eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 29.05.2017     reklama kontakt
 
Najważniejsze wiadomości
Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat
Rada Powiatu w Kutnie uchwałą wydała dziś zgodę na dzierżawę na dwadzieścia lat nieruchomości w Nowej Wsi. Nie obyło się jednak bez gorącej dyskusji radnych z zarządem powiatu i pytań do przedstawiciela Fundacji Centrum Aktywizacji Regionalnej z siedzibą w Warszawie, która dzierżawą a wcześniej użyczeniem jest zainteresowana.

Przypomnijmy, Zarząd Powiatu w Kutnie zorganizował konkurs dla organizacji pozarządowych na użyczenie na 20 lat nieruchomości w Nowej Wsi po Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Na konkurs wpłynęła jedna oferta, Fundacji Centrum Aktywizacji Regionalnej w Warszawie, która spełniała kryteria formalne przewidziane w ogłoszeniu. Pod koniec lutego jeszcze przed podpisaniem umowy użyczenia z organizacją odbyła się sesja Rady Powiatu, na której radni dopytywali o organizację oraz wnioskowali o zaproszenie na następną sesję zarządu fundacji. 

Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat, ./upload/articles_pakiety/33338/01_obraz.jpg
Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat, ./upload/articles_pakiety/33338/02_obraz.jpg
Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat, ./upload/articles_pakiety/33338/04_obraz.jpg


Między sesjami Zarząd Powiatu odstąpił od umowy użyczenia, próżno jednak szukać na BIP Starostwa Powiatowego unieważnienia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w tym zakresie i zdecydował się na ogłoszenie przetargu ograniczonego na dzierżawę obiektu na 20 lat. Podjęcie takiej decyzji możliwe jest jedynie w drodze zgody Rady Powiatu w Kutnie, stąd procedowanie dzisiaj uchwały. 

Krzysztof Debich Starosta Kutnowski wyjaśnił radnym powód wycofania się z umowy użyczenia, chodzi o formalne skutki przyszłe wynikające z takiej umowy np. możliwość roszczenia nakładów poczynionych przez te 20 lat przez organizację od powiatu. Zastanowiające jest jednak, że obsługa prawna tak podstawowej różnicy między umowami użyczenia i dzierżawy nie wychwyciła i Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na użyczenie. W uzasadnieniu uchwały znalazła się informacja o tym, że czynsz w umowie dzierżawy będzie kształtował się na dość umiarkowanym poziomie. Zagadkowa formuła pozwala sądzić, że w ocenie ofert złożonych na przetarg to nie cena będzie dominującym wskaźnikiem.

Na lutowej sesji starosta tłumaczył, że fundacja powstała z jego inspiracji.
 - Przyszli przedsiębiorcy ze świetnym pomysłem na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, warsztaty i inne, nie możemy tego firmie użyczyć tylko organizacji pozarządowej, dlatego powiedzieliśmy, musicie założyć organizację, fundację i będziecie na innych warunkach - starosta opowiadał w lutym. - To było na początku 2016, fundacja została założona i mogła wystąpić w konkursie. Żeby było jasne, nie chcieliśmy ograniczać się do jednego podmiotu, dlatego daliśmy ogłoszenie o zamiarze użyczenia tego obiektu aby informacja była powszechna, a potem ogłosiliśmy konkurs. Ogłoszenia były na BIP i w Dzienniku Łódzkim. Fundacja ma siedzibę w Warszawie, ale prezes jest z Kutna, to pani Mirosława Kowalczyk, była nauczycielka i pracownik Urzędu Miasta Kutna.

Dziś przed radnymi stanęła Mieczysława Włodarczyk, członek zarządu Fundacji i odpowiedziała na szereg pytań. Radni dowiedzieli się, że oprócz dwóch pań w zarządzie Fundacji jest Mirosław Ziółkowski, właściciel NZOZ Dermex, ojciec radnego Wojciecha Ziółkowskiego. Ta informacja była bardzo kontrowersyjna dla radnego Konrada Kłopotowskiego, który wspomniał o ewentualnych sytuacjach korupcyjnych, które mogły bądź mogą wystąpić. Na to radny Ziółkowski nie szczędził uwag wobec Kłopotowskiego.

- Do tej pory organizacja zorganizowała pokaz dronów, nowych technologii w Zespole Szkół nr 4 Kutno Azory,będzie podejmowała działalność dla młodzieży w celu polepszenia wyników ich nauki poprzez różnego typu motywacje i chce zorganizować mecze małej ligi piłkarskiej w powiecie kutnowskim - mówiła  Mieczysława Włodarczyk, członek zarządu Fundacji Centrum Aktywizacji Regionalnej w Warszawie.

Misją i celem fundacji jest działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz wszechstronne działanie na rzecz postępu edukacyjnego, społecznego, kulturalnego, zdrowotnego i ekonomicznego społeczności lokalnych i regionalnych według zasad zrównoważonego rozwoju.

Centrum prowadzi m.in. działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy, wspierającą działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, mającą na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup etnicznych i mniejszościowych, wspierającą stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów, działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej,rekreacyjnej oraz hobbystycznej.

Fundacja Centrum Aktywizacji Regionalnej funkcjonuje od 20 czerwca 2016 roku, ma wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem 500 zł. Jak podkreślała przedstawicielka Fundacji wszystko jest zgodne z prawem.

Radny Marek Jędrzejczak z PiS podkreślił, że umowa dzierżawy będzie przewidywać poddzierżawę osobom trzecim. Starosta Debich dodał, że tylko za zgodą Powiatu Kutnowskiego. 

-Usłyszeliśmy wcześniej od pana starosty, że na ten obiekt nalezy poczynić nakłady w kwocie 1,5 mln zł, koszty utrzymania z kolei również są duże 25 tys. miesięcznie w okresie zimowym i po 15 tysięcy zł w okresie letnim. Skąd Państwa organizacja weźmie na to fundusze?-spytał radny Jędrzejczak.

- Będziemy aplikować po środki, rozmawiamy ze sponsorami - odparła Mieczysława Włodarczyk.

- Jeśli mogę dodać, już dwie firmy są zainteresowane współpracą z Fundacją Dron House z Warszawy oraz firma japońska - wsparł pełnomocniczkę Fundacji radny Wojciech Ziółkowski.

- A czy Fundacja ma jakąś siedzibę na terenie naszego powiatu? - pytał radny Jędrzejczak.
- Spotykamy się dzięki uprzejmości pana doktora Ziółkowskiego w gabinecie w NZOZ Dermex lub u mnie w domu - odpowiedziała pani Mieczysława.

Radny Kłopotowski wnioskował aby projekt uchwały odesłać do zarządu, jednak radni przegłosowali negatywnie wniosek i podjęli uchwałę o zgodzie na dzierżawę nieruchomości w Nowej Wsi na 20 lat 11 głosami "za", 6 "przeciw" i 3 wstrzymującymi się. Teraz Zarząd Powiatu w Kutnie ogłosi przetarg ograniczony, ogłoszenia znajdą się na BIP starostwa i w prasie.

Radni potem kontynuowali dyskusję na wniosek radnego Jędrzejczaka, który chciał dokładnie dowiedzieć się o kosztach utrzymania nieruchomości. W uzasadnieniu uchwały była informacja o 80 tysiącach zł rocznie, z kolei z pisma Sekretarza Powiatu Dariusza Jabłońskiego wynikało, że to kwota około 240 tys. zł licząc 6 miesięcy letnich i 6 miesięcy zimowych. Sekretarz wyraźnie różnicą był zdziwiony, z kolei starosta wyjaśniał, że w uzasadnieniu jest kwota utrzymania placówki przez czas kiedy nie jest ona używana, stąd kwota jest mniejsza. Radny Kłopotowski wystrzelił z pomysłem przeniesienia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie z powrotem do Nowej Wsi skoro stan nowej siedziby DoMOStwa jest tak kiepski a Zarząd nie ma tak naprawdę pomysłu na jego zagospodarowanie.

- Nie ma z kim rozmawiać o tym co można tam zrobić -powiedział Kłopotowski.
Na takie postawienie sprawy nie mógł zgodzić się starosta Debich i stwierdził właściwie to samo, że nie ma z kim rozmawiać o tej sprawie. I była to zapowiedź serii wzajemnego obrażania się dwóch liderów lokalnego podwórka politycznego. A jak wiadomo na podwórku jest czasem mało kulturalnie, ale o tym wkrótce. 

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat

Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat

Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat

Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat

wandea, 29.03.2017 19:52|czytane: 2169 razy|108 komentarzy|komentuj
Euzebiusz Ciborowski
Jurand Mleczek
Zrobią dom starców dla zamożnych i młody patolog zakończy sprawę!!!!!
 · 
Udostępnij
 · 
5
 · 
60 dni temu
Jurand Mleczek
Kłopot wpuścił szczura do salonu!!!!!
 · 
Udostępnij
 · 
5
 · 
60 dni temu
Gustaw Szewczyk
Rodzina, ach rodzina warto przypomnieć sobie słowa tej piosenki z Kabaretu Starszych Panów.
 · 
Udostępnij
 · 
9
 · 
61 dni temu
Kajetan Macleoid
Całe przedsięwzięcie wydaje się normalne i nie powinno budzić zastrzeżeń, gdyby nie fakt, że tam pojawia się nazwisko Ziółkowski. Radny powinien wytłumaczyć swojej familii, że odbiór społeczny tej sytuacji jest negatywny i może budzić zastrzeżenia. Wydaje mi się, że następca Debicha będzie musiał prześwietlić cały urząd, jednostki podległe i wszelkie umowy oraz sprawdzić, czy tam nie pojawia się nazwisko radnego.
 · 
Udostępnij
 · 
15
 · 
61 dni temu
Benignus Kretojc A to co Ziółkowskiemu niewolno? Może ma ojca zamknąć w piwnicy i nie pozwolić mu wychodzić? Każdy ma prawo robić co chce.
60 dni temu
 · 
Sławomir Fajfer Jak masz zastrzeżenia to idź i zgłoś do prokuratury, a nie robisz z Ziółkowskiego jakiegoś Don Corleone, ale mam wrażenie, że o to właśnie ci chodzi, pewnie wszystko jest ok, a ty celowo piejesz na Ziółkowskiego bo jesteś pewnie jego politycznym konkurentam, któremu Ziółkowski nadepnął na odcisk, a tak to możesz go atakować i atakować. A swoją drogą Ziółkowski jest fundatorem, czyli daje kase na fundacje, a nie członkiem zarządu. Zresztą to co robi fundacja to nie twoja sprawa, tu nie chodzi o fundacje, tylko o dzierżawę budynku na korzystych dla powiatu warunkach, a czy będzie tam fundacja czy agencja towarzyska to w tej sytuacji nie ma to większego znaczenia.
60 dni temu
 · 
Sławomir Fajfer A swoją drogą Ziółkowscy to uczciwi i porządni ludzie.
60 dni temu
 · 
Nikodem Jagajło Ziólkowski - najbardziej niewiarygodny człowiek współpracujący z Nowoczesną. Nie będę głosował na faceta co non stop zmienia szyldy polityczne i poglądy. To nie poważne.
60 dni temu
 · 
 · 
8
Damazy Zygmuntowicz Startowałem z PIS, potem trzy ugrupowania były po drodze, więc "troszeczkę się" pozmieniało, ale oczywiście poglądów nie zmieniłem, poza tym jestem uczciwy i porządny. No i mandatu nie oddam, bo co mi zrobicie? Brawo Ja
60 dni temu
 · 
 · 
4
Sobiesław Tomasz Bekierski Pytanie kto jest jego politycznym konkurentem? Ludzie z ugrupowań, w których był lub współpracował, ludzie z jego obecnego ugrupowania? A może ludzie z ugrupowań, w których dopiero będzie
60 dni temu
 · 
 · 
5
Aureliusz Dowborowicz Sama obecność Ziółkowskiego w Radzie to primaprilis
58 dni temu
 · 
 · 
3
Lech Ziński Te peany po adresem Ziółkowskiego to słupsczanka pisze?
58 dni temu
 · 
 · 
2
Remigiusz Brewka
Jeżeli ktoś zakłada fundację i jej wkład wynosi 500 zł to mi się wydaje podejrzane. Z tego co znam prawo pana radnego tata nie ma prawa przejąć ten budynek. Jest to naruszenie prawa.
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
61 dni temu
Ksawery Leon Brońciak Nie wiem co kto mówił na sesji bo mnie nie było bo nie chodzę na takie szopki, ale tam w zarządzie nie ma i nie było Ziółkowskiego. Mozna sprawdzić w KRS. A co do budżetu to nie ma się co dziwić, najczęsciej takie mają fundacje na starcie, kwestią kluczowa jest pozyskanie sponsorow i ich celowe inwestycje w takiej fundacji. biście po przeczytaniu komentarzy to sie niczego podejrzanego w tym nie dopatruje. Jesli faktycznie (podkreślam faktycznie) wartość budynku wynosi 350 tysięcy, starostwo musi ponosić koszty utrzymania takiego obiektu to jeśli ktoś chce wyremontować taki obiekt i go utrzymywać to jest to korzystne dla starostwa, a jesli faktycznie ma to być 1,5 miliona to jest bardzo korzystne. Ja jestem postronny, więc proszę się powsztrzymać od niemiłych komentarzy.
61 dni temu
 · 
 · 
3
Ksawery Leon Brońciak A i też nie dziwię się fundacji, że na 20 lat chcą umowę, przy takim wkładzie to normalne.
61 dni temu
 · 
 · 
3
Liza Szołayski Ksawery wynajmij się za papugę i jeżeli nie chodzisz na sesje to nie zabieraj głosu.
61 dni temu
 · 
 · 
2
Melchior Scntomir
Ludzie czy nie widzicie że majątek nasz narodowy jest zagrabiany za bezcen przez niektórych radnych?Co za radni że pozwalają na takie rzeczy. Jak pan doktorek chce to niech wlasną kamienicę na to przeznaczy a nie cały czas będąc radnym ubija własne interesy.
 · 
Udostępnij
 · 
8
 · 
61 dni temu
Krystyn Rab Radny nie ma z tym nic wspólnego, czytaj ze zrozumieniem. A inicjatywa fajna, a rozkradli tobie chyba szare komórki. Fajne mi rozkradanie, wyremontować powiatowi starą szkołe niewiele wartą.
61 dni temu
 · 
 · 
3
Benignus Bronk No to może mi wytłumaczysz skoro jest to niewiele warte to czemu chcą władować pieniądze a swojej nieruchomości to nie chcą oddać dla fundacji?
61 dni temu
 · 
 · 
7
Pius Latoszyński Krystyn Rab koniecznie zasięgnij porady odpowiedniego lekarza i to szybko.
61 dni temu
 · 
 · 
7
Sylwester Loretański Krystyn Rab może zasięgnąć porady u siebie bo to nikt inny jak ten cały beneficjent wojtuś - fefe
61 dni temu
 · 
 · 
6
Polikarp Drogowy może zeyczajnie potrzebuje ta fundacja duzego budynku po byłej szkole zeby zajrcia z młodzieżą prowadzić
61 dni temu
 · 
 · 
2
Ursyn Strzemię
Bardzo dobrze, że taka fundacja powstała, jeśli zrealizują połowę tego co mają zamiar to będzie rewelacja.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
61 dni temu
Dymitr Zielonka zióła czy suflerzyna bez honoru i wątpliwymi kwalifikacjami ? zresztą obaj sa tacy sami
61 dni temu
 · 
 · 
12
Włodzimierz Bonczas Dymitr, masz dokładnie to z czego PISowcy słyną, umiejętność obrażenia i krytykowania innych nawet jak ktoś chce zrobić coś wielkiego dla mieszkańców.
61 dni temu
 · 
 · 
2
Hortensjusz Osmianiec Włodzimierz to coś wielkiego na zadupiu to co pałac kultury?
61 dni temu
 · 
 · 
6
Władysław Przystański
Żeby uciąć dyskusję "korupcyjną Kłopotowski - Ziółkowski, to po raz kolejny proszę już radnego Ziółkowskiego by wyjawił jaka kwota "wspomógł" fundusz wyborczy kutnowskiego PIS w ostatnich wyborach.
 · 
Udostępnij
 · 
6
 · 
61 dni temu
Zbyszko Bębnowski Wielu osobom mówił o tej kwocie , ale skoro tak jest odważny niech sam powiebo przecież nie raz wypowiadał się na forum.
61 dni temu
 · 
 · 
4
Hadrian Gluth Biorąc pod uwagę, co radny Wojciech Z. robił później myślę, że to jest następująca kwota - 0,0 złotych. Może radny Wojciech Z. miał na myśli środki, które przeznaczył na własną kampanię, a kandydował z list PIS, więc może mówić, że wydatkował środki na PIS.
61 dni temu
 · 
 · 
8
Pompejusz Gęsk
Skoro o dzierzawe budynku , ubiega sie fundacja, to nie powinien byc zapisany zakaz dofinansowania jej z funduszy publicznych?
 · 
Udostępnij
 · 
12
 · 
61 dni temu
Wiktoria Matliński
Szkoda ,że nie przyszła pani prezes.
 · 
Udostępnij
 · 
17
 · 
61 dni temu
Oskar Remisz
Na sąsiednim portalu jeden z internautów napisał ,że pani ta była w ich szkole( czyli reklama na całego czy była zaproszona czy z własnej woli przyszła?) i opowiadała ,że będą uczyć japońskiego, a ja pytam i co jeszcze i czego jeszcze ? Ale coś tam cieniutko o sesji , oj cieniutko.
 · 
Udostępnij
 · 
14
 · 
61 dni temu
Włodzimierz Bonczas ciebie kultury nauczą
61 dni temu
 · 
 · 
3
Zbyszko Bębnowski Może by radnych zaczęli uczyć kultury i ,że pomimo im płacą z naszych podatków to zachowują się arogancko , niekulturalnie , na dodatek spóźniają się na sesją , wychodzą przed zakończeniem pomimo ,że mają płacone i ja mam uwierzyć ,że coś chcecie robić za darmo?Potrącać z diet panie przewodniczący a nie krzyczeć na oponentów , przerywać i być wszechwiedzącym.
61 dni temu
 · 
 · 
4
Nestor Lefkovics
PECUNIA NON OLET
 · 
Udostępnij
 · 
19
 · 
62 dni temu
Hipolit Skop
Inspirowana przez Debicha powiatowa łobuzeria, na naszych oczach dokonuje KOLEJNEGO ZBÓJECKICH ZAJAZDU NA NASZE MIENIE ( nie orali, nie siali a chcą żniwować).
 · 
Udostępnij
 · 
29
 · 
62 dni temu
Metody Szolcyc Sam jesteś zbój, ktoś chce pozyskiwać środki dla mieszkańców, a ty umiesz tylko obrażać.
62 dni temu
 · 
 · 
4
Róża Zubcowski Metody jakie środki i dla jakich mieszkańców tak nagle się dobro w was obudziło?Takiś dobry dla mieszkańców a wyzywasz od zbójów i innych jeszcze używasz inwektyw.A przecież starostwo może pozyskać też środki co ma inne możliwości niż wy?
62 dni temu
 · 
 · 
22
Gabriel Geschaw TAKA MOWA METODY JEST DOBRA DLA GŁUPCÓW. TWÓJ GURU I PRACA ZA FRIKO? KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ BO POWSZECHNIE WIADOMO ŻE DLA TEGO CZŁEKA MAMONA STOI NAJWYŻEJ W HIERARCHII JEGO WARTOŚCI. INNYCH NIE MA I NIGDY CHYBA NIE MIAŁ
61 dni temu
 · 
 · 
20
Lucjusz Chomenko
Ta fundacja obecnie wypłaca stypendia dla młodzieży z powiatu kutnowskiego, tej dobrze uczącej się i biednej jednocześnie.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
62 dni temu
Wiesława Chadyn Czy można poznać fundatorów tej fundacji?
62 dni temu
 · 
 · 
24
Klaudiusz Cieciorka ilu juz takich co "dobroczynnie" pracowali siedzi ???
61 dni temu
 · 
 · 
18
Aldona Minasowicz
UWAGA PRZEKRĘT!!! Hahaha!!! Fundacja bierze w dzierżawę ruinę w której ściany się walą (wartą grosze), remontuje za 1,5 mln zł, a następnie prowadzi w niej zajęcia dla młodzieży. Na kim ma być ten przekręt robiony? Hmmm, na starostwie nie bo wyremontują im budynek, na mieszkańcach nie bo będą robić dla nich różne szkolenia itp, na sponsorach nie bo ci sprawdzą każdą złotówkę trzy razy. No to na kim...? Problem w tym, że na nikim bo to oczywiste jak konstrukcja cepa z przegłubem, ale... niektórzy z tutaj piszących od tak dawna patrzą z nienawiścią na władze w Kutnie, że w pewnym momencie zaczeli dostrzegać korupcje dosłownie wszędzie gdzie się da, to tak jak niegdyś na pustyni niektórzy szukali złota, po wielu latach pakowali w worki piasek myśląc, że to złoto, tak długo wierzyli, że znajdą złoto, że w końcu uwierzyli, że jest nim piasek.
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
62 dni temu
Georgia Cikowski Boże jakiś ty mądry a nie wyglądasz na takiego. To teraz mi powiedz człowieku ktoś charytatywnie ładuje w ten budynek bo i jeszcze jego utrzymanie miliony i nie ma nic z tego? Piasek włóż sobie w buty będziesz wyższy, bo pewnie za wielkiego się uważasz.
62 dni temu
 · 
 · 
24
Szczepan Jadczysz ładują ale po pierwsze nie swoje a może jakieś niewiadomego pochodzenia, może ruskie nie wiem ale tak głosno teraz o róznych działaniach niezgodnych z prawem. a u nas mimo że afera goni aferę to cwaniacy nie odpuszczają dojenia miasta i powiatu. dlatego nikt im już nigdy nie uwierzy a za to co zrobili poniosą odpowiedzialność
61 dni temu
 · 
 · 
17
Rudolf Somowski
Cosik mnie się zdaje, że Debich ze swoimi kolesiami uważają, że mogą w nieskończoność robić to, co im się żywnie podoba. Może jednak tak się zdarzyć, że czeka go los naszego byłego prokuratora, który jest wielkim przegranym na całej linii, choć do niedawna był "królem życia".
 · 
Udostępnij
 · 
27
 · 
62 dni temu
Ludmiła Gczesin Królowie tez abdykują.
62 dni temu
 · 
 · 
20
Marian Kurzakowski
A pani Mieczyslawa Wlodarczyk to czasem nie rodzina Ziolkowskiego, moze ktos mi to powie

 · 
Udostępnij
 · 
12
 · 
62 dni temu
Sykstus Bezuda tu jest jedna wielka rodzina mafijna
62 dni temu
 · 
 · 
31
Aaron, Boduch tak
61 dni temu
 · 
 · 
6
Ronald Wisłowiecki
"Radny Marek Jędrzejczak z PiS podkreślił, że umowa dzierżawy będzie przewidywać poddzierżawę osobom trzecim. Starosta Debich dodał, że tylko za zgodą Powiatu Kutnowskiego".

Zgoda zawsze będzie bo to spolegliwe głodne pieniędzy pachołki. zgodzą się tak jak teraz .
 · 
Udostępnij
 · 
33
 · 
62 dni temu
Rajmund Stanisław Stendecke
a jak tam inwestycja w Klonowcu panie radny ? wypaliła ?
 · 
Udostępnij
 · 
24
 · 
62 dni temu
Marcelina Półzięć A właściwie to czyj jest ten budynek w Klonowcu i kto kogo tam zatrudnia?Nestor Nowakowic nie denerwuj się. ty wszędzie widzisz interes inni korupcję . Wolny kraj , wolno mieć swoje zdanie czyż nie?
62 dni temu
 · 
 · 
14
Klaudiusz Cieciorka podobno jakiś wojtek - kameleon czy leon wyczuł tam interes
61 dni temu
 · 
 · 
12
Ola Rzadkiewicz
Dzień dobry, jeśli Państwo będziecie prezentować taki jak poniżej poziom dyskusji z wyzywaniem się i podwórkowym językiem niewychowanych chłopców będziemy reagować likwidacją komentarzy. Bardzo proszę szanujcie naszą pracę i siebie, bo zapewne wśród Was są ludzie wykształceni, w naturze spokojni Na emocje polecam koty, kopanie ogródka i robótki ręczne np. dzierganie dywanika
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
62 dni temu
Maksym Michalak Proszę się nie dziwić słusznym emocjom. Przecież okradają nas od lat. Powiem jednak kulturalnie: moim marzeniem jest zobaczyć tych ludzi w więzieniu. Oddałbym dużo aby tego dożyć.
62 dni temu
 · 
 · 
31
Radosław Tworowski A moim marzeniem jest zobaczyć takich jak ty w psychiatryku. Ty na każdym kroku zamiast się cieszyć, że coś fajnego ma powstać to ty widzisz tylko i wyłącznie korupcje.
62 dni temu
 · 
 · 
4
Olgierd Gromisz Maksym ma w 100 % rację i nie on do psychiatryka tylko ty i twoi mocodawcy do więzień
62 dni temu
 · 
 · 
27
Filip Platemberg Droga pani Redaktor , ludziom wykształconym też puszczają nerwy i nic tu do rzeczy nie ma jego poziom. Każdy z nas nawet profesor medycyny a co dopiero magister czy taki lekarzyna pazerny sobie przeklnie czy cos w tym rodzaju. Myślę że zło trzeba nazywac po imieniu bo tylko hipokryci udają ą i ę a swoje tak naprawdę robią. Jeśli ci szalbierze chcą iść do sądu czy prokuratury to kto im broni? Niech idą nawet dzisiaj i nie zdziwiła bym się gdyby te instytucje się przez chwilę tym zajęły bo to akurat sprawy na miarę Kutna. Śmierć i inne zbrodnie pozostają bezkarne i są umarzane ale za to że jakiś czerwony karzeł się obraził mogą wszcząć postępowanie. Niech mu jeszcze dadzą adwokata z urzedu, ze starostwa lub miasta. A co, bogatym i skorumpowanym wszystko można. A może śledztwo wdrożą nawet z urzędu bo taki górniczyna (tfu) czy koroner (tfu) to nie byle jakie postaci .
62 dni temu
 · 
 · 
24
Nestor Nowakowic Ciekawy przekręt, wpakować półtorej bańki w nie swój budynek. No właśnie, gdzie tu przekręt, może mi ktoś wyjaśnić, czy dalej niektórzy będą pisać głupoty?
62 dni temu
 · 
 · 
3
Gabriel Pisanka no właśnie, i to jest zastanawiające koleś . co wy kombinujecie ?
62 dni temu
 · 
 · 
21
Gabriel Pisanka miękkie lądowanie dla przekrętów ?
62 dni temu
 · 
 · 
19
Nestor Nowakowic Będzie lądowanie, rakietę ma użyczyć NASA i wszystkie oszołomy takie jak ty wysłać na księżyc. Musisz być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, jak wszędzie widzisz korupcje.
62 dni temu
 · 
Hipolit Skop Do pani redaktor - przypominanie forumowiczom o ogólnie przyjętych regułach wyrażania poglądów i uwag na portalu - to rozumiem. Ale - to dzierganie dywanika i jakieś tam robótki ręczne - to już jarmarczna i prowincjonalna uszczypliwość.
62 dni temu
 · 
 · 
3
Ola Rzadkiewicz Drogi pani istnieje coś takiego jak poczucie humoru i życzliwość, a poza tym to prawda, wszystkie trzy polecane przeze mnie świetnie działają na zszargane nerwy No i oczywiście uśmiech Pozdrawiam
62 dni temu
 · 
 · 
15
Iwo Zyburt Radosławie Tworowski powieć nam co to jest to fajne co ma powstać? Przecież jeszcze przetargu nie było a ty już wiesz?
62 dni temu
 · 
 · 
15
Apoloniusz Bazarowicz
Panie ministrze Ziobro czy ten niby poseł pana informuje o tym co się tu dzieje czy tylko wspiera sitwę? Panie poseł czy to prawda że burza zatrudnił pana córke ??? Panie Prezesie Kaczyński proszę nam pomóc w walce ze złodziejami !!!!!!!!!! O tym musi dowiedziec się cała Polska bo oni zaraz i nas sprzedadzą albo wydzierżawią razem z placami i budynkami.
 · 
Udostępnij
 · 
38
 · 
62 dni temu
Donat Porada Czy w Kutnie jest PiS i jakaś inna opozycja ?
62 dni temu
 · 
 · 
28
Dyzma Rokitczenko Podobno jest ,ale tam stale kłódka wisi.
62 dni temu
 · 
 · 
15
Julia Zudz Gdyby tu był PiS i prawdziwy jego szef a nie miernota, to w Kutnie nie byłoby całego tego zła i skorumpowanych władców samorządu ale tu nie ma PiS, tu jest tylko kłopot i dopóki to się nie zmieni będzie jak dotąd. to muszą zrozumieć władze tej partii w Warszawie
61 dni temu
 · 
 · 
11
Nikodem Mehmed Ludzie skąd u Was ta naiwna wiara w PIS, czy nie widzicie co się dookoła dzieje
61 dni temu
 · 
 · 
4
Robert Kwiatkiewicz Oni ciągle wierzą w dobrego cara (Kaczyńskiego) i złych bojarów. Tymczasem Kłopotowski ma u nas stołek zapewniony dożywotnio, ponieważ został namaszczony przez Janinę Goss, a za jej pośrednictwem również przez Kaczyńskiego. PiS to nie jest partia, której pełnomocnicy są wybierani demokratycznie.
61 dni temu
 · 
 · 
4
Radosław Tworowski
Debili na forum pod dostatkiem. Będzie przetarg na dzierżawę budynku. Ktoś wam chce wyremontować budynek, robić tam rzeczy dla mieszkańców, a wy o korupcje posądzacie? Takich matołów to zeświecą szukać jak większość tu piszących i krytykujących.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
62 dni temu
Leopold Chochłuk a powiat nie może wyremontować i zrobic tego co chce zrobić ta pseudo fundacja skorumpoowanego łebskiego ? można zaoszczędzić kasy zwalniając takie badziewie jak sufler czy zbedni członkowie zarządu
62 dni temu
 · 
 · 
37
Wilhelm Dworczyński Ty darmozjadzie jeszcze nie widziałem i nie spotkałem się ,żeby chciał ktoś taką inwestycję robić nie mając z tego korzyści.Powiadasz ,że ktoś chce to zrobić za darmo, nam chce wyremontować to znaczy komu, kogo masz na myśli ? To dziwne skąd ma taką kasę ? Wygrał w totka?Mówisz kretynie skoro o innych wypowiadasz się ,że są debilami ,że będzie przetarg , ale przecież już kto to chce objąć powyżej masz w artykule bo się przedstawiciel wypowiadał . No może ty jesteś lotny ,ale chyba jak parujesz po konsumpcji płynów wyskokowych w lokalnych miernych knajpeczkach.
62 dni temu
 · 
 · 
33
Wasyl Aleksandrowicz to albo sufler albo zióła - jedna z dwóch pewnych możliwości ,obaj obrzydliwi jak 150
62 dni temu
 · 
 · 
30
Iwona Cbwalibog Debilem Radosławie to ty jesteś i na dodatek sługusem.
62 dni temu
 · 
 · 
30
Wiktor Wilkołek
Czy w tym mieście są jacyś posłowie, którzy zainteresowaliby się tą i innym sprawami mało przejrzystymi?
 · 
Udostępnij
 · 
33
 · 
62 dni temu
Zefiryna Brożyna
Kto to jest na drugim zdjęciu?
 · 
Udostępnij
 · 
2
 · 
62 dni temu
Ola Rzadkiewicz Pani z zarządu fundacji Mieczysława Włodarczyk
62 dni temu
 · 
 · 
2
Dyzma Rokitczenko No to wiem bo przeczytałem , ale coś więcej o tej pani można? Gdzie pracuje czy pracowała , co zrobiła do tej pory w tej fundacji i nie tylko no bo skoro ma się fundacja zajmować dziećmi to chcę wiedzieć , prawda?
62 dni temu
 · 
 · 
11
Marian Kochan
"LUDZIE ZRÓBMY WSZYSTKO ABY JUŻ NIGDY ŻADNA Z TYCH GNID NIE WESZŁA DO ŻADNEJ RADY. OBUDŹCIE SIĘ WRESZCIE I POGOŃMY ZŁODZIEI NA CZTERY WIATRY. ZŁODZIEI I JESZCZE RAZ ZŁODZIEI I ZŁOCZYŃCÓW. MAM W DUPIE TO ŻE SUFLER TO DA NA POLICJĘ BO WOLĘ SIEDZIEĆ W KRYMINALE JAKIŚ CZAS NIŻ ŻYĆ W JEDNYM MIEŚCIE Z PRZESTĘPCAMI UDAJĄCYMI PORZĄDNYCH OBYWATELI". popieram cię, ja także wolę to co ty niz żyć tu wśród tego dziadostwa. niech nas wsadzą jeśli ktos się odważy a zrobimy złodziejom reklamę na całą Polskę bo to nie wstyd siedzić za walkę z przestępczością zorganizowaną , ciekawe jak na to zareaguje opinia publiczna.
 · 
Udostępnij
 · 
39
 · 
62 dni temu
January Tucci
Prosimy CBA o śledztwo a CBŚP o zamknięcie mieszkających w Kutnie złodziei i oszustów tylko nie tych drobnych a tych na stanowiskach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 · 
Udostępnij
 · 
43
 · 
62 dni temu
Mariusz Rogoża
LUDZIE ZRÓBMY WSZYSTKO ABY JUŻ NIGDY ŻADNA Z TYCH GNID NIE WESZŁA DO ŻADNEJ RADY. OBUDŹCIE SIĘ WRESZCIE I POGOŃMY ZŁODZIEI NA CZTERY WIATRY. ZŁODZIEI I JESZCZE RAZ ZŁODZIEI I ZŁOCZYŃCÓW. MAM W DUPIE TO ŻE SUFLER TO DA NA POLICJĘ BO WOLĘ SIEDZIEĆ W KRYMINALE JAKIŚ CZAS NIŻ ŻYĆ W JEDNYM MIEŚCIE Z PRZESTĘPCAMI UDAJĄCYMI PORZĄDNYCH OBYWATELI.
 · 
Udostępnij
 · 
44
 · 
62 dni temu
Tomisława Obuch A na zdjęciach widać ,że sala pęka w szwach od przybyłych mieszkańców.
62 dni temu
 · 
 · 
5
Dymitr Fabiszkiewicz
Czy tam ma być mały szpital?
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
62 dni temu
Leopold Chochłuk kostnica aby lekarzyna miał gdzie uczyć się medycyny
62 dni temu
 · 
 · 
30
Kamil Fterkiewicz I dobrze bo chyba on nie grzeszy wiedzą medyczną o czym mi ostatnio mówiła koleżanka
61 dni temu
 · 
 · 
11
Ursyn Bokum
UWAŻAM ŻE MY OBYWATELE, PRZYNAJMNIEJ CI NORMALNI, POWINNIŚMY ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘSTWA W SPRAWIE TYCH DZIAŁAŃ dEBICHA I RESZTY TEJ SITWY. PODPISZĘ SIĘ JAKO PIERWSZA OSOBA, DAJĘ UROCZYSTE SŁOWO HONORU POLAKA.
 · 
Udostępnij
 · 
41
 · 
62 dni temu
Onufry Moczygęba Złożyć zawiadomienie to powinni radni opozycyjni , ale kto ma za nich to zrobić bo właściwie jak wynika z relacji z rady powiatu to poza jednym merytorycznym radnym i słowotokiem innego radnego pozostali siedzą jak myszy pod miotłą .
62 dni temu
 · 
 · 
35
Adam Apńlewicz własnie dlatego my musimy złożyć bo żaden z tych radnych nie jest nim tak naprawdę , to ZERA , ja tez się podpiszę !
62 dni temu
 · 
 · 
33
Aron Szmyd
Nie pozwólmy na to aby skorumpowany zarząd z byłym skompromitowanym prezydentem miasta a dziś starostą a wraz z nimi skompromitowana część rady oddali kolesiom kolejny element majątku powiatu. Ta banda, bo inaczej powiedzieć nie można robi już wszystkie szachrajstwa w biały dzień bez zadnego skrępowania. Powstaje fundacja z inicjatywy takiej persony jak górnik szukający miękkiego lądowania po kolejnym wywaleniu z funkcji publicznej, która ma 500 zł kapitału, szefową byłą 65 letnia nauczycielkę, która „przez przypadek” pracuje u sepleniącego władcy. Czy nikt nie widzi tu korupcji ???? Gdzie są do cholery dla tych nic niewartych ludzi jakies zasady. Ziółkowski teraz wiemy już kim jesteś lub kim nie jesteś. Na pewno nie jesteś człowiekiem honoru, a taki sam jak ten czerwony, pulchny starostka który wygląda jak zepsuty arbuz i zepsuty jest. Mam nadzieję na to, że zgnijecie w kryminałach razem z innymi takimi NIC jak wy. Sufler nie zapomnij zrobić kopi dla policji i prokuratury. Chętnie się z wami spotkam w sądzie wy nic nie warte ludziki, do których powinno się podchodzić w rękawicach i ze spirytusem salicylowym aby się czymś, np. epidemią zła nie zarazić. Może nas w te rękawice zaopatrzy ten mierny koroner, który jak widać nie chce odpuścić koryta. Mierny lekarz, i taki sam człowieczyna. Rzygać mi się chce jak na was patrzę i kiedy o was czytam. Wtedy wzbiera we mnie taka nadzieja na to, że skończycie tam gdzie wasze miejsce szalbierze. Co za bezczelność? Górnik czy ty przyszedłeś normalnie na świat czy podrzucił cię szatan? Brzydzę się wami wszystkimi, jesteście dla mnie jak ścieki i powiem wam to także w sądzie jak będziecie mieę sprawy za wszystkie przekręty, a będziecie je mieć !!!!!!!!!!
 · 
Udostępnij
 · 
41
 · 
62 dni temu
Jarosław Remiszewski Jak taki kozak jesteś to idź i powiedz im to prosto w oczy!
62 dni temu
 · 
 · 
3
Henryk Dziadula Jarosław on jest kozak bo napisał pachołku ,ale może teraz nie może odpowiedzieć bo jest w pracy . no to ja ci w swoim i mieniu i jego, mam nadzieję odpowiem - brzydzimy się wami wszystkimi wy hieny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 dni temu
 · 
 · 
7
Kazimiera Lasota
Jeszcze przetargu nie było, a już się zgłosili chętni do współpracy . Rodacy będziemy mieli drugą Japonię, a może trzecią .
 · 
Udostępnij
 · 
33
 · 
62 dni temu
Izydor Jacek Starski
Po co przetarg jak już prezentowała się fundacja z siedzibą w Warszawie , z prezesem z Kutna , z lokalem z uprzejmości w Dermexie lu w prywatnym mieszkaniu? Czy nie jet to śmieszne?
 · 
Udostępnij
 · 
31
 · 
62 dni temu
Rudolf Ańdini
Wszystkie uchwały podjęte przez zarząd będą nieważne po 5 kwietnia.
 · 
Udostępnij
 · 
32
 · 
62 dni temu
Ronald Hutor Obyś miał rację
62 dni temu
 · 
 · 
31
Lilla Weskop Podobno ustalone ,że będzie tak jak jest.
62 dni temu
 · 
 · 
4
Mateusz Rzuscyć
Wszystko zostaje w rodziinie....
 · 
Udostępnij
 · 
22
 · 
62 dni temu
Sybilla Pukieść
Jak to jest już fundacji , której przedstawicielka opowiadała o różnych mało wiarygodnych rzeczach które ta organizacja będzie robiła , właściwie wiadoma kto ten budynek wydzierżawi a dopiero będzie przetarg? Czy ja tu czegoś nie kumam? A jak zgłosi się inna organizacja jako konkurencja to która wygra przetarg?
 · 
Udostępnij
 · 
22
 · 
62 dni temu
Anita Blau
"Jeśli mogę dodać, już dwie firmy są zainteresowane współpracą z Fundacją Dron House z Warszawy oraz firma japońska - wsparł pełnomocniczkę Fundacji radny Wojciech Ziółkowski." czyli radny jest nieźle poinformowany, a niby pani Włodarczyk wypowiedziała się powyżej ,że organizacja nie jest upolityczniona?
 · 
Udostępnij
 · 
21
 · 
62 dni temu
Emma Bartoszewicz
tacy biznesmeni a kapitał 500zł, no kogo wy chcecie nabrać?
 · 
Udostępnij
 · 
21
 · 
62 dni temu
Aleksander Jacyna
Czy można się dowiedzieć jacy przedsiębiorcy przyszli do starosty " ze świetnym pomysłem na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, warsztaty i inne,"bo w zarządzie jest jeden przedsiębiorca no chyba ,że pani Włodarczyk też jest przedsiębiorcą?A inni przedsiębiorcy co mieli takie pomysły to którzy?
 · 
Udostępnij
 · 
17
 · 
62 dni temu
Aleksander Jacyna
A może bliżej któż to jest ta pani Mirosława Włodarczyk?Gdzie pracuje , co dotychczas robiła? Przecież to nie sa chyba tajne informacje?
 · 
Udostępnij
 · 
13
 · 
62 dni temu
Kasandra Baranicki Mieczysława Włodarczyk a nie Mirosława.
62 dni temu
 · 
 · 
12
Przemysław Flotow
Synowie, ojcowie, znajomi, a stan budynków w Żychlinie opłakany.
 · 
Udostępnij
 · 
20
 · 
62 dni temu
Feliks Kwasigroszek
"W uzasadnieniu uchwały znalazła się informacja o tym, że czynsz w umowie dzierżawy będzie kształtował się na dość umiarkowanym poziomie. Zagadkowa formuła pozwala sądzić, że w ocenie ofert złożonych na przetarg to nie cena będzie dominującym wskaźnikiem." we wszystkich przetargach górę bierze cena a tu dlaczego nie?To co będzie tym dominującym wskaźnikiem?
 · 
Udostępnij
 · 
19
 · 
62 dni temu
Logowanie do portalu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Warunki PSL wchodzą w życie. Starostwo likwiduje stanowiska
Zbliża się koniec maja. W związku z ultimatum koalicjanta PSL stanowiska rzecznika i pełnomocnika ds. pacjenta miały być zlikwidowane. Czy wszczęta... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Kapela biesiadna Okowita na pierwszym miejscu
Kapela biesiadna Okowita działająca przy Ośrodku Kultury Gminy Kutno zdobyła pierwsze miejsce na Przeglądzie „Nutki Złotej Jesieni” organizowanym przez Dom Kultury w Łęczycy. Jury konkursowe uznało występ zespołu za najlepszy w... [więcej]
Sport
Pięć medali dla sportowców z Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex
W ostatni weekend w Mysiadle koło Piaseczna odbyły się Mistrzostwa Polski kadetów młodszych i starszych w kickboxingu w formule kick light. W imprezie udział wzięli zawodnicy z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, a także Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno. W wyniku... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Pracownik / pracownica przetwórstwa mięsnego (Lekkerkerk, Holandia) AP Grupa s.c. (numer certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11282), dla Pracodawcy holenderskiego firmy SRS Personeel B.V., realizuje procesy rekrutacji i selekcji Pracowników w branży... [czytaj więcej]
Praca dodatkowa dla każdego – plus poradnik Witaj Wiarygodna, bezpieczna i sprawdzona oferta dodatkowego zarobku. Program jest na rynku od ponad 13 lat. Jest to najprostsza droga do zarobienia dodatkowych pieniędzy. W pełni wypłacalna. ... [czytaj więcej]
Mieszkanie z niskim czynszem w centrum Kutna. Mieszkanie własnościowe w centrum Kutna - 36 m. Lokal znajduje się na trzecim piętrze. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, przedpokoju, łazienki i garderoby. Mieszkanie znajduje ... [czytaj więcej]
Sprzedam Działkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną o numerze 735/6 o powierzchni 938mkw, uzbrojoną, na nowo powstającym osiedlu Dybów II. Tanio... [czytaj więcej]
Do wynajęcia Wynajmę lokal w centrum Krośniewic na działalność handlowo-usługową. Bardzo dobra lokalizacja. Parter, 30 m ².... [czytaj więcej]
Dyskretna pozna Pana Jestem gotowa rozpalić twoje zmysły do maksimum i sprawić że po naszym spotkaniu będziesz chciał tylko więcej. Zainteresowany? czekam na twoją wiadomość jednakże nie trać ani mojego ani sw... [czytaj więcej]
PRACA PRZY PRODUKCJI I MONTAŻU MEBLI Zatrudnimy pracownika do prac związanych z obróbką płyt meblowych i obróbką szkła na maszynach specjalistycznych oraz montażem mebli. Mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji lub m... [czytaj więcej]
PRACA PRZY PRODUKCJI I MONTAŻU MEBLI Zatrudnimy pracownika do prac związanych z obróbką płyt meblowych i obróbką szkła na maszynach specjalistycznych oraz montażem mebli. Mile widziane doświadczenie w pracy przy produkcji lub m... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
WYSYŁKA PACZEK KURIERSKICH Wysyłasz przesyłki kurierskie? Wejdź na stronę https://zlapkuriera.pl lub zadzwoń do nas pod numer telefonu: +48 55 629 30 40 Za pośrednictwem naszego serwisu Zlapkuriera.pl tanio i szybko ... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Okazja! Narzuta w Super Cenie - 125zł Narzuta dekoracyjna pikowana dwustronna. Wykonana z wysokiej jakości materiału , tkanina miła w dotyku, wygodna w użytkowaniu nie wymaga prasowania. Oferta nie zawiera poszewek widocznych ... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Kupię Toyotę Avensis Każdą Corolle Yaris Carinę Starlet Hiace Mercedesa 190 W201 124 w124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Roz... [czytaj więcej]
Pracownik / pracownica przetwórstwa mięsnego (Lekkerkerk, Holandia) AP Grupa s.c. (numer certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11282), dla Pracodawcy holenderskiego firmy SRS Personeel B.V., realizuje procesy rekrutacji i selekcji Pracowników w branży... [czytaj więcej]
projektowanie STRON WWW / KOMPLEKSOWO OD A DO Z Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, jaką jest projektowanie stron internetowych , kompleksowo od A do Z. W ramach oferty proponujemy - stworzenie strony www - zakup serwera i dome... [czytaj więcej]
Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 Kupię Toyotę Avensis Corolle Yaris Hiace Mercedesa 190 124 MB100 Sprintera Kaczkę Vito W201 W202 W203 W210 W211 W124 Każdego może być uszkodzony skorodowany Rozbity do remontu lub na części lu... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Donat Uzbej:
2 minut temu
ALDONA z pękniętego środka antykoncepcyjnego!!!
Donat Uzbej:
4 minut temu
Awruk jego mać ,jezeli jeszcze raz mnie Pani Redaktor zrobi /p a n e m/,to ,albo się spotkamy na Spokojnej 2 ,abo sobie chyba coś zrobię ! Ja Panią nie przezywam ! Nie może się Pani Redaktor wyżyć na jakiejś kozie , ewentualnie na capie o ile się gdzieś w lesie nie ukrył ? To jest po prostu nie do zniesienia !
Kalasanty Domin:
8 minut temu
To wszystko tłumaczy jeśli chodzi o pozycję Studia Tańca Alibi na kutnowskim rynku tanecznym.
Oliwier Kuta:
18 minut temu
Dlaczego przy PSL są po dwa podpisy, a w przypadku KO i PO tylko po jednym?
Gerard Pocałuj:
20 minut temu
On tak pozował na tego co się da kroić a w gruncie rzeczy za plecami załatwiał swoje, a pan D strasznie w niego wierzył i chyba dalej wierzy. Zobaczymy jakie stanowiska i gdzie te osoby zostaną ulokowane.
Felicjan Fandrejewski:
35 minut temu
Alibi jednak każdy konkurs wyżej odnosze wrażenie że sds to już tylko fitnes studio
Oskar Susło:
37 minut temu
To prawda. Frajer niesamowity.
Damazy Stefczyk:
2
 · 
40 minut temu
A dałby się J. pokroić, a został sprzedany za czapkę śliwek.
Bruno Gutsch:
41 minut temu
Sprawa domu w Nowej Wsi, gdzie przewineło sie nazwisko jednego radnego wprawdzie upadła - jak upadła? To nie będzie fundacja prowadziła tam działalnośći? Nie ma przetargu?
Bruno Gutsch:
43 minut temu
Z każdego najmniejszego nawet sukcesu dzieci dorośli muszą zrobić awanturę, dlatego radzę redakcji nie umieszczać tych informacji w ogóle. Rodzice albo same panie instruktorki sieją ferment, choć wyżej widać artykuł o drugiej szkole. Na innych portalach nie ma obu artykułów naraz i jest spokój. Dorośli ogarnijcie się. Jeśli jesteś rodzicem z Alibi to czemu nie piszesz pod artykułem o ich wielkim sukcesie gratulacji, tylko wylewasz żale jakieś?
Hadrian Kurojed:
45 minut temu
Piekna pamiatka na cale zycie dla mojego Synka Miloszka.. dziekuje
Samuel Cimochowski:
2
 · 
46 minut temu
To nie Debich jest problemem powiatu lecz Trawczyński.
Abakuk Gietgud:
3
 · 
1 godzin temu
Chciałbym zobaczyć, a myślę, że większość mieszkańców Kutna także chciałaby zobaczyć podobny dokument Ziółkowskiego lub Serendy, jednego z nich, gdyż to wynika z matematyki głosowania przy ponownym powołaniu Debicha. Sprawa domu w Nowej Wsi, gdzie przewineło sie nazwisko jednego radnego wprawdzie upadła, ale interesuje mnie - czy bylo coś w zamian.

Wyraźnie widać, że Debich coraz bardziej uzalezniony jest od rządzącego układu koalicyjnego, czyli niestety coraz bardziej pogrąża się. Z dokumentu wynika, że za cene bycia starostą zrobi wszystko. Bez skrupułów poswięcił nawet swojego człowieka.To jest dobra lekcja dla pana Saromonowicza, ktory wywodząc sie z PiSu walczył jak lew za swojego nowego szefa i zwalczał tę partię, a jego guru tymczasem bez mrugnięcia okiem spuścił go jak wode z klozetu. Myslę, że podobny los bedzie czekal Ziółkowskiego lub Serendę - jeden z tej dwójki jest jego faktycznym koalicjantem, co pokazał wynik głosowania przy ponownym powołaniu. Obecna sytuacja Debicha, jego uwikłanie w różne dziwne porozumienia, jak ten dokument, niestety coraz bardziej przypomina końcówkę jego prezydentury w Kutnie, kiedy tonął.

Ola Rzadkiewicz:
2
 · 
1 godzin temu
Na Dybowie
Andrzej Bigo:
2
 · 
2 godzin temu
no własnie gdzie jest ta ulica
Abercjusz Nowopolski:
2
 · 
2 godzin temu
Pic na wodę. To taka kosmetyka na rok przed wyborami.
Damazy Bergin:
2 godzin temu
Wasyl Fałszcz:
2
 · 
2 godzin temu
Ziółkowski i Serenda swoim niemądrym postępowaniem z Bryłką, a później jeszcze bardziej niemądrym tlumaczeniem stali sie posmiewiskiem dla całego powiatu. Ci panowie dla mnie stali się mało poważnymi ludźmi. Swój wizerunek buduje się trudno, a stracić mozna w 5 minut. To jest niemal podręcznikowy przyklad.
Aron Orzechowski:
2 godzin temu
No Google!
Abelard Fa]ewski:
4
 · 
2 godzin temu
Zaraz dostaną nowe , z takimi tak własnie jest , czyż nie?Najciekawsze artykuły
 ·  11
4 dni temu
Inauguracja parkrun w KUTNIE! Darmowe biegi już od najbliższej soboty!
 ·  3
5 dni temu
Recital dyplomowy z jazzowymi przebojami wszechczasów
 ·  48
5 dni temu
Kapitulacja wójta gminy Bedlno. Czas na decyzję starosty w sprawie wiatraków
 ·  11
6 dni temu
Policjant z zarzutem zabójstwa wciąż w areszcie
 ·  73
7 dni temu
Wyłudzenie VAT i pranie brudnych pieniędzy w Kutnie. Już 25 podejrzanych i 9 osób w areszcie
 ·  23
7 dni temu
Niepełnosprawni na szerokich wodach kutnowskiego rynku. Czy znajdzie się miejsce dla spółdzielni socjalnej?
 ·  2
10 dni temu
Pamiętaj mordeczko, głowa do góry. Piknik z Kulturą Street art na Dobrzelińskiej
 ·  271
10 dni temu
Głosowanie komisji i oświadczenie starosty w sprawie dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie
 ·  7
11 dni temu
Sterylizacja zwierząt domowych będzie częściowo dotowana przez miasto
 ·  6
11 dni temu
Noc Muzeów w Krośniewicach za nami
 · 
11 dni temu
Dzień Dziecka w Kutnie. Wielkie show taneczno-muzyczne
 ·  24
13 dni temu
Czytelnicy piszą: A jednak toaleta w parku ma awarię
 ·  59
14 dni temu
Prokurator Sławomir E. na gościnnych występach. Zawieszenie i co dalej?
 ·  91
14 dni temu
Brutalna prawda o konkursach w samorządzie i kłopotliwe pytania o dyrektora
 ·  112
19 dni temu
Rada Miasta Kutna skąpa, a radny Kłopotowski niczego nie pamięta
 ·  16
19 dni temu
Czytelnicy pytają: Czy na Zdrojowej przy cmentarzu staną bloki?
 ·  93
21 dni temu
Prezydent Kutna złożył zawiadomienie do prokuratury. Urzędniczka zwolniona!
 ·  74
26 dni temu
Takie kino...
 ·  4
28 dni temu
Za nami pierwsze koncerty tegorocznej Majówki
 ·  14
28 dni temu
45 lat Kutnowskiego Domu Kultury: zasłużeni, wystawy i folklor kutnowski
 ·  4
28 dni temu
Majówka z Bareją: Czasem, aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, prezes...
 ·  79
29 dni temu
Piąty roczek Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Bedlnie. Na sali na ludowo tańczą wszyscy wkoło
 ·  24
29 dni temu
Ostatni raz z moją klasą - Kasprowicz pożegnał tegorocznych absolwentów
 ·  4
30 dni temu
Na wątpliwości przed majówką i po, najlepsza jest nadzieja i odwaga na ...
 ·  21
31 dni temu
Wystawa BODY WORLDS & The Cycle of Life. Wybierz się podczas majówki
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności