eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 29.05.2017     reklama kontakt
 
Najważniejsze wiadomości
Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?
„W polityce nic nie dzieje się przypadkowo. Za każdym razem, kiedy mają miejsce jakieś wydarzenia, można być pewnym, że ich przebieg był dokładnie zaplanowany”. (F.D. Roosevelt) Dziś na sesji Rady Powiatu w Kutnie zwołanej na wniosek 11 radnych koalicji aby wypełnić skutki wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę kasacyjną starosty kutnowskiego Krzysztofa Debicha, odbyły się wybory nowego starosty i członków zarządu. Tak jak pisaliśmy przed Wielkanocą, nie doszło do rozwodu koalicji PSL-KO-PO. Wybory były tajne, ale w związku z deklaracjami radnych o treści głosowania nietrudno było odgadnąć kto i jak głosował. Nie obyło się bez gorzkich wystąpień radnych opozycji oraz płomiennej mowy kandydata na starostę spoza rady, który bił w dzwon sumień, wspominając ślubowanie radnych z tak mi dopomóż Bóg.

Radni spoza koalicji nie przygotowali kontrkandydata, z sali odezwał się Wiesław Bryłka prezes Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska, że on byłby lepszym kandydatem niż drugi odwołany przez Wojewodę Łódzkiego z dwoma wyrokami sądów administracyjnego przyznających rację wojewodzie. Głos z ław publiczności podchwycił radny Wojciech Ziółkowski, który Bryłkę zgłosił jako kandydata. Nomen omen kłopoty starosty zaczęły się od informacji właśnie radnego Wojciecha Ziółkowskiego, o tym, że starosta Debich prowadzi nadal działalność gospodarczą po objęciu funkcji tj. po 28 listopada 2014 roku.
Radni zatem mieli do wyboru byłego starostę i mieszkańca powiatu kutnowskiego Wiesława Bryłkę, który z marszu zgodził się kandydować. Od początku sesji widoczna była też drobna rysa w klubie PSL, od 5 kwietnia od wyroku NSA Andrzej Karniszewski, społeczny członek zarządu, nie chciał bratać się z zarządem. Usiadł z radnym Robertem Fabijańskim, potem okazało się, że Karniszewskiego zastąpi w zarządzie wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ewa Ściślewska, a on z kolei ją w prezydium rady.

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego? , ./upload/articles_pakiety/33531/09_obraz.jpg
Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego? , ./upload/articles_pakiety/33531/11_obraz.jpg
Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego? , ./upload/articles_pakiety/33531/22_obraz.jpg


Radny Bartosz Serenda poprosił o prezentację kandydatów.

- To musi być kontynuacja tego co zostało dobrze zrobione i zaplanowane. Dam prosty przykład, nakłady na drogi wzrosły dwukrotnie w ciągu dwóch lat w stosunu do tego co było w poprzedniej kadencji, to efekt nowego zarządzania w drogownictwie. Udało nam się choćby założyć gpsy na samochody w akcji zima, wiedzieliśmy gdzie one się znajdują. Braliśmy pod uwagę głosy mieszkańców i ruchliwość dróg. Zaczęliśmy opierać się na ludziach młodych i przygotowywać ich do objęcia funkcji, bo to istotna sprawa, aby dać szanse młodym - mówił Krzysztof Debich, kandydat na starostę. - Mieliśmy pewne patologie, które pojawiły się w samorządzie, przypomnę geodetów. Musieliśmy to rozwiązać. Oczywiście było to trudne, żeby rozwiązać to od początku do końca, tym bardziej, że nie ma zbyt dużo wykładni ustawy o pracownikach samorządowych. Jest jednak zapis, że jeśli istnieje tylko podejrzenie działań nieprawnych trzeba zareagować, ja takie kroki jako starosta podjąłem. Myślę, że unikamy już jakiś zarzutów ze strony geodetów, że są nieprawidłowości. Dalej, stan wyjściowy w Wydziale Inwestycji był taki, że  był tylko dyrektor wydziału, i to 48% czasu pracy nieobecny w niej i może dwóch jeszcze pracowników. My zbudowaliśmy służby inwestycyjne i zamówień publicznych, dodatkowo są tam trzy osoby. Są tam też młode osoby i mają przygotować grupę zakupową. Udało się zdiagnozować potrzeby inwestycyjne placówek podległych starostwu. Jeśli chodzi o szpital, to przy przejęciu władzy szpital był z zarządem przymusowym, było bardzo trudno. Działania zarządcy były takie, że mieliśmy oddawać 200-300 tys. zł albo sprzedawać szpital po kawałku. Szpitala by już nie było gdyby nie nasze przeciwdziałania. Prowadzimy rozmowy, żeby doprowadzić do istnienia kardiologii w szpitalu i będzie podwykonawca, w ten sposób chcemy osiągnąć II stopień referencyjności. Złożone są wnioski np. na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Ja trochę nie wierzę w to, że to może się udać, szczególnie jeśli chodzi o SOR, widziałem listę wniosków, które w pierwszej kolejności mają być dofinansowane i niestety była tam tylko jedna spółka a 29 SPZOZów. Zmieniliśmy filozofię funkcjonowania w kwestii pozyskiwania środków i wspierania naszych jednostek podległych w aplikowaniu o te środki. Chcieliśmy skończyć z klientelizmem, staramy się je popierać i wspierać poprzez merytoryczne przygotowanie projektów. Sukcesem jest też realizacja projektu finansowego z mechanizmu norweskiego. Dostrzegliśmy różnicę między wynagrodzeniami pracowników już zastanych a na przykład zatrudnianych do projektów. Osoba  świeżo zatrudniona ma często większe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba z wieloletnim stażem pracy. Staramy się dać więc ludziom odpowiednie nagrody w ramach rekompensaty. Pojawiają się sytuacjęe zwrotów nieruchomości, wydzieliliśmy referat nieruchomości aby takimi sprawami zajmował się intensywniej. Udało nam się wypracować Strategię Rozwoju Powiatu Kutnowskiego.

Wśród patologii nie zastanych a zaistniałych w trakcie działania zarządu Debicha było łączenie funkcji członka zarządu Artura Gieruli nadzorującego pracę placówek oświatowych, zajmującego się edukacją, promocją i informacją w powiecie przez kilka miesięcy z funkcją nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośniewicach. Gierula był tam nauczycielem dopóki nie zapytaliśmy o tą niezgodną z ustawą o pracownikach samorządowych sytuację, rzecznika starostwa. Tę sprawę trzeba traktować analogicznie ze wspomnianą przez Debicha sprawą geodetów. Jednak różne jak wiemy było zachowanie starosty.

Ustawa o pracownikach samorządowych w kwestii pracy urzędnika i łączenia jej z innymi zajęciami wypowiada się jasno. Krzysztof Debich musiał niezwłocznie rozwiązać z Gierulą, bez wypowiedzenia stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołać go ze stanowiska w zarządzie. 

Wątpliwości co do sprawy geodetów miał również radny Konrad Kłopotowski - Pan Debich mówił o patologii, co zastał, ale nie powiedział, że geodeci wygrali sprawy w sądzie pracy, to jakie to były patologie? To wyrok w imieniu RP, w sposób dobitny mówi, że tę patologię, którą reprezentował pan Krzysztof Debich trzeba naprawić. Grupa 10 radnych stwierdziła, że jednak trzeba ją kontynuować.

- Słuchałem z uwagą wystąpienia pana byłego starosty i muszę powiedzieć, że program z którym szedł w wyborach, zresztą bardzo profesjonalny,  w żaden sposób nie został zrealizowany.  Usłyszeliśmy tylko górnolotne słowa, a w rzeczywistości kiedy został starostą z programu nic nie wykonał. Obiecywał zrobienie porządków w starostwie, a okazał się niedojdą. Są bardzo słabi dyrektorzy wydziałów np. oświaty, drogownictwa, jeszcze afery nie zostały zakończone, rozwiązane, to wynika z nieudolności starosty - mówił drugi kandydat Wiesław Bryłka. - W fundamentalnych sprawach na sesjach nie ma stanowiska zarządu, wszystko jest wirtualne, wszystko jest omamianiem i mataczeniem i tak jest przekazywane Wysokiej Radzie. Nieudolność zarządu spowodowana jest nieudolnością starosty. Jeśli chodzi o szpital to jest tragedia, 21 mln zł zobowiązań, i nie widać rozwiązania ani pomysłu na to. Każdy dyrektor - prezes jest gorszy od poprzedniego. Wiem, że mi będzie trudno się wcisnąć w wasze plany, chyba że macie radni własne sumienia, jeszcze coś z nich zostało. Musicie dokonać samoobrony własnych osobowości, indywidualności. Już nie mówię, że ślubowaliście dla dobra powiatu, mieszkańców, tu w obliczu krzyża, umęczonego Chrystusa, niejednokrotnie mówiąc tak mi dopomóż Bóg. Te wszystkie obietnice i ślubowania nie mają potwierdzenia w czynach. Jak zostanę starostą, zarząd będzie przygotowany merytorycznie na każdą sesję.

- Chciałabym złożyć oświadczenie, że nie będę brała udziału w głosowaniu nad kandydaturą Krzysztofa Debicha na stanowisko Starosty Kutnowskiego. Dla mnie powołanie tego skompromitowanego człowieka, który przestał pełnić funkcję starosty na skutek wyroku sądu urąga elementarnemu poczuciu przyzwoitości - powiedziała była starosta Mirosława Gal- Grabowska przed wyjściem z sali. - Sądzę, że radni, którzy będą głosować za tą kandydaturą nie mają szacunku ani dla siebie, ani dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, którzy powierzyli mu mandat radnego. 

-  Uważam, że wyrok sądu to najmniejszy powód do odwołania zarządu Krzysztofa Debicha. O ile mógłbym zagłosować za panem Debichem, bo byliśmy razem w koalicji, tak samo za panem Trawczyńskim to nie mogę zagłosować za Arturem Gierulą z Platformy Obywatelskiej. Mam poważne uwagi, które Państwu przypomnę. Zaczęło się od tego, że starosta i wicestarosta zostali przy tym samym wynagrodzeniu co poprzednicy, ale pan Gierula ma większe wynagrodzenie niż w zeszłym zarządzie Mirosław Ruciński, zajmujący się oświatą.Trzecia sprawa to konflikt w Zespole Szkół nr 1 w Kutnie, który mogliście zażegnać, starosta nic nie zrobił, bo koalicja z PO była ważniejsza. Mówiłem panu staroście, że poprę koalicję nie licząc na żadne stanowisko jeśli wyleci z niej Platforma, dołączyłby radny Ziółkowski, więc starosta miał wyjście pozbycia się PO z koalicji. Nie zrobił jednak tego -   radny Bartosz Serenda podsumowywał działalność zarządu, wymieniając przyczyny, dla których nie może zagłosować za starym-nowym starostą. - Niewypałem okazało się powołanie pełnomocnika ds. pacjenta, koncepcja słuszna, ale wykonanie fatalne i to za niezłe wynagrodzenie, bo to stanowisko wysoko płatne. Kolejna sprawa to zamieszanie z rekrutacją Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, to też sprawka pana Gieruli. Szkoła dostała po tyłku, szkoła zrekrutowała 100 osób zamiast tak jak chciał zarząd 30. Nikt nie powiedział przepraszam, co więcej ogranicza się nabór na przyszły rok szkolny. Dalej, Artur Gierula łączył stanowiska członka zarządu z nauczaniem w jednej ze szkół podległych starostwu. W tym czasie, przez te kilka miesięcy nauczyciele, którzy szukali godzin byli odprawiani z kwitkiem, dla nich etatu, godzin nie było. A Gierula musiał dorobić do pensji członka zarządu. Kolejna rzecz to obchody 150-lecia powiatu z nadania cara, a do tego za dość znaczne jak dla budżetu powiatu środki.

Radny Marek Drabik z kolei zwrócił uwagę na brak wiarygodności zarządu powiatu we wprowadzaniu reformy oświaty, skoro dwóch jego członków z ramienia swoich partii PO Artur Gierula i PSL Andrzej Karniszewski podpisało sprzeciw wobec tej reformy podczas spotkania organizowanego przez ZNP.

- Krzysztof Debich dla PSL jest wygodny, tu im zabiera, tam im zabrania, ale nie można odmówić mu kompetencji - powiedział radny PiS Marek Drabik.- Załatwia pan Debich jakieś sprawy za nich, a oni tu zrobią drogę, tam zrobią drogę. Tak to wygląda.

Dziś Krzysztof Debich przy obecnych na sali 13 radnych - 11 koalicji oraz Ziółkowskim i Serendzie został ponownie starostą. Radni PiS i Pokoleń Samorządowych zdecydowali się wyjść z sesji i nie uczestniczyć w tajnym głosowaniu. Debich został wybrany 12 głosami czyli sam głosował na siebie, radny Serenda bowiem uprzedził, że będzie głosował na Bryłkę.

Wicestarostę Zdzisława Trawczyńskiego, który też głosował na siebie wybrano 13 głosami "za", a Artura Gierulę, Edytę Ledzion i Ewę Ściślewską 10, 11, 12 głosami "za". 

Wiesław Bryłka pogratulował Debichowi ponownego wyboru, żałował jednak że radni są głusi na niedostatki zarządu powiatu i zgodzili się na powtórkę z powiatowej rozrywki.

- Jeśli wybiera się zło, to znaczy, że ma się zamknięte umysły - mówił mieszkaniec Kutna.- Nastąpiło wasze całkowite zniewolenie, jesteście maszynką do głosowania, wstyd mi za was. Radni opozycji z kolei demonstracyjnie opuścili salę w momencie głosowania i również nie popieram takich działań. Gdyby to była opozycja konstruktywna wystawiłaby swojego kandydata.

Z kolei Zdzisław Trawczyński niczym samochwała, która pod palmą stała, dziękował radnym za poparcie jego kandydatury na wicestarostę.
- Jestem w samorządzie powiatu kutnowskiego 40 lat, pracowałem społecznie, po raz pierwszy przyszło mi pełnić funkcję tę zawodowo. Jak się podejmuje jakieś przedsięwzięcie to trzeba dotrzymać celu. Jesteśmy w połowie drogi i dziękuję że mi będzie dane dokończyć moje cele - powiedział Trawczyński. - Myślę, że moje działania do tej pory w samorządzie są pozytywnie odbierane, i w Powiatowym Urzędzie Pracy, DPSach, i w PCPR, w drogownictwie, rolnictwie i budownictwie. Próbowałem również dbać o wizerunek naszego starostwa, choć jak spotykam się z innymi starostami, to o Kutnie nie mają dobrego zdania. Te uszczypliwości i złe opinie o powiecie z przykrością stwierdzam idą dalej. Chętnie po całej kadencji poddam się ocenie na zimno.

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

Brawo ja! Brawo ty! A gdzie my - mieszkańcy powiatu kutnowskiego?

wandea, 19.04.2017 21:00|czytane: 5609 razy|164 komentarzy|komentuj
Klaudiusz Morozenko
Dominik Ziembrowski
Z powyższych postów jasno wynika że powiatowi radni opozycyjni poziomem intelektualnym nie dorośli do poziomu posiadanego przez Debichu choć ion nie jest nie jest jakaś żadna osobowością intelektualną.Nic dotychczas znaczacego nie zrobił i nie zrobi.
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
34 dni temu
Amalgund Ogiński A największa porażka to kutnowski PiS (Próżniactwo i Szalbierstwo?). Totalne dno moralne - etyczne. Jaki pan, taki kram. Jaki Kłopot, taki PiS. Dziwne, że Kaczyński tego rozrywkowo - pijackiego ustrojstwa nie likwiduje.
33 dni temu
 · 
 · 
6
Kazimierz Biallosser No właśnie jaki Pań taki i Kram czyli członkom Kutnowskiego PIS taki Pań odpowiada i nic nie robią aby wybrać sobie innego Pana ...???
33 dni temu
 · 
 · 
5
Bolesław Igoasiak
Zapamiętajcie po raz kolejny manipulacje PIS i za ich sprawą – ich głosami, wprowadzenie ustaw powodujących w Polsce jako dopuszczalne eksperymenty z GMO na ludziach, ze szczepionkami na ludziach, z trującymi uprawami dopuszczonymi w każdej gminie! TYLKO RUCH KUKIZ ‚ 15 – ZAGWARANTUJE POLAKOM ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ I DOSTĘP DO MEDYCYNY NATURALNEJ! Kolejne starcie Wielkiej Zmiany z Ciemnogrodem i Czarną Sotnią. STOP PISowskiemu zaślepieniu ideologią!

STOP LEKCEWAŻENIU GŁOSU POLAKÓW – RUCH WOLNYCH LUDZI I RUCH WOLNEJ POLSKI ŻĄDA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ!!! [Więcej: http/bialczyn...] PTO"R".
 · 
Udostępnij
 · 
2
 · 
35 dni temu
Nestor Koropatwa Polecam wystąpienia Jerzego Zięby - w Sejmie kilka dni temu. Inne jak kto chce, i komentarze, jak kto chce.A w mediach oczywiście cisza - zarówno w merdiach, jak i w niezależnych. Wiadomo - demokracja.
35 dni temu
 · 
Amalgund Ogiński Faktycznie dobry link:alarm-stop-gmo-jerzy-zieba-w-sejmie-poruszaja ce-i-mocne-wystapienieRozbestwione ścierwo. Jasne, na takich akcjach PiS padnie ale odwrócić debilizmy trudno będzie.
33 dni temu
 · 
Bernardyn Krupa
Jemu zawsze było Bożej do byłych komuchow stąd PIS to dla niego jest po to aby bronić interesów zatwardziałych komuchow to jest jego misja zycowom !!!
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
36 dni temu
Bernard Fajfer
ale Kłopot w sobie coś ma bo kobitki latały za nim wszystkir co chciały mieć stołki . Od Smiałkowej na Przemysłowej z Ośrodka, Raciborska z PUP też mu nadskakiwała i Rzeźnicka też .A teraz ? Chyba już facet z obiegu wychodzi po woli - z Sapiejką i Dębskim nadal się dobrze kumpluje
 · 
Udostępnij
 · 
4
 · 
36 dni temu
Antoni Hrakało
Konrad jest pełnomocnikiem od ponad dekady. PIS wygrywa wybory w Kutnie i do Sejmu i na prezydenta. To wielki sukces Konrada Klopotowskiego, który potrafi zmobilizować ludzi do roboty. Ma doświadcenie, jako jedyny z Kutnowskiego PIS pełnił znaczace funkcje publiczne. Był starostą i wicestarosta kutnowskim. Jest ceniony przez centrale partii. Ci, którzy jeździli z donosami na niego do Jarosława od razu wydawali na siebie wyrok wyrzucenia z partii. Nie kombinujcie, nie spiskujcie lecz wiernie stojcie przy Klopotowskim, którego namaścił sam Kaczyński. Jedynie przez wierną sluzbę dla Klopotowskiego możecie w PiS coś znaczyć i zrobić karierę. Ci którzy nie byli bezwzględnie lojalni zostali usunięci. I to jest wielkość Konrada.
 · 
Udostępnij
 · 
36 dni temu
Aleksander Sopiha tak będziemy się go trzymać tak jak ty pusta świńska blondynko ubierajaca się jak czarna Dalia , hahahahaaha. tobie się udało rozbić mu małżeństwo a my rozwalimy jego pozycje w PiS o ile ją naprawde ma. Na pewno jednak nie upodlimy się jak ty głupia , stuknięta i bezwstydna kretynko . śmiejemy się z was oboje bo to samo prezentujecie czyli zero . on jest wielki głupotą a ty mała rozumkiem blondynki , hahahaha .skończysz jak Jagna z Chłopów .
36 dni temu
 · 
 · 
18
Łazarz Marek Rygulski to dziewuszysko ma coś z głową ,naprawdę
36 dni temu
 · 
 · 
16
Edward Czartoryski Rozpustnica zadaje się ze starym i dodajmy obleśnym facetem niszcząc przy tym jego rodzinę . I taka chce reprezentować PiS ,partię o katolickich wartościach przynajmniej w większości .Ciekawe czy o tym wiedzą w Warszawie i co na takie łamanie Dekalogu powiedziałby pan Kaczyński ?
36 dni temu
 · 
 · 
15
Albin Rutkowski
Dlaczego członkowie PIS zrezygnowali z walki i wyszli z obrad Sesji Rady Powiatu Kutnowskiego i czy Kutnie na tym polega dobra zmiana i co na to Pań Kaczyński i co na to wladze wojewódzkie PIS ?
 · 
Udostępnij
 · 
23
 · 
37 dni temu
Ksawery Leon Kroha To jest sabotaż w stosunku do PIS ale i mieszkańców Kutna i odpowiedzialność ponosi Kłopotowski.
36 dni temu
 · 
 · 
22
Zygmunt Styka Cała prawda o kłopocie i PiS w Kutnie . Dziwię się że ktoś kto uważa się za prawdziwego członka tej partii nic nie może zrobić, a może nie chce bo mu tak dobrze .Dlaczego nie spowodujecie że tego przygłupa odsuną od kierowania partią w naszym mieście . on działa na szkodę wszystkich pomagając sitwie burzy i konusa -debisia .
36 dni temu
 · 
 · 
16
Erazm Jedłoszczanka
DEBICH KORYTO ZA WSZELKĄ CENĘ I NIEWAŻNE ŻE PRAWIE NIECZYTATY I NIEPISATY CHŁOP PODEJMUJE WSZYSTKIE DECYZJE. LICZY SIĘ FAK ŻE CO MIESIĄC SIĘ ODBIERA 10 CZY 12 TYSIĘCY. HONOR? DLA MNIE NIE MA NIC TAKIEGO UWAŻA NĘDZNA GÓRNICZYNA, ZAKOMPLEKSIONA, KARŁOWATA I Z CZERWONĄ JAK PURPURA FACJATĄ. NIE MYŚLCIE TYLKO ŻE ZE WSTYDU. ON TAKI CZERWONY BO GO DUMA ROZPIERA ŻE JEST NA POSYŁKI U ZDZICHA – AMATORA TANICH WIN. DNO I WODOROSTY - WIEJSKO GÓRNICZE PACHOŁKI. WSTYD NA CAŁĄ POLSKĘ.
 · 
Udostępnij
 · 
30
 · 
37 dni temu
Barnim Zychoń Po co wypisujecie te krytyczne posty na najlepszy jak dotąd zarząd. I tak to nic nie da, tyle co sobie pogadacie, haha. Korzysta na tym tylko portal który ma kasę od ilości wejść na te bzdurne artykuły a poza tym wami się nie przejmuje .
37 dni temu
 · 
 · 
3
Norbert Borkowski Trzeba być niespełna rozumu aby myśleć, że z ilości wejść jest kasa, to świadczy o popularności ale kasy nie przynosi Zychoń. A jeśli uważasz że ten artykuł jest bzdurny napisz albo powiedz to redaktorce
37 dni temu
 · 
 · 
5
Ambroży Gawron Pocą to się nogi nocą. Szanowny Barnimie! Pogięło Cię, powaliło i porąbało. Jesteś niespełna rozumu. "najlepszy jak dotąd zarząd" - piszesz bzdury jak mało który. Jest wręcz odwrotnie. Więc weź się w garść. Uczyń to chociażby dla dzieci i wnuków. Uświadom sobie i im, że król powiatowego postępu jest nagi. I - mimo makijaży - szpetny. Kolego, zamiast zmusić mózg do wiedzy, logiki, konsekwencji w poszukiwaniu prawdy, Ty wybierasz multi-kulti, paciorki, fikołki i koziołḱi. A nuż uda się jakieś "salto" zrobić? Nic to, że robisz sobie i innym krzywdę. Nieraz nie do naprawienia. Tak to jest z dziecięcą chorobą ….postępowości. Dlatego powtarzam i powtarzam: Uważaj! Tu idzie o degradację naszego człowieczeństwa poprzez dewastację i destrukcję miasta i powiatu. Naszej ludzkiej, polskiej, boskiej, chrześcijańskiej cywilizacji. Naszej wiary, kultury i natury. Naszej „metody organizacji życia”. Rozmawiać trzeba i warto. A czy to coś da? Pożyjemy? Zobaczymy! Pozdrawiam Redakcję. Tak trzymać! PTO"R".
37 dni temu
 · 
 · 
16
Beniamin Papież Popieram panie Ambroży. Dzieje się bardzo źle i powinniśmy to jakoś zmienić. Trzeba aby ci co należą do PiS coś zrobili aby była prawdziwa opozycja. Pan Kłopotowski wspiera tę władzę i chyba robi to celowo.
36 dni temu
 · 
 · 
19
Wilhelm Akszak
POPATRZCIE NA TE TĘPE I BEZMYŚLNE GĘBY "RADNYCH". CZY NIE WSTYD WAM ŻE KOGOS TAKIEGO WYBRALIŚCIE ? NO ALE OK BŁADZIĆ KAZDY MOŻE ALE DLACZEGO MIESZKAŃCY PRZYZWALAJĄ NA TO PATOLOGICZNE DZIALANIE RÓZNYCH dEBICHÓW, tRAWCZYŃSKICH, kŁOPOTOWSKICH, gIERULI, pAWLAKÓW dRABIKÓW I TYM PODOBNYCH KREATUR ? DLACZEGO ? NIE ZALEŻY WAM NA WASZEJ PRZYSZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI WASZYCH DZIECI? PRZECIEŻ NAWET JEŚLI TE KUNDLE ODEJDA TO PRZYJDZIE ICH RODZINA, ZNAJOMI I CI KTÓRYCH WZBOGACILI I DALI PRACĘ . NIE ROZUMIECIE TEGO ? NIE MOŻEMY WYJŚC RAZEM I ZAPROTESTOWAĆ PRZECIW TYM MIERNYM MORALNO - INTELEKTUALNYM KARŁOM. CZY NIE WIDZICIE ŻE RZĄDZĄ NAMI CIEMNI ,SKOMPROMITOWANI I SKORUMPOWANI LUDZIE ????????
 · 
Udostępnij
 · 
33
 · 
37 dni temu
Błażej Michalikowski Chyba Pan Bóg przeklął to miasto jak tu nawet księża wspierają ten chory układ .tak było za Stasia i jest za obecnego dziekana . ba , sam pan biskup z tego co się mówi wspiera burzastego bełkota i reszte sitwy .
37 dni temu
 · 
 · 
29
Miron Statońus
I Składamy rezygnację z PIS i wysyłamy je do Pana Kaczyńskiego z wnioskiem o odwołanie pełnomocnika Kłopotowskiego szkodzacego tej partii !!!
 · 
Udostępnij
 · 
30
 · 
37 dni temu
Oktawian Flakers Serdecznie gratuluję Państwu tan długo oczekiwanego ruchu. Mam nadzieję, że tak postąpicie gdyż to, co się w Kutnie dzieje przekroczyło już dawno wszelkie granice. Ten pełnomocnik swoim działaniem wspiera partie zwalczające PiS i naigrawające się nawet z instytucji państwa. A wszystko to w imię własnych interesów!
37 dni temu
 · 
 · 
23
Beatryks Bukont wreszcie ktoś powinien postawić działaniu tego dość ograniczonego szkodnika tamę bo on rozkłada PiS
37 dni temu
 · 
 · 
28
Damian Skoczylas można by napisać petycję do pana Kaczyńskiego aby matoła odsunął
37 dni temu
 · 
 · 
25
Władysław Berwald Co roku słyszę ,że są wybory lub będą w kutnowskim PiS i nie wiem czy faktycznie się odbywają i stale jest wybierany ten sam czy to fikcja. Czy ktoś mi może odpowiedzieć?
37 dni temu
 · 
 · 
15
Aleksander Sopiha bo w Kutnie PiS nie ma .Jest tylko dyzma i blondi co napisałam wyżej .
36 dni temu
 · 
 · 
10
Zygmunt Styka Cała prawda o kłopocie i PiS w Kutnie . Dziwię się że ktoś kto uważa się za prawdziwego członka tej partii nic nie może zrobić, a może nie chce bo mu tak dobrze .Dlaczego nie spowodujecie że tego przygłupa odsuną od kierowania partią w naszym mieście . on działa na szkodę wszystkich pomagając sitwie burzy i konusa -debisia .
36 dni temu
 · 
 · 
10
Sergiusz Tęczyński
krytyka całej ekipy z rady powiatu jest uzasadniona bo w 99 procentach to moralne niziny a intelektualne dno i wodorosty. Trawa i górnik, Januszek i Jureczek, Arturek i Jacuś Jądro to zwykły plankton bez żadnej wartości . No może z wyjątkiem Ziółkowskiego (oczywiście żartuję ) bo to uczciwy ,honorowy , nie umoczony w nic, honorowy ,bezinteresowny i godny najwyższych funkcji facet z jajami .
 · 
Udostępnij
 · 
36
 · 
37 dni temu
Kasandra Boksza Jesteś w błędzie. Wodorosty i plankton są bardzo pożyteczne. Brak planktonu spowodowało by załamanie łańcucha pokarmowego, pełni ważną role w biologicznym oczyszczaniu wód. Moim zdaniem obecna rada powiatu jest też bardzo potrzebna i merytoryczna.
37 dni temu
 · 
Longin Franek Kasandra czy raczej wojtuś Z. , dużo się nauczyłeś na tych studiach medycznych . az podziw bierze , hahahahahahaha
37 dni temu
 · 
 · 
25
Kosma Andruchowitz w tej radzie tak naprawdę nie ma ani jednej osoby godnej miana radnego działającego w interesie społecznym. nawet jednegooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!
37 dni temu
 · 
 · 
20
Ulryka Kniaznin
Panie Klopotowski w imieniu zwolenników Pana Trawczynskiemu dziękujemy ci bardzo za twoją postawę na ostatniej sesji Rady Powiatu Kutnowskiego !!!!
 · 
Udostępnij
 · 
26
 · 
37 dni temu
Bożena Antkowski Pana Konrada powinni nominować do jakiejś pokojowej nagrody. Dzięki swojej mądrej postawie zjednoczył rozpadającą się już koalicję. Taki z niego mąż stanu, że wszyscy rządzący miastem i powiatem modlą się aby dalej kierował PIS-em i podejmował dalsze działania na rzecz jednoczenia kutnowskich polityków.
37 dni temu
 · 
 · 
31
Ulryka Kniaznin To wyjątkowo zdolny lokalny polityk do działania na szkodę własnej partii i swoją osobiście.Jak tak dalej bedzie to napiszę rezygnację z PIS i wiele ja
37 dni temu
 · 
 · 
28
Przybysław Ryszard Fąfer Dziłaa skutecznie dla tych co mu coś zaoferują , prawda?Najlepiej ciepłą i dobrze płatną posadkę i żeby nie wymagała pracy i wysiłku.
37 dni temu
 · 
 · 
12
Patryk Stanioch
Konrad ja cała moja rodzina imoi znajomi zastosowaliśmy na ciebie ale już tego więcej nie zrobimy straciles 15 naszych głosów !!
 · 
Udostępnij
 · 
37
 · 
37 dni temu
Jarosław Barsuk Nie rozumiem tego wpisu, przecież Konrad od zawsze jest słowny i honorowy. Nigdy się nie sprzeniewierzył programowi i ideałom głoszonym przez PIS. Skąd ta drastyczna decyzja. Te 15 głosów może spowodować, że mąż opatrznościowy powiatu kutnowskiego nie będzie mógł uratować powiatu kutnowskiego. Przypomnę, że oprócz imponującego rozbudowania powiatowych struktur PIS, przyjęcia w szeregi partii wielu wartościowych ludzi, uratował szpital. W ciągu pół roku postawił z kolan na nagi agencję ARiMR, i partia rzuciła go teraz na inny wymagający odcinek walki o dobrą zmianę.
37 dni temu
 · 
 · 
26
Achacjusz Ejzyk Jarosław dzięki że doceniasz kutnowskiego buca - dyzmę - duce . żeby nie ta persona która gwarantuje przez zwój debilizm i głupotę istnienie układu w Kutnie było by inaczej .
37 dni temu
 · 
 · 
32
Achacjusz Ejzyk oczywiście brawo dla Patryka bo tak nalezy zrobić . ten matoł nigdy juz nie powinien zostać radnym bo to nocnikowy górniczyny i bełkota tak naprawdę . dzięki niemu i trakim jak on oni istnieją !!!!!!!!!!!!!!!!
37 dni temu
 · 
 · 
27
Damian Staszkiewicz czego wy oczekujecie od matołka chłopka tosia ? on nawet przy pomocy latarki nie znalazl by końca własnego ogona
37 dni temu
 · 
 · 
31
Amadeusz Chomenko
Panie Klopotowski po czyjej stronie Pań stoisz wychodząc z obrad ulatwiiles wbor Debichu i Trawczynskiemu dlaczego nie zaglosowales za Brylka ztego wynika że wolisz Debichu !!!!!!!
 · 
Udostępnij
 · 
38
 · 
37 dni temu
Izaura Hitlsen Bo Kłopotowski to porządny chłop, i wie, że Debich to doskonały starosta. Dlatego ułatwił mu wybór.
37 dni temu
 · 
 · 
4
Barnim Zychoń Kłopotowski wie kogo poprzeć gdy ten ktoś dobrze rządzi.
37 dni temu
 · 
Albin Wjuk

„Jestem w samorządzie powiatu kutnowskiego 40 lat, pracowałem społecznie, po raz pierwszy przyszło mi pełnić funkcję tę zawodowo. Jak się podejmuje jakieś przedsięwzięcie to trzeba dotrzymać celu. Jesteśmy w połowie drogi i dziękuję że mi będzie dane dokończyć moje cele - powiedział Trawczyński. - Myślę, że moje działania do tej pory w samorządzie są pozytywnie odbierane, i w PUP, DPSach, i w PCPR, w drogownictwie, rolnictwie i budownictwie. Próbowałem również dbać o wizerunek naszego starostwa, choć jak spotykam się z innymi starostami, to o Kutnie nie mają dobrego zdania. Te uszczypliwości i złe opinie o powiecie z przykrością stwierdzam idą dalej. Chętnie po całej kadencji poddam się ocenie na zimno”.

Trawczyński mierny chłopku roztropku, niewykształcony i tępy wiejski cwaniaczku oraz skompromitowany i skorumpowany półanalfabeto w sensie dosłownym i analfabeto funkcjonalny w całej pełni. Jak nie wstydzisz się będąc taki NIC pisać sobie takie laurki??? Będąc tobą ty ciągle nietrzeźwy ćwoku bałbym się pokazywać publicznie i uczestniczyć w jakichkolwiek komisjach zatrudniających twoich kolesiów. Tak, w PUP, PCPR, DPS, w szkole na Przemysłowej i w tej gdzie zatrudniłeś własną żonę są zadowoleni ,bo mają pachołka chcącego udawać tego kim nie jest – czyli ciebie - na każde zawołanie. Przecież ty nawet czytać ze zrozumieniem nie potrafisz podpisując to co ci podsuną np. w PUP premie za co dostałeś opierz od księgowej , pamiętasz ? Jak trzeba być próżnym, głupim, tępym i bezkrytycznym aby sie nie wstydzić kiedy ludzie tobą gardzą? Pamietasz naszą wspólną wycieczkę autokarową kiedy to zamroczony wóda nie zdążyłeś „na bok” i spodnie uległy zamoczeniu ? Nie? To ci przypominam !

PS. Tu zachowan o kulture wypowiedzi redakcjo bo już delikatniej o tym NIC nie można .
 · 
Udostępnij
 · 
44
 · 
38 dni temu
Agnieszka Antoszewski Komentarz powyżej nadaje się na pozew i jest niesprawiedliwy. Trawczyński to uczciwy i szlachetny człowiek. Bardzo go szanuję. Jest słowny i stateczny. Mądry człowiek. To on w tamtej kadencji uratował szpital. Dla mnie jest mocnym filarem tego powiatu.
38 dni temu
 · 
Prokop Zwierzehleński Agnieszka chyba cię pogieło/
37 dni temu
 · 
 · 
36
Katarina Walecki Prokop Zwierzehleński Agnieszka chyba cię pogieło/ Uwielbiam takie merytoryczne komentarze. Takie głębokie przesłanie...
37 dni temu
 · 
 · 
2
Walter Dym Agnieszka Antoszewski ,to co napisał Albin Wjuk o tej kreaturze -kielichu to tylko drobny wycinek niegodziwości jaką sobą ten człowieczek prezentuje .mówienie że jest uczciwy to obelga dla naprawdę uczciwej normalnej większości . ten człowiek skończy w kryminale i zostanie rozliczony. Uważam ze debit to dno moralne ale trawa to czeluści piekielne (w sensie poziomu ) w porównaniu nawet z tym czerwonym burakiem łebskim .jesteś jedną z tych bab które bez kwalifikacji dostały pracę dzięki temu osobnikowi ? na 100 % .
37 dni temu
 · 
 · 
32
Bożena Murzynek Trawczyński i Debich to doskonałe połączenie mądrości i dojrzałości z wiedzą i kreatywnością. Powinni rządzić jeszcze co najmniej dwie kadencje.
37 dni temu
 · 
Nestor Rotondo ty Bożeno Murzynek piszesz oczywiście z Tworek, tak ? biedna jesteś dziecko bo nie masz rozumu .
37 dni temu
 · 
 · 
30
Hortensjusz Macwałda Agnieszka jaki stołek ci załatwił tak wielce przez ciebie uwielbiony człowiek????
37 dni temu
 · 
 · 
22
Damian Skoczylas to nie nie Agnieszka tylko "wykształcona " pielęgniarka której ktoś pomógł napisać prace bo sama jest za tępa co udowadnia na codzień w pracy ,która jej dał ukochany zdziś
37 dni temu
 · 
 · 
22
Ola Rzadkiewicz
Dzień dobry, komentarz usunięty i zabezpieczony do postępowania. Prosimy o kulturę wypowiedzi. Pozdrawiam
 · 
Udostępnij
 · 
39 dni temu
Seweryn Pobóg Znów nas straszą - ale my nie płochliwi. Za lat ileś będą nam również palić znicze - BOŚ MY TEŻ WYKLĘCI - przez kochaną władzunię.
38 dni temu
 · 
 · 
28
Wojciech Filipowski Słuchaj Sewerynie jeżeli na kogoś jest napisana nieprawda lub obelgi ma prawo zgłosić do operatora o zabezpieczenie postu i to żadne straszenie. A co boisz się?
38 dni temu
 · 
 · 
3
Daniel Long Jeśli prośba o kulturę jest straszeniem, to ty morze wódki pijesz bo już nie rozumiesz prostego zdania
38 dni temu
 · 
Zbyszko Klonowicz
A miało być tak wspaniale, takie sukcesy miały być za Debicha, Trawczyńskiego i PO, a tu kolesiostwo i żenada. Szpital w długach, drogi nadal dziurawe, aż szkoda gadać.
 · 
Udostępnij
 · 
18
 · 
39 dni temu
Hubert Krzycki A jak było za Kłopota z PIS i Galowej? Komu zawdzięczamy to że trzeba się teraz bujać z zadłużonym szpitalem?
39 dni temu
 · 
 · 
18
Przybysława Częstoch Hubert , ale to nie jest wytłumaczenie , miał być lepiej , podjęli się , obiecali a robią to co poprzednicy. A komu zawdzięczamy to co teraz? Nie myśl ,że kogokolwiek z nich bronię o co to to nie.
38 dni temu
 · 
 · 
12
Olgierd Ukolicz
czytam i nie wierzę bryłka chciał zostać starostą
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
39 dni temu
Hadrian Rabiey słabo znasz się na polityce..... przecież wiedział, że nie ma szans ale wystąpił publicznie aby obnażyć nepotyzm, hipokryzję radnych, którzy pomimo iż słaby starosta nic nie zrealizował ze swojego programu to nadal za michę chcą go popierać. To ważna sprawa aby uświadomić społeczeństwu, że ludzie którzy powinni działać dla dobra innych działają dla dobra swojego. Proszę zwrócić uwagę na działanie opozycji, która wczoraj powinna twardo zaakcentować, że nie popiera tego układu to sobie wyszła i na dodatek Kłopotowski powiedział Bryłce, że go nie poprze bo Bryłka nic mu nie zaoferuje!!! Takich mamy przedstawicieli w tej radzie. Nie myślą o społeczeństwie tylko o swoich partykularnych interesach. Co do Kłopotowskiego to "nihil novi" przecież sam głośno mówił, że ma w doopie szpital!!! Wniosek jest prosty - sami jesteśmy sobie winni!!
39 dni temu
 · 
 · 
13
Gerard Wawrzek Takiego pajaca jak Wiesio to ze świecą szukać
39 dni temu
 · 
 · 
5
Otto Okrasiński Gerard dzięki takiemu pajacowi jak ty to mamy tonący w długach szpital i cały nasz powiat czy o to ci chodzi największy pajacu że wszystkich pajacowi????
38 dni temu
 · 
 · 
6
Amalia Iwaszkiewicz Gerard ty to Bryłce do pięt nie dorastasz a ze swoimi wywodami to nadajesz się ale do lokalnej kliki.
38 dni temu
 · 
 · 
7
Izydor Jacek Węsierski Gerard ty może wiesz boś taki oblatany jaka posadkę szykują rzecznikowi praw pacjenta?
38 dni temu
 · 
 · 
7
Olaf Bukiewicz Olgierd i Gerard to ta sama osoba więc nie ma co się nim przejmować, moim zdaniem należy zwrócić uwagę na inny bardzo ważny problem bowiem gdyby Debich zaproponował Kłopotowskiemu koalicję to ten by wszedł w ten układ. To wynika z jego wypowiedzi w stosunku do Bryłki. I tu jest meritum sprawy. Nie ważny jest interes społeczeństwa kutnowskiego tylko "mój"!!! Mamy polityków z moralnością "dna" i to zarówno po stronie władzy jak i opozycji.
38 dni temu
 · 
 · 
6
Benicjusz Wawryk
Ten post proszę traktować, jak
KONDOLENCJE, CZARNĄ KLEPSYDRĘ
dla umarłych obyczajów i rządzących zdziczałych obyczajów w lokalnym, politykierskim szambie!!!

"Skandal, żenada, jakakolwiek samokrytyka nie istnieje w wykonaniu tej nicości, brak jakiejkolwiek kultury bycia, obycia, odrobiny przyzwoitości, brak elementarnych zasad etyki, moralności, ot po prostu, zwykłe prostactwo i obyczajowe, politykierskie chamstwo!!!
W przypadku setek tysięcy firm oraz licząc miliony Ludzi w nich zatrudnionych, takie obyczajowe szambo byłoby rozjechane w trybie art. 52 KP i natychmiastowe wydalenie ich z każdej, cywilizowanej struktury, a tu, w tym bezhołowiu i braku podstawowych norm cywilizowanego Narodu wybierają się sami w sobie, boooo.... tak stanowi ich "prawo", prawo dżungli i buszujących po palmach zdziczałych małp, z całym szacunkiem do tych sympatycznych zwierzątek.
Tak, ta "ryba" psuła się od głowy, ale żeby tak szybko przeszła zaraza do lokalnego "ogona" ??!
No cóż, niestety, ale takie "standardy" wyznaje politykierski pół-światek rodem z upadłego komuszego zet-es-elu i pobratymców z upadłego komuszo-różowego, niegdysiejszego ka-el-dowskiego szambełka rudego tłuko-truska oraz pello-komuszech platfusomersów!!!"

P.S.
Jedna szopka w waraszawce w głównej roli rudzielca z burako-kseli, a druga komedia z udziałem nadętego, opętanego zakłamaną politykierką bufona chadzającego po sali "radzieckiej w walonkach i bolszewickiej kufajce"!
Zgadnijcie, KTO za ten ich politykierski cyrk i małpowanie płaci, oooogromne pieniądze, niestety !
 · 
Udostępnij
 · 
11
 · 
39 dni temu
Bogumił Pocałuj
Ludzie kochani. Po co wy piszecie te posty. Przecież oni mają je serdecznie gdzieś. Załatwili co chcieli, rządzą dalej za ogromne pieniądze podatników, śmieją się z nas wszystkich, a przede wszystkim z wojewody i sądów które zrobili w "konia". Spójrzcie co się dzieje w Łęczycy. Znany kolega Debicha z Unii Wolności Lipiński też ukarany, zawieszony w czynnościach burmistrza, ale działa nadal, nie robiąc sobie nic z sądu i prokuratury. Jego koleś Debich podobnie. Kompromitacja i brak elementarnego poczucia przyzwoitości jest chyba cechą platformersów, których protoplastami byli członkowie UW.
 · 
Udostępnij
 · 
11
 · 
39 dni temu
Nestor Zygmuntowski
Wsje sabaki pod płot!
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
39 dni temu
Zenobiusz Marszal
Dlaczego Protokół uzgodnień koalicyjnych podpisał z ramienia PSL Trawczyński i Pawlikowski a z ramienia KO tylko Debich a z ramienia PO Gierula? Jakie oni pełnią funkcję w tych organizacjach czy partiach? Czy ktoś wie?
 · 
Udostępnij
 · 
14
 · 
39 dni temu
Racibor Czosnowski
Grabowska mówiaca o kompromitacji i poczuciu przyzwoitości toż to żart chyba jakiś .
 · 
Udostępnij
 · 
28
 · 
40 dni temu
Grzegorz Krzyżankiewicz Oni wszyscy z nas żartują. nawet wczoraj co niektórzy nie potrafili zachować odrobiny przyzwoitości i się zaśmiewali prawda radny WZ?
40 dni temu
 · 
 · 
24
Sobiesław Tomasz Walczewski Galowa mówi, żeby mówić wystarczy ze przypomnisz sobie Mirka co mówiłaś o działaniach Raciborskiej w sprawie zwalniania pracowników - nie te proszki wzięlaś Galowa
39 dni temu
 · 
 · 
19
Cecylia Krzysztoforski A czy ona teraz nie jest przypadkiem związana z Pokoleniami?
39 dni temu
 · 
 · 
17
January Uznański Tak i podpowiadają jej Dębski, dr Stelmaszewski i pewno Aniołowa
38 dni temu
 · 
 · 
3
Albin Grymza
40 lat w samorządzie to czy nie warto ustąpić miejsca innym?
 · 
Udostępnij
 · 
25
 · 
40 dni temu
Ernestyna Kamieniczny "pracowałem społecznie"- a zapytam czyżby?
39 dni temu
 · 
 · 
8
Achilles Bogesken kiedy? nie biorę po uwagę prac społecznych w latach szkolnych
39 dni temu
 · 
 · 
5
Lena Piotrowski
Trzecie zdjęcie od dołu bezcenne.
 · 
Udostępnij
 · 
9
 · 
40 dni temu
Mariusz Zygmuntowski 2014r tuż przed wyborami samorządowymi wypowiedź na jednym z portali . " Liczymy, że mieszkańcy wezmą udział w wyborach, frekwencja dopisze i pozyskamy solidny mandat, dzięki któremu wprowadzimy nową jakość zarządzania powiatem - dodawał K. Debich.".
39 dni temu
 · 
 · 
7
Arseniusz Neustern solidny mandat 500 głosów
39 dni temu
 · 
 · 
3
Feliks Zmurka
No jak tam udała się balanga po sesji?Byście mogli zachować chociaż pozory .
 · 
Udostępnij
 · 
25
 · 
40 dni temu
Apoloniusz Fabian
Co to za nowa twarz na zdjęciu 13 tuż za Ledzionową?
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
40 dni temu
Hugo Szczęścikiewicz Nowy prawnik z Żychlina.
40 dni temu
 · 
 · 
4
Władysław Pawęża
Popatrzcie na tę kutnowską Platforme niby obywatelską a w rzeczywistości kolesiowata. 4 osobników załatwiło sobie posadki i do końca będą popierać debicha i chłopków. Platformers Gierula członek zarządu za ogromne pieniądze, Runiński dyrektor PKS a teraz dyrektor wydziału komunikacji. Pawlak, dyrektor Staszica, Urbański, no ten to działacz chyba od urodzenia a teraz prezes TBS. Ustawili się chłopcy platfusy, ustawili? Miejmy nadzieję, że już niedługo, tak jak się reklamowali na jednym z plakatów, pójdą na grzyby. I nikt po nich nie będzie płakał a tym bardziej pamiętał, że kiedykolwiek istnieli. A nad wszystkim czuwa chłopek bez wykształcenia i jego kundelek hau, hau...
 · 
Udostępnij
 · 
31
 · 
40 dni temu
Lambert Monskke Czy kutnowska platforma zwana niby obywatelska to ten kwartet co to stale składają życzenia z okazji różnych świąt a to z palmami , a to z jajami , a to z czapeczkami krasnoludków? Czy inni członkowie są jeszcze w tej platformerskiej partii?
40 dni temu
 · 
 · 
29
Chrystian Wierzbowski gierula zarabia więcej od wojewody to ci dopiero fachowiec rzygać się chce.
40 dni temu
 · 
 · 
26
Aron Iang To jest skandal żeby członek zarządu miał tyle wynagrodzenia za co?? W zyciu na nich nie zagłosuje i moi znajomi i
40 dni temu
 · 
 · 
23
Błażej Rydz
Droga redakcjo ci ludzie zarabiaja takie wielkie pieniądze a ja bedac samotna matką mam najniższą krajowa wypłacaną na trzy raty .pracuję w firmie Emkon .Ta sytuacja ma już miejsce od dawna ze pani prezes Emkon oszukuje nas i zwodzi . sama jezdzi pieknym autem i zarabia pieniądze podobne jak ci ze starostwa. Gdzie tu sprawiedliwośc . czy ktos może pomóc nam kobietom z tej firmy ?
 · 
Udostępnij
 · 
29
 · 
40 dni temu
Celestyn Dariusz Czerwiński jaka piękna to tylko 2010 rok BMW 5
40 dni temu
 · 
 · 
2
Achacy Niedświedś Trzeba zgłosić do PIP, przecież jest taka instytucja w Kutnie .
40 dni temu
 · 
 · 
23
Jurand Berico To nic nie da, ma znajomych
40 dni temu
 · 
 · 
21
Jurand Berico Czy pomoże szanowana redakcja kobietom z firmy Emkon??? To prawda w imię tzw prawa Pani prezes oszukuje swoich pracowników.
40 dni temu
 · 
 · 
24
Melchior Gniewek A do władzy się zgłoście i nie gadajcie ,że ma znajomych tylko się ruszcie do instytucji poza Kutno.Zgłoście się do tych na których głosowaliście i którzy składając przysięgę mówili tak mi dopomóż Bóg . I co Bóg im dopomógł zostali na urzędach lub je pistują od paru kadencji to do nich się zgłoście .
40 dni temu
 · 
 · 
6
Serafin Kopański Jurand ,Redakcja wam nie pomoże bo raczej sama słabo przędzie prawda państwo redaktorzy ?
39 dni temu
 · 
 · 
5
Ola Rzadkiewicz Dzień dobry, panie Jurandzie wystarczy napisać do nas maila albo najlepiej zadzwonić, musimy zebrać informacje Pokopało się coś panu Serafinowi?
39 dni temu
 · 
 · 
6
Olgierd Fawelec Napiszcie mejla do redakcji, to jedyny portal w Kutnie który jest obiektywny, nie jest w sieci układów i zawsze ujawni prawdę. Pozdrowienia dla Pani Oli.
39 dni temu
 · 
 · 
9
Jeremiasz Banckow Ludzie z Emkonu zgłaszajcie się do Serafina Kopański on dobrze przędzie , ma układy, jest w klice to zapewne wam pomoże a jeszcze jedno zapewne bardzo go uwiera prawda i to chyba powód do napisania tak miłej wypowiedzi. On po prostu wie gdzie dobra przedza i wiedzie mu się w tej pajęczynie całkiem nieźle . Zapewne wam pomoże.
39 dni temu
 · 
 · 
2
Florian Huryn Serafin na zwolnieniu nawet dobrze przędzie...pij dalej za swoje zdrowie
38 dni temu
 · 
 · 
3
Kalasanty Uhlik i temat ucichł a biedne kobiety cierpią
33 dni temu
 · 
Gabriel Czayka na ta chwilę nie mamy jeszczę zapłącone za marzec a zbliża sie wypłata za kwiecień
21 dni temu
 · 
Flawiusz Zotty
DEBICH KORYTO ZA WSZELKĄ CENĘ I NIEWAŻNE ŻE PRAWIE NIECZYTATY I NIEPISATY CHŁOP PODEJMUJE WSZYSTKIE DECYZJE. LICZY SIĘ FAK ŻE CO MIESIĄC SIĘ ODBIERA 10 CZY 12 TYSIĘCY. HONOR? DLA MNIE NIE MA NIC TAKIEGO UWAŻA NĘDZNA GÓRNICZYNA, ZAKOMPLEKSIONA, KARŁOWATA I Z CZERWONĄ JAK PURPURA FACJATĄ. NIE MYŚLCIE TYLKO ŻE ZE WSTYDU. ON TAKI CZERWONY BO GO DUMA ROZPIERA ŻE JEST NA POSYŁKI U ZDZICHA – AMATORA TANICH WIN. DNO I WODOROSTY - WIEJSKO GÓRNICZE PACHOŁKI. WSTYD NA CAŁĄ POLSKĘ.
 · 
Udostępnij
 · 
30
 · 
40 dni temu
Sebastian Wilczogórski debich jak to jest być cieciem na posyłki u analfabety i na dodatek wiecznie nawalonego ?
40 dni temu
 · 
 · 
27
Abel Rybka
pani siedzca kolo pana starosty niech pani zmieni chociaz krzeslo kim pani jest nigdy pani nic nie mowi
 · 
Udostępnij
 · 
18
 · 
40 dni temu
Maurycy Antonyk Może ni ma nic do powiedzenia? Może się boi mówić? Może nic nie wie?Po prostu niema radna.
40 dni temu
 · 
 · 
12
Miłosz Gutowski
Ten Ziółkowski jest z Nowoczesnej? A dostał się do powiatu z PiS-u. Debich dostał 12 głosów, Serenda zagłosował za Bryłką, stąd jasno wynika że Ziółkowski głosował na Debicha. Takich jaj to nawet w wielkanocnej święconce nie ma. Bardzo podoba się foto ze słowami Debicha i Ziółkowskiego. Mieszkańcy będą o tym pamiętać przy najbliższych wyborach. Brawo pani Olu nic dodać nic ująć. Okazuje się jak nic, że ten powiat jest dla kliki i kloaki i powinien zostać jak najszybciej zlikwidowany. Ciekawe, czy do tego odniesie się wojewoda? Aha, były kwiaty dla Debicha od wiernych poddanych? Właściwie to powinny być dla Trawczyńskiego bo to on faktycznie rządzi tym powiatem i tylko czasami spuszcza ze smyczy swojego pieska.
 · 
Udostępnij
 · 
20
 · 
40 dni temu
Radosław Hreczon ten pseudo lekarzyna i powiatowy zimny chirurg to zwykłe ZERO moralne i intelektualne. ot taka kreseczka czegos tam ...
40 dni temu
 · 
 · 
25
Maurycy Antonyk Z nowośmiesznej , która osiągnęła wynik poniżej progu.
40 dni temu
 · 
 · 
11
Hilary Urecki Na razie jest z Nowoczesnej, ale ponieważ kandydował z PiS, był w SP i KO, więc sądzę, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
40 dni temu
 · 
 · 
9
Gilbert Ciesielski A ja popieram Ziółkowskiego. Jeden z niewielu porządnych.
40 dni temu
 · 
 · 
5
Bazyli Korneluk A cvo jeszcze nie zabrudził się w piaskownicy?
40 dni temu
 · 
 · 
3
January Uznański Czy to prawda,że Ziólkowski nowy biznes w Kutnie otwiera - cukierniczy
38 dni temu
 · 
 · 
2
Hilary Jadamcyk
Jak pan głosował panie Ziólkowski? Znowu Pan zmienił zdanie?
 · 
Udostępnij
 · 
24
 · 
40 dni temu
Lesław Okręglewicz Głosowanie było tajne
40 dni temu
 · 
 · 
2
Lesław Okręglewicz A że Serenda mówi, że głosował na Bryłke to nie jest równoznaczne, że tak było.
40 dni temu
 · 
 · 
7
Konrad Dowgird
Panie Trawczyński przed oceną na zimno warto by zrobić rachunek sumienia i przyjąć wiatyk .Jako osobę przeprowadzającą "ocenę na zimno" poleciłbym dr Ziółkowskiego.
 · 
Udostępnij
 · 
20
 · 
40 dni temu
Herbert Izdebski głosowałem za panem Debichem bo mi da co chcę . na początek zasiedlimy Nową Wieś a co wam się nie podoba ?
40 dni temu
 · 
 · 
5
Andrzej Blus Podobno ma dostać wyłączność na budowę metra pod Kutnem.
40 dni temu
 · 
 · 
8
Lena Piotrowski Zimne to może być tylko piwo.
40 dni temu
 · 
 · 
6
Wawrzyniec Gazuba
Ten post proszę traktować, jak
KONDOLENCJE, CZARNĄ KLEPSYDRĘ
dla umarłych obyczajów i rządzących zdziczałych obyczajów w lokalnym, politykierskim szambie!!!

"Skandal, żenada, jakakolwiek samokrytyka nie istnieje w wykonaniu tej nicości, brak jakiejkolwiek kultury bycia, obycia, odrobiny przyzwoitości, brak elementarnych zasad etyki, moralności, ot po prostu, zwykłe prostactwo i obyczajowe, politykierskie chamstwo!!!
W przypadku setek tysięcy firm oraz licząc miliony Ludzi w nich zatrudnionych, takie obyczajowe szambo byłoby rozjechane w trybie art. 52 KP i natychmiastowe wydalenie ich z każdej, cywilizowanej struktury, a tu, w tym bezhołowiu i braku podstawowych norm cywilizowanego Narodu wybierają się sami w sobie, boooo.... tak stanowi ich "prawo", prawo dżungli i buszujących po palmach zdziczałych małp, z całym szacunkiem do tych sympatycznych zwierzątek.
Tak, ta "ryba" psuła się od głowy, ale żeby tak szybko przeszła zaraza do lokalnego "ogona" ??!
No cóż, niestety, ale takie "standardy" wyznaje politykierski pół-światek rodem z upadłego komuszego zet-es-elu i pobratymców z upadłego komuszo-różowego, niegdysiejszego ka-el-dowskiego szambełka rudego tłuko-truska oraz pello-komuszech platfusomersów!!!"

P.S.
Jedna szopka w waraszawce w głównej roli rudzielca z burako-kseli, a druga komedia z udziałem nadętego, opętanego zakłamaną politykierką bufona chadzającego po sali "radzieckiej w walonkach i bolszewickiej kufajce"!
Zgadnijcie, KTO za ten ich politykierski cyrk i małpowanie płaci, oooogromne pieniądze, niestety !
 · 
Udostępnij
 · 
17
 · 
40 dni temu
Chrystian Wierzbowski bredzisz jak zwykle,może ci jakiś komuch narobił do kołyski
40 dni temu
 · 
 · 
3
Daniel Renoch
Nic tylko gardzić tymi osobnikami, którzy dla forsy zrobią każde świństwo. debich jak ty będziesz mógł spojrzeć ludziom w oczy, jak ty spojrzysz sobie w twarz przy goleniu? Ludzie bez honoru których trzeba omijać z daleka, nie podawać im ręki, gardzić nimi. Ale dla nich naplucie im w twarz to jakby drobny deszczyk kapał. Może wojewoda zdecyduje się na ponowne odwołania tych osobników?
 · 
Udostępnij
 · 
14
 · 
40 dni temu
Hugo Szczęścikiewicz Nie będzie się golił zapuści brodę .
40 dni temu
 · 
 · 
3
Agata Brękus
Panie Bryłka nie odwoływać się do sumień bo owszem może i sumienia mają , ale czyste bo nieużywane.
 · 
Udostępnij
 · 
13
 · 
40 dni temu
Abakuk Boben
"Jak się podejmuje jakieś przedsięwzięcie to trzeba dotrzymać celu."Powiedział wicestarosta. Proszę pana dotrzymuje się słowa a cele się osiąga .
 · 
Udostępnij
 · 
13
 · 
40 dni temu
Sebastian Wilczogórski zapijaczony pół - analfabeta
40 dni temu
 · 
 · 
12
Oktawian Wilkowski
To jest niesamowita kompromitacja Bartosza jednak.
 · 
Udostępnij
 · 
10
 · 
40 dni temu
Agata Brękus A w czym ty dostrzegłeś tą kompromitację ? Większych tam nie widziałeś?
40 dni temu
 · 
 · 
11
Wadim Petryscze
Panie Starosto Debich. W tej geodezji to dalej cyrk tylko trzeba chcieć go zauważyć np. rozmawiać z firmami zewnętrznymi, które muszą załatwiać sprawy w kutnowskiej geodezji i mają porównanie z wieloma innymi w kraju. Wówczas dopiero by się pan dowiedział jakiej wielkiej miotły trzeba użyć,żeby osiągnąć standardy obowiązujące w innych powiatach. To, że nie ma skarg nie jest efektem poprawy tylko braku wiary w sens ich zgłaszania. Skoro wady prawne przy zwolnieniu z pracy pracownika a nie brak podstaw merytorycznych do zwolnienia (tak podawały kutnowskie portale) powodują niekorzystne dla starostwa rozstrzygnięcia sądowe, to o czym pan mówi ?
 · 
Udostępnij
 · 
10
 · 
40 dni temu
Adamina Kanalgeruch Jak są wady prawne to zabrać się za prawników.
40 dni temu
 · 
 · 
8
Kordian Roeske Najwyższy czas sięgnąć po prawników z wyższej półki.
40 dni temu
 · 
 · 
3
Aida Balbina Chaszajdarowicz
Czy ten radny to tak wszystko podchwytuje i zgłosił chyba dla lansu Wiesława Bryłkę? A czy głosował za nim?
 · 
Udostępnij
 · 
18
 · 
40 dni temu
Feliks Andryszczak
sa sprawy które są nie wyjaśnione i to należy wyjaśnić. Co do geodetów sąd pracy przyznał im racje z tego co było !
 · 
Udostępnij
 · 
8
 · 
40 dni temu
Jonasz Złop
BARTEK SERENDA I TY NA NIEGO ZAGŁOSOWAŁEŚ TEŻ ?!
 · 
Udostępnij
 · 
8
 · 
40 dni temu
Stella Garlicki Przecież powiedział ,że głosuje za Bryłką .
40 dni temu
 · 
 · 
11
Jonasz Złop
OBECNI RADNI - KUTNO WAM TEGO NIE ZAPOMNI - WSTYD I BRAK HONORU.
 · 
Udostępnij
 · 
18
 · 
40 dni temu
Amadeusz Wierzbicki
Zaraz zaraz !!! niech ktoś mi to łopatologicznie wytłumaczy bo nie ogarniam! Z tego co tu piszą to Ziółkowski najpierw donosi do wojewody na starostę co powoduje jego odwołanie, wychodzi z kolaicji, a dziś najpierw zgłasza na kandydata Bryłkę, a potem głosuje na Debicha???? Czy ktokolwiek potrafi to logicznie wyjaśnić ????
 · 
Udostępnij
 · 
17
 · 
40 dni temu
Konrad Josiński Może to wyjaśnić sam zainteresowany bo nikt przy zdrowych zmysłach tego nie potrafi.
40 dni temu
 · 
 · 
17
Hugo Fabian głosowanie było tajne, nie wiadomo kto głosował za Bryłką, a kto za Debichem
40 dni temu
 · 
 · 
11
Benignus Krebs Jakie tajne jak byli tylko koalicjanci.Zgłaszał kandydaturę bryłki , ale nie głosował na niego dlaczego robi takie rzeczy? Czy to poważne?
40 dni temu
 · 
 · 
11
Seweryn Landmann Amadeusz to interesy a nie logika.
40 dni temu
 · 
 · 
4
Abercjusz Bernalewski
Pan Bryłka jaki jest ale powiedział prawdę o drogownictwie brawo!!! A skarga o której pisał portal jednego z przedsiębiorców powiatu na działania dyrektora ???
 · 
Udostępnij
 · 
10
 · 
40 dni temu
Sławomir Ostrogski
Skoro zatrudniona po znajomości w Ośrodku na Przemysłowej, w sprzeczności z wszelkimi cywilizowanym procedurami, EWA ŁAPÓWKA - ŚCIŚLEWSKA, została członkiem zarządu powiatu, to JOLANTA PINOKIO - ŚMIAŁEK, dyrektorka tejże szkoły, kolejny konkurs dyrektorski ma już praktycznie rozstrzygnięty na swoją korzyść . ALE - ale po najbliższych wyborach samorządowych, kiedy ten cały przeżarty korupcją polityczną układzik rozsypie się jak domek z kart - TO BĘDZIE LAMENT - ale nie nasz.
 · 
Udostępnij
 · 
21
 · 
40 dni temu
Wit Machwic
Lipaa i bicie piany.
 · 
Udostępnij
 · 
8
 · 
40 dni temu
Jonatan Kotyska
czy to prawda, że ściśleska zaszantarzowała kolegów z PSL?
 · 
Udostępnij
 · 
17
 · 
40 dni temu
Bernadeta Wiczkiewicz Tak niosą wieści gminne.
40 dni temu
 · 
 · 
11
Hugo Szczęścikiewicz Bali się czy będą mieli odpowiednią liczbę głosów dlatego też głosowali sami na siebie .
40 dni temu
 · 
 · 
3
Achacjusz Wachowski
Bardzo cieszy mnie fakt, że Saramonowicz odszedł w niebyt.
 · 
Udostępnij
 · 
12
 · 
40 dni temu
Emilian Kochlewski Zrezygnował ??
40 dni temu
 · 
 · 
2
Konrad Biga Rak trzustki. Śmiejcie się dalej.
40 dni temu
 · 
 · 
3
Adrian Bażeński Zlego diabli nie biora
40 dni temu
 · 
 · 
7
Emilian Ycki Ależ skąd , nie zrezygnował a poza tym taka choroba nie pojawia się chyba nagle i akurat czyżby była związana z umowa koalicyjną?
40 dni temu
 · 
 · 
10
Jonatan Kotyska
Ewa radna tupeciara bedzie teraz jeszcze szerzej się szarogęsić na Przemysłowej?
 · 
Udostępnij
 · 
14
 · 
40 dni temu
Rudolf Blumen No proszę jak wytupała sobie stanowisko . Czym się tak zasłużyła panie Zdzisławie?
40 dni temu
 · 
 · 
14
Faust Block
Honoru nie mają za grosz.
 · 
Udostępnij
 · 
13
 · 
40 dni temu
Oswald Stebelski
jak oni patrzą w lustro?
 · 
Udostępnij
 · 
15
 · 
40 dni temu
Prokop Szczęścikiewicz
Mamy swój cyrk
 · 
Udostępnij
 · 
8
 · 
41 dni temu
Waleriana Nowopolski Szkoda tylko ,że tyle on nas kosztuje.
40 dni temu
 · 
 · 
6
Edward Mirecki
Żenua!!!!!!! Ale artykuł świetnie oddaje atmosferę sesji i żałosnych ludzieńków
 · 
Udostępnij
 · 
15
 · 
41 dni temu
Juliusz Kaniuk
KOMPROMITACJA! PAN DEBICH DO STOŁKA PRZYSPAWANY, PSL DNO!
 · 
Udostępnij
 · 
11
 · 
41 dni temu
Konrad Josiński Na szczeblu ogólnopolskim ludziska się już połapały co do niejednoznaczności PSL-u. Czas na powiaty.
40 dni temu
 · 
 · 
11
Napoleon Piotruszczyński
Tragedia jak się na to wszystko patrzy. Najbardziej skomprmitowany zarząd w historii tego powiatu.
 · 
Udostępnij
 · 
13
 · 
41 dni temu
Logowanie do portalu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Warunki PSL wchodzą w życie. Starostwo likwiduje stanowiska
Zbliża się koniec maja. W związku z ultimatum koalicjanta PSL stanowiska rzecznika i pełnomocnika ds. pacjenta miały być zlikwidowane. Czy wszczęta... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Kapela biesiadna Okowita na pierwszym miejscu
Kapela biesiadna Okowita działająca przy Ośrodku Kultury Gminy Kutno zdobyła pierwsze miejsce na Przeglądzie „Nutki Złotej Jesieni” organizowanym przez Dom Kultury w Łęczycy. Jury konkursowe uznało występ zespołu za najlepszy w... [więcej]
Sport
Pięć medali dla sportowców z Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex
W ostatni weekend w Mysiadle koło Piaseczna odbyły się Mistrzostwa Polski kadetów młodszych i starszych w kickboxingu w formule kick light. W imprezie udział wzięli zawodnicy z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, a także Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno. W wyniku... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Pracownik / pracownica przetwórstwa mięsnego (Lekkerkerk, Holandia) AP Grupa s.c. (numer certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11282), dla Pracodawcy holenderskiego firmy SRS Personeel B.V., realizuje procesy rekrutacji i selekcji Pracowników w branży... [czytaj więcej]
Praca dodatkowa dla każdego – plus poradnik Witaj Wiarygodna, bezpieczna i sprawdzona oferta dodatkowego zarobku. Program jest na rynku od ponad 13 lat. Jest to najprostsza droga do zarobienia dodatkowych pieniędzy. W pełni wypłacalna. ... [czytaj więcej]
Mieszkanie z niskim czynszem w centrum Kutna. Mieszkanie własnościowe w centrum Kutna - 36 m. Lokal znajduje się na trzecim piętrze. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, przedpokoju, łazienki i garderoby. Mieszkanie znajduje ... [czytaj więcej]
Sprzedam Działkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną o numerze 735/6 o powierzchni 938mkw, uzbrojoną, na nowo powstającym osiedlu Dybów II. Tanio... [czytaj więcej]
Do wynajęcia Wynajmę lokal w centrum Krośniewic na działalność handlowo-usługową. Bardzo dobra lokalizacja. Parter, 30 m ².... [czytaj więcej]
Dyskretna pozna Pana Jestem gotowa rozpalić twoje zmysły do maksimum i sprawić że po naszym spotkaniu będziesz chciał tylko więcej. Zainteresowany? czekam na twoją wiadomość jednakże nie trać ani mojego ani sw... [czytaj więcej]
PRACA PRZY PRODUKCJI I MONTAŻU MEBLI Zatrudnimy pracownika do prac związanych z obróbką płyt meblowych i obróbką szkła na maszynach specjalistycznych oraz montażem mebli. Mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji lub m... [czytaj więcej]
PRACA PRZY PRODUKCJI I MONTAŻU MEBLI Zatrudnimy pracownika do prac związanych z obróbką płyt meblowych i obróbką szkła na maszynach specjalistycznych oraz montażem mebli. Mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji lub m... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
WYSYŁKA PACZEK KURIERSKICH Wysyłasz przesyłki kurierskie? Wejdź na stronę https://zlapkuriera.pl lub zadzwoń do nas pod numer telefonu: +48 55 629 30 40 Za pośrednictwem naszego serwisu Zlapkuriera.pl tanio i szybko ... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Okazja! Narzuta w Super Cenie - 125zł Narzuta dekoracyjna pikowana dwustronna. Wykonana z wysokiej jakości materiału , tkanina miła w dotyku, wygodna w użytkowaniu nie wymaga prasowania. Oferta nie zawiera poszewek widocznych ... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Pracownik / pracownica przetwórstwa mięsnego (Lekkerkerk, Holandia) AP Grupa s.c. (numer certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11282), dla Pracodawcy holenderskiego firmy SRS Personeel B.V., realizuje procesy rekrutacji i selekcji Pracowników w branży... [czytaj więcej]
projektowanie STRON WWW / KOMPLEKSOWO OD A DO Z Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, jaką jest projektowanie stron internetowych , kompleksowo od A do Z. W ramach oferty proponujemy - stworzenie strony www - zakup serwera i dome... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Donat Uzbej:
3 minut temu
ALDONA z pękniętego środka antykoncepcyjnego!!!
Donat Uzbej:
5 minut temu
Awruk jego mać ,jezeli jeszcze raz mnie Pani Redaktor zrobi /p a n e m/,to ,albo się spotkamy na Spokojnej 2 ,abo sobie chyba coś zrobię ! Ja Panią nie przezywam ! Nie może się Pani Redaktor wyżyć na jakiejś kozie , ewentualnie na capie o ile się gdzieś w lesie nie ukrył ? To jest po prostu nie do zniesienia !
Kalasanty Domin:
8 minut temu
To wszystko tłumaczy jeśli chodzi o pozycję Studia Tańca Alibi na kutnowskim rynku tanecznym.
Oliwier Kuta:
19 minut temu
Dlaczego przy PSL są po dwa podpisy, a w przypadku KO i PO tylko po jednym?
Gerard Pocałuj:
21 minut temu
On tak pozował na tego co się da kroić a w gruncie rzeczy za plecami załatwiał swoje, a pan D strasznie w niego wierzył i chyba dalej wierzy. Zobaczymy jakie stanowiska i gdzie te osoby zostaną ulokowane.
Felicjan Fandrejewski:
36 minut temu
Alibi jednak każdy konkurs wyżej odnosze wrażenie że sds to już tylko fitnes studio
Oskar Susło:
38 minut temu
To prawda. Frajer niesamowity.
Damazy Stefczyk:
2
 · 
41 minut temu
A dałby się J. pokroić, a został sprzedany za czapkę śliwek.
Bruno Gutsch:
42 minut temu
Sprawa domu w Nowej Wsi, gdzie przewineło sie nazwisko jednego radnego wprawdzie upadła - jak upadła? To nie będzie fundacja prowadziła tam działalnośći? Nie ma przetargu?
Bruno Gutsch:
43 minut temu
Z każdego najmniejszego nawet sukcesu dzieci dorośli muszą zrobić awanturę, dlatego radzę redakcji nie umieszczać tych informacji w ogóle. Rodzice albo same panie instruktorki sieją ferment, choć wyżej widać artykuł o drugiej szkole. Na innych portalach nie ma obu artykułów naraz i jest spokój. Dorośli ogarnijcie się. Jeśli jesteś rodzicem z Alibi to czemu nie piszesz pod artykułem o ich wielkim sukcesie gratulacji, tylko wylewasz żale jakieś?
Hadrian Kurojed:
46 minut temu
Piekna pamiatka na cale zycie dla mojego Synka Miloszka.. dziekuje
Samuel Cimochowski:
2
 · 
46 minut temu
To nie Debich jest problemem powiatu lecz Trawczyński.
Abakuk Gietgud:
3
 · 
1 godzin temu
Chciałbym zobaczyć, a myślę, że większość mieszkańców Kutna także chciałaby zobaczyć podobny dokument Ziółkowskiego lub Serendy, jednego z nich, gdyż to wynika z matematyki głosowania przy ponownym powołaniu Debicha. Sprawa domu w Nowej Wsi, gdzie przewineło sie nazwisko jednego radnego wprawdzie upadła, ale interesuje mnie - czy bylo coś w zamian.

Wyraźnie widać, że Debich coraz bardziej uzalezniony jest od rządzącego układu koalicyjnego, czyli niestety coraz bardziej pogrąża się. Z dokumentu wynika, że za cene bycia starostą zrobi wszystko. Bez skrupułów poswięcił nawet swojego człowieka.To jest dobra lekcja dla pana Saromonowicza, ktory wywodząc sie z PiSu walczył jak lew za swojego nowego szefa i zwalczał tę partię, a jego guru tymczasem bez mrugnięcia okiem spuścił go jak wode z klozetu. Myslę, że podobny los bedzie czekal Ziółkowskiego lub Serendę - jeden z tej dwójki jest jego faktycznym koalicjantem, co pokazał wynik głosowania przy ponownym powołaniu. Obecna sytuacja Debicha, jego uwikłanie w różne dziwne porozumienia, jak ten dokument, niestety coraz bardziej przypomina końcówkę jego prezydentury w Kutnie, kiedy tonął.

Ola Rzadkiewicz:
2
 · 
1 godzin temu
Na Dybowie
Andrzej Bigo:
2
 · 
2 godzin temu
no własnie gdzie jest ta ulica
Abercjusz Nowopolski:
2
 · 
2 godzin temu
Pic na wodę. To taka kosmetyka na rok przed wyborami.
Damazy Bergin:
2 godzin temu
Wasyl Fałszcz:
2
 · 
2 godzin temu
Ziółkowski i Serenda swoim niemądrym postępowaniem z Bryłką, a później jeszcze bardziej niemądrym tlumaczeniem stali sie posmiewiskiem dla całego powiatu. Ci panowie dla mnie stali się mało poważnymi ludźmi. Swój wizerunek buduje się trudno, a stracić mozna w 5 minut. To jest niemal podręcznikowy przyklad.
Aron Orzechowski:
2 godzin temu
No Google!
Abelard Fa]ewski:
4
 · 
2 godzin temu
Zaraz dostaną nowe , z takimi tak własnie jest , czyż nie?Najciekawsze artykuły
 ·  11
4 dni temu
Inauguracja parkrun w KUTNIE! Darmowe biegi już od najbliższej soboty!
 ·  3
5 dni temu
Recital dyplomowy z jazzowymi przebojami wszechczasów
 ·  48
5 dni temu
Kapitulacja wójta gminy Bedlno. Czas na decyzję starosty w sprawie wiatraków
 ·  11
6 dni temu
Policjant z zarzutem zabójstwa wciąż w areszcie
 ·  73
7 dni temu
Wyłudzenie VAT i pranie brudnych pieniędzy w Kutnie. Już 25 podejrzanych i 9 osób w areszcie
 ·  23
7 dni temu
Niepełnosprawni na szerokich wodach kutnowskiego rynku. Czy znajdzie się miejsce dla spółdzielni socjalnej?
 ·  2
10 dni temu
Pamiętaj mordeczko, głowa do góry. Piknik z Kulturą Street art na Dobrzelińskiej
 ·  271
10 dni temu
Głosowanie komisji i oświadczenie starosty w sprawie dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie
 ·  7
11 dni temu
Sterylizacja zwierząt domowych będzie częściowo dotowana przez miasto
 ·  6
11 dni temu
Noc Muzeów w Krośniewicach za nami
 · 
11 dni temu
Dzień Dziecka w Kutnie. Wielkie show taneczno-muzyczne
 ·  24
13 dni temu
Czytelnicy piszą: A jednak toaleta w parku ma awarię
 ·  59
14 dni temu
Prokurator Sławomir E. na gościnnych występach. Zawieszenie i co dalej?
 ·  91
14 dni temu
Brutalna prawda o konkursach w samorządzie i kłopotliwe pytania o dyrektora
 ·  112
19 dni temu
Rada Miasta Kutna skąpa, a radny Kłopotowski niczego nie pamięta
 ·  16
19 dni temu
Czytelnicy pytają: Czy na Zdrojowej przy cmentarzu staną bloki?
 ·  93
21 dni temu
Prezydent Kutna złożył zawiadomienie do prokuratury. Urzędniczka zwolniona!
 ·  74
26 dni temu
Takie kino...
 ·  4
28 dni temu
Za nami pierwsze koncerty tegorocznej Majówki
 ·  14
28 dni temu
45 lat Kutnowskiego Domu Kultury: zasłużeni, wystawy i folklor kutnowski
 ·  4
28 dni temu
Majówka z Bareją: Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, prezes...
 ·  79
29 dni temu
Piąty roczek Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Bedlnie. Na sali na ludowo tańczą wszyscy wkoło
 ·  24
29 dni temu
Ostatni raz z moją klasą - Kasprowicz pożegnał tegorocznych absolwentów
 ·  4
30 dni temu
Na wątpliwości przed majówką i po, najlepsza jest nadzieja i odwaga na ...
 ·  21
31 dni temu
Wystawa BODY WORLDS & The Cycle of Life. Wybierz się podczas majówki
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności