eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 23.06.2017     reklama kontakt
 
<a href="/wiadomosci,34209-p-jolanta-zagajewska-by-a-dusza-towarzystwa," title="Kutno: ŚP. Jolanta Zagajewska była duszą towarzystwa" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>ŚP. Jolanta Zagajewska była duszą towarzystwa</b><br>To nie był czas. To nie była pora.I zgasło słońce, kiedy...</div></a> <a href="/kultura,34210-nagrody-w-dziedzinie-kultury-dla-makowskiego-i-kacalaka," title="Kutno: Nagrody w dziedzinie kultury dla Makowskiego i Kacalaka" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Nagrody w dziedzinie kultury dla Makowskiego i Kacalaka</b><br>Jarosław Makowski i Tadeusz Kacalak otrzymali Nagrody Prezydenta Kutna w dziedzinie kultury....</div></a> <a href="/wiadomosci,34213-dni-pola-w-strzelcach," title="Kutno: Dni Pola w Strzelcach" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Dni Pola w Strzelcach</b><br>Dziś w Strzelcach odbyły się Dni Pola...</div></a> <a href="/wiadomosci,34208-ekuchnia-udka-po-maroka-sku," title="Kutno: eKuchnia: Udka po marokańsku" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>eKuchnia: Udka po marokańsku</b><br>Nieziemsko pachnące, delikatne i soczyste udka z kurczaka marynowane z aromatycznymi...</div></a> <a href="/wiadomosci,34193-uczniowie-i-nauczyciele-z-kutna-nagrodzeni," title="Kutno: Uczniowie i nauczyciele z Kutna nagrodzeni" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Uczniowie i nauczyciele z Kutna nagrodzeni</b><br>Dziś w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyło się...</div></a> <a href="/wiadomosci,34187-jubileuszowy-wiecz-r-z-kr-tkimi-filmami-w-centrum-teatru-muzyki-i-ta-ca," title="Kutno:  Jubileuszowy wieczór z krótkimi filmami w Centrum Teatru Muzyki i Tańca" class="none white"><div id="opis_slidera"><b> Jubileuszowy wieczór z krótkimi filmami w Centrum Teatru Muzyki i Tańca</b><br>30 czerwca, o godzinie 18:00 odbędzie się jubileuszowa edycja Euroshorts w...</div></a> <a href="/wiadomosci,34182-radni-powiatowi-mieli-szkolenie-wiedza-wszystko-o-tablecie," title="Kutno: Radni powiatowi mieli szkolenie. Wiedzą wszystko o tablecie" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Radni powiatowi mieli szkolenie. Wiedzą wszystko o tablecie</b><br>Tableciku, tableciku powiedz przecie, kto jest najmądrzejszy w radzie? Dziś przed...</div></a> <a href="/wiadomosci,34173-zmar-marek-w-jkowski-regionalista-i-by-y-prezes-tpzk," title="Kutno: Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK</b><br>Zmarł Marek Wójkowski  (1955-2017) – regionalista, kolekcjoner, pasjonat historii 37 pp, ...</div></a>
Najważniejsze wiadomości
Movies from the Hearts of Poland w CTMiT
23 i 24 maja o godz. 18.00 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbędą się pokazy najlepszych krótkich filmów ostatnich 15 lat nagradzanych na Festiwalu w Gdyni, MFF Tofifest, IFF Slamdance w USA, Cinema du Reel w Paryżu lub honorowane nagrodą BAFTA.

Movies from the Hearts of Poland w CTMiT, ./upload/articles_pakiety/26718/01_obraz.jpg


Znajdziemy w nich obraz współczesnej Polski i Europy na początku XXI wieku, pokazany na wiele filmowych
sposobów. Bilety w cenie 5 zł już do nabycia. [więcej]
wandea, 22.05.2015 08:25|czytane: 762 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Iwona Warzywoda i Patrycja Wojtalik-Gierańczyk uhonorowane na gali Lady D im. Krystyny Bochenek
We wtorek, 19 maja w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyła się Wojewódzka Gala Konkursu ,,Lady D im. Krystyny Bochenek”. Konkurs zorganizowany był przez Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad konkursem objęła Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi, Witold Stępień Marszałek Województwa.

Iwona Warzywoda i Patrycja Wojtalik-Gierańczyk uhonorowane na gali Lady D im. Krystyny Bochenek, ./upload/articles_pakiety/26814/02_obraz.jpg
Iwona Warzywoda i Patrycja Wojtalik-Gierańczyk uhonorowane na gali Lady D im. Krystyny Bochenek, ./upload/articles_pakiety/26814/05_obraz.jpg
Iwona Warzywoda i Patrycja Wojtalik-Gierańczyk uhonorowane na gali Lady D im. Krystyny Bochenek, ./upload/articles_pakiety/26814/06_obraz.jpg


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zgłosiło dwie kandydatki – w kategorii ,,Dobry start” Iwonę Warzywodę oraz w kategorii ,,Życie społeczne” Haliną Głogozę. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żychlinie zgłosiło Patrycję Wojtalik – Gierańczyk w kategorii ,,Życie zawodowe”. 

Kapituła konkursu uhonorowała dwie kandydatki z Powiatu Kutnowskiego: Iwonę Warzywodę przyznano III miejsce w kategorii ,,Dobry start” za otwartość życiową, aktywność zawodową i społeczną oraz uczestnictwo w międzynarodowych wymianach młodzieży i udział w konkursie Miss Polski na wózku, Patrycję Wojtalik – Gierańczyk przyznano III miejsce w kategorii ,,Życie zawodowe” za całokształt pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie ukierunkowanej na przygotowaniu uczestników WTZ Żychlin do udziału w sportowych rywalizacjach oraz opracowywaniu dla nich choreografii ruchowych do przedstawień. [więcej]
redaktor, 22.05.2015 07:53|czytane: 945 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Uczniowie z Kutna rywalizują o przepustkę do Brukseli
Dwóch kutnian: Łukasz Fabiniak z Zespołu Szkół nr 3 im. Grabskiego i Jakub Chodorowski z LO im. Kasprowicza znalazło się w gronie dziesięciu najlepszych autorów prac w Festiwalu Historycznym „Tradycja i Pamięć”. Już w najbliższą sobotę, 23 maja zmierzą się finałowym turnieju wiedzy w Łowiczu.

Jury bardzo wysoko oceniło pracę Łukasza Fabiniaka „Nieznane walki w Szadzku. W sercu Toma Rainera” napisaną pod kierunkiem mgr Katarzyny Kopańskiej-Zimnej oraz Jakuba Chodorowskiego „Chrzest Polski i jego konsekwencje” powstałej pod okiem mgr Artura Ciurleja. Dały one obu mieszkańcom różanego grodu przepustkę do turnieju wiedzy, w którym stawką są m. in. wycieczka do Brukseli oraz nagrody rzeczowe. [więcej]
redaktor, 22.05.2015 07:47|czytane: 706 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Sprawy miasta w naszych rękach. Chcesz mieć inicjatywę uchwałodawczą w samorządzie lokalnym?
Urząd Miasta Kutna od 14 do 21 maja na podstawie zarządzenia prezydenta prowadzi konsultacje społeczne w sprawie inicjatywy uchwałodawczej czyli uprawnienia do przedkładania władzy samorządowej projektów uchwał. Konsultacje przeprowadzone są za pomocą strony kutnowskiego magistratu. Wystarczy jedno kliknięcie w ankiecie. 

Na stronie um.kutno.pl znajdziecie Państwo pytanie Czy jako mieszkaniec miasta Kutno jest Pan/Pani zainteresowany/a posiadaniem inicjatywy uchwałodawczej?

Obywatelski projekt uchwały może dotyczyć dowolnej sprawy pozostającej w gestii rady, czyli np. planowanych lub podejmowanych inwestycji, zmiany nazw ulic, wysokości opłat komunalnych. Warunkiem wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest wpisanie takiej możliwości do statutu gminy - powinien określać choćby, ile podpisów trzeba zebrać, aby zgłoszony projekt został rozpatrzony przez radę i jak szybko ma trafić pod obrady.

Podstawą prawną do wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej są art. 3, 8, 22 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Inicjatywa taka z pewnością rozszerzy demokratyczne działanie samorządu, pozwoli wypełniać zasadę sprawiedliwości społecznej i pokaże czy samorząd jest otwarty na bezpośredni głos lokalnej społeczności.

Przypomnijmy, Stowarzyszenie Kutno Plus 29 września 2014 r. złożyło wniosek o zmianę w statucie miasta dopuszczającą obywatelską inicjatywę uchwałodawczą czyli składanie przez grupy mieszkańców własnych projektów uchwał rady miasta. O rozpatrzeniu go po pół roku czyli do 31 maja 2015 r. zdecydowali radni poprzedniej kadencji na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Kutna 28 października 2014. Wówczas przyczyną przedłużenia terminu załatwienia wniosku był zamiar przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasadności wprowadzenia do Statutu Miasta Kutno możliwości składania przez grupy mieszkańców własnych projektów uchwał rady. [więcej]
wandea, 18.05.2015 14:43|czytane: 1487 razy|17 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Absolutorium dla wójta Jerzego Bryły
W czasie wczorajszej sesji Rada Gminy Kutno jednomyślnie udzieliła wójtowi Jerzym Bryle absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Absolutorium dla wójta Jerzego Bryły, ./upload/articles_pakiety/26810/01_obraz.jpg
Absolutorium dla wójta Jerzego Bryły, ./upload/articles_pakiety/26810/02_obraz.jpg


Radni decyzję podjęli po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o przedłożonym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno dotyczącym udzielenia absolutorium wójtowi gminy Kutno oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku komisji rewizyjnej.

- Chciałbym podziękować radym za zaufanie -  podsumował głosownie Jerzy Bryła. - Szczególnie dziękuję tym z radnych, którzy dopiero rozpoczęli swoją pracę samorządową i zaufali nam, choć nie uczestniczyli w realizacji założeń budżetowych. [więcej]
redaktor, 21.05.2015 11:24|czytane: 1791 razy|10 komentarzy|komentuj|czytaj cały
5 czerwca magistrat i USC nieczynne
5 czerwca br., tj. piątek Urząd Miasta Kutna będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego w tym dniu będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 15.00. [więcej]
redaktor, 21.05.2015 11:14|czytane: 1040 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
W gminie Kutno ruszyły remonty dróg gruntowych
W połowie maja rozpoczęły się prace przy remoncie dróg gruntowych. Do naprawy nawierzchni wykorzystany zostanie destrukt asfaltowy.

W gminie Kutno ruszyły remonty dróg gruntowych, ./upload/articles_pakiety/26808/01_obraz.jpg
W gminie Kutno ruszyły remonty dróg gruntowych, ./upload/articles_pakiety/26808/02_obraz.jpg


Prace obecnie prowadzone są w okolicach Raciborowa. Następnie naprawiane będą drogi między innymi w okolicach Gołębiewa, Krzesin, Wysokiej Wielkiej i innych miejscowości z terenu całej gminy. Materiał do naprawy dróg pochodzi z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Kutnie.

- Destrukt, który tam kupujemy raz jest lepszy, raz gorszy, ale kupujemy go sporo taniej – mówi Jerzy Bryła, wójt gminy. - To co zawiezione zostało na remont drogi w Raciborowie jest dobrej jakości. Jedynie końcówka tego materiału nie była tak dobra jak wcześniej.

Za tonę destruktu (z załadunkiem) gmina zapłaciła 30 złotych. Za gruz budowlany trzeba zapłacić 35 złotych za tonę, ale dodatkowo trzeba pokryć koszty załadunku. [więcej]
redaktor, 21.05.2015 11:08|czytane: 1176 razy|10 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dzień Patrona w krzyżanowskim gimnazjum
W tym roku Dzień Patrona był dniem szczególnym dla społeczności lokalnej Gimnazjum w Krzyżanowie, która obchodziła 10. rocznicę nadania szkole imienia II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino i poświęcenia sztandaru szkoły.

Dzień Patrona w krzyżanowskim gimnazjum, ./upload/articles_pakiety/26806/01_obraz.jpg
Dzień Patrona w krzyżanowskim gimnazjum, ./upload/articles_pakiety/26806/02_obraz.jpg
Dzień Patrona w krzyżanowskim gimnazjum, ./upload/articles_pakiety/26806/03_obraz.jpg


Wtedy też odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi. Pułkownik Mieczysław Czerkawski, kombatant i uczestnik walk o Monte Cassino, przekazał urnę z ziemią z Doliny Śmierci. Od tamtej pory w murach naszej szkoły również rozbrzmiewa hymn szkoły, do którego słowa napisały Marta Karpiak, Karolina Karpiak i Marta Zakrzewska. Muzykę skomponował nieżyjący już nauczyciel Jacek Stanisławski.

Dyrektor szkoły Dorota Kubiak w krótkim wystąpieniu przypomniała najważniejsze daty i wydarzenia związane z Bitwą o Monte Cassino, a także kolejne inicjatywy i działania podejmowane przez społeczność szkolną - konkursy wiedzowe, plastyczne i recytatorskie. Młodzież uczestniczy także w sejmikach Szkół Karpackich. Nasz sztandar został odznaczony decyzją Ministra Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość.

Gloria Victis – Cześć i Chwała Bohaterom to tytuł montażu słowno–muzycznego poświęconego żołnierzom poległym podczas II Wojny Światowej oraz w Bitwie o Monte Cassino, który został przygotowany przez młodzież.
Generał Władysław Anders, dowódca II Korpusu Polskiego, powiedział kiedyś: „Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia, bierze je na swoje skrzydła legenda i zanosi do narodowego pamiątek kościoła.”  Ta bitwa rozegrała się w 1944r. o Monte Cassino – jedna z najważniejszych i największych bitew na froncie zachodnim. [więcej]
redaktor, 21.05.2015 11:06|czytane: 1366 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Szli śladami historii i zabytków Kutna oraz dziejów 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty
Zakończyła się druga edycja Gry Miejskiej „Śladami historii i zabytków Kutna oraz dziejów 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego”, która odbyła się wczoraj w godz. 9.30-14.00. Uczestniczyło w niej 11 zespołów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Uczestnicy gry  wyruszyli  spod Dworku Modrzewiowego - siedziby stowarzyszenia i wędrowali ulicami Kutna z pamiątkowym znaczkiem przypiętym do ubrania, zapoznając się z tematem przewodnim gry miejskiej.

Szli śladami historii i zabytków Kutna oraz dziejów 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty , ./upload/articles_pakiety/26807/01_obraz.jpg
Szli śladami historii i zabytków Kutna oraz dziejów 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty , ./upload/articles_pakiety/26807/02_obraz.jpg
Szli śladami historii i zabytków Kutna oraz dziejów 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty , ./upload/articles_pakiety/26807/03_obraz.jpg


W tym roku gra miejska poświęcona była poznaniu historii i zabytków miasta, a przede wszystkim historii i miejscom związanym z 37 Łęczyckim Pułkiem Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego, który przez prawie 20 lat stacjonował w Kutnie. W trakcie wykonywania zadań każdy zespół układał hasło z pojedynczych wyrazów przekazywanych im w wyznaczonych miejscach Gry.W punktach  czekali na nich Strażnicy gry, którzy przekazywali im koperty z następnymi  wskazówkami. Każdy zespół  miał do wykonania 8 zadań, które były punktowane przez Strażników gry. Młodzież w trakcie gry  rozwiązywała krzyżówki, rebusy, diagramy, poprawnie identyfikowała zabytki.... Na Cmentarzu Parafialnym zapalili znicze na grobach żołnierzy 37pp.

Podczas zwiedzania Muzeum Regionalnego w Kutnie, Sylwia Stasiak i Kazimierz Śwircz zapoznali uczniów z  przechowywanymi w muzeum pamiątkami związanymi z 37 pp. Młodzież mogła zobaczyć:   zdjęcia,  hełmy, szable, Nagrodę Przechodnią Dowódcy 37 pp dla najlepszego oddziału oraz zobaczyć replikę sztandaru 37 pp, którego oryginał zaginął podczas działań wojennych. W Dworku Modrzewiowym członek zarządu, Stanisław Wojdecki przedstawił i omówił  prezentację multimedialną. . Prezentacja zawierała ciekawe informacje  i fotografie:  koszar, żołnierzy i ich rodzin, działalności kulturalnej, wycieczek, uroczystości pułkowych, sztandarów i odznak, żołnierzy   na ćwiczeniach, szkoleniach i zawodach związanych  z 37 pp. [więcej]
redaktor, 21.05.2015 10:34|czytane: 1011 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Konkurs Kwiatki na Dzień Matki rozstrzygnięty. W sobotę warsztaty florystyczne
Kutnowski Dom Kultury rozstrzygnął konkurs plastyczny Kwiatki na Dzień Matki. To już jego trzecia edycja i jak zawsze cieszył się on powodzeniem najmłodszych mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Jury w składzie: Agnieszka Dąbrowska-Walczak, Anna Jasińska, Marta Fijałkowska, Dominika Staniszewska, obejrzało 78 prace zgłoszonych na konkurs i przyznało regulaminowe nagrody główne w kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy 0-III i szkoły podstawowe klasy IV-VI. W nadchodzącą sobotę wszyscy laureaci wezmą udział wraz ze swoimi mamami w warsztatach florystycznych, podczas których wykonają kompozycje z żywych kwiatów pod okiem florysty. Od 23 maja również zobaczymy na wystawie w domu kultury nagrodzone i wybrane prace plastyczne. 

W kategorii szkoły podstawowe klasy 0-III nagrodzeni zostali:
1. OLIWIA ANTCZAK  KLASA II,  SP SZEWCE NADOLNE
2. ANGELIKAGOŁĘBIOWSKA KLASA 0,  SP NR 4, opiekun Teresa Szczepanik
3. DAWID GÓRECZNY KLASA I SP NR4,  opiekun J. Bujalska Kowalczyk
4. JULIA CIURLEJ  LAT 6
5. EMILIA CHOJNACKA KLASA III, SP NR 4,  opiekun Teresa Szczepanik
6. SZYMON BRASZKIEWICZ LAT 7
7. JULEK BAWEJ LAT 6
8. ANTOŚ FILIPCZAK LAT 7 [więcej]
pismak, 21.05.2015 10:03|czytane: 1020 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Miś Kudłatek w Kinematografie dla Malucha
W niedzielne przedpołudnie, 24 maja o godz. 11.00 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca kolejny Kinematograf dla Malucha. Tym razem można będzie zobaczyć bajki, których bohaterem jest Miś Kudłatek. Seans filmowy połączony jest z zajęciami plastycznymi dla najmłodszych.

Miś Kudłatek w Kinematografie dla Malucha, ./upload/articles_pakiety/26719/01_obraz.jpg


- Partnerami Kina Kutnowskiego Domu Kultury w realizacji Kinematografu dla Malucha są Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz Hoop Polska - mówi Bożena Sapiejka, Kierownik Kina KDK. [więcej]
wandea, 21.05.2015 09:52|czytane: 937 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Pallotyni zapraszają na Dybowskie Spotkania Odpustowe
24 maja parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie-Dybowie przeżywać będzie odpust. Jest to również druga  rocznica konsekracji kościoła. Uroczysta msza święta celebrowana będzie o godz. 11.30.

Pallotyni zapraszają na Dybowskie Spotkania Odpustowe, ./upload/articles_pakiety/26758/01_obraz.jpg


W tym wyjątkowym dniu księża Pallotyni, a także Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dybów-Kutno” wraz z Parafialnym Zespołem Caritas  zapraszają wszystkich mieszkańców Kutna na  Dybowskie Spotkania Odpustowe połączone z Dniem Dziecka.

Rozpoczęcie festynu odpustowego będzie o godz.14.00 na terenie osiedla Dybów przy „górce”.

W programie festynu: występ zespołu muzycznego, konkurencje sportowe z licznymi cennymi nagrodami, zabawa karaoke z atrakcyjnymi nagrodami, pokaz tańca z ogniem, malowanie twarzy, [więcej]
pismak, 21.05.2015 09:50|czytane: 1250 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Relacja: 20 lat "Kruków" Augustów i mecze kutnowskich baseballistów
Od 15 do 17 maja młodzi kutnowscy adepci baseballu brali udział w turnieju z okazji obchodów 20- lecia istnienia klubu UBKS „Kruki” Augustów.  Na zaproszenie przyjaciół odpowiedzieli rodzice zrzeszeni w Kutnowskim Stowarzyszeniu Sympatyków Baseballu „Wspieramy Nasze Dzieci”.

Wyjazd doszedł do skutku dzięki wsparciu finansowym rodziców, którzy byli sponsorami pobytu dzieciaków z Kutnowskiej Małej Ligi Baseballu oraz Zarządowi i członkom KSSB „ Wspieramy Nasze Dzieci”. Stowarzyszenie  zapewniło fachową organizację wyjazdu oraz kadrę wychowawców i trenerów.

Relacja: 20 lat
Relacja: 20 lat
Relacja: 20 lat


Podczas trzydniowego pobytu młodzi baseballiści nie mogli narzekać na brak atrakcji zarówno sportowych jak i kulturalnych. Zaraz po przybyciu na miejsce ekipa z Kutna została zakwaterowana w Bursie Międzyszkolnej Zespołu Placówek Młodzieżowych, tuż obok kompleksu boisk sportowych.

Pierwszego dnia zawodnicy z Kutna o godzinie 15.30 wzięli udział w ceremonii otwarcia obchodów dwudziestolecia klubu UBKS „Kruki” Augustów, która odbyła się w samym centrum miasta na malowniczym rynku, tuż pod pomnikiem Zygmunta Augusta. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, działacze klubowi, zawodnicy oraz ich rodziny i zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych klubów baseballowych z Wilna, Uteny, Brześcia, Rybnika, Kutna, Działdowa. Nie zabrakło ciepłych słów pod adresem Państwa Bożeny i Lecha Borysów, którzy zakładali ten klub i przez 20 lat byli jego sercem i duszą. Podczas uroczystości Pani Prezes uhonorowała działaczy sportowych, sponsorów, rodziców, przyjaciół, którzy w sposób szczególny wspierali rozwój baseballu w Augustowie i tworzyli historię „Kruków”.

Jednym z nich był Pan Andrzej Pietrzak z Kutna, trener, działacz sportowy, który od samego początku nawiązał przyjaźń z działaczami augustowskiego klubu i w dowód wdzięczności otrzymał statuetkę  za pomoc, życzliwość i zrozumienie.

Następnym punktem programu jaki przygotowali organizatorzy tego dnia był rejs przepięknym statkiem pasażerskim po rzece Netta oraz Augustowskich jeziorach „Szlakiem Papiewskim” Jana Pawła II, który odwiedził te miejsca 9 czerwca 1999 r. Trasa wiedzie przez śluzy Przewięź, Swoboda do Gorczycy, gdzie kończy się Szlak Papieski. Podczas wycieczki pasażerowie uczestniczyli w śluzowaniu, zobaczyli Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej - gdzie Papież modlił się w kaplicy - i pomnik Jana Pawła II usytuowany nad brzegiem jeziora Studzieniczne, ze słynnymi słowami „Byłem tu wiele razy, ale jako Papież po raz pierwszy i chyba ostatni”.

Dzień drugi (sobota) upłynął pod znakiem rywalizacji sportowej. W turnieju wystartowało siedem drużyn w kategorii 12 lat i młodsi, które rozegrały 21 jeden meczy w systemie każdy z każdym. [więcej]
redaktor, 20.05.2015 23:44|czytane: 1093 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zawodnicy z KKS PRO-BASKET TBS Kutno w Kadrze Wojewódzkiej Młodzików
Dobre występy drużyny KKS PRO-BASKET TBS Kutno w rozgrywkach wojewódzkiej ligi młodzików U14M zaowocowały powołaniem 17 maja przez trenera kadry pana Arkadiusza Gralewskiego,  aż 7 zawodników kutnowskiego klubu na konsultację selekcyjną szerokiej kadry młodzików  (rocznik 2002 i młodsi).

Zawodnicy z KKS PRO-BASKET TBS Kutno w Kadrze Wojewódzkiej Młodzików , ./upload/articles_pakiety/26802/01_obraz.jpg


Do Łodzi  gdzie odbyła się konsultacja zostali zaproszeni: Szymon Pajor, Macieja Pluta, Maksymilian Majda, Patryk Czarnecki, Patryk Wojtczak, Mateusz Kowalewski, Daniel Matuszewski. [więcej]
redaktor, 20.05.2015 19:29|czytane: 947 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Mistrzostwa Polski Kadetów w Kickboxingu
Od piątku do niedzieli (15-17 maja) w Lidzbarku Welskim odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów w Kickboxingu w formule Kick Light. W imprezie udział wzięli kolejny raz zawodnicy Młodzieżowego Domu Kultury i Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno.
  
W zawodach wystartowali Tomasz Gawenda, w kat. wagowej -63 kg- V miejsce, Maciej Świeca, w kat. wagowej - 69 kg -  IX miejsce.

 Mistrzostwa Polski Kadetów w Kickboxingu , ./upload/articles_pakiety/26798/01_obraz.jpg
 Mistrzostwa Polski Kadetów w Kickboxingu , ./upload/articles_pakiety/26798/02_obraz.jpg
 Mistrzostwa Polski Kadetów w Kickboxingu , ./upload/articles_pakiety/26798/03_obraz.jpg


- W imprezie wystartowało 150 zawodników z 35 klubów. Poziom walk kadetów (10-16 lat) wysoki. Kutnowscy kickboxerzy pokazali się z dobrej strony walcząc bardzo ambitnie.Każdy turniej to kolejna nauka i zdobyte doświadczenie na przyszłość - powiedział trener Mariusz Konwerski. [więcej]
redaktor, 20.05.2015 18:12|czytane: 909 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Święto Żychlina na koniec maja[więcej]
redaktor, 20.05.2015 18:04|czytane: 728 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zaginął czarno-biały roczny kocur
W piątek, 15 maja w okolicach ulicy Kordeckiego w Kutnie zaginął czarno-biały roczny kocur. Miał ciemno zieloną obróżkę z niebieską adresówką.

Zaginął czarno-biały roczny kocur, ./upload/articles_pakiety/26767/01_obraz.jpg


Jeśli ktoś go widział lub przygarnął bardzo proszę o kontakt pod numerem: 609 077 900. Przewidziana nagroda. [więcej]
wandea, 18.05.2015 14:43|czytane: 1181 razy|komentuj|czytaj cały
Przedszkolaki - leśne zwierzaki
Kolejne zadanie realizujące program konkursu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” – III edycja zrealizowano przy współpracy z Nadleśnictwem Kutno. Już od wczesnych godzin porannych trwały przygotowania do zajęć. Dzieciaczki wcielały się w rolę zwierząt leśnych. Metamorfoz artystycznych dokonała Judyta Dyczko.

Przedszkolaki - leśne zwierzaki, ./upload/articles_pakiety/26795/01_obraz.jpg
Przedszkolaki - leśne zwierzaki, ./upload/articles_pakiety/26795/02_obraz.jpg
Przedszkolaki - leśne zwierzaki, ./upload/articles_pakiety/26795/03_obraz.jpg


Malowanie twarzy dzieciom sprawiło zarówno wykonawczyni, jak i maluchom wiele radości. Dzieci wspaniale odegrały rolę zwierząt leśnych i sprawiły tym wielką niespodziankę leśniczemu, który odwiedził przedszkole. Konwersatorium przeprowadził inżynier nadzoru – Robert Krokowski. Mówił o szacunku do przyrody, odpowiednim zachowaniu względem niej i zagrożeniach w kontaktach z przyrodą.  

Leśniczy uświadamiał dzieci jakie piękno i bogactwo daje nam przyroda oraz jak ważna jest w życiu każdego człowieka. Podczas zajęć wykorzystano specjalnie malowane na powyższe zajęcia obrazy – „CZTERY PORY ROKU” (autor: Emilia Tarka) i względem ich układu była prowadzona część merytoryczna. [więcej]
redaktor, 20.05.2015 15:07|czytane: 925 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Mad Max: Na drodze gniewu. Wygrali zaproszenia na premierę
Kino Kutnowskiego Domu Kultury zaprasza w piątek 22 maja na premierę filmu Mad Max: Na drodze gniewu 2D i 3D. Reżyser George Miller, twórca gatunku postapokaliptycznego oraz pomysłodawca legendarnej serii filmów Mad Max, prezentuje nowy obraz, który stanowi powrót do świata Wojownika Szos Maxa Rockatansky’ego.

Mad Max: Na drodze gniewu. Wygraj zaproszenia na premierę

Dwa podwójne zaproszenia na film wygrali Natalia Dębowska i Szymon Łukaszczyk. Zaproszenia będą do odebrania w Kasie KDK przed wybranym seansem. [więcej]
kultura, 20.05.2015 12:13|czytane: 1408 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Wczoraj rozpoczęła działalność poradnia kardiologiczna przy Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie
Wczoraj rozpoczęła działalność poradnia kardiologiczna przy Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie. Kliniki Kardiologii Allenort to wysoko wyspecjalizowane placówki oferujące opiekę medyczną pacjentom ze schorzeniami sercowymi.

– Choroby układu sercowo-naczyniowego są głównym problemem zdrowotnym naszego społeczeństwa, a dostępność do usług medycznych w dziedzinie kardiologii jest ciągle niewystarczająca. Dziś coraz więcej naszych pacjentów to ludzie młodzi, wśród tego grona z roku na rok wzrasta odsetek kobiet. To efekt zmian cywilizacyjnych, a także stresu, który towarzyszy już nie tylko zapracowanym mężczyznom, ale często i paniom sprawującym odpowiedzialne funkcje nie tylko w domu, ale przede wszystkim na gruncie zawodowym – komentuje lek. med. Małgorzata Głowaty, zastępca Ordynatora Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie. – Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, postanowiliśmy zaoferować wszystkim pacjentom oczekującym wysokiej jakości ambulatoryjnych świadczeń medycznych kompleksowy pakiet kardiologiczny – dodaje.

W ramach nowo otwartej poradni kardiologii do dyspozycji pacjentów jest wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, a także nowoczesny sprzęt gwarantujący skuteczne leczenie schorzeń kardiologicznych.

– W przychodni w Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie oferujemy naszym pacjentom konsultacje kardiologiczne, a także testy diagnostyczne i analityczne, w tym: badanie echokardiograficzne, EKG, próbę wysiłkową. Pacjenci znajdą więc pod jednym dachem pełną ofertę badań kardiologicznych, koniecznych do postawienia prawidłowej diagnozy i zaplanowania właściwego leczenia – mówi Małgorzata Głowaty. [więcej]
wandea, 20.05.2015 11:30|czytane: 1546 razy|9 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Jakie są powody zwołania dziś sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kutnie?
Dziś o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Kutnie. W porządku obrad znalazły się dwa punkty zmiana budżetu i zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2018.  Powodem zwołania sesji nadzwyczajnej jest podjęta przez Zarząd Powiatu decyzja w zakresie rozpoczęcia procedury przetargowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2163E Marcinów-Strzegocin.

Jakie są powody zwołania dziś sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kutnie?, ./upload/articles_pakiety/26788/01_obraz.jpg


Skarbnik Piotr Łaszewski

Zarząd Powiatu zdecydował o tej inwestycji pomimo braku decyzji dotyczącej dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego oraz braku ostatecznych decyzji dotyczących dofinansowania inwestycji ze strony gmin. O szczegóły zapytaliśmy Jacka Saramonowicza, Rzecznika Starostwa i Skarbnika Powiatu Piotra Łaszewskiego.

- Kwota przewidziana w budżecie na nowe zadanie inwestycyjne jest mniejsza niż pierwotnie zakładano zważywszy na okres, w którym jednostki samorządu terytorialnego cały czas oczekują na dofinansowania zewnętrzne i wstrzymują swoje inwestycje. Termin kolejnej sesji w trybie normalnym przewidziano pod koniec czerwca wraz z absolutorium. W związku z powyższym również Dom Pomocy Społecznej w Pniewie aktualnie pilnie inicjuje dokonanie zmian po stronie dochodów i wydatków- podaje Jacek Saramonowicz.

- Zmiany dokonane w budżecie to zwiększenie dochodów o kwotę 190 007 zł - o kwotę 1 007 zł z tytułu zawarcia nowej umowy najmu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Franciszkowie oraz o kwotę 189 000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w Wojszycach i w Pniewie - informuje Piotr Łaszewski, Skarbnik Powiatu. - O taką samą kwotę tj. 190 007 zł zwięszka się wydatki. [więcej]
wandea, 20.05.2015 11:45|czytane: 1564 razy|21 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Od piątku oddział pediatryczny zamknięty w kutnowskim szpitalu
Przypominamy rodzicom z powiatu kutnowskiego, że od piątku 22 maja do 10 czerwca oddział pediatryczny w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym sp. z o.o. będzie zamknięty. Jak podaje Robert Wilanowski, prezes KSS powodem czasowego zamknięcia jest konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów. Wojewoda łódzki wyraziła zgodę na zamknięcie oddziału.

Od piątku oddział pediatryczny zamknięty w kutnowskim szpitalu, ./upload/articles_pakiety/26794/01_obraz.jpg


Szpital zwrócił się do wszystkich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki doraźnej oraz zespołów ratownictwa medycznego, działających na terenie powiatu kutnowskiego z prośbą o niekierowanie pacjentów na oddział w tym czasie.

Pacjenci wymagający leczenia szpitalnego najbliżej pomoc otrzymają w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, [więcej]
wandea, 20.05.2015 12:02|czytane: 1446 razy|25 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Grażyna Jagielska jutro w Kutnie
Centrum Teatru Muzyki i Tańca zaprasza na spotkanie z Grażyną Jagielską w ramach cyklu Między słowami. Odbędzie się ono 21 maja o godz. 18.00, wejściówki dostępne w kasie CTMiT.

Grażyna Jagielska jutro w Kutnie, ./upload/articles_pakiety/26573/01_obraz.jpg


Grażyna Jagielska - z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania podróżniczka, z zawodu pisarka i tłumaczka. Autorka między innymi dwóch głośnych, bardzo poruszających i intymnych książek "Miłość z kamienia" oraz "Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku". Jest żoną Wojciecha Jagielskiego - pisarza, publicysty i korespondenta wojennego. [więcej]
kultura, 20.05.2015 11:48|czytane: 1148 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Komisja Edukacji zajęła się prowadzeniem podwójnej dokumentacji w miejskich szkołach
Dziś na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji Rady Miasta Kutna radni zajęli się pismem Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w sprawie dziennika elektronicznego w kutnowskich szkołach. Od jego wprowadzenia mijają trzy lata i w niektórych szkołach cały czas prowadzona jest podwójna dokumentacja, co więcej tam gdzie nie ma internetu nauczyciele mają można powiedzieć potrójną pracę. Podwójna dokumentacja miała być stanem przejściowym, a przerodziła się w dodatkową, niepłatną pracę nauczycieli na rzecz prywatnej firmy. Wersję elektroniczną dzienników prowadzi firma Librus Sp. z o.o. z Katowic.

Komisja Edukacji zajęła się prowadzeniem podwójnej dokumentacji w miejskich szkołach, ./upload/articles_pakiety/26757/05_obraz.jpg
Komisja Edukacji zajęła się prowadzeniem podwójnej dokumentacji w miejskich szkołach, ./upload/articles_pakiety/26757/06_obraz.jpg
Komisja Edukacji zajęła się prowadzeniem podwójnej dokumentacji w miejskich szkołach, ./upload/articles_pakiety/26757/07_obraz.jpg


Radni zapoznali się się z pismem, w którym czytamy, że w roku szkolnym 2012/13 dziennik elektroniczny wprowadzono do nieprzygotowanych placówek, w klasach większości nie było dostępu do internetu i stanowisk komputerowych. W Gimnazjum nr 2 w Kutnie tak jest do dziś w dwóch salach do języków obcych. W tym przypadku nauczyciele zmuszani są do potrójnej pracy, prowadzenia dziennika tradycyjnego, robienia notatek z niego i uzupełniania Librusa na jakimś wolnym stanowisku po pracy lub w domu. Kiedy wprowadzano dziennik elektroniczny nauczyciele informowani byli, że ma to związek z uzyskaniem funduszy unijnych  w ramach projektu "Arystoteles w Kutnie" współfinansowanego z środków UE.

Jak podaje Ewa Andryszczak-Pawłowska Przewodnicząca KM NSZZ Solidarność nauczyciele po skończeniu swoich zajęć nie mają dostępu do dzienników, które są używane na innych lekcjach, większość z nich wpisuje więc te dane w domach, w swoim czasie wolnym, przy użyciu własnego sprzętu i internetu. Nauczyciele ponoszą również konsekwencje nieprzygotowania placówek poprzez krytykę o nieregularnym uzupełnianiu ocen i frekwencji oraz błędach we wpisach.  Pani Ewa powołuje się również na obietnicę Miasta Kutna o wprowadzeniu dzienników elektronicznych z pominięciem papierowych, co oczywiście miało być znakiem postępu w szkolnictwie. Jednak Miasto nie określiło, jak długo stan przejściowy będzie trwał i tak trwa trzy lata. 

Z dziennika elektronicznego ponieważ jest płatny dla rodziców, korzysta nierzadko kilka osób w klasie. Radni również dostrzegli ten problem, bo są rodzice, którzy chodzą na wywiadówki, otrzymują oceny i stale postępami się interesują, a są też tacy którzy ani nie chodzą do szkoły ani nie mają internetu aby skorzystać z dziennika elektronicznego. 

Trzeba dodać, że temat ten nie jest dla miasta nowy. W ubiegłym roku Jolanta Bujalska-Kowalczyk przewodnicząca KM NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania zapytała prezydenta Kutna jak będzie wyglądało prowadzenie dokumentacji w nowym (obecnym - przyp. red.) roku szkolnym. Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta odpowiedział, powołując się na rozporządzenie ministra, w którym nie ma słowa o podwójnej dokumentacji i użył argumentu, który trudno oceniać poważnie. A mianowicie, że żaden dyrektor placówki nie wystąpił o wyrażenie zgody na prowadzenie jedynie dziennika elektronicznego. Trudno, żeby wystąpił, kiedy szkoły nie były na to nieprzygotowane, a korzystało się z cierpliwości, wolnego czasu i pieniędzy nauczycieli. Wdowiak podjął również temat planów uzyskania przez miasto dotacji na projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. [więcej]
wandea, 19.05.2015 19:16|czytane: 1971 razy|18 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Międzyszkolny Festiwal Piosenki w "Szóstce"
15 maja w hali Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie odbył się VI Międzyszkolny Festiwal Polskiej Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewana świetlica”. Impreza miała na celu promowanie talentów wokalnych oraz integrowanie świetlic szkolnych. Uczestnikami były reprezentacje wszystkich kutnowskich szkół z klas I-III.

Międzyszkolny Festiwal Piosenki w
Międzyszkolny Festiwal Piosenki w
Międzyszkolny Festiwal Piosenki w


Konkurs miał charakter wokalnych prezentacji indywidualnych i zespołowych. Soliści wykonywali repertuar obowiązkowy i dowolny. Na początku gości powitała i na koniec nagrody wręczyła pani Anita Lemańska, dyrektor szkoły. Przewodniczącą jury była pochodząca z Kutna, mieszkająca obecnie koło Konina Jolanta Kowalczyk, doświadczony pedagog muzyczny i wokalistka. Wspomagała ją Karolina Zabłocka, nauczyciel muzyki z SP nr 5. Zanim dzieci zaczęły śpiewać, nasza ekspertka poprowadziła rozgrzewkę głosową, wprowadzając miłą, twórczą atmosferę.

Po występach zespołowych, które wygrała, zapewniając publiczności świetną zabawę grupa „Piąteczka” z SP nr 5 z piosenką „Podajmy sobie ręce”,  zaprezentowała się młodsza kategoria wiekowa. Tutaj główną nagrodę – MINI GRAND PRIX  zdobyła pierwszoklasistka z SP 6, Helena Czarnecka za swoją przebojową osobowość i piosenkę „Latający odkurzacz”. W starszej kategorii największe wrażenie zrobiła na jurorach Bianka Łukawska z SP nr 9, która, jak prawdziwa artystka, zaśpiewała „Poleć ze mną”. Dziewczynka zdobyła główną nagrodę – GRAND PRIX festiwalu. Biankę i jej tatę zachęcono do podjęcia edukacji wokalnej, która pomoże rozwinąć ujawnione zdolności. 

W czasie obrad jury wykonano wspólnie hymn festiwalu „Jest takie miejsce” oraz popisali się swoimi umiejętnościami starsi uczniowie szkoły. Oprócz nagród głównych, każdy uczestnik otrzymał dyplom ze wskazaniem największych atutów jego występu, oraz wydawnictwo z nagraniem piosenek dla dzieci z Teatru Roma. [więcej]
redaktor, 19.05.2015 20:12|czytane: 1087 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Kutno - miasto róż: firma ze Szczecina nie wywiązała się z umowy
Miasto Kutno odstąpiło od umowy dotyczącej realizacji „Kompleksowej organizacji i realizacji konferencji popularnonaukowej poświęconej pielęgnacji i życiu róż pt. „Kutno i łódzkie żyjące różaną współpracą krajową i międzynarodową”. Zadanie miało być wykonane w ramach projektu pn. „Kutno – miasto róż”. Powodem odstąpienia od umowy było nierozpoczęcie prac przez firmę SUN&MORE Sp. z.o.o ze Szczecina, która wygrała przetarg. 

Przypomnijmy, z zadań projektu "Kutno - miasto róż"  m.in. 9 maja zrealizowano już Dzień Róży i odsłonięcie pomnika, event promujący zadanie "Kutno - miasto, w którym róże i ich twórcy mają swoje ulice". Pierwsze zadanie realizowała firma Jero Sp. z.o.o z Warszawy, drugie SUN&MORE Sp. z.o.o. ze Szczecina.

Ta ostatnia firma również wygrała przetarg na kompleksową organizację i realizację konferencji popularnonaukowej poświęconej pielęgnacji i życiu róż. Kwota wykonania usługi to 252 tysiące złotych. Firma dodatkowo miała wykonać 4 200 gadżetów.  Impreza miała się odbyć 21-22 maja.

- Zgodnie z § 10 ust. 1 w/w umowy wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawić miał zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji przedmiotu umowy. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie skontaktował się z Zamawiającym w żaden sposób (e-mailowy, telefoniczny ani osobisty) - informuje Joanna Brylska, Kierownika Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutna. [więcej]
wandea, 19.05.2015 17:19|czytane: 1083 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Bajkowe Poranki w Muzeum: Na jagody
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach zaprasza serdecznie w najbliższą niedzielę, 24 maja o godz. 10.30, na czwarte spotkanie z cyklu "Bajkowe Poranki w Muzeum". Majowe spotkanie powiązane będzie tematycznie ze zbliżającym się Dniem Matki.

Bajkowe Poranki w Muzeum: Na jagody, ./upload/articles_pakiety/26791/01_obraz.jpg


Tym razem obejrzymy bajki "O sobotniej Górze" - opowieść o przygodach syna, który wyrusza w świat, by dla swej chorej matki zdobyć leczniczą wodę z życiodajnego źródła oraz "Na jagody" - bajkę o chłopcu, który z okazji święta mamy wyrusza w las, by nazbierać jej koszyk jagód. Jak się skończą te przygody? Będzie się można o tym przekonać już w najbliższą niedzielę.

Spotkanie ma charakter otwarty, dlatego zapraszamy na nie wszystkich miłośników bajek z rzutnika, bez względu na wiek. Projekcji tradycyjnie będą towarzyszyć warsztaty plastyczne, podczas których każdy z uczestników będzie miał możliwość wykonania prezentu na Dzień Matki - drewnianej rameczki na zdjęcia. Zachęcamy także do przyniesienia ze sobą zdjęć. [więcej]
kultura, 19.05.2015 16:13|czytane: 785 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Nowy rekord Polski, Europy i kutnowski wicemistrz świata
Sukcesem zakończył się start kutnian w XXV Mistrzostwach Świata Federacji WPA w trójboju siłowym i wyciskaniu leżąc, które odbyły się 14 -17 maja w Łucku na Ukrainie. Zawodnicy TYTAN TEM KUTNO indywidualnie wywalczyli trzy tytuły Mistrzów Świata i dwa tytuły Wicemistrzów, natomiast jako drużyna klubowa zajęła drugie miejsce na świecie w trójboju siłowym.

Nowy rekord Polski, Europy i kutnowski wicemistrz świata, ./upload/articles_pakiety/26790/01_obraz.jpg
Nowy rekord Polski, Europy i kutnowski wicemistrz świata, ./upload/articles_pakiety/26790/02_obraz.jpg
Nowy rekord Polski, Europy i kutnowski wicemistrz świata, ./upload/articles_pakiety/26790/03_obraz.jpg


Trójbój siłowy: Mateusz Kaczmarek junior do 23 lat kat. wagowa do 67.5 kg - 1 miejsce i tytuł Mistrza Świata w trójboju siłowym z wynikiem 427.5 kg, Maciej Stępniak junior do 23 lat kat. wagowa do 110 kg - pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Świata w trójboju siłowym z wynikiem 720 kg - nowy rekord Polski.

Wyciskanie leżąc: Antoni Kaliński Masters 60-65 lat kat.wag do 67.5 kg. Mistrz Świata wynikiem 112.5 kg. Nowy rekord Europy, Maciej Stępniak Wicemistrz Mistrz Świata wynikiem 190 kg, [więcej]
redaktor, 19.05.2015 15:36|czytane: 1257 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Pod patronatem eKutno.pl: Odjazdowy Bibliotekarz i Święto Wolnych Książek
Trzeci rajd „Odjazdowy Bibliotekarz” oraz Święto Wolnych Książek to propozycje Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Kutnie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie na 20 czerwca br.  „Odjazdowy  Bibliotekarz” to ogólnopolska akcja, rajd rowerowy i inne związane z nim imprezy skierowane do bibliotekarzy, czytelników, fanów słowa pisanego i miłośników rowerów.

Pod patronatem eKutno.pl: Odjazdowy Bibliotekarz i Święto Wolnych Książek , ./upload/articles_pakiety/26787/01_obraz.jpg
Pod patronatem eKutno.pl: Odjazdowy Bibliotekarz i Święto Wolnych Książek , ./upload/articles_pakiety/26787/02_obraz.jpg
Pod patronatem eKutno.pl: Odjazdowy Bibliotekarz i Święto Wolnych Książek , ./upload/articles_pakiety/26787/03_obraz.jpg

Odjazdowy Bibliotekarz 2014

- W tym roku rajd rowerowy połączony będzie z miejską imprezą - Świętem Wolnych Książek – Bookcrosing, gdzie świętować będziemy rocznicę kutnowskiej akcji, umożliwimy mieszkańcom wymianę książek oraz przeprowadzimy zbiórkę dla kutnowskich „półek bookcrosingowych” (na starcie rajdu). Rajd przejedzie trasą Kutno – Krośniewice, gdzie odbędzie się piknik dla jego uczestników. Główną atrakcją imprezy będzie zwiedzanie Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. W programie akcji również gry i zabawy literackie oraz konkursy zręcznościowe, które będą związane z książką i czytaniem - informuje Agnieszka Mikołajczyk, kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Kutnie. [więcej]
wandea, 19.05.2015 15:12|czytane: 930 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Kruk krukowi oka nie wykole. Odpowiedź radnego na stanowisko wojewody
Dziś na konferencji prasowej radny powiatowy Wojciech Ziółkowski przedstawił swoje stanowisko w sprawie braku decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Artura Gieruli, członka Zarządu Powiatu. 

- Jako radny wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości stanowczo sprzeciwiam się decyzji wojewody łódzkiego, która nie znalazła podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego PO, pana Artura Gieruli. Podjęta decyzja jest dla mnie całkowicie niezrozumiałą oraz sprzeczna z obowiązującym w Polsce prawem i ogólnym poczuciem sprawiedliwości. Pan Artur Gierula będąc radnym powiatowym został pełnomocnikiem finansowym KWW Platforma Miejska. Zgodnie z prawem jest zakaz łączenia tych dwóch funkcji. W nieniejszej sytuacji pan Gierula zostając pełnomocnikiem finansowym automatycznie stracić powinien mandat radnego Rady Powiatu w Kutnie. Pragnę zaznaczyć, że prawo jest w tej kwestii jednoznaczne i nie ma możliwości różnej jego interpretacji - mówił radny. 

Kruk krukowi oka nie wykole. Odpowiedź radnego na stanowisko wojewody, ./upload/articles_pakiety/26786/01_obraz.jpg
Kruk krukowi oka nie wykole. Odpowiedź radnego na stanowisko wojewody, ./upload/articles_pakiety/26786/02_obraz.jpg


- Niezrozumiałym jest więc dla mnie stanowisko wojewody łódzkiego, który nie znalazł podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego. W mojej ocenie jest to zwykłe cwaniactwo i kumoterstwo panujące w PO, bowiem jak wiadomo zarówno pan Artur Gierula, jak i wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska reprezentują Platformę Obywatelską - kontynuował Ziółkowski.-Wszyscy doskonale znamy powiedzenie "kruk krukowi oka nie wykole", czego więc innego można się było spodziewać po PO, której jak widać brakuje kręgosłupa moralnego, a przytoczone powiedzenie staje się niemal ideologią i naczelną zasadą panującą w tej partii. Jako radny PiS nie mam zamiaru tolerować tego typu działań. Obiecuję, że tej sprawy nie odpuszczę i będę walczył dalej, bowiem wierzę, że sprawiedliwości stanie się zadość, a prawo zostanie w końcu przestrzegane. 

Radny dodał, że ma nadzieję, że sprawa wkrótce stanie się przedmiotem obrad sądu administracyjnego, bowiem ma zamiar złożyć zażalenie na decyzję wojewody. 

W konferencji brał również udział Andrzej Kozłowski prezes Klubu Gazety Polskiej oddział w Kutnie, który pierwszy poinformował Radę Powiatu o zaistniałym niedozwolonym łączeniu funkcji. Andrzej Kozłowski podziękował radnemu za stanowczą postawę wobec działań Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Wojewody. 

O stanowisko w sprawie decyzji wojewody zapytaliśmy również Konrada Kłopotowskiego, przewodniczącego struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości, również radnego powiatowego. [więcej]
wandea, 19.05.2015 14:46|czytane: 1525 razy|42 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Święto Wsi Polskiej w gminie Krzyżanów
24 maja o godz. 14.00 w Krzyżanowie rozpocznie się Święto Wsi Polskiej. Zaprasza samorząd Gminy Krzyżanów.

Święto Wsi Polskiej w gminie Krzyżanów, ./upload/articles_pakiety/26783/01_obraz.jpg


W programie: Msza Święta polowa, wystąpienia okolicznościowe, program artystyczny w wykonaniu zespołów działających przy Gminyym Ośrodku Kultury i Sportu,  prezentacje artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kterach, występ zespołu Stereo.  Imprezie towarzyszyć będą atrakcje dla dzieci- wesołe miasteczko, oferta gastronomiczno – handlowa, zabawa taneczna.

Z kolei 26 maja o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Matki. W programie montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych [więcej]
redaktor, 19.05.2015 11:14|czytane: 1132 razy|8 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Od jutra nowe utrudnienia w ruchu na Łęczyckiej
Od jutra nowe utrudnienia w ruchu na ulicy Łęczyckiej. Od 20 maja z ruchu  wyłączona zostanie  ul. Łęczycka na odcinku od ul. Chopina do ul. Konopnickiej.

Przypomnijmy, prace prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne "TRAKT" Bobrzak, Tecław. Inwestycja podzielona jest na etapy, tak aby utrudnienia w ruchu nie występowały w kumulacji. [więcej]
redaktor, 19.05.2015 10:45|czytane: 815 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Trzech kandydatów na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie
Wczoraj upłynął termin składania ofert na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Złożono trzy oferty.

- 22 maja komisja konkursowa spotka się w celu otwarcia ofert i sprawdzenia pod względem formalnym, czy kandydaci spełniają wymagania podane w ogłoszeniu konkursowym. Osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w przyszłym tygodniu - podaje Jacek Saramonowicz, rzecznik prasowy starostwa.

W skład komisji, która oceni kandydatów na to stanowisko weszli: Zdzisław Trawczyński, Artur Gierula - przedstawiciele zarządu powiatu, [więcej]
redaktor, 19.05.2015 10:30|czytane: 2570 razy|83 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Więcej samorządu w samorządzie. Masz głos, masz wybór
Potrzebujemy  zmiany relacji między obywatelami a radnymi i wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. Koalicja środowisk obywatelskich i ekspertów ogłasza postulaty, służące większej demokratyzacji samorządów. Postulaty poparło już ponad 160  organizacji. Dołącz do nich - link do formularza na końcu informacji.

27 maja obchodzić będziemy 25. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych. To ważna dla polskiej demokracji data. Sejm ma przygotować zmiany w systemie samorządowym. Aby jednak te zmiany jak najpełniej odpowiadały rzeczywistym potrzebom lokalnych społeczności, dobrze jest wykorzystać wiedzę i doświadczenie organizacji pozarządowych, które od lat wypracowują modele współpracy obywateli z władzami lokalnymi oraz aktywizują mieszkańców do udziału w życiu publicznym. Proponowane zmiany winny pełniej odpowiadać nowym wyzwaniom i problemom, przed którymi stają zarówno lokalne władze, jak i mieszkańcy.

Główne postulaty Koalicji to: poprawienie reprezentatywności władz, odblokowanie polityki lokalnej oraz zachęcanie obywateli by intensywniej angażowali się we współdecydowanie o rozwoju swoich gmin, miast i miasteczek.

- Mieszkańcy to potencjał, który powinien być wykorzystany. O rozwoju gmin nie decydują wyłącznie fundusze i umiejętności menedżerskie, ale zaangażowanie, współpraca, wiedza i pomysły członków lokalnej społeczności, mówi Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego.

- Jeśli nie planujemy, aby nasze samorządy zamieniły się we wspólnotę ekspertów trzeba zastanowić się, co możemy zrobić, aby  wykorzystać rosnące zaangażowanie mieszkańców. Potrzebujemy zmian w prawie, które nie tylko będą wyrazem zaufania w kompetencje obywateli, ale także realnie wzmocnią pozycję mieszkańców w procesie podejmowania decyzji ich dotyczących  – dodaje Artur Celiński (kwartalnik Res Publika). [więcej]
redaktor, 19.05.2015 08:47|czytane: 595 razy|5 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Rada Miasta Kutna: pożyczki na inwestycje, przydziały lokali, sprawozdania z działalności w ubiegłym roku
26 maja o godz. 10.00 zacznie się siódma sesja Rady Miasta Kutna. W proponowanym porządku obrad znalazły się informacje na temat realizacji zadań pomocy społecznej w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, realizacji „Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi za rok 2014, informacja o działalności miasta wynikającej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ostatnia na temat realizacji w ubiegłym roku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz budownictwa mieszkaniowego prowadzonego przez TBS sp. z o.o. w Kutnie.

Rada Miasta Kutna: pożyczki na inwestycje, przydziały lokali, sprawozdania z działalności w ubiegłym roku, ./upload/articles_pakiety/26753/01_obraz.jpg


Prezydent Kutna poinformuje również radnych o stanie przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku i przedstawi sprawozdanie z realizacji przydziałów lokali i lokali socjalnych w 2014 roku. 

Radni nadadzą nowej ulicy na Sklęczkach nazwę Prostopadła, uchwalą regulamin korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw, podejmą uchwałę w zakresie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego w 2015 roku. 

W porządku obrad znalazło się również kilka zmian uchwał wcześniej podjętych np. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, opłat targowych, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Radni uchwalą wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2015 - 2019, zdecydują o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji deszczowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej  w ulicy Łęczyckiej  i na budowę kanalizacji w ulicy Intermodalnej. [więcej]
pismak, 18.05.2015 22:17|czytane: 705 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Archiwum wiadomości
Wyszukiwarka
Logowanie do portalu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Upał, bezmyślność urzędnika i zadłużenie szpitala
Czy człowiek może poczuć się w konsystencji budyniu waniliowego, serka topionego lub innego smacznego acz płynnego zjawiska? Odpowiadam, tak może i... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Drugie Kutnowskie Dni Fantastyki
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie już od przyszłego czwartku zaprasza na Kutnowskie Dni Fantastyki. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. A w programie spotkania z autorami, koncert, warsztaty malarskie, pokaz... [więcej]
Sport
"Jedynka" trzecia w ręczną w Orlikowej Lidze Mistrzów
We wtorek w Poddębicach odbył się turniej rejonowy w piłce ręcznej chłopców w ramach Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie Gra w Ręczną. W turnieju udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie. W wyniku zaciętej i bardzo wyrównanej rywalizacji chłopcy z Jedynki... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
skup zboża , kukurydzy, łubinu, grochu, bobiku rzepaku Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne: pszenicę, pszenżyto, owies,żyto, jęczmień, kukurydzę, soję, groch, grykę,łubin słodki i gorzki, bobik, peluszkę, rzepak. min 20 ton.Kupujemy równie zb... [czytaj więcej]
skup zboża , kukurydzy, łubinu, grochu, bobiku rzepaku Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne: pszenicę, pszenżyto, owies,żyto, jęczmień, kukurydzę, soję, groch, grykę,łubin słodki i gorzki, bobik, peluszkę, rzepak. min 20 ton.Kupujemy równie zb... [czytaj więcej]
skup zboża , kukurydzy, łubinu, grochu, bobiku rzepaku Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne: pszenicę, pszenżyto, owies,żyto, jęczmień, kukurydzę, soję, groch, grykę,łubin słodki i gorzki, bobik, peluszkę, rzepak. min 20 ton.Kupujemy równie zb... [czytaj więcej]
Odzież na sklepy, butiki, stragany Oferujemy odzież na sklepy, butiki, stragany w bardzo dobrej jakości z Niemiec i Włoch. U nas klient zamawia według osobistego zapotrzebowania (damskie, męskie, dziecięce,... [czytaj więcej]
samochód do ślubu wesele OFERUJĘ PAŃSTWU WYNAJEM LIMUZYNY AUDI w kolorze czarna perła. Samochód jest reprezentacyjny, idealny na tak wyjątkową uroczystość. Zaletą tego samochodu jest przestronne wnętrze i duży baga... [czytaj więcej]
Zespół jednoosobowy DJ Polecam jednoosobowy zespół muzyczny (klawisz i vokal na żywo)który doskonale zabawi Państwa na każdego rodzaju imprezie rozrywkowej. Gram na terenie całego kraju. Wieloletnia praktyka w prowad... [czytaj więcej]
Zespół muzyczny KONKRET to pięcioosobowy zespół muzyczny, który doskonale zabawi Państwa na każdego rodzaju imprezie rozrywkowej. Gramy głównie na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Wieloletnia... [czytaj więcej]
Zatrudnimy pracowników Firma P.P.H.U. "ELBEMA" s.c. zatrudni pracownika na stanowisko elektromonter lub pomocnik elektromontera. Mile widziane prawo jazdy kat.B oraz uprawnienia Sep 1kV. CV proszę przesyłać na adres mail... [czytaj więcej]
Pożyczka - już w 15 minut! Pożyczka na co chcesz! Pożyczka - już w 15 minut! Pożyczka na co chcesz! Najlepsze rozwiązanie, jeżeli pilnie potrzebujesz pieniędzy. Nie pytamy o Twój cel – całą sumę możesz przeznaczyć na dowolny,... [czytaj więcej]
SEAT IBIZA 1.4 BENZYNA 1996ROK PILNIE SPRZEDAM MAM DO SPRZEDANIA SEAT IBIZA 1.4 BENZYNA 1996 ROK rn5-DRZWIrnKOLOR CZARNY rnPILNIE SPRZEDAM... [czytaj więcej]
Kawalerka do wynajęcia, Kutno ul. Słowackiego Wynajmę mieszkanie w bloku przy ulicy Słowackiego. Jest to odświeżona kawalerka o powierzchni 27 m. kw., w sam raz do zamieszkania.rnCena 850 zł zawiera czynsz i odstępne dla właściciela, do k... [czytaj więcej]
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją mebli tapicerowanych i poszukujemy osób młodych, ambitnych oraz kreatywnych na stanowisko: SPECJALISTA DS. MARKETINGU ORAZ SPRZEDAŻY Obowiązki:  ... [czytaj więcej]
PRACA HUTA Poszukujemy osób do pracy w Hucie w Dąbrowie Górniczej na stanowiska: - operator wózka widłowego - operator suwnicy – uprawnienia IS specjalne trawersowe, chwytakowe Warunki: - atrakcyjne w... [czytaj więcej]
RINTAL Polska poszykuje samodzielnych monterów schodów Producent schodów, Rintal Polska Sp. z o.o. poszukuje samodzielnych monterów schodów.rnrnZakres działalności:rn- montaż schodów samonośnych oraz obić na schody betonowernrnWymagania:rn- włas... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę AVENSIS I lub II tel.725-361-836 Kupie Toyote AVENSIS I lub II COROLLE YARIS MERCEDESA SPRINTERA 124 190 W210 oraz Maszyny Rolnicze Ursus Zetor Wladymirec Przyczepy Kombajny tel. 725.361.836 cala Polska atrakcyjne ceny szybki odbiór... [czytaj więcej]
Przeprowadzki Usługi transportowe Oferujemy usługi transportowe przeprowadzki przewozy mebli, AGD i RTV rzawsze aktualne również w weekendy 24h tel. 725-361-836... [czytaj więcej]
WYnajme kawalerke Wynajme kawalerke 20^2. Od lipca w centrum Kutna. Umeblowana. Koszt najmu 650zl... [czytaj więcej]
Pożyczka na oświadczenie. Kredyt na dowód Pożyczka na oświadczenie. Kredyt na dowód. Tylko 94zł miesięcznie za pożyczone 1000zł. Aby otrzymać pożyczkę potrzebujesz: - dowód osobisty - konto bankowe - źródło dochodu ... [czytaj więcej]
PRACA HOLANDIA rzeźnik lub ubojowiec PRACA HOLANDIA rzeźnik lub ubojowiec Od osoby szukającej pracy oczekuje się przede wszystkim doświadczenia na podobnym stanowisku Ze strony pracodawcy oferujemy pracę jednozmianową od 5.30... [czytaj więcej]
Mów po niemiecku – indywidualnie dla dorosłych online Wybierasz się do pracy albo pracujesz w za granicę? Nie masz rnczasu ani możliwości, żeby chodzić na kursy stacjonarne lub integracyjne? rnrnChcę zaproponować Ci skuteczną i łatwą naukę ni... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Błażej Okręglewicz:
3 minut temu
Nie pozostaje nic innego jak tylko pogratulować.
Hortensjusz Oleksiuk:
2
 · 
10 minut temu
Popieram Cię Krzysztofie w 1000%, chylę czoła i pozdrawiam....
Hortensjusz Oleksiuk:
2
 · 
14 minut temu
W kutnowskim Chwastostanie wszystko jest możliwe! Nieprawdaż?
Hortensjusz Oleksiuk:
19 minut temu
###"R" Taaaak! Wszystko jasne? Jurandzie! A kto ukradł komentarz, który znajdował się powyżej i był w swojej formie podobny do poniższego tylko zamiast dziwnie zamontowanego napisu PTO"R" był napis eKutno? Gdyby nie te awruki i złodzieje to Ziemia Kutnowska by była o wiele razy piękniejsza, ładniejsza, mądrzejsza, światlejsza i czystsza. Robert! Bardzo pięknie to wszystko ująłeś. Tak trzymaj! Pozdrawiam. Trzymajta sie chłopy mocno. W kupie! Uważajta na awruki, złodziei, głąbów i świrów. Do zobaczenia w szeregach Kutnowskiej Armii Nadziei "Prawda i Śmiech". NIECH ŻYWI NIE TRACĄ NADZIEI... ~agent 3D - Agencja MRPiH "podkówka". Generalny Koordynator akcji tworzenia KAN "PiŚ".
Jonatan Błus:
27 minut temu
Szanowny Panie Zygfrydzie obraźliwy wpis jest gdzieś poniżej ale doceniam pana dobrą wolę i po pana wpisie uważam sprawę za niebyłą. Pozdrawiam serdecznie.
Zygfryd Iwański:
60 minut temu
Drogi Zygmuncie Skinder! Może w czymś Ci pomóc? Kto i czym Cię obrażał bez uzasadnienia? Może jesteś na jakimś punkcie niewygimnastykowany i niewyuczony? Bohaterski praojciec na pewno bez uzasadnienia by Cię nie obrażał. ~Towarzystwo Pomocy Wzajemnej i Reasekuracji.
Jan Hryncewicz:
1 godzin temu
Grzegorz to ty wprowadzasz ludzi w błąd pisząc ,że błąd jest w tytule, nie wszyscy sa kumaci, zrozumiałaś?
Arkadiusz Paś:
2
 · 
1 godzin temu
Oni wszyscy chcą dotrwać do końca kadencji i tyle w temacie.
Zdzisław Zmurka:
1 godzin temu
Ale pewnie firma pośrednicząca to agencja pracy tymczasowej, która na takiego pracownika dostaje ze 3000 netto.
Krzysztof Stuart:
2
 · 
1 godzin temu
...przepraszam, miało być OSŁABIAJĄCY partię!
Krzysztof Stuart:
2
 · 
1 godzin temu
Uważam że p. Kłopotowski szkodzi partii, miastu i mieszkańcom Kutna. Sianie takiej demagogii nie przekona nikogo. Ten obecny skład kutnowskiego PiS nie ma według mnie szans na to aby wejść do samorządu w najbliższych wyborach. Ponadto obiecuję państwu, że prawdziwa Prawica w Kutnie nie spocznie dopóki ten pan i inni szkodnicy, osłaniający partię w niej pozostaną.
Zygfryd Iwański:
1 godzin temu
Taka odpowiedź: Wszyscy złoczyńcy, władza, lenie, marnotrawcy, awruki i złodzieje chcieliby, aby praniem wszystkich brudów zajęli się PTO"R" i eKutno. Tak widzę, słyszę i czuję. ~uczeń normalnego liceum nieakademickiego.
Grzegorz Korb:
2 godzin temu
To raczej ty nie załapaleś drwiny z tzw wolnych etatów w tym powiecie, chyba że jesteś romantykiem który uważa że ten wakat zostanie obsadzony w wyniku rzetelnego konkursu w którym wygra najlepszy. O co zakład że gdy już poznamy wynik konkursu to dziwnym zbiegiem okoliczności okaże się ze zwycięzca jednak już z obecną władzą był związany?
Beniamin Estko:
3 godzin temu
Mój sąasiad pracuje w Fresenius Kabi w Kutnie trzeci rok przez Firme pośredniczą zarobki jego to minimalnie powyżej 1500 netto.
Anioł Kotdras:
3
 · 
3 godzin temu
Jak to jest możliwe, że Debich odwołany przez wojewodę z funkcji starosty, co potwierdziły wyroki dwóch sądów nadal jest starostą. To jakaś paranoja. To kpina z wymiaru sprawiedliwości to kpina z mieszkańców miasta. Gdyby miał trochę honoru to sam by odszedł, ale u niego honor? Tylko micha liczy się. przecież drugi raz sie już nie załapie.
Honorata Solarz:
2
 · 
4 godzin temu
A kto w tym referacie jest kierownikiem i czy ma wykształcenie przydatne w tej pracy czy może jest np europeistą, humanistą ,biologiem ,czy ma wykształcenie tożsame bo tak też używane jest w ogłaszanych konkursach? Ktoś wie?
Blanka Barszczowski:
4 godzin temu
No właśnie co na to sanepid i jakieś inne instytucje od śrrodowiska? A gdzie policja? Czy zawiadomiona ociąga się z przyjechaniem?
Roberta Bychow:
4 godzin temu
Czym ci zaimponował?
Patryk Boniuko:
4 godzin temu
Prędzej już ogrodnik niż biolog.
Patryk Boniuko:
4
 · 
4 godzin temu
Bo oni myślą że wszyscy są idiotami ,a tak nie jest.Najciekawsze artykuły
 ·  14
3 dni temu
Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK
 ·  187
3 dni temu
Apel do mieszkańców Kutna, do ludzi, którym na sercu leży dobro miasta i powiatu
 ·  72
4 dni temu
Coraz wyższe pensje prezesów spółek miejskich
 ·  18
4 dni temu
Od dziś parking przy dworcu PKP na Siemiradzkiego zamknięty. Radny interpeluje
 ·  36
9 dni temu
Piramida aptekarska. Lekarz z kutnowskiego szpitala na ławie oskarżonych
 ·  7
9 dni temu
Mieszkańcy Podrzecznej będą mogli wykupić tańszy abonament w strefie płatnego parkowania
 ·  278
10 dni temu
Memorandum do potencjalnych prywatnych partnerów w budowie hali w Kutnie
 ·  10
13 dni temu
Smaczne mówienie, prawda i hejt. Profesor Jerzy Bralczyk w Kutnie
 ·  3
14 dni temu
Piknik Rodzinny w
 ·  14
14 dni temu
Akt erekcyjny wmurowany pod stacjonarne hospicjum w Kutnie
 ·  6
15 dni temu
Znajdź się na zdjęciach z Pikniku Organizacji Pozarządowych
 ·  8
16 dni temu
Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie. Bogata kutnowska tradycja fotograficzna
 ·  32
16 dni temu
Strażacy mieli pełne ręce roboty. Mieszkańcy liczą straty po ulewie
 ·  34
18 dni temu
Komendant Powiatowy Policji w Kutnie odpowiada
 ·  107
18 dni temu
Propozycja PSL pro forma?
 ·  9
18 dni temu
Urzędnik urzędnikowi nierówny. Nagrody na Dzień Samorządowca
 ·  4
18 dni temu
Wyjątkowy spektakl pt. Królewna Śnieżka na Dzień Dziecka w Krośniewicach
 ·  50
18 dni temu
Różnice między teorią a praktyką? Kłopoty z prawem komendanta Policji w Kutnie
 ·  6
19 dni temu
Taniec i zabawa na Dniu Dziecka w Kutnie
 ·  5
19 dni temu
Rockowy festiwal na Kutnowiance cz.2
 ·  9
19 dni temu
Fotoreportaż Qtnoizz Fest cz.1
 ·  2
19 dni temu
Stalowe Tumy 2017 i skarb czyli prototyp polskiej amfibii Fiat 126-P LPT
 ·  4
21 dni temu
Uczennice z Kasprowicza wygrały konkurs o patronie I LO. Polecą szybowcem!
 · 
25 dni temu
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. W Łódzkiem najlepsi uczniowie z Kleszczowa
 ·  61
26 dni temu
Warunki PSL wchodzą w życie. Starostwo likwiduje stanowiska
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności