eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 25.06.2017     reklama kontakt
 
<a href="/wiadomosci,34209-p-jolanta-zagajewska-by-a-dusza-towarzystwa," title="Kutno: ŚP. Jolanta Zagajewska była duszą towarzystwa" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>ŚP. Jolanta Zagajewska była duszą towarzystwa</b><br>To nie był czas. To nie była pora.I zgasło słońce, kiedy...</div></a> <a href="/kultura,34210-nagrody-w-dziedzinie-kultury-dla-makowskiego-i-kacalaka," title="Kutno: Nagrody w dziedzinie kultury dla Makowskiego i Kacalaka" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Nagrody w dziedzinie kultury dla Makowskiego i Kacalaka</b><br>Jarosław Makowski i Tadeusz Kacalak otrzymali Nagrody Prezydenta Kutna w dziedzinie kultury....</div></a> <a href="/wiadomosci,34213-dni-pola-w-strzelcach," title="Kutno: Dni Pola w Strzelcach" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Dni Pola w Strzelcach</b><br>Dziś w Strzelcach odbyły się Dni Pola...</div></a> <a href="/wiadomosci,34208-ekuchnia-udka-po-maroka-sku," title="Kutno: eKuchnia: Udka po marokańsku" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>eKuchnia: Udka po marokańsku</b><br>Nieziemsko pachnące, delikatne i soczyste udka z kurczaka marynowane z aromatycznymi...</div></a> <a href="/wiadomosci,34193-uczniowie-i-nauczyciele-z-kutna-nagrodzeni," title="Kutno: Uczniowie i nauczyciele z Kutna nagrodzeni" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Uczniowie i nauczyciele z Kutna nagrodzeni</b><br>Dziś w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyło się...</div></a> <a href="/wiadomosci,34187-jubileuszowy-wiecz-r-z-kr-tkimi-filmami-w-centrum-teatru-muzyki-i-ta-ca," title="Kutno:  Jubileuszowy wieczór z krótkimi filmami w Centrum Teatru Muzyki i Tańca" class="none white"><div id="opis_slidera"><b> Jubileuszowy wieczór z krótkimi filmami w Centrum Teatru Muzyki i Tańca</b><br>30 czerwca, o godzinie 18:00 odbędzie się jubileuszowa edycja Euroshorts w...</div></a> <a href="/wiadomosci,34182-radni-powiatowi-mieli-szkolenie-wiedza-wszystko-o-tablecie," title="Kutno: Radni powiatowi mieli szkolenie. Wiedzą wszystko o tablecie" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Radni powiatowi mieli szkolenie. Wiedzą wszystko o tablecie</b><br>Tableciku, tableciku powiedz przecie, kto jest najmądrzejszy w radzie? Dziś przed...</div></a> <a href="/wiadomosci,34173-zmar-marek-w-jkowski-regionalista-i-by-y-prezes-tpzk," title="Kutno: Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK" class="none white"><div id="opis_slidera"><b>Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK</b><br>Zmarł Marek Wójkowski  (1955-2017) – regionalista, kolekcjoner, pasjonat historii 37 pp, ...</div></a>
Najważniejsze wiadomości
Najwyższa Izba Kontroli: Niewłaściwy i nieskuteczny nadzór powiatu nad szpitalem
W raporcie po kontroli Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie "Działalności szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe" większość ocen cząstkowych Najwyższej Izby Kontroli jest negatywna. O wielu z zauważonych błędów pisaliśmy wcześniej TUTAJ

NIK stwierdza, że Zarząd Powiatu nie wykonał uchwały Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2010 w sprawie likwidacji SPZOZ, w części dotyczącej powołania likwidatora. Uchwałę Rada przekazała do wykonania zarządowi powiatowi z Dorotą Dąbrowską starostą kutnowskim na czele. Zarząd jednak od 29 października 2010 nie powołał likwidatora aż do dnia 15 grudnia 2010 r. Już w nowej kadencji zrobił to zarząd powiatu ze starostą Mirosławą Gal-Grabowską. Do tego też czasu nie otwarto procesu likwidacji.

Dopiero 1 grudnia 2010 po upływie 33 dni od rozpoczęcia likwidacji zarząd powiatu powołał likwidatora, ale nie zawarł z nim umowy. Skuteczne wyznaczenie likwidatora nastąpiło dopiero 15 grudnia. NIK pisze "W okresie od rozpoczęcia likwidacji do 15 grudnia nie było zatem osoby kompetentnej do wykonywania czynności likwidacyjnych wynikających z uchwały o likwidacji SPZOZ oraz odpowiedzialnej za jej przebieg". Tu zwłoka trwała ponad półtora miesiąca. 

Najwyższa Izba Kontroli:  Niewłaściwy i nieskuteczny nadzór powiatu nad szpitalem, ./upload/articles_pakiety/25065/01_obraz.jpg


Starosta Mirosława Gal-Grabowska i Wicestarosta Konrad Kłopotowski

Kontroler ustalił, że powiat bezzasadnie wyksięgował 31 grudnia 2013 r. zobowiązanie przejęte po zlikwidowanym SPZOZ dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 527 070, 86 zł. NIK uważa, że zobowiązania wobec Funduszu miały analogiczny charakter do innych przejętych przez powiat zobowiązań po SPZOZ i powinien on być spłacony tak jak w większości inne długi. 

Efekty podejmowanych przez powiat działań restrukturyzacyjnych nie były trwałe. NIK zauważa, że do zakończenia kontroli nie udało się pozyskać dodatkowych źródeł finansowania choć zakładano to w postępowaniu restrukturyzacji. 

- Osoby powołane do Rady Nadzorczej oraz zatrudnione na stanowiskach kierowniczych spółki do 2013 roku nie zapewniły skutecznego nadzoru i kontroli działalności spółki  oraz realizacji założonych celów. Oznacza to, że obsada personalna organów Spółki okazała się niewłaściwa- czytamy w raporcie. A dalej - Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że nie zostały spełnione wszystkie warunki dla prawidłowego dokonania zinwentaryzowania i przekazania majątku między podmiotami leczniczymi. Niewykonanie przez Zarząd Powiatu obowiązków wynikających z uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji SPZOZ i uruchomienie tego procesu bez liwkwidatora kierującego jej przebiegiem i odpowiedzialnego za dyspozycje w sprawach majątku, stwarzało poważne zagrożenie dla prawidłowego przebiegu likwidacji i gospodarowania mieniem.

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyka również ustaleń audytu zewnętrznego z 2013 roku, który wykonała firma EkoBilans. Pisaliśmy  o niektórych jego ustaleniach TUTAJ A kontroler wymienia również nierozliczanie zaliczek pobieranych na poczet wynagrodzenia - czy kiedykolwiek się dowiemy, czy te i jakie pieniądze wypłynęły z kasy szpitala i czy do niej wróciły? oraz dublowanie faktur, stwierdzono podwójne zaksięgowanie w przychodach kwoty 746 tys. zł. Kontroler stwierdza, że prawidłowe ujęcie kosztów i należnośći z tytułu nadwykonań spowodowało podwyższenie wykazanej przez Spółkę straty netto z kwoty około 1,5 mln zł do około 3 mln zł.

I tu raport zawiera odpowiedź na odwieczne pytanie wicestarosty kutnowskiego Konrada Kłopotowskiego czyli Gdzie są te pieniądze? Skoro przychody były źle księgowane i sztucznie zawyżone to po prostu po ich prawidłowym zaksięgowaniu pokazała się strata. Wszyscy o tym wiedzieli i rozumieli sytuację tylko nie wicestarosta. [więcej]
wandea, 06.11.2014 18:08|czytane: 2443 razy|81 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Pod patronatem eKutno.pl: Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2014 w Kutnie
Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych jako organizacji pożytku publicznego po raz kolejny uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, która organizowana jest przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny przy Polskim Radio Lublin S.A. I Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie.

Terminarz Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2014 w Kutnie
od 3 listopada, rozpoczęcie rejestracji Sztabów, wydawanie materiałów akcyjnych, od 10 listopada, początek zbiórek stacjonarnych, 23 listopada Wielka Uliczna Zbiórka i 31 grudnia koniec zbiórek

Zajrzyjmy do swoich portfeli, szaf, magazynów i podzielmy się z potrzebującymi. Jest ich naprawdę wiele wokół nas.

Celem akcji jest przeprowadzenie zbiórki darów rzeczowych, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, które zostaną przekazane przez współorganizatorów [więcej]
wandea, 06.11.2014 17:11|czytane: 639 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Pełnomocnicy komitetów chcą ujawnienia oświadczeń lustracyjnych przed debatą kandydatów na prezydenta
Andrzej Kozłowski, pełnomocnik KWW Sebastiana Aulicha oraz Stanisław Ciesielski pełnomocnik KWW Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska jako warunek udziału w debacie kandydatów na prezydenta Kutna w Regionalnej Izbie Gospodarczej 12 listopada o godz. 13.00 stawiają podanie do publicznej wiadomości na 24 godziny przed debatą oświadczeń lustracyjnych wszystkich osób, które startują w wyborach samorządowych na prezydenta i które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 roku. 

Obydwa komitety uznały, że należy powiadomić społeczność głosującą w wyborach oraz przedsiębiorców, z którymi ma być to spotkanie o tym czy którykolwiek z kandydatów współpracował, był zatrudniony lub służył w organach bezpieczeństwa aparatu komunistycznego, działającego przeciw zasadom wolnego rynku oraz wolnościom gospodarczym gwarantowanym przez konstytucję. 

- Uważamy, że byłoby ogromnym przekłamaniem i nadużyciem wobec wyborców aby programy wyborcze prezentowali kandydaci, którzy boją się ujawnić swoich oświadczeń lustracyjnych - piszą pełnomocnicy. 

Komitety zwracają się również do organizatora debaty Wiesława Antoniaka o wydłużenie czasu prezentacji 4-letniego programu gospodarczego. [więcej]
wandea, 06.11.2014 12:59|czytane: 1505 razy|33 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zaśpiewaj w koncercie I Ty możesz zostać Mikołajem
Kutnowski Dom Kultury zaprasza na 11 edycję koncertu I Ty możesz zostać Mikołajem. Mikołajkowy koncert skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

Zaśpiewaj w koncercie I Ty możesz zostać Mikołajem, ./upload/articles_pakiety/25060/01_obraz.jpg


Wystarczy pobrać kartę zgłoszenia w sekretariacie KDK (godz. 8.00 - 16.00) lub w kasie KDK (godz. 15.00 - 20.00), przygotować piosenkę, wierszyk lub taniec i sprawić najbliższym najlepszy prezent mikołajkowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada.

Koncert finałowy odbędzie się 7 grudnia o godz. 14.00 w sali widowiskowej KDK - liczba miejsc ograniczona. [więcej]
Krecik, 06.11.2014 08:51|czytane: 700 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Jeszcze w tym roku powiat doposaży Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Radni powiatowi przyjęli wczoraj uchwałę o nowej siedzibie i nazwie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Teraz będzie to MOS w Żychlinie z siedzibą przy ulicy Dobrzelińskiej 6.

Jeszcze w tym roku powiat doposaży Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ./upload/articles_pakiety/25069/01_obraz.jpg


Do Żychlina jak mówi dyrektor ośrodka Ewa Rutkowska placówka mogłaby przenieść  się w jednej ciężarówce. Ośrodek nie jest zbyt dobrze wyposażony. Tym bardziej cieszy fakt, że powiat kutnowski jeszcze w tym roku przeznaczy 130 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej na doposażenie swojej placówki. 

Od nowego roku MOS będzie się mieścił w Żychlinie w dawnym budynku POW Nadzieja. Na modernizację budynku powiat przeznaczył 821 tys. zł. [więcej]
wandea, 06.11.2014 08:48|czytane: 1005 razy|7 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Jacek Ziółkowski z certyfikatem Kandydata Przyjaznego Rodzinie
3 listopada br.  w Łowiczu w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Kandydata Przyjaznego Rodzinie w ramach kampanii obywatelskiej "Rodzina ma głos" organizowanej przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Jacek Ziółkowski z certyfikatem Kandydata Przyjaznego Rodzinie, ./upload/articles_pakiety/25073/01_obraz.jpg


W gronie osób, które uzyskały ten certyfikat znalazł się jako jedyny mieszkaniec Kutna Jacek Ziółkowski kandydat do Rady Miasta w okręgu nr 5. Każdy certyfikowany zobowiązał się do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie.

Oprócz kandydat z Kutna certfikat otrzymali kandydaci w wyborach do Sejmiku Łódzkiego Piotr Tadeusz Korwin-Kochanowski, Michał Tomasz Król, Piotr Adamczyk, Anna Małgorzata Grabek, [więcej]
pismak, 06.11.2014 08:32|czytane: 1207 razy|11 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dziś bezpłatny pokaz filmowy w Kinie Kutnowskiego Domu Kultury
Dziś, 6 listopada Kino Kutnowskiego Domu Kultury i Łódź Film Commission zaprasza na bezpłatny pokaz filmów MÓJ ROWER w reżyserii Piotra Trzaskalskiego oraz MOONSHINE Michała Poniedzielskiego. Seans odbędzie się w ramach projektu "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" przygotowanego przez Wydział Kultury UMŁ w związku z promocją marki Łódź Filmowa.

Dziś bezpłatny pokaz filmowy w Kinie Kutnowskiego Domu Kultury, ./upload/articles_pakiety/25072/01_obraz.jpg


Łódź Film Commission to powstały w 2009 roku zespół ds. filmu działający w strukturach Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Łodzi. Działalność ŁFC w całości jest finansowana z budżetu miasta. Do jej najważniejszych zadań należy zapewnienie kompleksowej pomocy filmowcom i producentom filmów np. pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji filmowych, dostarczanie informacji o specjalistach zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną i multimedialną w mieście i regionie, a także firmach i instytucjach wspierających te branże, pomoc w uzyskiwaniu wszelkiego typu zezwoleń. Ważnym elementem działalności ŁFC jest promowanie Łodzi i regionu jako miejsca przyjaznego produkcjom filmowym, telewizyjnym i multimedialnym. [więcej]
kultura, 06.11.2014 08:20|czytane: 798 razy|4 komentarze|komentuj|czytaj cały
Basia, Wiktorek... Fatum śmierci maleńkich dzieci nad kutnowskim szpitalem
Wczoraj pisaliśmy o tragicznej śmierci 6-tygodniowego Wiktora z Kutna. Dziś już wiemy, że sekcja zwłok wykazała rozległy stan zapalny jamy brzusznej. Czy jednak to było przyczyną śmierci dziecka? Sekcja nie pozwoliłb jednoznacznie na takie stwierdzenie. Tak niedawno pisaliśmy o śmierci półrocznej Basi. Prokuratura wciąż bada kwestię odpowiedzialności kutnowskiego szpitala w sprawie zmarłej w styczniu tego roku dziewczynki. Można już mówić o fatum śmierci maleńkich dzieci nad kutnowskim szpitalem.

Basia, Wiktorek... Fatum śmierci maleńkich dzieci nad kutnowskim szpitalem, ./upload/articles_pakiety/25066/01_obraz.jpg


Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Andrzej Musiałowicz, prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego twierdził, że lekarze z Kutna nie zawinili i dziwi się, że lekarze z Łodzi tak wprost stawiają zarzuty.

Radny Jacek Gałka pytał o dwugodzinne oczekiwanie na karetkę. Musiałowicz powiedział, że w województwie łódzkim jest jedna karetka neonatologiczna w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To specjalistyczna karetka do transportu noworodków i niemowląt (do 1 roku życia) z wykwalifikowaną obsługą. Przyjechała wtedy kiedy mogła.

Tak jak pisaliśmy wcześniej dziecko miało bakterię klebsiella pneumoniae i bardzo niski hematokryt. Leżało w kutnowskim szpitalu od 21 do 24 października z bardzo dużą biegunką, wypuszczono je jednak do domu. Rodzice mieli podawać antybiotyk. Wróciło 31 października o godz. 17.00 w bardzo złym stanie. Około godziny 19.00 lekarze w Kutnie zdecydowali o transporcie dziecka do Łodzi. Po Wiktorka karetka przyjechała około 21.30, po 22.00 był już w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi. Zmarł w nim o godzinie 7.00 1 listopada. Jak mówią łódzcy lekarze prawdopodobnie przyczyną śmierci jest sepsa czyli zespół objawów spowodowanych gwałtowną reakcją organizmu na zakażenie. Dziwią się również temu, że dziecko z tak słabymi wynikami i baketrią wypuszczono tydzień wcześniej do domu.  Na pełne wyniki sekcji, które być może określą jednoznacznie przyczynę śmierci noworodka długo poczekamy.

Sekcja chłopca odbyła się w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi. Ostateczna opinia posekcyjna opracowana zostanie po przeprowadzeniu badań szczegółowych.

- Wstępne ustalenia wskazują na to, ze na ciele dziecka nie ujawniono obrażeń, które wskazywałyby na urazowy mechanizm śmierci. Stwierdzono natomiast cechy, mogące wskazywać na bardzo rozległy stan zapalny narządów wewnętrznych jamy brzusznej - podaje Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.-  Pobrano materiał do dalszych badań. Będą one miały na celu pomoc w odpowiedzi na kluczowe w śledztwie pytania, a zwłaszcza jakie było podłoże stwierdzonych rozległych zmian i kiedy mogło dojść do ich powstania. To pozwoli na ustalenie kiedy możliwe było ich zdiagnozowanie i czy w tym zakresie nie doszło do błędów. [więcej]
wandea, 05.11.2014 20:06|czytane: 2627 razy|34 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Kupimytwojsamochod.pl Twój partner w sprzedaży samochodu
Kupimytwojsamochod.pl oferuje Państwu nową, wygodną możliwość sprzedaży auta osobowego na terenie całej Polski. Od ponad trzydziestu lat zajmujemy się profesjonalnym skupem wszystkich rodzajów samochodów, zapewniając najwyższe ceny rynkowe.

Kupimytwojsamochod.pl Twój partner w sprzedaży samochodu, ./upload/articles_pakiety/25043/01_obraz.jpg
Kupimytwojsamochod.pl Twój partner w sprzedaży samochodu, ./upload/articles_pakiety/25043/02_obraz.jpg


Bezpłatna wycena samochodu od ręki to pierwszy krok w naszej palecie usług, które obejmuje darmowy przegląd w jednym z naszych oddziałów oraz wypowiedzenie ubezpieczenia OC pojazdu, po podpisaniu umowy sprzedaży. Inaczej niż auto giełda, nasz skup aut gwarantuje korzystną cenę oraz szybką sprzedaż każdego rodzaju samochodu. Skupujemy bezprowizyjnie wszystkie auta niezależnie od stanu technicznego, modelu czy marki. Przyjmujemy auta używane, uszkodzone i powypadkowe. [więcej]
redaktor, 03.11.2014 14:15|czytane: 1087 razy|komentuj|czytaj cały
Na jesiennym balu
Od kilku lat tradycją w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie stały się jesienne bale. Organizowane są dla uczniów z klas I-III, oddziałów przedszkolnych i zaproszonych przedszkolaków z zaprzyjaźnionych kutnowskich przedszkoli nr 5, 8 i 16.

Na jesiennym balu, ./upload/articles_pakiety/25070/01_obraz.jpg
Na jesiennym balu, ./upload/articles_pakiety/25070/02_obraz.jpg
Na jesiennym balu, ./upload/articles_pakiety/25070/03_obraz.jpg


Wszystkie dzieci przybyły na bal w kolorowych strojach nawiązujących do tematyki jesiennej. Dzieci chętnie brały udział w tańcach, zabawach prowadzonych przez wodzireja. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców naszych uczniów. Wszyscy bawili się doskonale i już z niecierpliwością czekają na następny bal w karnawale. [więcej]
Krecik, 05.11.2014 21:04|czytane: 1426 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
Koncert na zakończenie projektu Kutno miasto róż - chcę tu być
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprasza mieszkańców na koncert Wokalnego Zespołu Kameralnego „Cantabile” przy TPZK pod dyrekcją Joanny Domagały podczas uroczystego podsumowania zadania „Kutno miasto róż – chcę tu być”.

Koncert odbędzie się w sobotę, 8 listopada o godz. 16.00 na sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury. Po koncercie  bezpłatny słodki poczęstunek  na holu KDK.

- Zapraszamy  wszystkich mieszkańców Kutna, małych i dużych…, młodszych i starszych… Posłuchajmy, pośpiewajmy. Wstęp wolny- mówi Bożena Gajewska, prezes towarzystwa. [więcej]
wandea, 05.11.2014 20:14|czytane: 841 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Lampre Polska zwalnia radnego. Komisja rewizyjna zbada sprawę
Komisja Rewizyjna przy Radzie Powiatu w Kutnie zajmie się sprawą zwolnienia radnego Michała Wasielewskiego z Lampre Polska. Tak dziś na sesji powiatowej zdecydowali jego koledzy radni. 

- Firma wystąpiła do Rady Powiatu w Kutnie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwolnienie z pracy radnego Wasielewskiego. Myślę, że tę sprawę należy zbadać, tak więc sprawę skierowałbym do Komisji Rewizyjnej - powiedział Rafał Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu.

Lampre Polska zwalnia radnego. Komisja rewizyjna zbada sprawę, ./upload/articles_pakiety/25063/01_obraz.jpg
Lampre Polska zwalnia radnego. Komisja rewizyjna zbada sprawę, ./upload/articles_pakiety/25063/02_obraz.jpg
Lampre Polska zwalnia radnego. Komisja rewizyjna zbada sprawę, ./upload/articles_pakiety/25063/03_obraz.jpg


Wymóg wniosku o zgodę na pracodawcę radnego nakłada ustawa o samorządzie gminnym, na mocy której stosunek pracy radnego podlega szczególnej ochronie prawnej.

- Tak zgadzamy się aby skierować pismo do Komisji Rewizyjnej - zabrał głos radny Krzysztof Debich z Komitetu Obywatelskiego.

- A może jednak pan przewodniczący przeczyta pismo i zdecydujemy tu na sesji? - odparł radny Zdzisław Sapiejka. 

- Nie otwierajmy puszki Pandory - powiedział Debich.

Następnie przewodniczący ogłosił kilka minut przerwy. Radni wrócili, Sapiejka wycofał się z propozycji i przegłosowano skierowanie pisma do Komisji Rewizyjnej przy Radzie Powiatu w Kutnie. Ryszard Olesiński, radny z PIS zapytał czy zatem trzeba liczyć się z tym, że jeszcze do czasu końca kadencji tj. do21 listopada odbędzie się jedna sesja. Jóźwiak potwierdził- Jeśli będzie taka potrzeba, to tak. 

- Jako pracownicy Lampre złożyliśmy pismo w związku z naszym czasem pracy. Bylo to we wrześniu. Potem pracodawca stwierdził, że moja osoba nie jest potrzebna firmie, gdyż wykonuję funkcję radnego i staram się o polepszenie warunków pracy dla pracowników - komentuje radny Michał Wasielewski. - Wydaje mi się, że firma nie zna kutnowskiego rynku pracy, mówiąc prosto, chciałaby "zajechać" pracowników, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie. Zdecydowałem się na to wystąpienie, inni się pod tym podpisali i usłyszałem, że Lampre mnie już nie chce. Próbowali wręczyć mi wypowiedzenie, poinformowałem ich o tym, że pełnię funkcję i powinni wystąpić z wnioskiem do rady. [więcej]
wandea, 05.11.2014 16:44|czytane: 2495 razy|34 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Podziękowania dla radnych seniorów i pożegnanie starosty
Po dwunastu i szesnastu latach w samorządzie Józef Czekalski z PSL i Zdzisław Sapiejka z Pokoleń Samorządowych pożegnali się z lokalną polityką. Dziś na sesji Rady Powiatu w Kutnie Rafał Jóźwiak, przewodniczący rady oraz starosta Mirosława Gal-Grabowskadziękowali radnym i pracownikom Starostwa Powiatowego w Kutnie za wspólną pracę. Obaj radni, którzy nie będą już kandydować w wyborach samorządowych również podziękowali, podkreślając dobrą współpracę w Radzie Powiatu w Kutnie.

Podziękowania dla radnych seniorów i pożegnanie starosty, ./upload/articles_pakiety/25059/01_obraz.jpg
Podziękowania dla radnych seniorów i pożegnanie starosty, ./upload/articles_pakiety/25059/02_obraz.jpg
Podziękowania dla radnych seniorów i pożegnanie starosty, ./upload/articles_pakiety/25059/03_obraz.jpg


- Ze swej strony w imieniu Zarządu Powiatu chciałabym wszystkim Państwu podziękować, tym którzy współpracowali z zarządem w ramach umowy koalicyjnej, obdarzyli nas zaufaniem i starali się wspierać proponowane przez rozwiązania, jeśli uważali je za słuszne. Dziękuję również tym, którzy co prawda nie wzięli współodpowiedzialności za rządzenie, ale poddawali naszą pracę konstruktywnej ocenie i przez to mieli dobry wpływ na kształt i jakość podejmowanych przez nas decyzji. Taka opozycja z rozsądkiem patrząca władzy na ręce jest fundamentem dobrego rządzenia- mówiła starosta Mirosława Gal-Grabowska. - Są wśród nas tacy, którzy swoją aktywność ograniczyli tylko do krytyki, niepopartej żadnymi merytorycznymi argumentami. Ale i takie postawy oraz działania mają miejsce w demokracji i są przejawem przysługującej wszystkim wolności. Dziękuję wszystkim członkom Zarządu Powiatu. [więcej]
wandea, 05.11.2014 16:09|czytane: 1829 razy|23 komentarzy|komentuj|czytaj cały
W sobotę Volley Team Żychlin zainauguruje sezon
Volley Team Żychlin gorąco zaprasza wszystkich sympatyków siatkówki oraz kibiców drużyny na mecz inaugurujący tegoroczne zmagania w rozgrywkach 3 Ligi Mężczyzn w sezonie 2014/2015.

W sobotę Volley Team Żychlin zainauguruje sezon, ./upload/articles_pakiety/25064/01_obraz.jpg


Mecz już w sobotę, 8 listopada o godzinie 17:00 w hali przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Łukasińskiego 21 z zespołem GKS Kamieńsk. Zachęcamy do obecności i gorącego dopingu. [więcej]
pismak, 05.11.2014 17:02|czytane: 749 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
70 osób z PKP Cargo w Kutnie straci pracę?
Biuro posła Grzegorza Schreibera (Prawo i Sprawiedliwość) odwiedziła delegacja  przedstawicieli organizacji związkowych i pracowników PKP Cargo w Kutnie. Według informacji związkowców zarząd kolejowej spółki zamierza zlikwidować sekcję napraw taboru  i utrzymania infrastruktury w naszym mieście.

Z danych przedstawionych przez pracowników wynika, że w ostatnich latach w kutnowską sekcję zainwestowano miliony złotych, a w zakładzie z uwagi na jego strategiczne położenie naprawianych i obsługiwanych jest ok. 150-200 lokomotyw i ok. 250 wagonów miesięcznie. 

W związku z powyższym poseł Grzegorz Schreiber wystosował pismo do zarządu PKP Cargo z prośbą o  informację dotyczącą planów wobec sekcji i przyszłości zatrudnionych w niej osób, a także o wartość inwestycji w kutnowską sekcję w ciągu ostatnich pięciu lat. [więcej]
pismak, 05.11.2014 15:41|czytane: 1172 razy|13 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Czy MKS Kutno odda 360 tys. zł do budżetu miasta?
Prezydent Miasta Kutna rozpoczął proces egzekucyjny w sferze odzyskania około 360 tysięcy złotych z budżetu miast Kutna sprzeniewierzonych przez MKS "Kutno". Chodzi o źle wykorzystaną dotację dla sportowej organizacji. W tej chwili MKS jest w likwidacji.

Przypomnijmy, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kutna przeprowadzał kontrolę wydatkowania otrzymanych dotacji przez stowarzyszenie i w trybie tego postępowania ustalił, że MKS niezgodnie z przeznaczeniem i zawartymi umowami na dotację wydał 359 169, 08 zł.

Protokół pokontrolny został podpisany przez obie strony 30 czerwca tego roku. Kontrola wykazała nieprawidłowości powstałe w toku wykonywania zadań publicznych realizowanych na podstawie umów o dotację z Miastem Kutno. Wydział poddał ocenie pięć umów z 2013 roku na łączną kwotę 882 400 zł oraz pięć umów z 2014 roku na łączną kwotę 953 200 zł.

- Niezgodnie z przeznaczeniem w ramach umowy na koszykówkę żeńską zostało wydanych 26 165,55 zł, na piłkę nożną młodzieżową 25 276, 67 zł i na piłkę nożną seniorów 307 726, 86 zł - mówił nam Paweł Szczepanik. 

- Prezydent Kutna 18 września br. wydał decyzję o zwrocie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, która została skutecznie dostarczona do będącego w likwidacji Miejskiego Klubu Sportowego "Kutno" - podaje Joanna Brylska, Kierownik Biura Prasowego w kutnowskim magistracie. - W związku z powyższym decyzje z dniem 9 października są ostateczne i podlegają wykonaniu. Wiąże się to z rozpoczęciem procesu egzekucyjnego. W pierwszej kolejności wysłano upomnienia. [więcej]
wandea, 05.11.2014 11:04|czytane: 1346 razy|14 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Kto wystąpi w koncercie konkursowym Stacji Kutno?
W tym roku w przesłuchaniach w konkursie piosenek Jeremiego Przybory Stacja Kutno wzięło udział 55 wokalistów. Przez dwa dni komisja I etapu przesłuchiwała zgłoszone wykonania i wybrała jak co roku trzynaście osób, które zaprezentują swoje interpretacje piosenek Mistrza przed kutnowską publicznością. 

Kto wystąpi w koncercie konkursowym Stacji Kutno?, ./upload/articles_pakiety/25056/01_obraz.jpg


Na koncert X Konkurs „Piosenki Mistrza Jeremiego" zapraszamy 22 listopada o godz. 18.00 do Kutnowskiego Domu Kultury. Darmowe wejściówki można odebrać w kasie KDK już od piątku 7 listopada.

Komisja w składzie: Darek Sikorski – aktor, reżyser, juror „Stacji Kutno”, Maciej Maciejewski – aktor Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu, Aleksandra Wiwała – muzyk, wokalistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, Krzysztof Ryzlak – pomysłodawca i koordynator Stacji Kutno wybrała następujących finalistów  (podajemy w kolejności alfabetycznej):

1. Kamila Banasiak, lat 21, Kutno
Akompaniator: Michał Chojnacki
2. Dominika Barabas, lat 25, Lusowo
Akompaniator: Mateusz Brzostowski
3. Dominika Dobrosielska, lat 19, Ciechocinek
4. Joanna Hort, lat 27, Warszawa
Akompaniator: Paweł Lipski
5. Alicja Kalinowska, lat 29, Kotórz Mały
Akompaniator: Jakub Mitoraj
6. Marianna Linde, lat 21, Warszawa
Akompaniator: Stanisław Łopuszyński
7. Michał Kaczmarek, lat 27, Warszawa
Akompaniator: Paweł Lipski
8. Adrianna Kaźmierczak, lat 25, Kutno [więcej]
wandea, 05.11.2014 10:19|czytane: 916 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna
Do 28 listopada zainteresowani mieszkańcy Kutna mogą zgłaszać wnioski do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna". 

Zmiana jakiej chce dokonać miasto dotyczyć będzie maksymalnej wysokości zabudowy na terenach produkacyjno-przemysłowych w Kutnie. 

Obwieszczenie [więcej]
pismak, 05.11.2014 10:02|czytane: 760 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dostarczą zestawy komputerowe
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o z Połańca wygrała wczoraj przetarg organizowany przez Urząd Miasta Kutna na dostawę zestawów komputerowych z oprogramowaniem w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna".

W przetargu wzięło udział pięciu oferentów. Firma z Połańca złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 425 364,75 zł. Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ustawy o PZP cztery firmy z Warszawy, Płocka, Radomia i Kutna. [więcej]
pismak, 05.11.2014 10:01|czytane: 880 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Wystawa w Bibliotece pt. Kutno na starych pocztówkach
Wystawę „Kutno na starych pocztówkach” przez obecny tydzień będzie można obejrzeć w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.  Wystawa została zrealizowana w ramach programu „Grant na lepszy start!”.

Wystawa w Bibliotece pt. Kutno na starych pocztówkach, ./upload/articles_pakiety/25053/01_obraz.jpg
Wystawa w Bibliotece pt. Kutno na starych pocztówkach, ./upload/articles_pakiety/25053/02_obraz.jpg


Projektu opiera się na stworzeniu mobilnej wystawy,  przybliżającej odbiorcą projektu temat „Kutno na starych pocztówkach”.  Obecnie wystawę można zobaczyć w kutnowskiej bibliotece, następnie będzie prezentowana w Kutnowskich szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Projekt jest realizowany przez grupę nieformalną „Młodzi dla Kutna” przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. 

Twórcą i koordynatorem projektu jest Dawid Stanowski – uczeń II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.
Zapraszamy do śledzenie strony projektu na Facebooku, gdzie będą pojawiały się informacje na temat realizacji projektu ( https://www.facebook.com/kutno.historia ). [więcej]
pismak, 05.11.2014 09:10|czytane: 856 razy|2 komentarze|komentuj|czytaj cały
Będą rozmawiać o rozwoju infrastruktury rowerowej dla miasta Kutna
Jutro o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kutna odbędzie się spotkanie dotyczące programu rozwoju infrastruktury rowerowej dla miasta Kutna.

W spotkaniu wezmą udział zastępcy prezydenta Zbigniew Wdowiak i Jacek Boczkaja, dr hab. inż. Andrzej Zalewski Profesor Politechniki Warszawskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który omówi dane badawcze pt. Rower w strukturze zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna, o praktycznych rozwiązaniach w zakresie infrastruktury rowerowej w mieście Kutnie  opowiedzą Marek Zamana - M&G Consulting Marketing i dr hab. inż. Andrzej Zalewski. [więcej]
pismak, 05.11.2014 08:57|czytane: 861 razy|20 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Dziecko pijanych rodziców i marionetkowe rządy w szpitalu. Rozmowa w KDK cz.2
Zorganizowana przez eKutno.pl w ubiegłą środę w Kutnowskim Domu Kultury dyskusja przedstawicieli komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Rady Powiatu w Kutnie z mieszkańcami o przyszłości i przeszłości kutnowskiego szpitala przyniosła odpowiedzi na wiele pytań.

Po prezentacji pomysłów na sprawne funkcjonowanie spółki przedstawiciele komitetów najpierw odpowiedzieli wszyscy na dwa pytania: Czy Zarząd Powiatu- Zgromadzenie Wspólników i zarząd spółki oraz Rada Nadzorcza wywiązały się z zadań, które miały postawione w zakresie prowadzenia spółki i kontroli jej działalności? Czy po zdobyciu mandatów radnych zmienicie osoby w tych organach spółki a przy ich powoływaniu wprowadzicie postępowania konkursowe na stanowiska kierownicze w spółce i szpitalu? A potem udzielali odpowiedzi na pytania licznie zgromadzonych mieszkańców.

Dziecko pijanych rodziców i marionetkowe rządy w szpitalu. Rozmowa w KDK cz.2, ./upload/articles_pakiety/25037/01_obraz.jpg
Dziecko pijanych rodziców i marionetkowe rządy w szpitalu. Rozmowa w KDK cz.2, ./upload/articles_pakiety/25037/02_obraz.jpg
Dziecko pijanych rodziców i marionetkowe rządy w szpitalu. Rozmowa w KDK cz.2, ./upload/articles_pakiety/25037/03_obraz.jpg


Przypomnijmy, o kim będą mówić Komitety.  Pierwszym prezesem Kutnowskiego Szpitala Samorzadowego sp. z o.o. był Sławomir Zimny , w tym czasie Rada Nadzorcza spółki składała się z prof. dr. hab. n. med. Przemysława Oszukowskiego z Łodzi, dr. n. ekonom. Krzysztofa Czajkowskiego z Inowrocławia i Tomasza Wróbla z Łowicza. Potem nastąpiły zmiany, Oszukowskiego zastąpił Jacek Wutzow, a Krzysztofa Czajkowskiego zastąpił Cezary Lipiński. W lutym 2011 skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco Jacek Wutzow – przewodniczący, Tomasz Wróbel – członek, Cezary Lipiński – członek. Ta rada funkcjonowała w czasie kiedy prezesem spółki był Piotr Okoński. Kiedy okazało się, że Okoński nie radzi sobie z prowadzenie spółki i jego decyzje oraz działania przynoszą zadłużanie się spółki a rada nadzorcza nie kontroluje tej sytuacji, pojawił się nowy skład rady: Mieczysław Błaszczyk - przewodniczący, Agnieszka SzumińskaJanusz Atłachowicz. 24 września 2013 roku Zgromadzenie Wspólników Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. przyjęło rezygnację Cezarego Lipińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej i na jego miejsce powołało Agnieszkę Szumińską. Od września ubiegłego roku Cezary Lipiński zajął stanowisko z-cy dyrektora ds. administracyjno – ekonomicznych. 

Z kolei skład Zgromadzenia Wspólników czyli Zarządu Powiatu w Kutnie był w tym czasie następujący: Mirosława Gal-Grabowska Starosta, Konrad Kłopotowski - wicestarosta, Mirosław Ruciński, Sylwester Reterski i Zdzisław Trawczyński, potem tego ostatniego zastąpił Artur Gierula

Odpowiedzi na wyżej postawione pytanie Komitety udzielały w tym samym trybie co prezentacja. O niej pisaliśmy wcześniej.

- Mieliśmy do czynienia w tej kadnecji z dwoma Radami Nadzorczymi Kutnowskiego Szpitala Samorzadowego sp. z o.o. Jesli chodzi o pierwszą radę to ocena jej działań jest negatywna, a drugiej nieco lepsza. Jeśli chodzi natomiast o prezesów to w grudniu 2012 roku prezes Piotr Okoński zostawił spółkę z zadużeniem ponad 13 mln złotych, a jeśli chodzi o wynik finansowy za 2012 to był to minus 3,3 mln złotych - mówił Dariusz Puchała z KWW Pokolenia Samorządowe. - Dla porównania podam zadłużenie na wrzesień 2014 roku to 13,8 mln zł, a wynik minus  3,1 mln zł.   [więcej]
wandea, 04.11.2014 20:06|czytane: 1796 razy|49 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Prokuratura zbada sprawę śmierci niemowlęcia z Kutna
Wczoraj do Prokuratury Rejonowej w Kutnie wpłynęło przekazane przez Prokuraturę Rejonową Łódź Bałuty zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze śmiercią 6-tygodniowego Wiktora z Kutna. Dziecko zmarło w jednym z łódzkich szpitali 1 listopada.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy najpierw Wiktor leżał trzy dni w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym, miał bardzo dużą biegunkę, wypisano go ze szpitala, po czym  znów przyjęto po tygodniu - 31 października o godz. 17.00. Około godziny 19.00 lekarze w Kutnie zdecydowali o transporcie dziecka do Łodzi.  Czas oczekiwania na transport był dość długi, dopiero po dwóch godzinach od zawiadomienia potrzeby transportu przyjechała karetka. Dziecko około 21.30 zostało zabrane z kutnowskiego szpitala. 

1 listopada rano Wiktor zmarł w łódzkim szpitalu. Miał bakterię klebsiella pneumoniae. Zdaniem zawiadamiającego w okresie przed przywiezieniem chłopca do szpitala mogło dojść do zaniedbań skutkujących jego ciężkim stanem i śmiercią.

- Prokuratura Rejonowa Łódź Bałuty przesłała nam wczoraj zawiadomienie o nieumyślnym spowodowaniu śmierci dziecka z Kutna, które zmarło w łódzkim szpitalu - mówi Sławomir Erwiński, Prokurator Rejonowy w Kutnie.  [więcej]
wandea, 04.11.2014 09:05|czytane: 2884 razy|20 komentarzy|komentuj|czytaj cały
STREET DANCE STUDIO wita aktywnie listopad
STREET DANCE STUDIO zaprasza na zajęcia 3w1- aerobik - gimnastyka - taniec. Podczas zajęć nauczycie się dynamicznie i ekspresyjnie łączyć różne style tańca, które można wykorzystać w zwykłych zajęciach fitness jak i w klubie, takie jak: dancehall, salsa,cha-cha, funk…

STREET DANCE STUDIO wita aktywnie listopad, ./upload/articles_pakiety/25048/01_obraz.jpg


- Rozwiniecie własną plastykę ruchu, poznacie techniki i style różnych tanecznych fuzji. To zajęcia dla tych, którzy lubią fitness i taniec oraz super zabawę. Naprzemienne ruchy, szybsze i wolne pomagają spalać tkankę tłuszczową, a atmosfery na zajęciach nie da się opisać - mówi Joanna Zielińska, właścicielka szkoły tańca.-  Zajęcia nigdy nie są takie same, dlatego są realizowane na poziomie open- dla wszystkich!!! Można przyjść w każdym momencie trwania kursu. Chcesz uczestniczyć w zajęciach,a nie masz z kim zostawić dziecka? Przyjdź z nim! Bawcie się razem w rytm porywającej muzyki! Dzieci do lat 9 mają wstęp gratis!

Jesienny grafik zajęć 3w1:
Poniedziałek 18.30 - 19.30 - sala baletowa A - instruktor Joanna Zielińska
Środa 19.30 - 20.30- sala baletowa A - instruktor Joanna Zielińska
Piątek 18.30 - 19.30- sala baletowa B - instruktor Anna Komorowska
Sobota 15.00 - 16.00- sala baletowa A - instruktor Magdalena Brudnicka [więcej]
redaktor, 04.11.2014 19:30|czytane: 728 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
"Dąbrowszczak" i "Staszic" najlepsi w zawodach pływackich
Wczoraj w kutnowskim Aquaparku  odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w sztafetach pływackich w ramach „Licealiady”. Zawodnicy musieli pokonać dystans  10x50 m stylem dowolnym.W zawodach wzięły udział 4 kutnowskie szkół: I LO  im. Gen. J. H. Dąbrowskiego, II LO im. Jana Kasprowicza, I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechotyoraz ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie . W rywalizacji dziewcząt drugi raz z rzędu najlepsze okazały się uczennice I LO w Kutnie, drugie miejsce wywalczyły dziewczęta z I    LO PUL w Kutnie zaś trzecie miejsce przypadło dziewczętom z ZS Nr 1 w Kutnie.

Wyniki rywalizacji dziewcząt.
1. I LO  im. Gen. J. H. Dąbrowskiego - 9,34,02 min.
2. I L O PUL w Kutnie  9,46,78
3. ZS Nr 1 im. St. Staszica  10,07,90
4. II LO im. Jana Kasprowicza  DNS wystartowało 9 zawodniczek

Skład reprezentacji „Dąbrowszczaka”: Agata Winiecka, Paula Karwacka, Zuzanna Małdrzykowska, Julia Pawłowska, Karolina Galus, Gabryiela Kozień, Patrycja Kozanecka, Adrianna Wójcicka, Sylwia Raciborska, Dominika Stasiak, Aleksandra Rykalska, Joanna Jujka, nauczyciel Agnieszka Obielska. [więcej]
redaktor, 04.11.2014 18:33|czytane: 1430 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Konkursy o Stefanie Żeromskim rozstrzygnięte
Na koniec października Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie rozstrzygnęła konkursy związane z KUTNOWSKIMI URODZINAMI ŻEROMSKIEGO.

Konkursy o Stefanie Żeromskim rozstrzygnięte, ./upload/articles_pakiety/25049/01_obraz.jpg
Konkursy o Stefanie Żeromskim rozstrzygnięte, ./upload/articles_pakiety/25049/02_obraz.jpg
Konkursy o Stefanie Żeromskim rozstrzygnięte, ./upload/articles_pakiety/25049/03_obraz.jpg


Pierwszy konkurs pt. Żeromski – życie i twórczość wygrali: Bartłomiej Winiarski z Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie - 1 miejsce, Patrycja Piotrowska z tej samej szkoły 2  miejsce i 3 miejsce Maciej Rzetelski – I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Wyróżnienie otrzymała Karolina Torzyńska z Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie. [więcej]
kultura, 04.11.2014 17:23|czytane: 966 razy|1 komentarz|komentuj|czytaj cały
VII Turnieju Siatkówki Szkół Ponadgimnazjalnych Dziewcząt
Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" w Kutnie wraz ze Starostwem Powiatowym zaprasza na VII Turnieju Siatkówki Szkół Ponadgimnazjalnych Dziewcząt o Puchar Starosty Kutnowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Jak co roku  odbędzie się on 11 listopada od godz. 9.00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im Marii Curie-Skłodowskiej w Kutnie ul. Łąkoszyńska 9. PROGRAM TURNIEJU
[więcej]
redaktor, 04.11.2014 17:40|czytane: 681 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Czytelnicy pytają: Czy wolno wieszać plakaty wyborcze na drzewach?
- Mieszkam w okolicy Krosniewic i jestem osobą, która dba o porządek na własnym podwórku, ale zależy mi także na porządku w mojej okolicy.  Niestety ostatnio nasi samorządowi  kandydaci zaczęli oblepiać swoimi wizerunkami okoliczne drzewa. Jedni te plakaty wieszają, drudzy zrywają a my mieszkańcy czujemy się przez nich jak na wysypisku śmieci.  Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć że drzewo to nie słup wyborczy? - pisze do redakcji mieszkanka Krośniewic. -  Zdaję sobie sprawę, że są kandydaci, którzy nie mają ekologicznej świadomości. Drzewa zostały oblepione plakatami dwóch komitetów. Liderem jednego jest obecna burmistrz Krośniewic, Pani Barbara Herman. Liderem drugiego komitetu w tym okręgu jest obecny radny powiatowy a także były wicewójt Dąbrowic, Pan Jacek Spryszyński.  Jeżeli takie inteligentne i świadome osoby dają tak bardzo zły przykład to aż strach pomyśleć jak za chwilę zachowają się pozostali.  Wydaje się oczywiste, że plakat można powiesić na czyjejś własności jedynie za zgodą  właściciela. W tym przypadku są to przydrożne drzewa należące do gminy i powiatu. Jestem ciekawa czy te komitety wystąpiły o pozwolenia do odpowiednich organów, czy ich przedstawiciele, z racji pełnionych funkcji uważają, że ich uzyskanie zgody nie obowiązuje?

Czytelnicy pytają: Czy wolno wieszać plakaty wyborcze na drzewach?, ./upload/articles_pakiety/25045/01_obraz.jpg
Czytelnicy pytają: Czy wolno wieszać plakaty wyborcze na drzewach?, ./upload/articles_pakiety/25045/05_obraz.jpg
Czytelnicy pytają: Czy wolno wieszać plakaty wyborcze na drzewach?, ./upload/articles_pakiety/25045/07_obraz.jpg


W gminie Żychlin oraz Strzelce plakaty wyborczy zawieszane są na drzewach wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe o to czy wpłynęły wnioski pełnomocników Komitetów Wyborczych oraz czy zostały one rozpatrzone pozytywnie.

- Żadne wnioski od pełnomocników nie wpłynęły. Plakaty wzdłuż dróg powiatowych wieszane są z pominięciem naszej zgody. W tej chwili wiemy, że są to plakaty KW PiS, KKW SLD Lewica Razem oraz KW PSL - mówi Mirosław Ruciński, członek zarządu powiatu. - Będziemy wszczynać postępowania w związku z bezprawnym umieszczaniem reklam w pasach ruchu drogowego. Jeśli chodzi o wykorzystywanie drzew do tego, to trzeba powiedzieć, że nie jest to jasn określone, [więcej]
pismak, 04.11.2014 11:49|czytane: 2061 razy|59 komentarzy|komentuj|czytaj cały
czytaj z eKutno.pl Pozwól się wciągnąć w Grę o Tron!
eKutno.pl zaprasza Czytelników do udziału we wspólnym tworzeniu nowego cyklu artykułów w dziale Kultura. Zachęcamy podzielcie się recenzją przeczytanych ostatnio książek - email: redakcja@ekutno.pl.  

czytaj z eKutno.pl Pozwól się wciągnąć w Grę o Tron!, ./upload/articles_pakiety/25046/01_obraz.jpg


Pozwól się wciągnąć w Grę o Tron!

Lektura „Gry o Tron” George'a R.R. Martina to wyzwanie dla psychiki czytelnika. Bohaterów książki, zwłaszcza rodziny Starków czytelnik szybko zaczyna darzyć sympatią, dzięki temu, że poszczególne rozdziały koncentrują się wobec jednego ze Starków (a także innych postaci), by potem obserwować tragedie jakie ich dotykają.

Życie w Westeros, krainie Siedmiu Królestw nie jest usłane różami, nawet dla bogatej rodziny Neda Starka Namiestnika Północy, dla jego dzieci, młodych, jeszcze naiwnych, żyjących opowieściami o szlachetnych rycerzach. Starcie z rzeczywistością jest dla nich okrutne i bolesne. Akcja powieści zaczyna się od prologu, w którym poznajemy zwiadowców Nocnej Straży na jednej z misji w mroźnej krainie za Murem i zostają wymordowani przez tajemniczych, legendarnych jak się potem okazuje Innych. Ocalał tylko Will, po czym zdezerterował za służby.

Głównego bohatera „Gry o Tron”, a przynajmniej tego wokół toczy się lwia część akcji, Neda Starka poznajemy gdy ścina głowę Willowi. Później w swojej siedzibie Winterfell Lord Stark przygotowuje się do odwiedzin swego druha, króla Roberta Baratheona wraz z licznym dworem. Od tej pory akcja przyspiesza: Ned ma zostać Królewskim Namiestnikiem i udać się do Królewskiej Przystani wraz z Sansą, kandydatką na żonę księcia Joffreya i niepokorną Aryą. Zostawia za sobą żonę Catlyn opiekującą się Branem, który w spadł z wieży i nie może chodzić, najmłodszego syna Rickona, pierworodnego Robba, spełniającego obowiązki zarządcy i bękarta Jona Snow. [więcej]
MaciejW, 04.11.2014 10:50|czytane: 772 razy|3 komentarze|komentuj|czytaj cały
Od jutra w Kutnie Spotkania z historią
Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza od jutra do 11 listopada br. na „Spotkania z historią. Operacja Łódzka”. W ramach tegorocznej imprezy będzie można  m.in. wziąć udział w wernisażu wystawy „Bitwa pod Kutnem w ramach Operacji Łódzkiej”, wysłuchać koncertu pieśni legionowych oraz  poszerzyć swoją wiedzę na temat Operacji Łódzkiej poprzez udział w seminarium „I wojna światowa – Operacja Łódzka”. Na wszystkie zdarzenia wstęp wolny. 

PROGRAM „SPOTKAŃ Z HISTORIĄ. OPERACJA ŁÓDZKA”
5 listopada 2014 (środa)

10:00 - turniej gier komputerowych dla szkół średnich  - Muzeum Regionalne w Kutnie
17:00 - wernisaż wystaw „Bitwa pod Kutnem w ramach Operacji Łódzkiej” – Muzeum Regionalne w Kutnie oraz „Kutno pod zaborami” - Dworek Modrzewiowy
18:30 - „Historia pieśnią malowana” - koncert utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie  - Centrum Teatru, Muzyki i Tańca - Wejściówki do odbioru w MRK 

6 listopada 2014 (czwartek)
09:00 - debata „Dziedzictwo zaborów – czy ma wpływ na dzisiejszą Polskę i Polaków” dla szkół gimnazjalnych – Kutnowski Dom Kultury (sala tarasowa)
10:00 - eliminacje turnieju gier planszowych dla szkół średnich – Muzeum Regionalne w Kutnie
11:00 -spektakl „Skamieniały las – Operacja Łódzka 1914” – Kutnowski Dom Kultury(sala widowiskowa) - Wejściówki do odbioru w MRK 

Od jutra w Kutnie Spotkania z historią, ./upload/articles_pakiety/25036/01_obraz.jpg
Od jutra w Kutnie Spotkania z historią, ./upload/articles_pakiety/25036/02_obraz.jpg
Od jutra w Kutnie Spotkania z historią, ./upload/articles_pakiety/25036/03_obraz.jpg


Realizacja spektaklu jest formą opowieści, na którą składa się seria filmów krótkometrażowych wprowadzających widza w realia omawianej tematyki oraz koncert.  Podczas gdy zespół muzyków zespołu „Krawczyk Grand Band” gra na scenie utwory inspirowane muzyką Pink Floyd, za ich plecami umieszczony jest telebim wyświetlający zdjęcia i filmy z epoki, które tworzą całość z kompozycją muzyczną. Na scenie odbywają się towarzyszące muzyce działania Stowarzyszenia Rekonstruktorów Historycznych „Żelazny Orzeł”. Żołnierze ubrani w wierne repliki mundurów z epoki, w sposób pobudzający ludzką wyobraźnię odgrywają kolejne sceny opowiadające chronologicznie o śmierci w Operacji Łódzkiej, upadku zaborczych imperiów oraz odzyskaniu polskiej niepodległości.

13:00 - seminarium naukowe „I wojna światowa - Operacja Łódzka” – Kutnowski Dom Kultury (sala tarasowa) [więcej]
kultura, 03.11.2014 09:57|czytane: 743 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
KINO KDK wznawia seanse. Wygrali zaproszenia na Pudłaki
Kino Kutnowskiego Domu Kultury zaprasza małych kutnian na film animowany pt. Pudłaki 2D i 3D. Dwa podwójne zaproszenia wygrali: Ewa Iwańska i Tomasz Rapsiewicz. Będą one do odebrania w Kasie KDK przed wybranym seansem.

04-05 listopada 2014 (od niedzieli do środy)
godz. 16.00  PUDŁAKI 2D dubbing

07 i 09 listopada 2014 (piątek i niedziela)
godz. 15.30 PUDŁAKI 2D dubbing

08 listopada 2014 (sobota)
godz. 11.00 PUDŁAKI 2D dubbing10-12 listopada 2014 (od poniedziałku do środy)
godz. 15.30 PUDŁAKI 2D dubbing [więcej]
kultura, 03.11.2014 22:48|czytane: 933 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Jedni wycofują się z kandydowania a inni już wygrali wybory
Przed wyborami Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje zmian w danych zarejestrowanych przez komitety wyborcze. I tak dowiadujemy się między innymi, że aktualny wicemistrz Europy w biegu na 800 m  Artur Kuciapski wycofał się z wyborów. Jego nazwisko zniknęło z listy KWW Pokolenia Samorządowe do rady Powiatu w Kutnie.  Z kolei z listy KWW Sebastiana Aulicha do Rady Miasta Kutna zniknęły trzy nazwiska.

Jedni wycofują się z kandydowania a inni już wygrali wybory, ./upload/articles_pakiety/25006/01_obraz.jpg


Inni kandydaci już od dawna wiedzą, że będą radnymi w swoich okręgach. W gminie Strzelce czworo kandydatów startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina Strzelce zostą niewątpliwie radnymi. Są to Ewa Karbowska (okręg nr 5 - sołectwo Długołęka), Andrzej Nowak (okręg nr 6 - Wieszczyce, Zgórze, Strzelce Kujawskie, Strzelce Leśniczówka), Tadeusz Sobczyk (okręg nr 8 Klonowiec Stary) oraz Dorota Lenartowska (okr nr 11 - Muchnice, Rejmontów, Janiszew). W tych okręgach nie będzie wyborów do Rady Gminy. [więcej]
redaktor, 03.11.2014 13:54|czytane: 2086 razy|9 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Kutnowscy radni spełnią prośbę pani burmistrz Krośniewic?
W październiku Burmistrz Krośniewic skierowała do Prezydenta Miasta Kutna wniosek w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego i rozpoczęcia współpracy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Złożony wniosek dotyczy pięciu kursów MZK linii 12 od Wysokiej Wielkiej do Zieleniwa w dni nauki szkolnej.

Z uwagi na niewielki zakres zadania (przedłużenie linii o około 1,5 km) prezydent Zbigniew Burzyński wystąpił do MZK Sp. z o.o. w Kutnie o rozpatrzenie możliwości jego realizacji, z terminem rozpoczęcia współpracy od nowego roku. Jacek Sikora, prezes MZK sp. z o. o. zgodził się i na wtorkowej sesji Rady Miasta [więcej]
redaktor, 03.11.2014 13:11|czytane: 1228 razy|6 komentarzy|komentuj|czytaj cały
W Kutnie podatek od nieruchomości bez zmian
Na jutrzejszej sesji Rady Miasta Kutna radni zajmą się uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. Prezydent proponuje stawkę podatku bez zmian czyli pozostawienie jej na poziomie 2014 roku. 

I tak od gruntów  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) zapłacimy 0,86 zł, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) 4,51 zł oraz  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni) 0,30 zł.

Od budynków mieszkalnych lub iczęści (od 1 m2 powierzchni użytkowej) zaplacimy  0,73 zł, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 22,15 zł, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 10,65 zł, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 4,63 zł oraz pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 7,48 zł. [więcej]
redaktor, 03.11.2014 13:03|czytane: 675 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Ponad 13 tysięcy złotych na renowację grobów
Na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przez dwa dni wolontariusze oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej prowadzili XII kwestę na odnowienie zabytkowych, starych zniszczonych grobów. Zebrali oni do puszek 13 358 zł. Inicjatorem ratowania zabytków kutnowskiego cmentarza był śp. Andrzej Urbaniak - prezes TPZK, a organizacja kontynuuje jego inicjatywę.

Ponad 13 tysięcy złotych na renowację grobów , ./upload/articles_pakiety/25038/01_obraz.jpg
Ponad 13 tysięcy złotych na renowację grobów , ./upload/articles_pakiety/25038/02_obraz.jpg
Ponad 13 tysięcy złotych na renowację grobów , ./upload/articles_pakiety/25038/03_obraz.jpg


- Jesteśmy Wam wdzięczni za  Waszą ofiarność podczas kwesty.  Jednocześnie jesteśmy głęboko poruszeni  i dziękujemy Wam  za Waszą  bezinteresowną pomoc przy  porządkowaniu  i upiększaniu starych, zabytkowych grobów. Chodząc alejkami naszego cmentarza  można było w dniu Wszystkich Świętych i dniu Zadusznym zauważyć palące się znicze i donice z chryzantemami przed starymi nagrobkami. Wszystko to uczynili Mieszkańcy regionu kutnowskiego  odwiedzając groby swych bliskich. Dziękujemy - mówi Bożena Gajewska, prezes TPZK. - Dzięki Wam, ludziom dobrej woli, zachowamy wiele najstarszych  nagrobków,  które dają świadectwo nam, żywym o naszej przeszłości, bo przecież kutnowski cmentarz parafialny  gromadzi w sobie świadectwa ostatnich niemal 200 lat historii regionu kutnowskiego. Nagrobki te swoją obecnością świadczą o metryce cmentarza, a do najstarszych należą te z roku 1833, 1834 i następnych.

Jak co roku,  Miasto Kutno  ofiarowało na potrzeby kwesty wiele pozycji książkowych, w tym „Cmentarz Parafialny w Kutnie” autorstwa ks. Zbigniewa Drzewieckiego, „40 lat Święta Róży”,  „Manuskrypt” prof. Andrzeja Mariana Bartczaka i inne. Książki te dostawali hojni darczyńcy. [więcej]
redaktor, 03.11.2014 10:52|czytane: 1052 razy|0 komentarzy|komentuj|czytaj cały
Archiwum wiadomości
Wyszukiwarka
Logowanie do portalu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Upał, bezmyślność urzędnika i zadłużenie szpitala
Czy człowiek może poczuć się w konsystencji budyniu waniliowego, serka topionego lub innego smacznego acz płynnego zjawiska? Odpowiadam, tak może i... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Rewelacyjna Kapela Hanki Wójciak. Dziś zapraszamy na brzmienia marokańskich gimbrii
Wczoraj przed kutnowską publicznością w Centrum Teatru Muzyki i Tańca wystąpiła Kapela Hanki Wójciak. Zespół powstał w Krakowie, gra muzykę z pogranicza world music, folku, piosenki autorskiej.  Duża galeria zdjęć A dziś o godz.... [więcej]
Sport
"Jedynka" trzecia w ręczną w Orlikowej Lidze Mistrzów
We wtorek w Poddębicach odbył się turniej rejonowy w piłce ręcznej chłopców w ramach Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie Gra w Ręczną. W turnieju udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie. W wyniku zaciętej i bardzo wyrównanej rywalizacji chłopcy z Jedynki... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Sprzedam 4,08 hektary POLE UPRAWNE Sprzedam POLE UPRAWNE = 4,08 hektary... [czytaj więcej]
Konkretna propozycja i konkretne zarobki!Warszawa Współpraca dla sympatycznej, uśmiechniętej, komunikatywnej i chętnej do pracy. Chcesz zarabiać w normalnej atmosferze, na uczciwych warunkach, dyskretnie, bezpiecznie i konkretnie? Jeśli tak t... [czytaj więcej]
Zawieszka Nieśmiertelnik Srebro +GRAWER Zdjęcia i Tekstu Idealny i modny prezent dla kobiety i mężczyzny. Wspaniały prezent na Imieniny, Urodziny, Rocznicę, Walnetynki, Dzień Kobiet, Mikołaja, oraz pod choinkę na Gwiazdkę Świąt Bożego Narodzenia... [czytaj więcej]
Kotki Oddam kotki w dobre ręce. Więcej informacji pod nr telefonu 602430567.... [czytaj więcej]
Monitoringi, alarmy Witam, oferuję usługę konfiguracji oraz montażu kamer, alarmów oraz innych systemów zabezpieczeń. Wykonuję również inne usługi informatyczne. Zapraszam.... [czytaj więcej]
Sprzedam biurko duże 210 cm / bardzo dobre wykonanie Mam do sprzedania duże biurko w bardzo dobrym stanie. Biurko ma ponad 1,5 metra i było robione na zamówieni a więc jest wykonane z bardzo dobrego materiału. Posiada wiele szuflad, miejsce na je... [czytaj więcej]
Fly High Production – Produkcja filmowa Firma Fly High Production to przede wszystkim profesjonalna produkcja filmów i innych form audiowizualnych, bazująca na najnowszych technologiach min zastosowaniu drona i innych technologii stabiliz... [czytaj więcej]
skup zboża , kukurydzy, łubinu, grochu, bobiku rzepaku Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne: pszenicę, pszenżyto, owies,żyto, jęczmień, kukurydzę, soję, groch, grykę,łubin słodki i gorzki, bobik, peluszkę, rzepak. min 20 ton.Kupujemy równie zb... [czytaj więcej]
skup zboża , kukurydzy, łubinu, grochu, bobiku rzepaku Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne: pszenicę, pszenżyto, owies,żyto, jęczmień, kukurydzę, soję, groch, grykę,łubin słodki i gorzki, bobik, peluszkę, rzepak. min 20 ton.Kupujemy równie zb... [czytaj więcej]
skup zboża , kukurydzy, łubinu, grochu, bobiku rzepaku Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne: pszenicę, pszenżyto, owies,żyto, jęczmień, kukurydzę, soję, groch, grykę,łubin słodki i gorzki, bobik, peluszkę, rzepak. min 20 ton.Kupujemy równie zb... [czytaj więcej]
Odzież na sklepy, butiki, stragany Oferujemy odzież na sklepy, butiki, stragany w bardzo dobrej jakości z Niemiec i Włoch. U nas klient zamawia według osobistego zapotrzebowania (damskie, męskie, dziecięce,... [czytaj więcej]
samochód do ślubu wesele OFERUJĘ PAŃSTWU WYNAJEM LIMUZYNY AUDI w kolorze czarna perła. Samochód jest reprezentacyjny, idealny na tak wyjątkową uroczystość. Zaletą tego samochodu jest przestronne wnętrze i duży baga... [czytaj więcej]
Zespół jednoosobowy DJ Polecam jednoosobowy zespół muzyczny (klawisz i vokal na żywo)który doskonale zabawi Państwa na każdego rodzaju imprezie rozrywkowej. Gram na terenie całego kraju. Wieloletnia praktyka w prowad... [czytaj więcej]
Zespół muzyczny KONKRET to pięcioosobowy zespół muzyczny, który doskonale zabawi Państwa na każdego rodzaju imprezie rozrywkowej. Gramy głównie na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Wieloletnia... [czytaj więcej]
Zatrudnimy pracowników Firma P.P.H.U. "ELBEMA" s.c. zatrudni pracownika na stanowisko elektromonter lub pomocnik elektromontera. Mile widziane prawo jazdy kat.B oraz uprawnienia Sep 1kV. CV proszę przesyłać na adres mail... [czytaj więcej]
Pożyczka - już w 15 minut! Pożyczka na co chcesz! Pożyczka - już w 15 minut! Pożyczka na co chcesz! Najlepsze rozwiązanie, jeżeli pilnie potrzebujesz pieniędzy. Nie pytamy o Twój cel – całą sumę możesz przeznaczyć na dowolny,... [czytaj więcej]
SEAT IBIZA 1.4 BENZYNA 1996ROK PILNIE SPRZEDAM MAM DO SPRZEDANIA SEAT IBIZA 1.4 BENZYNA 1996 ROK rn5-DRZWIrnKOLOR CZARNY rnPILNIE SPRZEDAM... [czytaj więcej]
Kawalerka do wynajęcia, Kutno ul. Słowackiego Wynajmę mieszkanie w bloku przy ulicy Słowackiego. Jest to odświeżona kawalerka o powierzchni 27 m. kw., w sam raz do zamieszkania.rnCena 850 zł zawiera czynsz i odstępne dla właściciela, do k... [czytaj więcej]
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją mebli tapicerowanych i poszukujemy osób młodych, ambitnych oraz kreatywnych na stanowisko: SPECJALISTA DS. MARKETINGU ORAZ SPRZEDAŻY Obowiązki:  ... [czytaj więcej]
PRACA HUTA Poszukujemy osób do pracy w Hucie w Dąbrowie Górniczej na stanowiska: - operator wózka widłowego - operator suwnicy – uprawnienia IS specjalne trawersowe, chwytakowe Warunki: - atrakcyjne w... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Felicjan Rohloff:
11 minut temu
Zeżarłam "się" w pospiechu. Proszę o zrozumienie i wklejenie "się" tam gdzie trzeba. AWRUK!
Felicjan Rohloff:
14 minut temu
###"R". Albinie vel (???????)! Dziękuję za zaproszenie. Da Bóg, to jutro przedstawię ewentualny termin tego niezwykle zapowiadającego wydarzenia. Gdzie jest ten wasz gród? zawalona jestem dzisiaj robotą. Pozdrawiam i wszelkich łask bożych życzę. ~emerytowana nauczycielka.
Felicjan Rohloff:
2 godzin temu
Kordianie! To sobie startuj jak jesteś debilem w trepem lub idiotą w kaloszach. Matura to bzdura, a te konkursy to lipa. A te samorządy to Awruki i Złodzieje. Nie bić Awruków i Złodziei, tylko je zlikwidować. Zlikwidować bzdurną maturę! Zlikwidować ukartowane konkursy! Zlikwidować nierządne samorządy! Zlikwidować szkoły samorządowe. Przestać chodzić do bzdurnych szkól! I zacząć się uczyć! I zacząć czytać eKutno! I wstąpić do KAN"PiŚ"! Pod żadnym pozorem nie likwidować KOTÓW !!! I nie zabijać DZIECI ! I nie budować świątyń! I nie budować pałaców! I nie budować komitetów! Budować SERCA, UMYSŁY i DUSZE! I nie sadzić i nie pielęgnować dębów JPII. Rodzić dzieci, uczyć je i wychowywać! Młodzieży nie rozpuszczać! Zrezygnować z paciorków, fikołków i koziołków! Uwierzyć w Boga! Kochać Polskę! I rozniecać promienie NADZIEI! I nie spać! I obudzić się! I się oświecać! I myśleć! I pracować! I odpoczywać! I bawić się! I działać!.........I nigdy nic złego nie robić........ Coś dobrego - zawsze można..... O kotów dbać, psom dać spokój a świnie oprzątać!....... Paniali?........Amen.
Jordan Sierpowski:
2 godzin temu
POSEŁ Z PIS Tadeusz Woźniak - pozując do zdjęć ze strażakami w Komadzynie, splata swe wypracowane dłonie,na nieprzyzwoicie upasionym brzuszysku.Fakt - inni dostojnicy z jego partyji pozując do zdjęć - czynią podobnie. Ale - jak by nie liczyć, Tadeusz Woźniak (ksywa kanonik) - kadencji poselskich ma już sobą wiele i ta kadencja nie jest jego ostanią, to i nie dziwota, że i jego i tak już upasiony brzuch, z każdą kadencja staje się i coraz to i coraz to bardziej monstrualny. Wiadomo - odmawiać na tych różnych poselsko-wiejskich bankietach jadła i napitki - to rzecz wielce niepolityczna. Tak myślę,że jeżeli darwinowska teoria ewolucji nie zadziała i Woźniakowi nie wydłużą się kończyny górne jak u orangutana ,tak aby ręce mógł spleść na swym brzuchu - to tylko patrzeć, jak niezbędnym dodatkowym wyposażeniem posła staną się protezy, przedłużające jego kończyny górne. A po co ? A NO PO TO - ABY POSEŁ WOŹNIAK MÓGŁ SWE WYPRACOWANE DŁONIE SPLEŚĆ NA SWYM MEGA OLBRZYMIM BRZUSZYSKU.
Marian Pawełek:
2 godzin temu
Ciekawe, czy nadal wierzy w swojego idola, górniczynę?
Maria Giedgowt:
2 godzin temu
Widocznie była za słaba, że wygrać. Zresztą ma dużo pracy - kilku uczniów na krzyż w prywatnej. Jak oni się zmieszczą w tym budynku?
Felicjan Rohloff:
2 godzin temu
Ludzie! Nie macie ciekawszych problemów? wiadał dzięcioł żonie: PiS upada, PO tonie . A młode koty tego słuchały i wcale się tym nie przejmowały, tylko miauczały. POPiS - to najstraszniejsze słowo świata - tak dzisiaj miauczały koty stare i młode i mrugając śpiewały: PiS i Plarforma to jedna rodzina, kaczor i donald - nie polska ptaszyna. Ludzie! Nie liczy się forma - liczy się treść. Nie liczy się PiSforma! Nie liczy się PLATforma! Liczy się KUTNOWSKA ARMIA NADZIEI "Prawda i Śmiech"!!!!! Koty są najmądrzejszymi stworzeniami świata!!!!! Niech żyją Koty! I niech żyje KAN "PiŚ"!
Mateusz Dąb:
3 godzin temu
Nikt z patriotów nie miał szans, bo sitwa rzadzi, ale mnie dziwi jedno, że nie wystartowała pani, która wspierała Łebskiego w kampanii.
Felicjan Rohloff:
3 godzin temu
Tyle co koty napłakały. I nic więcej. Tak słyszałem..... Mówią, że śmieszny Tadeusz rozrzutnością nie grzeszy i św. mamony nie marnotrawi. Co innego to te prezbiterianie z Sienkiewicza. Tam jest Zakon Koedukacyjny dla Św. Świrów. Ludzie! Co tam się dzieje? Jak tam grzeszą. Więcej wydają niż zarabiają. Oni chyba na islam już przeszli. Bo Policja ich się boi. Proboszcz tez się boi. I żadnej klątwy na nich nie rzuca. Ekskomuniki tez się boi im wręczyć. Łajdactwo kwitnie pełną gębą i pustymi butelkami. Hulaj dusza! Piekła nie ma! Kto ten Zakon zlikwiduje to chyba świętym zostanie. Ja nie mogę na to wszystko patrzeć. Zakładam Koedukacyjny Zakon Wszystkich Kawalerów jeszcze światłych, mądrych i cnotliwych i Wszystkich Panien Jeszcze Dziewic. Jutro mamy pierwsze spotkanie przy drzwiach otwartych. Musimy być lepsi od tych synów marnotrawnych i rozrzutnych cór z kutnowskiego PiSolandu. Coś dobrego trzeba w życiu zrobić. Nieprawdaż?
January Sobota:
2
 · 
4 godzin temu
Mamy "najgłupszego" Komentatora eKutna BOHDANA ODYŃCA.
Protazy Kotłubaj:
2
 · 
4 godzin temu
Popieram kandydaturę Tego dzielnicowego.Jest człowiekiem inteligentnym, mądrym, sumiennym i uczciwym. Sprawiedliwy i otwarty dla ludzi. Zawsze służy pomocą.
Waldemar Rzuscyć:
3
 · 
4 godzin temu
Został wypchnięty z PiSu. To sa kulisy polityki Klopotowskiego, Matuszewskiego i Błaszczyka. Dlaczego mu nie pomogli ci dwaj ostatni ? Mam wrażenie, że wolą, aby poseł był ze Zgierza, a nie z Kutna. Co Klopotowski, Klimecki, Olesiński zrobili z PiS, to widać z obecności na listach takich ludzi jak Jóźwiak i Ziółkowski.
Bohdan Odyniec:
5 godzin temu
Mamy "najlepszego" Prezydenta Kutna ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO.
Makary Pawlikowski:
2
 · 
5 godzin temu
A ile dal ten śmieszny Tadeusz ze swojej diety ?
Bartosz Koścień:
6 godzin temu
wklejam wszystkie 4 linki raz jeszcze tym razem poprawne:
umkutno.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt3& func=selectsite&value%5B0%5D=mnu30&value%5B1%5D=7< br />

www.ekutno.pl/wiadomosci,33979-r-nice-mi-dzy-teo ria-a-praktyka-k-opoty-z-prawem-komendanta-policji -w-kutnie,

kutno.net.pl/artykuly/aktualnosci,aktualizacja-k omendant-kutnowskiej-policji-na-dywaniku-prywatne- dojazdy-rozliczal-jak-sluzbowe,84342.html

www.polskatimes.pl/fakty/kraj/a/komendant-powiat owy-policji-w-kutnie-dostal-reprymende,12174332/
Bartosz Koścień:
2
 · 
6 godzin temu
UPDATE

ZAPRASZAM WSZYSTKICH TU KOMENTUJĄCYCH DO KLIKNIĘCIA W PONIŻSZY LINK

http/umkutno.bip.e -zeto.eu/index.php?type=4&name=bt3&func=selectsite &value%5B0%5D=mnu30&value%5B1%5D=7

Wszyscy Ci, którzy tu komentują nie zadali sobie nawet grama trudu, aby wejść na stronę Urzędu Miasta. Wszyscy piszą "w ciemno". że konkurs odbył się tajnie, że nie było ogłoszenia - cel? Napluć komuś w twarz, upodlić i wykreować błędną rzeczywistość.

Szczerze? Jest to tak zaściankowe myślenie, a przy tym maksymalnie żałosne. Typowa kutnowska mentalność. Zastanawiam się tylko, po co tyle jadu, nie macie własnego życia, planów, marzeń, pasji, pracy, dzieci, rodziny? Wolicie wypluwać gorzkie żale pewnie na osobę, której nawet osobiście nie znacie? Okej, wylewajcie, nikogo to nie rusza, ale wiedzcie, że karma wraca, a przy tym patrząc z boku - chciałabym zobaczyć, czy potraficie mieć tyle odwagi w rzeczywistości co tu w Internecie, podpisujcie się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, śmiało! Skoro macie tyle racji, wiecie wszystko najlepiej, posiadacie takie informacje, że można robić aferę za aferą - taka cenna wiedza i szereg informacji - okazja to zabłyśnięcia w sieci! Szkoda zmarnować szansy

Najgorsza analiza przedstawiona poniżej przez "TATARA" - brak słów, jeżeli masz czas na pisanie takich komentarzy i analizowanie całej sytuacji - podziwiam. Jeszcze można zrozumieć, gdyby to co napisałeś było prawdą chociaż w minimalnym stopniu. Ale niestety - napociłeś się przy pisaniu, a wcześniej przy wymyślaniu bzdur i nic z tego nie ma, szkoda Cię biedaku. Dzieci w szkole? Nudna praca? No tak, Kutno takie nudne, trzeba sobie urozmaicić życie.

Wskazówka dla "SPRAWDZAJĄCYCH" - a sprawdzajcie wykształcenie, a sprawdzajcie doświadczenie, a sprawdzajcie kompetencje i wiedzę Pana Bieńka - dokładnie, sprawdzajcie a potem się wypowiadajcie. A jeżeli już wiecie, w co szczerze wątpie - wyciąGNIJCIE wnioski.

Odchodząc od tematu wywołującego przeogromne poruszenie wśród kutnowskich internautów, zachęcam do węszenia w sprawie, która tego wymaga - okazja tym razem dla kutnowskich detektywów. Pf.
Poniżej kilka szczegółów.

Tylko Ci co posiadają pewne informacje dokładnie wiedzą, jak wygląda praca w Kutnie w Policji, gdy tylko zjawił się komendant Szymański. Tylko te osoby wiedzą o wewnętrznych aferach, których część posypała się i została ujawniona w artykule opublikowanym całkiem niedawno.
Skąd się wziął, kto go broni pomimo tylu kłopotów z prawem? Taka osoba rządzi kutnowską policją. Zapewniam, że wiecie w tej sprawie tyle, ile macie w głowach - czyli prawie nic.
Ku przypomnieniu.

http/www.ekutno.pl /wiadomosci,33979-r-nice-mi-dzy-teoria-a-praktyka- k-opoty-z-prawem-komendanta-policji-w-kutnie,

http/kutno.net.pl/ artykuly/aktualnosci,aktualizacja-komendant-kutnow skiej-policji-na-dywaniku-prywatne-dojazdy-rozlicz al-jak-sluzbowe,84342.html

http/www.polskatim es.pl/fakty/kraj/a/komendant-powiatowy-policji-w-k utnie-dostal-reprymende,12174332/

Zachęcam do ponownej lektury i wyciągnięcia wniosków, tym razem trafnych.
Zbigniewa Biallosser:
2
 · 
6 godzin temu
Onufry czy prawdą jest ,że nawet najbliżśi współpracownicy nie wiedzieli ,że odchodzi na samorządową posadkę , nie wiesz dlaczego?Wstyd, honor czy co jeszcze?
Florian Plemieński:
6 godzin temu
Jest całym złem.
Gabriel Koropka:
6 godzin temu
To co Fauście Tobie lekarz od duszy pomógł? Dziwne!A uroda jest kwestią gustu ,i o tym już się nie ..........no chyba Wiesz?
Jonasz Ubysz:
5
 · 
7 godzin temu
Mówię ci po raz kolejny przestań z tym trzeba było startować . No to mogłeś startować , ciekawe czy byś wygrał . W kutnie przed konkursami jest pewniak i nie ma sensu nawet skłądac dokumentów. Zrozum gamoniu.Najciekawsze artykuły
 ·  14
5 dni temu
Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK
 ·  188
5 dni temu
Apel do mieszkańców Kutna, do ludzi, którym na sercu leży dobro miasta i powiatu
 ·  73
5 dni temu
Coraz wyższe pensje prezesów spółek miejskich
 ·  20
6 dni temu
Od dziś parking przy dworcu PKP na Siemiradzkiego zamknięty. Radny interpeluje
 ·  36
10 dni temu
Piramida aptekarska. Lekarz z kutnowskiego szpitala na ławie oskarżonych
 ·  7
11 dni temu
Mieszkańcy Podrzecznej będą mogli wykupić tańszy abonament w strefie płatnego parkowania
 ·  278
12 dni temu
Memorandum do potencjalnych prywatnych partnerów w budowie hali w Kutnie
 ·  10
15 dni temu
Smaczne mówienie, prawda i hejt. Profesor Jerzy Bralczyk w Kutnie
 ·  3
16 dni temu
Piknik Rodzinny w
 ·  14
16 dni temu
Akt erekcyjny wmurowany pod stacjonarne hospicjum w Kutnie
 ·  6
17 dni temu
Znajdź się na zdjęciach z Pikniku Organizacji Pozarządowych
 ·  8
18 dni temu
Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie. Bogata kutnowska tradycja fotograficzna
 ·  32
18 dni temu
Strażacy mieli pełne ręce roboty. Mieszkańcy liczą straty po ulewie
 ·  34
20 dni temu
Komendant Powiatowy Policji w Kutnie odpowiada
 ·  107
20 dni temu
Propozycja PSL pro forma?
 ·  9
20 dni temu
Urzędnik urzędnikowi nierówny. Nagrody na Dzień Samorządowca
 ·  4
20 dni temu
Wyjątkowy spektakl pt. Królewna Śnieżka na Dzień Dziecka w Krośniewicach
 ·  50
20 dni temu
Różnice między teorią a praktyką? Kłopoty z prawem komendanta Policji w Kutnie
 ·  6
21 dni temu
Taniec i zabawa na Dniu Dziecka w Kutnie
 ·  5
21 dni temu
Rockowy festiwal na Kutnowiance cz.2
 ·  9
21 dni temu
Fotoreportaż Qtnoizz Fest cz.1
 ·  2
21 dni temu
Stalowe Tumy 2017 i skarb czyli prototyp polskiej amfibii Fiat 126-P LPT
 ·  4
23 dni temu
Uczennice z Kasprowicza wygrały konkurs o patronie I LO. Polecą szybowcem!
 · 
27 dni temu
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. W Łódzkiem najlepsi uczniowie z Kleszczowa
 ·  61
27 dni temu
Warunki PSL wchodzą w życie. Starostwo likwiduje stanowiska
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności