eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 26.04.2017     reklama kontakt
 
Najważniejsze wiadomości
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie
Mieszkańcy Łąkoszyna dowiedli samowoli budowlanej na cmentarzu w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie. Jak pisze w decyzji z 16 stycznia br. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi rozbudowy cmentarza dokonano nie uzyskując wymaganej przepisami prawa decyzji o pozwoleniu na budowę. Zarządca cmentarza samowolnie powiększył obszar cmentarza, dokonał nielegalnych pochówków oraz ogrodził teren parkingu.  W styczniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie odmowił wszczęcia postępowania i wydania decyzji zakazującej pochówków na terenie nielegalnie powiększonego cmentarza. Może w związku z rozstrzygnięciem WINB kutnowski Sanepid decyzję zmieni?

Przypomnijmy, od kilku lat parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie, jako zarządca cmentarza narusza przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych poprzez wyburzenie dotychczasowego ogrodzenia cmentarza i wybudowanie nowego bez pozwolenia na budowę i pomimo braku stosownych opinii inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rozszerzenie cmentarza wyznaniowego może nastąpić wyłącznie na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.

Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie, ./upload/articles_pakiety/32746/01_obraz.jpg
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie, ./upload/articles_pakiety/32746/02_obraz.jpg
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie, ./upload/articles_pakiety/32746/03_obraz.jpg


Mieszkańcy Łąkoszyna, właściciele działek przyległych do obiektu od lat toczą batalie o przestrzeganie prawa przez parafię, organy państwowe i powiatowe oraz samorządowców. W historii pogwałcenia praw mieszkańców miast jak na dłoni widać, że do Kutna nie dotarła jeszcze idea państwa prawa. Czy nie powinno być tak, że prawo ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących, określa zakres ich kompetencji, a mieszkańcom gwarantuje szereg praw i wolności? Na szczęście pojawiło się światło nadziei w ciemnogrodzie.

Od 2012 roku Elżbieta i Henryk Baranowscy oraz Sławomira i Michał Michalakowie przy poparciu 258 mieszkańców starali się o uchwalenie przez radnych miejskich ich uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Chcieli aby raz na zawsze poprawić błędy i naruszanie prawa. Sprawa samowoli budowlanej i nielegalnych granic cmentarza stanęła przy okazji uchwalania planu na Radzie Miasta Kutna, która nic w tej sprawie nie zrobiła. Można powiedzieć, że rada z prezydentem uznali samowolę budowlaną i na jej podstawie przegłosowane kolejne miejskie plany. Wielokrotnie na naszych łamach szeroko pisaliśmy o przyzwoleniu prezydenta, rady, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Sanepidu na stan faktyczny zrealizowany z pominięciem przepisów przez parafię. (Niektóre artykuly Kto łatwo obiecuje, ciężko daje. Mieszkańcy prezydentowi nie odpuszczą Prezydent Kutna jest za, a nawet przeciw )

W ubiegłym roku mieszkańcy skierowali formalny wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o zakazanie dalszych pochówków na terenie powiększonego cmentarza, wcześniej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kutnie złożyli zawiadomienie o samowoli budowlanej w zakresie rozbudowy cmentarza. Sanepid potwierdził, że nie wydawał stosownej zgody na rozszerzenie cmentarza, ponieważ nikt o taką zgodę nie występował, ale nie zamierza podejmować żadnych czynności. PPiS w Kutnie odmówił wszczęcia postępowania, wskazując że mieszkańcy nie mają interesu prawnego w tym postępowaniu, mimo że Państwo Michalakowie mają działkę ze wspólnym ogrodzeniem z terenem powiększonego cmentarza! Mieszkańcy złożyli zażalenie do sanepidu wojewódzkiego w Łodzi.

- Wyglądało na to, że żaden organ administracji w Kutnie nie zamierzał absolutnie nic zrobić pomimo oczywistej bezprawności działań zarządcy cmentarza. Pochówki realizowane są na terenie, który nie był zbadany w zakresie wymagań sanitarnych, bez pozwolenia na budowę i bez decyzji Sanepidu w sprawie zgody na rozszerzenie cmentarza. Władze o tym wiedzą i ... nic. Bezczynność trwa, nawet pomimo formalnych wniosków w tej sprawie ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z cmentarzem. Zwróciliśmy się więc do organów wyższego stopnia od łódzkiego po centralne - mówi Piotr Tarała-Kowalczyk, radca prawny z Warszawy, reprezentujący mieszkańców Kutna. - Urzędy kutnowskie nadal chowają głowę w piasek i udają, że problemu nie ma. A czym to się różni od sytuacji, w której sąsiad zacząłby dokonywać pochówków na swojej działce bez żadnych pozwoleń? Przecież tutaj nikt nie sprawdzał, czy grunt spełnia wymogi sanitarne, nie było zgody sanepidu na rozszerzenie cmentarza, nie było wymaganego pozwolenia na budowę, nie sprawdzono zgodności ogrodzenia z wymogami określonymi w planie miejscowym itd.

Jedna z pierwszych kluczowych decyzji w walce z bezprawiem w Kutnie jest pozytywna dla mieszkańców. 16 stycznia br. Wojewódzki  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi uchylił decyzję PINB w Kutnie i połączył problem ogrodzenia z rozbudową cmentarza, potwierdzając stanowisko mieszkańców w sprawie. - Cmentarz w całości jest traktowany jako budowla i jego budowa, a tym samym również rozbudowa, nie została zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku zatem ustalenia w ponownie prowadzonym postępowaniu, że dokonano rozbudowy cmentarza z naruszeniem powyższej regulacji organ szczebla powiatowego zobligowany będzie do przeprowadzenia stosownego postępowania w trybie ustawy Prawo budowlane - stwierdza WINB.

W uzasadnieniu decyzji WINB argumentami miażdży działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ww Kutnie, ale i samorządowców, przypomina również decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie. "Zgromadzone w toku wznowionego postępowania dowody wskazują, że dokonano faktycznie rozbudowy cmentarza, zaś wykonane ogrodzenie było jedynie częścią budowli” (...) “bezspornie ogrodzenie cmentarza nie może zostać potraktowane jako samodzielny obiekt budowlany w sytuacji, kiedy stanowi ono jedynie część większej całości jaką jest cmentarz jako budowla”, “bezspornie na terenie działki nr 775/7 zlokalizowana została powierzchnia grzebalna obejmująca dwa groby oraz ciąg pieszy. Podważa to uznanie terenu omawianej nieruchomości za parking. Po drugie działka nr 775/7 nie jest oddzielona od pozostałej części cmentarza ogrodzeniem, zaś treść zgłoszenia jasno wskazuje, że zamiarem inwestora było i w tym celu było wykonywane ogrodzenie, nie zaś w celu urządzenia na tym terenie parkingu. Przedmiotowe ogrodzenie zostało również uznane za ogrodzenie cmentarza w postępowaniu toczącym się przed PPIS w Kutnie”.

Trzeba dodać,  że na rozstrzygnięcie czeka zażalenie w Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym, a skarga kasacyjna mieszkańców na uznanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Staffa i  Łąkoszyńskiej w Kutnie za zgodny z prawem, została zarejestrowana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie i będzie zgodnie z ich wnioskiem rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym prawdopodobnie pod koniec pierwszego kwartału tego roku.

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie

Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie

Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie

wandea, 30.01.2017 19:26|czytane: 3596 razy|51 komentarzy|komentuj
Beatryks Sawa
Wacław Scrafiński
Środowisko urzędów i samorządu w Kutnie jest skorumpowane skoro wiedząc o samowolnej rozbudowie cmentarza dopuścili do takiej sytuacji.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
84 dni temu
Kamil Wilski
wierni maja go dosc
 · 
Udostępnij
 · 
9
 · 
85 dni temu
Walter Kurbski Mówisz o Michaloczku i Barnosiu?
84 dni temu
 · 
Kamil Wilski
roboszcza na łakoszynie powinni zamknac.
 · 
Udostępnij
 · 
8
 · 
85 dni temu
Krzysztof Pławiak
Cóż... Z tego artykułu wynika że już niedługo będzie nabór na nowego Inspektora Wojewódzkiego. Pod kogo on podlega? Pod Błaszczaka? Trzeba będzie śledzic ogłoszenia na stronach Inspekcji. Swoją droga podjąc w tych czasach i przy tych rzadach taka decyzję?? Samobójca.
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
86 dni temu
Jeremiasz Domowski Szczególnie bać się powinni prominentni członkowie PO, którzy z nadania Burzyńskiego, bez żadnych kwalifikacji, zostali dyrektorami na przykład Komunikacji Miejskiej. Po zmianie warty jako pierwsi zostaną wykopani ze stołków.
86 dni temu
 · 
 · 
8
Edward Gaszycki Mówisz o Wielkim Dyspozytorze?
86 dni temu
 · 
 · 
6
Delfina Edyta Czychrowski To róbta co chceta nie ma kwalifikacji?
85 dni temu
 · 
 · 
6
Napoleon Hołowiński ZEJDŹTA LUDZISKA Z DROGI - środkiem Łąkoszyńskiej IDZIE PROCESJA DOBREJ ZMIANY W KUTNIE.
85 dni temu
 · 
 · 
3
Hieronim Kondracki Oj idzie idzie, a portkami trzęsie Dyspozytor, który mocno kocha Kutno
85 dni temu
 · 
 · 
4
Piotr Solański
Te dwa strażoczki to gdzie sie pochowają Na 1-maja pod remizą?? he he .
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
86 dni temu
Bazyli Zyler
No i co teraz zrobi burmistrz???
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
86 dni temu
Jeremi Suszka
I kto by przypuszczał, że grubo przed kolejnymi wyborami samorządowymi, już teraz radny Kutna z oś. Łąkoszyn przewodniczący Cho-Cho, pogrzebał ostatecznie swoje szanse na kolejną kadencję samorządową, bo to głównie on maczał swoje brudne paluchy w tym bezprawiu wielebnego. Ale jakby co, to te swoje smutki będzie mógł zapijać winem mszalnym z łąkoszyńskim księdzem, który jak watażka, dokonał zajazdu na nie swoje mienie, jak ten przysłowiowy ostatni zbój. Wyborcy jak nic również przytną wąsa Burzyńskiemu i to w dniu wyborów. Będzie ci on mógł już dzień po, bez krępacji, pojeździć sobie windą u Jana Chrzciciela.
 · 
Udostępnij
 · 
16
 · 
87 dni temu
Bernardyn Remiszewski
" mówi Piotr Tarała-Kowalczyk, radca prawny z Warszawy, reprezentujący mieszkańców Kutna." cytat z artykułu otóż ja jestem mieszkańcem Kutna i nie upoważniałem tego pana do udzielania wywiadów w moim imieniu
 · 
Udostępnij
 · 
87 dni temu
Parys Betman Radca reprezentuje mieszkańców, którzy sprzeciwili się bezprawiu. Nie udawaj, że nie rozumiesz
86 dni temu
 · 
 · 
7
Euzebiusz Wielgus
Dobrze że ojciec w porę zrobił co zrobił... I dziś wcale mu się nie dziwię tylko doskonale rozumiem.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
87 dni temu
Euzebiusz Wielgus
Poczekajcie do następnej kadencji. Wtedy prezydent będzie z PiSu to wam na pewno pomoże. Albo teraz poskarżcie się do suwerena na bezczelnośc księdza. A najlepiej zaskarżcie do Trybunału Konstytucyjnego
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
87 dni temu
Lucjusz Machlejd Czym zakąsiłeś?
87 dni temu
 · 
 · 
7
Parys Betman No bo w Polsce, Kutnie nie ma już tych którzy nie są i za Burzyńskim i za Pisem. Wielgus ciasnota rozumu taka choroba się nazywa
86 dni temu
 · 
 · 
6
Gwidon Sawa Euzebiuszu! W następnej kadencji Wielki Dyspozytor będzie wykopsany ze stołka.
85 dni temu
 · 
 · 
3
Ewaryst Moszkowicz
No to teraz najciekawsze jak się władzuchna do tego ustosunkuje , ale znając powiedzienie tego z niebieskimi włosami to najzwyczajniej może to olać, czyż nie?
 · 
Udostępnij
 · 
12
 · 
87 dni temu
Gaweł Schwerin
Wynajmę teren pod cmentarz, tel. 666 696969
 · 
Udostępnij
 · 
9
 · 
87 dni temu
Abercjusz Nordenhorst
memento mori....
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
87 dni temu
Zbigniew Nersesowicz
bardzo pazerny proboszcz ima swoje zasady ,wiec prosze wybrac sobie inna parafie w kutnie bardziej przyjzna bo takie mamy
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
87 dni temu
Karina Demko O jakich jego zasadach mówisz?
87 dni temu
 · 
 · 
17
Bożydar Dalowski
No i co zarzadzający kilka kadencji pwoedzą ,że niema kliki?jest i to jeszcze jaka.
 · 
Udostępnij
 · 
28
 · 
88 dni temu
Marcin Ostrołęcki Pewnie ze nie ma kliki, ale za to sa zależności i rodzinno-biznesowe koligacje. Kto ma pieniądze, ten ma władze, a ten kto ma dużo pieniędzy ma wszystkich w kieszeni.
87 dni temu
 · 
 · 
3
Magdalena Barwolf Marcin a to się nie nazywa klika?
87 dni temu
 · 
 · 
10
Albert Skoryna
Ale jaja. Przecież w majestacie prawa i ekumenicznej miłości bliźniego podtruwa się okolicznych mieszkańców, bo nie wiadomo co z tą wodą gruntową. A fee… Nie chciałbym tam mieszkać
 · 
Udostępnij
 · 
21
 · 
88 dni temu
Lucjan Morykoni by,które postawiły w tym miejscu domy, chyba widziały, że blisko jest Cmentarz. A teraz wielka ''wojna''.
87 dni temu
 · 
 · 
2
Wit Kaliniak To że blisko cmentarz to nie znaczy ,że można go0 powiększać bez pozwolenia i czyimś kosztem.
87 dni temu
 · 
 · 
8
Faust Rusin Tylko najśmieszniejsze jest to, że kilka lat temu archeolodzy prowadzili badania na terenie przed dzisiejszym cmentarzem, w miejscu gdzie teraz jest zakład kamieniarski, bo tam jest ...cmentarz jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o ... pieniądze. Więcej od pola są warte działki budowlane. Zaraz ktoś powie, a co jak to tobie by to zabrano. Zabrało państwo ludowe mojej rodzinie inne tereny i nic z tym już nie mogę zrobić.
87 dni temu
 · 
 · 
3
Benicjusz Chamir
Księdzu nie trzeba respektować prawa, chuligan czy przyzwoity obywatel?
 · 
Udostępnij
 · 
13
 · 
88 dni temu
Ziemowit Dąb
Zastanawiam się skąd w ludziach tyle zaciętości,woli walki? Czy te osoby toczące wieczny bój o granice Cmentarza nigdy nie będą umierać?
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
88 dni temu
Stefan Wielicki a co ma piernik do wiatraka??? złamano prawo, nielegalnie poszerzono cmentarz, panów w sukienkach prawo nie obowiązuje?
88 dni temu
 · 
 · 
30
Faust Cabert Na cmentarzu komunalnym w Kuczkowie jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Po co powiększać ten koło domów na Łąkoszynie? Chyba tylko po to, żeby pazernemu katabasowi pieniądze wpływały.
88 dni temu
 · 
 · 
25
Radosław Zebrdowski sam jestes katabas(żeby nie powiedzieć gorzej)..cmentarz jest zadbany a ludzie ,,pod ziemią"i nad ziemią mogą sie spotykać...ale szkoda slów bo kargule byli i zawsze bedą...ciekawe dlaczego ludzie z Łakoszyna i okolic wolą byc chowani na tym cmentarzu a nie w Kuczkowie??
87 dni temu
 · 
 · 
2
Leszek Durny Ludzie z Łąkoszyna nie wiedzą, że ich zmarli są chowani na dzikim cmentarzu. A jak nazwać proboszcza, który nie zadbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoich parafian? Czy kierował się miłością bliźniego, o której naucza z ambony? Jestem przekonana, że chodzi mu tylko o kasę, którą zaoszczędził na zdrowiu ludzi. Uważa, że wcześniej czy później i tak pójdą do piachu....
87 dni temu
 · 
 · 
6
Faust Rusin Nie wszyscy chcą na Kuczków. Pewnie można był się dogadać. "Chłop żywemu nie przepuści"...
87 dni temu
 · 
Tytus Haliburton
Rozumiem, ze p. Michalakowie i Baranowscy na tym cmentarzu sie nie pochowaja?
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
88 dni temu
Faust Cabert To nie wiesz, że istnieje coś takiego jak cmentarz komunalny? Tam nie trzeba liczyć na łaskę katabasa.
88 dni temu
 · 
 · 
18
Vanessa Domasz A po co, skoro mogą u siebie w ogródku, bezpłatnie tam ludzie leżą w takiej samej ziemi, na parkingu. W ogródku, na parkingu, co za różnica? Biorę pod uwagę, że skoro ksiądz i samorząd łamią przepisy to i oni mogą. Coś im się stanie? Nie powinno, tak samo jak księdzu. Sanepid powie - nikt z wnioskiem nie wystąpił, hahahaha
88 dni temu
 · 
 · 
21
Bernardyn Zil
"Wielokrotnie na naszych łamach szeroko pisaliśmy o przyzwoleniu prezydenta, rady, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Sanepidu na stan faktyczny zrealizowany z pominięciem przepisów przez parafię. Wyglądało na to, że żaden organ administracji w Kutnie nie zamierzał absolutnie nic zrobić pomimo oczywistej bezprawności działań zarządcy cmentarza" - dlatego właśnie PIS-iory chcą odsunąć te KLIKI od władzy poprzez wprowadzenie dwukadencyjności. Choć najlepszym rozwiązaniem byłoby aby frekwencja w wyborach była przynajmniej 70% a nie tak jak teraz 20 z groszami. Wówczas raz na zawsze o takich sprawach jak z cmentarzem czy obozami pracy w strefie byłby spokój.
 · 
Udostępnij
 · 
16
 · 
88 dni temu
Teofil Młynarski
Uważam, że rodziny pochowanych po 2001 r. poza terenem starego cmentarza będą miały prawo wystąpić do Sądu o odszkodowania od Parafii, najlepiej w pozwie zbiorowym, bo takiego pozwu nikt nie jest w stanie zlekceważyć. To skandal, aby grzebać zmarłych poza terenem cmentarza. Za pochówki to potrafią brać dużą kasę, a za badania sanitarne i geologiczne nie ma kto zapłacić!!!
 · 
Udostępnij
 · 
25
 · 
88 dni temu
Nestor Pyza
tylko czy to będzie skutkowało przeniesieniem nielegalnych grobów?
 · 
Udostępnij
 · 
5
 · 
88 dni temu
Filip Wieniawa Powinno oczywiście na koszt księdza i urzędników , którzy taką decyzję w sprawie cmentarza podjęli.
87 dni temu
 · 
 · 
13
Faust Rusin Moim zdaniem pazerność, ale do grobu się wszystkiego nie zabierze...
87 dni temu
 · 
 · 
2
Jonasz Daugirdis
Kolejni mieszkańcy wygrali z władzą! Bardzo dobrze. Niedawno było o tym, że wygrali mieszkańcy Bedlna z wójtem Kołachem. Kto następny?
 · 
Udostępnij
 · 
24
 · 
88 dni temu
Hipolit Drymała KRZYŻANÓW
86 dni temu
 · 
Tycjan Biruć
Bardzo dobra wiadomość, gdyż okazuje się, że wytrwałość, determinacja i konsekwencja w działaniach w/w Państwa oraz pozostałych mieszkańców dały taki efekt
 · 
Udostępnij
 · 
27
 · 
88 dni temu
Dariusz Kozierowski
O, cześć wam panowie, magnaci,
za naszą niewolę, kajdany,
o, cześć wam książęta, hrabiowie, prałaci,
za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany.
 · 
Udostępnij
 · 
15
 · 
88 dni temu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Pan Redaktor
Miejskie obrazki. Przed majówką łatanie dziur w centrum Kutna
Plac Wolności, na którym jest płatny parking w centrum Kutna zyska nowe łaty. Wycięty asfalt zostanie uzupełniony jeszcze przed majówką. - Przypominają... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Na co w maju do Kina KDK?
W maju zapraszamy do Kina Kutnowskiego Domu Kultury na kryminał, najnowszą ekranizację studia Marvel, dramaty oraz filmy familijne. 05-10.05.2017  od piątku do środy godz.14.30  PAN ŻABA 2D dubbing (familijny, czas 85 min ) godz.16.00 ... [więcej]
Sport
"Czwórka" i "Dwójka" wygrały Kros Strzelecki
Dziś w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie odbyły się zawody Miejskiej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej – „KROS STRZELECKI”. Była to już czwarta edycja tych zawodów, w której wystartowało 11 zespołów /4 zawodników indywidualnie/ ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Kutna oraz... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Sprzedawca / Sprzedawczyni Jesteśmy znaną marką, liderem w swojej kategorii. Nasze sklepy znajdują się w najlepszych Centrach Handlowych w Polsce. Zależy nam na stałym rozwoju, dlatego poszukujemy kreatywnych osób do sk... [czytaj więcej]
Legginsy RUN BABY RUN Legginsy sportowe do każdego rodzaju ćwiczeń: do biegania, na fitness, czy taniec. Doskonała sportowa dzianina oddychająca, elastyczna, pracuje z Twoim ciałem. Szeroki wzmacniany pas pozostaje n... [czytaj więcej]
Segment Oddam za darmo segment. ... [czytaj więcej]
Opiekun/ka seniora Josefa po zawale, 68 lat InterKadra jest działającą na rynku europejskim renomowaną Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną na podstawie Certyfikat... [czytaj więcej]
Skuteczna naprawa baz danych SQL trudne przypadki / Naprawa bazy danych MSSQL, baz Płatnika, Wapro, Zapewniamy prawie 100% skuteczność odzyskania danych z uszkodzonej bazy MSSQL. Nawet jeśli istnieje tylko plik MDF, niezależnie czy udaje się plik mdf+ldf podłączyć do serwera. Bazy mogą ... [czytaj więcej]
Kierowca C+E Międzynarodówka Firma OLI-TRANS S.C. zatrudni kierowcę w transporcie międzynarodowym na ciągniki siodłowe (kat. C+E) z doświadczeniem. System pracy 3/1. Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angiels... [czytaj więcej]
Nauczę Cię angielskiego na żywo przez Skype Czy przeszło Ci przez głowę, żeby po prostu mówić po angielsku? rnI nie chodzi mi o to, żeby myśleć co powiedzieć tylko po prostu mówić. rn rnDaj mi 3 minuty i zobacz jak w prosty sposób ... [czytaj więcej]
Renowacja wanny - co dwie wanny to nie jedna Odnów swoją wannę skutecznie, szybko, bez remontu! Wykonujemy trwałą renowację wanien metodą "wanna w wannie". Jest to osadzenie nowej wanny akrylowej na starej wannie zabudowanej. Nową... [czytaj więcej]
ŚLUSARZE ŚLUSARZE Oferta: - stawka 11,50-12,00 EURO NA RĘKĘ. - zatrudnienie na niemieckich warunkach - zakwaterowanie zapewnia pracodawca - możliwość współpracy z całymi brygadami - praca na ... [czytaj więcej]
PRACOWNIK Z NIEMIECKIM Pracownik z dobrą znajomością języka niemieckiego Oferta: - 12 euro netto/za godzinę - zakwaterowanie zapewnia pracodawca - możliwość dłuższej współpracy - praca w rafinerii w Niem... [czytaj więcej]
SPAWACZ SPAWACZE Oferta: - stawka 13 EURO NA RĘKE. - zatrudnienie na niemieckich warunkach - możliwość współpracy z całymi brygadami - praca na terenie Niemiec w miejscowości Frankfurt nad Mene... [czytaj więcej]
PŁYTKARZ PŁYTKARZE/HYDRAULICY Oferta: - zatrudnienie na niemieckich warunkach - praca na terenie Niemiec w miejscowości Duisburg Wymagania: - doświadczenie na stanowisku płytkarz/hydraulik - umiej... [czytaj więcej]
MURARZE MURARZE Oferta: - atrakcyjne wynagrodzenie - zakwaterowanie zapewnia pracodawca - praca na terenie Niemiec w okolicach Lipska - możliwość współpracy z całymi brygadami/firmami - możliwo... [czytaj więcej]
Przedstawiciel ds. odszkodowań Pracujesz na rynku odszkodowań! rnJesteś niezadowolony z uzyskanych prowizji? rnTwoi klienci są niezadowoleni bo dostają za małe odszkodowania? rnMożesz to zmienić! rnrnKancelaria Prawna Pro Bo... [czytaj więcej]
KURS STYLIZACJI PAZNOKCI ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI METODA ŻELOWĄ I HYBRYDOWĄ.rnKOSZT JEDNEJ METODY TO 250 ZŁ, KOSZT DWÓCH METOD 450 ZŁ... [czytaj więcej]
KURS STYLIZACJI PAZNOKCI ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ I ŻELOWĄ.rnKOSZY JEDNEJ METODY TO 250 ZŁ, DWIE METODY 450 ZŁ... [czytaj więcej]
Kurs Tworzyw Sztucznych Profesjonalny Kurs Tworzyw Sztucznych online.Pełne 20 dni zaawansowanej wiedzy teoretycznej z praktyką.Poznaj tworzywa i naucz się prawidłowo zakładać formę wtryskową na maszynę.Szczegóły h... [czytaj więcej]
Sprzedawczyni Duża marka poszukuje sprzedawczyni do sklepu w Galerii Marcredo. Szukamy osoby energicznej, uśmiechniętej, z pozytywnym nastawieniem, która ma dużą łatwość w nawiązywaniu relacji z drugą ... [czytaj więcej]
Praca w ochronie Agencja ochrony zatrudni pracownika z orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.Informacje pod nr.telefonu... [czytaj więcej]
Praca dodatkowa dla każdego – plus poradnik Witaj Wiarygodna, bezpieczna i sprawdzona oferta dodatkowego zarobku. Program jest na rynku od ponad 13 lat. Jest to najprostsza droga do zarobienia dodatkowych pieniędzy. W pełni wypłacalna. ... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Ananiasz Cinciała:
9 minut temu
Brawo za chęci, pomysł i zaangażowanie
Gustaw Maślanka:
12 minut temu
Gratuluję również! Bardzo zdolny, a zarazem przesympatyczny fajny chłopak. Wiem co mówię, bo znam osobiście
Borys Foc:
23 minut temu
W konkursie recytatorskim nagradzać ludzi z wadami wymowy to glupota i brak profesjonalizmu jury.
Achilles Brown:
2
 · 
26 minut temu
Gratulacje-fajna akcja !
Bonifacy Fedorowski:
47 minut temu
Gdybyś Iwo, podobnie jak Bryła prowadził w Byszewie deficytowe 50 hektarowe gospodarstwo rolne, to byś również starał się zniwelować ten deficyt swoja pensją. A na taką " deficytową dziurę" to i pensja premiera nie była by za duża. No a oprócz tego wójt też musi za coś kupić chleb i margarynę.
Emanuel Kruk:
53 minut temu
Mateusz....Gratulacje....!!!! No....I....Bartek!!!!Dziekuje synu.....
Bonifacy Fedorowski:
57 minut temu
Te wymienione przez ciebie Hugo zakazy, obowiązują jedynie współplemieńców Mojżesza - rodowitych Żydów a nie nas Słowian. My Słowianie od ponad 1000-a lat jesteśmy wszak WYZNAWCAMI RELIGII CHRYSTUSA do której Żydzi są w kontrze. Fakt - RELIGIA CHRYSTUSOWA nam Słowianom, w swej symbolice jest nader bliska. A bliska dlatego, bo nieomal identyczna z symbolami NEOPOGAŃSKICH BOGÓW SŁOWIAN. My potomkowie Piasta stawiamy na konkret - my uklękniemy, skłonimy głowę gdy stoimy przed OBRAZEM, FIGURKĄ, gdy powąchamy KADZIDŁO a oczy nasze ujrzą SŁOŃCE, OGIEŃ, ORNAT cz też BALDACHIM. To nas naprawdę kręci a nie jakieś tam mojżeszowe zwidy i zakazy. Nasze piastowskie mózgi nie są przystosowane do tego aby sobie coś wyobrażać - MY TO MUSIMY "TO COŚ" - UJRZEĆ, DOTKNĄĆ, POLIZAĆ.
Dariusz Siła:
1 godzin temu
@Hugo Gąsiorek

...i taka prawda.

Żeby było śmieszniej to ta cała szopka dla KOPII obrazu. Ludzie obudźcie się!!!
Orfeusz Kremberg:
2
 · 
2 godzin temu
Zebrać się w grupę ,wesprzeć już osoby walczące w Gminie Krzyżanów z farmą wiatrową, sprawa już jest w Sądzie. Można nawet zaskarżyć decyzję wójta i już istniejące wiatraki zmusić do likwidacji, są podstawy prawne ku temu.
Celestyn Dariusz Zięba:
4
 · 
2 godzin temu
Niech Gmina Bedlno zajmie się poprawą jakości wody bo to syf !!!
Kazimierz Biallosser:
3
 · 
3 godzin temu
No właśnie jaki Pań taki i Kram czyli członkom Kutnowskiego PIS taki Pań odpowiada i nic nie robią aby wybrać sobie innego Pana ...???
Iwo Poziomkowski:
4
 · 
3 godzin temu
Bryła to bardzo pazerny człowiek gdyby mógł to pobierał by miesięczną pensję w wysokości rocznego budżetu gminy. przecież za dwa tysiące ten pan nie wyżyje, u tego typu ludzi żołądek jest delikatniejszy iszybciej trawiący
Romuald Gedroić:
3
 · 
3 godzin temu
Krzyżanów i jego wójt robią to samo!
Amalgund Guzik:
2
 · 
4 godzin temu
Normalny kosmos te badania.
Hadrian Miszk:
4 godzin temu
Gratulacje.
Władysław Rymont:
4 godzin temu
I jeszcze jedno,Andy po pijaku gdzieś gadał ,że ten młody wilk to jest krzyżówka z kaukazem...
Władysław Rymont:
5 godzin temu
Ten stary wilk ma gen zabójcy...
Amalgund Ogiński:
4
 · 
5 godzin temu
A największa porażka to kutnowski PiS (Próżniactwo i Szalbierstwo?). Totalne dno moralne - etyczne. Jaki pan, taki kram. Jaki Kłopot, taki PiS. Dziwne, że Kaczyński tego rozrywkowo - pijackiego ustrojstwa nie likwiduje.
Wisława Hurczyn:
2
 · 
5 godzin temu
A co masz skrzywiony kręgosłup?
Amalgund Ogiński:
5 godzin temu
Faktycznie dobry link:alarm-stop-gmo-jerzy-zieba-w-sejmie-poruszaja ce-i-mocne-wystapienieRozbestwione ścierwo. Jasne, na takich akcjach PiS padnie ale odwrócić debilizmy trudno będzie.Najciekawsze artykuły
 ·  62
1 dni temu
WSA odrzuca skargę inwestora. Nie będzie wiatraków w gminie Bedlno
 ·  29
6 dni temu
Co będzie w budynku po PZU w centrum Kutna?
 ·  21
7 dni temu
Dziś w TVP 1 historia byłego policjanta z Kutna
 ·  8
7 dni temu
Czytelnicy pytają: Kiedy wreszcie będzie nowa nawierzchnia na drodze Łanięta - Kąty?
 ·  29
15 dni temu
Gorąca dyskusja o opłatach za wodę i ścieki w Gminie Kutno. Radni zaproponowali podwyżki
 ·  89
15 dni temu
Będzie nowy stary Zarząd Powiatu w Kutnie?
 ·  51
15 dni temu
Ogłoszenia o manifestacji kutnowskiego ONR pod lupą łódzkiej prokuratury
 ·  11
16 dni temu
Proces Łukasza K. Media musiały opuścić salę rozpraw
 ·  5
16 dni temu
Bronka Nowicka w Kutnie. Dziecko martwi się, bo nie umie nakarmić kamienia
 ·  12
16 dni temu
Prokuratura Regionalna w Łodzi: Były policjant nie popełnił przestępstwa na komendzie
 ·  16
17 dni temu
Czyszczenia Królewskiej na Majówkę nie będzie, ale różana fontanna już tryska
 ·  12
19 dni temu
Twarzą w twarz Proletaryat w Kutnie
 ·  92
20 dni temu
Czytelnicy pytają, rzecznik starostwa odpowiada. Koszty kasacji i bezkrólewie
 ·  2
20 dni temu
Inwestycje PLK S.A.: Odnowione perony, wiadukt na Troczewskiego i przystanek Azory
 ·  88
20 dni temu
Radnej PSL przedłużono zatrudnienie w ośrodku. Nie ze mną te numery, Brunner
 · 
21 dni temu
Łukasz Wójcik: Podniebne przygody i wielka pasja
 · 
21 dni temu
Promocja szkół w coraz lepszym wydaniu. Powiatowe targi edukacyjne dla gimnazjalistów
 ·  247
22 dni temu
Kasacja starosty oddalona. Debich musi odejść
 ·  3
22 dni temu
Laureaci Super Pulsów Żychlina 2017
 · 
23 dni temu
W Komadzynie płonęła naczepa pełna trocin. Ruch na A1 odbywa się jednym pasem
 ·  2
26 dni temu
Premiery Teatru Puszek. Dobra zabawa i pouczający morał
 ·  105
27 dni temu
Praktyki samorządowe a wartości. Promocja prezydenta z naszych portfeli
 ·  25
27 dni temu
Czytelnicy pytają o biuletyn informacyjny o budżecie Kutna. Samorząd odpowiada
 · 
27 dni temu
Charakterystyczny głos i dobre teksty - klimatyczny koncert Dyjaka w Kutnie
 · 
27 dni temu
Druga książka pochodzącego z Kutna pisarza Rafała Cichowskiego trafia do rąk Czytelników
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności