eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 23.06.2017     reklama kontakt
 
Najważniejsze wiadomości
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie
Mieszkańcy Łąkoszyna dowiedli samowoli budowlanej na cmentarzu w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie. Jak pisze w decyzji z 16 stycznia br. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi rozbudowy cmentarza dokonano nie uzyskując wymaganej przepisami prawa decyzji o pozwoleniu na budowę. Zarządca cmentarza samowolnie powiększył obszar cmentarza, dokonał nielegalnych pochówków oraz ogrodził teren parkingu.  W styczniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie odmowił wszczęcia postępowania i wydania decyzji zakazującej pochówków na terenie nielegalnie powiększonego cmentarza. Może w związku z rozstrzygnięciem WINB kutnowski Sanepid decyzję zmieni?

Przypomnijmy, od kilku lat parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie, jako zarządca cmentarza narusza przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych poprzez wyburzenie dotychczasowego ogrodzenia cmentarza i wybudowanie nowego bez pozwolenia na budowę i pomimo braku stosownych opinii inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rozszerzenie cmentarza wyznaniowego może nastąpić wyłącznie na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.

Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie, ./upload/articles_pakiety/32746/01_obraz.jpg
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie, ./upload/articles_pakiety/32746/02_obraz.jpg
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie, ./upload/articles_pakiety/32746/03_obraz.jpg


Mieszkańcy Łąkoszyna, właściciele działek przyległych do obiektu od lat toczą batalie o przestrzeganie prawa przez parafię, organy państwowe i powiatowe oraz samorządowców. W historii pogwałcenia praw mieszkańców miast jak na dłoni widać, że do Kutna nie dotarła jeszcze idea państwa prawa. Czy nie powinno być tak, że prawo ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym, wiąże rządzących, określa zakres ich kompetencji, a mieszkańcom gwarantuje szereg praw i wolności? Na szczęście pojawiło się światło nadziei w ciemnogrodzie.

Od 2012 roku Elżbieta i Henryk Baranowscy oraz Sławomira i Michał Michalakowie przy poparciu 258 mieszkańców starali się o uchwalenie przez radnych miejskich ich uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Chcieli aby raz na zawsze poprawić błędy i naruszanie prawa. Sprawa samowoli budowlanej i nielegalnych granic cmentarza stanęła przy okazji uchwalania planu na Radzie Miasta Kutna, która nic w tej sprawie nie zrobiła. Można powiedzieć, że rada z prezydentem uznali samowolę budowlaną i na jej podstawie przegłosowane kolejne miejskie plany. Wielokrotnie na naszych łamach szeroko pisaliśmy o przyzwoleniu prezydenta, rady, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Sanepidu na stan faktyczny zrealizowany z pominięciem przepisów przez parafię. (Niektóre artykuly Kto łatwo obiecuje, ciężko daje. Mieszkańcy prezydentowi nie odpuszczą Prezydent Kutna jest za, a nawet przeciw )

W ubiegłym roku mieszkańcy skierowali formalny wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o zakazanie dalszych pochówków na terenie powiększonego cmentarza, wcześniej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kutnie złożyli zawiadomienie o samowoli budowlanej w zakresie rozbudowy cmentarza. Sanepid potwierdził, że nie wydawał stosownej zgody na rozszerzenie cmentarza, ponieważ nikt o taką zgodę nie występował, ale nie zamierza podejmować żadnych czynności. PPiS w Kutnie odmówił wszczęcia postępowania, wskazując że mieszkańcy nie mają interesu prawnego w tym postępowaniu, mimo że Państwo Michalakowie mają działkę ze wspólnym ogrodzeniem z terenem powiększonego cmentarza! Mieszkańcy złożyli zażalenie do sanepidu wojewódzkiego w Łodzi.

- Wyglądało na to, że żaden organ administracji w Kutnie nie zamierzał absolutnie nic zrobić pomimo oczywistej bezprawności działań zarządcy cmentarza. Pochówki realizowane są na terenie, który nie był zbadany w zakresie wymagań sanitarnych, bez pozwolenia na budowę i bez decyzji Sanepidu w sprawie zgody na rozszerzenie cmentarza. Władze o tym wiedzą i ... nic. Bezczynność trwa, nawet pomimo formalnych wniosków w tej sprawie ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z cmentarzem. Zwróciliśmy się więc do organów wyższego stopnia od łódzkiego po centralne - mówi Piotr Tarała-Kowalczyk, radca prawny z Warszawy, reprezentujący mieszkańców Kutna. - Urzędy kutnowskie nadal chowają głowę w piasek i udają, że problemu nie ma. A czym to się różni od sytuacji, w której sąsiad zacząłby dokonywać pochówków na swojej działce bez żadnych pozwoleń? Przecież tutaj nikt nie sprawdzał, czy grunt spełnia wymogi sanitarne, nie było zgody sanepidu na rozszerzenie cmentarza, nie było wymaganego pozwolenia na budowę, nie sprawdzono zgodności ogrodzenia z wymogami określonymi w planie miejscowym itd.

Jedna z pierwszych kluczowych decyzji w walce z bezprawiem w Kutnie jest pozytywna dla mieszkańców. 16 stycznia br. Wojewódzki  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi uchylił decyzję PINB w Kutnie i połączył problem ogrodzenia z rozbudową cmentarza, potwierdzając stanowisko mieszkańców w sprawie. - Cmentarz w całości jest traktowany jako budowla i jego budowa, a tym samym również rozbudowa, nie została zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku zatem ustalenia w ponownie prowadzonym postępowaniu, że dokonano rozbudowy cmentarza z naruszeniem powyższej regulacji organ szczebla powiatowego zobligowany będzie do przeprowadzenia stosownego postępowania w trybie ustawy Prawo budowlane - stwierdza WINB.

W uzasadnieniu decyzji WINB argumentami miażdży działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ww Kutnie, ale i samorządowców, przypomina również decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie. "Zgromadzone w toku wznowionego postępowania dowody wskazują, że dokonano faktycznie rozbudowy cmentarza, zaś wykonane ogrodzenie było jedynie częścią budowli” (...) “bezspornie ogrodzenie cmentarza nie może zostać potraktowane jako samodzielny obiekt budowlany w sytuacji, kiedy stanowi ono jedynie część większej całości jaką jest cmentarz jako budowla”, “bezspornie na terenie działki nr 775/7 zlokalizowana została powierzchnia grzebalna obejmująca dwa groby oraz ciąg pieszy. Podważa to uznanie terenu omawianej nieruchomości za parking. Po drugie działka nr 775/7 nie jest oddzielona od pozostałej części cmentarza ogrodzeniem, zaś treść zgłoszenia jasno wskazuje, że zamiarem inwestora było i w tym celu było wykonywane ogrodzenie, nie zaś w celu urządzenia na tym terenie parkingu. Przedmiotowe ogrodzenie zostało również uznane za ogrodzenie cmentarza w postępowaniu toczącym się przed PPIS w Kutnie”.

Trzeba dodać,  że na rozstrzygnięcie czeka zażalenie w Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym, a skarga kasacyjna mieszkańców na uznanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Staffa i  Łąkoszyńskiej w Kutnie za zgodny z prawem, została zarejestrowana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie i będzie zgodnie z ich wnioskiem rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym prawdopodobnie pod koniec pierwszego kwartału tego roku.

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie

Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie

Skończy się bezprawie uznane przez kutnowskie instytucje i samorząd? Cmentarz na Łąkoszynie rozszerzony nielegalnie

wandea, 30.01.2017 19:26|czytane: 3716 razy|51 komentarzy|komentuj
Marian Kałdrow
Wacław Scrafiński
Środowisko urzędów i samorządu w Kutnie jest skorumpowane skoro wiedząc o samowolnej rozbudowie cmentarza dopuścili do takiej sytuacji.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
142 dni temu
Kamil Wilski
wierni maja go dosc
 · 
Udostępnij
 · 
9
 · 
143 dni temu
Walter Kurbski Mówisz o Michaloczku i Barnosiu?
142 dni temu
 · 
Kamil Wilski
roboszcza na łakoszynie powinni zamknac.
 · 
Udostępnij
 · 
8
 · 
143 dni temu
Krzysztof Pławiak
Cóż... Z tego artykułu wynika że już niedługo będzie nabór na nowego Inspektora Wojewódzkiego. Pod kogo on podlega? Pod Błaszczaka? Trzeba będzie śledzic ogłoszenia na stronach Inspekcji. Swoją droga podjąc w tych czasach i przy tych rzadach taka decyzję?? Samobójca.
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
144 dni temu
Jeremiasz Domowski Szczególnie bać się powinni prominentni członkowie PO, którzy z nadania Burzyńskiego, bez żadnych kwalifikacji, zostali dyrektorami na przykład Komunikacji Miejskiej. Po zmianie warty jako pierwsi zostaną wykopani ze stołków.
144 dni temu
 · 
 · 
8
Edward Gaszycki Mówisz o Wielkim Dyspozytorze?
144 dni temu
 · 
 · 
6
Delfina Edyta Czychrowski To róbta co chceta nie ma kwalifikacji?
144 dni temu
 · 
 · 
6
Napoleon Hołowiński ZEJDŹTA LUDZISKA Z DROGI - środkiem Łąkoszyńskiej IDZIE PROCESJA DOBREJ ZMIANY W KUTNIE.
143 dni temu
 · 
 · 
3
Hieronim Kondracki Oj idzie idzie, a portkami trzęsie Dyspozytor, który mocno kocha Kutno
143 dni temu
 · 
 · 
4
Piotr Solański
Te dwa strażoczki to gdzie sie pochowają Na 1-maja pod remizą?? he he .
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
144 dni temu
Bazyli Zyler
No i co teraz zrobi burmistrz???
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
145 dni temu
Jeremi Suszka
I kto by przypuszczał, że grubo przed kolejnymi wyborami samorządowymi, już teraz radny Kutna z oś. Łąkoszyn przewodniczący Cho-Cho, pogrzebał ostatecznie swoje szanse na kolejną kadencję samorządową, bo to głównie on maczał swoje brudne paluchy w tym bezprawiu wielebnego. Ale jakby co, to te swoje smutki będzie mógł zapijać winem mszalnym z łąkoszyńskim księdzem, który jak watażka, dokonał zajazdu na nie swoje mienie, jak ten przysłowiowy ostatni zbój. Wyborcy jak nic również przytną wąsa Burzyńskiemu i to w dniu wyborów. Będzie ci on mógł już dzień po, bez krępacji, pojeździć sobie windą u Jana Chrzciciela.
 · 
Udostępnij
 · 
16
 · 
145 dni temu
Bernardyn Remiszewski
" mówi Piotr Tarała-Kowalczyk, radca prawny z Warszawy, reprezentujący mieszkańców Kutna." cytat z artykułu otóż ja jestem mieszkańcem Kutna i nie upoważniałem tego pana do udzielania wywiadów w moim imieniu
 · 
Udostępnij
 · 
145 dni temu
Parys Betman Radca reprezentuje mieszkańców, którzy sprzeciwili się bezprawiu. Nie udawaj, że nie rozumiesz
145 dni temu
 · 
 · 
7
Euzebiusz Wielgus
Dobrze że ojciec w porę zrobił co zrobił... I dziś wcale mu się nie dziwię tylko doskonale rozumiem.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
145 dni temu
Euzebiusz Wielgus
Poczekajcie do następnej kadencji. Wtedy prezydent będzie z PiSu to wam na pewno pomoże. Albo teraz poskarżcie się do suwerena na bezczelnośc księdza. A najlepiej zaskarżcie do Trybunału Konstytucyjnego
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
145 dni temu
Lucjusz Machlejd Czym zakąsiłeś?
145 dni temu
 · 
 · 
7
Parys Betman No bo w Polsce, Kutnie nie ma już tych którzy nie są i za Burzyńskim i za Pisem. Wielgus ciasnota rozumu taka choroba się nazywa
145 dni temu
 · 
 · 
6
Gwidon Sawa Euzebiuszu! W następnej kadencji Wielki Dyspozytor będzie wykopsany ze stołka.
144 dni temu
 · 
 · 
3
Ewaryst Moszkowicz
No to teraz najciekawsze jak się władzuchna do tego ustosunkuje , ale znając powiedzienie tego z niebieskimi włosami to najzwyczajniej może to olać, czyż nie?
 · 
Udostępnij
 · 
12
 · 
145 dni temu
Gaweł Schwerin
Wynajmę teren pod cmentarz, tel. 666 696969
 · 
Udostępnij
 · 
9
 · 
146 dni temu
Abercjusz Nordenhorst
memento mori....
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
146 dni temu
Zbigniew Nersesowicz
bardzo pazerny proboszcz ima swoje zasady ,wiec prosze wybrac sobie inna parafie w kutnie bardziej przyjzna bo takie mamy
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
146 dni temu
Karina Demko O jakich jego zasadach mówisz?
146 dni temu
 · 
 · 
17
Bożydar Dalowski
No i co zarzadzający kilka kadencji pwoedzą ,że niema kliki?jest i to jeszcze jaka.
 · 
Udostępnij
 · 
28
 · 
146 dni temu
Marcin Ostrołęcki Pewnie ze nie ma kliki, ale za to sa zależności i rodzinno-biznesowe koligacje. Kto ma pieniądze, ten ma władze, a ten kto ma dużo pieniędzy ma wszystkich w kieszeni.
146 dni temu
 · 
 · 
3
Magdalena Barwolf Marcin a to się nie nazywa klika?
145 dni temu
 · 
 · 
10
Albert Skoryna
Ale jaja. Przecież w majestacie prawa i ekumenicznej miłości bliźniego podtruwa się okolicznych mieszkańców, bo nie wiadomo co z tą wodą gruntową. A fee… Nie chciałbym tam mieszkać
 · 
Udostępnij
 · 
21
 · 
146 dni temu
Lucjan Morykoni by,które postawiły w tym miejscu domy, chyba widziały, że blisko jest Cmentarz. A teraz wielka ''wojna''.
145 dni temu
 · 
 · 
2
Wit Kaliniak To że blisko cmentarz to nie znaczy ,że można go0 powiększać bez pozwolenia i czyimś kosztem.
145 dni temu
 · 
 · 
8
Faust Rusin Tylko najśmieszniejsze jest to, że kilka lat temu archeolodzy prowadzili badania na terenie przed dzisiejszym cmentarzem, w miejscu gdzie teraz jest zakład kamieniarski, bo tam jest ...cmentarz jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o ... pieniądze. Więcej od pola są warte działki budowlane. Zaraz ktoś powie, a co jak to tobie by to zabrano. Zabrało państwo ludowe mojej rodzinie inne tereny i nic z tym już nie mogę zrobić.
145 dni temu
 · 
 · 
3
Benicjusz Chamir
Księdzu nie trzeba respektować prawa, chuligan czy przyzwoity obywatel?
 · 
Udostępnij
 · 
13
 · 
146 dni temu
Ziemowit Dąb
Zastanawiam się skąd w ludziach tyle zaciętości,woli walki? Czy te osoby toczące wieczny bój o granice Cmentarza nigdy nie będą umierać?
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
146 dni temu
Stefan Wielicki a co ma piernik do wiatraka??? złamano prawo, nielegalnie poszerzono cmentarz, panów w sukienkach prawo nie obowiązuje?
146 dni temu
 · 
 · 
30
Faust Cabert Na cmentarzu komunalnym w Kuczkowie jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Po co powiększać ten koło domów na Łąkoszynie? Chyba tylko po to, żeby pazernemu katabasowi pieniądze wpływały.
146 dni temu
 · 
 · 
25
Radosław Zebrdowski sam jestes katabas(żeby nie powiedzieć gorzej)..cmentarz jest zadbany a ludzie ,,pod ziemią"i nad ziemią mogą sie spotykać...ale szkoda slów bo kargule byli i zawsze bedą...ciekawe dlaczego ludzie z Łakoszyna i okolic wolą byc chowani na tym cmentarzu a nie w Kuczkowie??
145 dni temu
 · 
 · 
2
Leszek Durny Ludzie z Łąkoszyna nie wiedzą, że ich zmarli są chowani na dzikim cmentarzu. A jak nazwać proboszcza, który nie zadbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoich parafian? Czy kierował się miłością bliźniego, o której naucza z ambony? Jestem przekonana, że chodzi mu tylko o kasę, którą zaoszczędził na zdrowiu ludzi. Uważa, że wcześniej czy później i tak pójdą do piachu....
145 dni temu
 · 
 · 
6
Faust Rusin Nie wszyscy chcą na Kuczków. Pewnie można był się dogadać. "Chłop żywemu nie przepuści"...
145 dni temu
 · 
Tytus Haliburton
Rozumiem, ze p. Michalakowie i Baranowscy na tym cmentarzu sie nie pochowaja?
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
146 dni temu
Faust Cabert To nie wiesz, że istnieje coś takiego jak cmentarz komunalny? Tam nie trzeba liczyć na łaskę katabasa.
146 dni temu
 · 
 · 
18
Vanessa Domasz A po co, skoro mogą u siebie w ogródku, bezpłatnie tam ludzie leżą w takiej samej ziemi, na parkingu. W ogródku, na parkingu, co za różnica? Biorę pod uwagę, że skoro ksiądz i samorząd łamią przepisy to i oni mogą. Coś im się stanie? Nie powinno, tak samo jak księdzu. Sanepid powie - nikt z wnioskiem nie wystąpił, hahahaha
146 dni temu
 · 
 · 
21
Bernardyn Zil
"Wielokrotnie na naszych łamach szeroko pisaliśmy o przyzwoleniu prezydenta, rady, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Sanepidu na stan faktyczny zrealizowany z pominięciem przepisów przez parafię. Wyglądało na to, że żaden organ administracji w Kutnie nie zamierzał absolutnie nic zrobić pomimo oczywistej bezprawności działań zarządcy cmentarza" - dlatego właśnie PIS-iory chcą odsunąć te KLIKI od władzy poprzez wprowadzenie dwukadencyjności. Choć najlepszym rozwiązaniem byłoby aby frekwencja w wyborach była przynajmniej 70% a nie tak jak teraz 20 z groszami. Wówczas raz na zawsze o takich sprawach jak z cmentarzem czy obozami pracy w strefie byłby spokój.
 · 
Udostępnij
 · 
16
 · 
146 dni temu
Teofil Młynarski
Uważam, że rodziny pochowanych po 2001 r. poza terenem starego cmentarza będą miały prawo wystąpić do Sądu o odszkodowania od Parafii, najlepiej w pozwie zbiorowym, bo takiego pozwu nikt nie jest w stanie zlekceważyć. To skandal, aby grzebać zmarłych poza terenem cmentarza. Za pochówki to potrafią brać dużą kasę, a za badania sanitarne i geologiczne nie ma kto zapłacić!!!
 · 
Udostępnij
 · 
25
 · 
146 dni temu
Nestor Pyza
tylko czy to będzie skutkowało przeniesieniem nielegalnych grobów?
 · 
Udostępnij
 · 
5
 · 
146 dni temu
Filip Wieniawa Powinno oczywiście na koszt księdza i urzędników , którzy taką decyzję w sprawie cmentarza podjęli.
146 dni temu
 · 
 · 
13
Faust Rusin Moim zdaniem pazerność, ale do grobu się wszystkiego nie zabierze...
145 dni temu
 · 
 · 
2
Jonasz Daugirdis
Kolejni mieszkańcy wygrali z władzą! Bardzo dobrze. Niedawno było o tym, że wygrali mieszkańcy Bedlna z wójtem Kołachem. Kto następny?
 · 
Udostępnij
 · 
24
 · 
146 dni temu
Hipolit Drymała KRZYŻANÓW
144 dni temu
 · 
Tycjan Biruć
Bardzo dobra wiadomość, gdyż okazuje się, że wytrwałość, determinacja i konsekwencja w działaniach w/w Państwa oraz pozostałych mieszkańców dały taki efekt
 · 
Udostępnij
 · 
27
 · 
146 dni temu
Dariusz Kozierowski
O, cześć wam panowie, magnaci,
za naszą niewolę, kajdany,
o, cześć wam książęta, hrabiowie, prałaci,
za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany.
 · 
Udostępnij
 · 
15
 · 
146 dni temu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Upał, bezmyślność urzędnika i zadłużenie szpitala
Czy człowiek może poczuć się w konsystencji budyniu waniliowego, serka topionego lub innego smacznego acz płynnego zjawiska? Odpowiadam, tak może i... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Sobota z historią. Rota Pana Tomasza na Zamku w Oporowie
Ledwie przebrzmiał huk siedemnastowiecznych armat i muszkietów, a znów w sobotnie popołudnie 24 czerwca unosić się będzie wokół oporowskiego zamku zapach prochu, słychać będzie okrzyki komend, szczęk oręża i gwar wojskowego... [więcej]
Sport
"Jedynka" trzecia w ręczną w Orlikowej Lidze Mistrzów
We wtorek w Poddębicach odbył się turniej rejonowy w piłce ręcznej chłopców w ramach Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie Gra w Ręczną. W turnieju udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie. W wyniku zaciętej i bardzo wyrównanej rywalizacji chłopcy z Jedynki... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
SEAT IBIZA 1.4 BENZYNA 1996ROK PILNIE SPRZEDAM MAM DO SPRZEDANIA SEAT IBIZA 1.4 BENZYNA 1996 ROK rn5-DRZWIrnKOLOR CZARNY rnPILNIE SPRZEDAM... [czytaj więcej]
Kawalerka do wynajęcia, Kutno ul. Słowackiego Wynajmę mieszkanie w bloku przy ulicy Słowackiego. Jest to odświeżona kawalerka o powierzchni 27 m. kw., w sam raz do zamieszkania.rnCena 850 zł zawiera czynsz i odstępne dla właściciela, do k... [czytaj więcej]
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją mebli tapicerowanych i poszukujemy osób młodych, ambitnych oraz kreatywnych na stanowisko: SPECJALISTA DS. MARKETINGU ORAZ SPRZEDAŻY Obowiązki:  ... [czytaj więcej]
PRACA HUTA Poszukujemy osób do pracy w Hucie w Dąbrowie Górniczej na stanowiska: - operator wózka widłowego - operator suwnicy – uprawnienia IS specjalne trawersowe, chwytakowe Warunki: - atrakcyjne w... [czytaj więcej]
RINTAL Polska poszykuje samodzielnych monterów schodów Producent schodów, Rintal Polska Sp. z o.o. poszukuje samodzielnych monterów schodów.rnrnZakres działalności:rn- montaż schodów samonośnych oraz obić na schody betonowernrnWymagania:rn- włas... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę AVENSIS I lub II tel.725-361-836 Kupie Toyote AVENSIS I lub II COROLLE YARIS MERCEDESA SPRINTERA 124 190 W210 oraz Maszyny Rolnicze Ursus Zetor Wladymirec Przyczepy Kombajny tel. 725.361.836 cala Polska atrakcyjne ceny szybki odbiór... [czytaj więcej]
Przeprowadzki Usługi transportowe Oferujemy usługi transportowe przeprowadzki przewozy mebli, AGD i RTV rzawsze aktualne również w weekendy 24h tel. 725-361-836... [czytaj więcej]
WYnajme kawalerke Wynajme kawalerke 20^2. Od lipca w centrum Kutna. Umeblowana. Koszt najmu 650zl... [czytaj więcej]
Pożyczka na oświadczenie. Kredyt na dowód Pożyczka na oświadczenie. Kredyt na dowód. Tylko 94zł miesięcznie za pożyczone 1000zł. Aby otrzymać pożyczkę potrzebujesz: - dowód osobisty - konto bankowe - źródło dochodu ... [czytaj więcej]
PRACA HOLANDIA rzeźnik lub ubojowiec PRACA HOLANDIA rzeźnik lub ubojowiec Od osoby szukającej pracy oczekuje się przede wszystkim doświadczenia na podobnym stanowisku Ze strony pracodawcy oferujemy pracę jednozmianową od 5.30... [czytaj więcej]
Mów po niemiecku – indywidualnie dla dorosłych online Wybierasz się do pracy albo pracujesz w za granicę? Nie masz rnczasu ani możliwości, żeby chodzić na kursy stacjonarne lub integracyjne? rnrnChcę zaproponować Ci skuteczną i łatwą naukę ni... [czytaj więcej]
sprzedam rowerek dziewczecy Sprzedam rowerek dziewczęcy (wiek dziecka 4-6 lat) w kolorze różowym, koła 16. Stan dobry.... [czytaj więcej]
Sprzedam biurko Sprzedam biurko w kolorze kremowym o wymiarach długośc 110 cm, wysokość 75 cm, szerokość 60 cm. Stan bardzo dobry. ... [czytaj więcej]
komoda Sprzedam komodę z 4 pojemnymi szufladami w kolorze kremowym do pokoju dziecięcego o wymiarach: wysokość 102 cm, szerokość 80 cm, głębokość 62cm. Stan bardzo dobry.... [czytaj więcej]
fotel jednoosobowy Sprzedam fotel jednoosobowy w kolorze różowo - kremowym, szerokość 1 m, długość 2 m. Powierzchnia spania 80 cm na 190 cm. Stan bardzo dobry. ... [czytaj więcej]
Wakacje w Bieszczadach. Wolne terminy w pokojach i domkach Nie masz pomysłu na wakacje, a chcesz odpocząć w Polsce? Odwiedź Bieszczady. Zapraszamy do naszego Ośrodka Wypoczynkowo-Konferencyjnego Danfarm w Ustrzykach Dolnych, Rownia 92. Możliwoś... [czytaj więcej]
Odkupimy Zalegające Stany Magazynowe Za Gotówkę Nasza firma zajmuje się skupem:rnwszelkich nadwyżek magazynowychrntowarów zalegających, słabo rotującychrnproduktów nietrafionych w rynek lub wycofanych ze sprzedażyrnartykułów z krótkim te... [czytaj więcej]
Dodawanie ogłoszeń co tydzień - WYKONAMY TO ZA CIEBIE W ramach pakietu cyklicznego ( DODAWANIE OGŁOSZEŃ CO TYDZIEŃ ) dodamy Państwa ogłoszenie co tydzień do tych samych największych portali ogłoszeniowych w Polsce (100 portali, 240 portali, 300 ... [czytaj więcej]
Schody Na Najwyższym Poziomie Wykonamy dla Państwa schody na najwyższym poziomie.rnrnW ofercie posiadamy schody drewniane, na konstrukcji stalowej oraz balustrady. Specjalizujemy się w nowoczesnej technologii wykonania poręczy... [czytaj więcej]
Przeprowadzki-Transport Przeprowadzki samochód o dużej kubatuże załadunku. Dlaczego skorzystać z naszej oferty jesteśmy Firmą z 26 letnim doświadczeniem w transporcie. Większość zleceń jest z polecenia miła eki... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Eryk Wawrzykowski:
46 sekund temu
Czytaj artykuł ze zrozumieniem - interpelacja była niezależna od sesji. Słowa uznania dla radnego Jóźwiaka, kolejarze ustąpili, mamy gdzie parkować.
Artur Duren:
9 minut temu
Nie rozumiem? Nasz błąd? To znaczy czyj? Mój też? Pani Olu.......? Nie o takie eKutno ja walczę! I walczyć nie przestanę. Nigdy! Przenigdy! Wolę walczyć do ostatniej kropli krwi, potu i łez niż zwyciężyć i spocząć na laurach. Paniali???
Eugeniusz Fcdorko:
19 minut temu
Wyrazy szacunku niepowetowana strata
Artur Duren:
1 godzin temu
Krzysiu! Rozchmurz się! Nie od razu Krzysiu, nie od razu. Nie dokazuj Krzysiu, nie dokazuj. Zostaw ten burdel powiatowy i chodź do nas. Zobaczysz. Ni będziesz żałował. Kto się długo namyśla nie zawsze rzecz najlepszą wybierze. Masz 24 godziny na decyzję. Krótka piłka. Nie przejmuj się tym, że masz trochę niegramotną babę. Tak Bóg dał. I nie wierz w te idiotyzmy, brednie, bzdury i głupoty, co wypisuje powyżej Anioł Uhr o jakichś Pterodaktylach, Pterozaurach, Ptorach, o Wiktorii co się zdenerwowała i włosy na łonie spaliła. Przemyśl chłopie sprawę i się nawróć. I się oświeć prądami oświeceniowymi, a nie elektrycznymi. Nie będę przedłużał bo moja koza już mnie tu podskubuje. Na rozchmurzenie i na lepsze spanie: 1.[Małgosia ma pierwszą miesiączkę. Nie wie biedna, co się stało ipokazuje Krzysiowi swój problem. Krzysiu ogląda z wielkimzainteresowaniem, i rzecze:- Nie wiem, Małgośka, na mój gust, to Ci jaja urwało.] 2. [Idzie Małgosia z Krzysiem przez las i mówi:- Krzysiu wystrasz mnie.Krzysio nic nie powiedział tylko ją wy(powiedzmy)dymał. Idą dalej i po chwili:
- Krzysiu wystrasz mnie.
Krzysio nic nie powiedział tylko ją wy(powiedzmy)grzmocił. Idą dalej i znowu:
- Krzysiu wystrasz mnie.
- Buuuuu ty stara awruk!] Chwaściki-osty-chłopczyki na dzisiaj starczy. A wszystkie chwaściki-pokrzywy-małgośki - opamiętajcie się awruki. AWRUK! Idę zobaczyć co z kotami się dzieje. Tak po omacku do tej Groty z kocią rodziną muszę mleka zanieść. Ciekawe czy kupców znajdę? Róbcie swoje. Ja zaraz będę pisał na innych portalach. Polecam się na przyszłość. Pozdrawiam.
Wojciech Arcemberski:
2 godzin temu
Ty naprawdę musisz brać leki.Gdyby nie było wolnego etatu to by nie był ogłaszany konkurs, paniał?
Wojciech Arcemberski:
2
 · 
2 godzin temu
Czy Wiulanowski za zasługi dla kutnowskiego szpitala dostał stołek po dyrektora w NFZ? Ciekawe kto go tam rekomendował?
Baltazar Kolenda Kirkiło:
2 godzin temu
Gratulacje!!!
Amadeusz Sierpowski:
2 godzin temu
Błąd dziennikarza w tytule. Wolnego etatu zapewne nie ma, jest jedynie wymagane prawem ogłoszenie konkursu.
Edward Laskarys:
2 godzin temu
szok wielka wielka szkoda
Abercjusz Krzemiński:
2 godzin temu
Ziółkowskiego i tak nie wprowadzicie do PiS, niezależnie od tego, ile wam postawi, ile dmuchniecie kresek. Ludzie oczekują, że bedą tu podawane informacje, a nie taka antypisowska sieczka. Paulina mysle że ma IQ grubo ponad 100, a o was sądzę, że nie przekraczacie 95, czyli macie mniej niz małpa Koko. Zasmiecacie tymi antypisowsko-antyklopotowskimi wybroczynami to forum. Piszcie konkrety, a nie to co Ziółkowski wam podyktuje.
Ola Rzadkiewicz:
3 godzin temu
To nasz błąd, jest trzecia ale dla nas wygrała Poprawione.
Jędrzej Urzędów:
3 godzin temu
Ale manipulują wynikami, jak jedynka mogli wygrać skoro jeden mecz przegrali a jeden zremisowali, coś ze źródłem nie tak
Anastazja Moszna:
3
 · 
3 godzin temu
Jedyne co im wychodzi to wyprowadzanie do prywatnych firm intratnych oddziałów.
Matylda Boraciński:
2
 · 
3 godzin temu
Być może lubią swojski zapach.
Dacjan Chmura:
3 godzin temu
Konrad i Gerwazy a tabletki wzięte?
Alwin Zmurka:
3 godzin temu
"Kiepski Kasprowicz" pozdrawia. Zimny prysznic przyda się narcyzom
Estera Wachowski:
3 godzin temu
Kalasanty a ty dla mnie jesteś nie tylko przygłupem , ale schzofrenikiem. Lecz się człowieku.
Andrzej Piskun:
4
 · 
3 godzin temu
Panie Darku, mieszkańcy miasta Kutna i powiatu kutnowskiego mają taką władzę na jaką zasługują.
Już dawno stwierdziłem, że nie warto, szkoda zdrowia.
Alwin Zmurka:
3 godzin temu
ALe klapa!
Przemysław Kotczut:
3 godzin temu
Wyrazy wspopczucia bedzie nam jej brakowacNajciekawsze artykuły
 ·  14
3 dni temu
Zmarł Marek Wójkowski - regionalista i były prezes TPZK
 ·  183
3 dni temu
Apel do mieszkańców Kutna, do ludzi, którym na sercu leży dobro miasta i powiatu
 ·  72
3 dni temu
Coraz wyższe pensje prezesów spółek miejskich
 ·  14
4 dni temu
Od dziś parking przy dworcu PKP na Siemiradzkiego zamknięty. Radny interpeluje
 ·  36
8 dni temu
Piramida aptekarska. Lekarz z kutnowskiego szpitala na ławie oskarżonych
 ·  7
9 dni temu
Mieszkańcy Podrzecznej będą mogli wykupić tańszy abonament w strefie płatnego parkowania
 ·  278
10 dni temu
Memorandum do potencjalnych prywatnych partnerów w budowie hali w Kutnie
 ·  10
13 dni temu
Smaczne mówienie, prawda i hejt. Profesor Jerzy Bralczyk w Kutnie
 ·  3
14 dni temu
Piknik Rodzinny w
 ·  14
14 dni temu
Akt erekcyjny wmurowany pod stacjonarne hospicjum w Kutnie
 ·  6
15 dni temu
Znajdź się na zdjęciach z Pikniku Organizacji Pozarządowych
 ·  8
15 dni temu
Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie. Bogata kutnowska tradycja fotograficzna
 ·  32
16 dni temu
Strażacy mieli pełne ręce roboty. Mieszkańcy liczą straty po ulewie
 ·  34
18 dni temu
Komendant Powiatowy Policji w Kutnie odpowiada
 ·  107
18 dni temu
Propozycja PSL pro forma?
 ·  9
18 dni temu
Urzędnik urzędnikowi nierówny. Nagrody na Dzień Samorządowca
 ·  4
18 dni temu
Wyjątkowy spektakl pt. Królewna Śnieżka na Dzień Dziecka w Krośniewicach
 ·  50
18 dni temu
Różnice między teorią a praktyką? Kłopoty z prawem komendanta Policji w Kutnie
 ·  6
19 dni temu
Taniec i zabawa na Dniu Dziecka w Kutnie
 ·  5
19 dni temu
Rockowy festiwal na Kutnowiance cz.2
 ·  9
19 dni temu
Fotoreportaż Qtnoizz Fest cz.1
 ·  2
19 dni temu
Stalowe Tumy 2017 i skarb czyli prototyp polskiej amfibii Fiat 126-P LPT
 ·  4
21 dni temu
Uczennice z Kasprowicza wygrały konkurs o patronie I LO. Polecą szybowcem!
 · 
25 dni temu
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. W Łódzkiem najlepsi uczniowie z Kleszczowa
 ·  61
25 dni temu
Warunki PSL wchodzą w życie. Starostwo likwiduje stanowiska
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności