eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 25.06.2017     reklama kontakt
 
<a href="/wiadomosci,34209-p-jolanta-zagajewska-by-a-dusza-towarzystwa," title="Kutno: ŚP. Jolanta Zagajewska była duszą towarzystwa" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>ŚP. Jolanta Zagajewska była duszą towarzystwa</b><br>To nie był czas. To nie była pora.I zgasło słońce, kiedy...</div></a> <a href="/kultura,34210-nagrody-w-dziedzinie-kultury-dla-makowskiego-i-kacalaka," title="Kutno: Nagrody w dziedzinie kultury dla Makowskiego i Kacalaka" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Nagrody w dziedzinie kultury dla Makowskiego i Kacalaka</b><br>Jarosław Makowski i Tadeusz Kacalak otrzymali Nagrody Prezydenta Kutna w dziedzinie kultury....</div></a> <a href="/wiadomosci,34213-dni-pola-w-strzelcach," title="Kutno: Dni Pola w Strzelcach" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Dni Pola w Strzelcach</b><br>Dziś w Strzelcach odbyły się Dni Pola...</div></a> <a href="/wiadomosci,34208-ekuchnia-udka-po-maroka-sku," title="Kutno: eKuchnia: Udka po marokańsku" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>eKuchnia: Udka po marokańsku</b><br>Nieziemsko pachnące, delikatne i soczyste udka z kurczaka marynowane z aromatycznymi...</div></a> <a href="/wiadomosci,34193-uczniowie-i-nauczyciele-z-kutna-nagrodzeni," title="Kutno: Uczniowie i nauczyciele z Kutna nagrodzeni" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Uczniowie i nauczyciele z Kutna nagrodzeni</b><br>Dziś w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyło się...</div></a> <a href="/wiadomosci,34187-jubileuszowy-wiecz-r-z-kr-tkimi-filmami-w-centrum-teatru-muzyki-i-ta-ca," title="Kutno:  Jubileuszowy wieczór z krótkimi filmami w Centrum Teatru Muzyki i Tańca" class="none white"><div id="opis_slidera"><b> Jubileuszowy wieczór z krótkimi filmami w Centrum Teatru Muzyki i Tańca</b><br>30 czerwca, o godzinie 18:00 odbędzie się jubileuszowa edycja Euroshorts w...</div></a> <a href="/wiadomosci,34182-radni-powiatowi-mieli-szkolenie-wiedza-wszystko-o-tablecie," title="Kutno: Radni powiatowi mieli szkolenie. Wiedzą wszystko o tablecie" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Radni powiatowi mieli szkolenie. Wiedzą wszystko o tablecie</b><br>Tableciku, tableciku powiedz przecie, kto jest najmądrzejszy w radzie? Dziś przed...</div></a> <a href="/wiadomosci,34173-zmar-marek-w-jkowski-regionalista-i-by-y-prezes-tpzk," title="Kutno: Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK</b><br>Zmarł Marek Wójkowski  (1955-2017) – regionalista, kolekcjoner, pasjonat historii 37 pp, ...</div></a>
Najważniejsze wiadomości
Gmina Kutno nie przekaże terenów na rzecz miasta
Na przeróżnych forach pojawiły się informacje, że samorząd Gminy Kutno jest skłonny przekazać na rzecz  miasta Kutno tereny sąsiadujące ze strefą ekonomiczną. Konkretnie chodzi o miejscowość Kotliska. Czy to prawda?

Gmina Kutno nie przekaże terenów na rzecz miasta, ./upload/articles_pakiety/28613/01_obraz.jpg


- Kompletna bzdura – powiedział dla eKutno.pl Jerzy Bryła, wójt gminy Kutno. - Nie były, nie są i nie będą prowadzone w tej sprawie jakiekolwiek rozmowy z prezydentem Zbigniewem Burzyńskim. Nikt z władz miasta nie zwracał się do nas z tego typu propozycjami.

Wójt dodał również, że nic mu nie wiadomo, aby Rada Gminy Kutno miała w przyszłościowych planach podjęcie tego typu decyzji. [więcej]
redaktor, 27.11.2015 12:25|czytane: 1876 razy|82 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Była dyrektorka pośredniaka skazana. Oskarżyciele niezadowoleni
Dziś Sąd Rejonowy w Kutnie uznał Danutę R., byłą dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie za winną zarzucanych jej czynów i skazał na 3000 zł grzywny, zwrot kosztów procesu oskarżycielom posiłkowym (po 1680 zł i 1700 zł) oraz koszty sądowe w kwocie 2 850 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżona i jej adwokat nie stawiły się na ogłoszenie wyroku.

Była dyrektorka pośredniaka skazana. Oskarżyciele niezadowoleni, ./upload/articles_pakiety/28612/01_obraz.jpg
Była dyrektorka pośredniaka skazana. Oskarżyciele niezadowoleni, ./upload/articles_pakiety/28612/02_obraz.jpg
Była dyrektorka pośredniaka skazana. Oskarżyciele niezadowoleni, ./upload/articles_pakiety/28612/04_obraz.jpg


Prokuratura Rejonowa w Kutnie oskarżyła Danutę R. o to, że w okresie od lipca 2011 do kwietnia 2013 r. wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy działając czynem ciągłym z powziętym z góry zamiarem złośliwie naruszała prawa pracowników wynikające ze stosunku pracy, nie respektowała zasad równego traktowania i dyskryminowała pracowników z powodu przynależności do zakładowej organizacji związkowej NSZZ Solidarność i rozwiązała z nimi stosunek pracy (art. 218 par 1 KK w zw. z art 12 KK).

Sędzia Sądu Rejonowego Sylwester Przygodziński uznał byłą dyrektorkę pośredniaka za winną eliminując z opisu zarzucanego przez Prokuraturę czynu działanie czynem ciągłym z powziętym z góry zamiarem.

Oskarżyciele, byli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie żądali kary dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5. Prokurator z kolei kary jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 

- Nie ulega wątpliwości, że wszystkie występujące osoby w tej sprawie jako pokrzywdzeni byli pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy i zostali zwolnieni z pracy na skutek decyzji dyrektora PUP. W przypadku każdego z tych pracowników Sąd Pracy przyjął, że zwolnienie było niezgodne z prawem, przywracał pracowników do pracy bądź zasądzał odszkodowania. To były nie tylko decyzje sądu w Kutnie, z nielicznymi wyjątkami, ale i Sądu okręgowego – mówił w uzasadnieniu Sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie. – Samo zwolnienie pracowników nie stanowi wypełnienia znamion czynu zarzucanego oskarżonej. Należy stwierdzić, że owo naruszenie musi cechować się ze strony sprawcy złośliwością i uporczywością, zatem stwierdzenie takiej ewentualności było istotą badania sądu w tej sprawie, jej sednem. Oskarżyciele twierdzili, że byli zwolnieni z pracy ze względu na przynależność związkową, oskarżona przeczyła temu, podając w stosunku do każdego pokrzywdzonego przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżące po stronie pracowników lub zakładu pracy np. redukcję etatów. [więcej]
wandea, 27.11.2015 09:18|czytane: 2879 razy|54 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Stowarzyszenie po wygranej w sądzie, znów skarży SKO w Skierniewicach
Pod koniec marca tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla ubojni bydła Beef-Beef przy ul. Południowej w Kutnie, tym samym kolejny raz została uchylona pozytywna dla tej spółki decyzja prezydenta Kutna. Od kwietnia br. SKO miało wydać swoją nową decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania. 20 października wydało, ale podobnie jak wcześniej prezydent Zbigniew Burzyński, pozytywną dla ubojni bydła Beef-Beef. 

Stowarzyszenie po wygranej w sądzie, znów skarży SKO w Skierniewicach, ./upload/articles_pakiety/28609/01_obraz.jpg


Wczoraj kolejny raz Stowarzyszenie CZYSTA OKOLICA zaskarżyło decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, bowiem w uzasadnieniu jego wyroku z 30 marca br. wielokrotnie wskazano naruszenie przez organ odwoławczy art. 15 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Andrzej Orłow stwierdza, że w skarżonej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach błędnie stwierdziło, że planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach dokonało pozornej a nie, jak wskazał w uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, wnikliwej analizy i oceny zgromadzonego w sprawie materiału - podaje Orłow. - Ponadto z uzasadnienia skarżonej przez nas decyzji nie wynika, by organ żądał od wnioskodawcy dodatkowych uzupełnień czy wyjaśnień. Świadczy to jasno, że swoją decyzję SKO oparło na wadliwej dokumentacji własnej inwestora, w tym raporcie oddziaływania na środowisko. W związku z tym Stowarzyszenie podtrzymuje swoje zarzuty dotyczące raportu oddziaływania na środowisko przedstawione w skardze z 13 listopada 2014 r. [więcej]
wandea, 26.11.2015 18:51|czytane: 969 razy|8 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dzień Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 3
W Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, już po raz piąty, odbył się przegląd projektów edukacyjnych pod nazwą "Dzień Projektu Edukacyjnego".

Dzień Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 3, ./upload/articles_pakiety/28611/01_obraz.jpg
Dzień Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 3, ./upload/articles_pakiety/28611/02_obraz.jpg
Dzień Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 3, ./upload/articles_pakiety/28611/03_obraz.jpg


Przez kilka miesięcy zespoły uczniowskie wszystkich trzecioklasistów, pod czujnym okiem nauczycieli – opiekunów, realizowały zadania objęte wybranym tematem projektu. Efekty tej pracy można było obejrzeć w piątek 20 listopada.
Zrealizowanych zostało 14 projektów o różnorodnej tematyce: Powstanie warszawskie – co o nim wiemy?, Frazeologia w reklamach Biedronki, Śpiewająco po niemiecku – jakiej muzyki słucha niemiecka młodzież, Straż pożarna w Kutnie – dawniej i dziś, Co możemy zrobić dla środowiska?, Historia koszykówki w Kutnie, Malarstwo – moja pasja, Students’ diary, Kosmos znany i nieznany, Mój rejon obszarem turystycznym, Kutnowska piłka nożna dawniej i dziś, W kręgu bogów starożytnych, Ile waży łoś kutnowski? Polskie obiekty na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. [więcej]
redaktor, 26.11.2015 19:12|czytane: 527 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Pijany kierowca uciekł z miejsca kolizji
Kutnowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zderzenia drogowego, do jakiego doszło w Pleckiej Dąbrowie, w którym jeden z kierujących próbował uciec z miejsca kolizji.

Zdarzenie miało miejsce dziś o godzinie 5.40 na drodze krajowej nr 92 w Pleckiej Dąbrowie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż kierujący daewoo tico nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu mitsubishi canter 42-letniemu mieszkańcowi gminy Skierniewice. Po zdarzeniu kierowca tico uciekł z miejsca kolizji. [więcej]
redaktor, 26.11.2015 17:33|czytane: 726 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Skarbnik Powiatu Kutnowskiego przewodniczącym Rady Nadzorczej szpitala
Dr Piotr Łaszewski, Skarbnik Powiatu Kutnowskiego jest nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. 

Skarbnik Powiatu Kutnowskiego przewodniczącym Rady Nadzorczej szpitala, ./upload/articles_pakiety/28607/01_obraz.jpg


Dr Adam Handzelewicz, który zrezygnował z tej funkcji będzie społecznym doradcą Starosty ds. szpitala i będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Jak mówi rzecznik dr Jacek Saramonowicz, radca prawny starostwa nie widzi kolizji w łączeniu obu funkcji. 

Piotr Łaszewski był zastępcą naczelnika ds. podatków, opłat i egzekucji Wydziału Finansów i Budżetu w kutnowskim magistracie, potem został  Skarbnikiem Powiatu Kutnowskiego. Jest doktorem nauk ekonomicznych, prowadzi liczne szkolenia z zakresu finansów i ma na swoim koncie około 20 artykułów w publikacjach [więcej]
wandea, 26.11.2015 15:08|czytane: 1996 razy|44 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Edukacja statystyczna w Gimnazjum nr 2
W listopadzie w Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie rozpoczął się kolejny cykl zajęć z edukacji statystycznej dla uczniów klas II, które prowadzi Anna Luchowska, edukatorka z Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Edukacja statystyczna w Gimnazjum nr 2, ./upload/articles_pakiety/28606/01_obraz.jpg
Edukacja statystyczna w Gimnazjum nr 2, ./upload/articles_pakiety/28606/02_obraz.jpg
Edukacja statystyczna w Gimnazjum nr 2, ./upload/articles_pakiety/28606/03_obraz.jpg


To już trzecia edycja zajęć wprowadzających młodzież w zagadnienie statystyki. Uczniowie dowiadują się, jak wykonuje się badania i obliczenia statystyczne, do czego służą, jak z nich korzystać i gdzie danych statystycznych szukać. [więcej]
pismak, 26.11.2015 14:37|czytane: 521 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Ogłoszenie
W związku z przygotowywaniem biogramu o literatce Marii Napieralskiej (zm. 1896), córce dyrektora cukrowni "Tomczyn " w Oporowie, uprzejmie i pilnie proszę o kontakt członków jej rodziny, a w szczególności potomków brata Marii, którzy jeszcze w latach 80-tych XX wieku prawdopodobnie mieszkali w Kutnie lub okolicach. Informacje od rodziny byłyby cennym uzupełnieniem zebranego przeze mnie materiału biograficznego.

dr Barbara Konarska -Pabiniak
605 260 729


[więcej]
kultura, 26.11.2015 13:15|czytane: 518 razy|komentuj|czytaj cały
Kutnowscy seniorzy rozruszali stawy
Program „Voltaren MAX. Rozruszaj Stawy™” zawitał w kolejnym regionie Polski – w województwie łódzkim. Spotkanie z fizjoterapeutami odbyło się we wtorek 24 listopada w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. Wszyscy uczestniczący w wydarzeniu seniorzy mogli skorzystać z praktycznych porad ekspertów na temat walki z bólem stawów.

Kutnowscy seniorzy rozruszali stawy, ./upload/articles_pakiety/28600/01_obraz.jpg
Kutnowscy seniorzy rozruszali stawy, ./upload/articles_pakiety/28600/03_obraz.jpg
Kutnowscy seniorzy rozruszali stawy, ./upload/articles_pakiety/28600/08_obraz.jpg


Pierwszą częścią spotkania był wykład, który poprowadziła ekspertka programu dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Prezes Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Fizjoterapii.

Dr Brzuszkiewicz-Kuźmicka opowiedziała uczestnikom programu o przyczynach bólu stawów oraz przedstawiła dwa sposoby radzenia sobie z dolegliwościami stawowymi – regularne wykonywanie odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwbólowych.

-Choroba zwyrodnieniowa stawów jest obecnie bardzo powszechna. W walce ze zwyrodnieniami ważne jest działanie dwutorowe, czyli odpowiednio dobrana aktywność fizyczna i stosowanie leków przeciwbólowych. Pozwoli to zwiększyć zakres ruchów w stawach oraz zmniejszyć ból. Dzięki temu będziemy dłużej cieszyć się życiem bez dolegliwości bólowych – mówiła ekspertka programu „Voltaren MAX. Rozruszaj Stawy™.

Wszyscy seniorzy uczestniczący w spotkaniu otrzymali materiały edukacyjne, zawierające praktyczne porady na temat walki z bólem stawów,  w tym Voltaren MAX Poradnik o Zdrowiu Stawów,  który można znaleźć również w wersji elektronicznej na stronie internetowej programu www.rozruszajstawy.pl. [więcej]
redaktor, 26.11.2015 13:13|czytane: 708 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Wygrały karnety Street Dance Studio
Street Dance Studio otwiera 1 grudnia nową siedzibę swojej szkoły na ul. Plac Wolności 1 na pierwszym piętrze - wejście przy sklepie "żabka". Z tej okazji rozdajemy prezenty Czytelnikom portalu eKutno.pl.

Wygrały karnety Street Dance Studio , ./upload/articles_pakiety/28562/01_obraz.jpg


KARNETY NA ZAJĘCIA W SDS WAŻNE W GRUDNIU WYGRAŁY:
LATINO SOLO Monika Duszyńska, Małgorzata Bartczak
Zajęcia dla dzieci (skaczące nutki - śpiew taniec) Anna Fakhreddin, Paulina Tomaszewska
Dancehall (dancehall dla nastolatek lub dancehall dla kobiet) Ola Sobczyk, Edyta Wicińska

Laureatki konkursu zapraszamy do właścicielki SDS w celu odebrania nagrody (tel. 723-319-518)
[więcej]
wandea, 26.11.2015 11:07|czytane: 624 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Przyjechały kolejne dary z Holandii dla kutnowskiego szpitala
Dziś zarząd spółki Kutnowski Szpital Samorządowy odebrał kolejne dary z Holandii. Stowarzyszenie Ruch Społeczny Radość Macierzyństwa od 10 lat ściśle współpracuje z holenderską fundacją Pomocy Socjalno-Medycznej na rzecz Europy Wschodniej, co dla naszego szpitala zaowocowało przez te lata licznymi niezbędnymi i cennymi sprzętami oraz remontem oddziału ginekologicznego.

Przyjechały kolejne dary z Holandii dla kutnowskiego szpitala, ./upload/articles_pakiety/28599/01_obraz.jpg
Przyjechały kolejne dary z Holandii dla kutnowskiego szpitala, ./upload/articles_pakiety/28599/02_obraz.jpg
Przyjechały kolejne dary z Holandii dla kutnowskiego szpitala, ./upload/articles_pakiety/28599/03_obraz.jpg


Tak było i dziś, przedstawiciele Fundacji przywieźli 50 pomp infuzyjnych, specjalne koce dla pacjentów OIOM, meble, krzesła, biurka, szafki dla pielęgniarek. Wcześniej dotarły do szpitala materace odleżynowe i wiele wiele innych sprzętów. 

- Szczególnie cenny dla nas dar to pompy infuzyjne do podawania leków, ich koszt sięga około 20 tys. złotych, przejdą teraz przegląd techniczny i otrzymają tzw. paszporty techniczne. Wkrótce będziemy mogli z nich korzystać - mówił Robert Wilanowski, prezes szpitala.

Zarząd spółki gorąco podziękował Pierre Boursowi z SMHO oraz Martynie Pajmel szefowej Radości Macierzyństwa za pomoc. Nie zabrakło również świątecznych życzeń i opłatka. [więcej]
wandea, 26.11.2015 10:37|czytane: 1487 razy|11 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Kolizja z busem w Pleckiej Dąbrowie. Środki chemiczne na drodze
Dziś o godz. 6.25 na DK 92 w Pleckiej Dąbrowie doszło do kolizji dwóch aut. Osobówka zderzyła się z busem.

Nie ma osób rannych ani zabitych. Przez 3 godziny będzie zablokowana droga. 

Państwowa Straż Pożarna z Kutna informuje, że z busa rozlały się środki chemiczne na całą szerokość jezdni. [więcej]
redaktor, 26.11.2015 08:09|czytane: 956 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Kino dla koneserów. Metropolis i zespół Czerwie
Dziś o godz. 18.00 zapraszamy co Centrum Teatru Muzyki i Tańca na film Metropolis, na żywo do filmu gra zespół Czerwie.  Bilet: 15 zł, w kasie CTMiT. Czas filmu: 91 minut.

Kino dla koneserów. Metropolis i zespół Czerwie, ./upload/articles_pakiety/28565/01_obraz.jpg


Metropolis to czarno-biała niema produkcja z 1927 roku z gatunku science fiction. Należący do nadrzędnej klasy myślicieli Freder odwiedza podziemia, gdzie żyją ciężko pracujący robotnicy. Zakochuje się w jednej z nich, Marii. [więcej]
kultura, 26.11.2015 08:41|czytane: 469 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Śmierć na drodze w Suchodębiu i kolizja w Skłótach
Wczoraj o godz. 17.30 na DK 92 w Skłótach doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na trzy godziny zablokowano jeden pas ruchu. 

Śmierć na drodze w Suchodębiu i kolizja w Skłótach, ./upload/articles_pakiety/28598/01_obraz.jpg

Suchodębie

Niestety takiego szczęścia jak uczestnicy zdarzenia w Skłótach nie miała pasażerka forda focusa, który zderzył się wczoraj z iveco w Suchodębiu.

Do wypadku doszło o godzinie 12.40. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący fordem focusem 50-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego jadąc drogą podporządkowaną nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem iveco. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 49-letnia pasażerka focusa, kierowca pojazdu doznał urazu obojczyka natomiast drugi z pasażerów, 57-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego wstrząśnienia mózgu.

Kierowca iveco 35-letni mieszkaniec gminy Osiek Mały Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym został odtransportowany do szpitala w Płocku. Obrażenia jakie doznał nie zagrażają jego życiu. [więcej]
redaktor, 26.11.2015 08:14|czytane: 1291 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
W 2016 budowa ulic, chodników i pomoc dla szpitala na podwyższenie kapitału spółki
Pod obrady Rady Miasta Kutna zarządzeniem z 12 listopada br. prezydent Zbigniew Burzyński przygotował już projekt budżetu miasta na 2016 rok. 

Projekt zakłada poziom dochodów na prawie 149 mln zł, w obecnym roku było to 152 292 127 zł, dochody bieżące to prawie 144 mln zł, a majątkowe 4,8 mln zł. Z kolei wydatki na poziomie 151 mln zł. Planowany deficyt wynosi 2 mln zł. W 2016 roku miasto będzie spłacać dług z pożyczek i kredytów zaciągniętymi kredytami w kwocie prawie 9 mln zł. Projekt budżetu zawiera też limit zobowiązań na przyszły rok. Są to 8,5 mln zł na występujący przejściowo w ciągu roku deficytu oraz 9,5 mln zł na sfinansowanie rozchodów z zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. Prezydent proponuje dwie rezerwy ogólną 1 mln zł i celową 990 tys. zł. Są one wyższe od tych z 2015 roku. 

Na inwestycje miasto wyda w przyszłym roku ponad 13 mln zł. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się przebudowy ulic i budowy chodników. Zmian  doczekają się mieszkańcy m.in. ulic Wojska Polskiego, Kochanowskiego I etap, Skłodowskiej, Królowej Jadwigi. Są planowane też sięgacze na Łąkoszyńskiej, chodniki na Chodkiewicza, na Przemysłowej, parking przy Gimnazjum nr 2 [więcej]
redaktor, 25.11.2015 16:31|czytane: 1246 razy|27 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Dziś w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie uczniowie mieli niecodziennych gości – Pluszowe Misie. Misiaki różnej wielkości i we wszystkich kolorach tęczy towarzyszyły dzieciom ze wszystkich oddziałów w czasie zajęć i przerw. Na jednej z nich wszyscy chętni spotkali się w sali klasy drugiej na wspólnym czytaniu fragmentów „Misiowych książek”.

Światowy Dzień Pluszowego Misia, ./upload/articles_pakiety/28596/01_obraz.jpg
Światowy Dzień Pluszowego Misia, ./upload/articles_pakiety/28596/02_obraz.jpg
Światowy Dzień Pluszowego Misia, ./upload/articles_pakiety/28596/03_obraz.jpg


„Przygody Misia Uszatka” przypomniały sympatycznego bohatera „Dobranocek”. A Miś Paddington i Kubuś Puchatek zachęcili do wspólnej zabawy w gronie przyjaciół. Wstępem do dzisiejszego święta było przedstawienie artystów krakowskiej grupy Edu-Artis zorganizowane przez Gminną Biblioteką Publiczną pt. „Urodziny Misi Ambrożego”. [więcej]
redaktor, 25.11.2015 16:58|czytane: 1201 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Kacper Stoś w Brukseli
Kacper Stoś, uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie został laureatem IX edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.

Kacper Stoś w Brukseli, ./upload/articles_pakiety/28594/03_obraz.jpg
Kacper Stoś w Brukseli, ./upload/articles_pakiety/28594/05_obraz.jpg


Sporządzenie projektu rezolucji w sprawie Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji na Ukrainie, uczestnictwo w zajęciach warsztatowych i symulacji obrad parlamentu europejskiego to tylko niektóre części projektu edukacyjnego organizowanego przez eurodeputowanego Jacka Saryusz Wolskiego. W przedsięwzięciu brali udział uczestnicy z licznych szkół województwa łódzkiego (w tym z prestiżowych łódzkich liceów), a ich dokonania zostały podsumowane 8 maja 2015 roku podczas sesji plenarnej w Instytucie Europejskim w Łodzi. [więcej]
pismak, 25.11.2015 15:44|czytane: 919 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Onet.pl i MamPrawoWiedziec.pl sprawdzili obietnice prezydenta Kutna
Grupa Onet.pl we współpracy z portalem MamPrawoWiedziec.pl realizują akcję "Sprawdzamy prezydentów". Dziennikarze i analitycy podsumują pierwszy rok kadencji prezydentów ze 107 polskich miast. Wśród nich znalazł się prezydent Kutna Zbigniew Burzyński. 

Onet.pl i MamPrawoWiedziec.pl sprawdzili obietnice prezydenta Kutna, ./upload/articles_pakiety/28591/01_obraz.jpg


Podajemy za onet.pl: Trzy przykładowe obietnice prezydenta Kutna
1. Rewitalizacja Pałacu Saskiego, Urzędu Stanu Cywilnego i Placu Wolności, terenów pokolejowych
2. Budowa Skatepark’u, boisk osiedlowych
3. Chcemy także zbudować nowoczesne place zabaw i zmodernizować bibliotekę miejską, a przy okazji zbudować przy niej eksperymentarium

Rewitalizacja Pałacu Saskiego, Urzędu Stanu Cywilnego i Placu Wolności, terenów pokolejowych

Zbigniew Burzyński:
Ten postulat został przez nas uznany za najważniejsze zadanie inwestycyjne na całą kadencję. Nasze zabiegi, aby rewitalizacja kluczowych części kutnowskiej starówki została wpisana do łódzkiego Kontraktu Terytorialnego zakończyły się sukcesem. Na wiosnę podjąłem decyzję o przekazaniu zadania opracowania koncepcji funkcjonalno-użytkowej odbudowanego Pałacu Saskiego do Muzeum Regionalnego w Kutnie. W ślad za tym skierowaliśmy również znaczne środki finansowe. Przez całe wakacje w obiekcie prowadzone były badania archeologiczne pod auspicjami najwybitniejszych naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dziś wiemy, że to wyjątkowe miejsce o unikalnej w skali Polski randze historycznej. W oparciu o odbudowany Pałac Saski utworzymy nowoczesną instytucję kultury, która nie tylko funkcjonalnie, ale także wizualnie odmieni kutnowski rynek. Z werwą rozpoczęliśmy również prace projektowe nad rewitalizacją drugiego rynku – Placu Wolności. W tym miejscu powstanie parking podziemny, a płyta główna placu zostanie wyniesiona do poziomu głównego deptaka miejskiego – ulicy Królewskiej. W tym projekcie położymy również nacisk na społeczny wymiar rewitalizacji. Reasumując, kończymy prace planistyczne i projektowe. Możliwe, że już w 2016 roku rozpoczną się pierwsze działania inwestycyjne, choć jest to uzależnione od udostępnienia środków unijnych w województwie łódzkim. My będziemy na to gotowi, na pewno! [więcej]
wandea, 25.11.2015 12:41|czytane: 1345 razy|28 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Trwają poszukiwania młodego mężczyzny. Straż sprawdza kutnowski staw
Od wczorajszego wieczora trwają poszukiwania młodego mężczyzny z powiatu kutnowskiego. Swoje czynności prowadzi jednocześnie Policja i Straż Pożarna. Właśnie strażacy sprawdzają staw w Parku im. R. Traugutta. Działa również grupa poszukiwawcza z psem. 

Trwają poszukiwania młodego mężczyzny. Straż sprawdza kutnowski staw, ./upload/articles_pakiety/28583/01_obraz.jpg


Przemysław Balcerak lat 24 zam. Zalesie, pow. kutnowski
Rysopis: wzrost 175 cm, 73 kg wagi, oczy zielone.


Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kutnie poszukują zaginionego Przemysława Balceraka. Mężczyzna wyszedł z domu 24 listopada 2015 roku i do chwili obecnej nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ostatni raz widziany był w rejonie żwirowni w Grodnie w gminie Nowe Ostrowy. W dniu zaginięcia ubrany był: spodnie dżinsowe koloru jasnego, czarną pikowaną kurtkę, czarne buty, jasną czapkę w paski. [więcej]
wandea, 25.11.2015 09:31|czytane: 2943 razy|6 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Kredyt dla szpitala jednak do 10 milionów złotych. Zmiany w radzie nadzorczej spółki
Wczoraj zmieniła się specyfikacja ogłoszenia Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. o przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki, kredytu długoterminowego w wysokości do 5 mln zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Spółki. O pomocy finansowej jakiej potrzebuje szpital pisaliśmy na początku listopada. 

Kredyt dla szpitala jednak do 10 milionów złotych. Zmiany w radzie nadzorczej spółki, ./upload/articles_pakiety/28585/01_obraz.jpgRada Nadzorcza KSS. Od lewej: dr Adam Handzelewicz, Mirosław Kucharski, dr Marcin Pęksyk

Wczoraj dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kwestii wysokości kredytu do 10 mln zł. Kredyt udzielony będzie na 7 lat od daty podpisania umowy, w tym okres 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Zabezpieczeniem pożyczki będzie ustanowienie na nieruchomości szpitalnej hipoteki w kwocie nie większej niż dwukrotność zaciąganego zobowiązania. Banki oraz inne instytucje mogą przystąpić do przetargu do 17 grudnia. 

To nie jedyna zmiana dotycząca kutnowskiego szpitala. Zmieni się skład Rady Nadzorczej KSS. Jej przewodniczący dr Adam Handzelewicz złożył rezygnację. 

- Złożyłem rezygnację ponieważ zakładałem mój udział w Radzie Nadzorczej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. na rok. Nic się złego nie wydarzyło, wręcz przeciwnie - komentuje swoją decyzję dr Adam Handzelewicz. [więcej]
wandea, 25.11.2015 10:48|czytane: 1962 razy|31 komentarzy|komentuj|czytaj cały
W niedzielę Turniej Siatkówki w Żychlinie[więcej]
pismak, 25.11.2015 13:39|czytane: 479 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Zawody strzeleckie w Trójce
W Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora Szkoły. W zawodach tych udział wzięło 46 uczniów, w tym 5 dziewcząt.

Zawody strzeleckie w Trójce, ./upload/articles_pakiety/28590/01_obraz.jpg
Zawody strzeleckie w Trójce, ./upload/articles_pakiety/28590/02_obraz.jpg
Zawody strzeleckie w Trójce, ./upload/articles_pakiety/28590/03_obraz.jpg


Gimnazjaliści strzelali w pozycji stojącej i klęczącej. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
Dziewczęta:
I miejsce: Caroline van Assendelft van Wijck
II miejsce: Patrycja Ślebocka
III miejsce: Julia van der Velden
Chłopcy:
I miejsce: Mikołaj Bednarek [więcej]
pismak, 25.11.2015 11:55|czytane: 586 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
W poniedziałek obradować będą krośniewiccy radni
30 listopada odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach. W porządku obrad znalazło się podjęcie uchwał: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016 - 2022, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Radni dokonają zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 dla Gminy Krośniewice, uchwalą Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r. [więcej]
pismak, 25.11.2015 12:18|czytane: 698 razy|6 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Senioriada - spotkania z kulturą
Stowarzyszenie Pomocy „LARIS” we współpracy z jednostkami pomocy społecznej realizuje program „ Senioriada - spotkania z kulturą”, który jest współfinansowany ze środków Powiatu Kutnowskiego w ramach zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Senioriada - spotkania z kulturą, ./upload/articles_pakiety/28589/01_obraz.jpg
Senioriada - spotkania z kulturą, ./upload/articles_pakiety/28589/02_obraz.jpg
Senioriada - spotkania z kulturą, ./upload/articles_pakiety/28589/03_obraz.jpg


Ostatnio w ramach programu odbyły się warsztaty „Kreatywni” w Palcówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie oraz warsztaty muzyczne „Śpiewnik domowy- spotkania z piosenką”, które miały miejsce w Szkole Muzycznej w Kutnie. [więcej]
kultura, 25.11.2015 11:51|czytane: 656 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dwie Julie wygrały I Konkurs Wokalny Wiersze wyśpiewane w Krośniewicach
W poniedziałek w Krośniewicach odbył się I Konkurs Wokalny ,,Wiersze wyśpiewane”. Na scenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zaprezentowało się 11 młodych wokalistów uczęszczających do szkół na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice.

Dwie Julie wygrały I Konkurs Wokalny Wiersze wyśpiewane w Krośniewicach, ./upload/articles_pakiety/28587/06_obraz.jpg
Dwie Julie wygrały I Konkurs Wokalny Wiersze wyśpiewane w Krośniewicach, ./upload/articles_pakiety/28587/08_obraz.jpg
Dwie Julie wygrały I Konkurs Wokalny Wiersze wyśpiewane w Krośniewicach, ./upload/articles_pakiety/28587/14_obraz.jpg


Królowały teksty autorstwa Marka Grechuty (m.in. Dni, których jeszcze nie znamy, Będziesz moją panią, Nie dokazuj, Wiosna, ach to ty),  Agnieszki Osieckiej czy Andrzeja Sikorowskiego.

Jury w składzie: Paweł Szymczak,przewodniczący, Małgorzata Przygodzka i Iwona Kobrzyńska nagrodziło następujących wykonawców:
I kategoria wiekowa- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce – Julia Banasiak (SP im. gen. W. Andersa w Nowem)
II miejsce – Zuzanna Gawrysiak (SP nr1 w Krośniewicach), Oliwia Smolczewska (SP im. gen. W. Andersa w Nowem)
III miejsce – Bartosz Drzewiecki (SP nr1 w Krośniewicach)
II kategoria wiekowa- uczniowie gimnazjum
I miejsce – Julia Grabska (ZS w Dąbrowicach), Zuzanna Pilatowicz (ZS Nr 1 w Krośniewicach), [więcej]
kultura, 25.11.2015 11:31|czytane: 681 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza organizacje do komisji konkursowej
Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada w drodze korespondencji elektronicznej wysłanej na adres: oswiata@powiatkutno.eu , pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty uczestniczące w danym konkursie. W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania. [więcej]
wandea, 25.11.2015 10:20|czytane: 511 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
Od dziś szesnaście Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet
Od dziś rozpoczyna się ogólnopolska kampania „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”. Kampania kończy się 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W działania kampanii włączyli się również kutnowscy policjanci. 30 listopada i 1 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie oraz w Komisariatach Policji w Żychlinie i Krośniewicach w ramach akcji pełnione będą dyżury wyznaczonych funkcjonariuszy, którzy udzielą porad osobom, które zgłoszą się osobiście w celu uzyskania pomocy.

Od dziś szesnaście Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, ./upload/articles_pakiety/28586/01_obraz.jpg


Wczoraj w ramach kampanii policjanci Wydziału Prewencji uczestniczyli w konferencji poświeconej zjawisku przemocy a zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy instytucji, organizacji samorządowych i społecznych oraz osoby zainteresowane tą problematyką. Na temat przemocy z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Kutnie prelekcję prowadziła policjantka Zespołu ds. Nieletnich asp. Edyta Machnik. [więcej]
pismak, 25.11.2015 10:13|czytane: 524 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Miłosz Myszkowski ze złotym medalem
Udane starty zanotowali w miniony weekend młodzi judocy kutnowskiego klubu ,,IPPON'' MDK. Czterech zawodników wzięło udział w IX Międzynarodowym Turnieju Dzieci i Młodzików w Sochaczewie, który zgromadził blisko 300 uczestników reprezentujących kluby z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego oraz dwa kluby z Norwegii.

Miłosz Myszkowski ze złotym medalem, ./upload/articles_pakiety/28582/01_obraz.jpg
Miłosz Myszkowski ze złotym medalem, ./upload/articles_pakiety/28582/02_obraz.jpg


Bilans startu kutnian przedstawia się następująco:
- Miłosz Myszkowski - I m
- Dorian Mikołajczak - II m
- Dawid Katarzyński - III m
- Franek Pawłowski - VII m

Choć wszyscy wplasowali się na czołowych pozycjach w swoich kategoriach wagowych, to jednak na szczególne wyróżnienie zasłużył zwycięzca kategorii 39 kg - Miłosz Myszkowski. Stoczył 5 efektownych walk, pokonując kolejno rywali z Warszawy, Rawy Mazowieckiej, Łodzi, Radomia i Sochaczewa. [więcej]
redaktor, 25.11.2015 09:21|czytane: 561 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Wygrali wejściówki na koncert Thomas Anders & Modern Talking Band
Thomas Anders & Modern Talking Band w Hali Widowiskowo Sportowej w Toruniu wystąpi już 29 listopada o godz. 18.00. Dla prawdziwych fanów zespołu z powiatu kutnowskiego mamy dwie wejściówki na koncert. Wygrali je i odbiorą przed koncertem w Toruniu: Sławomir Marciniak i Krzysztof Olech

Wygrali wejściówki na koncert Thomas Anders & Modern Talking Band , ./upload/articles_pakiety/28530/01_obraz.jpg


Bilety w cenie 80 zł, 120 zł, 130 zł, 140 zł do nabycia: www.royalconcert.pl, www.eventim.pl, Salony EMPIK, www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl Informacje i zamówienia tel. 500 461 318 [więcej]
kultura, 25.11.2015 08:17|czytane: 1021 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Sprawa prezesa WOPR i ratowników z lewymi papierami odroczona do stycznia
Dziś w Sądzie Rejonowym w Kutnie odbyła się kolejna rozprawa oskarżonych przez Prokuraturę Rejonową w Kutnie w lipcu 2014 roku byłych "ratowników" z Aquaparku Kutno oraz Eugeniusza W. prezesa zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Proces ruszył w czerwcu 2015 roku. 

Posiedzenie Sądu trwało kilka minut, bowiem o odroczenie poprosił Prokurator. Mowy końcowe w tej sprawie usłyszymy zatem 7 stycznia 2016 roku. 

Przypomnijmy, dziewięciu byłych "ratowników" Agnieszka F. Aleksandra L-Z, Adam G., Andrzej G., Rafał W., Piotr M., Mariusz J., Michał R., Rafał K. z Aquaparku Kutno zostało oskarżonych o przestępstwo polegające na posługiwaniu się legitymacjami na przestrzeni 2011-2013 zawierającymi nieprawdziwe wpisy o uzyskaniu stopnia młodszego ratownika i ratownika WOPR. Drugi poziom uprawnień upoważniał do podjęcia zatrudnienia w charakterze samodzielnego ratownika. Z kolei Eugeniuszowi W. prokurator zarzuca poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz podrabianie dokumentów. Oskarżeni, którzy chcieli podjąć pracę w Aquaparku Kutno odbywali więc jak się okazało lewe kursy i egzaminy, słono za to płacąc. Pieniądze jednak nigdy nie trafiły do WOPR tylko do kieszeni Eugeniusza W.

Na rozprawie w czerwcu wszyscy oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów, odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratora oraz sędziego. Odpowiadali jedynie na pytania swoich obrońców. Wielu z nich dodało uwagi do złożonych przed Prokuratorem zeznań. Sąd zebrał już materiał dowody w tej sprawie, pozostały wystąpienia końcowe. 

Eugeniuszowi W. grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, a za posługiwanie się legitymacjami zawierającymi nieprawdziwe wpisy o uzyskaniu stopnia młodszego ratownika i ratownika WOPR oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. [więcej]
wandea, 24.11.2015 18:49|czytane: 914 razy|12 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez radnego zdaniem Policji nie jest czynem zabronionym
Komenda Miejska w Skierniewicach odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie z zawiadomienia radnego Bartosza Serendy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez Artura Gierulę, Członka Zarządu Powiatu w dokumencie. Chodzi o złożone przez Artura Gierulę oświadczenie w Państwowej Komisji Wyborczej, iż nie jest funkcjonariuszem publicznym, a w rozumieniu art.115 par. 13 Kodeksu Karnego każdy radny jest funkcjonariuszem publicznym.

Komenda Miejska w Skierniewicach po czynnościach sprawdzających nie dopatrzyła się w działaniu radnego Gieruli znamion czynu zabronionego. 

Poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez radnego zdaniem Policji nie jest czynem zabronionym, ./upload/articles_pakiety/28577/01_obraz.jpg


Od lewej: Bartosz Serenda i Artur Gierula

Przypomnijmy, Rada Powiatu w Kutnie została powiadomiona 2 stycznia br. przez Andrzeja Kozłowskiego, prezesa Klubu Gazety Polskiej w Kutnie na podstawie informacji Komisarza Wyborczego w Skierniewicach o fakcie, że radny Platformy Obywatelskiej Artur Gierula figuruje jako pełnomocnik KWW Platforma Miejska. Komitet został zgłoszony 29 grudnia ub.r. w związku z marcowymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Kutna. Gierula, aby zostać pełnomocnikiem wyborczym i finansowym musiał podpisać oświadczenie, z którego treści wynika, że nie jest funkcjonariuszem publicznym. 20 stycznia br. na pytanie o fakty w sprawie niedozwolonego łączenia funkcji przez Gierulę odpowiedzial przewodniczącemu Rady Powiatu w Kutnie Komisarz Wyborczy w Skierniewicach. Stwierdził on w piśmie, że Gierula oświadczył, iż nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art.115 par. 13 KK. We wrześniu Serenda skierował zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kutnie. 

  Dlaczego zawiadomienie z Kutna trafiło do Skierniewic?
Oświadczenie złożone zostało w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, stąd za miejsce ewentualnego czynu zabronionego, występku uznano właśnie to miasto, informowała nas Zastępca Prokuratora Rejonowego w Skierniewicach Anna Kuziemska-Wawrzko. 12 listopada obaj radni zlożyli wyjaśnienia przed policjantem ze skierniewickiej komendy.

- 16 listopada Komenda Miejska w Skierniewicach odmówiła wszczęcia dochodzenia z powodu braku znamion czynu zabronionego - podaje nam sierż. sztab. Justyna Florczak-Mikina oficer prasowy Komendy Miejskiej w Skierniewicach. [więcej]
wandea, 24.11.2015 17:59|czytane: 1727 razy|166 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Ustawodawczy bubel kością niezgody w szpitalach. Pielęgniarki w Kutnie będą dalej negocjować
Trudno zliczyć spotkania kutnowskich pielęgniarek z prezesem szpitala Robertem Wilanowskim dotyczące należnych od września podwyżek średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Negocjacje trwają ponieważ zarząd spółki ma swoją interpretację przepisów zawartych w rozporządzeniu. Trzeba zaznaczyć, że nie tylko w kutnowskiej placówce zdrowia ustawodawczy bubel Platformy Obywatelskiej podzielił załogę i zarządzających. Podobne problemy z interpretacją rozporządzenia ministra Mariana Zembali z 8 września br. mają m.in. dyrektorzy w szpitalach w Piszu, Rybniku i Wyszkowie. Pytania do NFZ i ministra wystosowało również Ogólnopolskie Porozumienie Szpitali Powiatowych.

Przypomnijmy, minister Zembala podpisał rozporządzenie dwa dni przed manifestacją pielęgniarek i położnych, w okresie przedwyborczym, kiedy każda obietnica ma zwykle jakiś defekt. W tym przypadku nie ma wątpliwości, że są nim mało precyzyjne zapisy. To zwykłe oszustwo w świetle jupiterów. Co to za przepisy, na podstawie których można podwyżkę traktować albo jako dodatek do pensji np. jak nagrody albo traktować jako powiększenia wynagrodzenia miesięcznego. Kolejna sprawa to kwota podwyżki. Jakie 1600 zł?Nnajwyżej 900 po odcięciu wszelkich podatków. Dla kogo są podwyżki i na jaki czas przysługują czyli na jaki czas powinno być zawarte porozumienie załogi z dyrekcją? Nie dostaną ich wszystkie pielęgniarki, zawrzeć je można logicznie myśląc jedynie na czas kontraktowania a nie do 2019 roku.

Ustawodawczy bubel kością niezgody w szpitalach. Pielęgniarki w Kutnie będą dalej negocjować, ./upload/articles_pakiety/28576/01_obraz.jpg


Niejasności jest zbyt wiele, tak że nie dość że skłócają zarządzających z załogą to jeszcze wewnętrznie załogę i w ogóle środowisko pielęgniarskie. Nie od dziś wiadomo, że pielęgniarki pracują nie tylko w szpitalach. O tym zapomnieli w ministerstwie i częściowo w związku pielęgniarek i położnych. Pseudo podwyżka nie dotyczy pielęgniarek zatrudnionych w poradniach medycyny pracy, w gabinetach zabiegowych lekarza POZ, w domach pomocy społecznej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa i inne. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem dotyczą wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej w wysokości 400 zł brutto rocznie, do 2019 czyli 4 x 400 zł oraz  wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r. Pieniądze szpitalowi wypłaci NFZ po zawarciu aneksu do umowy, a na podstawie zawartego  porozumienia ze związkiem zawodowym szpital pielęgniarkom. 

- Z 400 zł, które NFZ przekaże szpitalowi dostaniemy ok. 230 zł na rękę, czyli przez cztery lata 920 zł, a nie 1600 zł jak rząd przed wyborami głosił wszem i wobec w telewizji. W związku z porozumieniem zawartym z jednym związkiem 23 września podwyżka tak naprawdę nie spowodowała podniesienia wynagrodzenia zasadniczego, bo proszę sobie wyobrazić może być ona wypłacana jako dodatek i może być niewypłacana w przypadku nieobecności w pracy z  powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego. Taką optykę przyjął na przykład nasz prezes - opowiadają pielęgniarki z kutnowskiego szpitala. [więcej]
wandea, 24.11.2015 17:26|czytane: 1332 razy|17 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zbieraj plastikowe nakrętki na budowę Przyjaznego zakątka
Stowarzyszenie "Jesteśmy dla Was" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie prowadzi akcję zbierania plastikowych nakrętek na budowę "Przyjaznego zakątka" dla uczniów ośrodka.

Zbieraj plastikowe nakrętki na budowę Przyjaznego zakątka, ./upload/articles_pakiety/28578/01_obraz.jpg


Zbieraj wszystkie plastikowe nakrętki. Przynieś je do nas lub zadzwoń - odbierzemy.
Wybudujemy dla dzieci z SOSW nr 1 w Kutnie „Przyjazny zakątek” 
tel. 24 254 74 39  jestesmydlawas@onet.eu [więcej]
wandea, 24.11.2015 18:20|czytane: 494 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Już trwa głosowanie na projekty w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
Od dziś do 29 listopada trwa głosowanie na projekty zgłoszone do KBO na przyszły rok. Można będzie głosować na maksymalnie trzy projekty. Zachęcamy wnioskodawców do bezpłatnej promocji swoich projektów na łamach eKutno.pl Nasz e-mail: redakcja@ekutno.pl czekamy na Wasze propozycje. A poniżej projekty wnioskodawców, którzy już się do nas zgłosili.

Już trwa głosowanie na projekty w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, ./upload/articles_pakiety/28359/01_obraz.jpg


W tym roku mieszkańcy Kutna mają do wyboru aż 49 pomysłów, jest zatem w czym wybierać.  Miejsca do głosowania (urny), w których można będzie głosować znajdują się w tym roku w:
Muzeum Regionalnym w Kutnie, pl. J. Piłsudskiego 20, Kutnowskim Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, Szkole Podstawowej nr 1, ul. Zamoyskiego 1, Szkole Podstawowa nr 6, ul. Łąkoszyńska 9, Gimnazjum nr 1, ul. Troczewskiego 2, marcredo Center Kutno, ul. Kościuszki 73. [więcej]
redaktor, 23.11.2015 09:36|czytane: 2292 razy|16 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dzień Życzliwości w Szkole Podstawowej w Grabowie
23 listopada Szkoła Podstawowa obchodziła po raz kolejny Dzień Życzliwości. W tym roku przebiegał pod hasłem „Kulturalni w domu, szkole i na ulicy”. Ten dzień już na stałe wpisał się w szkolny kalendarz imprez i uroczystości. Dzieci i wszyscy pracownicy szkoły od samego rana zaczęli chodzić z papierowymi „uśmiechniętymi buźkami”, życząc sobie moc radości z okazji Dnia Życzliwości.

Dzień Życzliwości w Szkole Podstawowej w Grabowie, ./upload/articles_pakiety/28572/01_obraz.jpg
Dzień Życzliwości w Szkole Podstawowej w Grabowie, ./upload/articles_pakiety/28572/02_obraz.jpg
Dzień Życzliwości w Szkole Podstawowej w Grabowie, ./upload/articles_pakiety/28572/03_obraz.jpg


Uśmiechy były widoczne również na twarzach naszej szkolnej społeczności. Dzień ten był także okazją do spotkania i obejrzenia inscenizacji przygotowanej przez uczniów koła plastycznego i koła twórczej działalności. Mali artyści przygotowali bajkę o wychowaniu pt. „Dobroć” i wiersz Jana Brzechwy „Spóźniony słowik”. Dzieci w profesjonalny sposób wcieliły się w swoje role. Po występach artystycznych ogłoszono wyniki konkursu plastycznego. Gratulacje i nagrody rzeczowe odebrali: Oliwia Bąbrych, Artur Wojciecowski, Amelia Dutkowska, Tomasz Szewczyk, Jakub Ludwiczak, Krystian Melcher i Aleksandra Gostyńska. [więcej]
pismak, 24.11.2015 11:37|czytane: 465 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Archiwum wiadomości
Wyszukiwarka
Logowanie do portalu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Upał, bezmyślność urzędnika i zadłużenie szpitala
Czy człowiek może poczuć się w konsystencji budyniu waniliowego, serka topionego lub innego smacznego acz płynnego zjawiska? Odpowiadam, tak może i... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Rewelacyjna Kapela Hanki Wójciak. Dziś zapraszamy na brzmienia marokańskich gimbrii
Wczoraj przed kutnowską publicznością w Centrum Teatru Muzyki i Tańca wystąpiła Kapela Hanki Wójciak. Zespół powstał w Krakowie, gra muzykę z pogranicza world music, folku, piosenki autorskiej.  Duża galeria zdjęć A dziś o godz.... [więcej]
Sport
"Jedynka" trzecia w ręczną w Orlikowej Lidze Mistrzów
We wtorek w Poddębicach odbył się turniej rejonowy w piłce ręcznej chłopców w ramach Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie Gra w Ręczną. W turnieju udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie. W wyniku zaciętej i bardzo wyrównanej rywalizacji chłopcy z Jedynki... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Sprzedam 4,08 hektary POLE UPRAWNE Sprzedam POLE UPRAWNE = 4,08 hektary... [czytaj więcej]
Konkretna propozycja i konkretne zarobki!Warszawa Współpraca dla sympatycznej, uśmiechniętej, komunikatywnej i chętnej do pracy. Chcesz zarabiać w normalnej atmosferze, na uczciwych warunkach, dyskretnie, bezpiecznie i konkretnie? Jeśli tak t... [czytaj więcej]
Zawieszka Nieśmiertelnik Srebro +GRAWER Zdjęcia i Tekstu Idealny i modny prezent dla kobiety i mężczyzny. Wspaniały prezent na Imieniny, Urodziny, Rocznicę, Walnetynki, Dzień Kobiet, Mikołaja, oraz pod choinkę na Gwiazdkę Świąt Bożego Narodzenia... [czytaj więcej]
Kotki Oddam kotki w dobre ręce. Więcej informacji pod nr telefonu 602430567.... [czytaj więcej]
Monitoringi, alarmy Witam, oferuję usługę konfiguracji oraz montażu kamer, alarmów oraz innych systemów zabezpieczeń. Wykonuję również inne usługi informatyczne. Zapraszam.... [czytaj więcej]
Sprzedam biurko duże 210 cm / bardzo dobre wykonanie Mam do sprzedania duże biurko w bardzo dobrym stanie. Biurko ma ponad 1,5 metra i było robione na zamówieni a więc jest wykonane z bardzo dobrego materiału. Posiada wiele szuflad, miejsce na je... [czytaj więcej]
Fly High Production – Produkcja filmowa Firma Fly High Production to przede wszystkim profesjonalna produkcja filmów i innych form audiowizualnych, bazująca na najnowszych technologiach min zastosowaniu drona i innych technologii stabiliz... [czytaj więcej]
skup zboża , kukurydzy, łubinu, grochu, bobiku rzepaku Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne: pszenicę, pszenżyto, owies,żyto, jęczmień, kukurydzę, soję, groch, grykę,łubin słodki i gorzki, bobik, peluszkę, rzepak. min 20 ton.Kupujemy równie zb... [czytaj więcej]
skup zboża , kukurydzy, łubinu, grochu, bobiku rzepaku Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne: pszenicę, pszenżyto, owies,żyto, jęczmień, kukurydzę, soję, groch, grykę,łubin słodki i gorzki, bobik, peluszkę, rzepak. min 20 ton.Kupujemy równie zb... [czytaj więcej]
skup zboża , kukurydzy, łubinu, grochu, bobiku rzepaku Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne: pszenicę, pszenżyto, owies,żyto, jęczmień, kukurydzę, soję, groch, grykę,łubin słodki i gorzki, bobik, peluszkę, rzepak. min 20 ton.Kupujemy równie zb... [czytaj więcej]
Odzież na sklepy, butiki, stragany Oferujemy odzież na sklepy, butiki, stragany w bardzo dobrej jakości z Niemiec i Włoch. U nas klient zamawia według osobistego zapotrzebowania (damskie, męskie, dziecięce,... [czytaj więcej]
samochód do ślubu wesele OFERUJĘ PAŃSTWU WYNAJEM LIMUZYNY AUDI w kolorze czarna perła. Samochód jest reprezentacyjny, idealny na tak wyjątkową uroczystość. Zaletą tego samochodu jest przestronne wnętrze i duży baga... [czytaj więcej]
Zespół jednoosobowy DJ Polecam jednoosobowy zespół muzyczny (klawisz i vokal na żywo)który doskonale zabawi Państwa na każdego rodzaju imprezie rozrywkowej. Gram na terenie całego kraju. Wieloletnia praktyka w prowad... [czytaj więcej]
Zespół muzyczny KONKRET to pięcioosobowy zespół muzyczny, który doskonale zabawi Państwa na każdego rodzaju imprezie rozrywkowej. Gramy głównie na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Wieloletnia... [czytaj więcej]
Zatrudnimy pracowników Firma P.P.H.U. "ELBEMA" s.c. zatrudni pracownika na stanowisko elektromonter lub pomocnik elektromontera. Mile widziane prawo jazdy kat.B oraz uprawnienia Sep 1kV. CV proszę przesyłać na adres mail... [czytaj więcej]
Pożyczka - już w 15 minut! Pożyczka na co chcesz! Pożyczka - już w 15 minut! Pożyczka na co chcesz! Najlepsze rozwiązanie, jeżeli pilnie potrzebujesz pieniędzy. Nie pytamy o Twój cel – całą sumę możesz przeznaczyć na dowolny,... [czytaj więcej]
SEAT IBIZA 1.4 BENZYNA 1996ROK PILNIE SPRZEDAM MAM DO SPRZEDANIA SEAT IBIZA 1.4 BENZYNA 1996 ROK rn5-DRZWIrnKOLOR CZARNY rnPILNIE SPRZEDAM... [czytaj więcej]
Kawalerka do wynajęcia, Kutno ul. Słowackiego Wynajmę mieszkanie w bloku przy ulicy Słowackiego. Jest to odświeżona kawalerka o powierzchni 27 m. kw., w sam raz do zamieszkania.rnCena 850 zł zawiera czynsz i odstępne dla właściciela, do k... [czytaj więcej]
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją mebli tapicerowanych i poszukujemy osób młodych, ambitnych oraz kreatywnych na stanowisko: SPECJALISTA DS. MARKETINGU ORAZ SPRZEDAŻY Obowiązki:  ... [czytaj więcej]
PRACA HUTA Poszukujemy osób do pracy w Hucie w Dąbrowie Górniczej na stanowiska: - operator wózka widłowego - operator suwnicy – uprawnienia IS specjalne trawersowe, chwytakowe Warunki: - atrakcyjne w... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Felicjan Rohloff:
14 minut temu
Zeżarłam "się" w pospiechu. Proszę o zrozumienie i wklejenie "się" tam gdzie trzeba. AWRUK!
Felicjan Rohloff:
17 minut temu
###"R". Albinie vel (???????)! Dziękuję za zaproszenie. Da Bóg, to jutro przedstawię ewentualny termin tego niezwykle zapowiadającego wydarzenia. Gdzie jest ten wasz gród? zawalona jestem dzisiaj robotą. Pozdrawiam i wszelkich łask bożych życzę. ~emerytowana nauczycielka.
Felicjan Rohloff:
2 godzin temu
Kordianie! To sobie startuj jak jesteś debilem w trepem lub idiotą w kaloszach. Matura to bzdura, a te konkursy to lipa. A te samorządy to Awruki i Złodzieje. Nie bić Awruków i Złodziei, tylko je zlikwidować. Zlikwidować bzdurną maturę! Zlikwidować ukartowane konkursy! Zlikwidować nierządne samorządy! Zlikwidować szkoły samorządowe. Przestać chodzić do bzdurnych szkól! I zacząć się uczyć! I zacząć czytać eKutno! I wstąpić do KAN"PiŚ"! Pod żadnym pozorem nie likwidować KOTÓW !!! I nie zabijać DZIECI ! I nie budować świątyń! I nie budować pałaców! I nie budować komitetów! Budować SERCA, UMYSŁY i DUSZE! I nie sadzić i nie pielęgnować dębów JPII. Rodzić dzieci, uczyć je i wychowywać! Młodzieży nie rozpuszczać! Zrezygnować z paciorków, fikołków i koziołków! Uwierzyć w Boga! Kochać Polskę! I rozniecać promienie NADZIEI! I nie spać! I obudzić się! I się oświecać! I myśleć! I pracować! I odpoczywać! I bawić się! I działać!.........I nigdy nic złego nie robić........ Coś dobrego - zawsze można..... O kotów dbać, psom dać spokój a świnie oprzątać!....... Paniali?........Amen.
Jordan Sierpowski:
2 godzin temu
POSEŁ Z PIS Tadeusz Woźniak - pozując do zdjęć ze strażakami w Komadzynie, splata swe wypracowane dłonie,na nieprzyzwoicie upasionym brzuszysku.Fakt - inni dostojnicy z jego partyji pozując do zdjęć - czynią podobnie. Ale - jak by nie liczyć, Tadeusz Woźniak (ksywa kanonik) - kadencji poselskich ma już sobą wiele i ta kadencja nie jest jego ostanią, to i nie dziwota, że i jego i tak już upasiony brzuch, z każdą kadencja staje się i coraz to i coraz to bardziej monstrualny. Wiadomo - odmawiać na tych różnych poselsko-wiejskich bankietach jadła i napitki - to rzecz wielce niepolityczna. Tak myślę,że jeżeli darwinowska teoria ewolucji nie zadziała i Woźniakowi nie wydłużą się kończyny górne jak u orangutana ,tak aby ręce mógł spleść na swym brzuchu - to tylko patrzeć, jak niezbędnym dodatkowym wyposażeniem posła staną się protezy, przedłużające jego kończyny górne. A po co ? A NO PO TO - ABY POSEŁ WOŹNIAK MÓGŁ SWE WYPRACOWANE DŁONIE SPLEŚĆ NA SWYM MEGA OLBRZYMIM BRZUSZYSKU.
Marian Pawełek:
2 godzin temu
Ciekawe, czy nadal wierzy w swojego idola, górniczynę?
Maria Giedgowt:
2 godzin temu
Widocznie była za słaba, że wygrać. Zresztą ma dużo pracy - kilku uczniów na krzyż w prywatnej. Jak oni się zmieszczą w tym budynku?
Felicjan Rohloff:
3 godzin temu
Ludzie! Nie macie ciekawszych problemów? wiadał dzięcioł żonie: PiS upada, PO tonie . A młode koty tego słuchały i wcale się tym nie przejmowały, tylko miauczały. POPiS - to najstraszniejsze słowo świata - tak dzisiaj miauczały koty stare i młode i mrugając śpiewały: PiS i Plarforma to jedna rodzina, kaczor i donald - nie polska ptaszyna. Ludzie! Nie liczy się forma - liczy się treść. Nie liczy się PiSforma! Nie liczy się PLATforma! Liczy się KUTNOWSKA ARMIA NADZIEI "Prawda i Śmiech"!!!!! Koty są najmądrzejszymi stworzeniami świata!!!!! Niech żyją Koty! I niech żyje KAN "PiŚ"!
Mateusz Dąb:
3 godzin temu
Nikt z patriotów nie miał szans, bo sitwa rzadzi, ale mnie dziwi jedno, że nie wystartowała pani, która wspierała Łebskiego w kampanii.
Felicjan Rohloff:
3 godzin temu
Tyle co koty napłakały. I nic więcej. Tak słyszałem..... Mówią, że śmieszny Tadeusz rozrzutnością nie grzeszy i św. mamony nie marnotrawi. Co innego to te prezbiterianie z Sienkiewicza. Tam jest Zakon Koedukacyjny dla Św. Świrów. Ludzie! Co tam się dzieje? Jak tam grzeszą. Więcej wydają niż zarabiają. Oni chyba na islam już przeszli. Bo Policja ich się boi. Proboszcz tez się boi. I żadnej klątwy na nich nie rzuca. Ekskomuniki tez się boi im wręczyć. Łajdactwo kwitnie pełną gębą i pustymi butelkami. Hulaj dusza! Piekła nie ma! Kto ten Zakon zlikwiduje to chyba świętym zostanie. Ja nie mogę na to wszystko patrzeć. Zakładam Koedukacyjny Zakon Wszystkich Kawalerów jeszcze światłych, mądrych i cnotliwych i Wszystkich Panien Jeszcze Dziewic. Jutro mamy pierwsze spotkanie przy drzwiach otwartych. Musimy być lepsi od tych synów marnotrawnych i rozrzutnych cór z kutnowskiego PiSolandu. Coś dobrego trzeba w życiu zrobić. Nieprawdaż?
January Sobota:
2
 · 
4 godzin temu
Mamy "najgłupszego" Komentatora eKutna BOHDANA ODYŃCA.
Protazy Kotłubaj:
2
 · 
4 godzin temu
Popieram kandydaturę Tego dzielnicowego.Jest człowiekiem inteligentnym, mądrym, sumiennym i uczciwym. Sprawiedliwy i otwarty dla ludzi. Zawsze służy pomocą.
Waldemar Rzuscyć:
3
 · 
4 godzin temu
Został wypchnięty z PiSu. To sa kulisy polityki Klopotowskiego, Matuszewskiego i Błaszczyka. Dlaczego mu nie pomogli ci dwaj ostatni ? Mam wrażenie, że wolą, aby poseł był ze Zgierza, a nie z Kutna. Co Klopotowski, Klimecki, Olesiński zrobili z PiS, to widać z obecności na listach takich ludzi jak Jóźwiak i Ziółkowski.
Bohdan Odyniec:
5 godzin temu
Mamy "najlepszego" Prezydenta Kutna ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO.
Makary Pawlikowski:
2
 · 
5 godzin temu
A ile dal ten śmieszny Tadeusz ze swojej diety ?
Bartosz Koścień:
6 godzin temu
wklejam wszystkie 4 linki raz jeszcze tym razem poprawne:
umkutno.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt3& func=selectsite&value%5B0%5D=mnu30&value%5B1%5D=7< br />

www.ekutno.pl/wiadomosci,33979-r-nice-mi-dzy-teo ria-a-praktyka-k-opoty-z-prawem-komendanta-policji -w-kutnie,

kutno.net.pl/artykuly/aktualnosci,aktualizacja-k omendant-kutnowskiej-policji-na-dywaniku-prywatne- dojazdy-rozliczal-jak-sluzbowe,84342.html

www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/komendant-powiat owy-policji-w-kutnie-dostal-reprymende,12174332/
Bartosz Koścień:
2
 · 
6 godzin temu
UPDATE

ZAPRASZAM WSZYSTKICH TU KOMENTUJĄCYCH DO KLIKNIĘCIA W PONIŻSZY LINK

http/umkutno.bip.e -zeto.eu/index.php?type=4&name=bt3&func=selectsite &value%5B0%5D=mnu30&value%5B1%5D=7

Wszyscy Ci, którzy tu komentują nie zadali sobie nawet grama trudu, aby wejść na stronę Urzędu Miasta. Wszyscy piszą "w ciemno". że konkurs odbył się tajnie, że nie było ogłoszenia - cel? Napluć komuś w twarz, upodlić i wykreować błędną rzeczywistość.

Szczerze? Jest to tak zaściankowe myślenie, a przy tym maksymalnie żałosne. Typowa kutnowska mentalność. Zastanawiam się tylko, po co tyle jadu, nie macie własnego życia, planów, marzeń, pasji, pracy, dzieci, rodziny? Wolicie wypluwać gorzkie żale pewnie na osobę, której nawet osobiście nie znacie? Okej, wylewajcie, nikogo to nie rusza, ale wiedzcie, że karma wraca, a przy tym patrząc z boku - chciałabym zobaczyć, czy potraficie mieć tyle odwagi w rzeczywistości co tu w Internecie, podpisujcie się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, śmiało! Skoro macie tyle racji, wiecie wszystko najlepiej, posiadacie takie informacje, że można robić aferę za aferą - taka cenna wiedza i szereg informacji - okazja to zabłyśnięcia w sieci! Szkoda zmarnować szansy

Najgorsza analiza przedstawiona poniżej przez "TATARA" - brak słów, jeżeli masz czas na pisanie takich komentarzy i analizowanie całej sytuacji - podziwiam. Jeszcze można zrozumieć, gdyby to co napisałeś było prawdą chociaż w minimalnym stopniu. Ale niestety - napociłeś się przy pisaniu, a wcześniej przy wymyślaniu bzdur i nic z tego nie ma, szkoda Cię biedaku. Dzieci w szkole? Nudna praca? No tak, Kutno takie nudne, trzeba sobie urozmaicić życie.

Wskazówka dla "SPRAWDZAJĄCYCH" - a sprawdzajcie wykształcenie, a sprawdzajcie doświadczenie, a sprawdzajcie kompetencje i wiedzę Pana Bieńka - dokładnie, sprawdzajcie a potem się wypowiadajcie. A jeżeli już wiecie, w co szczerze wątpie - wyciąGNIJCIE wnioski.

Odchodząc od tematu wywołującego przeogromne poruszenie wśród kutnowskich internautów, zachęcam do węszenia w sprawie, która tego wymaga - okazja tym razem dla kutnowskich detektywów. Pf.
Poniżej kilka szczegółów.

Tylko Ci co posiadają pewne informacje dokładnie wiedzą, jak wygląda praca w Kutnie w Policji, gdy tylko zjawił się komendant Szymański. Tylko te osoby wiedzą o wewnętrznych aferach, których część posypała się i została ujawniona w artykule opublikowanym całkiem niedawno.
Skąd się wziął, kto go broni pomimo tylu kłopotów z prawem? Taka osoba rządzi kutnowską policją. Zapewniam, że wiecie w tej sprawie tyle, ile macie w głowach - czyli prawie nic.
Ku przypomnieniu.

http/www.ekutno.pl /wiadomosci,33979-r-nice-mi-dzy-teoria-a-praktyka- k-opoty-z-prawem-komendanta-policji-w-kutnie,

http/kutno.net.pl/ artykuly/aktualnosci,aktualizacja-komendant-kutnow skiej-policji-na-dywaniku-prywatne-dojazdy-rozlicz al-jak-sluzbowe,84342.html

http/www.polskatim es.pl/fakty/kraj/a/komendant-powiatowy-policji-w-k utnie-dostal-reprymende,12174332/

Zachęcam do ponownej lektury i wyciągnięcia wniosków, tym razem trafnych.
Zbigniewa Biallosser:
2
 · 
6 godzin temu
Onufry czy prawdą jest ,że nawet najbliżśi współpracownicy nie wiedzieli ,że odchodzi na samorządową posadkę , nie wiesz dlaczego?Wstyd, honor czy co jeszcze?
Florian Plemieński:
6 godzin temu
Jest całym złem.
Gabriel Koropka:
7 godzin temu
To co Fauście Tobie lekarz od duszy pomógł? Dziwne!A uroda jest kwestią gustu ,i o tym już się nie ..........no chyba Wiesz?
Jonasz Ubysz:
5
 · 
7 godzin temu
Mówię ci po raz kolejny przestań z tym trzeba było startować . No to mogłeś startować , ciekawe czy byś wygrał . W kutnie przed konkursami jest pewniak i nie ma sensu nawet skłądac dokumentów. Zrozum gamoniu.Najciekawsze artykuły
 ·  14
5 dni temu
Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK
 ·  188
5 dni temu
Apel do mieszkańców Kutna, do ludzi, którym na sercu leży dobro miasta i powiatu
 ·  73
5 dni temu
Coraz wyższe pensje prezesów spółek miejskich
 ·  20
6 dni temu
Od dziś parking przy dworcu PKP na Siemiradzkiego zamknięty. Radny interpeluje
 ·  36
10 dni temu
Piramida aptekarska. Lekarz z kutnowskiego szpitala na ławie oskarżonych
 ·  7
11 dni temu
Mieszkańcy Podrzecznej będą mogli wykupić tańszy abonament w strefie płatnego parkowania
 ·  278
12 dni temu
Memorandum do potencjalnych prywatnych partnerów w budowie hali w Kutnie
 ·  10
15 dni temu
Smaczne mówienie, prawda i hejt. Profesor Jerzy Bralczyk w Kutnie
 ·  3
16 dni temu
Piknik Rodzinny w
 ·  14
16 dni temu
Akt erekcyjny wmurowany pod stacjonarne hospicjum w Kutnie
 ·  6
17 dni temu
Znajdź się na zdjęciach z Pikniku Organizacji Pozarządowych
 ·  8
18 dni temu
Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie. Bogata kutnowska tradycja fotograficzna
 ·  32
18 dni temu
Strażacy mieli pełne ręce roboty. Mieszkańcy liczą straty po ulewie
 ·  34
20 dni temu
Komendant Powiatowy Policji w Kutnie odpowiada
 ·  107
20 dni temu
Propozycja PSL pro forma?
 ·  9
20 dni temu
Urzędnik urzędnikowi nierówny. Nagrody na Dzień Samorządowca
 ·  4
20 dni temu
Wyjątkowy spektakl pt. Królewna Śnieżka na Dzień Dziecka w Krośniewicach
 ·  50
20 dni temu
Różnice między teorią a praktyką? Kłopoty z prawem komendanta Policji w Kutnie
 ·  6
21 dni temu
Taniec i zabawa na Dniu Dziecka w Kutnie
 ·  5
21 dni temu
Rockowy festiwal na Kutnowiance cz.2
 ·  9
21 dni temu
Fotoreportaż Qtnoizz Fest cz.1
 ·  2
21 dni temu
Stalowe Tumy 2017 i skarb czyli prototyp polskiej amfibii Fiat 126-P LPT
 ·  4
23 dni temu
Uczennice z Kasprowicza wygrały konkurs o patronie I LO. Polecą szybowcem!
 · 
27 dni temu
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. W Łódzkiem najlepsi uczniowie z Kleszczowa
 ·  61
27 dni temu
Warunki PSL wchodzą w życie. Starostwo likwiduje stanowiska
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności