okreslali to, co dzieje sie w samorządzie powiatowym jako bagno. Debich to podobno myslący człowiek, a wpakował sie w taki układ koalicyjny, który go pogrąża. Czyzby tak bardzo chciał być starostą, że przestały sie liczyć jakiekolwiek standardy ? To jest jego świadomy wybór. Za to wszystko, co dzieje sie w powiecie bedzie ponosił odpowiedzialność. Nie pamiętam, aby aż takie cyrki działy sie za Dąbrowskiej, a nawet Galowej.,
Józef Ciołek:
2 godzin temu
Opamiętajcie się za chwilę się okaże, że nikt wam w Polsce nie dorównuje, Trochę pokory
Dymitr Gietgud:
2
 · 
2 godzin temu
Jeszcze jednej lekcji nie było, a już wiedzą, że są świetni. Niezwykli ludzie
Zachary Filipczyk:
2
 · 
2 godzin temu
Boli mnie wielki balagan w kutnowskim szpitalu i zarzarzanie majatkiem powiatu,kolesiostwo,miernota,a przedeszystkim brak honoru i ambicji u twojego protegowanego. Wojewoda wywalil go ze stanowiska a on zrobil wszystko aby na nim pozostac nie sprawdzajac sie zbraku wlasnie merytoryki i troski o dobro spoleczne.
Krystian Boczeń:
2 godzin temu
A i jeszcze jedno. Nie rozumiem nagonki i pretensji wobec Ziółkowskiego i Serendy. Za Bryłką zagłosował najprawdopodobniej Serenda tylko dlatego, że nie mógł zagłosować za Debichem bo jak powiedział przez Gierule, gdyby Debich powiedział, że Gieruli w zarządzie nie będzie to Serenda by na Debicha zagłosował, a tak przynajmniej wynikało z jego wypowiedzi. Radny Ziółkowski słysząc jak Bryłka krzyczy, że jeśli opozycja nie wystawi kandydata to on chce wystartować. Ponieważ tylko radni mogą zgłaszać kandydatów to sam się Bryłka nie mógł zgłosić. Ziółkowski zrobił mu prezent i go zgłosił, uszanował w ten sposób starszego człowieka i byłego radnego powiatowego, start w wyborach na starostę był więc symbolicznym wyrazem szacunku oraz też świetną reklamą dla samego pana Bryłki. I teraz najważniejsze, z tego co ptaszki ćwierkają to gdyby opozycja nie wyszła by z sali to Bryłka byłby starostą! Ziółkowski zagłosowałby wtedy na Bryłkę oraz jeden z panów chłopskiej partii też by sie wyłamał, jest to pewne bo sam tak mówił. I teraz ta sama opozycja skłóca na forum Bryłkę z młodymi radnymi, a czemu? No bo tak jest im wygodnie! Oni narozrabiali, a teraz ma im to ujść na sucho, a za nich po uszach dostają młodzi. I to nie Bryłka pokazał kindersztube młodym, ani młodzi nie ośmieszyli Bryłki. Wszyscy stali się ofiarami opozycji, która dolewa oliwy do ognia.
Adrian Czande:
2 godzin temu
Ewaryście, nie jestem pewny, czy Debich, Burzyński i Trawczyński sa szczęśliwii, że w jednym szeregu obok nich umieszcza sie takich "wybitnych samorzadowców" i tak "zasłużone osoby" jak Ziołkowski i Serenda.
Krystian Boczeń:
2 godzin temu
A może ty napisz najpierw co tak cię boli ta "sitwa". Co ona złego zrobiła i w czym tak szkodzi? W tym, że pierwszy raz od dawna mamy porządnego starostę i merytorykę w starostwie? Ty podaj przykład tego szkodzenia. Nie jestem jednym z nich choć się kręce w otoczeniu radnych.
Ewaryst Kierło:
3 godzin temu
Zmień płytę Czesławie czy Wiesławie czy jak tam masz panie poszkodowany dziadku. Co wpis to każdy już upadł i zakończył kariere polityczną, Debich, Trawczyński, Burzyński, Ziółkowski, Serenda i w zasadzie wszyscy co są radnymi i pewnie ci co jeszcze nie wiedzą, że nimi będą. Niestety poza wylewaniem żalu nie da to panu żadnych efektów. Proszę zresztą zgłosić sprawę na policje, prokuraturę czy gdzie pan chce.Najciekawsze artykuły
 ·  11
3 dni temu
Inauguracja parkrun w KUTNIE! Darmowe biegi już od najbliższej soboty!
 ·  3
4 dni temu
Recital dyplomowy z jazzowymi przebojami wszechczasów
 ·  41
4 dni temu
Kapitulacja wójta gminy Bedlno. Czas na decyzję starosty w sprawie wiatraków
 ·  11
5 dni temu
Policjant z zarzutem zabójstwa wciąż w areszcie
 ·  73
6 dni temu
Wyłudzenie VAT i pranie brudnych pieniędzy w Kutnie. Już 25 podejrzanych i 9 osób w areszcie
 ·  23
7 dni temu
Niepełnosprawni na szerokich wodach kutnowskiego rynku. Czy znajdzie się miejsce dla spółdzielni socjalnej?
 ·  2
9 dni temu
Pamiętaj mordeczko, głowa do góry. Piknik z Kulturą Street art na Dobrzelińskiej
 ·  271
9 dni temu
Głosowanie komisji i oświadczenie starosty w sprawie dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie
 ·  7
10 dni temu
Sterylizacja zwierząt domowych będzie częściowo dotowana przez miasto
 ·  6
11 dni temu
Noc Muzeów w Krośniewicach za nami
 · 
11 dni temu
Dzień Dziecka w Kutnie. Wielkie show taneczno-muzyczne
 ·  24
12 dni temu
Czytelnicy piszą: A jednak toaleta w parku ma awarię
 ·  59
13 dni temu
Prokurator Sławomir E. na gościnnych występach. Zawieszenie i co dalej?
 ·  91
13 dni temu
Brutalna prawda o konkursach w samorządzie i kłopotliwe pytania o dyrektora
 ·  112
18 dni temu
Rada Miasta Kutna skąpa, a radny Kłopotowski niczego nie pamięta
 ·  16
19 dni temu
Czytelnicy pytają: Czy na Zdrojowej przy cmentarzu staną bloki?
 ·  93
21 dni temu
Prezydent Kutna złożył zawiadomienie do prokuratury. Urzędniczka zwolniona!
 ·  74
25 dni temu
Takie kino...
 ·  4
27 dni temu
Za nami pierwsze koncerty tegorocznej Majówki
 ·  14
28 dni temu
45 lat Kutnowskiego Domu Kultury: zasłużeni, wystawy i folklor kutnowski
 ·  4
28 dni temu
Majówka z Bareją: Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, prezes...
 ·  79
28 dni temu
Piąty roczek Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Bedlnie. Na sali na ludowo tańczą wszyscy wkoło
 ·  24
29 dni temu
Ostatni raz z moją klasą - Kasprowicz pożegnał tegorocznych absolwentów
 ·  4
30 dni temu
Na wątpliwości przed majówką i po, najlepsza jest nadzieja i odwaga na ...
 ·  21
30 dni temu
Wystawa BODY WORLDS & The Cycle of Life. Wybierz się podczas majówki
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności