eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 28.02.2017     reklama kontakt
 
Najważniejsze wiadomości
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie
Mieszkańcy Łąkoszyna dowiedli samowoli budowlanej na cmentarzu w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie. Jak pisze w decyzji z 16 stycznia br. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi rozbudowy cmentarza dokonano nie uzyskując wymaganej przepisami prawa decyzji o pozwoleniu na budowę. Zarządca cmentarza samowolnie powiększył obszar cmentarza, dokonał nielegalnych pochówków oraz ogrodził teren parkingu.  W styczniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie odmowił wszczęcia postępowania i wydania decyzji zakazującej pochówków na terenie nielegalnie powiększonego cmentarza. Może w związku z rozstrzygnięciem WINB kutnowski Sanepid decyzję zmieni?

Przypomnijmy, od kilku lat parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie, jako zarządca cmentarza narusza przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych poprzez wyburzenie dotychczasowego ogrodzenia cmentarza i wybudowanie nowego bez pozwolenia na budowę i pomimo braku stosownych opinii inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rozszerzenie cmentarza wyznaniowego może nastąpić wyłącznie na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.

Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie, ./upload/articles_pakiety/32746/01_obraz.jpg
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie, ./upload/articles_pakiety/32746/02_obraz.jpg
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie, ./upload/articles_pakiety/32746/03_obraz.jpg


Mieszkańcy Łąkoszyna, właściciele działek przyległych do obiektu od lat toczą batalie o przestrzeganie prawa przez parafię, organy państwowe i powiatowe oraz samorządowców. W historii pogwałcenia praw mieszkańców miast jak na dłoni widać, że do Kutna nie dotarła jeszcze idea państwa prawa. Czy nie powinno być tak, że prawo ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących, określa zakres ich kompetencji, a mieszkańcom gwarantuje szereg praw i wolności? Na szczęście pojawiło się światło nadziei w ciemnogrodzie.

Od 2012 roku Elżbieta i Henryk Baranowscy oraz Sławomira i Michał Michalakowie przy poparciu 258 mieszkańców starali się o uchwalenie przez radnych miejskich ich uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Chcieli aby raz na zawsze poprawić błędy i naruszanie prawa. Sprawa samowoli budowlanej i nielegalnych granic cmentarza stanęła przy okazji uchwalania planu na Radzie Miasta Kutna, która nic w tej sprawie nie zrobiła. Można powiedzieć, że rada z prezydentem uznali samowolę budowlaną i na jej podstawie przegłosowane kolejne miejskie plany. Wielokrotnie na naszych łamach szeroko pisaliśmy o przyzwoleniu prezydenta, rady, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Sanepidu na stan faktyczny zrealizowany z pominięciem przepisów przez parafię. (Niektóre artykuly Kto łatwo obiecuje, ciężko daje. Mieszkańcy prezydentowi nie odpuszczą Prezydent Kutna jest za, a nawet przeciw )

W ubiegłym roku mieszkańcy skierowali formalny wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o zakazanie dalszych pochówków na terenie powiększonego cmentarza, wcześniej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kutnie złożyli zawiadomienie o samowoli budowlanej w zakresie rozbudowy cmentarza. Sanepid potwierdził, że nie wydawał stosownej zgody na rozszerzenie cmentarza, ponieważ nikt o taką zgodę nie występował, ale nie zamierza podejmować żadnych czynności. PPiS w Kutnie odmówił wszczęcia postępowania, wskazując że mieszkańcy nie mają interesu prawnego w tym postępowaniu, mimo że Państwo Michalakowie mają działkę ze wspólnym ogrodzeniem z terenem powiększonego cmentarza! Mieszkańcy złożyli zażalenie do sanepidu wojewódzkiego w Łodzi.

- Wyglądało na to, że żaden organ administracji w Kutnie nie zamierzał absolutnie nic zrobić pomimo oczywistej bezprawności działań zarządcy cmentarza. Pochówki realizowane są na terenie, który nie był zbadany w zakresie wymagań sanitarnych, bez pozwolenia na budowę i bez decyzji Sanepidu w sprawie zgody na rozszerzenie cmentarza. Władze o tym wiedzą i ... nic. Bezczynność trwa, nawet pomimo formalnych wniosków w tej sprawie ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z cmentarzem. Zwróciliśmy się więc do organów wyższego stopnia od łódzkiego po centralne - mówi Piotr Tarała-Kowalczyk, radca prawny z Warszawy, reprezentujący mieszkańców Kutna. - Urzędy kutnowskie nadal chowają głowę w piasek i udają, że problemu nie ma. A czym to się różni od sytuacji, w której sąsiad zacząłby dokonywać pochówków na swojej działce bez żadnych pozwoleń? Przecież tutaj nikt nie sprawdzał, czy grunt spełnia wymogi sanitarne, nie było zgody sanepidu na rozszerzenie cmentarza, nie było wymaganego pozwolenia na budowę, nie sprawdzono zgodności ogrodzenia z wymogami określonymi w planie miejscowym itd.

Jedna z pierwszych kluczowych decyzji w walce z bezprawiem w Kutnie jest pozytywna dla mieszkańców. 16 stycznia br. Wojewódzki  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi uchylił decyzję PINB w Kutnie i połączył problem ogrodzenia z rozbudową cmentarza, potwierdzając stanowisko mieszkańców w sprawie. - Cmentarz w całości jest traktowany jako budowla i jego budowa, a tym samym również rozbudowa, nie została zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku zatem ustalenia w ponownie prowadzonym postępowaniu, że dokonano rozbudowy cmentarza z naruszeniem powyższej regulacji organ szczebla powiatowego zobligowany będzie do przeprowadzenia stosownego postępowania w trybie ustawy Prawo budowlane - stwierdza WINB.

W uzasadnieniu decyzji WINB argumentami miażdży działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ww Kutnie, ale i samorządowców, przypomina również decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie. "Zgromadzone w toku wznowionego postępowania dowody wskazują, że dokonano faktycznie rozbudowy cmentarza, zaś wykonane ogrodzenie było jedynie częścią budowli” (...) “bezspornie ogrodzenie cmentarza nie może zostać potraktowane jako samodzielny obiekt budowlany w sytuacji, kiedy stanowi ono jedynie część większej całości jaką jest cmentarz jako budowla”, “bezspornie na terenie działki nr 775/7 zlokalizowana została powierzchnia grzebalna obejmująca dwa groby oraz ciąg pieszy. Podważa to uznanie terenu omawianej nieruchomości za parking. Po drugie działka nr 775/7 nie jest oddzielona od pozostałej części cmentarza ogrodzeniem, zaś treść zgłoszenia jasno wskazuje, że zamiarem inwestora było i w tym celu było wykonywane ogrodzenie, nie zaś w celu urządzenia na tym terenie parkingu. Przedmiotowe ogrodzenie zostało również uznane za ogrodzenie cmentarza w postępowaniu toczącym się przed PPIS w Kutnie”.

Trzeba dodać,  że na rozstrzygnięcie czeka zażalenie w Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym, a skarga kasacyjna mieszkańców na uznanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Staffa i  Łąkoszyńskiej w Kutnie za zgodny z prawem, została zarejestrowana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie i będzie zgodnie z ich wnioskiem rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym prawdopodobnie pod koniec pierwszego kwartału tego roku.

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie

Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie

Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie

wandea, 30.01.2017 19:26|czytane: 3365 razy|51 komentarzy|komentuj
Gaweł Kalita
Wacław Scrafiński
Środowisko urzędów i samorządu w Kutnie jest skorumpowane skoro wiedząc o samowolnej rozbudowie cmentarza dopuścili do takiej sytuacji.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
25 dni temu
Kamil Wilski
wierni maja go dosc
 · 
Udostępnij
 · 
9
 · 
26 dni temu
Walter Kurbski Mówisz o Michaloczku i Barnosiu?
25 dni temu
 · 
Kamil Wilski
roboszcza na łakoszynie powinni zamknac.
 · 
Udostępnij
 · 
8
 · 
26 dni temu
Krzysztof Pławiak
Cóż... Z tego artykułu wynika że już niedługo będzie nabór na nowego Inspektora Wojewódzkiego. Pod kogo on podlega? Pod Błaszczaka? Trzeba będzie śledzic ogłoszenia na stronach Inspekcji. Swoją droga podjąc w tych czasach i przy tych rzadach taka decyzję?? Samobójca.
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
27 dni temu
Jeremiasz Domowski Szczególnie bać się powinni prominentni członkowie PO, którzy z nadania Burzyńskiego, bez żadnych kwalifikacji, zostali dyrektorami na przykład Komunikacji Miejskiej. Po zmianie warty jako pierwsi zostaną wykopani ze stołków.
27 dni temu
 · 
 · 
8
Edward Gaszycki Mówisz o Wielkim Dyspozytorze?
27 dni temu
 · 
 · 
6
Delfina Edyta Czychrowski To róbta co chceta nie ma kwalifikacji?
26 dni temu
 · 
 · 
6
Napoleon Hołowiński ZEJDŹTA LUDZISKA Z DROGI - środkiem Łąkoszyńskiej IDZIE PROCESJA DOBREJ ZMIANY W KUTNIE.
26 dni temu
 · 
 · 
3
Hieronim Kondracki Oj idzie idzie, a portkami trzęsie Dyspozytor, który mocno kocha Kutno
26 dni temu
 · 
 · 
4
Piotr Solański
Te dwa strażoczki to gdzie sie pochowają Na 1-maja pod remizą?? he he .
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
27 dni temu
Bazyli Zyler
No i co teraz zrobi burmistrz???
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
27 dni temu
Jeremi Suszka
I kto by przypuszczał, że grubo przed kolejnymi wyborami samorządowymi, już teraz radny Kutna z oś. Łąkoszyn przewodniczący Cho-Cho, pogrzebał ostatecznie swoje szanse na kolejną kadencję samorządową, bo to głównie on maczał swoje brudne paluchy w tym bezprawiu wielebnego. Ale jakby co, to te swoje smutki będzie mógł zapijać winem mszalnym z łąkoszyńskim księdzem, który jak watażka, dokonał zajazdu na nie swoje mienie, jak ten przysłowiowy ostatni zbój. Wyborcy jak nic również przytną wąsa Burzyńskiemu i to w dniu wyborów. Będzie ci on mógł już dzień po, bez krępacji, pojeździć sobie windą u Jana Chrzciciela.
 · 
Udostępnij
 · 
16
 · 
28 dni temu
Bernardyn Remiszewski
" mówi Piotr Tarała-Kowalczyk, radca prawny z Warszawy, reprezentujący mieszkańców Kutna." cytat z artykułu otóż ja jestem mieszkańcem Kutna i nie upoważniałem tego pana do udzielania wywiadów w moim imieniu
 · 
Udostępnij
 · 
28 dni temu
Parys Betman Radca reprezentuje mieszkańców, którzy sprzeciwili się bezprawiu. Nie udawaj, że nie rozumiesz
27 dni temu
 · 
 · 
7
Euzebiusz Wielgus
Dobrze że ojciec w porę zrobił co zrobił... I dziś wcale mu się nie dziwię tylko doskonale rozumiem.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
28 dni temu
Euzebiusz Wielgus
Poczekajcie do następnej kadencji. Wtedy prezydent będzie z PiSu to wam na pewno pomoże. Albo teraz poskarżcie się do suwerena na bezczelnośc księdza. A najlepiej zaskarżcie do Trybunału Konstytucyjnego
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
28 dni temu
Lucjusz Machlejd Czym zakąsiłeś?
28 dni temu
 · 
 · 
7
Parys Betman No bo w Polsce, Kutnie nie ma już tych którzy nie są i za Burzyńskim i za Pisem. Wielgus ciasnota rozumu taka choroba się nazywa
27 dni temu
 · 
 · 
6
Gwidon Sawa Euzebiuszu! W następnej kadencji Wielki Dyspozytor będzie wykopsany ze stołka.
26 dni temu
 · 
 · 
3
Ewaryst Moszkowicz
No to teraz najciekawsze jak się władzuchna do tego ustosunkuje , ale znając powiedzienie tego z niebieskimi włosami to najzwyczajniej może to olać, czyż nie?
 · 
Udostępnij
 · 
12
 · 
28 dni temu
Gaweł Schwerin
Wynajmę teren pod cmentarz, tel. 666 696969
 · 
Udostępnij
 · 
9
 · 
28 dni temu
Abercjusz Nordenhorst
memento mori....
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
28 dni temu
Zbigniew Nersesowicz
bardzo pazerny proboszcz ima swoje zasady ,wiec prosze wybrac sobie inna parafie w kutnie bardziej przyjzna bo takie mamy
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
28 dni temu
Karina Demko O jakich jego zasadach mówisz?
28 dni temu
 · 
 · 
17
Bożydar Dalowski
No i co zarzadzający kilka kadencji pwoedzą ,że niema kliki?jest i to jeszcze jaka.
 · 
Udostępnij
 · 
28
 · 
29 dni temu
Marcin Ostrołęcki Pewnie ze nie ma kliki, ale za to sa zależności i rodzinno-biznesowe koligacje. Kto ma pieniądze, ten ma władze, a ten kto ma dużo pieniędzy ma wszystkich w kieszeni.
28 dni temu
 · 
 · 
3
Magdalena Barwolf Marcin a to się nie nazywa klika?
28 dni temu
 · 
 · 
10
Albert Skoryna
Ale jaja. Przecież w majestacie prawa i ekumenicznej miłości bliźniego podtruwa się okolicznych mieszkańców, bo nie wiadomo co z tą wodą gruntową. A fee… Nie chciałbym tam mieszkać
 · 
Udostępnij
 · 
21
 · 
29 dni temu
Lucjan Morykoni by,które postawiły w tym miejscu domy, chyba widziały, że blisko jest Cmentarz. A teraz wielka ''wojna''.
28 dni temu
 · 
 · 
2
Wit Kaliniak To że blisko cmentarz to nie znaczy ,że można go0 powiększać bez pozwolenia i czyimś kosztem.
28 dni temu
 · 
 · 
8
Faust Rusin Tylko najśmieszniejsze jest to, że kilka lat temu archeolodzy prowadzili badania na terenie przed dzisiejszym cmentarzem, w miejscu gdzie teraz jest zakład kamieniarski, bo tam jest ...cmentarz jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o ... pieniądze. Więcej od pola są warte działki budowlane. Zaraz ktoś powie, a co jak to tobie by to zabrano. Zabrało państwo ludowe mojej rodzinie inne tereny i nic z tym już nie mogę zrobić.
28 dni temu
 · 
 · 
3
Benicjusz Chamir
Księdzu nie trzeba respektować prawa, chuligan czy przyzwoity obywatel?
 · 
Udostępnij
 · 
13
 · 
29 dni temu
Ziemowit Dąb
Zastanawiam się skąd w ludziach tyle zaciętości,woli walki? Czy te osoby toczące wieczny bój o granice Cmentarza nigdy nie będą umierać?
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
29 dni temu
Stefan Wielicki a co ma piernik do wiatraka??? złamano prawo, nielegalnie poszerzono cmentarz, panów w sukienkach prawo nie obowiązuje?
29 dni temu
 · 
 · 
30
Faust Cabert Na cmentarzu komunalnym w Kuczkowie jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Po co powiększać ten koło domów na Łąkoszynie? Chyba tylko po to, żeby pazernemu katabasowi pieniądze wpływały.
29 dni temu
 · 
 · 
25
Radosław Zebrdowski sam jestes katabas(żeby nie powiedzieć gorzej)..cmentarz jest zadbany a ludzie ,,pod ziemią"i nad ziemią mogą sie spotykać...ale szkoda slów bo kargule byli i zawsze bedą...ciekawe dlaczego ludzie z Łakoszyna i okolic wolą byc chowani na tym cmentarzu a nie w Kuczkowie??
28 dni temu
 · 
 · 
2
Leszek Durny Ludzie z Łąkoszyna nie wiedzą, że ich zmarli są chowani na dzikim cmentarzu. A jak nazwać proboszcza, który nie zadbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoich parafian? Czy kierował się miłością bliźniego, o której naucza z ambony? Jestem przekonana, że chodzi mu tylko o kasę, którą zaoszczędził na zdrowiu ludzi. Uważa, że wcześniej czy później i tak pójdą do piachu....
28 dni temu
 · 
 · 
6
Faust Rusin Nie wszyscy chcą na Kuczków. Pewnie można był się dogadać. "Chłop żywemu nie przepuści"...
28 dni temu
 · 
Tytus Haliburton
Rozumiem, ze p. Michalakowie i Baranowscy na tym cmentarzu sie nie pochowaja?
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
29 dni temu
Faust Cabert To nie wiesz, że istnieje coś takiego jak cmentarz komunalny? Tam nie trzeba liczyć na łaskę katabasa.
29 dni temu
 · 
 · 
18
Vanessa Domasz A po co, skoro mogą u siebie w ogródku, bezpłatnie tam ludzie leżą w takiej samej ziemi, na parkingu. W ogródku, na parkingu, co za różnica? Biorę pod uwagę, że skoro ksiądz i samorząd łamią przepisy to i oni mogą. Coś im się stanie? Nie powinno, tak samo jak księdzu. Sanepid powie - nikt z wnioskiem nie wystąpił, hahahaha
29 dni temu
 · 
 · 
21
Bernardyn Zil
"Wielokrotnie na naszych łamach szeroko pisaliśmy o przyzwoleniu prezydenta, rady, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Sanepidu na stan faktyczny zrealizowany z pominięciem przepisów przez parafię. Wyglądało na to, że żaden organ administracji w Kutnie nie zamierzał absolutnie nic zrobić pomimo oczywistej bezprawności działań zarządcy cmentarza" - dlatego właśnie PIS-iory chcą odsunąć te KLIKI od władzy poprzez wprowadzenie dwukadencyjności. Choć najlepszym rozwiązaniem byłoby aby frekwencja w wyborach była przynajmniej 70% a nie tak jak teraz 20 z groszami. Wówczas raz na zawsze o takich sprawach jak z cmentarzem czy obozami pracy w strefie byłby spokój.
 · 
Udostępnij
 · 
16
 · 
29 dni temu
Teofil Młynarski
Uważam, że rodziny pochowanych po 2001 r. poza terenem starego cmentarza będą miały prawo wystąpić do Sądu o odszkodowania od Parafii, najlepiej w pozwie zbiorowym, bo takiego pozwu nikt nie jest w stanie zlekceważyć. To skandal, aby grzebać zmarłych poza terenem cmentarza. Za pochówki to potrafią brać dużą kasę, a za badania sanitarne i geologiczne nie ma kto zapłacić!!!
 · 
Udostępnij
 · 
25
 · 
29 dni temu
Nestor Pyza
tylko czy to będzie skutkowało przeniesieniem nielegalnych grobów?
 · 
Udostępnij
 · 
5
 · 
29 dni temu
Filip Wieniawa Powinno oczywiście na koszt księdza i urzędników , którzy taką decyzję w sprawie cmentarza podjęli.
28 dni temu
 · 
 · 
13
Faust Rusin Moim zdaniem pazerność, ale do grobu się wszystkiego nie zabierze...
28 dni temu
 · 
 · 
2
Jonasz Daugirdis
Kolejni mieszkańcy wygrali z władzą! Bardzo dobrze. Niedawno było o tym, że wygrali mieszkańcy Bedlna z wójtem Kołachem. Kto następny?
 · 
Udostępnij
 · 
24
 · 
29 dni temu
Hipolit Drymała KRZYŻANÓW
27 dni temu
 · 
Tycjan Biruć
Bardzo dobra wiadomość, gdyż okazuje się, że wytrwałość, determinacja i konsekwencja w działaniach w/w Państwa oraz pozostałych mieszkańców dały taki efekt
 · 
Udostępnij
 · 
27
 · 
29 dni temu
Dariusz Kozierowski
O, cześć wam panowie, magnaci,
za naszą niewolę, kajdany,
o, cześć wam książęta, hrabiowie, prałaci,
za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany.
 · 
Udostępnij
 · 
15
 · 
29 dni temu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Czytelnicy piszą: Przyjdzie wiosna to się posprząta...
Piątkowy atak zimy na chwilę zakrył, wyłaniający się brud ulic, chodników, skwerów, zaścielone psimi odchodami trawniki. Na szczęście nie na długo,... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
W sobotę otwarcie wystawy zdjęć Wojciecha Erazma Felcyna
4 marca o godz. 17.15 zapraszamy do Centrum Teatru Muzyki i Tańca na otwarcie wystawy zdjęć Wojciecha Erazma Felcyna. Wstęp na otwarcie wolny. Erazm Wojciech Felcyn urodził się 7 marca 1946 roku... [więcej]
Sport
Kutno pokonało Warszawę
Potencjał ludzki i ekonomiczny stolicy Polski w stosunku do średniej wielkości miasta Kutno jest nieporównywalny, ale w sporcie szanse wyglądają zwykle inaczej. W miniony weekend brydżyści KDK1 Kutno w meczu play-off brydżowej Ekstraklasy rozgromili stołeczny AZS Warszawa 220:118 (5:0; 29:20; 22:18;... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Zatrudnie Zootechnika ferma loch Przyjmę do pracy na stanowisko Zootechnik-kierownik ... [czytaj więcej]
Pracownik fizyczny do gospodarstwaa rolnego Przyjmę do pracy na stanowisko pracownik fizyczny Gospodarstwo w pełni zmechanizowane Produkcja roślinna i zwierzęca... [czytaj więcej]
Pracownik fizyczny do gospodarstwaa rolnego Przyjmę do pracy na stanowisko pracownik fizyczny Gospodarstwo w pełni zmechanizowane Produkcja roślinna i zwierzęca... [czytaj więcej]
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ W CENTRUM GOSTYNINA NOWA INWESTYCJA W CENTRUM MIASTA GOSTYNINA.... [czytaj więcej]
Szukam pracowników Witam! Szukam pracowników do nowego lokalu gastronomicznego w Kutnie. Praca na dwie zmiany. Buduję nowy zespół w którym - mam nadzieję - możesz znaleźć miejsce dla siebie. Kontakt: 607230454... [czytaj więcej]
AUDI A4 B5 Avant Rok produkcji: 2001rnPrzebieg: 271 000 kmrnNadwozie: kombirnKolor: SrebrnyrnCena: 11 200,00 złrnrnPojemność skokowa - 1 896 cm3rnMoc - 116 KMrnSkrzynia biegów - ManualnarnNapęd - Na przednie koł... [czytaj więcej]
monter Randstad Polska jest wiodącą agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Agencja Zatrudnienia nr licencji 47. Aktualnie dla firmy z branży rolniczej szukamy pracownika na stanowisko: rnmo... [czytaj więcej]
Sprzedam działkę rekreacyjną o powierzchni 315cm2 Sprzedam działkę rekreacyjną o pow. 315m2 z domkiem murowanym o pow. 25m2 i altaną drewnianą o pow. 30 m2. Na działce rosną drzewa ozdobne,jest instalacja wodna i elektryczna. Działka należy ... [czytaj więcej]
OPTYK - DORADCA KLIENTA Poszukujemy osoby do pracy w salonie optycznym w Kutnie na stanowisku optyk - doradca klienta. Osoby zainteresowane ofertą proszę o przesyłanie cv na adres: kutno.silver@gmail.com - mile widz... [czytaj więcej]
Sprzedam działkę budowlaną Działka o pow,832 mkw.przy ul.Jesiennej 55 -uzbrojona.Cena do negocjacji... [czytaj więcej]
Opiekunki Niemcy - Nawet 1250 EURO Na Rękę - Niemcy Wielka Brytania Wypełnij formularz - oddzwonimy : http://opiekunki.freeteria.pl/ Zapewniamy: - atrakcyjne zarobki i terminowe wypłaty wynagrodzenia - bezpieczną i legalną formę współpracy - elastycz... [czytaj więcej]
SERWIS NAPRAWA OKIEN DRZWI OKNA DRZWI MONTAZ SERWIS DRZWI W CENIE NETTO!!!!!... [czytaj więcej]
OKNA DRZWI WIOSENNA PROMOCJA DRZWI W CENIE NETTO !!!!!!!! ZAPRASZAMY... [czytaj więcej]
Wypożyczalnia oraz produkcja przyczep gastronomicznych Nasza firma istnieje od 1994 roku, już 23 lata na rynku. Opłata za wynajem w zależności od okresu wynosi od 1800 zł do 2250 zł netto w skali miesiąca. Posiadamy nowe przyczepy gastronomic... [czytaj więcej]
Potrzebna pani do opieki nad dziećmi Poszukuję Pani do opieki nad dwójką dzieci (6 i 9 lat) przed i po szkole. Wymagany dojazd własny (miejscowość ok. 4 km od Kutna)... [czytaj więcej]
Opiekun\ka Pani Eryki - 1300 zł netto Firma Arche ProCare jest tworzona przez ludzi, dla których odpowiedzialność i rzetelność stanowią najwyższą wartość. Dzięki naszej pasji w niesieniu pomocy zarówno dużym organizacjom, jak... [czytaj więcej]
sprzedawca Sklep Ogrodniczy w Kutnie poszukuje sprzedawcy.... [czytaj więcej]
Netkadra - Szukasz pracowników? Zgłoś się do nas ! Szukasz pracowników ? Zgłoś się do nas ! Zapraszamy do Agencji Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) Przez cały rok poszukujemy pracowników dla firm z różnych regionów Polski. Z nami o... [czytaj więcej]
Netkadra - Szukasz pracowników? Zgłoś się do nas ! Szukasz pracowników ? Zgłoś się do nas ! rnAgencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) oferuje pracowników na różne stanowiska pracy, min: magazynier, operator wózka widłowego, pakowacz, ... [czytaj więcej]
Usługi transportowe na terenie kraju od 14 ep do 33 ep Szanowni Państwo ! Pragniemy zwrócić się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie profesjonalnego transportu . Współpraca bezpośrednio z firmą transportową pomoże Państwu pomnie... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Witold Flaztyński:
1 godzin temu
Ananiasz, za te słowa możesz mieć sprawę w sądzie.
Izydor Jacek Wiedzkowski:
2 godzin temu
Metryka i statystyka są tu elementami drugorzędnymi,istotniejszym natomiast jest tłumaczenie pana Stanisława,ponieważ jednoznacznie z niego wynika ,że panie które miały ,czy nadal mają błonę dziewiczą w kształcie graniastosłupa nie mogą sprawować funkcji publicznych...
Izydor Jacek Wiedzkowski:
2 godzin temu
Panu Stanisławowi od dłuższego już czasu myli się temperatura wrzenia wody z kątem prostym,to chyba symptom lokalny...
Jonasz Boczeń:
2 godzin temu
Tak to ośrodek na przemysłowej nikt jeszcze z tym nic nie zrobił pani dyrektor wraz z Panią wicedyrektor mają wszystko w dupie bo kogo by interesowało to że ktoś się naćpał i mógł stracić życie... Ważne że kasa do kieszeni leci i żeby się podlizać w starostwie bo koniec kadencji się zbliża wielkimi krokami ja bym ją zwolnił... Ale nie ma co sie rozpisywać bo wszystko pojdzie zaraz pod dywan i po sprawie ślad zginie a tapeta na stanowisku zostanie! Brak słów!
Jan Bołtruk:
3 godzin temu
A ten pan to ile lat siedzi na tym stołku?
Ananiasz Adelstein:
3
 · 
3 godzin temu
Wacek - nie napinaj się bo i tak nie przypudrujesz rzeczywistości - NOWA WIEŚ TO KOLEJNY SZWINDEL TWEGO PRYNCYPAŁA DEBICHA.
Jonasz Boczeń:
3 godzin temu
W tej szkole od dawna dzieje się źle wszystko za sprawą nie dopilnowania uczniów z problemami i nałogami... Ponadto jest na stanowisku pani wicedyrektor która nie ma pojęcia o tym jak załatwić jaką kolwiek sprawę, a pani Dykektor Jolanta która żyje układami w starostwie nie interesuję się niczym obie żyją układami...
Ananiasz Adelstein:
2
 · 
3 godzin temu
CHWAŁA BOHATEROM - Porucznik Józef Biss, pseudonim - WACŁAW - zamordował we wsi Pawłokom (k. Przemyśla) - 366 mieszkańców tej wsi ( pochodzenia ukraińskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Major Mieczysław Pazderski, pseudonim - SZARY - zamordował we wsi Wierzchowiny (k. Lublina) - 200 mieszkańców tej wsi (pochodzenia ukraińskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Porucznik Józef Kuraś, pseudonim - OGIEŃ - zamordował w Krościenku (Podhale) - 19 mieszkańców tej wsi (pochodzenia żydowskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Major Zygmunt Szendzielarz, pseudonim - ŁUPASZKA - zamordował we wsi Dubinki (wschodnie rubieże Polski) - ok. 100 mieszkańców tej wsi (pochodzenia litewskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Kapitan Rajmund Rajs, pseudonim - BURY - spalił żywcem we wsi Zaleszczany (k. Hajnówki) - ponad 100 kobiet, dzieci i starców (pochodzenia białoruskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM.
Ananiasz Adelstein:
2
 · 
3 godzin temu
Porucznik Józef Biss, pseudonim - WACŁAW - zamordował we wsi Pawłokom (k. Przemyśla) - 366 mieszkańców tej wsi ( pochodzenia ukraińskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Major Mieczysław Pazderski, pseudonim - SZARY - zamordował we wsi Wierzchowiny (k. Lublina) - 200 mieszkańców tej wsi (pochodzenia ukraińskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Porucznik Józef Kuraś, pseudonim - OGIEŃ - zamordował w Krościenku (Podhale) - 19 mieszkańców tej wsi (pochodzenia żydowskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Major Zygmunt Szendzielarz, pseudonim - ŁUPASZKA - zamordował we wsi Dubinki (wschodnie rubieże Polski) - ok. 100 mieszkańców tej wsi (pochodzenia litewskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. Kapitan Rajmund Rajs, pseudonim - BURY - spalił żywcem we wsi Zaleszczany (k. Hajnówki) - ponad 100 kobiet, dzieci i starców (pochodzenia białoruskiego) - CHWAŁA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM.
Prokop Paszyc:
3 godzin temu
Muchy zjedzą te łajno, natomiast "przyjaciele" zwierząt mają to gdzieś!
Waldemar Lapierre:
2
 · 
4 godzin temu
A może tak te pretensje zamiast kierować do p. Chlebnego to proszę kierować do właścicieli czworonogów, którzy zapominają o swoich obowiązkach. Pretensje można mieć do Urzędu miasta a ściślej do Straży Miejskiej, Panowie może tak rano w południe i wieczorkiem zapraszam na skwerki i tereny zielone w okolice bloków mieszkalnych i od razu budżet się powiększy jak mandaciki zaczniecie sypać, może wreszcie ludzie nauczą się kultury że pies to przyjaciel ale po nim sprzątam. Nie można przejść ani chodnikiem ani po parkingach, terenach zielonych, placach zabaw i tp. wszędzie psie kupy. Bardzo lubię pieski ale po nich sprzątam a nie tylko patrzę jak się załatwi i zostawiam kupę nie patrząc że małe dzieci w nie wchodzą dorośli brudzą sobie buty i obrzydzenie bierze na te "posrane" ulice, klatki schodowe brudne bo wieczorem nie widzimy w co wdepniemy i wszystko roznosimy. Jeśli ludzie to niezbyt logiczne istoty to czas zacząć uczyć je myślenia, zapraszam Panów ze Straży miejskiej czas na mandaty.
Ananiasz Tymna:
3
 · 
5 godzin temu
Pan Stanisław Chlebny stracił poczucie rzeczywistości. Panie "naczelniku wydziału" to my mieszkańcy płacimy Panu pensję i to dla nas Szanowny Pan pracuje. Nasze podatki, nasze pieniądze. Prezydent w naszym imieniu powinien nadzorować ich wydawanie. Panie Chlebny czy pan rozumie?
Honorat Piwo:
6
 · 
6 godzin temu
Nie chodzi czy,ale jak to zrobiono wbrew wszelkim zasadom i w bardzo wątpliwy sposób
Wacław Bronak:
2
 · 
7 godzin temu
Oddać budynek wart mniej niz 500 tys. i wymagający remontu w użytkowanie na 20 lat w który ktoś chce władować w remont tyle kasy i robić coś fajnego dla mieszkańców, ponadto powiat nie będzie musiał wielu tysięcy wykładać na jego utrzymanie to wydaje mi się że to dobry interes dla powiatu. Krytyka bez argumentów, a do tego krytyka czegoś czego nie znacie.
Joachim Stendeck:
3
 · 
7 godzin temu
Sądownictwo to w Skierniewicach
Flawiusz Ostapowicz:
7 godzin temu
uważam że bilety są jednak za tanie
Hugo Trzebiatkowski:
2
 · 
7 godzin temu
W Kunie" nie pamiętają" o WYKLĘTYCH - taka reprezentacje, a kto to jest? Wszystko co wychodzi spod ręki PiS obecne ekipy z UM i Starostwa będą cały czas kontestować! Np. reforma oświaty, reforma sadownictwa. Ze starostwa nie byli, bo nie wyczuli interesu politycznego lub materialnego.
Marcel Ruszkys:
3
 · 
7 godzin temu
Dlaczego fundacja zarejestrowana w Warszawie a prezeska w Kutnie? A no może chodzi o to ,żeby nikt nie wiedział kto tam jeszcze działa , kto słup , a jak wyglądają podatki itd, no ja tylko tak sobie myslę , a co wy na to?
Ursyn Kiermczeńko:
4
 · 
7 godzin temu
Niech uważa ,żeby się nie potknął.Ten tu wyżej poruszony temat jest o wiele wazniejszy niż parkomaty i sprzątanie Ochni pod publiczkę , prawda?
Nora Lesień:
5
 · 
7 godzin temu
A po objęciu stanowiska było rozliczenie poprzedniej ekipy?No było czy nie?Najciekawsze artykuły
 ·  185
3 dni temu
Fundacja powstała z inspiracji starosty, teraz zajmie budynek w Nowej Wsi
 ·  10
4 dni temu
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką w Grabkowie. Uwaga objazd
 ·  44
4 dni temu
Pieniądze wyrzucone w błoto. Kto odpowie za inwestycyjny bubel w Żychlinie?
 ·  6
5 dni temu
Mieszkanka Kutna oszukała ponad 100 osób. Policja odzyskała ciągnik z wartościowym towarem
 ·  22
6 dni temu
Los nauczycieli z gimnazjów w rękach rodziców. Do końca marca trwają nabory do nowych podstawówek
 ·  93
7 dni temu
Czytelnicy pytają: Ile miasto już wydało na planowaną halę widowiskowo-sportową?
 ·  33
7 dni temu
Dopalacze w ośrodku. Najważniejsza jest profilaktyka!
 ·  109
7 dni temu
Radny Ziółkowski zbulwersowany sposobem rozpatrzenia petycji o zniesieniu strefy płatnego parkowania w Kutnie
 ·  31
9 dni temu
PUP w Kutnie pozwał bank o utracone pieniądze
 ·  22
9 dni temu
Miejskie obrazki. Po sobotnim melanżu?
 ·  28
11 dni temu
Miejskie obrazki. Parkowanie po kutnowsku
 ·  2
11 dni temu
Cudowna dłoń masażystki...
 ·  36
11 dni temu
Złapany przez Policję na wylewaniu substancji na pola w gminie Strzelce
 ·  3
11 dni temu
Miau. Międzynarodowy Dzień Kota
 · 
11 dni temu
Relacja: Jest taki kwiat w Krośniewicach
 ·  25
12 dni temu
Pijany policjant na służbie?
 ·  4
13 dni temu
Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie. Nad Ochnią
 ·  5
14 dni temu
Dzielnicowi w gminie Kutno uratowali mężczyznę
 ·  20
14 dni temu
Czy proces byłej dyrektor pośredniaka w Kutnie będzie jawny?
 ·  22
15 dni temu
Czytelnicy pytają: Na jakim etapie są postępowania w sprawie innych kutnowskich policjantów?
 ·  9
16 dni temu
Zjawisko światowej kultury, niewinna dziewczynka z maską cynizmu czyli Janusz Głowacki w Kutnie
 ·  66
16 dni temu
To był żart a nie groźba. Ruszył proces byłego policjanta z kutnowskiej komendy
 ·  212
20 dni temu
Wójt Kołach gra na zwłokę z odrzuceniem wniosku w sprawie wiatraków w gminie Bedlno
 · 
20 dni temu
Zadzwoń jak zobaczysz Berniego. W gminie Strzelce zgubił się bernardyn
 ·  5
21 dni temu
Dr Clown w szpitalu w najbliższą sobotę. Nie ma nic piękniejszego niż, pobudzać chorych do śmiechu
Pogoda w Kutnie
Dziś: wtorek
Temperatura: 7°C
Prawie bezchmurna noc
Wschód słońca: 06:30
Zachód słońca: 17:20

1002 hPa
14 km/h
0,0 mm


Jutro: środa
Temperatura: 8°C
Duże zachmurzenie

Wschód słońca: 06:28
Zachód słońca: 17:22

1000 hPa
17 km/h
0,0 mm


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności