eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 28.05.2017     reklama kontakt
 
<a href="/wiadomosci,33931-gimnazjum-nr-2-w-kutnie-mistrzem-polski-gimnazj-w-w-scrabble-2017," title="Kutno: Gimnazjum nr 2 w Kutnie MISTRZEM POLSKI GIMNAZJÓW w SCRABBLE 2017" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Gimnazjum nr 2 w Kutnie MISTRZEM POLSKI GIMNAZJÓW w SCRABBLE 2017</b><br>Wczoraj koło godz. 16:00 sędzia Polskiej Federacji Scrabble Maciej Śliwa zakończył...</div></a> <a href="/sport,33925-w-kutnie-trwaja-p-fina-y-mistrzostw-polski-m-odziczek," title="Kutno: W Kutnie trwają Półfinały Mistrzostw Polski Młodziczek" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>W Kutnie trwają Półfinały Mistrzostw Polski Młodziczek</b><br>Dziś kolejne w hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie kolejne...</div></a> <a href="/wiadomosci,33922-rado-nie-i-tanecznie-na-pikniku-r-anym-dzi-pokaz-florystyczny-i-koncert-singin-birds," title="Kutno: Radośnie i tanecznie na Pikniku Różanym" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Radośnie i tanecznie na Pikniku Różanym</b><br>Na scenie przed Kutnowskim Domem Kultury wystąpili dla Mam najmłodsi wokaliści...</div></a> <a href="/sport,33921-pierwszy-dzie-p-fina-w-mistrzostw-polski-m-odziczek-jutro-kibicuj-naszym-dziewczynom," title="Kutno: Pierwszy dzień Półfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek. Jutro kibicuj naszym dziewczynom" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Pierwszy dzień Półfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek. Jutro kibicuj naszym dziewczynom</b><br>Dziś w hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie odbyły się...</div></a> <a href="/ekutnodladzieci,33917-zag-osuj-na-projekt-wietlicy-rodzinka-w-kutnie," title="Kutno: Zagłosuj na projekt Świetlicy Rodzinka w Kutnie" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Zagłosuj na projekt Świetlicy Rodzinka w Kutnie</b><br>W ramach projektu „Przystanek nauka” Świetlica profilaktyczno – wychowawcza „Rodzinka” w Kutnie zachęca...</div></a> <a href="/wiadomosci,33915-piknik-r-any-rozpocz-ty," title="Kutno: Piknik Różany rozpoczęty" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Piknik Różany rozpoczęty</b><br>Zapraszamy na Piknik Różany do parku Traugutta. W Kutnowskim Domu Kultury...</div></a> <a href="/wiadomosci,33912-trwaja-xv-og-lnopolskie-mistrzostwa-szk-w-scrabble," title="Kutno: Trwają XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w SCRABBLE" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Trwają XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w SCRABBLE</b><br>W tym roku w Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego...</div></a> <a href="/wiadomosci,33913-trzy-ofiary-miertelne-wypadku-w-ychlinie," title="Kutno: Trzy ofiary śmiertelne wypadku w Żychlinie" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Trzy ofiary śmiertelne wypadku w Żychlinie</b><br>Kutnowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego...</div></a>
Najważniejsze wiadomości
Sesja w mieście: Podatki na 2013 rok, ocena inwestycji, skarga na prezydenta i rozwój PWiK
Na 6 listopada zalanowano XXVI sesję Rady Miasta Kutna. Jak pisaliśmy we wrześniu kiedy Jacek Sikora rezygnował z mandatu radnego, w jego miejsce wejdzie Przemysław Zawadzki, dyrektor I LO im. J.H. Dąbrowskiego. We wtorek złoży on ślubowanie. Radni miejscy wybiorą też Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kutna. W porządku obrad znalazła się również  Ocena realizacji inwestycji za III kwartały 2012 roku i Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kutno za rok szkolny 2011/12, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych.

Radni podejmą  uchwały w sprawach:aprzystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Oporowskiej i ul. Żwirki i Wigury, wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutna na rzecz dotychczasowych dzierżawców.  Wyrażą  zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutna położonej w Kutnie przy zbiegu ul. Sienkiewicza 54 – ul. 3 Maja 2 i na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Miasta Kutno na rzecz ECO Kutno Spółka z o.o. w Kutnie.

W porządku obrad znalazła się również uchwała będąc wykonaniem jednego z zaleceń Najwyższej Izby Kontroli. Radni miejscy uchwalę zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Miasta Kutna.

Głosowany będzie również Program współpracy samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Kolejnym punktem listopadowej sesji będzie wprowadzenie zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres II półrocze 2012r. - I półrocze 2015 r., będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kutnie oraz określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2013 rok. [więcej]
wandea, 25.10.2012 10:02|czytane: 1517 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Obrona Częstochowy czyli jak przepchnąć szybko nowy statut powiatu
Nowy Statut powiatu przez wielu radnych, łącznie z prowadzącym wczorajszą sesję Rady Powiatu w Kutnie Zdzisławem Sapiejką, dumnie nazywany konsytucją samorządu powiatowego wywołał wiele kontrowersji. Właściwie nie chodziło o  jego artykuły, lecz sposób przedstawienia go radnym i próba szybkiego głosowania nad jego zmienioną treścią.

Radni otrzymali projekt nowego statutu na chwilę przed rozpoczęciem środowej sesji. Wcześniej oczywiście był on czytany i omawiany na komisjach, jednak jako tekst jednolity nie został dostatecznie zgłębiony przez radnych. Za zdjęciem głosowania uchwały wprowadzającej nowy statut byli zarówno radni opozycyjni, jak i koalicyjni. Ostro bronił swojego zdania Jacek Gałka z PiS, który podsunął sposób przedstawienia poczynionych zmian w statucie.

Jak mam głosować nad dokumentem, który po poprawkach otrzymałem kilka minut temu? - pytał Jacek Gałka. - Czy nie można podać w tekście starego i nowego brzmienia zapisów statutu? Trudno przecież nam teraz będzie powiedzieć czy te zmiany są dobrze naniesione, co więcej, czy nie ma innych błędów.

Projekt tego statutu budzi wiele zastrzeżeń. Odłóżmy uchwałę do następnej sesji - proponował Zbigniew Filipiak, radny Komitetu Obywatelskiego. - Statut dla powiatu jest jak konstytucja, niech dokument wróci pod obrady komisji.

Mirosław Ruciński, członek zarządu powiatu, stwierdził, że z uchwałą nie ma co zwlekać, bo prace nad dokumentem trwają od roku. Na pewno bardzo przyspieszyły kilka tygodni temu, z tym rokiem to wielka przesada.

Nowego statutu zażarcie niczym Częstochowy bronił też radny Sapiejka, który przypomniał sobie wczoraj jak to dobrze być przewodniczącym rady. Dość niekonwencjonalnie prowadził obrady, nie szczędząc wszystkim uszczypliwości, tryskał poczuciem humoru, które czasem zmieniało się w chamskie wręcz odzywki. To czego nie wolno było radnym niewątpliwie uchodziło na sucho radnemu seniorowi. [więcej]
wandea, 25.10.2012 01:26|czytane: 1573 razy|8 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Radny Filipiak pamięta o kruszynce
Radny Zbigniew Filipiak z Komitetu Obywatelskiego na wczorajszej sesji Rady Powiatu  w Kutnie pytał po raz kolejny o los mieszkańców tzw. kruszynki, budynku jednorodzinnego w Wałach pod Kutnem. Od lat żyją bez wody bieżącej, a z kolei w ich studni jest woda mało zdatna do picia. Sprawę opisywaliśmy wielokrotnie.

Czy jakieś obiecane pieniądze się znalazły na podciągnięcie wody do tego domu?- pytał Mirosława Rucińskiego, członka zarządu powiatu, radny Filipiak.


Film nakręcony w listopadzie ubiegłego roku. Sytuacja mieszkańców do tej pory się nie zmienia

Na ten cel potrzebna jest kwota 30 tys. zł. Na razie jej nie mamy - odpowiedział Ruciński.

Najgorzej jest zimą. W domu przy drodze mieszkają rodziny z małymi dziećmi. Radzą sobie jak mogą, przynosząc wodę z bloków nieopadal.

Czy zarząd znajdzie dla mieszkańców powiatu kutnowskiego jakieś rozwiązanie przed tegoroczną zimą? [więcej]
wandea, 25.10.2012 00:57|czytane: 1670 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
Powstał społeczny Komitet Napoleoński
Kutno, 18 października 2012 roku

11 grudnia 1812 r. cesarz Napoleon Bonaparte podczas odwrotu z Rosji, w drodze do Paryża, zatrzymał się w Pałacu Saskim w Kutnie. Aby po 200 latach przypomnieć ten epizod historii oraz upamiętnić wcześniejsze zdarzenia z epoki napoleońskiej związane z naszym miastem, z inicjatywy Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie, powstał społeczny Komitet Napoleoński.

Pierwszym zadaniem Komitetu będzie odsłonięcie w dniu 11 grudnia 2012 r. na Pałacu Saskim tablicy upamiętniającej krótki pobyt Cesarza Francuzów w Kutnie, zorganizowanie wystawy pamiątek związanych z Napoleonem i epoką Księstwa Warszawskiego oraz okolicznościowego spotkania.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Komitetem za pośrednictwem Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie.

Agnieszka Ciesielska - Komendant Hufca ZHP w Kutnie,
Agnieszka Adamina Dąbrowska – Walczak – Stowarzyszenie AD MEMORANDUM im. W. i F. Mniewskich,
Grzegorz Dębski – dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach
Anna Dunin Borkowska – wiceprezes Zarządu Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie,
Rafał Jóźwiak – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,
Jerzy Łompieś – Prezes Koła Przewodników w Kutnie, [więcej]
kultura, 25.10.2012 01:46|czytane: 1431 razy|9 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Bo ludzie na mieście mówią: Mirosława Vendetta
Jak zawsze na sesji Rady Powiatu w Kutnie można dowiedzieć się ciekawych rzeczy, również takich, które ponoć są tajemnicami poliszynela. Tym razem prawd objawionych dowiedzieliśmy się nie za sprawą słownego boksu wicestarosty Konrada Kłopotowskiego i Krzysztofa Debicha z Komitetu Obywatelskiego. Choć i z tego ringu mam dla Państwa dużo do przekazania. Chyba nic tak pozytywnie nie nastraja jak mądrości wicestarosty i jego wypowiedzi, które zawsze budzą naszą (gości zgromadzonych na sali w starostwie) radość. Dworować na ten temat jednak będę sobie w innym artykule.

Krzysztof Debich kolejny raz przypomniał staroście Mirosławie Gal-Grabowskiej o tym, że jego zdaniem marnotrawione są publiczne pieniądze, a to za sprawą odszkodowań i kosztów procesowych wielu spraw, które ciągną się od zmiany politycznej warty.

Przypomnijmy, odszkodowania w Sądzie Pracy wywalczyli byli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, były dyrektor szpitala itd. Kwoty do zapłaty sięgają już prawie 100 tys. zł. Niektóre z postępowań nie wyczerpały drogi prawnej. Będą apelacje i kasacje.

Czy naprawdę musicie pomimo, że Sądy Rejonowe lub Okręgowe wydają pozytywne wyroki dla byłych pracowników tych instytucji prowadzić postępowania, które narażą powiat na większe koszty? Przecież skoro Sąd Pracy uznał, że nie ma przesłanek do zwolnienia na podstawie Kodeksu Pracy, to żaden sąd tego wyroku nie zmieni. Po co te kasacje, apelacje?- pytał radny. - Przynosicie w ten sposób konkretne straty powiatowi kutnowskiemu.

Pan Debich ewidentnie znów dokonuje nadużycia - ripostowała Mirosława Gal-Grabowska, starosta kutnowski. - Te kwoty są niewątpliwie mniejsze od wynagrodzeń, które faktycznie trzeba by wypłacić pracownikom, którzy w tych jednostkach nie byli potrzebni. Zostali przecież dlatego zwolnieni. Nie sądzę aby były inne tego przyczyny. [więcej]
wandea, 24.10.2012 23:58|czytane: 2037 razy|12 komentarzy|komentuj|czytaj cały
W Nowych Ostrowach raka się nie boją
Wczoraj Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Kutnie, NZOZ "Ostrowy"  w Nowych Ostrowach oraz   Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o zorganizowali  w  budynku  NZOZ „Ostrowy” akcję prozdrowotną antynowotworową  "Dzień Dla Zdrowia” propagującą profilaktykę raka piersi i raka szyjki macicy.

W Nowych Ostrowach raka się nie boją, ./upload/articles_pakiety/17759/01_obraz.jpg
W Nowych Ostrowach raka się nie boją, ./upload/articles_pakiety/17759/02_obraz.jpg
W Nowych Ostrowach raka się nie boją, ./upload/articles_pakiety/17759/05_obraz.jpg


Podczas akcji  odbyły się pokazy  samobadania piersi na fantomie, z których skorzystały pacjentki oraz zaproszona młodzież  z gimnazjum. Można było skorzystać z porady lekarza ginekologa, pielęgniarki  i położnej. Każdy mógł  zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi , a w  gabinecie ginekologicznym wykonać  badania i uzyskać poradę lekarską. Kobiety w wieku 50 - 69 lat  korzystały  z bezpłatnych  badań  mammograficznych, które wykonywane były w  MAMMOBUSIE (NZOZ ”MEDICA” w Łodzi). [więcej]
pismak, 25.10.2012 23:13|czytane: 1373 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Komisja Mieszkaniowa do rozwiązania? i ... klęczenie na grochu
Jak się nieoficjalnie dowiadujemy jutrzejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej (czwartek godz.13.30 Urząd Miasta Kutna) nie zakończy się wnioskami w obu badanych przez radnych miejskich sprawach.  Jutro okaże się tylko czy zdaniem rewizyjnej piątki prezydent Zbigniew Burzyński ma duszę czy też jest bezduszny, bowiem postawione zostaną wnioski w sprawie skargi Anny Starczewskiej na bezduszność prezydenta Kutna.

Przypomnijmy, Tomasz Michalski radny miejski z KWW Z. Burzyńskiego, członek Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Kutna, otrzymał około 60-metrowe mieszkanie komunalne z upoważnienia prezydenta Kutna, nie będąc na liście oczekujących na przydział w Zarządzie Nieruchomości Miejskich. Co więcej, otrzymał to mieszkanie w trybie ekspresowym jako zamianę lokalu - tak twierdzi radny i wiceprezydent Jacek Boczkaja, podpisujący decyzję. 29 grudnia 2011 roku Michalski złożył podanie do prezydenta Kutna, 30 grudnia 2011 wiceprezydent Jacek Boczkaja podjął decyzję pozytywną, około 3 stycznia 2012 r. radny otrzymał skierowanie z ZNM i potem klucze do mieszkania. Miał w nim zamieszkać z partnerką Anną Starczewską i jej córką. Niestety drogi obojga na tyle się rozeszły, że mieszkanka Kutna  szukała pomocy u prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego. Ten jednak jej nie pomógł i jak twierdzi ona w skardze nie podjął żadnych działań po powzięciu informacji o kontrowersyjnym przydziale lokalu radnemu.

Starczewska złożyła zatem skargę na działania prezydenta w związku z jej zdaniem -przyznaniem lokalu Michalskiemu z wykorzystaniem wpływów, jakie posiada on jako radny i szkodą jaką doznała, bedąc przez niego niezameldowaną w spornym lokalu i bez dachu nad głową. Tomasz Michalski, Anna Starczewska i Jacek Boczkaja pod koniec września odpowiadali na pytania radnych miejskich pod okiem kutnowskich mediów. Komisja Rewizyjna zbierała się  w tej sprawie wielokrotnie, a jutro właśnie uzna bądź nie, skargę mieszkanki Kutna za zasadną. [więcej]
pismak, 23.10.2012 23:12|czytane: 1893 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
jak się zaczyna miasto? od pierwszego kroku jego początek... Recytują teksty kutnowskich twórców
Tylko 15 zgłoszeń nadeszło na III Powiatowy Konkurs Recytatorski poświęcony twórcom pochodzącym z Kutna "Jak się zaczyna miasto?".

Konkurs prowadzony jest w drodze jednostopniowej eliminacji w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Przegląd powiatowy odbędzie się 30 października w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.

Mamy w tym roku tylko 15 zgłoszeń, głównie z Żychlina i Krośniewic - mówi Krzysztof Ryzlak, pomysłodawca konkursu. - Docieramy do wszystkich szkół, ale wydaje się zainteresowanie nauczycieli i uczniów  działalnością pozaszkolną  słabnie.

W konkursie mogą być prezentowane utwory autorów związanych z Kutnem, min.: Szalom Asz, Grażyna Baranowska, Szczepan Chróścik, Celina Dangel Fijałkowska, Artur Fryz, Czesława Politańska, Monika Szurzec, Małgorzata Szymańska (Chelidone). [więcej]
kultura, 24.10.2012 22:43|czytane: 1196 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Oświetlenie w parku nad Ochnią naprawione
Urząd Miasta Kutna informuje, że na terenie parku nad rzeką Ochnią miało miejsce uszkodzenie zabezpieczenia obwodu oświetleniowego co spowodowało, że m.in jedna z alejek była nieoświetlona.

Awaria wczoraj została częściowo usunięta - mówi Joanna Brylska z Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutna. - Oświetlenie  będzie monitorowane ze względu na konieczność ustalenia przyczyny awarii.

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
Oświetlenie w parku nad Ochnią naprawione

Mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie awarie pod nr telefonu Straży Miejskiej, Wydziału Obsługi Miasta oraz całodobowo pod nr telefonu: 606 605 494, [więcej]
redaktor, 24.10.2012 22:35|czytane: 1229 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
IV Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie-Azorach
W ramach realizacji IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2012, którego inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie – Azorach zrealizowane zostały działania, mające na celu popularyzację idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.

IV Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie-Azorach, ./upload/articles_pakiety/17756/01_obraz.jpg
IV Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie-Azorach, ./upload/articles_pakiety/17756/02_obraz.jpg
IV Ogólnopolski Tydzień Kariery w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie-Azorach, ./upload/articles_pakiety/17756/03_obraz.jpg


Odbyły się lekcje pokazowe - warsztaty zawodowe z budownictwa, spedycji, informatyki oraz zajęcia z doradcą zawodowym dla uczniów klas trzecich gimnazjum z Ostrów, Krośniewic, Strzelec, Kutna (Nr 3).  Dodatkowo gimnazjaliści uczestniczyli w wycieczkach do zakładów pracy zorganizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Kutnie, w których uczniowie ZSZ Nr 4 odbywają zajęcia praktyczne.

Uczniowie klas pierwszych ZSZ Nr 4 wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kutnie. Młodzież z klasy IV TZ uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Natomiast przedstawiciele klas II i III TZ skorzystali z konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego – dyżur pełniła pani psycholog/doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie. [więcej]
pismak, 24.10.2012 22:35|czytane: 1603 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Zapraszamy na Piknik Naukowy do Żychlina[więcej]
redaktor, 24.10.2012 08:46|czytane: 1682 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Zapowiedzi: Lora Szafran, Aleksandra Grzelak, Małgorzta Żurańska wystąpią w Kutnie
Centrum Teatru Muzyki i Tańca zapowiada pierwsze punkty repertuaru na listopad i grudzień. Otóż, 11 listopada o godz. 18.00 Studio Teatralne KOŁO z Warszawy "Kalino malino czerwona jagodo" w reż. Igora Gorzkowskiego Grają: Aleksandra Grzelak, Olga Omeljaniec, Natalia Sikora, Diana Zamojska.

23 listopada o godz. 18.00 w ramach VIII "Stacji Kutno "Przeklnę Cię!" recital laureatów konkursu piosenek Jeremiego Przybory - Małgorzaty Żurańskiej-Wilkowskiej i Tadeusza Seiberta, akompaniuje Marcin Cichy.

Natomiast w grudniu, pierwszego o godz. 19.00 "Sekrety życia według L. Cohena" - recital LORY SZAFRAN z zespołem a siódmego  "Pieśni łemkowskie" w wykonaniu JULII DOSZNY z zespołem. [więcej]
kultura, 24.10.2012 08:14|czytane: 1437 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
WibroTrening fitness club i siłownia zaprasza młode mamy[więcej]
wandea, 22.10.2012 08:39|czytane: 1769 razy|komentuj|czytaj cały
Jeszcze jeden cenny nagrobek uratowany od zniszczenia
W 2012 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jak co roku prowadziło  prace na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Najważniejszym przedsięwzięciem, na które zbieraliśmy środki finansowe podczas  kwest z ostatnich lat była renowacja grobowca z pomnikiem w kształcie neogotyckiej kapliczki Anny Chlewickiej ze Starzyńskich +1904 (kwatera 3) - mówi Marek Wójkowski, prezes TPZK. - Grób ten jest zasklepiony w przyziemiu dwuspadowo. W wezgłowiu nagrobek w kształcie  neogotyckiej kapliczki z piaskowca ze stopniami po bokach. Kapliczka na planie  prostokąta, nakryta dwuspadowym daszkiem z wieżyczką pośrodku. Na  narożach pinakle wsparte na kolumienkach. Na ścianach ostrołukowe, profilowane płyciny.

Prace konserwatorskie wykonane zostały przez  panią Marię Stemplewską – dyplomowanego konserwatora rzeźby kamiennej z Torunia. Przy nagrobku wykonane zostały następujące prace: kamień został poddany dezynfekcji, odczyszczaniu, odsalaniu, następnie zostały sklejone pęknięcia i wypełnione szczeliny, na końcu zaś kamień poddany został  hydrofobizacji, co oznacza, że „nadano mu  cechy odpychania wody".

Przeprowadzono rekonstrukcję komory grobowej, uzupełnione zostały  ubytki, zrekonstruowano brakujące elementy:  brakujące części wieżyczek i kwiatony zrekonstruowane w sztucznym kamieniu (czyli zaprawie), brakujący krzyż został zrekonstruowany w piaskowcu. Wykonany został także retusz kolorystyczny wraz z zaakcentowaniem liternictwa. Piaskowiec, w jakim wykonano pomnik pochodzi ze złóż w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego. Nagrobek nie nosi żadnej sygnatury, co może (ale nie musi) wskazywać na to, że projekt pomnika zaczerpnięty jest z powszechnych w końcu XIX i XX wieku wzorników kamieniarskich, niemniej wysoki poziom wykonania wskazuje na wysoko wyspecjalizowanego twórcę lub warsztat. [więcej]
redaktor, 24.10.2012 08:10|czytane: 1527 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
Hip Hop Jam II - 2 listopada. Zapraszamy do Płocka
Po sukcesie pierwszej edycji koncertu Płock Hip Hop Jam organizatorzy zapraszają na drugą odsłonę wydarzenia. Tym razem na scenie w Klubie Strefa w Płocku usłyszymy działającego na polskiej scenie od 1995 roku rapera "DonGURALesko". W tekstach nawiązuje m.in. do tematyki Bliskiego Wschodu, co wiąże się z zainteresowaniem rapera kulturą i religią. Ponadto w swojej twórczości nawiązuje do lokalnego patriotyzmu i demonstruje przywiązanie do rodzinnego miasta Poznania.

Hip Hop Jam II - 2 listopada. Zapraszamy do Płocka, ./upload/articles_pakiety/17749/01_obraz.jpg
Hip Hop Jam II - 2 listopada. Zapraszamy do Płocka, ./upload/articles_pakiety/17749/02_obraz.jpg
Hip Hop Jam II - 2 listopada. Zapraszamy do Płocka, ./upload/articles_pakiety/17749/04_obraz.jpg


W 2011 roku został sklasyfikowany na 7. miejscu listy 30 najlepszych polskich raperów wg magazynu Machina. Oprócz popularnego "Gurala" wystąpi warszawski raper "Onar". Niewątpliwą ciekawostką jest fakt, że to właśnie 2 listopada premierę mieć będzie 8 płyta Onara zatytułowana "Przemytnik Emocji".

Trzecią gwiazdą koncertu Płock Hip Hop Jam II jest warszawski duet Solar/Białas czyli bardzo kontrowersyjny Żoliborsko/Teresiński duet raperów, działający wspólnie na scenie od 2007 roku.

Na początku swojej kariery byli kojarzeni głównie z bitwami freestylowymi (WBW, WOW, WOŚ) na których zdobywali wysokie lokaty. Kolejnym krokiem było przeniesienie się do studia. Obecnie mają na koncie cztery wspólne mixtape, oraz jedno pełnoprawne LP pt. "Z ostatniej ławki", dzięki któremu zdobyli szerszy rozgłos.

MIEJSCE : KLUB STREFA/PŁOCK
KIEDY : 2 listopada
START : 20:00
WIEK : +16 [więcej]
redaktor, 24.10.2012 08:10|czytane: 1293 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Nowy najemca w marcredo Center Kutno. MarcPol na Kościuszki
Operatorem spożywczym w marcredo Center Kutno, którego otwarcie planowane jest na IV kwartał 2013 / I kwartał 2014, będzie firma MarcPol.

Na powierzchni najmu ok.15 900 m2 znajdą się sklepy znanych polskich i zagranicznych marek, sklep typu Dom i Ogród, sklep z elektroniką użytkową, restauracje i kawiarnie.

marcredo Center Kutno powstanie na działce o pow. 43 940 m2 przy ul. Kościuszki w Kutnie. [więcej]
wandea, 23.10.2012 15:59|czytane: 2463 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
Jak podnieść jakość usług świadczonych przez samorządy? Wicestarosta i Sekretarz już wiedzą
W Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym Szkiełka w Łowiczu  odbyła się konferencja p.n. „Rządzenie czy zarządzanie – kierunek dobrego rozwoju samorządu terytorialnego”. Starostwo Powiatowe w Kutnie reprezentowali Konrad Kłopotowski – Wicestarosta Kutnowski oraz Dariusz Jabłoński – Sekretarz Powiatu Kutnowskiego.

Konferencja zwieńczała kilkunastomiesięczny projekt: „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju regionalnego” realizowany przez samorządy dorzecza Bzury. Jego celem było podniesienie jakości usług świadczonych przez samorządy i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Związek Powiatów Polskich. Poruszano na niej  ważne dla samorządów tematy, które zostały poddane analizie w szerszym kontekście społeczno – gospodarczym, w tym m.in. zmian demograficznych czy kryzysu finansów publicznych.

Podczas konferencji podkreślano wagę i znaczenie samorządów w ostatnim 20- leciu, ich wpływ na inwestycje i wzmacnianie idei wspólnoty małych ojczyzn na poziomie lokalnym i regionalnym.

Mówiono również o tym, jak działać w dobie globalnego kryzysu, by nie stracić zaufania obywateli, jak nie obniżać standardów edukacyjnych i poziomu życia, a w końcu jak planować przyszłość, w tym także zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy zmianie struktury wieku mieszkańców. Wykład p.t. "Kryzys nas nie dotyka? Rola JST w sytuacjach zagrożenia kryzysem ekonomicznym w skali europejskiej" poprowadził Ludwik Węgrzyn, członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich - Rudolf Borusewicz omówił temat „JST 2012 + - potencjał samorządu terytorialnego, a realia, którym musi sprostać”, zaś referat p.n. „Stawka większa niż 8 miliardów – przyszłość dochodów jednostek samorządu terytorialnego” wygłosił Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. [więcej]
pismak, 23.10.2012 16:11|czytane: 1787 razy|24 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zarząd powiatu dyscyplinuje prezesa szpitala. Czy będzie zmiana Rady Nadzorczej?
Ostatnie decyzje Zarządu Powiatu w sprawie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego pokazują, że prezes Piotr Okoński nie ma z nim za wesoło. Jednym słowem, laba się skończyła. Prezesowi odmówiono przesunięcia płatności do budżetu powiatu.

Poprosiliśmy prezesa Okońskiego o większe baczenie na wydatki. Nie zgadzamy się też z żadnymi zmianami w przyjętym harmonogramie płatności. Zwróciliśmy się również do całego Zarządu i Rady Nadzorczej KSS sp . z  o o 
o zweryfikowanie kosztów i dochodów placówki 
- mówi Mirosława Gal-Grabowska, Starosta Kutnowski. - Podejmujemy działania zgodne z uchwałami Rady Powiatu, dbamy o wpływy do budżetu dlatego nie widzę powodu aby odraczać szpitalowi jakieś terminy.

Szpital potrzebuje z pewnością bardziej wnikliwego nadzoru. Czy Zarząd Powiatu poszerzy zatem swoje wpływy w Radzie Nadzorczej szpitala jako właściciel spółki? [więcej]
pismak, 23.10.2012 15:43|czytane: 2069 razy|18 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Okno poezji i wykłady dla młodzieży
Kolejny, już siódmy wiersz współczesnego polskiego poety pojawił się w Oknie Poezji w Kutnowskim Domu Kultury.  Będzie można go tamże czytać do niedzieli 28 października.

Jest to tekst "Naprzeciw Filharmonii " Krzysztofa Bielenia poety urodzonego w 1967 r. w Kolbuszowej. Studiował on slawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował tomem Roztwór nienasycony; Łódź 2004. Ostatnio wydał tomik Wiciokrzew przewiercień, Tychy 2009. Za tom debitancki otrzymał III nagrodę w I Ogólpolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” Kutno 2005. Za drugi otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Tyska Zima Poetycka”. Mieszka w Jaśle.

Okno poezji i wykłady dla młodzieży, ./upload/articles_pakiety/17739/01_obraz.jpg
Okno poezji i wykłady dla młodzieży, ./upload/articles_pakiety/17739/02_obraz.jpg


Od następnego poniedziałku w Oknie poezji  Przemysław Dakowicz "Rozmowy umarłych" z tomu "Plac zabaw ostatecznych", Sopot 2011, wśród 10 nominowanych w tym roku do Nagrody "Orfeusza" za najlepszą książkę poetycką roku.

KDK zaprasza również na  wykład Artura Fryza, poety i krytyka literakiego w ramach cyklu spotkań pt. „Geografia Polskiej Poezji Współczesnej” poświęcony Zbigniewowi Herbertowi. Zapraszamy do sali konferencyjnej o 25 października o godzinie 18.00. [więcej]
kultura, 23.10.2012 15:47|czytane: 1179 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
20 lat SOSW nr 2 w Kutnie
W piątek  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyła się konferencja na temat "Praca z dzieckiem z wadą słuchu na różnych etapach edukacyjnych". Organizatorem konferencji był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla dzieci słabo słyszących, niesłyszących, autystycznych oraz z zaburzeniami komunikacyjnymi. Przybyłych gości powitał Mirosław Ruciński, członek Zarządu Powiatu, zaś otwarcia konferencji dokonała Marzena Kurpiewska, Dyrektor Ośrodka. Wygłosiła ona przemówienie okolicznościowe, przypominając 20-letnią historię powstania i rozwoju placówki.

20 lat SOSW nr 2 w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/17744/01_obraz.jpg
20 lat SOSW nr 2 w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/17744/02_obraz.jpg
20 lat SOSW nr 2 w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/17744/03_obraz.jpg


Wykłady dotyczące problemów dzieci z wadą słuchu wygłosili zaproszeni na konferencję specjaliści w dziedzinie pracy z osobami głuchymi. Jako pierwsza wystąpiła dr Dorota Podgórska - Jachnik, prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, która omówiła aspekty psychologiczne i edukacyjne uszkodzeń słuchu.

Na temat "Rozwoju mowy dziecka z wadą słuchu i stymulowaniem funkcji językowych" wypowiedziała się dr Magdalena Olempska – Wysocka z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Przedstawiła przybyłym na konferencję pedagogom szkolnym wszelkie aspekty w tej dziedzinie analizując szczegółowo problematykę na konkretnych przykładach wziętych z długoletniego doświadczenia w pracy z młodzieżą. [więcej]
pismak, 23.10.2012 11:08|czytane: 1884 razy|9 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Projekt Róża: Linia z Wrocławia robi SIM dla Kutna
Projekt  Róża w kutnowskim magistracie realizowany jest od 19 lipca, od kiedy to na sesji Rady Miasta Kutna radni przyjęli Strtegię Marki Miasta Kutna. Wówczas świeżo upieczony Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta  Michał Adamski pokrótce poinformował na czym projekt będzie polegał. Nie skupiamy się w nim na inwestycjach związanych z realizacją strategii tylko na miękkich działaniach skierowanych do społeczności lokalnej -mówił Adamski. - Ale oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły również te inwestycyjne.

O dalesz losy Projektu Róża zapytaliśmy kutnowski magistrat. Projekt jest ważnym działaniem wynikającym ze Strategii Marki Miasta Kutno i Systemu Identyfikacji Wizualnej. To całokształt działań inwestycyjnych, wspartych szeregiem akcji i inicjatyw społecznych  budujących markę Kutno jako Miasto róż - odpowiada Biuro Prasowe.Jego pierwszym etapem była promocja nowego logo miasta, która odbyła się podczas tegorocznego Święta Róży. Celem tego etapu było zaprezentowanie i utrwalenie w świadomości mieszkańców oraz przybyłych gości nowego znaku graficznego Kutna. Do tego etapu aktywnie włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, które na wydanych z okazji 40 - lecia powstania Towarzystwa okolicznościowych kartach pocztowych z fotografiami z historycznego Kutna zamieściło na rewersie nowe logo. Zestawy kart dystrybuowane są różnymi kanałami przez TPZK.

W ramach projektu "Róża" trwają prace nad Systemem Informacji Miejskiej. Wykonawcą systemu jest wrocławskie przedsiębiorstwo projektowo-usługowe Linia. Projekt zakłada gruntowne uporządkowanie systemu nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim. Planujemy objąć jednolitym systemem informacje adresowe, uliczne, informacje przystankowe, plany miasta, informacje o obiektach lub osobach, informacje kierunkowe dla pieszych, informacje kierunkowe dla kierowców i informacje okresowe/sezonowe o ważnych wydarzeniach. Osnowa graficzna SIMu ma nawiązywać do strategii marki, logo miasta - podaje Joanna Brylska. System Informacji Miejskiej dla Kutna będzie więc dokumentem porządkującym i mającym obowiązywać wiele lat. Instalacja rozwiązań wynikających z założeń SIMu będzie prowadzona sukcesywnie wraz z wymianą starych tabliczek, realizacją remontów czy też nowych inwestycji drogowych. [więcej]
wandea, 23.10.2012 09:43|czytane: 1609 razy|5 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Ogień strawił budkę dróżnika w Krośniewicach. Zwarcie instalacji w Kutnie
Wczoraj kutnowscy strażacy interweniowali znów w Krośniewicach. Tym razem celem piromana stała się opuszczona budka dróżnika. Strażacy gasili ją około godz. 18.00.

Wcześniej przed godziną 15.00 w Kutnie wyjeżdżali do pożaru biurowca przy ulicy Grunwaldzkiej. Tam paliła się instalacja elektrycznej. Pracownicy z budynku sami uporali się z ogniem przed przybyciem zastępu straży pożarnej, [więcej]
redaktor, 23.10.2012 08:20|czytane: 1389 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Kto zrozumiał w Kutnie Gyubala Wahazara? Matka.
Ile jest kobietona w kobiecie, a ile w mężczyźnie? - sprawdzał w niedzielę u kutnowskich widzów w Centrum Teatru Muzyki i Tańca Gyubal Wahazar, brawurowo wykreowany przez Marcina Kalisza Och - jaki on marny jest, ten mój syn! Czemu go nie karmiłam wódką od dziecka? Byłby przynajmniej taki mały jak te pieski japońskie, co od szczeniaka wódkę żłopią - nie byłby tym wstrętnym dorosłym niczym. Jako karzełka, kretyna mogłabym go po prostu kochać - wołała pijana, histeryczna, rozśpiewana Matka, Matrona - Małgorzata Wojciechowska.

Matka Gyubala Wahazara to spektakl podany w niedzielny wieczór przez Kutnowski Dom Kultury na deser teatralnego weekendu w ramach 35. Łódzkich Spotkań Teatralnych. Spełnił on niewątpliwie oczekiwania zgromadzonej na widowni publiczności. Jedno jest pewne zmusił do myślenia, bo bezmyślnie oglądać się go nie dało. Wyjątkowy, bo interaktywny z odniesieniami do współczesności udowodnił, że sztuki Stanisława Witkiewicza Matka i Gyubal Wahazar wciąż żyją dzięki swej uniwersalności. Skompilowana przez reżyserkę i scenarzystkę Justynę Kowalską psychodrama krzyczała  do nas operetkowym, kuszącym bądź histerycznym głosem Wojciechowskiej albo monologami tyrana-zbawiciela Kalisza.

Kto zrozumiał w Kutnie Gyubala Wahazara? Matka., ./upload/articles_pakiety/17719/19_obraz.jpg
Kto zrozumiał w Kutnie Gyubala Wahazara? Matka., ./upload/articles_pakiety/17719/28_obraz.jpg
Kto zrozumiał w Kutnie Gyubala Wahazara? Matka., ./upload/articles_pakiety/17719/01_obraz.jpg


Kompilacja sztuk Witkacego  przepełniona była poglądami Witkacego związanymi z wyznawanym przezeń katastrofizmem (m.in. kategorie: mechanizacji ludności, upadku sztuki, religii i filozofii) pełna też odniesień bezpośrednich do motta jednej z nich Es ist doch teuer zu Macht zu kommen – Die macht verdummt. Zdobywanie władzy jest kosztowne – Władza ogłupia. Kowalska wplata więc w studium władzy odbite w krzywym zwierciadle ocenę, niestety, negatywną kondycji moralnej iintelektualnej współczenej społeczności. Kto zrozumiał w Kutnie Gyubala Wahazara? - pyta Matka. - Kto Cię w Kutnie zrozumiał? I sama miota się na tronie i bije z myślami czy lepiej rozumieć jego chory umysł czy lepiej nie i jak go kochać. Wydała na świat tyrana, potwora, ale jedno jest pewne kocha go, przecież jest jego matką. Kocha miłością zaborczą, chorą, bo rzednie jej mina kiedy nierozłącznej parze może zagrozić inna kobieta.

Świntusię Macabrescu (ewentualną rywalkę w miłości syna, niedoszłą żonę Gyubala)  zastępuje w niedzielnym spektaklu lalka. W oszczędnej, ale znakomicie stylizowanej scenografii Grzegorza Borysa Romana sceny z lalką śmieszą, ale też wewnętrznie uwierają. Drapieżnej i niekonwencjonalnej całości dopełnia muzyka Piotra Żyły. Podobnie jest z odniesieniami i karykaturą czy satyrą na religię. Kiedy Matka niczym Pieta opłakuje, tu obśmiewuje tyrana-zbawiciela - można mieć naprawdę gęsią skórkę. [więcej]
kultura, 23.10.2012 09:27|czytane: 2134 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Laury dla kutnowskich wokalistów na międzynarodowym festiwalu
Od 15 do 20 października w Łodzi odbywał się II Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych „Folkowe Inspiracje”. W konkursie wokalnym o Złotą Łódkę walczyli wokaliści z Sekcji Wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. 

Laury dla kutnowskich wokalistów na międzynarodowym festiwalu, ./upload/articles_pakiety/17741/01_obraz.jpg
Laury dla kutnowskich wokalistów na międzynarodowym festiwalu, ./upload/articles_pakiety/17741/02_obraz.jpg
Laury dla kutnowskich wokalistów na międzynarodowym festiwalu, ./upload/articles_pakiety/17741/04_obraz.jpg


20 października w łódzkim Klubie „Wytwórnia” odbył się Koncert Galowy festiwalu, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wykonawców. Kutnowscy wokaliści  zdobyli najwięcej nagród, a przewodniczący Jury podczas odczytywania protokołu pogratulował instruktorom kutnowskiej młodzieży najwyższego poziomu prezentacji  festiwalowych.

I tak wyróżnienie otrzymał zespół BUZIAKI, III miejsca i Brązową Łódkę otrzymali  DARIA KOSTRZEWSKA i zespół GRANDA, II miejsce i Srebrną Łódkę zdobyła ANIKA KORALEWSKA,  I miejsca i Złote Łódki  przypadły PAULINIE WRÓBLEWSKIEJ i zespołowi OKAY.

Instruktorem wszystkich wykonawców jest Katarzyna Karolak-Rojewska. [więcej]
kultura, 22.10.2012 21:36|czytane: 1946 razy|10 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Do 5 listopada zapisy: KUTNOWSKIE LIGI AMATORSKIE. Zobacz nową stronę KLSA
Karty zgłoszeń zespołów będą przyjmowane tylko razem z dowodem wpłaty wpisowego. Wpłaty można dokonać do dnia 5.11.12 (włącznie) na konto: Bank BGŻ 57 2030 0045 1110 0000 0164 9340 z dopiskiem jaka liga i nazwa drużyny.

Na stronie  KLSA ruszyło odliczanie.

Wysokość wpisowego w ligach amatorskich i termin początku rozgrywek sezonu 2012/13

Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki - 290 zł Szkoła Podstawowa nr 6
Start ligi -III liga 10 listopad 2012
Liga Kobiet - 17 listopad
I liga, II liga -18 listopad 2012
Kutnowska Amatorska Liga Koszykówki - 290 zł Szkoła Podstawowa nr 4
Start Ligi - 3 stycznia 2013 roku [więcej]
redaktor, 22.10.2012 20:27|czytane: 1414 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
eKutno dla dzieci: Pochwal się dzidziusiem. Pierwsze śliczności w naszej galerii
Dziękujemy bardzo rodzicom za nadsyłanie zdjęć swoich pociech. Mali mieszkańcy powiatu kutnowskiego, którzy jeszcze nie skończyli roku, bez wyjątku są cudni i "do schrupania". Pierwsza galeria zdjęć przed Wami i nagrody dla rodziców pierwszych pięciu e-maili ze zdjęciami. Wkrótce kolejny konkurs.

eKutno dla dzieci: Pochwal się dzidziusiem. Pierwsze śliczności w naszej galerii, ./upload/articles_pakiety/17718/04_obraz.jpg
eKutno dla dzieci: Pochwal się dzidziusiem. Pierwsze śliczności w naszej galerii, ./upload/articles_pakiety/17718/02_obraz.jpg
eKutno dla dzieci: Pochwal się dzidziusiem. Pierwsze śliczności w naszej galerii, ./upload/articles_pakiety/17718/03_obraz.jpg


Rodzice Filipka z Kutna, Ani i Jagódki otrzymują od Caffe Zamenhofa przy ul. Zamenhofa 13 w Kutnie podwójne zestawy  (kawa i gofry) natomiast rodzice Nikoli i Filipka Pruszkowskiego od WibroTrening Fitness Club i Siłownia  przy ul. Grota Roweckiego 3 - karnety po 2 wejścia open (miesiąc ważny) [więcej]
wandea, 22.10.2012 17:57|czytane: 3128 razy|komentuj|czytaj cały
eKologia: Kutnowskie sowy
Sowa z jednej strony symbolizuje mądrość i wiedzę, z drugiej jasnowidzenie, proroctwo, ale również nadchodzącą śmierci. W związku z tym ostatnim przekonaniem, ptaki te nigdy nie były zwierzętami specjalnie lubianymi przez ludzi. Często pohukiwanie sowy czytane było jako zły znak, zwiastun choroby, niedobrych wiadomości i co najgorsze śmierci. Brak sympatii czy strach często wynikał z braku wiedzy na temat tych niesamowitych ptaków. Na wszystkie mity związane z sowami należy nieco przymknąć oko i zamiast w przesądy ludowe, uwierzyć raczej w parafrazę powiedzenia,  że nie taka sowa straszna, jak ją malują.

eKologia: Kutnowskie sowy, ./upload/articles_pakiety/17738/04_obraz.jpg
eKologia: Kutnowskie sowy, ./upload/articles_pakiety/17738/06_obraz.jpg
eKologia: Kutnowskie sowy, ./upload/articles_pakiety/17738/03_obraz.jpg


W Polsce sowa występuje w 13 gatunkach. W samym Kutnie spotkać można aż cztery z nich: płomykówkę, puszczyka, pójdźkę oraz uszatkę. Poniżej krótka charakterystyka każdego z wymienionych gatunków.
Na pierwszy ogień weźmy płomykówkę. Ma ona cechy, które powodują, że nie można jej pomylić z żadnym innym gatunkiem. Jest to szlara, czyli pióra ułożone wokół dzioba i oczu w charakterystyczny kształt serca. Pierwotnie sowa ta zamieszkiwała głównie stodoły, wieże kościelne oraz strychy, z czasem musiała jednak poszukać sobie nowych miejsc do życia. Powodem były, i wciąż są, wszelkie remonty prowadzone na wsiach. Zabierają one płomykówkom miejsca lęgowe, powodując, że sowy te poszukują  nowych miejsc. Ale właśnie dzięki temu zjawisku płomykówki przenoszą się do miast. Możemy je spotkać także w Kutnie. Jak pisze Andrzej G.Kruszewicz w publikacji „Ptaki Polski”: Gama głosów płomykówki może wprawić w osłupienie kogoś kto  usłyszy je pierwszy raz i nie wie, że to odzywa się sowa, a nie demon kościelny.

Kolejnym gatunkiem sowy, na który możemy natknąć się w naszym mieście, jest puszczyk, czyli najczęściej spotykana  sowa w Polsce. Puszczyk uwielbia miejsca gdzie rosną  stare, dziuplaste drzewa, dlatego możemy szukać go w lasach, parkach miejskich oraz podworskich. Ptak ten aktywny jest nocą i odzywa się charakterystycznym „hu, hu, huuu”. Jak na sowę przystało, lata bezszelestnym lotem, polując na wszelkiego rodzaju gryzonie. [więcej]
Papaver, 22.10.2012 17:42|czytane: 1830 razy|6 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Na co do kina w listopadzie? Pierwsze urodziny kina cyfrowego KDK i premiera
Koniec października w kutnowskim kinie należeć będzie do horroru o dybuku czyli Kroniki opętania, komedii o miłości pt. Niewierni oraz na bis granej muzycznej biografii Jesteś Bogiem.

26-31.10.2012 (od piątku do środy)
godz. 18.00     NIEWIERNI
godz. 20.15     KRONIKA OPĘTANIA            

27-28.10.2012 (sobota, niedziela)
godz. 16.00     hit na bis JESTEŚ BOGIEM               
godz. 18.00     NIEWIERNI          
godz. 20.15     KRONIKA OPĘTANIAA w listopadzie jak zawsze seanse dla małego widza. Tym razem w 3 D obejrzymy przygody Asterixa i Obelixa w służbie jej królewskiej mości, polsk i dramat wojenny czyli  Obławę, Internat na którym przeżyjecie horror oraz sensacyjną kolejną część przygód Jamesa Bonda.

A na koniec listopadazapraszamy na  pierwsze urodziny kina cyfrowego. Nie zabraknie atrakcji - mówi Bożena Sapiejka z Kutnowskiego Domu Kultury. - Kiedy otworzyliśmy w ubiegłym roku w listopadzie kino cyfrowe w Kutnowskim Domu Kultury graliśmy premierowo Sagę Zmierzch. Teraz również premierowo dla naszych widzów zagramy Sagę Zmierzch. Przed świtem cz. 2. Już dziś zapraszam.

02-04.11.2012 (od piątku do niedzieli)
godz. 17.00     premiera ASTERIX I OBELIX:  W SŁUŻBIE JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI 3D            
godz. 19.00     OBŁAWA          
godz. 20.45     INTERNAT
          

05-07.11.2012 (od poniedziałku do środy)
godz. 17.00     premiera ASTERIX I OBELIX:
                       W SŁUŻBIE JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
godz. 19.00     OBŁAWA
godz. 20.45     INTERNAT [więcej]
wandea, 22.10.2012 17:11|czytane: 1339 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
VII Grand Prix Kutna w Tenisie Stołowym
27 października o godz. 11.oo w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie ul. Łąkoszyńska 9 odbędzie się piąty turniej z cyklu VII Grand Prix Kutna w Tenisie Stołowym.
Kategoria Szkoły Podstawowe zaczyna o godz. 10.30.

VII Grand Prix Kutna w Tenisie Stołowym
[więcej]
redaktor, 22.10.2012 16:57|czytane: 1287 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Oświadczenie
Ałła Malinowska i Jerzy Malinowski - wydawcy portalu eKutno.pl miejski serwis internetowy, Bogdan Malinowski - Redaktor Naczelny portalu eKutno.pl oraz Aleksandra Rzadkiewicz - dziennikarka portalu eKutno.pl  przepraszają panią Jolantę Skowrońską i pana Jacka Skowrońskiego za naruszenie ich dóbr osobistych poprzez zamieszczenie na portalu eKutno.pl miejski serwis internetowy w okresie od dnia 11 stycznia 2011 do dnia 13 stycznia 2011 roku informacji, iż przeciwko Jolancie Skowrońskiej i Jackowi Skowrońskiemu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie przywłaszczenia materiałów budowlanych, co jest nieprawdą. Takie postępowanie nie toczyło się przeciwko Jolancie Skowrońskiej i Jackowi Skowrońskiemu.

Ałła Malinowska i Jerzy Malinowski - wydawcy portalu eKutno.pl miejski serwis internetowy, Bogdan Malinowski - Redaktor Naczelny portalu eKutno.pl oraz Aleksandra Rzadkiewicz - dziennikarka portalu eKutno.pl [więcej]
redaktor, 22.10.2012 16:49|czytane: 3033 razy|komentuj|czytaj cały
Nabór dzieci do sekcji Hip-Hop Kutnowskiego Domu Kultury
STREET DANCE STUDIO - Szkoła Tańca Joanny Zielińskiej ogłasza nabór dzieci do sekcji Hip-Hop Kutnowskiego Domu Kultury. Trwa on do końca października.

Zapraszamy dzieci w wieku 9-12 lat na zajęcia ze styli street dance. Zajęcia odbywają się  we wtorki w godzinach 18.15-19.15 - nabór do końca października. Grupa o nazwie "BINGO" będzie miała okazję nauczyć się wielu kroków tanecznych, nauczyć improwizacji tanecznej, pracy w grupie i poszaleć na parkiecie w rytm energicznej muzyki. Zajęcia już trwają! zostały ostatnie wolne miejsca. - mówi Joanna Zielińska.

W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko dziecka,wiek, numer telefonu opiekuna. [więcej]
kultura, 22.10.2012 16:48|czytane: 1231 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Czytelnicy piszą: Szprot sardynce nierówny
Wydaje się, że w tych czasach nic nie jest w stanie już Polaka zdziwić. A jednak! O swoim zaskoczeniu i odkryciu napisał do nas pan Tomasz, który w ubiegłym tygodniu zakupił w "Biedronce" puszkę rybną, jak myślał, puszkę sardynek.

Czytelnicy piszą: Szprot sardynce nierówny, ./upload/articles_pakiety/17726/01_obraz.jpg
Czytelnicy piszą: Szprot sardynce nierówny, ./upload/articles_pakiety/17726/02_obraz.jpg


Jakież było moje zdziwienie, kiedy po otworzeniu puszeczki, zawarte w nim rybki nie przypominały wyglądem sardynki - pisze pan Tomasz. - Wtedy to dokładniej przyjrzałem się napisom na opakowaniu. Drobnym druczkiem producent napisał, że wewnątrz puszeczki znajduje się... SZPROT (z łacińska Sprattus sprattus). [więcej]
pismak, 22.10.2012 16:14|czytane: 2351 razy|8 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zderzenie czołowe w Pleckiej Dąbrowie
W piątek o 21.03 w Pleckiej  Dąbrowie na k-92 kierujący fordem fiesta 58-letni mieszkaniec Kutna na prostym odcinku drogi zjechał na pas dla kierunku przeciwnego w wyniku czego doprowadził
do zderzenia czołowego z pojazdem audi, którym kierował 54-letni mieszkaniec powiatu konińskiego.


Obrażenia ciała w postaci wstrząśnienia mózgu, stłuczenia klatki piersiowej i złamania żeber doznał kierujący
fordem. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci KPP Kutno. [więcej]
pismak, 22.10.2012 15:59|czytane: 1369 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zakleszczony kierowca na Objazdowej
Wczoraj około godz. 9.15 doszło do  groźnego wypadku na ulicy Objazdowej, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe volkswagen i daewoo. Zostały  ranne dwie osoby.

Zderzenie aut było na tyle silne, że kutnowscy strażacy musieli uwolnić kierowcę volkswagena przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego.

Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Wożniaków kierujący samochodem daewoo nubira 27-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego nie dostosował się do sygnalizatora , który nadawał sygnał czerwony dla jego kierunku  wjechał na skrzyżowanie i doprowadził do zdarzenia z prawidłowo jadącym pojazdem volkswagen golf - mówi st. asp. Paweł Witczak, oficer prasowy KPP Kutno. - W wyniku zdarzenia ogólnych potłuczeń doznał kierowca golfa oraz jego pasażerka. Oboje zamieszkali w Kutnie. Kierujący trzeźwi. [więcej]
pismak, 22.10.2012 10:24|czytane: 1590 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Podpalacz z Krośniewic wciąż groźny
Kutnowska Straż Pożarna zanotowała wczoraj kolejne podpalenie pustostanów w Krośniewicach. Tym razem podpalony został opuszczony budynek na ulicy Kolejowej 25. Podpalacz działa w niedziele w godzinach wieczornych i nocnych. W ubiegłym tygodniu strażacy wyjeżdżali do pożaru pustostanu na ulicy Poznańskiej, a wczoraj  o godz. 23.27 na ulicę Kolejową. [więcej]
pismak, 22.10.2012 10:14|czytane: 1662 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
Archiwum wiadomości
Wyszukiwarka
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Niepełnosprawni na szerokich wodach kutnowskiego rynku. Czy znajdzie się miejsce dla
Problemy z siedzibą TIFT REKLAMY Spółdzielni Socjalnej osób niepełnosprawnych w Nowej Wsi mogą zakończyć się dla firmy dramatycznie. 47 -letni Leszek... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Spotkanie informacyjne Pałac Saski w Kutnie - rewitalizacja i funkcje przyszłego
Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne poświęcone przyszłości Pałacu Saskiego. Spotkanie pt. „Pałac Saski w Kutnie – rewitalizacja i funkcje przyszłego kompleksu” odbędzie się 31 maja o godz.... [więcej]
Sport
W Kutnie trwają Półfinały Mistrzostw Polski Młodziczek
Dziś kolejne w hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie kolejne mecze Półfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek. O godz. 12.00 Basket Go Przemyśl zmierzył się z Mistrzyniami Województwa – KKS Pro-Basket Kutno z wynikiem 46:43.  Zapraszamy jutro o godz.  10:00 MPKK Sokołów OSiR... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Dyskretna pozna Pana Jestem gotowa rozpalić twoje zmysły do maksimum i sprawić że po naszym spotkaniu będziesz chciał tylko więcej. Zainteresowany? czekam na twoją wiadomość jednakże nie trać ani mojego ani sw... [czytaj więcej]
PRACA PRZY PRODUKCJI I MONTAŻU MEBLI Zatrudnimy pracownika do prac związanych z obróbką płyt meblowych i obróbką szkła na maszynach specjalistycznych oraz montażem mebli. Mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji lub m... [czytaj więcej]
PRACA PRZY PRODUKCJI I MONTAŻU MEBLI Zatrudnimy pracownika do prac związanych z obróbką płyt meblowych i obróbką szkła na maszynach specjalistycznych oraz montażem mebli. Mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji lub m... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
WYSYŁKA PACZEK KURIERSKICH Wysyłasz przesyłki kurierskie? Wejdź na stronę https://zlapkuriera.pl lub zadzwoń do nas pod numer telefonu: +48 55 629 30 40 Za pośrednictwem naszego serwisu Zlapkuriera.pl tanio i szybko ... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Okazja! Narzuta w Super Cenie - 125zł Narzuta dekoracyjna pikowana dwustronna. Wykonana z wysokiej jakości materiału , tkanina miła w dotyku, wygodna w użytkowaniu nie wymaga prasowania. Oferta nie zawiera poszewek widocznych ... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Pracownik / pracownica przetwórstwa mięsnego (Lekkerkerk, Holandia) AP Grupa s.c. (numer certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11282), dla Pracodawcy holenderskiego firmy SRS Personeel B.V., realizuje procesy rekrutacji i selekcji Pracowników w branży... [czytaj więcej]
projektowanie STRON WWW / KOMPLEKSOWO OD A DO Z Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, jaką jest projektowanie stron internetowych , kompleksowo od A do Z. W ramach oferty proponujemy - stworzenie strony www - zakup serwera i dome... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Krystian Boczeń:
56 minut temu
Rządy w Staszicu to konflikt między dyrektorem, a grupką nauczycieli. Wg mnie prawda jest po środku. Za oddaniem kontraktu opowiedziało się 13 radnych, reszta się wstrzymała, nikt nie był przeciwko, dzięki temu w Kutnie jest kardiologia inwazyjna. A co masz na mysli z dziwnymi ruchami w komunikacji i geodezji?
Krystian Boczeń:
1 godzin temu
Radny z PSL by się nie wyłamał w tej sytuacji, nie było na to cienia szans. W takiej sytuacji byłoby Debich 11, Bryłka 2. Radny PSL by się wyłamał tylko wtedy gdyby nie wyszła opozycja, która wszystko zepsuła. Bryłka spadł z nieba tym, że chciał kandydować po tym jak opozycja nie wystawiła kandydata i nie wiem jak to można było tak zepsuć.
Otto Ruhmfeld:
2
 · 
1 godzin temu
Czyli merytoryczne są np rządy w Staszicu, Oddanie kontraktu szpitala, dziwne ruchy w geodezji komunikacji itp ?
Otto Ruhmfeld:
1 godzin temu
Celowo piszę biznesowego bo wydaje mi się że ktoś przy władzy myli służbę lokalnej społeczności z dobrym interesem wynikającym z bycia przy władzy.
Otto Ruhmfeld:
1 godzin temu
Krystian, błąd. Gdyby obaj byli kosekwentni i jeden z nich nie zaglosował na debicha to ten pewnie nie zostałby starostą. Brylka też nie, a to zmuszałoby radnych do poszukania porządnego kandydata. Mieli wiedzę że jeden z psl może się wylamać, ale nawet tej wiedzy nie dali szansy, ten z nich ktory zaglosowal za debichem, świadomie byl za utrzymaniem obecnego ukladu i taka jest prawda, a gadki o starszym panie, sprycie, złej opozycji przy tym fakcie są bez znaczenia. FAKT JEST TAKI ŻE JEDEN ZNICH AKTYWNIE PRZYCZYNIL SIĘ DO TRWANIA TEGO CHOREGO UKŁADU BIZNESOWEGO.
Bożydar Kotontay:
1 godzin temu
eeeee czepialski ale niewygodnyś...
Krystian Boczeń:
1 godzin temu
Przykład tych myślących opozycjonistów? Przynajmniej jeden.
Ewaryst Gaspary:
2
 · 
1 godzin temu
Jeszcze jedno Krystianie - cieszy mnie bardzo, że opozycja istnieje w radzie powiatu, ze nie udało sie po 2,5 roku intensywnej pracy Debicha i koalicjantów zmacerować, urobić do wymaganej przez starostę konsystencji całej rady. Widać, nie na wszystkich czar Debicha działa. Sa rownież w radzie ludzie myslący, którzy maja własne zdanie. Ci ludzie jakos nie chcą uczestniczyć w realizacji koncepcji, ktore uważają za nierealne, a niekiedy wręcz szkodliwe.
Krystian Boczeń:
1 godzin temu
Nikt nie próbuje robić wody sodowej z mózgu nikomu. Mieli dobre intencje, a stali się kozłami ofiarnymi tej sytuacji. I to wszyscy 3 panowie.
Ewaryst Gaspary:
2
 · 
2 godzin temu
Krystian, nie usiluj ludziom robić wody sodowej z mózgu. Ludzie to nie "ciemny lud, który to kupi", jak się wyraził jeden z polityków. Ludzie to widzą, słyszą, czytają i analizują. Ta raptowna zmiana taktyki nie zmieni faktu, że dwaj młodzi radni Serenda i Ziólkowski faktycznie zakpili sobie ze starszego czlowieka. W swojej mądrości, inteligencji, umiejetnościach i kunszcie politycznym nie przewidzieli tylko jednego, że to wszystko obróci sie przeciwko nim samym. Stało się tak, jak napisał kiedyś Sienkiewicz "Złapał kozak tatarzyna, a tatrzyn za łeb trzyma". Skutek jest taki, ze obydwaj mlodzi radni -Serenda i Ziółkowski - poniesli sromotną wizerunkowa porazke.
Krystian Boczeń:
2 godzin temu
Ja nie bronię Debicha, stwierdzam tylko, że to człowiek merytoryczny i nie piszcie że to mój protegowany tylko dlatego, że mam takie zdanie o nim. A sytuacja w szpitalu to przecież nie jest jego wina, dostał bałagan po poprzedniej ekipie rządzącej i niech mi nikt nie próbuje wciskać że jest inaczej. Zarządzanie majątkiem powiatu też złe nie jest, a jak jest to też oprzyjmy się na przykładzie. To co było złe to sprzedaż PKSu, ale to też w poprzedniej kadencji. Pokażcie mi przykład gdzie w polityce nie ma kolesiostwa, chociaż jeden, każdy obstawia się swoimi, tak jest na całym świecie. Brak ambicji? każdy ma ambicje. Honor, no tu można dyskutować o tym, fakt.
Ewaryst Gaspary:
2
 · 
2 godzin temu
Krystian, ja bym był ostrozny z takimi epitetami pochwalnymi wobec Debicha. Tydzien temu byliśmy świadkami bardzo burzliwej debaty medialnej, gdzie forumowicze okreslali to, co dzieje sie w samorządzie powiatowym jako bagno. Debich to podobno myslący człowiek, a wpakował sie w taki układ koalicyjny, który go pogrąża. Czyzby tak bardzo chciał być starostą, że przestały sie liczyć jakiekolwiek standardy ? To jest jego świadomy wybór. Za to wszystko, co dzieje sie w powiecie bedzie ponosił odpowiedzialność. Nie pamiętam, aby aż takie cyrki działy sie za Dąbrowskiej, a nawet Galowej.,
Józef Ciołek:
2 godzin temu
Opamiętajcie się za chwilę się okaże, że nikt wam w Polsce nie dorównuje, Trochę pokory
Dymitr Gietgud:
2
 · 
2 godzin temu
Jeszcze jednej lekcji nie było, a już wiedzą, że są świetni. Niezwykli ludzie
Zachary Filipczyk:
2
 · 
2 godzin temu
Boli mnie wielki balagan w kutnowskim szpitalu i zarzarzanie majatkiem powiatu,kolesiostwo,miernota,a przedeszystkim brak honoru i ambicji u twojego protegowanego. Wojewoda wywalil go ze stanowiska a on zrobil wszystko aby na nim pozostac nie sprawdzajac sie zbraku wlasnie merytoryki i troski o dobro spoleczne.
Krystian Boczeń:
2 godzin temu
A i jeszcze jedno. Nie rozumiem nagonki i pretensji wobec Ziółkowskiego i Serendy. Za Bryłką zagłosował najprawdopodobniej Serenda tylko dlatego, że nie mógł zagłosować za Debichem bo jak powiedział przez Gierule, gdyby Debich powiedział, że Gieruli w zarządzie nie będzie to Serenda by na Debicha zagłosował, a tak przynajmniej wynikało z jego wypowiedzi. Radny Ziółkowski słysząc jak Bryłka krzyczy, że jeśli opozycja nie wystawi kandydata to on chce wystartować. Ponieważ tylko radni mogą zgłaszać kandydatów to sam się Bryłka nie mógł zgłosić. Ziółkowski zrobił mu prezent i go zgłosił, uszanował w ten sposób starszego człowieka i byłego radnego powiatowego, start w wyborach na starostę był więc symbolicznym wyrazem szacunku oraz też świetną reklamą dla samego pana Bryłki. I teraz najważniejsze, z tego co ptaszki ćwierkają to gdyby opozycja nie wyszła by z sali to Bryłka byłby starostą! Ziółkowski zagłosowałby wtedy na Bryłkę oraz jeden z panów chłopskiej partii też by sie wyłamał, jest to pewne bo sam tak mówił. I teraz ta sama opozycja skłóca na forum Bryłkę z młodymi radnymi, a czemu? No bo tak jest im wygodnie! Oni narozrabiali, a teraz ma im to ujść na sucho, a za nich po uszach dostają młodzi. I to nie Bryłka pokazał kindersztube młodym, ani młodzi nie ośmieszyli Bryłki. Wszyscy stali się ofiarami opozycji, która dolewa oliwy do ognia.
Adrian Czande:
2 godzin temu
Ewaryście, nie jestem pewny, czy Debich, Burzyński i Trawczyński sa szczęśliwii, że w jednym szeregu obok nich umieszcza sie takich "wybitnych samorzadowców" i tak "zasłużone osoby" jak Ziołkowski i Serenda.
Krystian Boczeń:
2 godzin temu
A może ty napisz najpierw co tak cię boli ta "sitwa". Co ona złego zrobiła i w czym tak szkodzi? W tym, że pierwszy raz od dawna mamy porządnego starostę i merytorykę w starostwie? Ty podaj przykład tego szkodzenia. Nie jestem jednym z nich choć się kręce w otoczeniu radnych.
Ewaryst Kierło:
2 godzin temu
Zmień płytę Czesławie czy Wiesławie czy jak tam masz panie poszkodowany dziadku. Co wpis to każdy już upadł i zakończył kariere polityczną, Debich, Trawczyński, Burzyński, Ziółkowski, Serenda i w zasadzie wszyscy co są radnymi i pewnie ci co jeszcze nie wiedzą, że nimi będą. Niestety poza wylewaniem żalu nie da to panu żadnych efektów. Proszę zresztą zgłosić sprawę na policje, prokuraturę czy gdzie pan chce.
Zachary Filipczyk:
2 godzin temu
Ewerest powierz tak scerze ille naliczyles tych porzadnych ludzi w tej powiatowej sitwie utrzymujacej sie z nszych podatkow i szkodzacych nam wszystkim.Czy zdolas ich wymienic choc jednego z nich to podaj jego nazwisko.Jesli tego nie zrobisz to znaczy ze jestes jednym z nich.Najciekawsze artykuły
 ·  11
3 dni temu
Inauguracja parkrun w KUTNIE! Darmowe biegi już od najbliższej soboty!
 ·  3
4 dni temu
Recital dyplomowy z jazzowymi przebojami wszechczasów
 ·  41
4 dni temu
Kapitulacja wójta gminy Bedlno. Czas na decyzję starosty w sprawie wiatraków
 ·  11
5 dni temu
Policjant z zarzutem zabójstwa wciąż w areszcie
 ·  73
6 dni temu
Wyłudzenie VAT i pranie brudnych pieniędzy w Kutnie. Już 25 podejrzanych i 9 osób w areszcie
 ·  23
7 dni temu
Niepełnosprawni na szerokich wodach kutnowskiego rynku. Czy znajdzie się miejsce dla spółdzielni socjalnej?
 ·  2
9 dni temu
Pamiętaj mordeczko, głowa do góry. Piknik z Kulturą Street art na Dobrzelińskiej
 ·  271
9 dni temu
Głosowanie komisji i oświadczenie starosty w sprawie dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie
 ·  7
10 dni temu
Sterylizacja zwierząt domowych będzie częściowo dotowana przez miasto
 ·  6
11 dni temu
Noc Muzeów w Krośniewicach za nami
 · 
11 dni temu
Dzień Dziecka w Kutnie. Wielkie show taneczno-muzyczne
 ·  24
12 dni temu
Czytelnicy piszą: A jednak toaleta w parku ma awarię
 ·  59
13 dni temu
Prokurator Sławomir E. na gościnnych występach. Zawieszenie i co dalej?
 ·  91
13 dni temu
Brutalna prawda o konkursach w samorządzie i kłopotliwe pytania o dyrektora
 ·  112
18 dni temu
Rada Miasta Kutna skąpa, a radny Kłopotowski niczego nie pamięta
 ·  16
19 dni temu
Czytelnicy pytają: Czy na Zdrojowej przy cmentarzu staną bloki?
 ·  93
21 dni temu
Prezydent Kutna złożył zawiadomienie do prokuratury. Urzędniczka zwolniona!
 ·  74
25 dni temu
Takie kino...
 ·  4
27 dni temu
Za nami pierwsze koncerty tegorocznej Majówki
 ·  14
28 dni temu
45 lat Kutnowskiego Domu Kultury: zasłużeni, wystawy i folklor kutnowski
 ·  4
28 dni temu
Majówka z Bareją: Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, prezes...
 ·  79
28 dni temu
Piąty roczek Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Bedlnie. Na sali na ludowo tańczą wszyscy wkoło
 ·  24
29 dni temu
Ostatni raz z moją klasą - Kasprowicz pożegnał tegorocznych absolwentów
 ·  4
30 dni temu
Na wątpliwości przed majówką i po, najlepsza jest nadzieja i odwaga na ...
 ·  21
30 dni temu
Wystawa BODY WORLDS & The Cycle of Life. Wybierz się podczas majówki
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności