eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 28.04.2017     reklama kontakt
 
<a href="/wiadomosci,33604-wsa-odrzuca-skarg-inwestora-nie-b-dzie-wiatrak-w-w-gminie-bedlno," title="Kutno: WSA odrzuca skargę inwestora. Nie będzie wiatraków w gminie Bedlno " class="none white"><div id="opis_slidera"><b>WSA odrzuca skargę inwestora. Nie będzie wiatraków w gminie Bedlno </b><br>Mieszkańcy gminy Bedlno wraz ze Stowarzyszeniem Czysta Okolica wygrali batalię przeciw...</div></a> <a href="/wiadomosci,33635-policjanci-z-kro-niewic-przej-li-12-kilogram-w-tytoniu-oraz-260-sztuk-papieros-w," title="Kutno: Policjanci z Krośniewic przejęli 12 kilogramów tytoniu oraz 260 sztuk papierosów " class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Policjanci z Krośniewic przejęli 12 kilogramów tytoniu oraz 260 sztuk papierosów </b><br>Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Krośniewicach zabezpieczyli ponad 12 kilogramów tytoniu...</div></a> <a href="/wiadomosci,33486-czytelnicy-pytaja-o-zatrudnienie-w-aquaparku-kutno-i-bezp-atne-wej-ci-wki," title="Kutno: Czytelnicy pytają o zatrudnienie w Aquaparku Kutno i bezpłatne wejściówki" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Czytelnicy pytają o zatrudnienie w Aquaparku Kutno i bezpłatne wejściówki</b><br>Pod jednym z artykułów pojawiły się pytania dotyczące zatrudnienia w Aquaparku...</div></a> <a href="/wiadomosci,33626-po-a-czy-ich-jeden-szczytny-cel," title="Kutno: Połączył ich jeden szczytny cel" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Połączył ich jeden szczytny cel</b><br>Dziś w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie szczytny cel...</div></a> <a href="/ekutnodladzieci,33622-laureaci-dw-ch-kategorii-wiekowych-konkursu-recytatorskiego-im-janusza-korczaka," title="Kutno: Laureaci dwóch kategorii wiekowych Konkursu Recytatorskiego im. Janusza Korczaka" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Laureaci dwóch kategorii wiekowych Konkursu Recytatorskiego im. Janusza Korczaka</b><br>W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie zakończyły się dziś...</div></a> <a href="/wiadomosci,33617-misje-wi-te-w-diecezji-owickiej-wczoraj-wiadectwo-dobromira-dzi-rozpocz-cie-misji-w-g-ogowcu," title="Kutno: Misje Święte w diecezji łowickiej. Wczoraj świadectwo Dobromira" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Misje Święte w diecezji łowickiej. Wczoraj świadectwo Dobromira</b><br>W diecezji łowickiej trwają Misje Święte i Peregrynacje Obrazu Matki Boskiej...</div></a> <a href="/wiadomosci,33488-statut-gminy-kutno-nie-jest-dla-mieszka-c-w," title="Kutno: Statut gminy Kutno nie jest dla mieszkańców?" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Statut gminy Kutno nie jest dla mieszkańców?</b><br>Na kwietniowej sesji Rady Gminy Kutno radni głosowali nad uchwałą o...</div></a> <a href="/wiadomosci,33614-dodatkowe-dwuosobowe-patrole-policji-w-kutnie," title="Kutno: Dodatkowe dwuosobowe patrole Policji w Kutnie" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Dodatkowe dwuosobowe patrole Policji w Kutnie</b><br>Dziś prezydent Kutna Zbigniew Burzyński oraz Komendant Powiatowy Policji nadkom. Krzysztof...</div></a>
Najważniejsze wiadomości
Igor Rotberg - psycholog, terapeuta w bibliotece
Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu Marzec miesiącem kobiet w kutnowskiej bibliotece 9 marca godz. o 18.00. Tym razem psycholog i trener Igor Rotberg opowie o marzeniach i psychologicznych metodach wspomagających ich spełnianie.

Igor Rotberg – psycholog, terapeuta, trener, autor projektu Psychologia Współczesna. Prowadzi sesje indywidualne osób dorosłych i nastolatków. Prowadzi również warsztaty rozwoju osobistego. Zajmuje się także pomocą psychologiczną przez Skype’a. [więcej]
pismak, 07.03.2016 08:50|czytane: 403 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Poznaj historię Kucieńskich i nazwy naszego miasta
Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 9 marca (środa) o godz. 17.00 na wykład dr Anny Kowalskiej-Pietrzak z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania będą „Początki, czyli słów kilka o legendarnej genezie rodu Kucieńskich i Kutna oraz nazwie miasta”. 

Poznaj historię Kucieńskich i nazwy naszego miasta

Dr Kowalska-Pietrzak opowie o hipotezach dotyczących genezy nazwy miasta oraz genealogii pierwszych znanych właścicieli Kutna. [więcej]
kultura, 07.03.2016 08:25|czytane: 626 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Chcą wykupić budynek dla Stowarzyszenia
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie, zwraca się do mieszkańców miasta i powiatu z prośbą włączenia się w akcję WYKUPU BUDYNKU, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia, oraz placówki do których uczęszczają dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie ze sprzężeniami.

Chcą wykupić budynek dla Stowarzyszenia, ./upload/articles_pakiety/29495/01_obraz.jpg
Chcą wykupić budynek dla Stowarzyszenia, ./upload/articles_pakiety/29495/02_obraz.jpg


Dzieci z "Niezabudki" uczęszczają od lat na Warsztaty Terapii Zajęciowej i do Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w budynku, który jest własnością Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Po przeprowadzonych negocjacjach Koło nr 1 w Kutnie PSOUU potrzebuje 200 000 zł na jego wykup.

Stowarzyszenie apeluje o pomoc w wykupie i dobrowalne wpłaty na rzecz PSOUU na wykup budynku lub wsparcie 1% przy rozliczaniu PIT.

Konto PKO SA 98 12403 1901 1110 0104 9089 601 [więcej]
pismak, 07.03.2016 07:46|czytane: 402 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Podaruj 1% na doposażenie kutnowskiego szpitala


[więcej]
pismak, 07.03.2016 07:43|czytane: 514 razy|6 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Można zgłaszać się do komisji konkursowej w starostwie
Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Zgłosić można się do 11 marca br.

Karty zgłoszenia można dostarczyć w drodze korespondencji elektronicznej wysłanej na adres: oswiata@powiatkutno.eu, pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 16; 99 – 300 Kutno, lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Kutnie, adres jak wyżej.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w danym konkursie. W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania. W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione.

Wzór karty zgłoszenia

Zakres zadań, na które złożono oferty
I. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Rodzaje wspieranych zadań:
1. Organizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych upowszechniających i popularyzujących różne dziedziny kultury i sztuki.
2. Wspieranie inicjatyw mających na celu pielęgnowanie patriotyzmu, polskości, podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji lokalnej. [więcej]
pismak, 07.03.2016 07:36|czytane: 400 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dobre mecze KKS Pro Basket Nijhof Wassink Kutno
Dziś w Skierniewicach KKS Pro Basket Nijhof Wassink Kutno trenera Sławomira Rybarczyka rozegrał dwa mecze. Przed finałem pozostał jeszcze jeden. Na wyjeździe było słodko gorzko, mecz z Głownem młodzi kutnowscy koszykarze wygrali, a ze Skierniewicach przegrali tylko 7 punktami.

Dobre mecze KKS Pro Basket Nijhof Wassink Kutno, ./upload/articles_pakiety/29492/02_obraz.jpg
Dobre mecze KKS Pro Basket Nijhof Wassink Kutno, ./upload/articles_pakiety/29492/16_obraz.jpg
Dobre mecze KKS Pro Basket Nijhof Wassink Kutno, ./upload/articles_pakiety/29492/26_obraz.jpg


KKS Pro Basket Nijhof Wassink Kutno - GTK GŁOWNO 53:18
Dla Kutna punktowali: Osiecki M 14, Szymański K 6, Kowalewski J 2, Maciejewski K 9, Marczak J 1, Woźniak R 4, Dogadalski K 4, Wojtczak J 2, Sierocki M 9.

AZS PWSZ I Skierniewice - KKS PRO BASKET KUTNO NIJHOF WASSINK 40:33
Dla Kutna punktowali: Osiecki M 5, Szymański K 2, Frydrysiak M 2, Kowalewski J 6, [więcej]
redaktor, 06.03.2016 19:55|czytane: 886 razy|8 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Rynek pozagiełdowy, czyli Forex i CFD w pigułce
Forex to nazwa rynku walutowego o charakterze hurtowym, a nazwa jest skrótem dwóch wyrazów pochodzących z języka angielskiego: foreign (zagraniczny) i exchange (kurs, wymiana). W ramach rynku Forex inwestorzy z całego świata, przeprowadzają operacje wymiany walut we wszystkich strefach czasowych, od poniedziałku do piątku prawie całą dobę, co jest możliwe dzięki Internetowi  i sieciom telefonicznym.

Rynek pozagiełdowy, czyli Forex i CFD w pigułce, ./upload/articles_pakiety/29483/01_obraz.jpg


Jak wspomniano, w Forexie obraca się walutami, co zwykle kojarzy się z giełdą. Jednak Forex jest wyjątkiem, funkcjonuje on bowiem na rynku pozagiełdowym, tzw OTC (z ang. over the counter). Dla wielu traderów pojęcia OTC i Forex są synonimami. Zwolennicy tradycyjnej giełdy zwykle nie są wielkimi fanami OTC, gdyż nieufnie podchodzą do rynku który nie posiada stałej siedziby ani jasno określonego zarządu. Jednak rynek pozagiełodowy cieszy sie dużym zainteresowaniem ze strony tych traderów, którzy są bardziej otwarci na innowacyjne i niekiedy ryzykowne rozwiązania biznesowe. Innowacyjne - ponieważ gra w Forexie odbywa się poprzez nowoczesne platformy transakcyjne online (np. Next Generation w CMC Markets Platforma) , umożliwiające przeprowadzanie kilku transakcji naraz oraz natychmiastową reakcję w razie, gdy transakcja nie przebiega pomyślnie. Ryzykowne - gdyż na rynku pozagiełdowym wykorzystywana jest dźwignia finansowa, która z jednej strony może stosunkowo szybko pomnożyć zyski inwestora, z drugiej jednak może być powodem strat finansowych czasem nawet większych niż początkowy wkład finansowy. [więcej]
redaktor, 04.03.2016 11:28|czytane: 25144 razy|komentuj|czytaj cały
Finaliści XIII Konkursu Ortograficznego O złote pióro Prezydenta Miasta Kutno
W piątek, 4 marca w Gimnazjum nr 2 w Kutnie odbył się XIII finał Konkursu Ortograficznego „O złote pióro Prezydenta Miasta Kutno” organizowany w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”.

Finaliści XIII Konkursu Ortograficznego O złote pióro Prezydenta Miasta Kutno, ./upload/articles_pakiety/29493/01_obraz.jpg


Przedsięwzięcie honorowym patronatem objął prezydent Zbigniew Burzyński. Organizatorkami były polonistki -  Teresa Romanowska i Ewa Kudelska. Do napisania dyktanda swój akces zgłosiło 23 uczniów z trzech kutnowskich gimnazjów.

Zwyciężył, zdobywając złote pióro, Mateusz Narkiewicz z Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie. II miejsca równorzędne zajęły Anna Żeberkiewicz i Sandra Łukaszewicz z Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie. Jury przyznało dwa trzecie miejsca uczennicom: Zuzannie Staniszewskiej z [więcej]
redaktor, 06.03.2016 20:31|czytane: 547 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Wernisaż wystawy Endiego Poskovica Angelus novus już w środę
Już w środę, 9 marca o godz. 18.00 w Galerii Okno na Sztukę nastąpi otwarcie wystawy najnowszych drzeworytów barwnych Endiego Poskovica. Drzeworyty światowej klasy autora to przykład malarskiego użycia koloru w grafice artystycznej. Prace w średnim i dużym formacie przyciągają swoją wirtuozerią warsztatową i emanują niepowtarzalnym klimatem.

Wernisaż wystawy Endiego Poskovica Angelus novus już w środę, ./upload/articles_pakiety/29461/01_obraz.jpg
Wernisaż wystawy Endiego Poskovica Angelus novus już w środę, ./upload/articles_pakiety/29461/02_obraz.jpg


Profesor Endi Poskovic - urodzony w Sarajewie w 1969 r., uczył się w Jugosławii, Norwegii i Stanach Zjednoczonych, uczy Sztuki i Projektowania na University of Michigan Stamps School of Art and Design. Jego prace były prezentowane na najważniejszych międzynarodowych biennale i triennale i przyniosły mu nagrody i wyróżnienia, w tym granty i stypendia: the Guggenheim Memorial Foundation, the United States Fulbright Commission, the Rockefeller Foundation, the Pollock-Krasner Foundation, the Norwegian Government, the Camargo Foundation, the Flemish Ministry of Culture, the New York State Council on the Arts, the Macdowell Colony and the Art Matters Foundation i wiele innych. [więcej]
kultura, 06.03.2016 20:34|czytane: 466 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Konkurs Aquaparku Kutno rozstrzygnięty
Konkurs z Aquaparkiem Kutno rozstrzygnięty. Cztery zaproszenia na wodne pluski wygrali: Jacek Jaciubek, Ewelina Łukaszczyk, Tomasz Tarnowski, Anna Sroka.

Konkurs Aquaparku Kutno rozstrzygnięty, ./upload/articles_pakiety/29473/01_obraz.jpg


Zaproszenia można odebrać w Aquaparku w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

[więcej]
pismak, 06.03.2016 20:21|czytane: 772 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Wygrali zaproszenia na Spotlight
W tym roku Spotlight dostał Oscara dla najlepszego filmu. Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia do Kina Kutnowskiego Domu Kultury na oscarową produkcję o etosie dzienikarstwa. Bostoński dziennik wpada na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele Rzymskokatolickim. I jak zawsze tylko prawda jest ciekawa.Zapraszamy na film od 11 marca o godz. 20.30.

Monika Ziółkowska i Marcin Wójcik wygrali zaproszenia na Spotlight, można je odebrać w Kasie KDK przed wybranym seansem.


[więcej]
kultura, 06.03.2016 19:31|czytane: 979 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Energa Czarni Słupsk wygrywa u siebie
We wczorajszym meczu Energa Czarni Słupsk - Polfarmex Kutno kutnowscy koszykarze przegrali tylko trzema punktami, 87:84 (18-12, 23-15, 14-31, 21-18, 11-8)

Energa: Harper 20, Jackson 14, Mokros 12, Blassingame 10, Mbodj 10, Seweryn 4, Borowski 4, Surmacz 0.

Polfarmex: Zyskowski 24, Parker 14, Fraser 13 (11 zb.), Wołoszyn 11, Johnson 9 (15 zb.), Bartosz 8, Grochowski 5, Malczyk 0, Gabiński 0

W następną niedzielę o godz. 20.00 mecz w Kutnie, [więcej]
redaktor, 06.03.2016 18:17|czytane: 393 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
KKS Pro Basket Kutno Mistrzyniami Województwa Łódzkiego w kategorii U12
Dziś koszykarki KKS Pro-Basket Kutno rozgrywają w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie mecze w turnieju finałowym o mistrzostwo województwa łódzkiego w kategorii wiekowej U-12 (żaczki). Nie mogło być inaczej, zagrają w finale o I miejsce z Grot II Pabianice.

Wyniki dzisiejszych spotkań do godz. 14.00: KKS Pro Basket Kutno : Basket Stryków 65:21, Grot II Pabianice - UKS Orlik Ujazd 28:17. Mecz o pierwsze mecze zagrają Żaczki z Kutna, a o trzecie UKS Orlik Ujazd z Basket Stryków.
Aktualizacja 17.11
Gratulacje dla koszykarek i pani trener. Kutnianki zostały Mistrzyniami Województwa Łódzkiego w kategorii U12, wygrały z Grot II Pabianice 64:34. Trzecie miejsce zajęła drużyna UKS Orlik Ujazd.

KKS Pro Basket Kutno Mistrzyniami Województwa Łódzkiego w kategorii U12, ./upload/articles_pakiety/29488/03_obraz.jpg
KKS Pro Basket Kutno Mistrzyniami Województwa Łódzkiego w kategorii U12, ./upload/articles_pakiety/29488/27_obraz.jpg
KKS Pro Basket Kutno Mistrzyniami Województwa Łódzkiego w kategorii U12, ./upload/articles_pakiety/29488/67_obraz.jpg


Runda zasadnicza Turnieju o Mistrzostwo Województwa Łódzkiego w kategorii  U-12 (żaczek) w koszykówce dziewcząt  wyłoniła  4 najlepsze drużyny  finału : KKS Pro Basket Kutno, Grot  II Pabianice, TK Basket Stryków, UKS Orlik Ujazd. W pierwszym meczu   półfinałowym  spotkały się pierwsza drużyna rundy zasadniczej  KKS Pro Basket  Kutno z czwartą drużyną rundy zasadniczej TK Basket Stryków, mecz zakończył się wygraną kutnianek 65 do 21; wyniki kwart (23:2,19:3,13:8,10:8). [więcej]
redaktor, 05.03.2016 13:57|czytane: 1553 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
Koszykarze z "Kasprowicza" najlepsi w powiecie
Reprezentacja  II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie okazała się najlepsza w Mistrzostwach Powiatu Kutnowskiego w Koszykówce Mężczyzn w ramach „Licealiady”.  W turnieju finałowym organizowanym przez kutnowski MOSiR wzięły udział cztery szkoły (po dwa najlepsze zespoły  z dwóch grup eliminacyjnych): Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, LO w Żychlinie, II LO im. J. Kasprowicza oraz ubiegłoroczni mistrzowie ZS w Żychlinie.

Koszykarze z
Koszykarze z
Koszykarze z


W pierwszym meczu Kasprowicz wygrał z ZS w Żychlinie 71:52. W drugim  spotkaniu, Staszic pokonał 62:28 z LO w Żychlinie . W meczu o trzecie miejsce LO w Żychlinie wygrało z ZS w Żychlinie 51:45. Natomiast w finale, po zaciętym i wyrównanym meczu  Kasprowicz wygrał jednym koszem 59:57  z kutnowskim Staszicem. Na wyróżnienie zasługuje gra zawodnika Kasprowicza Macieja Poznańskiego, który w dwóch meczach zdobył 71 pkt. Zawody odbyły się w środę, 2 marca w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie. [więcej]
redaktor, 05.03.2016 23:50|czytane: 799 razy|9 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Więcej Poświatowskiej w Radku
Wieczór poezji śpiewanej przygotowało na dziś Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. Kto jednak myśli, że poezja śpiewana to smęty z prostą linią melodyczną jest w błędzie i niech żałuje, że nie wybrał się na koncert Janusza Radka. Zaskakujące aranżacje wierszy Haliny Poświatowskiej w jego wykonaniu  niewątpliwie zaskoczyły, ale też przypadły kutnowskiej publiczności do gustu.

Więcej Poświatowskiej w Radku, ./upload/articles_pakiety/29487/01_obraz.jpg
Więcej Poświatowskiej w Radku, ./upload/articles_pakiety/29487/02_obraz.jpg
Więcej Poświatowskiej w Radku, ./upload/articles_pakiety/29487/03_obraz.jpg


a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który jest chłodny


- Po każdym niemal koncercie słyszę komentarze i prośby o więcej Poświatowskiej w mojej muzyce. Sam też nie potrafię oprzeć się urokowi jej wierszy - mówi Janusz Radek. -  Jej poezja zastępuje mi iluzję medialną. Poezja jest szpicą intelektualną, językową. Ci którzy ją tworzą, to wizjonerzy, taka była też Halina Poświatowska. Stworzyła niezwykle uniwersalne, mam wrażenie, wiersze, które z jednej strony odrywają mnie od rzeczywistości, a z drugiej w wyjątkowy sposób ją tłumaczą. Wciąż sięgam po Poświatowską, bo jej wierzę. Czuję ponadto ogromną symbiozę mojej muzyki z jej wierszami. W moich utworach zawieram cząstkę tego jej ogromnego pragnienia.

- To subtelna opowieść słowami wybitnej polskiej poetki, której krótkie życie i świadomość zbliżającej się śmierci zaowocowały pięknymi wersami o miłości, tęsknocie i życiu. Na takie kameralne, intymne wręcz wcielenie Janusza Radka czekaliśmy. Wyjątkowe interpretacje, idealnie skomponowana muzyka do poruszających wierszy. To będzie magiczny wieczór, pełen emocji ale też ironii i przekory z której słynie Poświatowska - napisała Anna Drozd, kurator programu muzycznego w Teatrze Starym.

czekam czekam wytrwale
tak lekko dotykają mnie dni
moja tęsknota jest tęsknota planet
zmarzłych tęskniących do słońca
a ty jesteś słońcem
[więcej]
kultura, 04.03.2016 22:37|czytane: 1494 razy|11 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Oszukiwały klientów banku?
Dziś w Sądzie Rejonowym w Kutnie miał ruszyć proces czterech pracownic Getin Banku Anny G., Anny K., Sylwi M. i Marty T. oskarżonych przez Prokuraturę Rejonową w Kutnie o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia osób w błąd doprowadziły je do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Jednym słowem pracownice miały oszukiwać klientów przy zakładaniu tzw. polisolokat. Za czyn z art. 286 par. 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Oszukiwały klientów banku?, ./upload/articles_pakiety/29476/01_obraz.jpg
Oszukiwały klientów banku?, ./upload/articles_pakiety/29476/02_obraz.jpg
Oszukiwały klientów banku?, ./upload/articles_pakiety/29476/03_obraz.jpg


W procesie bierze udział dziewięcioro poszkodawanych, oskarżycieli posiłkowych, dziś przyłączyli się kolejni, na ten termin zostali wezwani również świadkowie. Sędzia Jarosław Bartczak zdecydował jednak o odroczeniu sprawy do 9 marca z powodu nieskutecznego zawiadomienia innych poszkodowanych. [więcej]
wandea, 04.03.2016 09:58|czytane: 3995 razy|17 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Jutro wieczór piosenki Być Kobietą
Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie oraz Hotel  Rondo z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet serdecznie zapraszają na wieczór piosenki "Być Kobietą" 5 marca br. 

Jutro wieczór piosenki Być Kobietą , ./upload/articles_pakiety/29445/01_obraz.jpg


Oprócz  spotkania z piosenką, dla Pań przewidziano wiele niespodzianek od sponsorów, min. pokaz mody i atrakcyjne upominki.  Bilety do nabycia w recepcji Hotelu Rondo - cena biletu na koncert z pokazem mody - 10zł, bilet  na koncert z pokazem mody i 4- daniową kolacją  z lampką wina - 50 zł. [więcej]
pismak, 04.03.2016 16:10|czytane: 563 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Echa pisma grupy radnych. Przewodniczący Rady Powiatu odpowiada Wojewodzie
25 lutego br. Wojewoda Łódzki wystosował pismo do Rady Powiatu w Kutnie w związku z informacją grupy radnych powiatowych o prowadzeniu przez Krzysztofa Debicha działalności gospodarczej podczas sprawowania funkcji starosty i braku ich zdaniem adekwatnej reakcji na to Przewodniczącego Rady Powiatu czyli odwołania Debicha z funkcji. Marek Jankowski, przewodniczący rady wysłał do radnych pismo, które informowało, że starosta działalności nie prowadzi, to nie usatysfakcjonowało opozycji w radzie i skierowała pismo do Zbigniewa Raua, Wojewody Łódzkiego. A ten żąda teraz wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Przypomnijmy, radny Wojciech Ziółkowski na jednej z sesji Rady Powiatu w Kutnie poruszył temat prowadzenia działalności gospodarczej przez Debicha i jej likwidacji dopiero 4 grudnia 2015 czyli po roku sprawowania funkcji starosty. Starosta w oświadczeniu informował, że nie prowadzi działalności od 1 stycznia 2015 r. i uznał, że to polityczny i bezpodstawny atak na jego osobę, mający na celu powrót do władzy poprzedniego układu, który poczuł się zagrożony działaniami obecnego Zarządu Powiatu w Kutnie. Potem oświadczenie wydał radny Ziółkowski, który wezwał starostę Debicha do zachowania honoru i rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Radny uważał, że w podanym na naszych łamach oświadczeniu starosta pisze nieprawdę, gdyż zlikwidował działalność gospodarczą dopiero 4 grudnia 2015r.

Nieusatysfakcjonowani reakcją przewodniczącego rady Marka Jankowskiego radni opozycyjni postanowili złożyć pismo do organu nadzorującego samorząd powiatowy. Radny PiS Konrad Kłopotowski pojechał z nim do Wojewody i machina wyjaśnień ruszyła.

O tym, jak Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie argumentuje swoje stanowisko w sprawie informacji o działalności tłumaczy Jerzy Ceranowski, dyrektor Wydziału Zarządu i Rozwoju Powiatu [więcej]
wandea, 04.03.2016 10:57|czytane: 2276 razy|49 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Radni miejscy zagłosują nad udzieleniem pomocy finansowej powiatowi
Na najbliższej sesji Rady Miasta Kutna 15 marca radni podejmą uchwałę o pomocy dla powiat kutnowskiego. Chodzi o obiecany przez prezydenta Kutna milion złotych dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o. o.

Radni miejscy zagłosują nad udzieleniem pomocy finansowej powiatowi, ./upload/articles_pakiety/29484/01_obraz.jpg


Jak mówił Krzysztof Debich, Starosta Kutnowski pomoc miasta posłuży jako wkład własny w projekcie przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratnkowego. W tym celu szpital chce aplikować po środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [więcej]
pismak, 04.03.2016 15:05|czytane: 817 razy|24 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Sukces Moniki Wróblewskiej z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie
Monika Wróblewska uczennica kl. IV Technikum Zawodowego technik hotelarstwa Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego  w Kutnie z powodzeniem wzięła udział w Eliminacjach do Mistrzostw Świata Drinków Bezalkoholowych Mattoni Grand Drink  2016. Zajęła II miejsce. To już kolejny sukces Moniki w tego typu Mistrzostwach.  Ostatnio pisaliśmy bowiem o jej III miejscu w barmańskim Calvados Nouvelle Vogue International Trophies 2016.

Sukces Moniki Wróblewskiej z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie , ./upload/articles_pakiety/29482/01_obraz.jpg
Sukces Moniki Wróblewskiej z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie , ./upload/articles_pakiety/29482/06_obraz.jpg


29 lutego Monika Wróblewska uczennica kl. IV Technikum Zawodowego technik hotelarstwa  uczestniczyła w profesjonalnym konkursie barmańskim stanowiącym eliminacje do Mistrzostw Świata Drinków Bezalkoholowych. Monikę do konkursu przygotowała Ewa Żydowo – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

W czasie konkursu należało zaprezentować drinka o wartości kalorycznej nie większej niż 65 kcal / 100 ml . Do sporządzenia drinka Monika użyła syrop falernum, sok jabłkowo- gruszkowy i  świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Dopełnienie smaku stanowił świeży ogórek a całość uzupełniono wodą Mattoni. [więcej]
pismak, 04.03.2016 11:21|czytane: 1355 razy|9 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ogłasza nabór
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ogłasza nabór na Animatora w ramach Projektu: „Lokalny Animator Sportu”.

Ogłoszenie o naborze
Oświadczenie Kandydata
Formularz kandydata

[więcej]
wandea, 04.03.2016 11:09|czytane: 548 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Samochód osobowy dachował przed Łaniętami
Dziś przed godz. 8.00 na drodze 581 przed Łaniętami dacował samochód osobowy. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i dachował do rowu.

Jedna osoba jest poszkodowana. Czynności Policji i Straży Pożarnej trwają jeszcze na miejscu.

[więcej]
pismak, 04.03.2016 10:04|czytane: 819 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
Na placu znów staną ogródki z piwem
Ruszył w Urzędzie  Miasta w Kutnie przetarg na cztery ogródki gastronimiczneh na Placu Marsz. J. Piłsudskiego. Ogródki staną w cenrum Kutna od maja do września.

Firmy zainteresowane wydzierżawieniem miejsca mogą składać wnioski wraz z wizualizacją do 24 marca. [więcej]
pismak, 04.03.2016 06:52|czytane: 489 razy|6 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Sąd Rejonowy w Skierniewicach odrzucił zażalenie radnego Serendy
Wczoraj Sąd Rejonowy w Skierniewicach podtrzymał decyzję Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach z listopada 2015 roku o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie poświadczenia nieprawdy przez Artura Gierulę w dokumencie złożonym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach.

Sąd Rejonowy w Skierniewicach odrzucił zażalenie radnego Serendy, ./upload/articles_pakiety/29471/01_obraz.jpg


Od lewej Bartosz Serenda, Artur Gierula

Przypomnijmy, zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kutnie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez radnego, członka Zarządu Powiatu w Kutnie  Artura Gierulę poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach złożył radny Bartosz Serenda

Historia sprawy sięga roku 2014. 29 grudnia do Komisarza Wyborczego Delegatura w Skierniewicach zgłoszono KWW Platforma Miejska w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Kutna w marcu 2015 r. Artur Gierula, aby zostać pełnomocnikiem wyborczym i finansowym musiał podpisać oświadczenie, z którego treści wynika, że nie jest funkcjonariuszem publicznym. 20 stycznia 2015 r. na pytanie o fakty w sprawie niedozwolonego łączenia funkcji przez Gierulę odpowiedzial przewodniczącemu Rady Powiatu w Kutnie Komisarz Wyborczy w Skierniewicach. Stwierdził on w piśmie, że Gierula oświadczył, iż nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art.115 par. 13 KK. We wrześniu 2015 radny Serenda skierował więc zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kutnie. Ponieważ oświadczenie złożone zostało w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, stąd za miejsce ewentualnego czynu zabronionego, występku uznano Skierniewice i to Prokuratora Rejonowa w Skierniewicach zajmowała się sprawą. Tam też na Policji 12 listopada 2015 r. obaj radni złożyli wyjaśnienia. Poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez radnego zdaniem Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach nie jest czynem zabronionym i Komenda odmówiła wszczęcia postępowania. [więcej]
wandea, 03.03.2016 13:54|czytane: 1254 razy|50 komentarzy|komentuj|czytaj cały
List otwarty Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie
Zarząd Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie skierował List otwarty do Rady Powiatu w Kutnie w związku z zaistniałą sytuacją w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.  Poniżej jego treść.

List otwarty Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie , ./upload/articles_pakiety/29470/01_obraz.jpg
List otwarty Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie , ./upload/articles_pakiety/29470/02_obraz.jpg
List otwarty Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie , ./upload/articles_pakiety/29470/03_obraz.jpg


[więcej]
wandea, 03.03.2016 08:12|czytane: 2162 razy|48 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Nowy członek Rady Nadzorczej kutnowskiego szpitala
Jak pisaliśmy wcześniej nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. Zamiast Mirosława Kucharskiego zasiadł w niej Bartłomiej Pyka.

Bartłomiej Pyka ma 34 lata. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radcą prawnym wpisanym na listę Radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W ramach wykonywanego zawodu specjalizuje się w dziedzinie prawa medycznego i służby zdrowia. [więcej]
wandea, 02.03.2016 18:52|czytane: 1879 razy|58 komentarzy|komentuj|czytaj cały
STREET DANCE STUDIO. Nowy grafik na marzec
STREET DANCE STUDIO zaprasza na zajęcia od marca. Grupy początkujące hip-hop dla dzieci, zajęcia fitnessowe, taneczne, fitness z trampolinami, pole dance! Street Dance Studio mieszczące się przy ul.Plac Wolności 1 (I piętro) zaprasza na zajęcia taneczne, taneczno-fitnessowe oraz fitnessowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Zapoznaj się z naszą ofertą!

STREET DANCE STUDIO. Nowy grafik na marzec, ./upload/articles_pakiety/29441/01_obraz.jpg
STREET DANCE STUDIO. Nowy grafik na marzec, ./upload/articles_pakiety/29441/02_obraz.jpg
STREET DANCE STUDIO. Nowy grafik na marzec, ./upload/articles_pakiety/29441/03_obraz.jpg


DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Hip-Hop grupy początkujące (Iskierki, JUMP, JUMP2, LUZIK JUNIOR)  - Zapraszamy dzieci już od marca!
Hip-Hop grupy zaawansowane (SDS SQUAD, BEAT KILLERS, LUZIK, STREET DANCE CREW)
Mix taneczny dla maluchów
Skaczące nutki (śpiew taniec)
SDS JUMP KIDS - FITNESS NA TRAMPOLINACH DLA DZIECI
POLE KIDS - POLE DANCE/AKROBATYKA DLA DZIECI
MODERN JAZZ dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA FITNESSOWE, TANECZNE, TANECZNO-FITNESSOWE:
Modern jazz dla młodzieży i dorosłych
LATINO SOLO - szalone zajęcia taneczne!
3w1 - aerobik -gimnastyka-taniec
PERFECT BODY - idealna sylwetka w zasięgu ręki
POWER INTERWAŁ - trening interwałowy [więcej]
redaktor, 01.03.2016 08:32|czytane: 484 razy|komentuj|czytaj cały
W Studiu Tańca Alibi rozpoczynamy Wiosenną metamorfozę
Studio Tańca Alibi od 8 marca otwiera drugą lokalizację  mieszczącą się przy ul. Grunwaldzkiej 3 (koło Biedronki). Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów na nowe zajęcia taneczne, fitnessowe i rehabilitacyjne. W nowej lokalizacji otwieramy grupy dla początkujących i wprowadzamy nowe zajęcia odchudzające. Dołącz do nas, podejmij wyzwanie i rozpocznij z nami Wiosenną Metamorfozę.

W Studiu Tańca Alibi rozpoczynamy Wiosenną metamorfozę, ./upload/articles_pakiety/29429/01_obraz.jpg
W Studiu Tańca Alibi rozpoczynamy Wiosenną metamorfozę, ./upload/articles_pakiety/29429/02_obraz.jpg
W Studiu Tańca Alibi rozpoczynamy Wiosenną metamorfozę, ./upload/articles_pakiety/29429/03_obraz.jpg


GRAFIK ZAJĘĆ STUDIA TAŃCA ALIBI
(Ul. Grunwaldzka 3, I piętro budynek po Miflexie)

START 8 MARCA!

Poniedziałek:
16.30-17.30 - Zumba
19.00-20.30 - Kursy tańca użytkowego dla narzeczonych i weselników [więcej]
redaktor, 29.02.2016 08:30|czytane: 730 razy|komentuj|czytaj cały
Przerwa w rozgrywkach KAHLPN
Jak poinformował nas dyrektor MOSiR Paweł Ślęzak VIII kolejka KAHLPN w najbliższą niedzielę, 6 marca nie odbędzie się.

Przerwa w rozgrywkach KAHLPN, ./upload/articles_pakiety/29466/01_obraz.jpg


- Sala w SP nr 1 będzie niestety do naszej dyspozycji dopiero 13 marca, a sala w Krośniewicach w dniu 6 marca  jest zarezerwowana już od kilku miesięcy.  W związku z powyższym musieliśmy podjąć taką decyzję - mówi dyrektor Paweł Ślęzak. -  Następna, czyli VIII kolejka KAHLPN odbędzie się 13 marca  wrócimy do sali gimnastycznej SP Nr 1. Chciałbym w tym miejscu mimo, że nie od nas to zależało,  przeprosić uczestników KAHLPN za kłopoty organizacyjne jakie spotkały nas w tym roku. [więcej]
wandea, 02.03.2016 17:09|czytane: 623 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Festiwal Historyczny: Od złotego wieku do upadku
Poseł Grzegorz Schreiber zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji Festiwalu Historycznego „Tradycja i Pamięć”.

Przypomnijmy, że pierwsza edycja dotycząca średniowiecza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem - nadesłano prawie 300 prac. W zmaganiach z dobrej strony pokazali się kutnianie. Jakub Chodorowski z LO im. J. Kasprowicza wywalczył trzecie miejsce w Łódzkiem, a piąte przypadło Łukaszowi Fabiniakowi z ZS nr 3. Tryumfatorki: Natalia Walczak i Marta Witkowska (w kat. gimnazjów) oraz Patrycja Prasak (w kat. szkół ponadgimnazjalnych) w nagrodę pojechały na wycieczkę do Strasburga.

Atrakcyjne nagrody łącznie z zagraniczną wycieczką czekają również na uczestników drugiej edycji. Motywem przewodnim tegorocznych zmagań będzie „Rzeczpospolita Obojga Narodów. Od unii lubelskiej i złotego wieku do konfederacji targowickiej i upadku państwa”. Uczestnicy mają do wyboru 40 tematów dotyczących: fortec i pałaców, ludzi, konfliktów i innych wydarzeń epoki. Uczniowie będą rywalizować podzieleni na dwie grupy: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. [więcej]
wandea, 02.03.2016 18:54|czytane: 354 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
ARRK organizuje I turniej przedsiębiorczości młodzieży z powiatu kutnowskiego
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego wraz z partnerami Kutnowskim Domem Kultury, Firmą G3 Poland organizuje I turniej przedsiębiorczości młodzieży powiatu kutnowskiego – Twój biznes przyszłością regionu”. Projekt realizowany jest do 20 maja br. wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. A patronat honorowy objęli nad nim Starosta Kutnowski i Prezydent Miasta Kutna.

ARRK organizuje I turniej przedsiębiorczości młodzieży z powiatu kutnowskiego, ./upload/articles_pakiety/29468/01_obraz.jpg


W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I wszystkich ponadgimnazjalnych, publicznych szkół powiatu kutnowskiego oraz nauczyciele prowadzący w szkołach zajęcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości. Celem projektu jest pobudzenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół średnich oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zakładania własnej działalności gospodarczej. ARRK chce również zainteresować i zwrócić uwagę młodym ludziom na lokalne instrumenty i zasoby, które działają na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców.

Projekt ma charakter konkursu, a dla uczniów przewidziane są cenne nagrody: laptop, tablety, zaawansowane kalkulatory naukowe, inteligentne gry. [więcej]
wandea, 02.03.2016 17:26|czytane: 416 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Trzy zawodniczki KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno w Finale OOM w koszykówce dziewcząt
Do 4 marca br. w Jeleniej Górze trwa Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce dziewcząt. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży występują reprezentacje województw. Do Finału w drodze eliminacji zakwalifikowało się 8 drużyn z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

Trzy zawodniczki KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno w Finale OOM w koszykówce dziewcząt, ./upload/articles_pakiety/29467/01_obraz.jpg


W 12 osobowej Kadrze województwa łódzkiego składającej się z zawodniczek 7 klubów / Widzew Łódź -2, DACHMAXX Pabianice -2, BASKET Aleksandrów -2, MUKS Bełchatów -1, ORLIK Ujazd -1, ÓSEMKA Skierniewice -1/ bardzo dobrze radzą sobie 3 zawodniczki trenera Adama Pawłowskiego z drużyny młodziczek KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno Myszkowska Julia, Pietrzak Natalia, Woźniak Iga. [więcej]
wandea, 02.03.2016 17:20|czytane: 441 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Krzyżówka na Łąkoszynie powinna być przebudowana
Mieszkańcy Kutna i kierowcy korzystający ze skrzyżowania dróg 702, 60 i 92 na Łąkoszynie chcą aby zostało ono przebudowane. Czy newralgiczna krzyżówka trafi na listę rankingową programu rozwoju infratruktury drogowej do 2019 roku?

 Krzyżówka na Łąkoszynie powinna być przebudowana, ./upload/articles_pakiety/29420/01_obraz.jpg


Ciągle w godzinach szczytu tworzą się tam korki, bo to główny wjazd do Kutna. Skrzyżowanie stanowi też problem dla służb ratowniczych, większość z nich dysponuje większymi samochodami, trudno więc w takich sytuacjach przez zapchane skrzyżowanie przejechać.

Póki co miejsce to znalazło się w programie Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. O przebudowę i poprawę bezpieczeństwa na drodze na prośbę mieszkańców interpelował radny Sejmiku Wojewódzkiego Robert Baryła z Kutna. [więcej]
pismak, 02.03.2016 13:53|czytane: 1156 razy|11 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Starostwo Powiatowe w Kutnie na wezwanie wojewody wymienia tablice
Trwa wymiana tablic na budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie. To konsekwencja wezwania Wojewody Łódzkiego skierowanego do Starosty Kutnowskiego o zmianę tablic na budynkach podległych Powiatowi Kutnowskiemu. Koszt wymiany jak podaje Jerzy Ceranowski, dyrektor Wydziału Zarządu i Rozwoju Powiatu to tylko 675,50 zł.

Starostwo Powiatowe w Kutnie na wezwanie wojewody wymienia tablice, ./upload/articles_pakiety/29442/01_obraz.jpg
Starostwo Powiatowe w Kutnie na wezwanie wojewody wymienia tablice, ./upload/articles_pakiety/29442/02_obraz.jpg


Przypomnijmy, Stowarzyszenie Kutno Plus zwróciło się do starosty Krzysztofa Debicha, w październiku ubiegłego roku z wnioskiem o zmianę tablic urzędowych na budynku siedziby Starostwa Powiatowego  w Kutnie oraz budynkach jednostek mu podległych. Tablice były zielono-żółte zamiast czerwone z białymi napisami czyli w barwach narodowych. Art. 3 ust. 1b ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych w sposób jasny i czytelny określa barwy narodowe oraz barwy tablic urzędowych. W listopadzie ub. r. Dariusz Jabłoński, Sekretarz Powiatu odpisał Stowarzyszeniu, że tablice starostwa z herbem i barwami herbowymi ustanowione zostały uchwałą Rady Powiatu w Kutnie z 1999 roku, a Stowarzyszenie powołuje się na ustawę z 2005 roku, zdaniem Starostwa nie było przepisów przejściowych więc ustanowienie własnych tablic zachowuje swoją moc. Jednak Sekretarz nie miał racji.

Stowarzyszenie zwróciło się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Wojewody Łódzkiego o interwencję. Wojewoda Łódzki zajął stanowisko w sprawie i wezwał Krzysztofa Debicha do zmiany tablic odrzucając prawną argumentację Starostwa. [więcej]
wandea, 02.03.2016 11:01|czytane: 1383 razy|76 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Żychlin uczcił żołnierzy niezłomnych
Wczoraj w Żychlinie społeczność lokalna obchodziła Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uchwalony ustawą z dnia 3 lutego 2011 r.

Żychlin uczcił żołnierzy niezłomnych, ./upload/articles_pakiety/29463/01_obraz.jpg
Żychlin uczcił żołnierzy niezłomnych, ./upload/articles_pakiety/29463/02_obraz.jpg
Żychlin uczcił żołnierzy niezłomnych, ./upload/articles_pakiety/29463/03_obraz.jpg


Punktualnie o godz. 12.00 na placu przy fontannie odbyła się uroczystość poświęcona niezłomnym bohaterom walczącym o wolność Ojczyzny.  W obecności władz samorządowych, dyrekcji oraz grona pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, członków Stowarzyszeń, zebranych uczniów i mieszkańców Żychlina, odbył się apel poległych, a następnie montaż słowno-muzyczny obrazujący walkę i bohaterstwo żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. [więcej]
pismak, 02.03.2016 12:38|czytane: 704 razy|5 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Archiwum wiadomości
Wyszukiwarka
Logowanie do portalu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Pan Redaktor
Miejskie obrazki. Przed majówką łatanie dziur w centrum Kutna
Plac Wolności, na którym jest płatny parking w centrum Kutna zyska nowe łaty. Wycięty asfalt zostanie uzupełniony jeszcze przed majówką. - Przypominają... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Już w maju Z książką na walizkach - V spotkania pisarzy
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie oraz Wydawnictwo Literatura zapraszają do udziału w wydarzeniu popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży „Z książką na walizkach – V spotkania... [więcej]
Sport
Dwa wysokie zwycięstwa młodzików KKS Pro-Basket Nijhof Wassink Kutno na zakończenie
Ostatnie dwa mecze w sezonie rozegrali w miniony weekend młodzicy KKS Pro-Basket Kutno, którzy dość łatwo pokonali swoich przeciwników, odnosząc dwa zwycięstwa. W sobotę zespół pokonał na wyjeździe drużynę z Pabianic 49:81, natomiast dzień później podejmował we własnej hali graczy z... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Dom 8km od Kutna sprzedam Sprzedam dom murowany 8 km od Kutna przy asfaltowej drodze na ogrodzonej działce ok 1200 mkw. 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój CO węglowe. Może być umeblowane i ze sprzętem AGD. ... [czytaj więcej]
Jesteś dorosły i chcesz mówić po niemiecku? Witaj,rnSpecjalizuję się w nauce języka niemieckiego przez Skype.rnSkutecznie uczę osoby, które pracują w Polsce, za granicą lub jadą rndo Niemiec, Austrii i Szwajcarii.rn rnMam na imię Jolan... [czytaj więcej]
Sprzedawca / Sprzedawczyni Jesteśmy znaną marką, liderem w swojej kategorii. Nasze sklepy znajdują się w najlepszych Centrach Handlowych w Polsce. Zależy nam na stałym rozwoju, dlatego poszukujemy kreatywnych osób do sk... [czytaj więcej]
Legginsy RUN BABY RUN Legginsy sportowe do każdego rodzaju ćwiczeń: do biegania, na fitness, czy taniec. Doskonała sportowa dzianina oddychająca, elastyczna, pracuje z Twoim ciałem. Szeroki wzmacniany pas pozostaje n... [czytaj więcej]
Segment Oddam za darmo segment. ... [czytaj więcej]
Opiekun/ka seniora Josefa po zawale, 68 lat InterKadra jest działającą na rynku europejskim renomowaną Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną na podstawie Certyfikat... [czytaj więcej]
Skuteczna naprawa baz danych SQL trudne przypadki / Naprawa bazy danych MSSQL, baz Płatnika, Wapro, Zapewniamy prawie 100% skuteczność odzyskania danych z uszkodzonej bazy MSSQL. Nawet jeśli istnieje tylko plik MDF, niezależnie czy udaje się plik mdf+ldf podłączyć do serwera. Bazy mogą ... [czytaj więcej]
Kierowca C+E Międzynarodówka Firma OLI-TRANS S.C. zatrudni kierowcę w transporcie międzynarodowym na ciągniki siodłowe (kat. C+E) z doświadczeniem. System pracy 3/1. Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angiels... [czytaj więcej]
Nauczę Cię angielskiego na żywo przez Skype Czy przeszło Ci przez głowę, żeby po prostu mówić po angielsku? rnI nie chodzi mi o to, żeby myśleć co powiedzieć tylko po prostu mówić. rn rnDaj mi 3 minuty i zobacz jak w prosty sposób ... [czytaj więcej]
Renowacja wanny - co dwie wanny to nie jedna Odnów swoją wannę skutecznie, szybko, bez remontu! Wykonujemy trwałą renowację wanien metodą "wanna w wannie". Jest to osadzenie nowej wanny akrylowej na starej wannie zabudowanej. Nową... [czytaj więcej]
ŚLUSARZE ŚLUSARZE Oferta: - stawka 11,50-12,00 EURO NA RĘKĘ. - zatrudnienie na niemieckich warunkach - zakwaterowanie zapewnia pracodawca - możliwość współpracy z całymi brygadami - praca na ... [czytaj więcej]
PRACOWNIK Z NIEMIECKIM Pracownik z dobrą znajomością języka niemieckiego Oferta: - 12 euro netto/za godzinę - zakwaterowanie zapewnia pracodawca - możliwość dłuższej współpracy - praca w rafinerii w Niem... [czytaj więcej]
SPAWACZ SPAWACZE Oferta: - stawka 13 EURO NA RĘKE. - zatrudnienie na niemieckich warunkach - możliwość współpracy z całymi brygadami - praca na terenie Niemiec w miejscowości Frankfurt nad Mene... [czytaj więcej]
PŁYTKARZ PŁYTKARZE/HYDRAULICY Oferta: - zatrudnienie na niemieckich warunkach - praca na terenie Niemiec w miejscowości Duisburg Wymagania: - doświadczenie na stanowisku płytkarz/hydraulik - umiej... [czytaj więcej]
MURARZE MURARZE Oferta: - atrakcyjne wynagrodzenie - zakwaterowanie zapewnia pracodawca - praca na terenie Niemiec w okolicach Lipska - możliwość współpracy z całymi brygadami/firmami - możliwo... [czytaj więcej]
Przedstawiciel ds. odszkodowań Pracujesz na rynku odszkodowań! rnJesteś niezadowolony z uzyskanych prowizji? rnTwoi klienci są niezadowoleni bo dostają za małe odszkodowania? rnMożesz to zmienić! rnrnKancelaria Prawna Pro Bo... [czytaj więcej]
KURS STYLIZACJI PAZNOKCI ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI METODA ŻELOWĄ I HYBRYDOWĄ.rnKOSZT JEDNEJ METODY TO 250 ZŁ, KOSZT DWÓCH METOD 450 ZŁ... [czytaj więcej]
KURS STYLIZACJI PAZNOKCI ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ I ŻELOWĄ.rnKOSZY JEDNEJ METODY TO 250 ZŁ, DWIE METODY 450 ZŁ... [czytaj więcej]
Kurs Tworzyw Sztucznych Profesjonalny Kurs Tworzyw Sztucznych online.Pełne 20 dni zaawansowanej wiedzy teoretycznej z praktyką.Poznaj tworzywa i naucz się prawidłowo zakładać formę wtryskową na maszynę.Szczegóły h... [czytaj więcej]
Sprzedawczyni Duża marka poszukuje sprzedawczyni do sklepu w Galerii Marcredo. Szukamy osoby energicznej, uśmiechniętej, z pozytywnym nastawieniem, która ma dużą łatwość w nawiązywaniu relacji z drugą ... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Emeryk Haller:
2 godzin temu
Brawo Witek!
Konrad Sugont:
2
 · 
2 godzin temu
A to już radny Pawełek nie wyrabia się z robotą w tym rozpustnym brodziku?
Dorian Kałuziński:
2 godzin temu
Szanowny K.Szymaszkiewiczu. Myślenie nie boli. Głupich nie sieją , sami się rodzą. Czytaj ze zrozumieniem. Przecież Krystian nikomu nie grozi, tylko ostrzega. Może Daniel Ci pomoże? On zna się na lekach i na lekarzach. Może pijany jesteś bo tak plujesz? Jak ta twoja lalunia może z Tobą wytrzymać? Tylko krzywdy jej nie zrób! Żebyś pawia na nią nie puścił! Pamiętaj: seks to nie miłość, medycyna to nie światłość, prawo to nie sprawiedliwość, pijaństwo to nie mądrość, a ciuch to nie duch. Nie szata zdobi człowieka. Ale ubrać się jakoś trzeba. Przyjdź jutro na rynek, na targ. Będę handlował miedzy innymi także kwasem kapuściano - ogórkowym. Dobry na wszystko. Łagodzi kaca, moralnego też, wyzwala męskość, podwyższa światłość, utrwala miłość, obniża głupotę, reguluje pędy i popędy etc, etc, etc. Jedną porcję dostaniesz gratis. Będę też rozdawał bajki oświeceniowe. Bezrobocie trzeba tępić w zarodku. O dzieci i starych trzeba dbać. Biednym i chorym trzeba pomagać. I tyle. Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Krystian jest w porządku. Uważaj na Daniela. Ostrzegam!!! TPO"R".
Abel Hozjusz:
3
 · 
3 godzin temu
Dawid też tak słyszałem tylko ,że na bazarze. A co to tej drugiej to stworzą jej zapewne jakieś urzędowe stanowisko bo trzeba zarobić , ale się nie narobić . Może jednak jako pielęgniarka poszłaby do pracy w swoim zawodzie bo sporo pielęgniarek odchodzi na emeryturę i nowa wielka siła by się przydała w kutnowskim szpitalu. Urzędników ci u nas dostatek.
Jaromir Zychoń:
3 godzin temu
Trzeb zmienić tam ludzi a nie PR.
Ewelina Gierejewski:
3
 · 
3 godzin temu
To on był do tej pory kawalerem?
Ksawery Leon Gartemberg:
2
 · 
3 godzin temu
było dać na hale
Vanessa Drudś:
2
 · 
3 godzin temu
Ciekawe ile ty oplułeś ludzi , ile puściłeś baków nie tylko pod kołdrą , ile zrobiłeś krzywdy innym? Zrób rachunek sumienia i dopiero się wypowiadaj.
Korneliusz Benedykciński:
3 godzin temu
Dziewczyna to raczej do 18 r życia .
Lucjusz Michalczyk:
3
 · 
3 godzin temu
Nie znikną same z terenu. Firma się zwinie a demontaż wiatraków spadnie na wydzierżawiającego grunt. Pewnie niedługo wreszcie oczy się otworzą i zacznie się duży lament.
Dawid Skowski:
2
 · 
3 godzin temu
Ponoć ma zostać dyrektorem obsługi biura zarządu w starostwie czy jakoś tak - ulica tak mówi przynajmniej - słyszałem w Biedronce przy warzywach jak dwóch panów rozmawiało!
Karina Patrokoński:
3
 · 
4 godzin temu
Ciekawa kto z władców zadecydował?
Bruno Ostowicz:
3
 · 
4 godzin temu
Konstanty a raczej chyba Konstancjo a ty co zamiast kija masz w tej części ciała?Obrońcą z urzędu jesteś czy ktoś ci płaci?
Wiktor Plichert:
2
 · 
4 godzin temu
Wcześniej czytałem z niedowierzaniem ale dziś byłem swiadkiem 4 krzepkich młodzieńców z aparatami biegało miedzy ludźmi robiąc zdjęcia dosłownie seriam,i błyskając z 1,5 metra ludzim prosto w twarz, a już godzinkę później wszystkie te zjęcia jeszcze ciepłe z mobilnego labu wydrukowane na najcieńczym możliwym paierze w dużej częci nieostre w dużej prześwietlone zostały wyeksponowane przed kościołem, gdzie dla wychodzacych tłumnie z mszy były główną atrakcją. I jakież było moje zdziwienie , na olbrzymiej większości zdjęc są POJEDYŃCZE osoby w zasadzie portrety, nie ma tam mowy o jakimś tłumie a nawet grupie nie ma mowy tez o zrozumieniu przez postronnego oglądajacego zdjęcia okoliczności jego powstania, poprostu twrze i nic więcej, więc raczej z prawem na bakier ! 3 zeta za sztukę chętnych nie brakowało.
Waldemar Bonczas:
3
 · 
4 godzin temu
Ludzie niesamodzielni, bez zawodu, bez pracy maJĄ ODWAGĘ WMAWIAĆ ŻE POMAGAJĄ INNYM!
Mieszkańcy swoją nieobecnością potwierdzili że mają dosyć małpowania wydrwigroszy!
Konstanty Grzegorke:
4 godzin temu
Dosyć dosyć... Hahaha Hahaha. Te komentarze to tu wszyscy od dosyć zaczynają? Weźcie się ludzie do roboty bo śmiech ogarnia jak to się czyta. Sami źli. To kto jest dobry?
Konstanty Grzegorke:
4
 · 
4 godzin temu
Kordian aż mi cie żal... Salonowe pajace mają to do siebie, że wiedzą wszystko tylko nie do końca a jedyne co potrafią to pluć jadem myśląc że są anonimowi i puszczać bąki pod kołdrą. Masz coś do tej dziewczyny to idź do aquaparku i jej to powiedz a nie filozofa udajesz. Mocno ci coś kij w dupe uwiera.
Walenty Krucki:
4 godzin temu
Wykształciuchy, ciemni, zakręceni i bezmyślni prostacy nie wierzą w Boga. Wierzą w bożków i w złotego Cielca, którego chcieliby ujrzeć, dotknąć i polizać. Niewierni dzicy katolicy. Dziś prawdziwych chrześcijan już nie ma. A Bóg jest. I cygany są. Uważajcie!!! PTO"R".
Cezar Cichopk:
5
 · 
4 godzin temu
Kołach odejdź!!! Lecz teraz zabierz już ze sobą niedoszłego teścia
Szczepan Pański:
5
 · 
5 godzin temu
O takich spadochronach to decyduje władza nie kto inny.Najciekawsze artykuły
 ·  29
14 godzin temu
Czytelnicy pytają o zatrudnienie w Aquaparku Kutno i bezpłatne wejściówki
 ·  2
2 dni temu
Misje Święte w diecezji łowickiej. Wczoraj świadectwo Dobromira, dziś rozpoczęcie misji w Głogowcu
 ·  88
3 dni temu
WSA odrzuca skargę inwestora. Nie będzie wiatraków w gminie Bedlno
 ·  3
3 dni temu
Kutnowskie firmy otrzymały wsparcie na innowacyjne projekty z branży motoryzacyjnej
 ·  29
7 dni temu
Co będzie w budynku po PZU w centrum Kutna?
 ·  21
8 dni temu
Dziś w TVP 1 historia byłego policjanta z Kutna
 ·  8
8 dni temu
Czytelnicy pytają: Kiedy wreszcie będzie nowa nawierzchnia na drodze Łanięta - Kąty?
 ·  29
16 dni temu
Gorąca dyskusja o opłatach za wodę i ścieki w Gminie Kutno. Radni zaproponowali podwyżki
 ·  89
16 dni temu
Będzie nowy stary Zarząd Powiatu w Kutnie?
 ·  51
16 dni temu
Ogłoszenia o manifestacji kutnowskiego ONR pod lupą łódzkiej prokuratury
 ·  11
17 dni temu
Proces Łukasza K. Media musiały opuścić salę rozpraw
 ·  5
17 dni temu
Bronka Nowicka w Kutnie. Dziecko martwi się, bo nie umie nakarmić kamienia
 ·  12
18 dni temu
Prokuratura Regionalna w Łodzi: Były policjant nie popełnił przestępstwa na komendzie
 ·  16
18 dni temu
Czyszczenia Królewskiej na Majówkę nie będzie, ale różana fontanna już tryska
 ·  12
20 dni temu
Twarzą w twarz Proletaryat w Kutnie
 ·  92
21 dni temu
Czytelnicy pytają, rzecznik starostwa odpowiada. Koszty kasacji i bezkrólewie
 ·  2
21 dni temu
Inwestycje PLK S.A.: Odnowione perony, wiadukt na Troczewskiego i przystanek Azory
 ·  88
21 dni temu
Radnej PSL przedłużono zatrudnienie w ośrodku. Nie ze mną te numery, Brunner
 · 
22 dni temu
Łukasz Wójcik: Podniebne przygody i wielka pasja
 · 
22 dni temu
Promocja szkół w coraz lepszym wydaniu. Powiatowe targi edukacyjne dla gimnazjalistów
 ·  247
23 dni temu
Kasacja starosty oddalona. Debich musi odejść
 ·  3
23 dni temu
Laureaci Super Pulsów Żychlina 2017
 · 
24 dni temu
W Komadzynie płonęła naczepa pełna trocin. Ruch na A1 odbywa się jednym pasem
 ·  2
27 dni temu
Premiery Teatru Puszek. Dobra zabawa i pouczający morał
 ·  105
28 dni temu
Praktyki samorządowe a wartości. Promocja prezydenta z naszych portfeli
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności