eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 30.04.2017     reklama kontakt
 
<a href="/kultura,33656-wystawa-body-worlds-the-cycle-of-life-wybierz-si-podczas-maj-wki," title="Kutno: Wystawa BODY WORLDS & The Cycle of Life. Wybierz się podczas majówki" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Wystawa BODY WORLDS & The Cycle of Life. Wybierz się podczas majówki</b><br>W Łodzi można obejrzeć wyjątkową, fascynującą, jedyną w swoim rodzaju anatomiczną...</div></a> <a href="/wiadomosci,33651-wi-to-grabskiego-w-kutnie-cz-owiek-musi-sam-nad-soba-czuwa-i-soba-kierowa-by-wyrosna-na-kogo-w," title="Kutno: Święto Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Święto Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie</b><br>Święto, 85-lecie istnienia Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w...</div></a> <a href="/wiadomosci,33652-nadle-nictwo-kutno-sadzi-1000-drzew-na-minut," title="Kutno: Nadleśnictwo Kutno sadzi 1000 drzew na minutę" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Nadleśnictwo Kutno sadzi 1000 drzew na minutę</b><br>Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, to oznacza,...</div></a> <a href="/wiadomosci,33642-joanna-kowalska-z-kasprowicza-mistrzem-wiedzy-o-redniowieczu," title="Kutno: Joanna Kowalska z Kasprowicza mistrzem wiedzy o średniowieczu" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Joanna Kowalska z Kasprowicza mistrzem wiedzy o średniowieczu</b><br>Joanna Kowalska, uczennica klasy II humanistycznej II LO im. Jana Kasprowicza...</div></a> <a href="/wiadomosci,33644-szko-a-podstawowa-nr-1-w-kro-niewicach-i-gimnazjum-w-krzy-anowie-najlepsze-w-turnieju-wiedzy-o," title="Kutno: Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach i Gimnazjum w Krzyżanowie najlepsze " class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach i Gimnazjum w Krzyżanowie najlepsze </b><br>Pod hasłem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” w dniach 25 i 26...</div></a> <a href="/wiadomosci,33604-wsa-odrzuca-skarg-inwestora-nie-b-dzie-wiatrak-w-w-gminie-bedlno," title="Kutno: WSA odrzuca skargę inwestora. Nie będzie wiatraków w gminie Bedlno " class="none white"><div id="opis_slidera"><b>WSA odrzuca skargę inwestora. Nie będzie wiatraków w gminie Bedlno </b><br>Mieszkańcy gminy Bedlno wraz ze Stowarzyszeniem Czysta Okolica wygrali batalię przeciw...</div></a> <a href="/wiadomosci,33635-policjanci-z-kro-niewic-przej-li-12-kilogram-w-tytoniu-oraz-260-sztuk-papieros-w," title="Kutno: Policjanci z Krośniewic przejęli 12 kilogramów tytoniu oraz 260 sztuk papierosów " class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Policjanci z Krośniewic przejęli 12 kilogramów tytoniu oraz 260 sztuk papierosów </b><br>Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Krośniewicach zabezpieczyli ponad 12 kilogramów tytoniu...</div></a> <a href="/wiadomosci,33486-czytelnicy-pytaja-o-zatrudnienie-w-aquaparku-kutno-i-bezp-atne-wej-ci-wki," title="Kutno: Czytelnicy pytają o zatrudnienie w Aquaparku Kutno i bezpłatne wejściówki" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Czytelnicy pytają o zatrudnienie w Aquaparku Kutno i bezpłatne wejściówki</b><br>Pod jednym z artykułów pojawiły się pytania dotyczące zatrudnienia w Aquaparku...</div></a>
Najważniejsze wiadomości
Los nauczycieli z gimnazjów w rękach rodziców. Do końca marca trwają nabory do nowych podstawówek
Wprowadzona w pośpiechu reforma oświaty w Polsce, zakładająca likwidację gimnazjów musiała wzbudzić opór i obawy wśród nauczycieli i to nie z powodu politycznej "dobrej zmiany", bo przecież wśród zaniepokojonych nauczycieli są również wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale z powodu braku jasnych, klarowanych informacji dla pracowników oświaty, a nade wszystko dla rodziców.

- Mamy w Kutnie bardzo dobrze wyposażone gimnazja ze znakomitą kadrą. Przez lata podnosiliśmy swoje kwalifikacje, ucząc się też współpracy z młodzieżą w trudnym wieku, nabywając umiejętności rozpoznawania jej problemów i potrzeb. Trochę szkoda tych doświadczeń - mówi Beata Lenc-Macierewicz, nauczycielka biologii w Gimnazjum nr 2 w Kutnie. - A z drugiej strony znów będzie trzeba się przestawić. Wychodząc z założenia, że warto uczyć się w każdym wieku można powiedzieć, że to nie powinien być czas stracony. Jednak tak się czujemy, bo to postawienie naszego, rodziców i dzieci życia na głowie. Zmiany w oświacie powinny być wprowadzane stopniowo, a nie w tempie błyskawicznym. Trzeba zwrócić uwagę, też na wysokie koszty zmian, dopiero co wchodziły w życie darmowe podręczniki dla uczniów, teraz pójdą na makulaturę, bo mamy już nowe podstawy programowe.

Wydaje się, że rodzice mają niedostateczną wiedzę czy mogą przepisać dziecko z innej już istniejącej szkoły do na przykład Szkoły Podstawowej nr 2, którą za chwilę będzie Gimnazjum nr 2 w Kutnie. O tym świadczą pytania nadsyłane na redakcyjną pocztę od mieszkańców Kutna.

Rodzice  zastanawiają się czy dziecko już nowy etap nauki powinno rozpocząć z nauczycielami o wyższych kwalifikacjach, właśnie tych wcześniej zatrudnionych w gimnazjach.
Otóż, do końca marca rodzice mają czas na zapisy swoich pociech do nowych szkół podstawowych. Nabory w podstawówkach czyli również w przekształcanych gimnazjach są obligatoryjnie otwarte dla pierwszej klasy. Jeśli chodzi o inne, jest możliwość składania podań przez rodziców do wybranej szkoły na przykład tej bliżej miejsca zamieszkania. Dyrektorzy po naborze określą liczbę uczniów w oddziałach i okaże się czy inne klasy oprócz pierwszych tam powstaną. Ustawodawca dał też możliwość samorządom przeniesienia klasy IV i VII do tych nowopowstałych podstawówek. 

Konsekwencją reformy systemu edukacji jest wprowadzenie do 8-letniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć geografii, biologii, chemii i fizyki. Od klasy siódmej uczniowie będą mieli naukę drugiego języka obcego. Szkoły będą pracować w systemie jednozmianowym zatem po godz. 14.00 dzieci mogą korzystać z ciekawych zajęć pozalekcyjnych dla zdolnych uczniów, zajęć wyrównawczych czy rewalidacyjnych ze specjalistami. Poza tym byłe gimnazja doskonale przygotują uczniów do nauki w szkołach średnich, gdyż właśnie dysponują pracowniami fizycznymi, geograficznymi i chemicznymi. [więcej]
wandea, 22.02.2017 10:22|czytane: 1938 razy|22 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Aktywność radnych wzrasta. Serenda w zasięgu fb, a starosta rozda znów wyprawki
Wzrasta aktywność radnych, komitetów przedwyborczych, grup trzymających starostę czy prezydenta. Starosta z okazji 150-lecia Powiatu Kutnowskiego rozda niebawem ponad 40 wyprawek dla dzieci urodzonych w kutnowskim szpitalu w 2017 roku, Wojciech Ziółkowski radny powiatowy walczy z parkomatami i Radą Miasta Kutna, a radny - pijarowiec- poszerza swoją działalność w Internecie. Bartosz Serenda prowadził do tej pory blog, teraz będzie w zasięgu portalu społecznościowego -Facebooka.

Aktywność radnych wzrasta. Serenda w zasięgu fb, a starosta rozda znów wyprawki, ./upload/articles_pakiety/32974/01_obraz.jpg


- Wszystko o sesjach, komisjach, interpelacjach,wystąpienia,komentarze, linki do materiałów do zdjęć, filmów itp., szybki kontakt - pisze Serenda.- To wszystko w jednym miejscu na mojej samorządowej stronie radnego
na fb. Wczoraj założyłem, chyba jedyną na tę chwilę stronę typowo samorządową. Na moim blogu w tej sprawie napisałem zajawkę, dodałem materiał graficzny i przede wszystkim link do niej. Liczę na to, iż zyska znaczną liczbę polubień - szczególnie mieszkańców Kutna i naszego powiatu. Dla mnie będzie to dodatkowy kanał informowania
o tym, co robię jako radny powiatu kutnowskiego, dla mieszkańców - możliwość oceny mojej aktywności, a dla mediów - kolejne źródło informacji.

Serenda ma już prawie 35 polubień strony. Podobną stronę od dawna prowadzi radny Rady Miasta Kutna- jedyny zdaje się w opozycji - Rafał Jóźwiak. Ten radny ma 166 polubień.
[więcej]
wandea, 22.02.2017 09:16|czytane: 2261 razy|158 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zostań rodzicem zastępczym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zaprasza na bezpłatne szkolenia wszystkie osoby zainteresowane pozostaniem rodziną zastępczą. Informujemy, iż nabór na kandydatów na rodziców zastępczych trwa cały rok.

Zostań rodzicem zastępczym

Jak zostać rodziną zastępczą?
W myśl obowiązujących przepisów, pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:
-dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
-mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
-nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
-wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
-nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
-mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
-uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Osoby, które spełniają powyższe warunki i chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej, mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, przy ul. Krzywoustego 11. Szczegółowych informacji udzielamy podczas indywidualnej rozmowy z osobami zainteresowanymi. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Pieczy Zastępczej – tel. (24) 352-04-18

APEL DZIECKA DO RODZICA
1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, czego zapragnę. Przecież niektórymi prośbami wystawiam Cię jedynie na próbę. [więcej]
wandea, 20.02.2017 08:53|czytane: 1013 razy|komentuj|czytaj cały
InterTV Kutno: Uniwersytet otwarty w muzeum. Martwe natury
[więcej]
kultura, 21.02.2017 20:28|czytane: 174 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dopalacze w ośrodku. Najważniejsza jest profilaktyka!
W ubiegłym tygodniu kutnowska Policja interweniowała w jednym z ośrodków wychowawczych w powiecie kutnowskim w związku z zatruciem dopalaczami podopiecznych w wieku 18 i 16 lat. Młodzi ludzie trafili na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Na szczęście nie były to ciężkie zatrucia.

Policja przeprowadziła przeszukanie w ośrodku i jak informuje st. asp. Edyta Machnik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji chłopcy zostali poddani dodatkowo narkotestom, które okazały się negatywne.

Dopalacze w ośrodku. Najważniejsza jest profilaktyka!, ./upload/articles_pakiety/32944/01_obraz.jpg


- Z uwagi na użycie substacji psychoaktywnych i wiek jednego z chłopców sprawę Policja przekazała do Sądu Rejonowego w Kutnie Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem rozpatrzenia sytuacji opiekuńczo-wychowawczej - podaje st. asp. Machnik. 

Kutnowski Szpital Samorządowy sp. z o.o. każdorazowo w takich wypadkach informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kutnie i ta Policję. Nasz Sanepid we współpracy z innymi służbami doprowadził w ubiegłym roku do likwidacji "sklepu z upominkami" na ul. Troczewskiego, więc każdy nowy sygnał o istnieniu dopalaczy w naszym regionie sprawdza skrupulatnie. Tak było i w tym wypadku, niezwłocznie przeprowadzono rozmowę z młodymi ludźmi na okoliczność pochodzenia substacji zastępczych oraz pogadankę uświadamiającą zgubne skutki ich zażywania. 

Jak informuje Halina Kraszewska kierownik z PSSE w Kutnie z ośrodkiem współpracować będą pracownice Sanepidu w zakresie edukacyjnym i prewencyjnym, co zreszą należy do ciągłych ich zadań. 

- Codziennie rano zbieramy informacje z dnia poprzedniego na temat wystąpienia sytuacji kryzysowych i zagrożeń w zakresie używania dopalaczy. Stale współpracujemy ze szpitalem, potem zbiorczo z miesiąca przekazujemy informacje o zatruciach do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi - mówi Kraszewska. - Kładziemy nacisk przede wszystkim na zapobieganie i edukację wśród młodych ludzi, a w przypadku wystąpienia już zatruć reagujemy, szukając wraz z innymi służbami, źródeł z których dopalacze są pozyskiwane. Tak jest i w tym przypadku, będziemy trzymać rękę na pulsie.

O dalsze czynności i prowadzone procedury zapytaliśmy również dyrektor ośrodka. Póki co w związku z brakiem protokołu z Komendy Powiatowej Policji odmówiła ona komentarza.

Jak informuje Zbigniew Solarz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w Kutnie, jak w całym województwie jest prowadzona akcja "Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie".
[więcej]
wandea, 21.02.2017 15:06|czytane: 1565 razy|34 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Przegrana koszykarzy w Rozgrywkach 2 Ligi
W minioną niedzielę rezerwy KKS Pro-Basket Kutno występujące w rozgrywkach 2 Ligi Męskiej rozegrały mecz w Lublinie.

Przegrana koszykarzy w Rozgrywkach 2 Ligi , ./upload/articles_pakiety/32970/01_obraz.jpg


Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny z Lublina, która wzmocniona zawodnikami  ekstraklasy (Jakub Dłoniak, Jarosław Trojan, Mateusz Dziemba, Łukasz Bonarek, Bartłomiej Pelczar)  poradziła sobie z młodym zespołem kutnowskim. Podopieczni trenera Krzysztofa Szablowskiego i Tomasza Skowrona przegrali wszystkie kwarty z doświadczonym zespołem Startu, notując bardzo słabą skuteczność zza łuku 6,3% ( 1/16). Kolejne double – double w sezonie uzyskał środkowy Filip Pruefer (12 punktów, 11 zbiórek).
[więcej]
pismak, 21.02.2017 17:33|czytane: 298 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Czytelnicy pytają: Ile miasto już wydało na planowaną halę widowiskowo-sportową?
Po listopadowym spotkaniu prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego z radnymi i przedstawicielem kancelarii doradczej w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej w Kutnie władze Kutna podjęły decyzję o zapoczątkowaniu procedury partnerstwa publiczno-prywatnego. O spotkaniu pisaliśmy TUTAJ

Czytelnicy pytają: Ile miasto już wydało na planowaną halę widowiskowo-sportową?, ./upload/articles_pakiety/32932/01_obraz.jpg
Czytelnicy pytają: Ile miasto już wydało na planowaną halę widowiskowo-sportową?, ./upload/articles_pakiety/32932/02_obraz.jpg
Czytelnicy pytają: Ile miasto już wydało na planowaną halę widowiskowo-sportową?, ./upload/articles_pakiety/32932/03_obraz.jpg


W związku z wypowiedziami prezydenta na konferencji prasowej pod koniec stycznia pan Tomasz z Kutna (nazwisko do wiad. red.) poprosił o informację o poniesionych już kosztach przez miasto związane z planowanie budowy hali.

W odpowiedzi Jacek Boczkaja zastępca prezydenta miasta pisze, że w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-20 samorząd analizował możliwości finansowe i prawne budowy hali, na potrzeby tych prac zlecono w 2015 r. opracowanie jej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 46 740 zł.

Miasto wstępnie wyłoniło koncepcję budowy hali w oparciu o współpracę z inwestorem prywatnym i 16 listopada 2016 r. wystosowało zapytanie ofertowe do trzech firm o świadczenie usług doradczych w przygotowaniu postępowania partnerstwa publiczno-prywatnego.

PwC Polska sp. z o. o., Baker & McKenzie Krzyżowski i wspólnicy sp. k., Kancelaria Doradctwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp. j., wszystkie z Warszawy, złożyły oferty. Miasto zdecydowało się zawrzeć umowę 20 stycznia tego roku z ostatnią firmą na kwotę 143 910 zł brutto.
[więcej]
wandea, 21.02.2017 17:06|czytane: 2958 razy|93 komentarzy|komentuj|czytaj cały
XIII Grand Prix Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym
25 lutego od godziny 16.00 w sali Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie rozpocznie się cykl XIII Grand Prix Kutna Amatorów w Tenisie Stołowym - Turniej Nr 1. Zaprasza organizator turnieju Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie.

Kategorie wiekowe bez zmian: Szkoły Podstawowe Dziewczęta i Chłopcy, Gimnazja Dziewczęta i Chłopcy
Szkoły Ponadgimnazjalne Dziewczęta i Chłopcy, Kobiety, Mężczyźni do 35 lat, Mężczyźni powyżej  35 lat.

REGULAMIN
[więcej]
pismak, 21.02.2017 17:12|czytane: 407 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Jutro 86. rocznica objawienia Pana Jezusa Miłosiernego w Płocku
22 lutego 1931 r.  w   płockim   klasztorze   Zgromadzenia   Sióstr   Matki   Bożej   Miłosierdzia,  miało miejsce pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego św. Siostrze   Faustynie, podczas którego otrzymała polecenie namalowania obrazu z podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Usłyszała też od Pana Jezusa następujące słowa: "Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na  ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja Sam bronić ją będę jako Swej chwały”. (Dz.48)
 
Jutro 86. rocznica objawienia Pana Jezusa Miłosiernego w Płocku, ./upload/articles_pakiety/32965/01_obraz.jpg


W tym roku obchodzimy kolejną - 86. rocznicę tego wydarzenia. Z okazji tej uroczystości zapraszamy 22 lutego 2017r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy pl. Stary Rynek 14/18. 
 
W tym dniu w Sanktuarium  Msze św. będą sprawowane o godz.: 6:30, 10:00, 12:00 i  15:30. Natomiast o godzinie 15:00 będzie miała miejsce modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej Msza św. i adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (w ciszy), która zakończy się błogosławieństwem o godz.21:00. Przez cały dzień będzie można także oglądać wystawę artystyczną pt. „Nie w piękności farby ani pędzla wielkość tego obrazu…  86.rocznica   objawień   Pana   Jezusa   Miłosiernego  w Płocku”.
  
Ze   względu   na   rozbudowę   Sanktuarium, główne   uroczystości diecezjalne odbędą się w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Mostowej 2 w Płocku. Uroczysta Msza św. w płockiej katedrze rozpocznie się o godzinie 18:00. Eucharystii przewodniczyć będzie ks. bp Roman Marcinkowski. Oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu zespołu Bemolla. [więcej]
wandea, 21.02.2017 11:38|czytane: 336 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
KADRA I LIGI KAHLPN 2017. Finał 5 marca
5 marca zapraszamy od godz. 8.00 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie na finał KAHLPN.

BRAMKARZE  :
ŻYTO  Łukasz   ( EXPOM )
PIETRZAK  Jarosław  (  DZPG )
WŁODARCZYK  Dawid  ( STREET BOYS )

ZAWODNICY  Z  POLA  :
WITKOWSKI  Michał  ( EXPOM )
SALOMON  Łukasz  ( EXPOM )
JAŚKIEWICZ  Mariusz  ( OB. AMAZONKA NIJHOF WASSINK )
KALIŃSKI  Marcin  ( OB. AMAZONKA NIJHOF WASSINK )
RYBACKI  Mateusz  ( PROSTO TEAM )
JANKIEWICZ  Wiktor  (  PROSTO TEAM )
WALISZEWSKI  Łukasz  ( ŚRÓDMIEŚCIE )
WOJTALIK  Jarosław  ( DS. SMITH )
SKONIECZNY  Robert  ( DS. SMITH )
JAROTA  Sebastian  ( LIBERO )
BŁASZCZYK  Arkadiusz  ( LOMBARD WARSZAWSKI )
WIŚNIEWSKI  Bartłomiej  ( WŁADCY PÓŁNOCY )

OPIEKUN  :
JAŚKIEWICZ  DARIUSZ
[więcej]
redaktor, 21.02.2017 11:32|czytane: 261 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie. Przemysł w Kutnie cz.1
Tym razem we wtorkowym cyklu dziennika internetowego eKutno.pl Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie pierwsza część zdjęć z zakładów przemysłowych w Kutnie. W zbiorach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej znalazły się pamiątki m.in. z Wytwórni pasz Bacutil, Kraju i Miflexu.

Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie. Przemysł w Kutnie cz.1, ./upload/articles_pakiety/32959/01_obraz.jpg
Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie. Przemysł w Kutnie cz.1, ./upload/articles_pakiety/32959/09_obraz.jpg
Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie. Przemysł w Kutnie cz.1, ./upload/articles_pakiety/32959/23_obraz.jpg


Wytwórnia pasz w Kutnie, podobnie jak we Wrocławiu i Gdańska powstała w 1948 roku i wchodziła w skład CRS Samopomoc Chłopska, w 1958 połączono przemysł paszowy z przetwórstwem odpadków zwierzęcych, tworząc Zjednoczenie Przemysłu Paszowego „Bacutil”. Wytwórnia zajmowała się utylizacją odpadów zwierzęcych (padłe zwierzęta i poubojowe resztki zwierzęce) i przerabianiem ich na paszę dla zwierząt, żelatynę spożywczą i mydła kosmetyczne.

Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj” powstała ok. 1890 roku przy ul. Szosowej teraz ul. Wyszyńskiego. Właścicielem był pochodzący z Włocławka Alfred Vaedtke. Jego dziadek Wilhelm Haack był właścicielem znanej fabryki maszyn we Włocławku, w której Alfred pracował jako przedstawiciel handlowy. Do Kutna trafił w 1886 roku i tutaj kontynuował rodzinną tradycję. [więcej]
redaktor, 21.02.2017 07:56|czytane: 2336 razy|6 komentarzy|komentuj|czytaj cały
III Mistrzostwa Kutna Amatorów Sportów Wytrzymałościowych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do wzięcia udziału III Mistrzostwach Kutna Amatorów Sportów Wytrzymałościowych w Strefie Cardio-Siła Aquaparku Kutno.

III Mistrzostwa Kutna Amatorów Sportów Wytrzymałościowych , ./upload/articles_pakiety/32814/01_obraz.jpg


Impreza składała się będzie z 2 części tj.: eliminacji, które rozpoczną się 11 lutego 2017 r. i będą trwały codziennie w godzinach 8:00 – 22:00 do 05 marca 2017 r. i wielkiego finału, który odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r.  13:00 – zapisy i ważenie zawodników, 13:30 – rozpoczęcie zawodów,   16:00 – zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Aby wziąć udział w mistrzostwach należy uiścić opłatę startową w wysokości 10 zł w kasie fitness Aquaparku Kutno, a następnie, z otrzymanym w kasie paragonem,  wpisać się na listę zawodników, która dostępna będzie u instruktora na strefie Cardio-Siła.
[więcej]
redaktor, 21.02.2017 08:33|czytane: 484 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Nabór stażystów do Urzędu Miasta Kutna
Urząd  Miasta  Kutna zamierzavzorganizować staż dla 15 osób bezrobotnych do 30 roku życia z wykształceniem średnim bądź wyższym na stanowisko pracownika biurowego. Planowany termin stażu od  20.03.2017 r. do 19.06.2017 r.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
a. życiorysu /CV/, w którym należy podać informacje dotyczące danych osobowych: data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, wykształcenia  i ewentualnego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. 
b. listu motywacyjnego
[więcej]
redaktor, 21.02.2017 08:15|czytane: 1095 razy|29 komentarzy|komentuj|czytaj cały
eKuchnia z Kliniką Dietetyka: Metabolizm
Jak to zwykło się mówić „im dalej w las, tym więcej drzew”. Dietetyka to bardzo ciężka nauka i zrozumienie każdego z jej zagadnień okazuje się być naprawdę trudne. Nawet dla samych dietetyków, wśród takiego stosu informacji i nowych badań czasami ciężko nadążyć, aby być stale na bieżąco. Tymczasem wychodzi na to, że nie rozumiemy nawet podstaw tego co robimy czy chcemy robić.

eKuchnia z Kliniką Dietetyka: Metabolizm, ./upload/articles_pakiety/32958/01_obraz.jpg


Metabolizm

Warto w takim razie drążyć każdy temat, z którym się stykamy by zrozumieć jak działa nasz organizm i co zrobić aby nie wyrządzić sobie krzywdy. Zacznę od metabolizmu, chyba wszyscy znają to słowo, lecz nie do końca rozumieją czym on naprawdę jest i co oznacza stwierdzenie jego przyspieszenia lub spowolnienia.

Metabolizm zatem jest po prostu zapotrzebowaniem energetycznym naszego organizmu. Tak zwaną podstawową przemianą materii jakiej potrzebuje nasz organizm do wykonywania  PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH. To oznacza, że założona ilość energii jaką potrzebuje nasz organizm zostaje wykorzystana na budowę i odbudowę tkanek, funkcje oddechowe, utrzymanie temperatury ciała, pracę układu trawiennego, działanie organów itp. itd.

Dodatkowo co jest szczególnie ważne w kolejnych częściach artykułu, metabolizm jest ” w normie” wtedy kiedy podaż energii = popyt. A więc nasz organizm otrzymuje odpowiednią ilość „paliwa” na wszystko co nie jest związane z naszym ruchem, treningami, skakaniem, bieganiem etc.

Jak zatem możliwe jest utrzymanie odpowiedniego poziomu metabolizmu, kiedy wprowadzamy reżim dietetyczny (ujemny bilans kalorii, do tego mało odżywcze pokarmy jak dalej katowany „kurczak z ryżem” kilka razy dziennie ) oraz treningowy (godziny spędzone na maszynach cardio). Dodatkowo, typ diety, kompozycja składników, ich synergia (bądź antagonizm) i ogromny udział hormonów stresu broniących organizm przed wykończeniem obranym systemem. [więcej]
redaktor, 21.02.2017 07:33|czytane: 281 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Trwa dobra passa Młodziczek KKS Pro-Basket Kutno
W miniony weekend drużyna Młodziczek KKS Pro-Basket Kutno zmierzyła się w Łodzi z zespołem Widzewa Intermarche Łódź. Spotkanie zakończyło się kolejnym z rzędu zwycięstwem kutnianek 52:65 (8:20,24:9,6:20,14:16).

Trwa dobra passa Młodziczek KKS Pro-Basket Kutno , ./upload/articles_pakiety/32962/01_obraz.jpg


Początek spotkania to zdecydowana przewaga drużyny z Kutna, natomiast druga kwarta należała do gospodarzy meczu, którzy wykorzystując błędy kutnianek schodzili na przerwę z 3 punktową przewagą. Po zmianie stron zespół kutnowski wyszedł wyraźnie zmotywowany co pozwoliło wysoko wygrać  kwartę i spokojnie do końca kontrolować przebieg spotkania. Do końca rozgrywek pozostały 4 kolejki. Nasze dziewczęta rozegrają jeszcze dwa spotkania wyjazdowe i dwa najważniejsze mecze sezonu z liderem i wiceliderem w Kutnie, które zadecydują o awansie do rozgrywek strefowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje gra Pauliny Krawczyk, Nikoli Tomasik, Gabrieli Nadolskiej i Julii Dresler. Następne spotkanie dziewczęta rozegrają 05.03.2017 w Łowiczu z drużyną Księżaka Łowicz.
[więcej]
pismak, 21.02.2017 07:32|czytane: 182 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
IV Festiwal Frankofonii. Laureaci konkursów
IV Festiwal Frankofonii trwa, jego organizatorzy proponują wiele atrakcji związanych z językiem francuskim i krajami francuskojęzycznymi. Zakończyły się konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży, we wtorek i w środę odbędą się różnorodne warsztaty przeznaczone dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kino Kutnowskiego Domu Kultury prezentuje  francuskie filmy. W czwartek natomiast zapraszamy do KDK na koncert Chrisa Schittulli, a w piątek na kolację do restauracji Hotelu Rondo.

Przedstawiamy wyniki dwóch pierwszych konkursów:
Konkurs Wiedzy o Francji i krajach frankofońskich organizowany przez Grażynę Mojsiej z Gimnazjum nr 3
GIMNAZJA
1 miejsce - Michał Olesiński z Gimnazjum nr 2 w Kutnie
2 miejsce - Paweł Cegiełka z Gimnazjum nr 1 w Kutnie
3 miejsce - Joanna Rosiak z Gimnazjum nr 3 w Kutnie
Wyróżnienie Milena Jankowska z GM 1 Kutno
LICEA/SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1 miejsce - Michalina Kapruziak, II LO im. Kasprowicza
2 miejsce- Joanna Kowalska, II LO im. Kasprowicza
3 miejsce - Piotr Dąbrowicz, I LO im. Dąbrowskiego
[więcej]
pismak, 21.02.2017 07:32|czytane: 366 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zwycięstwa Żaczek KKS Pro-Basket Kutno na turnieju w Łodzi
W miniony weekend zawodniczki KKS Pro-Basket Kutno rozegrały turniej w Łodzi w ramach Rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Żaczek. Oprócz zespołu kutnowskiego w turnieju wzięły udział również drużyny: UKS SMS ŁKS Łódź oraz UKS Basket Aleksandrów Łódzki.

Zwycięstwa Żaczek KKS Pro-Basket Kutno na turnieju w Łodzi , ./upload/articles_pakiety/32961/01_obraz.jpg


Podopiecznym trenera Mariusza Łubińskiego udało się wygrać oba spotkania i po 9 meczach z bilansem 9-0 drużyna zajmuje pierwsze miejsce w lidze. Z dobrej strony zaprezentowała się Nikola Tomasik, która zdobyła po 12 punktów w każdym spotkaniu. W meczu z ŁKS Łódź 12 punktów do wyniku dorzuciła Józefowicz Maria, a w meczu z Aleksandrowem Łódzkim 10 punktów Sobczyk Alicja. Warto dodać, że w meczu pomiędzy ŁKS Łódź a Pro-Basket Kutno spotkały się dwie drużyny do tej pory bez porażki. Zwycięstwo w tym meczu pozwoliło stać się drużynie z Kutna samodzielnym liderem rozgrywek.

Poniżej wyniki sobotnich spotkań:
ŁKS SMS Łódź - KKS PRO-BASKET Kutno 44:55 (8:18, 9:11, 16:16, 11:10)

Białoskórska Klaudia 2, Borowiecka Marlena 0, Góral Amelia 0, Jędrzejczyk Julia 0, Józefowicz Maria 12, Królikowska Martyna 8, Lewańczyk Amelia 0, Mackiel Aleksandra 8, Sobczyk Alicja 5, Starbała Milena 2, Tomasik Nikola 12 ,Urban Zuzanna 0, Zawierucha Nadia 6, Łubińska Oliwia 0, [więcej]
pismak, 21.02.2017 07:31|czytane: 155 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Mega nagroda dla Świetlicy 6. Baza z "Szóstki"
Wyzwanie nr 6 ogólnopolskiego Programu Fundacji Orange MEGAMISJA polegało na włączeniu do wspólnej zabawy rodziców dzieci zapisanych do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie i biorących udział w zajęciach.

Mega nagroda dla Świetlicy 6. Baza z
Mega nagroda dla Świetlicy 6. Baza z
Mega nagroda dla Świetlicy 6. Baza z


Rodzice  zapoznali się   z projektem na www.megamisja.pl, otrzymali listy z instrukcją, wybrali  razem z dziećmi wyrażenia najbardziej kojarzące im się z #MegaMisja, dopisali swoje wyrażenia na wydruku z logo, zrobili wspólnie z dzieckiem zdjęcia z wybranym wyrażeniem i przesłali je na adres mailowy świetlicy, wyrażając zgodę na upublicznienie wizerunku.  Z nadesłanych zdjęć świetlica utworzyła album na Facebooku z #MegaMisja i oznaczeniem @Fundacja Orange.

Okazało się, że album zamieszczony na fanpagu świetlicy  „6. Baza” ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie zawierał najbardziej kreatywne zdjęcia spośród propozycji wszystkich 350 świetlic uczestniczących w programie i w nagrodę szkołę odwiedzi Honorowa Ambasadorka MegaMisji Magdalena Kumorek – aktorka filmowa, teatralna i wokalistka. [więcej]
wandea, 20.02.2017 19:19|czytane: 1003 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Radny Ziółkowski zbulwersowany sposobem rozpatrzenia petycji o zniesieniu strefy płatnego parkowania w Kutnie
W styczniu Wojciech Ziółkowski, radny powiatowy złożył pismo do Rady Miasta Kutna o zniesienie strefy płatnego parkowania w Kutnie. Informowaliśmy o tym TUTAJ. Pismo zostało przez zespół radców prawnych Urzędu Miasta Kutna zakwalifikowane jako petycja i tak było procedowane. 30 stycznia Grzegorz Chojnacki, przewodniczący Rady Miasta zdecydował z pismem radnego powiatowego zapoznać wszystkich radnych. Od dziś na komisjach radni zajmują się sprawą i otrzymali całą zebraną dokumentację wraz z projektem uchwały, odrzucającej petycję.

Radny Ziółkowski zbulwersowany sposobem rozpatrzenia petycji o zniesieniu strefy płatnego parkowania w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/32956/01_obraz.jpg


Radni zapoznali się  m.in. z informacją prezydenta o powstaniu strefy w Kutnie oraz jej skutkach dla rotacji wolnych miejsc parkingowych oraz argumentami Ziółkowskiego przeciw istnieniu strefy.

28 czerwca 2001 roku wprowadzono odpłatny parking na Placu Wolności, wówczas pobieraniem opłat zajmował się urząd miasta, potem strefę rozszerzono, w marcu 2008 roku powstało 350 miejsc w tym 10 dla niepełnosprawnych. Miasto ogłosiło przetarg, wygrała firma Projekt&Parking, postawiła 11 parkomatów i zawarła z miastem umowę na 45,1% zysku ze strefy. W 2011 jeszcze raz rozszerzono strefę do 370 miejsc i 19 dla niepełnosprawnych. Od tego roku Projekt&Parking pobierał 69,5% zysku ze strefy i w jego obowiązkach znalazło się utrzymanie czystości strefy. W 2015 roku został znów ogłoszony przetarg i po raz trzeci wygrała ta sama firma, nowa umowa opiewała na 57,6 % wpływów i usunięto z zapisów utrzymanie czystości w strefie. 

Dziś radni otrzymali wraz dokumentacją projekt uchwały Rady Miasta Kutna uznającą petycję Wojciecha Ziółkowskiego za bezzasadną. Takiemu trybowi procedowania petycji sprzeciwia się jej autor.

- Jestem zbulwersowany postawą przewodniczącego Rady Miasta Kutna i przedstawieniem radnym jeszcze przed dyskusją i analizą mojej petycji i dokumentacji od prezydenta, projektu który uznaje petycję za bezzasadną. Taki tryb procedowania jest naganny i zamierzam złożyć skargę do Wojewody Łódzkiego. W Radzie Powiatu w Kutnie mamy zupełnie inne standardy postępowania. Skargi czy pisma od mieszkańców są najpierw rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną, czy inne komisje a dopiero powstaje projekt uchwały w sprawie ich rozpatrzenia z wypracowaną przez radnych decyzją. W Radzie Miasta jest odwrotnie, nie było dyskusji, nie było analizy dokumentacji i argumentów a już radnym przedstawiony jest projekt uchwały narzucający decyzję - mówi autor pisma o zniesieniu strefy płatnego parkowania do Rady Miasta Kutna. [więcej]
wandea, 20.02.2017 18:53|czytane: 2249 razy|109 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Devante Wallace odszedł z Polfarmexu Kutno
Dziś KKS PRO BASKET KUTNO S.A. rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z byłym już zawodnikiem Polfarmex’u, Devante Wallacem. Umowa pomiędzy klubem a zawodnikiem została przedwcześnie zakończona na wniosek zawodnika.

Devante Wallace odszedł z Polfarmexu Kutno, ./upload/articles_pakiety/32955/01_obraz.jpg


Wallace z Asseco Gdynia

Zarząd klubu KKS PRO BASKET KUTNO S.A.  chciałby podziękować Devante za miesiące spędzone w Kutnie życząc mu jednocześnie dalszych sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym. W Kutnie Wallace zdobywał średnio 10,2 punktu, 2,7 zbiórki i 1,4 asysty na mecz przy skuteczności z gry na poziomie 40,9%. [więcej]
pismak, 20.02.2017 16:24|czytane: 624 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Pod patronatem eKutno.pl: II Festiwal Nowe Brzmienie/Nowe Media
Kutnowski Dom Kultury zaprasza na drugą edycję Festiwalu Nowe Brzmienie/Nowe Media, który odbędzie się w dniach 16-19 marca.

Pod patronatem eKutno.pl: II Festiwal Nowe Brzmienie/Nowe Media, ./upload/articles_pakiety/32954/01_obraz.jpg


W programie:
16.03 – godz. 18.00 Koncert Katarzyny Nosowskiej

Nosowska zaprezentuje przekrojowy repertuar - głównie najważniejsze i najbardziej znane utwory z solowej działalności. Dodatkowo będzie można usłyszeć elektroniczne kompozycje z czasów współpracy Artystki z Andrzejem Smolikiem.

Katarzyna Nosowska rozpoczęła karierę muzyczną u schyłku lat 80tych i błyskawicznie podbiła serca polskiej publiczności. Poza działalnością w rockowej grupie HEY i gościnnymi występami w innych zespołach, Nosowska prowadzi niezwykle udaną karierę solową. Wydała do tej pory sześć albumów studyjnych, z których ostatnie dwa, Osiecka (2008) i 8 (2011), pokryły się platyną. Jest również laureatką wielu nagród i wyróżnień. Ma na koncie między innymi ponad dwadzieścia Fryderyków, w większości za osiągnięcia solowe. Tylko w 2012 roku uzyskała sześć nominacji do tej zaszczytnej statuetki. W latach 2012 –2013 była dyrektor artystyczną projektu Męskie Granie, co potwierdziło jej niesłabnącą pozycję na polskim rynku muzycznym.

16.03  - godz. 17.00-20.00 Interaktywna Instalacja Partytura to audiowizualny instrument interaktywny w przestrzeni publicznej dzięki któremu można stworzyć własny obraz inspirowany twórczością Jana Tarasina
W założeniu koncepcyjnym instalacja ma funkcjonować jak interaktywna partytura i zapisywać dźwięki grane przez publiczność w formie elementów graficznych inspirowanych oryginalnym dziełem, które poprzez swoją rytmiczność i sekwencyjną formę przypominać by mogło zapis nutowy. [więcej]
kultura, 20.02.2017 16:18|czytane: 354 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zespół THE HARDEST PART z Kutna z pierwszą nagrodą
Zespół THE HARDEST PART, działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie okazał się najlepszy w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych szkół ponadgimnazjalnych w IX edycji Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Instrumentalistów w Aleksandrowie Łódzkim. Nauczycielem prowadzącym instrumentalistów jest Cezary Górczyński.

Zespół THE HARDEST PART z Kutna z pierwszą nagrodą, ./upload/articles_pakiety/32952/01_obraz.jpg
Zespół THE HARDEST PART z Kutna z pierwszą nagrodą, ./upload/articles_pakiety/32952/02_obraz.jpg
Zespół THE HARDEST PART z Kutna z pierwszą nagrodą, ./upload/articles_pakiety/32952/03_obraz.jpg


11 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się kolejna edycja Przeglądu pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

Pomimo silnej konkurencji wykonawców z całego województwa łódzkiego zespól zajął I miejsce! Gratulujemy!
Tego dnia, w godzinach wieczornych THE HARDEST PART zagrał również bardzo elektryzujący koncert w kutnowskim klubie Moto-Pub, prezentując własne utwory i rozgrzewając publiczność przed występem zespołu Stopersi. [więcej]
kultura, 20.02.2017 13:26|czytane: 763 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Nowe ulice w Kutnie: Sokola, Wrzosowa i Krokusowa
W przyszłym tygodniu radni miejscy zdecydują o nadaniu nazw nowym ulicom w Kutnie.

I tak ulica w obrębie Grunwaldu Stanisława Gruszczyńskiego zyska przedłużenie,  Sokola w dzielnicy Raszew Piaski, Krokusowa i Wrzosowa to ulice biegnące prostopadle od  Żniwnej.

MAPKI
[więcej]
wandea, 20.02.2017 12:07|czytane: 1051 razy|8 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Antystresowy Pakiet Maturzysty w bibliotece
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie zaprasza w poniedziałek 27 lutego o godz. 19.00 na Antystresowy Pakiet Maturzysty.

Antystresowy Pakiet Maturzysty w bibliotece, ./upload/articles_pakiety/32951/01_obraz.jpg


W programie spotkania Psychologia współczesna Igor Rotberg, psycholog, terapeuta, trener, Historia bez cenzury Wojciech Drewniak, Europejski Instytut Edukacji Engram Aleksandra Stolarska, trener nauki efektywnej i szybkiego czytania
[więcej]
kultura, 20.02.2017 12:28|czytane: 314 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Konkurs z Aquaparkiem Kutno rozstrzygnięty
Cztery zaproszenia na wodne pluski w Aquaparku Kutno wygrali  Łukasz Sawicki, Żaneta Grudzińska, Adrian Sikorski i Jakub Michalak.

Konkurs z Aquaparkiem Kutno rozstrzygnięty, ./upload/articles_pakiety/32936/01_obraz.jpg


Zaproszenia można odebrać w Aquaparku Kutno w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
[więcej]
wandea, 20.02.2017 12:20|czytane: 859 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Komunikat. Zgłoś ptaki do weterynarii
Prezydent Miasta Kutna informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Komunikat. Zgłoś ptaki do weterynarii, ./upload/articles_pakiety/32935/01_obraz.jpg


Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki m.in. gołębie, strusie, bażanty, kuropatwy, itd. (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych) powinien dokonać niezwłocznie zgłoszenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kutnie.
 
Zgłoszenie można złożyć również w Urzędzie Miasta Kutno, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa osobiście (pokój 215, 211), telefonicznie (24 253-12-49, 253-12-47, 253 - 11-16) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Kutno, do dnia 22 lutego br. [więcej]
pismak, 20.02.2017 11:15|czytane: 183 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Na koniec lutego sesja Rady Miasta Kutna
28 lutego o godz. 10.00 odbędzie się sesja Rady Miasta Kutna. W porządku obrad znalazło się m.in.przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Grunwaldzką i torami PKP,  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania "Barnaba sensoryczny plac zabaw", nadania nazw ulicom w mieście Kutnie oraz nabycia przez miasto zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 21 i Łąkoszyńskiej 25.

Na koniec lutego sesja Rady Miasta Kutna, ./upload/articles_pakiety/32098/01_obraz.jpg


Radni zajmą się również wyrażeniem zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu rzecz Grupowej  Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. w Kutnie i na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta przy ul. Hoffmanowej 1, wydzierżawieniem przez miasto terenu w dzielnicy Kościuszków, zmianą uchwał o MOPSie, Wieloletnej Prognozie Finansowej, budżetu na 2017 rok.

Udzielenie pomocy finansowej powiatowi związane jest z realizacją jednego z zadań, na które mieszkańcy głosowali w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Sensoryczny plac zabaw "Barnaba" powstanie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej [więcej]
wandea, 20.02.2017 10:16|czytane: 568 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Zapowiedzi: Spotkanie z Kubą Sienkiewiczem, liderem Elektrycznych Gitar
15 marca w Centrum Teatru Muzyki i Tańca gościem Leszka Bonara będzie Kuba Sienkiewicz - wokalista, lider zespołu Elektryczne Gitary, autor tekstów a prywatnie lekarz neurolog w jednym z warszawskich szpitali.

Zapowiedzi: Spotkanie z Kubą Sienkiewiczem, liderem Elektrycznych Gitar, ./upload/articles_pakiety/32949/01_obraz.jpg


Bilety w cenie 10 zł nadl dostępne w kasie KDK, CTMiT oraz w sprzedaży ONLINE. [więcej]
kultura, 20.02.2017 09:34|czytane: 376 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
eKologia: Konkursy z okazji 40-lecia Koła PZW "METALURG" Kutno
Koło PZW Metalurg Kutno w związku z jubileuszem 40-lecia istnienia i Dnia Wędkarza ogłosiło konkursy plastyczny i literacki : „Wędką czystym wodom cześć” dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych. Termin skłądania prac mija 5 marca.

Celem konkursu jest pokazanie konieczności dbania o bezpieczeństwo nad wodą i ochronę środowiska naturalnego za pomocą znaku plastycznego lub wiersza. Najlepsze prace będą wyróżnione cennymi nagrodami i przechodzą do następnych stopni konkursów.

Prace należy dostarczyć do Elżbiety Grzybowskiej do dnia 5.03.br. do godz.17.00 z opisem pracy jak na załączonych regulaminach konkursów.

Wzorem lat ubiegłych Koło przewiduje konkurs dla uczestników finału w dniu 20.03. z wiedzy wędkarskiej, ekologicznej i pierwszej pomocy. [więcej]
pismak, 20.02.2017 09:18|czytane: 609 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Czwarta edycja Festiwalu Frankofonii od dziś
Po raz czwarty w Kutnie, w dniach 20-24 lutego, odbędzie się  Festiwal Frankofonii, czyli święto języka francuskiego i wszystkich osób, które się nim posługują.

Czwarta edycja Festiwalu Frankofonii od dziś, ./upload/articles_pakiety/32892/01_obraz.jpg
Czwarta edycja Festiwalu Frankofonii od dziś, ./upload/articles_pakiety/32892/02_obraz.jpg


W tym roku zostały zorganizowane cztery konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej z Kutna i powiatu kutnowskiego: konkurs wiedzy o Francji, recytatorski, plastyczny i piosenki francuskiej. Uczniowie będą uczestniczyć również w interesujących warsztatach dotyczących m.in. języka francuskiego, kuchni, związków polsko-francuskich, fotografii, teatru i oczywiście Frankofonii.

W czwartek, 23 lutego, miłośnikom piosenki proponujemy udział w koncercie INTYMNIE francuskiego piosenkarza Chrisa Schitulli z akompaniamentem doskonale znanego kutnowskiej publiczności Bogdana Hołowni  w Kutnowskim Domu Kultury (bilety 30 zł).

Od poniedziałku 20 lutego uczniowie szkół będą mogli oglądać w sali kinowej KDK filmy , w ramach cyklu „Francuskie kino z humorem”. [więcej]
kultura, 20.02.2017 08:56|czytane: 481 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Wędrówki matematyczne w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie
Od września biełego rok uczniowie klasy II e, biorą udział w zajęciach z innowacji pedagogicznej prowadzonych przez Katarzynę Wiktorek pt. „Wędrówki matematyczne” – Metodą Stacji Badawczych.

Wędrówki matematyczne w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/32947/01_obraz.jpg
Wędrówki matematyczne w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/32947/02_obraz.jpg
Wędrówki matematyczne w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/32947/03_obraz.jpg


Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Zajęcia mają na celu rozwijać zainteresowania i zdolności matematyczne dzieci. Uczniowie pracują aktywnie, są współorganizatorami zajęć. Aktywność w trakcie różnych zadań, ćwiczeń, gier, zabaw itp. należy zawsze do dziecka. Wykorzystuje się na zajęciach przykłady z życia codziennego oraz dostrzega sięmatematykę w otaczającym świecie, co rozwija praktyczne umiejętności uczniów i zaspokaja ich naturalną ciekawość. W czasie zajęć stosowane są gry i zabawy matematyczne, które są atrakcyjną i bardzo lubianą przez uczniów formą pracy. Proponowane gry i zabawy są powiązane określonymi treściami poznawczymi. [więcej]
pismak, 20.02.2017 08:44|czytane: 560 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Szybownik Łukasz Wójcik tym razem wręczał nagrody
W sobotę, 18 lutego odbyła się druga edycja Plebiscytu na najlepszego sportowca lotniczego Cumulusy 2016. To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w gościnnych wnętrzach Airport Hotel Okęcie. Organizatorem po raz kolejny był Krzysztof Sondej i jego niezawodna Air Sports Promotion. Impreza została zorganizowana na bardzo wysokim poziomie. Prowadzącymi to lotnicze wydarzenie byli Paulina Sykut-Jeżyna i Radek Brzózka.

Szybownik Łukasz Wójcik tym razem wręczał nagrody, ./upload/articles_pakiety/32946/01_obraz.jpg
Szybownik Łukasz Wójcik tym razem wręczał nagrody, ./upload/articles_pakiety/32946/03_obraz.jpg
Szybownik Łukasz Wójcik tym razem wręczał nagrody, ./upload/articles_pakiety/32946/06_obraz.jpg


- Jako zwycięzca ubiegłorocznego plebiscytu dostąpiłem wyjątkowego zaszczytu wręczania Złotego Cumulusa tegorocznemu najlepszemu zawodnikowi. Warto dodać, że pozostałe statuetki finalistom wręczały znane osoby, jak Karol Strasburger, Karolina Szostak, Maciek Stroiński. Patronat medialny nad imprezą sprawowały Polsat Sport, TVP Sport i Radio Kolor. Cumulusy to bardzo cenna inicjatywa, która skupia całe środowisko lotnicze od modelarzy, szybowników po pilotów samolotowych- podsumowuje Łukasz Wójcik. [więcej]
pismak, 20.02.2017 08:43|czytane: 415 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
InterTV Kutno: Eksperyment taneczny w ramach pamięci
Dziś w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie publiczność obejrzała spektakl taneczno-wizualny „Ramy” grupy SLYDE. Był to eksperyment taneczny, mówiący o tym, jak muzyka, taniec i obraz działają na widza i co potem zostaje w jego pamięci.

Spektaklowi towarzyszy wystawa zdjęć Aleksandry Bechcickiej: fotografie tancerzy grupy Slyde, które zostały wykorzystane w przedstawieniu.

Choreografia: Izabella Borkowska Reżyseria: Darek Sikorski Wystąpili: Aldona Banasiuk, Aleksandra Bechcicka, Marta Domagała-Witkowska, Marta Gajuk, Aleksandra Lewandowska, Sylwia Rusak, Filip Gutowski

[więcej]
kultura, 19.02.2017 21:52|czytane: 374 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
KAHLPN przed finałem
Hurt-Pap-Egolit    -  Prosto Team   3:3
Janakowski 2         Jankiewica 2
Orzechowski 1       Rybacki 1
ŻK Jankiewicz Wiktor
ŻK Kazimierczak Jakub

KAHLPN przed finałem, ./upload/articles_pakiety/32943/01_obraz.jpg
KAHLPN przed finałem, ./upload/articles_pakiety/32943/12_obraz.jpg
KAHLPN przed finałem, ./upload/articles_pakiety/32943/23_obraz.jpg


Pelna galeria

DZPG                    -  Lombard Warszawski 6:4

Nowakowski 4          Szumiński 1

Matczak 1                  Kruczkowski 1 [więcej]
redaktor, 19.02.2017 18:57|czytane: 691 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
PUP w Kutnie pozwał bank o utracone pieniądze
15 października 2013 r. miała miejsce kradzież środków Funduszu Pracy z rachunku bankowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Wówczas dyrektorem urzędu była Danuta Raciborska. Sprawa jednak na światło dziennie wyszła dopiero w lutym 2015. Poinformował o tym już nowy Zarzą Powiatu z Krzysztofem Debichem na czele. PUP w 2013 roku złożył w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Teraz w Sądzie Okręgowym w Łodzi walczy z bankiem, uznając że ten nie dotrzymał odpowiednich procedur, stąd pieniądze mogły paść łupem hakerów.

PUP w Kutnie pozwał bank o utracone pieniądze, ./upload/articles_pakiety/32937/01_obraz.jpg


Hakerzy pokonując zabezpieczenia bankowe włamali się na rachunek bankowy urzędu  i 8 przelewami wyprowadzili z niego kwotę około 180 tys. zł. Wśród przelewów 4 dotyczyły operacji w złotówkach na rachunki w Polsce, a 4 to operacje w euro na rachunki zagraniczne. Kradzież została zauważona tego samego dnia i zgłoszona do banku, gdzie zostały zlożone stosowne reklamacje kwestionujące przelewy. 16.10.2013 r.

Pośredniak odzyskał 5 tys. euro. Musi jednak odzyskać jeszcze 20 tys. euro podjęte z zagranicznego konta.

Sprawcami okazali się dwaj obywatele Łotwy, którzy zostali zatrzymani w czeskim areszcie. Bank zablokował konta w Polsce,  na które przelano środki i wróciły one do urzędu. [więcej]
wandea, 19.02.2017 14:28|czytane: 1672 razy|31 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Archiwum wiadomości
Wyszukiwarka
Logowanie do portalu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Na wątpliwości przed majówką i po, najlepsza jest nadzieja
Maj niesie radość! Kwitnie nadzieją na nieodgadnione. Przed chwilą odrodziliśmy się wraz z porami roku lub jak wolą wierzący w Boga... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Wystawa BODY WORLDS & The Cycle of Life. Wybierz się podczas
W Łodzi można obejrzeć wyjątkową, fascynującą, jedyną w swoim rodzaju anatomiczną wystawę z cyklu BODY WORLDS & The Cycle of Life twórcy techniki plastynacji dr. Guntera von Hagensa. Wstęp na wystawę w... [więcej]
Sport
Dwa wysokie zwycięstwa młodzików KKS Pro-Basket Nijhof Wassink Kutno na zakończenie
Ostatnie dwa mecze w sezonie rozegrali w miniony weekend młodzicy KKS Pro-Basket Kutno, którzy dość łatwo pokonali swoich przeciwników, odnosząc dwa zwycięstwa. W sobotę zespół pokonał na wyjeździe drużynę z Pabianic 49:81, natomiast dzień później podejmował we własnej hali graczy z... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Kupię Ursusa C-325 C325 C-328 C328 C-330 C330M C-4011 C4011 C-355 C355 C-360 C-360 3p C-385 c902 C9 Kupię Ursusa C-325 C325 C-328 C328 C-330 C330M C-4011 C4011 C-355 C355 C-360 C-360 3p C-385 c902 C912 C912 C914 2812 3512 tel.725 361 836 (sieć Plus) kupie Władymirca T-25 t25 MTZ80 MTZ82 MF135 MF2... [czytaj więcej]
Kupię Ursusa C-325 C325 C-328 C328 C-330 C330M C-4011 C4011 C-355 C355 C-360 C-360 3p C-385 c902 C9 Kupię Ursusa C-325 C325 C-328 C328 C-330 C330M C-4011 C4011 C-355 C355 C-360 C-360 3p C-385 c902 C912 C912 C914 2812 3512 tel.725 361 836 (sieć Plus) kupie Władymirca T-25 t25 MTZ80 MTZ82 MF135 MF2... [czytaj więcej]
Servis Masz kłopot z komputerem? Zadzwoń. Naprawa w domu klienta. Szybko i tanio. Oferuje pomoc i doradztwo przy rozbudowie oraz modernizacji sieci , komputera oraz doborze oprogramowania.... [czytaj więcej]
Działające serwisy www - sprzedam Na sprzedaż mam serwisy internetowe - gotowe i działające - każdy ma po kilka lat. Serwisy są odwiedzane i na autorskim oprogramowaniu. www.sogl.pl (8 lat, 120-270uu/dzień, 10-70tys odsłon/dzie... [czytaj więcej]
Pracownik / pracownica przetwórstwa mięsnego (Lekkerkerk, Holandia) AP Grupa s.c. (numer certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11282), dla Pracodawcy holenderskiego firmy SRS Personeel B.V., realizuje procesy rekrutacji i selekcji Pracowników w branży... [czytaj więcej]
KURS STYLIZACJI PAZNOKCI Zapraszamy na kolejne kursy stylizacji paznokci ! Każdy kurs to szkolenie ośmiogodzinne zawierające treści teoretyczne oraz praktyczne. Kursantki pracują na modelkach. SOBOTA, 27 maja - metod... [czytaj więcej]
KURS STYLIZACJI PAZNOKCI Zapraszamy na kolejne kursy stylizacji paznokci ! Każdy kurs to szkolenie ośmiogodzinne zawierające treści teoretyczne oraz praktyczne. Kursantki pracują na modelkach. SOBOTA, 27 maja - metod... [czytaj więcej]
Dom 8km od Kutna sprzedam Sprzedam dom murowany 8 km od Kutna przy asfaltowej drodze na ogrodzonej działce ok 1200 mkw. 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój CO węglowe. Może być umeblowane i ze sprzętem AGD. ... [czytaj więcej]
Jesteś dorosły i chcesz mówić po niemiecku? Witaj,rnSpecjalizuję się w nauce języka niemieckiego przez Skype.rnSkutecznie uczę osoby, które pracują w Polsce, za granicą lub jadą rndo Niemiec, Austrii i Szwajcarii.rn rnMam na imię Jolan... [czytaj więcej]
Sprzedawca / Sprzedawczyni Jesteśmy znaną marką, liderem w swojej kategorii. Nasze sklepy znajdują się w najlepszych Centrach Handlowych w Polsce. Zależy nam na stałym rozwoju, dlatego poszukujemy kreatywnych osób do sk... [czytaj więcej]
Legginsy RUN BABY RUN Legginsy sportowe do każdego rodzaju ćwiczeń: do biegania, na fitness, czy taniec. Doskonała sportowa dzianina oddychająca, elastyczna, pracuje z Twoim ciałem. Szeroki wzmacniany pas pozostaje n... [czytaj więcej]
Segment Oddam za darmo segment. ... [czytaj więcej]
Opiekun/ka seniora Josefa po zawale, 68 lat InterKadra jest działającą na rynku europejskim renomowaną Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną na podstawie Certyfikat... [czytaj więcej]
Skuteczna naprawa baz danych SQL trudne przypadki / Naprawa bazy danych MSSQL, baz Płatnika, Wapro, Zapewniamy prawie 100% skuteczność odzyskania danych z uszkodzonej bazy MSSQL. Nawet jeśli istnieje tylko plik MDF, niezależnie czy udaje się plik mdf+ldf podłączyć do serwera. Bazy mogą ... [czytaj więcej]
Kierowca C+E Międzynarodówka Firma OLI-TRANS S.C. zatrudni kierowcę w transporcie międzynarodowym na ciągniki siodłowe (kat. C+E) z doświadczeniem. System pracy 3/1. Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angiels... [czytaj więcej]
Nauczę Cię angielskiego na żywo przez Skype Czy przeszło Ci przez głowę, żeby po prostu mówić po angielsku? rnI nie chodzi mi o to, żeby myśleć co powiedzieć tylko po prostu mówić. rn rnDaj mi 3 minuty i zobacz jak w prosty sposób ... [czytaj więcej]
Renowacja wanny - co dwie wanny to nie jedna Odnów swoją wannę skutecznie, szybko, bez remontu! Wykonujemy trwałą renowację wanien metodą "wanna w wannie". Jest to osadzenie nowej wanny akrylowej na starej wannie zabudowanej. Nową... [czytaj więcej]
ŚLUSARZE ŚLUSARZE Oferta: - stawka 11,50-12,00 EURO NA RĘKĘ. - zatrudnienie na niemieckich warunkach - zakwaterowanie zapewnia pracodawca - możliwość współpracy z całymi brygadami - praca na ... [czytaj więcej]
PRACOWNIK Z NIEMIECKIM Pracownik z dobrą znajomością języka niemieckiego Oferta: - 12 euro netto/za godzinę - zakwaterowanie zapewnia pracodawca - możliwość dłuższej współpracy - praca w rafinerii w Niem... [czytaj więcej]
SPAWACZ SPAWACZE Oferta: - stawka 13 EURO NA RĘKE. - zatrudnienie na niemieckich warunkach - możliwość współpracy z całymi brygadami - praca na terenie Niemiec w miejscowości Frankfurt nad Mene... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Walenty Plichert:
5 godzin temu
Ananiasz to by tylko jodł, społ i sroł. Tylko micha i łycha. Skundlony niesforny francuski piesek. Podły nikczemnik. Skorumpowany egoista. Zakała społeczna. Nieboska zaraza. Nepotyzmem śmierdzi. Ogarnij się gościu. Nie bądź tym co koń pod brzuchem nosi. Nowośmieszny, niedouczony, niegrzeczny, wykształcony przebrzydły potwór. Uparty jak osioł, głupi jak jak cielę maćkowe, ciemny jak tabaka w rogu. Tfu.... Ludzie, weźcie go stąd bo mu jeszcze krzywdę zrobię. Kto go tu wpuścił??? Do wora go i do znachora. Chory zatruty jadem sromotnikowym, nieznośny ynteligent. Idę okno otworzyć. I idę spać. Pies mu mordę lizał!!! Jak nie urok to burok!!! Złego Kościół nie naprawi, dobrego Knajpa zepsuje. Co za świat? I to jest ta dobra zmiana. W Aquaparku. No, ale cóż, kiedy ryby Śpiewały tylko na niby, Żaby Na aby-aby, A rak Byle jak. Karp wydął żałośnie skrzele"Słuchajcie mnie przyjaciele,Mam sposób zupełnie prosty -Zacznijmy budować mosty!" Dobranoc Ananiaszku!
Janusz Machwic:
5 godzin temu
Adalbert Stańczyk zamień się na ten spreparowany mózg, może to coś pomoże, bo innego wyjścia niestety nie widać, no może mózg rozwielitki, ale zmieści się w twoim czerepie ?
Janusz Machwic:
5 godzin temu
Adalbert Stańczyk
Achacjusz Demkowicz:
2
 · 
7 godzin temu
kasprowicz ratuje sie jak może
Prokop Leroch:
8 godzin temu
wstrząsające
Serwacy Seweryński:
8 godzin temu
Ananiasz - jak pies je to nie szczeka, bo mu micha ucieka
Klemens Gawliński:
8 godzin temu
Majówka z prosektorium. To było dopiero coś.
Florentyna Hryńczuk:
8 godzin temu
Fakty są takie, że nie przypominam sobie, żeby Michoczesna kiedykolwiek skrytykowała prezydenta.
Leonia Weidner:
8 godzin temu
Nowoczesna stworzyła stronę Misiewicze. O swoich z Kutna napiszecie?
Andrzej Huszcza:
8 godzin temu
Na Nowoczesną w Kutnie nigdy nie zagłosuję! Na kogo? Na pana Ziółkowskiego - który skacze z jednego ugrupowania do drugiego? A może na tych, co michę od miasta mają?
Jakub Agrypa:
9 godzin temu
Czy w Słupsku to chamy mieszkają? Bo zwroty, którymi się posługuje Ananiasz pasują raczej do budki z piwem niż do tego forum
Konstanty Schreybertzky:
5
 · 
9 godzin temu
A rzeźnicka to dlatego, że gości Gierulę i jest zaprzyjaxniona z Trawą i Fabiański nad nią czuwa. Kochańska to tylko za to ze jako przejsciowa dyrektorka jeszcze jest
Nestor Drzewiecki:
5
 · 
9 godzin temu
w tej szkole to tylko niektórzy nauczyciele tylko zasługują na szacunek, tylko kilka osób, reszta to porażka
Abel Borkowski:
7
 · 
11 godzin temu
Adamski oddaj mieszkanie
Waleriana Paszkiewicz:
11 godzin temu
A co padła firma w której pracowała? A poprzednie, też padły?
Kalikst Wenglorsch:
10
 · 
11 godzin temu
Wyrasta razem z mieszkaniem czy bez?
Alwin Gross:
2
 · 
11 godzin temu
Jak nie chcecie to nie oglądajcie wielcy wrażliwcy.
Sykstus Wieloch:
4
 · 
11 godzin temu
A ty jesteś małym człowieczkiem , który bez przerwy dogryza temu portalowi i zobaczysz ,że w końcu uwiecznią twoją wściekłą twarz.
Henryk Szabaniewski:
2
 · 
11 godzin temu
No widzisz a lekarze tego się ucz , ŻEBY LECZYĆ TAKICH CHORYCH JAK TY.
Karol Sikora:
2
 · 
11 godzin temu
Stułbia przy tobie to niezwykle mądra istota.Najciekawsze artykuły
 ·  57
3 dni temu
Czytelnicy pytają o zatrudnienie w Aquaparku Kutno i bezpłatne wejściówki
 ·  2
4 dni temu
Misje Święte w diecezji łowickiej. Wczoraj świadectwo Dobromira, dziś rozpoczęcie misji w Głogowcu
 ·  101
5 dni temu
WSA odrzuca skargę inwestora. Nie będzie wiatraków w gminie Bedlno
 ·  3
5 dni temu
Kutnowskie firmy otrzymały wsparcie na innowacyjne projekty z branży motoryzacyjnej
 ·  29
9 dni temu
Co będzie w budynku po PZU w centrum Kutna?
 ·  21
10 dni temu
Dziś w TVP 1 historia byłego policjanta z Kutna
 ·  8
10 dni temu
Czytelnicy pytają: Kiedy wreszcie będzie nowa nawierzchnia na drodze Łanięta - Kąty?
 ·  29
18 dni temu
Gorąca dyskusja o opłatach za wodę i ścieki w Gminie Kutno. Radni zaproponowali podwyżki
 ·  89
18 dni temu
Będzie nowy stary Zarząd Powiatu w Kutnie?
 ·  51
18 dni temu
Ogłoszenia o manifestacji kutnowskiego ONR pod lupą łódzkiej prokuratury
 ·  11
19 dni temu
Proces Łukasza K. Media musiały opuścić salę rozpraw
 ·  5
20 dni temu
Bronka Nowicka w Kutnie. Dziecko martwi się, bo nie umie nakarmić kamienia
 ·  12
20 dni temu
Prokuratura Regionalna w Łodzi: Były policjant nie popełnił przestępstwa na komendzie
 ·  16
20 dni temu
Czyszczenia Królewskiej na Majówkę nie będzie, ale różana fontanna już tryska
 ·  12
22 dni temu
Twarzą w twarz Proletaryat w Kutnie
 ·  92
23 dni temu
Czytelnicy pytają, rzecznik starostwa odpowiada. Koszty kasacji i bezkrólewie
 ·  2
23 dni temu
Inwestycje PLK S.A.: Odnowione perony, wiadukt na Troczewskiego i przystanek Azory
 ·  88
24 dni temu
Radnej PSL przedłużono zatrudnienie w ośrodku. Nie ze mną te numery, Brunner
 · 
24 dni temu
Łukasz Wójcik: Podniebne przygody i wielka pasja
 · 
24 dni temu
Promocja szkół w coraz lepszym wydaniu. Powiatowe targi edukacyjne dla gimnazjalistów
 ·  247
25 dni temu
Kasacja starosty oddalona. Debich musi odejść
 ·  3
25 dni temu
Laureaci Super Pulsów Żychlina 2017
 · 
26 dni temu
W Komadzynie płonęła naczepa pełna trocin. Ruch na A1 odbywa się jednym pasem
 ·  2
29 dni temu
Premiery Teatru Puszek. Dobra zabawa i pouczający morał
 ·  105
30 dni temu
Praktyki samorządowe a wartości. Promocja prezydenta z naszych portfeli
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności