eKutno.pl - portal miasta Kutno
telefon do redakcji 600-473-491
Dzisiaj jest 24.04.2017     reklama kontakt
 
Najważniejsze wiadomości
Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat
Rada Powiatu w Kutnie uchwałą wydała dziś zgodę na dzierżawę na dwadzieścia lat nieruchomości w Nowej Wsi. Nie obyło się jednak bez gorącej dyskusji radnych z zarządem powiatu i pytań do przedstawiciela Fundacji Centrum Aktywizacji Regionalnej z siedzibą w Warszawie, która dzierżawą a wcześniej użyczeniem jest zainteresowana.

Przypomnijmy, Zarząd Powiatu w Kutnie zorganizował konkurs dla organizacji pozarządowych na użyczenie na 20 lat nieruchomości w Nowej Wsi po Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Na konkurs wpłynęła jedna oferta, Fundacji Centrum Aktywizacji Regionalnej w Warszawie, która spełniała kryteria formalne przewidziane w ogłoszeniu. Pod koniec lutego jeszcze przed podpisaniem umowy użyczenia z organizacją odbyła się sesja Rady Powiatu, na której radni dopytywali o organizację oraz wnioskowali o zaproszenie na następną sesję zarządu fundacji. 

Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat, ./upload/articles_pakiety/33338/01_obraz.jpg
Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat, ./upload/articles_pakiety/33338/02_obraz.jpg
Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat, ./upload/articles_pakiety/33338/04_obraz.jpg


Między sesjami Zarząd Powiatu odstąpił od umowy użyczenia, próżno jednak szukać na BIP Starostwa Powiatowego unieważnienia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w tym zakresie i zdecydował się na ogłoszenie przetargu ograniczonego na dzierżawę obiektu na 20 lat. Podjęcie takiej decyzji możliwe jest jedynie w drodze zgody Rady Powiatu w Kutnie, stąd procedowanie dzisiaj uchwały. 

Krzysztof Debich Starosta Kutnowski wyjaśnił radnym powód wycofania się z umowy użyczenia, chodzi o formalne skutki przyszłe wynikające z takiej umowy np. możliwość roszczenia nakładów poczynionych przez te 20 lat przez organizację od powiatu. Zastanowiające jest jednak, że obsługa prawna tak podstawowej różnicy między umowami użyczenia i dzierżawy nie wychwyciła i Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na użyczenie. W uzasadnieniu uchwały znalazła się informacja o tym, że czynsz w umowie dzierżawy będzie kształtował się na dość umiarkowanym poziomie. Zagadkowa formuła pozwala sądzić, że w ocenie ofert złożonych na przetarg to nie cena będzie dominującym wskaźnikiem.

Na lutowej sesji starosta tłumaczył, że fundacja powstała z jego inspiracji.
 - Przyszli przedsiębiorcy ze świetnym pomysłem na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, warsztaty i inne, nie możemy tego firmie użyczyć tylko organizacji pozarządowej, dlatego powiedzieliśmy, musicie założyć organizację, fundację i będziecie na innych warunkach - starosta opowiadał w lutym. - To było na początku 2016, fundacja została założona i mogła wystąpić w konkursie. Żeby było jasne, nie chcieliśmy ograniczać się do jednego podmiotu, dlatego daliśmy ogłoszenie o zamiarze użyczenia tego obiektu aby informacja była powszechna, a potem ogłosiliśmy konkurs. Ogłoszenia były na BIP i w Dzienniku Łódzkim. Fundacja ma siedzibę w Warszawie, ale prezes jest z Kutna, to pani Mirosława Kowalczyk, była nauczycielka i pracownik Urzędu Miasta Kutna.

Dziś przed radnymi stanęła Mieczysława Włodarczyk, członek zarządu Fundacji i odpowiedziała na szereg pytań. Radni dowiedzieli się, że oprócz dwóch pań w zarządzie Fundacji jest Mirosław Ziółkowski, właściciel NZOZ Dermex, ojciec radnego Wojciecha Ziółkowskiego. Ta informacja była bardzo kontrowersyjna dla radnego Konrada Kłopotowskiego, który wspomniał o ewentualnych sytuacjach korupcyjnych, które mogły bądź mogą wystąpić. Na to radny Ziółkowski nie szczędził uwag wobec Kłopotowskiego.

- Do tej pory organizacja zorganizowała pokaz dronów, nowych technologii w Zespole Szkół nr 4 Kutno Azory,będzie podejmowała działalność dla młodzieży w celu polepszenia wyników ich nauki poprzez różnego typu motywacje i chce zorganizować mecze małej ligi piłkarskiej w powiecie kutnowskim - mówiła  Mieczysława Włodarczyk, członek zarządu Fundacji Centrum Aktywizacji Regionalnej w Warszawie.

Misją i celem fundacji jest działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz wszechstronne działanie na rzecz postępu edukacyjnego, społecznego, kulturalnego, zdrowotnego i ekonomicznego społeczności lokalnych i regionalnych według zasad zrównoważonego rozwoju.

Centrum prowadzi m.in. działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy, wspierającą działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, mającą na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup etnicznych i mniejszościowych, wspierającą stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów, działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej,rekreacyjnej oraz hobbystycznej.

Fundacja Centrum Aktywizacji Regionalnej funkcjonuje od 20 czerwca 2016 roku, ma wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem 500 zł. Jak podkreślała przedstawicielka Fundacji wszystko jest zgodne z prawem.

Radny Marek Jędrzejczak z PiS podkreślił, że umowa dzierżawy będzie przewidywać poddzierżawę osobom trzecim. Starosta Debich dodał, że tylko za zgodą Powiatu Kutnowskiego. 

-Usłyszeliśmy wcześniej od pana starosty, że na ten obiekt nalezy poczynić nakłady w kwocie 1,5 mln zł, koszty utrzymania z kolei również są duże 25 tys. miesięcznie w okresie zimowym i po 15 tysięcy zł w okresie letnim. Skąd Państwa organizacja weźmie na to fundusze?-spytał radny Jędrzejczak.

- Będziemy aplikować po środki, rozmawiamy ze sponsorami - odparła Mieczysława Włodarczyk.

- Jeśli mogę dodać, już dwie firmy są zainteresowane współpracą z Fundacją Dron House z Warszawy oraz firma japońska - wsparł pełnomocniczkę Fundacji radny Wojciech Ziółkowski.

- A czy Fundacja ma jakąś siedzibę na terenie naszego powiatu? - pytał radny Jędrzejczak.
- Spotykamy się dzięki uprzejmości pana doktora Ziółkowskiego w gabinecie w NZOZ Dermex lub u mnie w domu - odpowiedziała pani Mieczysława.

Radny Kłopotowski wnioskował aby projekt uchwały odesłać do zarządu, jednak radni przegłosowali negatywnie wniosek i podjęli uchwałę o zgodzie na dzierżawę nieruchomości w Nowej Wsi na 20 lat 11 głosami "za", 6 "przeciw" i 3 wstrzymującymi się. Teraz Zarząd Powiatu w Kutnie ogłosi przetarg ograniczony, ogłoszenia znajdą się na BIP starostwa i w prasie.

Radni potem kontynuowali dyskusję na wniosek radnego Jędrzejczaka, który chciał dokładnie dowiedzieć się o kosztach utrzymania nieruchomości. W uzasadnieniu uchwały była informacja o 80 tysiącach zł rocznie, z kolei z pisma Sekretarza Powiatu Dariusza Jabłońskiego wynikało, że to kwota około 240 tys. zł licząc 6 miesięcy letnich i 6 miesięcy zimowych. Sekretarz wyraźnie różnicą był zdziwiony, z kolei starosta wyjaśniał, że w uzasadnieniu jest kwota utrzymania placówki przez czas kiedy nie jest ona używana, stąd kwota jest mniejsza. Radny Kłopotowski wystrzelił z pomysłem przeniesienia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie z powrotem do Nowej Wsi skoro stan nowej siedziby DoMOStwa jest tak kiepski a Zarząd nie ma tak naprawdę pomysłu na jego zagospodarowanie.

- Nie ma z kim rozmawiać o tym co można tam zrobić -powiedział Kłopotowski.
Na takie postawienie sprawy nie mógł zgodzić się starosta Debich i stwierdził właściwie to samo, że nie ma z kim rozmawiać o tej sprawie. I była to zapowiedź serii wzajemnego obrażania się dwóch liderów lokalnego podwórka politycznego. A jak wiadomo na podwórku jest czasem mało kulturalnie, ale o tym wkrótce. 

Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat

Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat

Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat

Rada Powiatu w Kutnie zgadza się na dzierżawę budynku w Nowej Wsi na 20 lat

wandea, 29.03.2017 19:52|czytane: 2124 razy|108 komentarzy|komentuj
Jurand Popowski
Jurand Mleczek
Zrobią dom starców dla zamożnych i młody patolog zakończy sprawę!!!!!
 · 
Udostępnij
 · 
5
 · 
24 dni temu
Jurand Mleczek
Kłopot wpuścił szczura do salonu!!!!!
 · 
Udostępnij
 · 
5
 · 
24 dni temu
Gustaw Szewczyk
Rodzina, ach rodzina warto przypomnieć sobie słowa tej piosenki z Kabaretu Starszych Panów.
 · 
Udostępnij
 · 
9
 · 
25 dni temu
Kajetan Macleoid
Całe przedsięwzięcie wydaje się normalne i nie powinno budzić zastrzeżeń, gdyby nie fakt, że tam pojawia się nazwisko Ziółkowski. Radny powinien wytłumaczyć swojej familii, że odbiór społeczny tej sytuacji jest negatywny i może budzić zastrzeżenia. Wydaje mi się, że następca Debicha będzie musiał prześwietlić cały urząd, jednostki podległe i wszelkie umowy oraz sprawdzić, czy tam nie pojawia się nazwisko radnego.
 · 
Udostępnij
 · 
15
 · 
25 dni temu
Benignus Kretojc A to co Ziółkowskiemu niewolno? Może ma ojca zamknąć w piwnicy i nie pozwolić mu wychodzić? Każdy ma prawo robić co chce.
25 dni temu
 · 
Sławomir Fajfer Jak masz zastrzeżenia to idź i zgłoś do prokuratury, a nie robisz z Ziółkowskiego jakiegoś Don Corleone, ale mam wrażenie, że o to właśnie ci chodzi, pewnie wszystko jest ok, a ty celowo piejesz na Ziółkowskiego bo jesteś pewnie jego politycznym konkurentam, któremu Ziółkowski nadepnął na odcisk, a tak to możesz go atakować i atakować. A swoją drogą Ziółkowski jest fundatorem, czyli daje kase na fundacje, a nie członkiem zarządu. Zresztą to co robi fundacja to nie twoja sprawa, tu nie chodzi o fundacje, tylko o dzierżawę budynku na korzystych dla powiatu warunkach, a czy będzie tam fundacja czy agencja towarzyska to w tej sytuacji nie ma to większego znaczenia.
25 dni temu
 · 
Sławomir Fajfer A swoją drogą Ziółkowscy to uczciwi i porządni ludzie.
25 dni temu
 · 
Nikodem Jagajło Ziólkowski - najbardziej niewiarygodny człowiek współpracujący z Nowoczesną. Nie będę głosował na faceta co non stop zmienia szyldy polityczne i poglądy. To nie poważne.
25 dni temu
 · 
 · 
8
Damazy Zygmuntowicz Startowałem z PIS, potem trzy ugrupowania były po drodze, więc "troszeczkę się" pozmieniało, ale oczywiście poglądów nie zmieniłem, poza tym jestem uczciwy i porządny. No i mandatu nie oddam, bo co mi zrobicie? Brawo Ja
25 dni temu
 · 
 · 
4
Sobiesław Tomasz Bekierski Pytanie kto jest jego politycznym konkurentem? Ludzie z ugrupowań, w których był lub współpracował, ludzie z jego obecnego ugrupowania? A może ludzie z ugrupowań, w których dopiero będzie
24 dni temu
 · 
 · 
5
Aureliusz Dowborowicz Sama obecność Ziółkowskiego w Radzie to primaprilis
23 dni temu
 · 
 · 
3
Lech Ziński Te peany po adresem Ziółkowskiego to słupsczanka pisze?
22 dni temu
 · 
 · 
2
Remigiusz Brewka
Jeżeli ktoś zakłada fundację i jej wkład wynosi 500 zł to mi się wydaje podejrzane. Z tego co znam prawo pana radnego tata nie ma prawa przejąć ten budynek. Jest to naruszenie prawa.
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
25 dni temu
Ksawery Leon Brońciak Nie wiem co kto mówił na sesji bo mnie nie było bo nie chodzę na takie szopki, ale tam w zarządzie nie ma i nie było Ziółkowskiego. Mozna sprawdzić w KRS. A co do budżetu to nie ma się co dziwić, najczęsciej takie mają fundacje na starcie, kwestią kluczowa jest pozyskanie sponsorow i ich celowe inwestycje w takiej fundacji. biście po przeczytaniu komentarzy to sie niczego podejrzanego w tym nie dopatruje. Jesli faktycznie (podkreślam faktycznie) wartość budynku wynosi 350 tysięcy, starostwo musi ponosić koszty utrzymania takiego obiektu to jeśli ktoś chce wyremontować taki obiekt i go utrzymywać to jest to korzystne dla starostwa, a jesli faktycznie ma to być 1,5 miliona to jest bardzo korzystne. Ja jestem postronny, więc proszę się powsztrzymać od niemiłych komentarzy.
25 dni temu
 · 
 · 
3
Ksawery Leon Brońciak A i też nie dziwię się fundacji, że na 20 lat chcą umowę, przy takim wkładzie to normalne.
25 dni temu
 · 
 · 
3
Liza Szołayski Ksawery wynajmij się za papugę i jeżeli nie chodzisz na sesje to nie zabieraj głosu.
25 dni temu
 · 
 · 
2
Melchior Scntomir
Ludzie czy nie widzicie że majątek nasz narodowy jest zagrabiany za bezcen przez niektórych radnych?Co za radni że pozwalają na takie rzeczy. Jak pan doktorek chce to niech wlasną kamienicę na to przeznaczy a nie cały czas będąc radnym ubija własne interesy.
 · 
Udostępnij
 · 
8
 · 
26 dni temu
Krystyn Rab Radny nie ma z tym nic wspólnego, czytaj ze zrozumieniem. A inicjatywa fajna, a rozkradli tobie chyba szare komórki. Fajne mi rozkradanie, wyremontować powiatowi starą szkołe niewiele wartą.
25 dni temu
 · 
 · 
3
Benignus Bronk No to może mi wytłumaczysz skoro jest to niewiele warte to czemu chcą władować pieniądze a swojej nieruchomości to nie chcą oddać dla fundacji?
25 dni temu
 · 
 · 
7
Pius Latoszyński Krystyn Rab koniecznie zasięgnij porady odpowiedniego lekarza i to szybko.
25 dni temu
 · 
 · 
7
Sylwester Loretański Krystyn Rab może zasięgnąć porady u siebie bo to nikt inny jak ten cały beneficjent wojtuś - fefe
25 dni temu
 · 
 · 
6
Polikarp Drogowy może zeyczajnie potrzebuje ta fundacja duzego budynku po byłej szkole zeby zajrcia z młodzieżą prowadzić
25 dni temu
 · 
 · 
2
Ursyn Strzemię
Bardzo dobrze, że taka fundacja powstała, jeśli zrealizują połowę tego co mają zamiar to będzie rewelacja.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
26 dni temu
Dymitr Zielonka zióła czy suflerzyna bez honoru i wątpliwymi kwalifikacjami ? zresztą obaj sa tacy sami
26 dni temu
 · 
 · 
12
Włodzimierz Bonczas Dymitr, masz dokładnie to z czego PISowcy słyną, umiejętność obrażenia i krytykowania innych nawet jak ktoś chce zrobić coś wielkiego dla mieszkańców.
26 dni temu
 · 
 · 
2
Hortensjusz Osmianiec Włodzimierz to coś wielkiego na zadupiu to co pałac kultury?
25 dni temu
 · 
 · 
6
Władysław Przystański
Żeby uciąć dyskusję "korupcyjną Kłopotowski - Ziółkowski, to po raz kolejny proszę już radnego Ziółkowskiego by wyjawił jaka kwota "wspomógł" fundusz wyborczy kutnowskiego PIS w ostatnich wyborach.
 · 
Udostępnij
 · 
6
 · 
26 dni temu
Zbyszko Bębnowski Wielu osobom mówił o tej kwocie , ale skoro tak jest odważny niech sam powiebo przecież nie raz wypowiadał się na forum.
25 dni temu
 · 
 · 
4
Hadrian Gluth Biorąc pod uwagę, co radny Wojciech Z. robił później myślę, że to jest następująca kwota - 0,0 złotych. Może radny Wojciech Z. miał na myśli środki, które przeznaczył na własną kampanię, a kandydował z list PIS, więc może mówić, że wydatkował środki na PIS.
25 dni temu
 · 
 · 
8
Pompejusz Gęsk
Skoro o dzierzawe budynku , ubiega sie fundacja, to nie powinien byc zapisany zakaz dofinansowania jej z funduszy publicznych?
 · 
Udostępnij
 · 
12
 · 
26 dni temu
Wiktoria Matliński
Szkoda ,że nie przyszła pani prezes.
 · 
Udostępnij
 · 
17
 · 
26 dni temu
Oskar Remisz
Na sąsiednim portalu jeden z internautów napisał ,że pani ta była w ich szkole( czyli reklama na całego czy była zaproszona czy z własnej woli przyszła?) i opowiadała ,że będą uczyć japońskiego, a ja pytam i co jeszcze i czego jeszcze ? Ale coś tam cieniutko o sesji , oj cieniutko.
 · 
Udostępnij
 · 
14
 · 
26 dni temu
Włodzimierz Bonczas ciebie kultury nauczą
26 dni temu
 · 
 · 
3
Zbyszko Bębnowski Może by radnych zaczęli uczyć kultury i ,że pomimo im płacą z naszych podatków to zachowują się arogancko , niekulturalnie , na dodatek spóźniają się na sesją , wychodzą przed zakończeniem pomimo ,że mają płacone i ja mam uwierzyć ,że coś chcecie robić za darmo?Potrącać z diet panie przewodniczący a nie krzyczeć na oponentów , przerywać i być wszechwiedzącym.
25 dni temu
 · 
 · 
4
Nestor Lefkovics
PECUNIA NON OLET
 · 
Udostępnij
 · 
19
 · 
26 dni temu
Hipolit Skop
Inspirowana przez Debicha powiatowa łobuzeria, na naszych oczach dokonuje KOLEJNEGO ZBÓJECKICH ZAJAZDU NA NASZE MIENIE ( nie orali, nie siali a chcą żniwować).
 · 
Udostępnij
 · 
29
 · 
26 dni temu
Metody Szolcyc Sam jesteś zbój, ktoś chce pozyskiwać środki dla mieszkańców, a ty umiesz tylko obrażać.
26 dni temu
 · 
 · 
4
Róża Zubcowski Metody jakie środki i dla jakich mieszkańców tak nagle się dobro w was obudziło?Takiś dobry dla mieszkańców a wyzywasz od zbójów i innych jeszcze używasz inwektyw.A przecież starostwo może pozyskać też środki co ma inne możliwości niż wy?
26 dni temu
 · 
 · 
22
Gabriel Geschaw TAKA MOWA METODY JEST DOBRA DLA GŁUPCÓW. TWÓJ GURU I PRACA ZA FRIKO? KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ BO POWSZECHNIE WIADOMO ŻE DLA TEGO CZŁEKA MAMONA STOI NAJWYŻEJ W HIERARCHII JEGO WARTOŚCI. INNYCH NIE MA I NIGDY CHYBA NIE MIAŁ
26 dni temu
 · 
 · 
20
Lucjusz Chomenko
Ta fundacja obecnie wypłaca stypendia dla młodzieży z powiatu kutnowskiego, tej dobrze uczącej się i biednej jednocześnie.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
26 dni temu
Wiesława Chadyn Czy można poznać fundatorów tej fundacji?
26 dni temu
 · 
 · 
24
Klaudiusz Cieciorka ilu juz takich co "dobroczynnie" pracowali siedzi ???
26 dni temu
 · 
 · 
18
Aldona Minasowicz
UWAGA PRZEKRĘT!!! Hahaha!!! Fundacja bierze w dzierżawę ruinę w której ściany się walą (wartą grosze), remontuje za 1,5 mln zł, a następnie prowadzi w niej zajęcia dla młodzieży. Na kim ma być ten przekręt robiony? Hmmm, na starostwie nie bo wyremontują im budynek, na mieszkańcach nie bo będą robić dla nich różne szkolenia itp, na sponsorach nie bo ci sprawdzą każdą złotówkę trzy razy. No to na kim...? Problem w tym, że na nikim bo to oczywiste jak konstrukcja cepa z przegłubem, ale... niektórzy z tutaj piszących od tak dawna patrzą z nienawiścią na władze w Kutnie, że w pewnym momencie zaczeli dostrzegać korupcje dosłownie wszędzie gdzie się da, to tak jak niegdyś na pustyni niektórzy szukali złota, po wielu latach pakowali w worki piasek myśląc, że to złoto, tak długo wierzyli, że znajdą złoto, że w końcu uwierzyli, że jest nim piasek.
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
26 dni temu
Georgia Cikowski Boże jakiś ty mądry a nie wyglądasz na takiego. To teraz mi powiedz człowieku ktoś charytatywnie ładuje w ten budynek bo i jeszcze jego utrzymanie miliony i nie ma nic z tego? Piasek włóż sobie w buty będziesz wyższy, bo pewnie za wielkiego się uważasz.
26 dni temu
 · 
 · 
24
Szczepan Jadczysz ładują ale po pierwsze nie swoje a może jakieś niewiadomego pochodzenia, może ruskie nie wiem ale tak głosno teraz o róznych działaniach niezgodnych z prawem. a u nas mimo że afera goni aferę to cwaniacy nie odpuszczają dojenia miasta i powiatu. dlatego nikt im już nigdy nie uwierzy a za to co zrobili poniosą odpowiedzialność
26 dni temu
 · 
 · 
17
Rudolf Somowski
Cosik mnie się zdaje, że Debich ze swoimi kolesiami uważają, że mogą w nieskończoność robić to, co im się żywnie podoba. Może jednak tak się zdarzyć, że czeka go los naszego byłego prokuratora, który jest wielkim przegranym na całej linii, choć do niedawna był "królem życia".
 · 
Udostępnij
 · 
27
 · 
26 dni temu
Ludmiła Gczesin Królowie tez abdykują.
26 dni temu
 · 
 · 
20
Marian Kurzakowski
A pani Mieczyslawa Wlodarczyk to czasem nie rodzina Ziolkowskiego, moze ktos mi to powie

 · 
Udostępnij
 · 
12
 · 
26 dni temu
Sykstus Bezuda tu jest jedna wielka rodzina mafijna
26 dni temu
 · 
 · 
31
Aaron, Boduch tak
25 dni temu
 · 
 · 
6
Ronald Wisłowiecki
"Radny Marek Jędrzejczak z PiS podkreślił, że umowa dzierżawy będzie przewidywać poddzierżawę osobom trzecim. Starosta Debich dodał, że tylko za zgodą Powiatu Kutnowskiego".

Zgoda zawsze będzie bo to spolegliwe głodne pieniędzy pachołki. zgodzą się tak jak teraz .
 · 
Udostępnij
 · 
33
 · 
26 dni temu
Rajmund Stanisław Stendecke
a jak tam inwestycja w Klonowcu panie radny ? wypaliła ?
 · 
Udostępnij
 · 
24
 · 
26 dni temu
Marcelina Półzięć A właściwie to czyj jest ten budynek w Klonowcu i kto kogo tam zatrudnia?Nestor Nowakowic nie denerwuj się. ty wszędzie widzisz interes inni korupcję . Wolny kraj , wolno mieć swoje zdanie czyż nie?
26 dni temu
 · 
 · 
14
Klaudiusz Cieciorka podobno jakiś wojtek - kameleon czy leon wyczuł tam interes
26 dni temu
 · 
 · 
12
Ola Rzadkiewicz
Dzień dobry, jeśli Państwo będziecie prezentować taki jak poniżej poziom dyskusji z wyzywaniem się i podwórkowym językiem niewychowanych chłopców będziemy reagować likwidacją komentarzy. Bardzo proszę szanujcie naszą pracę i siebie, bo zapewne wśród Was są ludzie wykształceni, w naturze spokojni Na emocje polecam koty, kopanie ogródka i robótki ręczne np. dzierganie dywanika
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
26 dni temu
Maksym Michalak Proszę się nie dziwić słusznym emocjom. Przecież okradają nas od lat. Powiem jednak kulturalnie: moim marzeniem jest zobaczyć tych ludzi w więzieniu. Oddałbym dużo aby tego dożyć.
26 dni temu
 · 
 · 
31
Radosław Tworowski A moim marzeniem jest zobaczyć takich jak ty w psychiatryku. Ty na każdym kroku zamiast się cieszyć, że coś fajnego ma powstać to ty widzisz tylko i wyłącznie korupcje.
26 dni temu
 · 
 · 
4
Olgierd Gromisz Maksym ma w 100 % rację i nie on do psychiatryka tylko ty i twoi mocodawcy do więzień
26 dni temu
 · 
 · 
27
Filip Platemberg Droga pani Redaktor , ludziom wykształconym też puszczają nerwy i nic tu do rzeczy nie ma jego poziom. Każdy z nas nawet profesor medycyny a co dopiero magister czy taki lekarzyna pazerny sobie przeklnie czy cos w tym rodzaju. Myślę że zło trzeba nazywac po imieniu bo tylko hipokryci udają ą i ę a swoje tak naprawdę robią. Jeśli ci szalbierze chcą iść do sądu czy prokuratury to kto im broni? Niech idą nawet dzisiaj i nie zdziwiła bym się gdyby te instytucje się przez chwilę tym zajęły bo to akurat sprawy na miarę Kutna. Śmierć i inne zbrodnie pozostają bezkarne i są umarzane ale za to że jakiś czerwony karzeł się obraził mogą wszcząć postępowanie. Niech mu jeszcze dadzą adwokata z urzedu, ze starostwa lub miasta. A co, bogatym i skorumpowanym wszystko można. A może śledztwo wdrożą nawet z urzędu bo taki górniczyna (tfu) czy koroner (tfu) to nie byle jakie postaci .
26 dni temu
 · 
 · 
24
Nestor Nowakowic Ciekawy przekręt, wpakować półtorej bańki w nie swój budynek. No właśnie, gdzie tu przekręt, może mi ktoś wyjaśnić, czy dalej niektórzy będą pisać głupoty?
26 dni temu
 · 
 · 
3
Gabriel Pisanka no właśnie, i to jest zastanawiające koleś . co wy kombinujecie ?
26 dni temu
 · 
 · 
21
Gabriel Pisanka miękkie lądowanie dla przekrętów ?
26 dni temu
 · 
 · 
19
Nestor Nowakowic Będzie lądowanie, rakietę ma użyczyć NASA i wszystkie oszołomy takie jak ty wysłać na księżyc. Musisz być bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, jak wszędzie widzisz korupcje.
26 dni temu
 · 
Hipolit Skop Do pani redaktor - przypominanie forumowiczom o ogólnie przyjętych regułach wyrażania poglądów i uwag na portalu - to rozumiem. Ale - to dzierganie dywanika i jakieś tam robótki ręczne - to już jarmarczna i prowincjonalna uszczypliwość.
26 dni temu
 · 
 · 
3
Ola Rzadkiewicz Drogi pani istnieje coś takiego jak poczucie humoru i życzliwość, a poza tym to prawda, wszystkie trzy polecane przeze mnie świetnie działają na zszargane nerwy No i oczywiście uśmiech Pozdrawiam
26 dni temu
 · 
 · 
15
Iwo Zyburt Radosławie Tworowski powieć nam co to jest to fajne co ma powstać? Przecież jeszcze przetargu nie było a ty już wiesz?
26 dni temu
 · 
 · 
15
Apoloniusz Bazarowicz
Panie ministrze Ziobro czy ten niby poseł pana informuje o tym co się tu dzieje czy tylko wspiera sitwę? Panie poseł czy to prawda że burza zatrudnił pana córke ??? Panie Prezesie Kaczyński proszę nam pomóc w walce ze złodziejami !!!!!!!!!! O tym musi dowiedziec się cała Polska bo oni zaraz i nas sprzedadzą albo wydzierżawią razem z placami i budynkami.
 · 
Udostępnij
 · 
38
 · 
26 dni temu
Donat Porada Czy w Kutnie jest PiS i jakaś inna opozycja ?
26 dni temu
 · 
 · 
28
Dyzma Rokitczenko Podobno jest ,ale tam stale kłódka wisi.
26 dni temu
 · 
 · 
15
Julia Zudz Gdyby tu był PiS i prawdziwy jego szef a nie miernota, to w Kutnie nie byłoby całego tego zła i skorumpowanych władców samorządu ale tu nie ma PiS, tu jest tylko kłopot i dopóki to się nie zmieni będzie jak dotąd. to muszą zrozumieć władze tej partii w Warszawie
26 dni temu
 · 
 · 
11
Nikodem Mehmed Ludzie skąd u Was ta naiwna wiara w PIS, czy nie widzicie co się dookoła dzieje
26 dni temu
 · 
 · 
4
Robert Kwiatkiewicz Oni ciągle wierzą w dobrego cara (Kaczyńskiego) i złych bojarów. Tymczasem Kłopotowski ma u nas stołek zapewniony dożywotnio, ponieważ został namaszczony przez Janinę Goss, a za jej pośrednictwem również przez Kaczyńskiego. PiS to nie jest partia, której pełnomocnicy są wybierani demokratycznie.
26 dni temu
 · 
 · 
4
Radosław Tworowski
Debili na forum pod dostatkiem. Będzie przetarg na dzierżawę budynku. Ktoś wam chce wyremontować budynek, robić tam rzeczy dla mieszkańców, a wy o korupcje posądzacie? Takich matołów to zeświecą szukać jak większość tu piszących i krytykujących.
 · 
Udostępnij
 · 
3
 · 
26 dni temu
Leopold Chochłuk a powiat nie może wyremontować i zrobic tego co chce zrobić ta pseudo fundacja skorumpoowanego łebskiego ? można zaoszczędzić kasy zwalniając takie badziewie jak sufler czy zbedni członkowie zarządu
26 dni temu
 · 
 · 
37
Wilhelm Dworczyński Ty darmozjadzie jeszcze nie widziałem i nie spotkałem się ,żeby chciał ktoś taką inwestycję robić nie mając z tego korzyści.Powiadasz ,że ktoś chce to zrobić za darmo, nam chce wyremontować to znaczy komu, kogo masz na myśli ? To dziwne skąd ma taką kasę ? Wygrał w totka?Mówisz kretynie skoro o innych wypowiadasz się ,że są debilami ,że będzie przetarg , ale przecież już kto to chce objąć powyżej masz w artykule bo się przedstawiciel wypowiadał . No może ty jesteś lotny ,ale chyba jak parujesz po konsumpcji płynów wyskokowych w lokalnych miernych knajpeczkach.
26 dni temu
 · 
 · 
33
Wasyl Aleksandrowicz to albo sufler albo zióła - jedna z dwóch pewnych możliwości ,obaj obrzydliwi jak 150
26 dni temu
 · 
 · 
30
Iwona Cbwalibog Debilem Radosławie to ty jesteś i na dodatek sługusem.
26 dni temu
 · 
 · 
30
Wiktor Wilkołek
Czy w tym mieście są jacyś posłowie, którzy zainteresowaliby się tą i innym sprawami mało przejrzystymi?
 · 
Udostępnij
 · 
33
 · 
26 dni temu
Zefiryna Brożyna
Kto to jest na drugim zdjęciu?
 · 
Udostępnij
 · 
2
 · 
26 dni temu
Ola Rzadkiewicz Pani z zarządu fundacji Mieczysława Włodarczyk
26 dni temu
 · 
 · 
2
Dyzma Rokitczenko No to wiem bo przeczytałem , ale coś więcej o tej pani można? Gdzie pracuje czy pracowała , co zrobiła do tej pory w tej fundacji i nie tylko no bo skoro ma się fundacja zajmować dziećmi to chcę wiedzieć , prawda?
26 dni temu
 · 
 · 
11
Marian Kochan
"LUDZIE ZRÓBMY WSZYSTKO ABY JUŻ NIGDY ŻADNA Z TYCH GNID NIE WESZŁA DO ŻADNEJ RADY. OBUDŹCIE SIĘ WRESZCIE I POGOŃMY ZŁODZIEI NA CZTERY WIATRY. ZŁODZIEI I JESZCZE RAZ ZŁODZIEI I ZŁOCZYŃCÓW. MAM W DUPIE TO ŻE SUFLER TO DA NA POLICJĘ BO WOLĘ SIEDZIEĆ W KRYMINALE JAKIŚ CZAS NIŻ ŻYĆ W JEDNYM MIEŚCIE Z PRZESTĘPCAMI UDAJĄCYMI PORZĄDNYCH OBYWATELI". popieram cię, ja także wolę to co ty niz żyć tu wśród tego dziadostwa. niech nas wsadzą jeśli ktos się odważy a zrobimy złodziejom reklamę na całą Polskę bo to nie wstyd siedzić za walkę z przestępczością zorganizowaną , ciekawe jak na to zareaguje opinia publiczna.
 · 
Udostępnij
 · 
39
 · 
26 dni temu
January Tucci
Prosimy CBA o śledztwo a CBŚP o zamknięcie mieszkających w Kutnie złodziei i oszustów tylko nie tych drobnych a tych na stanowiskach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 · 
Udostępnij
 · 
43
 · 
26 dni temu
Mariusz Rogoża
LUDZIE ZRÓBMY WSZYSTKO ABY JUŻ NIGDY ŻADNA Z TYCH GNID NIE WESZŁA DO ŻADNEJ RADY. OBUDŹCIE SIĘ WRESZCIE I POGOŃMY ZŁODZIEI NA CZTERY WIATRY. ZŁODZIEI I JESZCZE RAZ ZŁODZIEI I ZŁOCZYŃCÓW. MAM W DUPIE TO ŻE SUFLER TO DA NA POLICJĘ BO WOLĘ SIEDZIEĆ W KRYMINALE JAKIŚ CZAS NIŻ ŻYĆ W JEDNYM MIEŚCIE Z PRZESTĘPCAMI UDAJĄCYMI PORZĄDNYCH OBYWATELI.
 · 
Udostępnij
 · 
44
 · 
26 dni temu
Tomisława Obuch A na zdjęciach widać ,że sala pęka w szwach od przybyłych mieszkańców.
26 dni temu
 · 
 · 
5
Dymitr Fabiszkiewicz
Czy tam ma być mały szpital?
 · 
Udostępnij
 · 
7
 · 
26 dni temu
Leopold Chochłuk kostnica aby lekarzyna miał gdzie uczyć się medycyny
26 dni temu
 · 
 · 
30
Kamil Fterkiewicz I dobrze bo chyba on nie grzeszy wiedzą medyczną o czym mi ostatnio mówiła koleżanka
26 dni temu
 · 
 · 
11
Ursyn Bokum
UWAŻAM ŻE MY OBYWATELE, PRZYNAJMNIEJ CI NORMALNI, POWINNIŚMY ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘSTWA W SPRAWIE TYCH DZIAŁAŃ dEBICHA I RESZTY TEJ SITWY. PODPISZĘ SIĘ JAKO PIERWSZA OSOBA, DAJĘ UROCZYSTE SŁOWO HONORU POLAKA.
 · 
Udostępnij
 · 
41
 · 
26 dni temu
Onufry Moczygęba Złożyć zawiadomienie to powinni radni opozycyjni , ale kto ma za nich to zrobić bo właściwie jak wynika z relacji z rady powiatu to poza jednym merytorycznym radnym i słowotokiem innego radnego pozostali siedzą jak myszy pod miotłą .
26 dni temu
 · 
 · 
35
Adam Apńlewicz własnie dlatego my musimy złożyć bo żaden z tych radnych nie jest nim tak naprawdę , to ZERA , ja tez się podpiszę !
26 dni temu
 · 
 · 
33
Aron Szmyd
Nie pozwólmy na to aby skorumpowany zarząd z byłym skompromitowanym prezydentem miasta a dziś starostą a wraz z nimi skompromitowana część rady oddali kolesiom kolejny element majątku powiatu. Ta banda, bo inaczej powiedzieć nie można robi już wszystkie szachrajstwa w biały dzień bez zadnego skrępowania. Powstaje fundacja z inicjatywy takiej persony jak górnik szukający miękkiego lądowania po kolejnym wywaleniu z funkcji publicznej, która ma 500 zł kapitału, szefową byłą 65 letnia nauczycielkę, która „przez przypadek” pracuje u sepleniącego władcy. Czy nikt nie widzi tu korupcji ???? Gdzie są do cholery dla tych nic niewartych ludzi jakies zasady. Ziółkowski teraz wiemy już kim jesteś lub kim nie jesteś. Na pewno nie jesteś człowiekiem honoru, a taki sam jak ten czerwony, pulchny starostka który wygląda jak zepsuty arbuz i zepsuty jest. Mam nadzieję na to, że zgnijecie w kryminałach razem z innymi takimi NIC jak wy. Sufler nie zapomnij zrobić kopi dla policji i prokuratury. Chętnie się z wami spotkam w sądzie wy nic nie warte ludziki, do których powinno się podchodzić w rękawicach i ze spirytusem salicylowym aby się czymś, np. epidemią zła nie zarazić. Może nas w te rękawice zaopatrzy ten mierny koroner, który jak widać nie chce odpuścić koryta. Mierny lekarz, i taki sam człowieczyna. Rzygać mi się chce jak na was patrzę i kiedy o was czytam. Wtedy wzbiera we mnie taka nadzieja na to, że skończycie tam gdzie wasze miejsce szalbierze. Co za bezczelność? Górnik czy ty przyszedłeś normalnie na świat czy podrzucił cię szatan? Brzydzę się wami wszystkimi, jesteście dla mnie jak ścieki i powiem wam to także w sądzie jak będziecie mieę sprawy za wszystkie przekręty, a będziecie je mieć !!!!!!!!!!
 · 
Udostępnij
 · 
41
 · 
26 dni temu
Jarosław Remiszewski Jak taki kozak jesteś to idź i powiedz im to prosto w oczy!
26 dni temu
 · 
 · 
3
Henryk Dziadula Jarosław on jest kozak bo napisał pachołku ,ale może teraz nie może odpowiedzieć bo jest w pracy . no to ja ci w swoim i mieniu i jego, mam nadzieję odpowiem - brzydzimy się wami wszystkimi wy hieny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 dni temu
 · 
 · 
7
Kazimiera Lasota
Jeszcze przetargu nie było, a już się zgłosili chętni do współpracy . Rodacy będziemy mieli drugą Japonię, a może trzecią .
 · 
Udostępnij
 · 
33
 · 
26 dni temu
Izydor Jacek Starski
Po co przetarg jak już prezentowała się fundacja z siedzibą w Warszawie , z prezesem z Kutna , z lokalem z uprzejmości w Dermexie lu w prywatnym mieszkaniu? Czy nie jet to śmieszne?
 · 
Udostępnij
 · 
31
 · 
26 dni temu
Rudolf Ańdini
Wszystkie uchwały podjęte przez zarząd będą nieważne po 5 kwietnia.
 · 
Udostępnij
 · 
32
 · 
26 dni temu
Ronald Hutor Obyś miał rację
26 dni temu
 · 
 · 
31
Lilla Weskop Podobno ustalone ,że będzie tak jak jest.
26 dni temu
 · 
 · 
4
Mateusz Rzuscyć
Wszystko zostaje w rodziinie....
 · 
Udostępnij
 · 
22
 · 
26 dni temu
Sybilla Pukieść
Jak to jest już fundacji , której przedstawicielka opowiadała o różnych mało wiarygodnych rzeczach które ta organizacja będzie robiła , właściwie wiadoma kto ten budynek wydzierżawi a dopiero będzie przetarg? Czy ja tu czegoś nie kumam? A jak zgłosi się inna organizacja jako konkurencja to która wygra przetarg?
 · 
Udostępnij
 · 
22
 · 
26 dni temu
Anita Blau
"Jeśli mogę dodać, już dwie firmy są zainteresowane współpracą z Fundacją Dron House z Warszawy oraz firma japońska - wsparł pełnomocniczkę Fundacji radny Wojciech Ziółkowski." czyli radny jest nieźle poinformowany, a niby pani Włodarczyk wypowiedziała się powyżej ,że organizacja nie jest upolityczniona?
 · 
Udostępnij
 · 
21
 · 
26 dni temu
Emma Bartoszewicz
tacy biznesmeni a kapitał 500zł, no kogo wy chcecie nabrać?
 · 
Udostępnij
 · 
21
 · 
26 dni temu
Aleksander Jacyna
Czy można się dowiedzieć jacy przedsiębiorcy przyszli do starosty " ze świetnym pomysłem na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, warsztaty i inne,"bo w zarządzie jest jeden przedsiębiorca no chyba ,że pani Włodarczyk też jest przedsiębiorcą?A inni przedsiębiorcy co mieli takie pomysły to którzy?
 · 
Udostępnij
 · 
17
 · 
26 dni temu
Aleksander Jacyna
A może bliżej któż to jest ta pani Mirosława Włodarczyk?Gdzie pracuje , co dotychczas robiła? Przecież to nie sa chyba tajne informacje?
 · 
Udostępnij
 · 
13
 · 
26 dni temu
Kasandra Baranicki Mieczysława Włodarczyk a nie Mirosława.
26 dni temu
 · 
 · 
12
Przemysław Flotow
Synowie, ojcowie, znajomi, a stan budynków w Żychlinie opłakany.
 · 
Udostępnij
 · 
20
 · 
26 dni temu
Feliks Kwasigroszek
"W uzasadnieniu uchwały znalazła się informacja o tym, że czynsz w umowie dzierżawy będzie kształtował się na dość umiarkowanym poziomie. Zagadkowa formuła pozwala sądzić, że w ocenie ofert złożonych na przetarg to nie cena będzie dominującym wskaźnikiem." we wszystkich przetargach górę bierze cena a tu dlaczego nie?To co będzie tym dominującym wskaźnikiem?
 · 
Udostępnij
 · 
19
 · 
26 dni temu
Kalendarium imprez
Publicystyka
Ola Rzadkiewicz
Dlaczego w Kutnie wciąż nie ma mieszkań dla naprawdę potrzebujących? Rodzina
Troje dzieci w rodzinie zastępczej u babci, grzyb i wilgoć na podłodze, na ścianach, dramatyczny stan okien i drzwi, ogrzewanie węglowe... [więcej]
Kultura musi być...
Kultura Musi Być!
Zapowiedzi: W maju Podwieczorek z Pawłem Królikowskim
10 maja o godz. 18.00 Centrum Teatru Muzyki i Tańca zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Podwieczorek z... tym razem gościem Leszka Bonara będzie Paweł Królikowski - aktor filmowy, telewizyjny, teatralny... [więcej]
Sport
W niedzielę Polfarmex Kutno - MKS Dąbrowa Górnicza
Dziś 24 kwietnia ruszyła sprzedaż biletów stacjonarna na mecz Polfarmex Kutno – MKS Dąbrowa Górnicza 30 kwietnia o godz. 12.40 w hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie. Bilety można kupować za pośrednictwem portalu kupbilet.pl, w siedzibie klubu KKS PRO-BASKET KUTNO poniedziałek... [więcej]
Szukaj w portalu:
Szukaj wśród
szukaj
wegiel,eko groszek...
wegiel,eko groszek...
Ostatnio dodane ogłoszenia
Przedstawiciel ds. odszkodowań Pracujesz na rynku odszkodowań! rnJesteś niezadowolony z uzyskanych prowizji? rnTwoi klienci są niezadowoleni bo dostają za małe odszkodowania? rnMożesz to zmienić! rnrnKancelaria Prawna Pro Bo... [czytaj więcej]
KURS STYLIZACJI PAZNOKCI ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI METODA ŻELOWĄ I HYBRYDOWĄ.rnKOSZT JEDNEJ METODY TO 250 ZŁ, KOSZT DWÓCH METOD 450 ZŁ... [czytaj więcej]
KURS STYLIZACJI PAZNOKCI ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI METODĄ HYBRYDOWĄ I ŻELOWĄ.rnKOSZY JEDNEJ METODY TO 250 ZŁ, DWIE METODY 450 ZŁ... [czytaj więcej]
Kurs Tworzyw Sztucznych Profesjonalny Kurs Tworzyw Sztucznych online.Pełne 20 dni zaawansowanej wiedzy teoretycznej z praktyką.Poznaj tworzywa i naucz się prawidłowo zakładać formę wtryskową na maszynę.Szczegóły h... [czytaj więcej]
Sprzedawczyni Duża marka poszukuje sprzedawczyni do sklepu w Galerii Marcredo. Szukamy osoby energicznej, uśmiechniętej, z pozytywnym nastawieniem, która ma dużą łatwość w nawiązywaniu relacji z drugą ... [czytaj więcej]
Praca w ochronie Agencja ochrony zatrudni pracownika z orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.Informacje pod nr.telefonu... [czytaj więcej]
Praca dodatkowa dla każdego – plus poradnik Witaj Wiarygodna, bezpieczna i sprawdzona oferta dodatkowego zarobku. Program jest na rynku od ponad 13 lat. Jest to najprostsza droga do zarobienia dodatkowych pieniędzy. W pełni wypłacalna. ... [czytaj więcej]
Wynajmę sklep pod działalność Wynajmę pod działalność sklep 50 metrów w Kutnie Sklep jak widać po Husqvarnie czyli kosiarki,piły itp która był tu przez 20 lat klienci przyzwyczajeni do lokalu i miejsca, więc pewne miejsc... [czytaj więcej]
Reno Laguna II Sprzedam Renault LagunarnRok produkcji: 2002rnPrzebieg: 240 000 kmrnNadwozie: kombirnKolor: Srebny metalikrnCena: 5300,00 zł do negocjacjirnSprzedam Reno Laguna 2002 rok 1,9 DCI Cena 5300 zl do rozsądnej neg... [czytaj więcej]
części Lombardini, Ruggerini, Kohler, VM Motori , Cummins KT Service - niezależny bezpośredni importer oryginalnych części do silników Lombardini, Kohler, VM Motori, Ruggerini : - oryginalne części do silników marki Lombardini, Kohler, VM Motori, ... [czytaj więcej]
sprzedam toyota yaris sedan 1400 cm 2007 rok używany od siedmiu lat przebieg 95 000km automat stan techniczny i wygląd bardzo dobry , kolor stalowy alu felgi ... [czytaj więcej]
Domek handlowy rnSprzedam domek (budkę ) handlową. Wymiary : 2,5 m x 2 m.Budka wykonana z drwnianych desek kolor sosna.W skład domku wchodzą:rn- domek impregnowanyrn- pokrycie dachowern- podłoga drewniana rn- o... [czytaj więcej]
Pracownik / pracownica przetwórstwa mięsnego (Lekkerkerk, Holandia) AP Grupa s.c. (numer certyfikatu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: 11282), dla Pracodawcy holenderskiego firmy SRS Personeel B.V., realizuje procesy rekrutacji i selekcji Pracowników w branży... [czytaj więcej]
Mieszkanie w centrum Kutna! Sprzedam mieszkanie w centrum Kutna - 36m. Widny lokal znajduje się na trzecim piętrze. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, przedpokoju, łazienki i garderoby. Mieszkanie znajduje s... [czytaj więcej]
Kredyty firmowe bez ZUS,US Decyzja na poziomie oddziału Kredyty gotówkowe bez ZUS i US dla firm (obrotowe lub ratalne bez zabezpieczenia do 200 000 zł) Pożyczki hipoteczne dla osób zadłużonych (bez ZUS i US) Kredyty gotówkowe dla Klientów indywid... [czytaj więcej]
Zamienię mieszkanie 39mkw Zamienie mieszkanie 39mkw w dobrym stanie z ZNM składający się z kuchni, pokoju i wc.Po remoncie.Ogrzewanie piecowe.Mieszkanie bez zadłużenia.Niski czynsz.Zamienię się na większe mieszkanie.... [czytaj więcej]
szambo zbiorniki betonowe atest transport gwarancja Oferuję zbiorniki betonowe z atestem potrzebnym do odbioru budowlanego. Zbiorniki można przeznaczyć na szambo, oczyszczalnię, gnojówkę, ziemianki. Zbiorniki posiadają 2-letnią gwarancję, za d... [czytaj więcej]
KUPIE WOJSKOWE STARE ODZNACZENIA,ODZNAKI,MEDALE,WYPOSAŻENIE Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy... [czytaj więcej]
KUPIE STARE SZABLE,BAGNETY,KORDZIKI,MUNDURY WOJSKOWE Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bagnety,noże, stare dokumenty,dyplomy... [czytaj więcej]
KUPIE STARE DREWNIANE ŚMIGŁO OD SAMOLOTU Kupie stare przedwojenne śmigło drewniane do starego samolotu, polskiego niemieckiego, czeskiego, angielskiego lub innego,do kolekcji.telefon 694972047... [czytaj więcej]Ostatnio na forum
Walerian Kmicic:
8 minut temu
Brawo sad zaczynam wierzyc ze zyje w panstwie prawa brawo policja izolowac takie jednostki jak pa lukasz K on powinien przejsc badania psychiatryczne jak moze czlowiek zabic czlowieka jako byly policjant chyba zna techniki obezwladniajace
Kacper Bergen:
19 minut temu
NIE MASZ CO ROBIĆ, BRAK CI KŁOPOTÓW, TO SOBIE WYMYŚLAJ DO CZEGO TEN PLAKAT!
Ksawery Leon Adamik:
3
 · 
27 minut temu
To jawne, wg mnie, żarty ze społeczeństwa i państwa prawa.
Lambert Koguciński:
2
 · 
32 minut temu
bardzo dobrze, wszyscy zadowoleni LUZIK wykosił na youtube można obejrzeć
Edgar Kaczor:
1 godzin temu
TO JEST PATRIOTYZM !!! NIE TO CO TA HOŁOTA Z ONR.
Dariusz Kurcewicz:
2
 · 
1 godzin temu
Wyczytany był z imienia nazwiska
Dariusz Szołupa:
3
 · 
2 godzin temu
"Współorganizatorami koncertu byli Krzysztof Debich Starosta Kutnowski, Urząd Miejski w Krośniewicach, Urząd Gminy Dąbrowice, Urząd Gminy Kutno, Polfarmex S.A. i Stemplarnia. "
Czy starosta indywidualnie współorganizował koncert , czy jako Debich osoba prywatna bo jeżeli jako starosta to raczej chyba powinno być ,że współorganizatorem było starostwo tak jak kolejne wymienione urzędy , czy może się mylę?
Flawiusz Kłopotk:
2 godzin temu
Brawo Marcel
Norman Błasik:
2
 · 
2 godzin temu
Kołach odejdź,zobacz,jutro po wyroku WSA to już nie będzie to samo odejście,zwłaszcza dla Ciebie...
Pompejusz Winko:
3 godzin temu
Oj Ildefonsie!. Co ma do tego obraz i Wawrzyniec? Obraz był w Łąkoszynie, był Dybowie... A plakatów nie było na mieście. Zresztą, czy warto zakłócać sobie głowę treścią tych plakatów? Przemyśl sprawę. Nie mieszaj do tego Kościoła. Pozdrawiam.
Seweryn Chorążak:
3 godzin temu
byłoby to logiczne!
Jaromir Grzyb:
3 godzin temu
Smutna wiadomość dla Kutna, nasz poseł działa na szkodę Kutna. Interpelację w sprawie złożył poseł ruchu Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski. Parlamentarzysta twierdzi, że Zduńska Wola jest dobrym miejscem do terminala kontenerowego dla pociągów z Chin. Bezpośredniej konkurencji dla wielkiego kutnowskiego obiektu.

- Ta propozycja sugeruje, że warto rozważyć lokalizację Zduńskiej Woli. Te możliwości logistyczne, techniczne i czysto ludzkie są duże, bo jest to dość duży ośrodek miejski położony niedaleko Łodzi - mówił w Radiu Łódź Nad Wartą poseł Rzymkowski.
Ildefons Dworzański:
2
 · 
3 godzin temu
Od dwóch tygodni księża informują, że 27 kwietnia przybywa do Wawrzyńca cudowny obraz z Jasnej Góry. Dlatego wszystko stanie się jasne. Ech ludzie, widać do kościoła nie chodzicie.
Waldemar Kobyliński:
3 godzin temu
Proponuję redakcji wyłączenie komentarzy. Nie warto wszystkiego psuć ludzką głupotą.
Makary Lubartowicz:
3 godzin temu
Jakie?
Dionizy Raczyński:
4 godzin temu
I jaki wyrok dostala??????
Bernard Fajfer:
2
 · 
4 godzin temu
ale Kłopot w sobie coś ma bo kobitki latały za nim wszystkir co chciały mieć stołki . Od Smiałkowej na Przemysłowej z Ośrodka, Raciborska z PUP też mu nadskakiwała i Rzeźnicka też .A teraz ? Chyba już facet z obiegu wychodzi po woli - z Sapiejką i Dębskim nadal się dobrze kumpluje
Abakuk Sieczka:
4 godzin temu
to taki "nowy" rodzaj reklamy, która ma zainteresować i bardziej utrwalić się odbiorcom, równie dobrze mogą w ten sposób reklamować papier toaletowy...
Mirosław Koropatwa:
3
 · 
4 godzin temu
Czy ktokolwiek i kiedykolwiek w końcu zrozumie, że w tańcu nie chodzi o wygrywanie i miejsca na podium? Wiadomo, że fajnie jest gdy grupa zostanie wyróżniona przez jury ale nie wbijajcie dzieciom do głowy, że tańczą po to, żeby zdobywały miejsca na turniejach.
Parys Wiktor:
4 godzin temu
Macie dzielnicowego , macie ze swojego rejonu radnego ,a prosicie Panią redaktor ? Cn ma załatwiać za tych co są od tego i kasę biorą?Najciekawsze artykuły
 ·  29
3 dni temu
Co będzie w budynku po PZU w centrum Kutna?
 ·  21
4 dni temu
Dziś w TVP 1 historia byłego policjanta z Kutna
 ·  8
4 dni temu
Czytelnicy pytają: Kiedy wreszcie będzie nowa nawierzchnia na drodze Łanięta - Kąty?
 ·  29
12 dni temu
Gorąca dyskusja o opłatach za wodę i ścieki w Gminie Kutno. Radni zaproponowali podwyżki
 ·  89
12 dni temu
Będzie nowy stary Zarząd Powiatu w Kutnie?
 ·  51
13 dni temu
Ogłoszenia o manifestacji kutnowskiego ONR pod lupą łódzkiej prokuratury
 ·  11
13 dni temu
Proces Łukasza K. Media musiały opuścić salę rozpraw
 ·  5
14 dni temu
Bronka Nowicka w Kutnie. Dziecko martwi się, bo nie umie nakarmić kamienia
 ·  12
14 dni temu
Prokuratura Regionalna w Łodzi: Były policjant nie popełnił przestępstwa na komendzie
 ·  16
14 dni temu
Czyszczenia Królewskiej na Majówkę nie będzie, ale różana fontanna już tryska
 ·  12
17 dni temu
Twarzą w twarz Proletaryat w Kutnie
 ·  92
17 dni temu
Czytelnicy pytają, rzecznik starostwa odpowiada. Koszty kasacji i bezkrólewie
 ·  2
18 dni temu
Inwestycje PLK S.A.: Odnowione perony, wiadukt na Troczewskiego i przystanek Azory
 ·  88
18 dni temu
Radnej PSL przedłużono zatrudnienie w ośrodku. Nie ze mną te numery, Brunner
 · 
18 dni temu
Łukasz Wójcik: Podniebne przygody i wielka pasja
 · 
19 dni temu
Promocja szkół w coraz lepszym wydaniu. Powiatowe targi edukacyjne dla gimnazjalistów
 ·  247
19 dni temu
Kasacja starosty oddalona. Debich musi odejść
 ·  3
19 dni temu
Laureaci Super Pulsów Żychlina 2017
 · 
20 dni temu
W Komadzynie płonęła naczepa pełna trocin. Ruch na A1 odbywa się jednym pasem
 ·  2
23 dni temu
Premiery Teatru Puszek. Dobra zabawa i pouczający morał
 ·  105
24 dni temu
Praktyki samorządowe a wartości. Promocja prezydenta z naszych portfeli
 ·  25
25 dni temu
Czytelnicy pytają o biuletyn informacyjny o budżecie Kutna. Samorząd odpowiada
 · 
25 dni temu
Charakterystyczny głos i dobre teksty - klimatyczny koncert Dyjaka w Kutnie
 · 
25 dni temu
Druga książka pochodzącego z Kutna pisarza Rafała Cichowskiego trafia do rąk Czytelników
 ·  42
25 dni temu
Chirurdzy z odszkodowaniami. Szpital przegrywa w sądzie lub zawiera ugody
Pogoda w Kutnie
Dziś:
Temperatura:

Jutro:
Temperatura:


eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz ola@ekutno.pl | reklama | kontakt | copyright © 2004-2012 | regulamin portalu | polityka prywatności